Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2006. április 27. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Bulejka András főmunkatárs, Lichtenberger Edit jkv. vezető, 1 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket, intézményvezetőket, rétsági polgárokat. A képviselő-testület valamennyi tagja jelen van. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
Lezajlott az országgyűlési képviselőválasztás. Ezúton is gratulálok a megválasztott képviselő uraknak, Balla Mihálynak, és a listán mandátumot nyert Lombos István balassagyarmati polgármesternek. Jó munkát kívánok nekik, velünk együtt közösen. 

Napirend előtt:

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Meglepődve olvasom, hogy a Zrínyi úti pályázatunk nem nyert. Szeretném megkérdezni polgármester urat, hogy hogyan próbálta elősegíteni a pozitív döntést. Tanácskozott –e konkrétan a megyei területfejlesztési tanács elnökével. Részt vett-e azon a megyei tanácsülésen, ahol megyei rangsort alakítottak ki. Milyen más egyéb lobbi tevékenységet folytatott a sikeres pályázat elnyerése érdekében? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Én is szomorú vagyok a döntés okán. Ha Girasek úr korábban tájékozódott volna ennek a pályázatnak a metódusai iránt, akkor szívesen elmondtam volna, hogy ez nem a Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökséghez beadandó pályázatok közé volt sorolva, hanem az Észak Magyarországi Regionális Területfejlesztési Ügynökséghez, Miskolcra. Ott igen zárt ajtók mögött tárgyalják ezeket a pályázatokat. Egyébként rendszeresen járok az ülésekre, erről a két ülés közötti tájékoztatóban be is szoktam számolni. A rétsági polgármester nem mandátummal bíró tagja a Nógrád megyei Területfejlesztési Tanácsnak. Gresina István képviseli Rétság várost. A rangsor, amiről Girasek úr beszélt, az a TEKI pályázatnak a rangsorolása, oda mi forráshiány miatt nem nyújtottunk be pályázatot. 
Patterman Józsefné képviselő: Milyen indoklást kaptunk az elutasításra?
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem indokolták, sőt értesítés sincs, az Internetről lehetett tudomást szerezni a döntésről. 1.800 eFt-ra igényeltünk támogatást, kisebb települések több utcát is nyertek, mi egyre adtuk be a pályázatot.
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr arra nem adott választ, hogy milyen egyéb lobbi tevékenységet folytatott az ügyben. Mert akár hogy is nézzük, tudomásul kell venni, hogy azzal, hogy egy pályázatot törvényesen és jóhiszeműen papíron benyújtunk, amellett érveket, indokokat is fel kell sorolni. Tudom, hogy az Észak Magyarországi Tanácshoz tartozik ez a téma, de úgy gondolom, hogy ezt előzetesen Megyei tanács valahogyan véleményezi. Furcsának tartom, mert én a régiótól bekértem a pályázati eredményeket, amiket meg is küldtek. Március 31-én négy témában hirdettek eredményt, közel 4 milliárd forint értékben. Nem arról volt szó, hogy nem volt pénz. Ha csak az útfejlesztéseket nézem, a környéken a települések sorra mind nyertek. Van ahol 3 útra is nyertek, van, ahol 60 %-ot is nyertek. Olyan út is kapott, ami nem is gyűjtőút. Alsópetény 2,2 millió forintot, Berkenye 1,6 millió forintot, Szendehely két útra is nyert. Nagyoroszi közel 6 millió forintot, Nógrád község is nyert. 785 millió forintot osztottak ki a megyében. Igen nagy hiba, hogy a városunknak nincs akkora tekintélye, hogy a leírt érvek, és a benyújtott anyag mellett el tudná érni, hogy nyerjen. Mások is több utcára pályáztak. Valaki azt tanácsolta, hogy egy utcára pályázzunk, én akkor is azt javasoltam, hogy több utcára is be kell nyújtani a pályázatot. Hirdettek eredményt iskola felújítási pályázatokban is, polgármester úr nem tájékoztatott bennünket arról, hogy arra is lehet pályázni. Balassagyarmat 80 millió összköltség mellett 60 milliót megnyert. Bánk a bánki nyár rendezvényre 2 millió forintot nyert. Mi nem pályáztunk sem a repülőnapra, sem másra, pedig lehetett volna. A tanulságokat le kell vonni. A polgármesterek hajtanak azért, hogy a benyújtott pályázataikra nyerjenek is. Nem gondolom, hogy törvénytelen eszközökkel tennék ezt. Az érdekképviseletnek nagyon sok útja, módja van. Megdöbbenve látom, hogy az utolsó 5-6 hónapban egész oldalas cikkek jelennek meg a településekről, Rétságról nem. Rétságról csak a kulturális rendezvényekről jelenik meg nyúlfarknyi megjegyzés. Nem vagyunk benn a közvéleményben. Az útépítési keretből az igényeket majdnem 90 %-ban kielégítették, csak Rétság nem nyert. Elgondolkodtató, vagy rosszul pályázunk, vagy rossz az érdekérvényesítő képességünk. Ezt én súlyos hibának tartom. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: A pályázatokkal kapcsolatban az a véleményem, hogy kellene olyan szakember, akinek ez a dolga, és ezekre figyel. Nem a polgármester feladata, hanem őt kellene helyzetbe hozni ezzel kapcsolatban. Ez csapatmunkának kell hogy legyen. Elemezni kell ezt a témát, és ki-ki gondolkozzon el, hogy ezt a csapatmunkát hogyan tudná segíteni. 
Mocsári Gergely képviselő: Mindkét hozzászólóval részben értek egyet. Az nyerhet pályázatot, aki beadja azt. Lehet, hogy 10-ből csak egyet, de nyerhet. Ez tényleg csapatmunka kell legyen. Akár úgy is, hogy intézmények és önkormányzat, akár úgy, hogy önkormányzat önmaga. Ebben a kérdésben Rétság nem dicsekedhet, visszamenőleg sem. Naprakész pályázatoknak kell lennie, mert tényleg szoros határidők vannak. Az is igaz, hogy más a polgármester helyzete, ő bátrabb lehetne, ez nem alakult ki sajnos. Merje azt tenni a polgármester, ha két nap áll rendelkezésre a pályázat benyújtására, akkor is megteszi. Ebben előbbre kell lépni. Több pályázat kell, és több lesz az esély a nyerésre. Érdekérvényesítő szerep tevékenységgel kapcsolatos Girasek úr nyilatkozatát én vitatom, mert ahol én vagyok tag, abszolút demokratikus, és véletlenül sincs olyan, hogy kívülről azt befolyásolhatnák. Legjobb érdekérvényesítés, ha jó pályázatokat nyújtunk be. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A pályázatunk jó volt, azt be is fogadták. Ha nem lett volna jó, visszaadták volna azt. Nem egy pályázatot tárgyalt már a testület, nem kis viták között szoktak zajlani a pályázatok beadásáról szóló döntések. Általában az önrészt is be kell tudni mutatni. Beadhattuk volna 8-10 útra is a pályázatot, de erre a pályázati kiírásra egyedül a Zrínyi út felelt meg. Javasolom, hogy egy nem megnyert pályázatot ne tupírozzunk úgy fel, mintha összeomlott volna Rétságon a földkerekség. 
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
2./ Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mocsári Gergely képviselő: Az első és az utolsó pont tartalmazza a foglalkoztatási paktumot, egyet jelent a kettő?
Mezőfi Zoltán polgármester: Jogos a felvetés, ugyanarról van szó. A végéről indult a folyamat, a Nógrád megyei Területfejlesztési Ügynökség karöltve a Munkaügyi központtal hoztak létre egy tájékoztatót, utána pedig a saját kistérségben kell létrehozni a Munkaügyi központtal a kistérségen belül a paktumot. Egy megyei paktumban fogja a végén ezt összefogni, és a 2006-tól várhatóan induló foglalkoztatási pályázatoknak alapdokumentuma lesz a megyei foglalkoztatási paktum. Ennek a következő stációja május elején lesz. 
A két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Mezőfi Zoltán polgármester: Az SZMSZ 22. §. /3/ bekezdése alapján, a munkatervben szereplő “ Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálat” című napirend levételét kezdeményezzük. A tervezett középiskola szeptemberi indításáról még nem rendelkezünk pontos információval, viszont a közoktatási feladat-ellátási tervnek erre is ki kellene térni. A napirendet akkor célszerű tárgyalni, ha már egyértelmű a középiskolai tagozat indítása.
Javaslatot teszek a napirendi pontokra. A napirendi pontokat a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt.
 
  Napirend
Előterjesztő
1./  2006. évi költségvetés módosítása Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Beszámoló az Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól Künsztler Etelka belső ellenőr
3./  Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Mezőfi Zoltán polgármester
4./  Folyószámla hitel igénybevétel Kapecska Ferencné jegyző
5./  Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatási pályázata Kapecska Ferencné jegyző
6./  Támogatási kérelmek Kapecska Ferencné jegyző
7./  Evangélikus Gyülekezet támogatási kérelme Kapecska Ferencné jegyző
8./  Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
9./  Egyebek  
Zárt ülésen:
1./  Ápolási díj elutasítás miatti fellebbezés Kapecska Ferencné jegyző


1./ 2006. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A módosítás a központi támogatás és a pénzmaradvány átvezetéseit tartalmazza, a bizottság elfogadásra javasolja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet tervezetet, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.2./ Beszámoló az Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: Künsztler Etelka belső ellenőr
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság ülésén részt vett Künsztler Etelka belső ellenőr, aki kiegészítésében elmondta, hogy jó lenne találkozni a bizottsággal akkor is, amikor az önkormányzat ellenőrzése lezajlik, úgy augusztus környékén. Az ellenőrzési tervek két témakörre összpontosítanak: a költségvetés tervezésére, valamint a számviteli, bizonylati rend ellenőrzésére. Önkormányzatonként 2-2 hét áll rendelkezésre, ez összesen 44 hét munkát jelent. Idén a Hivatalok ellenőrzése kerül sorra. Kapcsolata a jegyzőasszonnyal jó. Az óvodánál az ellenőrzés szerint helyén vannak a dolgok, az iskolánál a napközi konyha ügye talán megoldandó lenne, ugyanis minden bizonylatot a teljesítés előtt az iskolaigazgatónak alá kell írnia, ami nehezen valósítható meg folyamatosan.
     A vitában elhangzott, hogy alapító tagként, a tulajdonos jogán szeretnénk látni, hogyan működik a társulás. Megnyugtató, hogy működik. Ugyanakkor az elméleti fejtegetéseket már egy évvel ezelőtt megkaptuk, nem erre vagyunk kíváncsiak, hanem konkrét eredményekre, adatokra, amelyek Rétságra vonatkoznak. Az “egyes helyeken gond van” helyett azt szeretnénk tudni, hogy nálunk van-e gond? Vagy pl. kifogásolta-e, hogy nincs az önkormányzatnak gazdasági koncepciója? Bizonyos esetekben lehetőség lenne akár törvénymódosítást is kérni, illetve felterjeszteni, mintegy érdekképviseletet is ellátni. 
     Elhangzott továbbá, hogy mivel 20 önkormányzat tagja a társulásnak, az egész működésről kell beszámolni. Az általános iskola és az óvoda volt ellenőrizve, ennek teljes anyaga testület elé fog kerülni. Rövid polémia folyt a mínusz egyenleg körül. A számviteli előírások ilyet nem ismernek. Mindennek kell valamilyen fedezetének lenni. Akár többszöri ellátmány felvétellel, de meg kell oldani. A testület sem mondhat ki olyat, hogy valamit ne a szabályok szerint végezzünk. 
     Az ellenőrzésben is nagy fejlődés van. Pl. az ellenőrzési nyomvonal teljesen új követelmény. A 20 önkormányzat 76 intézménye nagy terhet ró az ellenőrzésre, erre 1 fő nem elegendő. Így nehezen lehet az önkormányzatok igényeit külön-külön figyelembe venni. Elborzasztó az a rengeteg szabályzat, amivel dolgozni kell. Ettől még nem biztos, hogy jobban megy a munka. Ha mindent pontosan akarnánk követni, egy ember csak ezzel foglalkozhatna. Gond az is, ha pl. ott ahol 3 ember van, hogyan lehet megoldani 5 aláírást. Sehogyan.
     A belső ellenőr reagálásában elmondta, hogy eleinte ő is túl bürokratikusnak tartotta, de végül is a szabályozás a törvényi keretek között szükséges, ezek szerint kell eljárni és megállapítani a törvényes működést, illetve az ebben előforduló hibákat. Nemigen várható, hogy csökkenni fog a bürokrácia. 
     A bizottság a vita alapján úgy foglalt állást, hogy a beszámoló tárgyalásra alkalmas, a felvetett észrevételeket a belső ellenőr figyelmébe ajánljuk. Megköszönjük a munkáját, a beszámolót elfogadásra javasoljuk.
Havas Vilmosné képviselő: A 4. oldalon szerepel, hogy a selejtezést halogatják az intézmény vezetők, mert nem ismerik eléggé a selejtezés szabályszerű elvégzésének feltételeit. Ezt nem igazán tudom értelmezni. Kinek a feladata ennek a megismertetése? Elég sok intézmény van, amire ez vonatkozik. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szerintem adjuk meg a válaszadásra a lehetőséget, minden kérdés után.
Girasek Károly képviselő: Nem helyes polgármester úr, az SZMSZ nem így írja elő.
Künsztler Etelka belső ellenőr: Valóban ez a helyzet. Úgy gondolják az intézményvezetők, hogy vagyonvesztéssel jár a selejtezés. Ez nincsen így, én bíztatom őket, hogy bátran fogjanak hozzá. Természetesen az után, hogy a selejtezési szabályzatukat elkészítették. A szabályzat elkészítéséért az intézményvezető a felelős, hogy ennek során kinek a segítségét veszik igénybe, erről a törvény nem rendelkezik. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: 2006. évi ütemtervet átnézve kérdésem az lenne, hogy arányosítva a nagyobb és kisebb településeknél is mindenütt két-két vizsgálati időszak van. Ez megfelelő arányú, hogy a kisebb és nagyobb településen is két-két időszakot vesz igénybe a vizsgálat?
Künsztler Etelka belső ellenőr: Vannak bizonyos feladatok, amiket a nagyságtól függetlenül el kell végeznie egy-egy önkormányzatnak. Ezeknek a feladatoknak az átvizsgálása ugyanannyi időt vesz igénybe a kisebb, és a nagyobb településen is. Sok bizonylattal rendelkező önkormányzatnál a tételes vizsgálat több időt vesz igénybe. Szúrópróbaszerű vizsgálatot végzek a bizonylatok tekintetében. 
Mocsári Gergely képviselő: Van-e olyan intézmény, ahol mind az összes belső szabályzat meg van? Ez nem az intézményeknél kell, hogy induljon. Én magamtól nem csinálhatok selejtezési szabályzatot, amíg az önkormányzat véleményét nem ismerem. Annak alapján készíthetem csak el. 
Künsztler Etelka belső ellenőr: A törvény azt mondja ki, hogy a költségvetési szerv vezetője felelős a szabályzatok elkészítéséért, és ez a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervre is igaz. A rétsági iskolára, óvodára, és az önálló költségvetési szervként működő iskolákra és óvodákra is. Persze honnan vegyen segítséget egy intézményvezető, aki általában tanári diplomával rendelkezik, tehát igazgatási gyakorlata nincs, jogszabályokba az eligazodása nehézséget jelent. Ezért én minden segítséget megpróbálok megadni, az általam ellenőrzött intézményben. Példamutató a rétsági intézmények hozzáállása a szabályozáshoz. Kiemelném különös tekintettel az óvodát, akik a szabályozottság tekintetében is példamutatóan végzik feladatukat. A hivatal pénzügyi csoportja és az intézmények kapcsolata is ugyanígy példamutató. Az információ áramlás kitűnő, minden településen hivatkozom a rétsági gyakorlatra. Először itt találkoztam ezzel a jó gyakorlattal. Nem akartam hinni a szememnek, támaszkodhatnak arra a könyvvezetési gyakorlatra, amit a hivatal szolgáltat az intézmények felé. Ez értékes dolog. 
Mocsári Gergely képviselő: Ezek szerint van jó példa. Belsőellenőrzés létezne, ha nem lenne társulás, akkor is. Bizony egy intézményvezető nem igazán tud a szabályozások sokaságában naprakész lenni, még néha egy jogi szakembernek sem könnyű. Éppen a szabályozások sokasága miatt ma sem tartanám későnek, ha Etelka, mint a társulás képviselője, az intézményvezetőkkel, segédanyagot kapva átbeszélnék, mit hogyan tegyenek. Mindenki eleget szeretne tenni a törvényi előírásoknak, de nem minden feltétel adott ehhez. Segítőkészséggel találkozunk, ez nagyon jó dolog. 
Havas Vilmosné képviselő: A beszámolóból azt hiányoltam, hogy nem volt konkrétan, kimondottan a két intézménynek a belső ellenőrzéséről szó. Örülök ennek a szóbeli beszélgetésnek, mert itt kijött, hogy az óvodában és iskolában is jól mennek a dolgok. Meg fogjuk az óvoda és iskola vizsgálati jegyzőkönyvét is kapni. Nagyon köszönöm, hogy példaképnek állította a belső ellenőr a két rétsági intézmény munkáját.
Jávorka János képviselő: Az ellenőrzésekre szükség van. Ennek segítő jellegűnek kell lennie. Akik dolgoznak, hibákat követhetnek el, hisz emberek vagyunk. Arra van-e lehetőség, hogy az ellenőrzött részen feltárt hiányosságot, már az időközben kijavítsák, amíg az ellenőrzés folyik? 
Künsztler Etelka belső ellenőr: Erre természetesen van lehetőség, A cél, hogy a szabályozottság működjön. Nem az a cél, hogy a problémák leírva, hanem megoldva legyenek.
Girasek Károly képviselő: Ügyrendi észrevételem van, nyomatékosan kérem, hogy az SZMSZ-t tartsa be polgármester úr. Nem tudom, három kérdést miért nem lehetett megvárni, és utána válaszra adni lehetőséget. Az SZMSZ-től a polgármester úr nem térhet el, csak ha a testület megszavazza. Szabályok betartásával vezetheti az ülést a polgármester. Érdemben annyit szeretnék mondani, hogy jó dolog, hogy társulási formában oldottuk meg a belső ellenőrzést. A belső ellenőr a megbízója által adott feladatot hajtja végre. A belső ellenőr az önkormányzatnak van alárendelve. Jelentését a tapasztalatairól az intézmény felettesének kell megküldenie. Az intézményekről szóló konkrét jelentés a fontos. Ha jó a kialakult gyakorlat, nem kellene mindig ugyanazt ellenőrizni, hanem a jegyző asszony tudna itt egy sor dolgot mondani, ami az ő segítségére is tudna lenni. Ne rutinszerűen ugyanazt ellenőrizze a belső ellenőr. Más konkrét kérés alapján is történhet vizsgálat. A rendeletek valóban erősen túl bürokratizálják a működést. Én azért bízom abban, hogy ez fog változni. Egy 10 Ft-os tollat be kell 5-6 helyre könyvelni. A kormány azt mondja, csökkenteni akarja az államapparátus nagyságát, ezt csak úgy lehet, hogy a feladatokat csökkenti. Ellenőrizni, hogy a tényleges munkafolyamat megfelel-e a törvényességnek, azt nehéz. Megnyugtató, hogy működik a belső ellenőrzés társulásban történő elvégzése. Kellenének a konkrét intézményi adatok. 
Kapecska Ferencné jegyző: Az ügyrendi észrevételre szeretnék én is észrevételt tenni. Az SZMSZ 33.§. /2/ bekezdése azt tartalmazza, hogy bizottsági vélemény ismertetése után a képviselők és a tanácskozási joggal rendelkező meghívottak az előterjesztőhöz kérdést intézhetnek. Nincs szabályozva az, hogy a kérdésekre egyenként, vagy a kérdéseket össze kell gyűjteni, és utána lehet válaszolni. Ez a megoldás nem volt ellentétes az SZMSZ-szel.
     A napirend címe is tartalmazza, hogy az a társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól szól. A társuláshoz 20 önkormányzat tartozik, mindenképpen kell, hogy az általános dolgokról is beszéljünk. Nem lehet feleslegesnek minősíteni ezt. Valóban jó lett volna, ha a rétsági önkormányzat intézményeivel kapcsolatos tapasztalatok kiemelve idekerülnek. Az intézmények és a fenntartó is megkapta az ellenőrzési jelentéseket, ezek nem tartalmaznak olyan hiányosságokat, ami miatt bármilyen eljárást, vagy számonkérést kellett volna foganatosítani. Ezért nem lett a tételes ellenőrzési anyag kiadva. Bizottsági ülésen is felvetődött, hogy az ellenőrzés működtetése kötelező. Az előírásokat be kell tartani, indokolt is, hisz közpénzekkel gazdálkodunk. Az ellenőrzés működtetése a költségvetési szerv vezetőjének a feladata, különböző ellenőrzési formákat meg kell teremteni, és működtetni azt. A belsőellenőrzést esetünkben társulás formájában oldottuk meg. Én úgy gondolom Rétságra kitérve, hogy megpróbálunk az intézményeknek kellő segítséget nyújtani, hisz ez a saját érdekünk is. Egy intézményre kiadott szabályzat akkor lehet megfelelő, ha az önkormányzatéra épül, ennek megfelelően kell a működést, és a betartást biztosítani.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az Ellenőrzési Társulás működéséről szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 39/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ellenőrzési társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót, azt elfogadja. 
Az ellenőrzések hatékonyságát, a megállapított hiányosságok megszüntetését továbbra is biztosítani kell. 
Az intézményi ellenőrzések során megállapított tipikus hibák, szabályozottság hiányának megszüntetése érdekében erősíteni kell az ellenőrzések segítő jellégét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Künsztler Etelka belső ellenőr 

3./ Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság egyöntetűen javasolja elfogadásra a határozati javaslatokat.
Majnik László képviselő: Az alábbi kérdések nem mostani választ igényelnek. Mindenki tudja, hogy a jövőben a kommunális hulladék kezelésére szigorú szabályok fognak vonatkozni. Ez a kérdés természetesen komolyan érinti az önkormányzatokat és a lakosságot. A jelenlegi hulladéklerakókat, amelyek nem felelnek meg a szabványnak, mint pl. a borsosberényi is, 2008-ban be kell zárni és komoly költség ráfordítással el kell végezni a rekultivációjukat is. 
    Emiatt Rétság számára egyetlen lehetséges megoldásként adódott az a lehetőség, néhány évvel ezelőtt döntöttünk róla, hogy belépett az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásba. Csak így lehetséges hosszú távra és gazdaságosan, kisebb költséggel megoldani a keletkező hulladék kezelését, elhelyezését. 
     Mostanra már olyan fázisba jutott ez a program, ami nagyon széles érdeklődésre tarthat számot. Nagyon fontos, hogy pontosan ismerjük és értékeljük a kialakuló helyzetet és képviseljük a lakosság érdekeit, mert hiszen ez évtizedekig kihat a háztartások kiadásaira is. 2006-ban a városnak a ráeső önrészt várhatóan be kell fizetnie. A beruházás több milliárd forintot jelent, melyben mi is tulajdonosok leszünk.
     Úgy tudom, hogy a Társulás tagjainak polgármesterei rendszeresen üléseznek és felelős döntéseket is hoznak. Erről azonban kevés információval rendelkezünk, eddig nemigen kaptunk megfelelő tájékoztatást a polgármester úrtól. Nagyon érdekelne, hogy ezeken az üléseken miről esik szó és méginkább az, hogy milyen döntések születnek. Nagyon nem mindegy, hogy Rétság érdeke hogyan van képviselve ezeken az üléseken. Az is természetes lenne, hogy más önkormányzatokkal is össze kell fogni annak érdekében, hogy végül is a lakosság érdekei messzemenően érvényesüljenek.
     Éppen ezért úgy gondolom, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket fel kell tennünk, és amelyekben megfelelő tájékoztatást kell, hogy kapjunk. Persze ezek túlnyomó része nem azonnali válaszokat jelent, hanem azt, hogy a közeli jövőben ezeknek utána kel járni; az ezekben a kérdésekben kialakuló álláspontokat képviselni kell. 
     Melyek ezek a legfontosabb kérdések? Mivel nem vagyok ebben szakember, nyilvánvalóan konzultáltam és kértem segítséget is a kérdések összeállításához.
 1. Hol tart az EU pályázat? Mennyi a tervezett költség?
 2. Kik a társulás tagjai jelenleg és ez mennyi lakost érint?
 3. Van-e szakmai vagy egyéb befektető a társulásban? Ha van, akkor mi a szerepe, és hány szavazattal bír?
 4. Hogyan állnak az engedélyeztetések?
 5. Mikor kezdődik a kivitelezés?
 6. Mikor lesz kész a beruházás?
 7. Mikortól kell oda szállítani a hulladékot?
 8. Rétságon lesz-e valamilyen beruházás (hulladék udvar, hulladék sziget stb.)?
 9. Ha lesz, ezek hogyan fognak működni és mit lehet oda vinni, ki viseli a költségét?
 10. Lényeges kérdés, mennyi lesz egy háztartás éves szemétdíja, és mikortól? 
 11. Kezeli-e majd a rendszer a szelektív hulladékgyűjtést?
 12. Mi lesz a jelenlegi lerakó rekultiválásával?
 13. Milyen egyéb költségek várhatóak (szállítás, új edényrendszer, tagdíj stb.)?
 14. Egységes rendszer lesz-e a társuláson belül, vagy településenként szerződések alapján bárkivel szerződhet az önkormányzat?
 15. Önköltséges lesz-e a tevékenység, vagy nyereséges profitérdekeltségű? Ha nyereségérdekeltségű, akkor az mire fordítható?
Ezen túl is felmerülhetnek további kérdések, ezeket azért tartottam célszerűnek összegyűjteni, mivel eddig ilyen tájékoztatást nem hallottunk. Azt is javaslom, hogy ezt a feladatot vegyük fel a kiemelt feladatok közé, így rendszeres tájékoztatást kaphatunk minden testületi ülésen a dolgok állásáról. Azt is célszerűnek tartanám, hogy a május 17-i lakossági fórumon ezekről a kérdésekről essen szó, a lakosság kapja meg az első fontos információkat.
Köszönöm a figyelmet, a kérdéseket írásban mellékelem.
dr. Szájbely Ernőképviselő: Valóban fontos, a jövőt illetően húsbavágó kérdés lesz a lakosság részére. Rétságon kialakult egy olyan rendszer, ami alapján viszonylag alacsony szemétszállítási díjat fizetett a lakosság, egyrészt köszönhetően annak, hogy voltak évek, amikor egyáltalán nem emelkedett a díj, másrészt viszont az önkormányzat minden évben jelentős összeggel támogatta a szemétszállítási díj alacsonyan tartását, úgy hogy a szeméttelep kezelési költségét más forrásból fedezte, nem hárította át a lakosságra. Érdekesek Majnik képviselő úr által feltett kérdések. Pl. az éves szemétdíj mennyi lesz? Az EU-s számokat már valamilyen formában kellett volna, hogy jelezzék. Akár a díj vonatkozásában, akár a minőségi változásról időben kellene információval szolgálnunk a lakosság felé. A magam részéről azzal egyetértek, hogy a kiemelt feladatok között szerepeljen ez a téma, hisz a 34 hektár úgy tűnik most lekerül a tájékoztatóról. 
Girasek Károly képviselő: Ez igen jelentős ügy a lakosság, a város életében. Fontosnak tartom, hogy havonta tájékozódhassunk a kérdésben, és folyamatosan tájékoztathassuk a lakosságot. Fontos, hogyan van a város képviselve ezeken a tárgyalásokon. Folyamatosan kérdeztem ezekről a dolgokról, általában a válasz az volt, hogy nincs új információ. Fontos közszolgáltatásról van szó. Válaszokat kell kapnunk, legalább a következő ülésen. Meg kell vizsgálni, hogyan lehetne lobbizni, hogy a lakosság minél jobban járjon, és olcsóbb, vagy pl. komfortosabb legyen a szolgáltatás. Pár hónap múlva napi téma lesz a lakosság körében. Javasolom én is, hogy a Kiemelt feladatokról szóló tájékoztatóban havonta kapjunk tájékoztatást, hol tart a dolog. Javasolom továbbá, hogy aki a város érdekeit képviseli a tárgyalásokon, lobbizzon annak érdekében, hogy a város jó helyzetben lehessen. Mint díjban, mint beleszólásban. Én a laktanyát sem hagynám ki a kiemelt feladatokról szóló tájékoztatóból, de hogy ez kiemelt feladat, az biztos. A határozati javaslatokat elfogadom. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Én nem feltételezem azt, hogy azok a polgármesterek, akik a tárgyalásokon részt vesznek, ki-ki nem képviseli jól a saját érdekeit. Nem feltételezem ezt a rétsági polgármesterről sem. Ezek a polgármesterek, akik a saját érdekeiket jól képviselik, a végén egyeztetnek, közösen hoznak olyasfajta helyzetet, ami a lakosság érdekeit a legjobban tudja érvényesíteni. Mindenki azt szeretné, hogy településén olcsó és jó minőségű szolgáltatás legyen. Tájékoztató hangzott el erről, amikor elkezdődött a folyamat, már akkor elhangzott, hogy nagyon meg fog emelkedni a szállítási díj. A szabályoknak meg kell felelni, a szabályokat nem mi teremtettük, ezeket a szabályokat be kell tartani. Még arról is beszélgettünk, hogy az önkormányzatunk majdan hogyan tudna segíteni, rászorultsági alapon. A kérdéskörök jók, kell velük foglalkozni. A mi polgármesterünk is képviseli annyira a város érdekeit, mint a többi polgármester. Mindegyikük érdeke, hogy ne egymás ellen játszanak, hanem közösen játszanak. Ezt is figyelembe kell venni.
dr. Tóth Mária képviselő: Nem meglepődve hallottam a Pénzügyi Bizottság elnökének kérdéseit. Nem firtatom, hogy miért nem a bizottsági ülésen hangzottak ezek el. Ott is megbeszélhettük volna ezeket a kérdéseket. A testületi ülés előkészítése érdekében ránk is tartozott volna a bizottsági ülésen. Egyetértek azzal, amit az alpolgármester úr mondott. Felesleges munkát ne adjunk a polgármester úrnak. Úgy gondolom, hogy minden polgármesternek van éppen elég gondja, dolga, települése érdekében. Ha ennyi kérdés hangzik el ebben az ügyben, hozzá kell tenni, hogy nem mi találtuk ki, kötelező jellegű az egész, ami ránk lett kényszerítve. Nem a rétsági polgármesteren fog múlni, és nem is a testületen, hogy mennyit fog a lakosság a későbbiekben fizetni a szemétszállításért. Nem kell előrehozni, és ezzel terhelni az embereket. Sokkal többet nem hiszem, hogy tud a polgármester úr mondani a kérdésözönökre, mint ameddig eddig is tudtunk. 
Mocsári Gergely képviselő: Én a két vélemény között foglalok állást. Sok még a kérdőjel. Az induláskor csak tervekről hallhattunk. Az, hogy naprakész legyen a lakosság és a testület, kell foglalkozni a dologgal. Nagyobb teher lesz, az más dolog, hogy a szolgáltatás magasabb szintű lesz. Jó alkalom a lakossági fórum, ahol lehet a lakosságot tájékoztatni. 
Jávorka János képviselő: Én is úgy látom, hogy kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk. Teljesen új rendszer lesz. Többe fog kerülni a lakosságnak, mint eddig. Hogy mennyiben tud majd az önkormányzat segíteni, ez más kérdés, ezzel most foglalkozni még nem tudunk, ez a jövő titka. A lakosságot tájékoztatni kell. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Ez a téma van annyira fontos, hogy most nem lehet alapkérdés, hogy ne adjunk a polgármesternek plusz munkát, mert ez számomra egyszerűen nevetséges. Erre a pár kérdésre egy-egy mondattal is lehet majd válaszolni. Itt nem arról van szó, hogy tanulmányt kell írni, konkrét kérdések vannak. Ez nem egy plusz munka, ezt nem is akarom értelmezni, hogy hogyan hangzott el ez a hozzászólás. Az, hogy a bizottsági ülésen veti-e fel valaki ezt a témát, vagy nem, azt gondolom, hogy már számtalan ilyen példát lehetne felhozni, ami megtörtént. Minden képviselőnek joga van ahhoz, hogy kérdéseket, véleményeket megfogalmazzon bizottsági ülésen kívül is. Ebben semmi rendkívülit nem látok, sőt örülök, hogy Majnik úr ezeket a kérdéseket összefoglalta. 
Girasek Károly képviselő: Nem felesleges munkát adnánk ezzel a polgármesternek, hanem a kötelességét teljesítené, ha pontosan tájékoztatná a testületet. Sok milliós összegekről, és lakossági szolgáltatásról van szó. Igenis, az önkormányzatnak minden részmozdulatról tudnia kell. Amit alpolgármester elmondott, nagyrészt egyetértek, azzal is, hogy ott a polgármesterek jóhiszeműen vannak, de az nem úgy van, hogy nincs valós döntési lehetőség. Tudomásom van róla, - hiszen polgármester úr direkt rákérdezés után elmondta, - hogy nem mindig vett részt ezeken az üléseken. Több olyan ülés volt, ahol nem vett részt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A polgármesterek két harmada nem vesz részt az üléseken.
Girasek Károly képviselő: Én kaptam szót. Pont az a lényeg, hogy azok döntenek, és működnek együtt, akik ott vannak. Nemcsak arról van szó, hogy egymást kijátszuk-e, vagy nem, mert vannak döntési alternatívák, amiben lehet választani. Sok döntést hoznak, ha nem vagyunk ott, akkor nélkülünk. Pontosan az lenne a lényeg, hogy a testület informálva legyen, és esetleg a döntésekben nyilatkozhasson. A polgármesterek dolga, hogy együttműködve a legolcsóbb megoldásokat találják meg. Szeretném, ha a jövőben minden ülésen képviselné a várost a polgármester úr, és minden ülés után tájékoztatást kapnánk, az ott elhangzottakról. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A képviselőknek valóban joguk van kérdéseket feltenni, de Majnik úr előrebocsátotta, hogy most nem kér választ. A képviselők érdeklődve a téma után, elkezdték most itt körbejárni a dolgot. Egyébként hadd mondjam el, hogy minden kérdésre tudok valóban egy mondattal válaszolni. De azért jobb lett volna, ha bizottsági ülésen ezt előkészítjük. Két alkalommal is írtam a hulladéklerakó társulás működéséről tájékoztatást, a mi önkormányzati képviselő-testületünk, az összes hibájával együtt színvonalasabban működik, mint az ott. 104 önkormányzat tagja van a belépő Szokolyával együtt a társulásnak, köztük pl. Vác városa. A szemétszállítási díj későbbi összegére nem tud senki válaszolni. Folyamatosan zajlik az engedélyeztetési eljárás, kb. 50 szakhatósági engedély kell hozzá. Kb. 2 hete közbeszerzési eljárásban egy Café Piar nevű cég elnyerte a cég marketingjét. A program marketingje egységes lesz a 104 településen. 2007. vége előtt ez a feladat nem fog megvalósulni. Annyit meg tudok most mondani, hogy Balassagyarmaton kb. havi 2.000 Ft körül van a szemétszállítási díj. Egységes lesz a díj, minden település ugyanazt az összeget fogja majd fizetni. Én kiemelt feladatnak tartom a témát akkor is, ha nem kerül be a kiemelt feladatokról szóló tájékoztatóba. Az a véleményem, hogy amiben nem tudunk információt adni, azzal ne szaladjunk előre. 
Szavazásra teszem fel a bizottság által támogatott, a társulási megállapodás módosításával kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 40/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását az önkormányzat önrészének biztosításához szükséges BM EU Önerő Alap megszerzéséhez az alábbiak szerint módosítja. 
A Társulási Megállapodás VI. fejezete az alábbi 23. ponttal egészül ki:
“Ha a Társulás EU Önerő Alap támogatásra igényt nyújt be, a társult önkormányzatok nevében Kerepes Nagyközség Önkormányzata jár el.
Amennyiben a Társulás bármely okból köteles visszafizetni a támogatást és annak jogszabályban rögzített kamatait, a központi költségvetésbe, a társulás tartozásáért a társult tagönkormányzatok vállalnak kötelezettséget, a felvett támogatás rájuk eső arányában. A társult önkormányzatok jelen Társulási Megállapodás aláírásával felhatalmazzák a támogatást utalványozó Belügyminisztériumot, illetve a folyósító Magyar Államkincstárt, hogy a vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén az államháztartási rendszeren belül az önkormányzatra eső követelést érvényesítsék. 
A társult önkormányzatok jelen Társulási Megállapodás aláírásával nyilatkoznak, hogy átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából kiváló önkormányzat(ok) saját forrás részének finanszírozását. E szabályt akkor nem kell alkalmazni, ha a Társuláshoz később csatlakozó önkormányzat a kiváló önkormányzat saját forrásának finanszírozását teljes mértékben átvállalja.”
Határidő: 2006. április 30.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: A másik határozati javaslat megfogalmazza, hogy Rétság város önkormányzat hozzájárul Szokolya község társuláshoz történő csatlakozásához. Szavazásra teszem fel a társulás bővítésére vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 41/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Szokolya Község Önkormányzata Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásba történő belépéséhez.
Határidő: 2006. április 30.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

4./ Folyószámla hitel igénybevétel
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A folyószámla hitelünk május 31-ig él; a hiányos költségvetés indokolja a további fenntartását, a bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslat szerint.
Kapecska Ferencné jegyző: A Pénzügyi Bizottság ülésén jeleztem, hogy a határozati javaslatot módosítani szükséges. További egyeztetést folytattunk az OTP-vel, s a határozati javaslatban a felhatalmazás elé még be kell szúrni, hogy “a képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel és járulékai visszafizetését a futamidő alatt a költségvetésébe betervezi, és jóváhagyja.” Gyakorlatilag a költségvetésben így is szerepel, de a határozati javaslatban is ki kell térni rá.
Mezőfi Zoltán polgármester: A kiegészített határozati javaslatot teszem fel szavazásra, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 42/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a folyószámla hitel igénybevételére vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
Az önkormányzati feladatok ellátásának, az intézmények működésének finanszírozása érdekében, a költségvetési hiányt, a helyi adók esedékességét figyelembe véve, hozzájárul, hogy a számlavezető OTP. Bank Rt-től 50.000 eFt folyószámla hitel kerüljön igénybevételre. 
Felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitel szerződés megkötésére.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel és járulékai visszafizetését a futamidő alatt a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt, hogy amennyiben a várható kifizetések és rendelkezésre álló források alapján indokolt, a havonta esedékes bérfizetésekhez a legszükségesebb mértékben igényeljék a munkabér hitelt. 
Határidő: azonnal, és szöveg szerint
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
Kapecska Ferencné jegyző

5./ Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatási pályázata
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Ez egy lehetőség, amit meg kell próbálnunk. A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: A Pénzügyminisztériumnak írtunk-e levelet a 4 millió 72 ezer Ft jövedelemadóval kapcsolatban, mert végül is ezt duplán fogják visszakövetelni tőlünk. Ha írtunk, van-e válasz rá.
Kapecska Ferencné jegyző: Igen, írtunk a Pénzügyminisztériumba, de nem nyert a felvetésünk támogatást. A működésképtelen önkormányzati pályázatban ezt ki fogjuk hangsúlyozni. Egyenlőre nem tudtunk előrelépni ebben a dologban. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatási pályázatával kapcsolatos előterjesztést, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 43/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 6. számú melléklet 3. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására.
Az önkormányzat 2006. évi költségvetése 53.503 eFt hiánnyal került elfogadásra. A hiányos költségvetés és helyi adóból származó bevétel eltérő esedékessége miatt az önkormányzati alapfeladatok finanszírozása nem biztosított. Az alapfeladatok finanszírozása érdekében továbbra is igénybe kell venni az 50 millió Ft folyószámla hitelt.
Rétság Város Önkormányzata több éven keresztül önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatásában részesült. 2004. évi működési kiadásokhoz 51.585 eFt kiegészítő támogatás került megállapításra. 
A térség munkanélküliségét csökkentő, több mint 1000 munkahelyet biztosító vállalkozások letelepítését az önkormányzat 1995-től kiemelten kezelte. A munkahelyteremtő beruházások megvalósítása érdekében biztosított helyi adó mentességek, kedvezmények fokozatosan járnak le. 2006. évben a költségvetési bevételek 37,7 %-a helyi adóból származik. A tervezett iparűzési adó miatt elvonásra került 57.943 eFt személyi jövedelemadó. A 2005. évi adóerőképesség elszámolás előírásai alapján a kötelező államháztartási tartalék miatt le nem utalt 6.960 eFt Szja-t is tényleges bevételként kellett elszámolni, mely alapján 10.828 eFt-tal szemben 14.900 eFt-ot kell visszafizetni.
Az adóerőképesség emelkedése ellenére a várható bevételek nem nyújtanak fedezetet a működési kiadásokra, ami a kötelező államháztartási tartalék együtt csak 1,4 %-kal haladja meg a 2005. évi teljesítést.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési célú bevételek és fejlesztési hitel kamattal csökkentett kiadások különbözetének 90 %-ra, 33.000 eFt vissza nem térítendő támogatásra a pályázatot benyújtsa. 
Határidő: május 15.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

6./ Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság rövid vitában a következő javaslatot alakította ki és terjeszti a testület elé. A rétsági nyugdíjas klubok beszámolóit megkaptuk. 
A városi nyugdíjas klubnak a bizottság 120 eFt, a Hunyadi nyugdíjas klub részére 80 eFt támogatást javasol.
A bizottsági javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az Árpád Egylet az idén is megrendezi a történelmi militari bűnmegelőzési tábort, ehhez kérnek támogatást. Tavaly 50 eFt-ot adtunk, javasoljuk, hogy az idén 60 eFt támogatást kapjanak.
A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvényére 50 e Ft támogatást javasolunk, hozzá téve, hogy a Művelődési Ház által ingyenes technikai segítséget is igénybe vehetnek. 
Girasek Károly képviselő: Fontos hangsúlyozni, hogy a művelődési ház által adott segítség kb. 200-250 eFt értéket jelent. Ebből a háznak kb. 60 eFt konkrét kifizetést jelent, dolgozók bére, villanyszámla stb. Fontos, és minden támogatottra vonatkozik, hogy ne hallgassák el az önkormányzati támogatást, említsék meg a szponzorok felsorolásánál. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Az a véleményem, hogy a művelődési központ támogatási ellenére emeljük meg a támogatási összeget. Konkrét javaslatom, hogy a Cigány Kisebbség a rendezvényére 60 eFt támogatást kapjon. 
Girasek Károly képviselő: Méltányolom, de szűkös a támogatási keretünk. Más célra félő, hogy nem fog jutni, pedig a Szlovák Kisebbség is kérelemmel fog fordulni az önkormányzathoz. Javasolom, hogy inkább több szolgáltatást kapjon a cigány kisebbség. Azt nem tartanám helyesnek, hogy a tervezett keretet megemeljük. A kérelmeket alaposan megtárgyaltuk a bizottsági ülésen. Én továbbra is az 50 eFt támogatást javasolom. Le van írva ebben az esetben, hogy mennyi az önerő. Tőkefelhalmozásra nem adhatunk támogatást. Akkor adhatunk, ha a támogatás nélkül a rendezvényt nem lehet megvalósítani. Egyébként jelentős rendezvényről van szó, ami támogatandó is. 
Jávorka János képviselő: Egyetértek a Pénzügyi Bizottság javaslatával. Az idei programot látva kicsit csalódott is vagyok, fél napos lesz, a tavalyi egész napos, színvonalas rendezvény helyett. 14 órától kezdődik az idén a rendezvény.
dr. Tóth Mária képviselő: Nem először fordul elő, hogy képviselő társaim elmondják azt, - ami igaz egyébként és tény – hogy a művelődési ház segít a rendezvények lebonyolításában. Nem tudom, ez miért méltányolandó abból a szempontból, hogy azoknak, akiknek ott bonyolítják le a rendezvényét, azoknak kevesebb pénzt adjunk, mint annak, aki nem ott bonyolítja le. Úgy gondolom, hogy a művelődési ház éppen erre való. Azért működik, és semmi különlegeset nem látok benne. Még a polgármester úr is az ünnepi beszédeibe nem egyszer beleszövi, hogy köszöni az ott dolgozók munkáját. Ez olyan polgármester úr, hogy Ön naponta el kell hogy mondja a polgármesteri hivatal dolgozóinak, hogy megköszöni a munkájukat. Én ezt nem is értem. Arra van a művelődési központ kitalálva. 
Mocsári Gergely képviselő: Nehezen összehasonlítható a három kérelem. Az egyik egy éves programról, a másik egy hetes, a harmadik egy délutáni programról szól. Az Árpád Egylet programja több évre visszatekintő, komoly program, ami már többszörösen bizonyított. A kisebbségi önkormányzat tavalyi programjában pontosan a délelőtti műsor, vetélkedő sorozat volt az érdekes, ami az idén elmarad. Egyébként mindegyik kérelmezőnél el tudok én is képzelni nagyobb összegű támogatást. Jó lenne, ha a pénzügyi alapot év elején meghirdetnénk, és mondjuk március 31-ig leadnák a támogatási igényüket a kérelmezők. Akkor lehetne differenciálva dönteni a kérelmekben. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat is elindított egy hagyományteremtő rendezvényt, ami bizonyított, de most visszalépést érzek a dologban. Ahhoz nincs igazán közünk, hogy milyen tartalékaik vannak, mert a rendezvény elnevezés nem biztos, hogy csak ezt az egy rendezvényt fedi. Én el tudom fogadni a Pénzügyi Bizottság javaslatát, bár tudjuk, hogy egyik támogatás sem annyi, amennyit megérdemelne a kitűzött cél.
Pusztai Edgár képviselő: Azért lett rövidebb idővel meghatározva az idei rendezvény, mert úgy tűnt, hogy tavaly kicsit erőn felül rendeztük meg. Úgy döntöttünk, hogy inkább két kisebb rendezvényt tartunk az idén. Valóban sok segítséget kaptunk, és folyamatosan kapunk a művelődési központtól. Nagyon köszönnénk, ha 60 eFt-ot kapnánk, de az 50 eFt-nak is örülünk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosító javaslatot, miszerint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 60 eFt támogatást kapjon. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.  44/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyugdíjas klubok támogatására tervezett keret felosztásáról, valamint a nyári programok és kulturális rendezvények támogatására vonatkozó kérelmekben az alábbiak szerint dönt.
 1. A képviselő-testület a 2006. évi költségvetésben a nyugdíjas klubok támogatására tervezett 200.000 Ft keretből
 • a Városi Nyugdíjas Klub részére 120.000 Ft
 • a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja részére 80.000 Ft támogatást állapít meg.

 • A támogatás elszámolási kötelezettséggel saját rendezvények költségeire használható fel.
 1. A Rétsági Árpád Egylet által szervezett, július 12-18. között megrendezésre kerülő Történelmi Militari Tábor élelmezési költségeihez, elszámolási kötelezettséggel 60.000 Ft támogatást biztosít.
 2. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat július 15-i Roma napi rendezvényének költségeihez elszámolási kötelezettséggel 60.000 Ft támogatást biztosít, mely számlával igazolt műsor költségére használható fel.
A megállapított támogatások felhasználására és elszámolására vonatkozó megállapodásokat meg kell kötni.
Határidő: értesítésre május 7.,
megállapodás megkötésére május 15.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző 

7./ Evangélikus Gyülekezet támogatási kérelme
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában az hangzott el, hogy a kérelem ugyan a szennyvízbekötési díj elengedésére vonatkozik, de célszerűbbnek tartanánk azt, hogy ilyen összegű támogatásban részesüljenek. Ez áttekinthető megoldás. A bizottság ezt a javaslatot támogatta és a testületnek azt javasolja, hogy 200 eFt támogatást adjunk az Evangélikus gyülekezetnek.
Mocsári Gergely képviselő: Ez az összeg egyértelműen fedezi a bekötési díjat? 
Kapecska Ferencné jegyző: A közmű fejlesztési hozzájárulás összegével azonos, m3-enként, de minimum 200.000 Ft. A bekötés költsége az ingatlan tulajdonost terheli. 
Girasek Károly képviselő: Néhány hónapja a Katolikus Egyháznak is adtunk támogatást, a felújításhoz, akkor jeleztem is, hogy várhatóan más egyház is fog kérelmet benyújtani. Mindenkinek tudnia kell, hogy az önkormányzat abból adja ezt a támogatást, hogy hitelt vesz fel rá. Az egyház kérése méltányos, mértéktartó a kérés. Magam jó szívvel támogatom. 
Mocsári Gergely képviselő: Dicséretes a tevékenység, amibe a Katolikus és az Evangélikus egyház is belevágott ebben az évben. Végül is Rétság értékeit próbálják felújítani, karbantartani. Mindkét felekezet a vállalt feladatot nagyrészt önerőből kívánja megvalósítani, ez példamutató. Szerény összeget céloztak meg, ami arányos, és rendkívül mértéktartó. Az összefogás eredménye a kitűzött cél, és annak megvalósítása. 
Patterman Józsefné képviselő: Úgy látom, hogy az Evangélikus Egyház erejét meghaladó felújítási munka előtt áll. Ezek a munkálatok elengedhetetlenül szükségesek, hogy az épület állagát megóvják. Ez az épület a 2-es út mellett fekszik, tágasabb, esztétikusabb lesz. Támogatom a kérelmet. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az elmúlt években örömteli, hogy az önkormányzatnak módjában állt, a történelmi egyházak, nyári táboroztatás, parókiai felújítása, katolikus templom felújítás támogatása. Örömmel és köszönettel vesszük az Evangélikus Egyháztól, hogy elszánták magukat erre a nem kis munkára. Amennyiben az egyházak jobb környezetet tudnak teremteni a vallás gyakorlására, odaadóbbak, aktívabbak tudnak lenni a hívek. 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat “A” változatát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 45/2006. számú képviselő-testületi határozat:
A képviselő-testület a Rákóczi út 19. szám alatti Evangélikus Imaház 5.386 eFt-os felújítási költségéhez 200.000 Ft támogatást biztosít, mely a szennyvízközmű fejlesztési hozzájárulás megfizetésére használható fel.
A támogatásra vonatkozó megállapodás megköthető.
A költségvetés módosításakor a támogatás előirányzatának rendezésére javaslatot kell tenni.
Határidő: értesítésre május 7. és szöveg szerint
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

8./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Jávorka János képviselő: A 34 ha-s területből az önkormányzat térítésmentesen megkapta a 0148/4, és 6. hrsz-ú területet. Ez jó is, meg rossz is. A rossz az a dologban, hogy csak ennyit kaptunk meg. Ha megnézzük ezt a két területet, az egyik az 20 m2-es szivattyúház, a másik terület egy árok, ami pillanatnyilag a csapadékvizet vezeti el. Ha megnézzük a 6755 m2, messze nincs arányban a 34 ha-s területtel. További lépéseket kell tenni, tárgyalásokat szorgalmazni, felerősíteni. Az országgyűlési képviselők segítségét kell kérni. 
Mocsári Gergely képviselő: A Munkaügyi központtal kapcsolatos tájékoztató tartalmazza, hogy a jelenlegi épület adottságai nem teszik lehetővé az előírások szerinti kialakítást, végső esetben az intézményt bezárással is fenyegetheti. Mit jelenthet ez, elképzelhető, hogy a Munkaügyi Központ elköltözik emiatt?
Mezőfi Zoltán polgármester: Itt is van egy szabvány megfeleltetési moratórium. A jelenlegi épületben az akadálymentesítés nem, illetőleg iszonyatos költséggel oldható csak meg. Továbbá kb. 120 m2-en dolgoznak a munkaügyi központ dolgozói, kb. 500 m2-re lenne szükségük ahhoz, hogy az előírt feladat ellátást biztosítani tudják. Nógrád megyében már valamennyi kistérségi székhelyen kialakították a megfelelő épületet. A szolgáltatások ebben az épületben nem helyezhetők el. Térségközponti feladat ellátás bővítéséről is van szó. Ha itt helyet nem találnak, akkor máshol kell keresniük. Nem az a cél, hogy Rétságról kiköltözzön a Munkaügyi Hivatal. Nekünk is érdekünk, hogy itt maradjon, de nincs az előírva, hogy itt kell lennie. Az egyik legfontosabb partner szervezetünk a Nm-i Munkaügyi Központ rétsági kirendeltsége. Éves szinten 10 milliós nagyságrendű támogatások jönnek be az önkormányzathoz, akár a közcélú, akár a közhasznú programot ha vesszük. A foglalkoztatási paktum gesztora is a Munkaügyi Központ. A jó hagyományokkal bíró együttműködés mindenképpen arra sarkallja a feleket, hogy megfelelő megoldást találjunk. Ami a térítésmentesen megkapott ingatlanokra vonatkozik, valóban nézhetjük ezt úgy, hogy egyik szemünk sír, a másik nevet. Nem túl nagy a terület, de több, mint fél hektárról van szó. Igen ám, de stratégiai szempontból meg fontos. A Kincstári Vagyonigazgatóságnál ezek a földterületek voltak lajstromban. Onnan többet nem kérhetünk. Sakktáblás elhelyezkedésűek ezek a helyrajzi számok. A /5-ös rész is a városunk tulajdonát képezi. Esetlegesen a város kihagyásával létrehozni kívánt beruházás nem tud megvalósulni. Nem lehet megkerülni az önkormányzatot. A későbbiek folyamán fontos, hogy ezek a kis m2-nyi területek is birtokunkban legyenek. 
Girasek Károly képviselő: Jó lenne egy térkép vázlatot kapnunk, amin pontosan lehetne érzékelni a területek helyét, nagyságát. Az fontos hír, hogy megkaptuk a területeket, de semmiképpen sem elégséges. Az pontosan nem felel meg a valóságnak, hogy ettől válunk megkerülhetetlenné, hiszen elővételi jogot jegyeztettünk be rá, és ettől váltunk megkerülhetetlenné. Kérem, hogy készüljön térkép vázlat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kb. 6000 m2 terület jött át ide, térítésmentesen. A 0148/5, hrsz-ú 5000 m2-es telephelyet 6 millió forintért vásárolta meg az önkormányzat az APV Rt-től. Most akkor miért nem jó eredmény ez? 
dr. Katona Ernő alpolgármester: A meccs többszereplős volt. Volt az ÁPV Rt, a Honvédelmi Minisztérium, az NFA, KVI, ez mind egy államhoz tartozó szervezet. Most már egyetlen egy szervezet maradt benne, az NFA. Ők később alakultak meg, nem olyan hatékony a szerepük, viszont az állam, a kormány olyan szándékot mutat az átadással, hogy feltehetőleg az NFA is eléri ugyanazt a szintet, hogy érdemben jó előterjesztést tesz a kormány elé, hogy lesz újabb lépés. Igenis utánajárunk, egyeztetünk folyamatosan.
Jávorka János képviselő: Én úgy látom, hogy pont olyan területek kerülnek hozzánk ingyen, amivel sok gondja lesz az önkormányzatnak. Pl. szivattyúházat le kell bontatni stb. Nem kevés pénzébe fog kerülni a városnak. 
dr. Katona Ernő képviselő: A 34 ha-s területtel is sok gondunk lesz, nagyon drága lesz, mert rekultiválni kell. Semmiféle tevékenységhez nem kezdhetünk hozzá, ugyanis honvédségi terület volt. Kemény dolgok várnak ránk, akár ingyen, akár pénzért kapjuk meg a területet. 
Mocsári Gergely képviselő: A kis lépés is lépés. Sokféleképpen lehet gondolkodni. Az anyagi felelősség minden kis tulajdonnal meg van. Nagy remények voltak a kialakított 10 laktelek vonatkozásában is, stb. de egyenlőre áll az egész. Nem tudunk előre megjósolni semmit. 
Majnik László képviselő: A hulladékgazdálkodással kapcsolatos napirendnél a módosító javaslatom nem került szavaztatásra, fenntartom indítványomat, hogy kerüljön a téma havonta a kiemelt feladatokkal kapcsolatos tájékoztatóba.
dr. Tóth Mária képviselő: Végre történt a 34 ha-s terület kérdésében valami. Ez fontos előrelépésnek tekinthető. Ha tulajdon van, annak gondja is van, felelősséggel tartozunk, de úgy emlékszem, mindannyian ezt akartuk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Majnik úr javaslatát teszem fel szavazásra, miszerint a kiemelt feladatok tájékoztatójába kerüljön be havi rendszerességgel a regionális hulladék lerakóról a tájékoztatás. A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 46/206. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kiemelt feladatok állásáról szóló napirend keretében rendszeresen tájékoztatassa a képviselő-testületet az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás működésének eredményéről 
A tájékoztatás térjen ki a - az EU pályázat benyújtására, eredményére, a tervezett költségre, a társulás tagjaira, az érintett lakosok számára, szakmai vagy egyéb befektetőkre, ezek szerepére, szavazati arányára, az engedélyeztetési eljárás állására, kivitelezés megkezdésére és várható befejezésére. Mikortól kell oda szállítani a hulladékot? Rétságon lesz-e valamilyen beruházás (hulladék udvar, hulladék sziget stb.)?Ha lesz, ezek hogyan fognak működni és mit lehet oda vinni, ki viseli a költségét? Mennyi lesz egy háztartás éves szemétdíja, és mikortól? Kezeli-e majd a rendszer a szelektív hulladékgyűjtést? Mi lesz a jelenlegi lerakó rekultiválásával? Milyen egyéb költségek várhatóak (szállítás, új edényrendszer, tagdíj stb.) Egységes rendszer lesz-e a társuláson belül, vagy településenként szerződések alapján bárkivel szerződhet az önkormányzat? Önköltséges lesz-e a tevékenység, vagy nyereséges profitérdekeltségű? Ha nyereségérdekeltségű, akkor az mire fordítható?
Határidő: folyamatos
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
A Kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

9./ Egyebek
Kapecska Ferencné jegyző: Szeretném tájékoztatni a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Rákóczi út 51. szám alatt meghirdetett önkormányzati bérleményt a Düfa Kft. vezetése 3 hónap határozott időtartamra iroda céljára szeretné bérelni 8.000 Ft/m2/év bérleti díjért. Tekintettel arra, hogy több mint fél éve meghirdetett pályázatra jelentkező nem volt, a bérleti szerződést 3 hónap határozott időre megkötjük. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Május 17-én lakossági fórum lesz. Kértem a képviselőket, amennyiben konkrét javaslatuk van, tegyék meg április 15-ig azt. Ilyen javaslat nem érkezett. Ezek után fontosnak tartom, hogy az eddig kialakult hagyományok szerint a polgármester az előírtak szerint rövid pénzügyi tájékoztatót tartson 2005., illetve 2006-os esztendőről. Úgy gondolom, hogy a költségvetési táblák felolvasásával nem kellene untatni a rétsági polgárokat, komolyabb sarokpontra szeretném majd a figyelmet felhívni. Javasolom, hogy a képviselő – testület tagjai jól láthatóan, előre üljenek ki a teremben. Továbbá javasolom, hogy a kultúrházban a nagy teremben tartsuk meg a fórumot, onnan élő közvetítés is adható.
Girasek Károly képviselő: A munkatervünk tartalmazza, mi a beszámoló feladata, anélkül, hogy ehhez a képviselők külön észrevételt tegyenek. Előírás, hogy mind a 4 bizottság bevonására sor kerül, ezt nem látom. Leírt előterjesztést kellett volna véleményezni a bizottságoknak. Félek, hogy parttalanná válik így a vita. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Felmerült a bizottságok munkája, ha arra most már nincs lehetőség, hogy a bizottságok összeüljenek, akkor a bizottsági elnökök képviselhetik a véleményeket. Arra van lehetőség, hogy a polgármester és a bizottsági elnökök leüljenek.
Girasek Károly képviselő: Többen kérdezték, hogy a lomtalanítás mikor fejeződik be? 
Mocsári Gergely képviselő: A mi utcánkban ma példásan eltakarították a lomok utáni állapotot. Viszont a lakosságot tájékoztatni kellene, mi a teendő a veszélyes hulladékokkal.
Kapecska Ferencné jegyző: A lomtalanítás háztartási lomok elvitelére lett meghirdetve. Sajnos 25-én nem tudtak kezdeni, mivel az autó lerobbant. 26-án tudták a feladatot megkezdeni. Folyamatosan végzik a munkát. Meglehetősen nagy mennyiségű szemét, és fagally került kirakásra. A veszélyes anyag elszállítására nem vagyunk felkészülve. Bízunk benne, hogy a regionális hulladéklerakó létrejöttével a szelektív hulladék gyűjtés mellett ezek egy részének feltételeit is tudjuk biztosítani. A kirakott gumikat információm szerint el fogják vinni, olyan formában, hogy leviszik az URÁNUSZ Kft-hez, és onnan egy szállító szerződés alapján el fogja vinni, további feldolgozásra. 
Jávorka János képviselő: Ha holnap a munkát nem tudják befejezni, csak május 2-án kerülhet arra sor. A majálisi program elkészült, reméljük az idő is jó lesz, mindenkit szeretettel várunk.
Mezőfi Zoltán polgármester: Iszonyatos mennyiségű hulladékot tettek ki az idén. Most is el kell, hogy mondjuk, veszélyes hulladékot nem lehet kirakni, az nem tárgya a lomtalanításnak. Fanyesedék is bekerült, kb. 30-50 teherautónyi. Valószínű, hogy a regionális szemétlerakó programban nem lesz lomtalanítás. Szerintem vissza fogjuk sírni az éves 5.000 Ft-os szemétdíjat, és az évi két lomtalanítást. A kis picike szelektív gyűjtőinket is vissza fogjuk sírni, mert az sem kerül pénzbe. 
Girasek Károly képviselő: Az ásott kutakat sem sírjuk vissza, azért, mert onnan ingyen volt a víz. Természetesen nem mindegy, hogy mennyivel fog a szemétszállítás többe kerülni. A Radnóti úti lakók fordultak kéréssel hozzám. Csapnivaló állapotban van az utca, a babakocsit sem tudják eltolni. Tájékoztattam, hogy ez a honvédség tulajdona. Erre azt kérdezte, hogy akkor nincs aki ez ügyben tegyen valamit? Hathatós intézkedéseket kellene tenni, vagy akár a honvédség költségére elvégeztetni ezeket a munkákat. Vagy költsenek rá, vagy adják át ingyen a területet. Ha sódert leraknak a lakók, azért a közterület felügyelő megbünteti őket, olyankor önkormányzati területről van szó? Egyébként pedig honvédségi területről? Szabványos gyermekhintát akartak elhelyezni, azt pedig a közterület felügyelő megtiltotta. Nem tudom, hogyan tilthatja meg olyan területen, ami nem a miénk. Az a baj, hogy az egyik embernek akkor is szólunk, ha nincs rá ok, a másiknak akkor sem szólunk, ha van rá ok. Itt a tavasz, többen jelezték a közterületi fák nyesését. Ez elhagyhatatlan feladat. Itt az a szokás, hogy levágjuk nyesés címén az egyik ágat, utána a másikat, nem helyeslem. Minden évben elmondom, le kell nyesni a villany dróthoz nyúló ágakat, vagy kertekbe lógó közterületi fa ágait. Ne csonkítás legyen, hanem nyesés. 
    Más téma. Választások voltak, sok kampány anyag van, különböző helyeken. Főúton mintha kevesebb lett volna. Előző időszakban azt tapasztaltam, hogy munkaidőben közmunkások takarították le ezeket, holott ez a pártok feladata. Továbbra sem kaptam arra választ, hogy ki lett-e számlázva a pártok felé. Szerintem nem. Ebben el kell járni. Arra figyeljünk oda, hogy összeférhetetlen a köztisztviselői funkcióval a plakátok lekaparása, de a felrakása is. A plakátokat díjtalanul a közmunkások ne szedjéj le.
Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslom képviselő úr, ha ilyen ügyekben Önt megkeresik, javasolja az állampolgárnak, hogy keressen fel engem, vagy a jegyző asszonyt, ha gond van, biztos, hogy megoldást fogunk találni. A Radnóti út a Magyar Állam tulajdonában van, és a honvédség kezelésében, de közterület. 2003-ban első menetben beletettük a karbantartási tervbe a Radnóti utat, a képviselő-testület többségi döntéssel kihúzta belőle, hogy az nem a miénk. Erre azt tudom mondani, hogy az abban az utcában élők nem a tulajdoni lapon járnak, hanem az úton, ami meg járhatatlan. 
Jávorka János képviselő: A Radnóti úti lakosságot korrekten kellene tájékoztatni. Sajnos már közfelháborodásra ad okot az ott kialakult helyzet. 
dr. Tóth Mária képviselő: Radnóti út karbantartásával kapcsolatban szeretném ismételten elmondani, attól, hogy ez a honvédség kezelésében van, és a Magyar Állam tulajdona, a rendbentartása a mi kötelezettségünk. Nem háríthatjuk el a kötelezettségünket. 
Girasek Károly képviselő: Én mégis azt kérem, hogy az áldatlan állapotra tekintettel a téma ne sikkadjon el, legyen benne konkrét intézkedés. Legyen a honvédséggel kapcsolatfelvétel az ügyben. 

Több tárgy nem lévén megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.kmft.
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-