105/2003. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2004. évi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

Képviselő-testületi ülések ideje és napirendje
 

Január 29.
1. 2004. évi költségvetés
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Előterjesztést véleményezi: valamennyi bizottság
2. Általános iskola intézményfenntartó társulás 2004. évi költségvetése
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és EMOS Bizottság
3. Művelődési Központ és Könyvtár 2004. évi munka és rendezvény terve, 
    a 2003. évi munka és rendezvényterv végrehajtása
    Előterjesztő: Végh József igazgató
    Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság
4.Közoktatási intézmények minőségirányítási rendszere
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság
5. Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Február 26.
1. Szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
    Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
    Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság
2. Polgármesteri Hivatal ügyrendjének felülvizsgálata
    Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
    Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. 2003. évi településfejlesztési karbantartási feladatok végrehajtása, 
    2004. évi feladatterv
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Előterjesztést véleményezi: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
4. Sportegyesületek 2004. évi támogatása
    Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke
    Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság 
5. Pro-urbe és Díszpolgári Cím adományozása
    Előterjesztő:   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                     EMOS Bizottság elnöke
    Előterjesztést véleményezi:   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                                           EMOS Bizottság
6. Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Március 25.
1. Beszámoló a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról. Pénzmaradvány elszámolás
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. Általános iskola intézményfenntartó társulás 2003. évi költségvetési beszámolója
    Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
    Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és EMOS Bizottság
3. ÖNHIKI pályázat benyújtása
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
5. Választási Bizottságok felülvizsgálata
    Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Április 29.
1. Önkormányzati rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálata
    Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
    Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tevékenységéről
    Előterjesztő: Fábián János tü. őrnagy, parancsnok
    Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. Beszámoló az Önkéntes Tűzoltóegyesüket tevékenységéről
    Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
    Előterjesztő: Czibak Miklós elnök
4. Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Május 27.
1. Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződésének felülvizsgálata, 
    bérleti díjak és lakbérek módosítása
    Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző 
    Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
    Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2. Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
3. Iskola igazgatói pályázat elbírálása
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság
Június 24.
1. 2004. évi költségvetés módosítása
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
2. Tájékoztató a sportegyesületek, nyugdíjas klubok tevékenységéről
    Előterjesztő: egyesületek, klubok vezetői
3. Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
4. Vállalkozók a Városért elismerés adományozás
    Előterjesztő: Településfejlesztési és Környezetvédelmi és EMOS Bizottság elnöke
    Előterjesztést véleményezi: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
    EMOS Bizottság
Augusztus 26.
1. 2004. évi költségvetés féléves teljesítése
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
    Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
    Tuskó Ilona gyermekjóléti szolgálat gondozója
3. Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Szeptember 30.
1. Beszámoló a 2003/2004. oktatási évről, a 2004/2005. oktatási év indításáról.
    Előterjesztő: iskolaigazgató
    Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság
2. Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
3. Város Szolgálatáért elismerés adományozás
    Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke
    Előterjesztést előkészíti: EMOS Bizottság
Október 28. 
1. 2004. évi költségvetés módosítás
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Előterjesztés véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. Beszámoló az óvoda munkájáról, minőségfejlesztési programjának indításáról
    Előterjesztő: Sztruhár Istvánné óvodavezető
    Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság
3. Önkormányzati intézmények ellenőrzésének tapasztalatai
    Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
    Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
November 25. 
Közmeghallgatás
1. 2004. évi költségvetés időarányos teljesítése
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Előterjesztés véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
2. 2005. évi költségvetési koncepció
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Előterjesztést véleményezi: valamennyi bizottság
3. Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
December 22.
1. 2005. évi Víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapítása
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. Gyermekétkeztetés és szociális ellátás térítési díjának megállapítása
    Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
    Előterjesztést véleményezi Szociális és Pénzügyi Bizottság
3. Közszolgáltatási szemétszállítási díj megállapítása
    Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
    Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. 2004. évi költségvetés módosítása
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
5. Képviselő-testület 2005. évi munkaterve
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Testületi ülések állandó témáiNapirend tárgyalása előtt:
- Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
- Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
 
Lakossági fórum: 
Április Tájékoztató a 2003. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a 2004. évi feladatokról.
Előterjesztő: Mezőfi  Zoltán polgármester
Előterjesztés előkészítésében közreműködik: valamennyi bizottság
A munkaterv végrehajtását biztosítani kell.

 
Mezőfi Zoltán 
polgármester
Kapecska Ferencé
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-