Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2007. február 28. napján megtartott rendkívüli ülésen.
 

A piros színnel jelölt sorok nem képezik a hivatalos jegyzőkönyv részét, 
az a szerkesztő megjegyzése.
-
Jelen vannak: 7 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző 1 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket, Kotroczóné Somosi Éva és Dr. Dobos Attila előre jelezték távollétüket. A képviselő-testület 8 tagja jelen van. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.
A rendkívüli testületi ülés összehívására azért került sor, mivel a javasolt napirendekben a testületi döntés meghozatala mielőbb indokolt.
Napirendként javaslom a volt honvédségi laktanya épületeire benyújtott pályázattal kapcsolatos megkeresés, valamint a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. Felügyelő Bizottságába tagi delegálás napirendek megtárgyalását.
A napirendi javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalta.
 

- Napirend Előterjesztő
1./ Volt honvédségi laktanya épületeire benyújtott pályázattal kapcsolatos megkeresés Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Nyugat-Nógrád Vízmű Kft Felügyelő Bizottság tag delegálás Mezőfi Zoltán polgármester
3./ Egyebek -


1./ Volt honvédségi laktanya épületeire benyújtott pályázattal kapcsolatos megkeresés.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: A SENIOR Idősotthon Közvetítő és Tanácsadó Kft. volt honvédség ingatlan 10-11. 19. és 22. számú épületeire benyújtott vételi ajánlatot a testület január 15-i ülésén tárgyalta, de annak elfogadásáról nem döntött. Úgy foglalt állást, hogy a bételi ajánlatot benyújtókkal tovább kell folytatni az egyeztetést, pontosítani kell az ajánlat tartalmát, valamint tájékozódni kell
az ajánlatban megjelölt hasznosítási cél megvalósításának lehetőségiéről. Kapitány László tulajdonossal február 19-én egyezető tárgyalásra került sor a képviselők és néhány bizottsági tag
bevonásával. Az egyeztetés során is elhangzott, amit később is megerősítettek, hogy a beruházás előkészítéséhez szükséges banki egyeztetésekhez az önkormányzat adjon olyan nyilatkozatot, hogy fejlesztési céljait nem ütköznek a város fejlesztési elképzeléseivel, a rendezési tervvel, valamint elvileg támogatja a beruházás megvalósítását. ingatlan vételi ajánlatát
Az előterjesztés és a határozati javaslat a nyilatkozat megadását tartalmazza, különös tekintettel arra, hogy a hasznosítási javaslatba illeszthető.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Egy észrevételem van. A javaslatba nevesítve van a 10-11-es épületet, de úgy gondolom sok olyan kérdés van amit nem tudunk még, hogy lesz szakrendelő vagy nem lesz szakrendelő. Ha lesz szakrendelő akkor egy csomó dologról nem kell nekünk dönteni, ha nem lesz szakrendelő akkor viszont egy csomó olyan dolgot be kell építeni amihez nem biztos, hogy elég lesz a 10-11-es épület. A másik dolog a 22-es, a tanteremi épület. Erre volt más ajánlat is, bár
nem hiszem, hogy ajánlata egyértelműbb lenne. Viszont a 19-es épületre semmiféle javaslat nem érkezett. A Senior Kft. viszont igényt tart a 19-es és a 22-es épületre, tehát esetlegesen a megoldható, hogy dolgozzanak ki egy olyan alternatívát is, hogy mi van akkor ha a 19-es re is szükség van. És gondolkodjuk el arról is, hogy kell-e nekünk a 10 -11-es épületet megnevezni. Vagy pedig esetleg fenntartjuk azt a lehetőséget, hogy 19-es épülettel kezdhetnek valamit. Elég furán fog kinézni ha a 19-es épület senkinek nem kell.
Kapecska Ferencné jegyző: A képviselő-testületjanuár 15-én azt a feladatot adta, hogy további egyeztetéseket kell folytatni a vételi ajánlatokkal benyújtókkal. Ennek az egyeztetésnek egyik formájának lehet tekinteni , amit február 19-én a képviselő-tesriilet tagjai egyes bizottsági tagok bevonásával itt megtartottak. De én úgy gondolom, hogy tartós elkötelezettséget tenni nem lehet, tekintettel arra, hogy a vételi ajánlatokról nem döntött a képviselő-testület. A polgármester úr említette, hogy a múltkori megbeszélésen azt fogalmazódott meg, hogy a Kapitány úrék azt kérik, hogy adjon a testület egy olyan nyilatkozatot, hogy elvileg támogatja ezt a beruházást és az nem ellentétes a fejlesztési elképzelésekkel. Tekintettel arra, hogy nincs konkrét döntés a vétel és az épületek felhasználása vonatkozásába, akkor csak egy általános jellegű nyilatkozatot lehetne tenni, olyat, amit a határozati javaslat is tartalmazza. Gyakorlatilag csak arról van szó, hogy azt nyilvánítja ki a testület ami a hasznosítási javaslatokba kidolgozásra került azzal ez megegyezik. Ezt tartalmazta már a pályázati kiírás is. Végül is ezzel nincs kötelezettségvállalás, csak annak megerősítése, amire
a kiírás is vonatkozott. Komolyabb kötelezettség vállalást tenni olyan helyzetben, amikor nincs semmiről döntés véleményem szerint nem lehet.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A vételi ajánlatokban a 10, 11, 19 és 22-es. épületek szerepeltek, a határozati javaslat csak a 10-11-es épület szerepel.
Kapecska Ferencné jegyző: A február 19-i egyeztetésen nem voltam jelen, nem tudom pontosan mi hangzott el. Polgármester úr úgy tájékoztatott, hogy a 10-11-es épület vonatkozásában kérik a hasznosításra vonatkozó nyilatkozatot.
Mezőfi Zoltán polgármester: Úgy váltunk el ezen az egyeztetésen az ajánlattevőtől, hogy a bank felé kér egy elvi nyilatkozatot, miszerint az általa tervezett beruházás illeszthető a település stratégiai céljaiba, egyezik a rendezési tervvel, ez szerepel az emlékeztetőben. Értem az alpolgármester úr dilemmáit, hogy mi van akkor, ha nem elég a megvalósításhoz a 10-11-es épület, és mi csak ezt szerepeltetjük a nyilatkozatban. Azt hiszem, abban kell most első körben dönteni, melyik épületeke szerepeljenek a nyilatkozatban. Én azt kérem szépen, hogy a határozati javaslat mentén kerüljön kiadásra, megszavazásra, hogy megkapja az ajánlattevő, hiszen neki ez nagyon fontos.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A javaslatban a 10-11-es konkrétan benne van, ha ezt elfogadjuk, a befektetőnek nincs alternatív lehetőségie a bank felé. Ha most ezt így megszavazzuk ez a tervvel már többet nem tudunk foglalkozni.
Kapecska Ferencné: jegyző Vételi ajánlatot a 10-11. 19. és 22. számú épületre az értékbecsléstől alacsonyabb áron, részletfizetéssel nyújtotta be. Az ajánlatról a testület nem döntött, így a banknál érdemileg felhasználható, kötelezettségvállalást is jelentő nyilatkozatot adni nem lehet, mivel nincs testületi döntés.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Ki fognak dolgozni egy alternatívát, de ha a bank felé ezt a szűkebbet adják le, akkor a bank csak ezzel fog foglalkozni.
Dr. Tóth Mária képviselő: Tehát kizárólag arról van szó, hogy ez a cég azt kéri, hogy adjunk egy olyan előzetes hozzájárulási nyilatkozatot, ami tartalmazza, hogy megengedjük, hogy ő x dolgot a laktanyában megvalósítson. Többről itt nincs szó.
Mezőfi Zoltán polgármester: Itt nem kellene részletezni, hogy 10-es vagy 11-es, az egész laktanya is benne lehet..
Kapecska Ferencné jegyző: Én részletezném annál is inkább, mivel a testület az ajánlatról nem döntött, sem az értékesítésben sem a hasznosításban. Az értékesítési pályázat nem a teljes laktanyára, hanem csak egyes épületeire, a hasznosítási lehetőségek megjelölésével került kiírásra,.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Ragadjuk meg a lehetőséget, hogy a 19-es 22-es utána ezekről konkrétan dönteni fog a testület.
Kapecska Ferencné jegyző: Amire meg lett hirdetve az értékesítés attól eltérni nem lehet. Nincs semmi gond mert a 19-es és 22-es épület vonatkozásában belefér az egészségügyi létesítmény. A 10-11-es épületnék konkréten meg volt jelölve a Szociális Otthon Nyugdíjas Ház, a 19-es és a 22-es épületnél szerepelt, hogy egészségügyi létesítmény kialakítására is alkalmas. A már meghirdetett hasznosítási javaslatot bele lehet írni a nyilatkozatba. Nem ismerem a befektető nyilatkozatra vonatkozó konkrét elvárását, azt sem tudom pontosan mit ért ezalatt, milyen jellegű nyilatkozatot kellene, hogy tegyünk, illetve ezt mire akarja, vagy tudja felhasználni. Úgy gondolom, hogy a kiírástól
eltérő, más nyilatkozatot nem adhatunk, mert nincs még testületi döntés. Nem lehet kötelezettséget vállalni olyan esetben, amikor nem is egyeztünk meg sem árban, sem vételben, semmibe. Mi alapján adnánk és mihez konkrétabb nyilatkozatot?
Dr. Tóth Mária képviselő: Az előbb mondtam, hogy az én értelmezésem szerint ennél még általánosabbat kért, mint amit beleírtunk.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Megnevezhetjük általánosan is, mert még nem tudjuk, hogy a kormány által tervezett egészségügyi intézmény megvalósul-e. Mende-monda van per pillanat arról, amit Gyurcsány mondott, hogy járóbetelt szakellátó központ jön létre. Ennek a befektetőnek, ha ez megvalósul nem kell annyi épület, ha viszont nem valósul meg, neki kell gondoskodnia bizonyos szolgáltatásokról. Bizonyos szakrendelések helyét neki kell biztosítani.
Mezőfi Zoltán polgármester: A testület módosító javaslatként kezelheti a többi épület megnevezését
Fodor László képviselő: Ki találta ezt ki, hogy a 10-11-es épület legyen itt nevesítve.
Mezőfi Zoltán polgármester: Én voltam.
Fodor László képviselő: Ha nem kérdezted a Kapitány úrékat, hogy mi legyen megjelölve, akkor én is azt mondom, hogy a laktanya valamennyi épületét jelöljük meg, ne zárjuk ki a dogot feleslegesen. A másik dolog pedig, ha azt mondjuk, hogy az egész laktanya hasznosítható ilyen célra, akkor mi elköteleztük magunkat?
Kapecska Ferencné jegyző: Én azt mondtam, hogy a határozati javaslat szerinti megfogalmazás nem jelent elkötelezettséget, mert arra utal, hogy testületi döntéssel, az egyes épületek, ilyen
hasznosítási lehetőséggel lettek meghirdetve. A határozati javaslat kiegészíthető a 19. és 22-es épülettel.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nekünk egy elvi hozzájárulást kell adni arról, hogy a tervezett létesítmény a laktanya hasznosítási javaslataival egyezik, abba beleilleszthető. Most az mindegy hogy 19-es vagy 22-es épület. Majd a miniszterelnöki hivatal kijelöli, hogy melyik épület jó neki járóbetelt szakellátó központra.
Fodor László képviselő: Az x Kft által kért objektumok egyeznek vagy beleférnek a meghirdetett hasznosítási javaslatba, akkor egyértelmű, hogy amit a kft kér ezekre kell vonatkoznia és nem az egész laktanyára.
Kapecska Ferencné jegyző: Nekem továbbra is az a javaslatom alpolgármester úr hozzászólását is figyelembe véve, hogy a nyilatkozat azt tartalmazza, amire a kiírás is vonatkozott, arra, hogy a 10 11, 19 és 22 számú épület szociális otthon nyugdíjas ház, egészségügyi létesítmény kialakítására is alkalmas. A képviselő-testület korábbi döntésén alapul az egész, csak megerősítjük, hogy mire vonatkozik a pályázati kiírás és a hasznosítás lehetőség.
Jávorka János képviselő: Egyet értek a jegyzőasszony javaslatával. Engem egy dolog zavar. A legutolsó testületi ülésen az egész pályázati felhívásokat mert volt három pályázó, köztük a Kapitány úrék, két másik Pál Gábor és a harmadikat nem ismerem. Különböző épületekre tettek ajánlatokat, akkor ezt levettük napirendről és nem foglalkoztunk vele. Kérdezem, hogy a levett napirend kapcsán ki lettek-e értesítve valamilyen formában az illetékes pályázók, hogy mi a helyzet, mert nem lenne sportszerű, hogy ha az ő pályázatukkal, ajánlatukkal nem foglalkoznánk valamikor érdemben. És ne legyen abból sem gond és feszültség, hogy esetleg egyes épületek amire mások is pályáztak, ne legyen átfedés. Úgy lesz korrekt, hogy ha érdemben tájékoztatjuk őket is.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ne térjünk el a tárgytól. Ki lettek értesítve. A testület konkrét döntést hozott, hogy folytatni kell a további egyeztetést ez volt a határozat, erről a pályázók tájékoztatva lettek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Közelítsünk. Vagy kikerül a határozati javaslatból az épületek
megnevezése, vagy pedig a 10-11-es mellé bekerül mind a 19 és 22. számú épület is.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal, hogy a 10-11 épület mellett a 19 és 22- es épület is megnevezésre kerül, mint a szociális és nyugdíjas ház, illetve egészségügyi intézmény kialakítására alkalmas épület. A javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta következő határozatát.
22/2007. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Orrkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A SENIOR Idősotthon Közvetítő és Tanácsadó Kft. (2128 Dány, Szabadság u. 79.) szociális és egészségügyi alap- és részben szakellátást biztosító Gondozási Központ kialakításának előkészítéséhez kapcsolódóan kért önkormányzati nyilatkozatra vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
A volt honvédségi ingatlan hasznosítására kidolgozott javaslat alapján, a 356/26 hrsz-ú telephely megjelölésű ingatlan 10. -11. számú, valamint 19. és 22. épülete szociális otthon, nyugdíjas ház ,illetve egészségügyi létesítmény kialakítására alkalmas. Az ingatlan értékesítésre kiírt pályázati felhívásban hasznosítási lehetőségként többek
között a szociális otthon és nyugdíjas ház, valamint egészségügyi létesítmény kialakítása is megjelölésre került.
A szociális és egészségügyi alap- és részben szakellátást biztosító Gondozási Központ kialakítása nem ellentétes a meghirdetett hasznosítási lehetőséggel, egyezik a város hosszú távú fejlesztési elképzeléseivel..
Határidő. értesítésre március 6. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

2./ Nyugat Nógrád Vízmű Kft Felügyelő bizottságába delegálás 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Kapecska Ferencné jegyző: A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. megkeresésére, a felügyelő bizottságba történő delegálásról van szó. A felügyelő bizottság tagjait majd a taggyűlés választja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Eddig Bulejka András volt a rétsági önkormányzat delegáltja, benne van az előterjesztésben. Javasolta a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója, hogy térjünk vissza a régi metódushoz, hogy ezekben a posztokban lehetőség szerint választott tisztségviselők üljenek. Régen is ez volt a kialakult szokás, mindig valamelyik polgármester volt a felügyelő bizottságban. Ami lényeges, a Nyugat-Nógrád Vízmű és a Balassagyarmat város eltudja fogadni delegálásomat, ezzel együtt lehet mást is delegálni. De jó lenne ha választott tisztségviselő lenne.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi a határozati javaslatot, miszerint a képviselő-testület a polgármestert delegálja a felügyelő bizottságba. A javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozat következő határozatát.
23/2007. ( II.28. ) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mezőfi Zoltán polgármestert delegálja a Nyugat Nógrád Vízmű Kft. Felügyelő Bizottságába.
Határidő: értesítésre március 6.
Felelős: értesítés elküldéséért Kapecska Ferencné jegyző

3./ Egyebek
Dr. Tóth Mária képviselő: Szombaton február 24-én felhívott Hegedűs Ferenc képviselő úr, hogy vannak érdeklődők a laktanya, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra. Olyan befektető aki szintén egészségügyi létesítményt szeretne megvalósítani Rétságon. Kérte, hogy menjünk el együtt és mutassuk meg nekik amit meg lehet mutatni. Ferivel beültünk a kocsiba megmutattuk az érdeklődőknek a laktanyát, nem nagyon sok mindent néztek meg belőle. Azután megnézték a Gamesz műhely területét, magát a felépítményt. Járóbeteg szakellátás megvalósításában gondolkodnak, hasonlít a Gyurcsány féle egészségügyi központhoz. Mondtam, hogy adják be ajánlatukat írásban, ha komolyan gondolják.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ma felhívott az illető telefonon azt mondta, hogy most külföldön van de egy hét múlva jelentkezik.
Hegedűs Ferenc képviselő: Az egészségügyi minisztérium volt főosztályvezetője meg két - három kollégája engem keresett meg, egészségügyi létesítményre helyet keresve. Azt mondták a laktanyára, hogy azért nem jó erre a létesítményre, mert a buszmegálló bent van a városközpontban és 25 községből érkező betegeknek fel kellene gyalogolni a laktanyába. Ők itt szeretnék zöldmezős beruházásban kialakítani az egészségügyi létesítményt. Hajlandók lennének megvenni a műhelyet, a kocsmát a és volt Lőrinc féle ingatlant és esetleg a bútorbolt melletti részt. Teljes egészségügyi létesítmény üzemeltetésében gondolkodnak.
Kapecska Ferencné jegyző: Konkréten mit szeretnének megvalósítani?
Hegedűs Ferenc képviselő: Egészségügyi szakrendelőt..
Mezőfi Zoltán polgármester: Maradjunk a tárgymál. Először is a miniszterelnök úrtól, vagy az illetékes minisztertől várunk egy konkrét szándéknyilatkozatot, hogy tisztelt önkormányzat képviselőtestülete, ezt szeretnénk Rétságon önökkel együtt együttműködve felépíteni. Ezt meg kell hogy várjuk. Tehát ha itt egymás után többen is jelentkeznek arra, hogy ők építik a miniszterelnök által bejelentett járóbeteg ellátó központot annyit azért nézzünk meg, hogy itt lesz-e egyáltalán az a központ.
Dr. Tóth Mária képviselő: Csak annyit szeretnék a polgármester úr szavaihoz fűzni, hogy attól még jelentkezhetnek
Mezőfi Zoltán polgármester: Így van, jelentkezhetnek, de írják le mit akarnak, milyen területen.
Hegedűs Ferenc képviselő: Nekik az a céljuk, hogy ők nyerjék el ennek a a bejelentett egészségügyi központnak a megpályáztatását, de üzemeltetésben is gondolkodnak..
Mezőfi Zoltán polgármester: Ne menjünk ennyire előre. El lett mondva, hogy ez egy EU-s pályázat. Azért mondtam, várjuk meg a konkrét értesítés. EU-s pályázat elvárja az önkormányzattól, hogy önrésszel beszálljon, ami lehet ingatlan is. Írják le konkrétan mit akarnak, annak tükrében tud dönteni a képviselő-testület.
Fodor László képviselő: A tűzoltókkal kapcsolatban szerettem volna annyit mondani, hogy itt volta a
bajorok és átvittem őket Diósjenőre, megnézni a szertárat. A diósjenői parancsnok hivatásos tűzoltó volt, nagyon értelmes és látszik hogy jól csinálja, azt mondta, hogy Vámosmikolán már működik vonulós tűzoltóság és az nem az önkormányzatot terheli.. Tehát van ott valami kiskapu, meg kell nézni, hogy működtetik.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez már egy másik napirend. Áthallások vannak.
Dr. Tóth Mária képviselő: A Fodor úr ezt miért nem mondhatta volna el ? Előre akarjuk vinni a dolgot.
Fodor László képviselő: Azért akartam elmondani, mert régebben arról volt szó, hogy a vonulós tűzoltóság rengeteg terhet jelent az önkormányzatnak, de úgy néz ki, hogy vannak itt más lehetőségek is, hiszen már Vámosmikolán is működik. El kell menni megnézni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Teljesen igazatok van, de azért engedtessék meg , hogy ha már eltértünk a napirendtől hadd mondjam el, én már nem egyszer voltam Vámosmikolán ez ügyben évekkel ezelőtt. Közhasznú munkás konstrukcióban terheli az önkormányzatnak a számláját. Összeköltöztek a mentőügyelettel, közbe szét is költöztek. Nem most találták ezt ki, tiz éve működik. Van ott a Pest megyei önkormányzatnak egy egészségügyi intézménye, azzal karöltve működik a mentőügyelet, de az csak 12 órás szolgálattal működik. Együtt is működtek a tűzoltókkal, aztán szétmentek. Igazóból ott egy köztestületi tűzoltóság valósult meg. Készenléti szolgálatba a közhasznú
munkásként alkalmazottak lettek beosztva. Ez minden további nélkül megszervezhető, ez egy jó modell. Azt kérném szépen, hogy legyen ez egy külön napirend. A laktanya hasznosításból állandóan átkanyarodunk oda mi lesz ezzel és mi lesz azzal. Ott voltunk a laktanyában ezzel a kórházépítő mérnökkel, aki felsorolta azokat a lehetőségeket, hogy a mentőállomás, az orvosi ügyelet bevihető ebbe a programba, sőt mentőautószám is bővíthető, minden egy helyre integrálható ebben a programban. Hangsúlyozom, hogy amíg az egészségügyi minisztériumtól hivatalos értesítést nem kapunk, addig a képviselő-testület érdemben nem tud dönteni. Ha gondolja a tisztelt képviselő-testület holnap megfogalmazok egy levelet az egészségügyi miniszter felé, hogy miután a bejelentés már elhangzott, Rétságon igen is joggal elvárják az emberek, hogy ennek a pontos hátterét bemutassák. mondják meg, van ennek valóságos háttere vagy nincs. Az állami szándéknak, ami elhangzott a médiában, annak nagyon örülünk, de megállította a laktanya eddigi hasznosítási kísérletei. Mert ugye az érdeklődőknek azt kell hogy mondjuk, türelmet kérünk mert nem tudjuk, hogy a miniszterelnök bejelentése kapcsán mi várható.
Fodor László képviselő: Én úgy tudom, hogy te erre már kaptál feladatot a múltkor.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem erre kaptam feladatot. Dr. Tóth Mária adott feladatot és a testület elfogadta, hogy írjam le, nyomozzam ki, hogy mi hangzott el a miniszter elnöki értékelésben, de erre senki nem akar válaszolni a minisztériumban.
Jávorka János képviselő: Nekem úgy tűnt, hogy az érdeklődők szombaton szétnéztek a laktanyában, terület kellene elsősorban ami elég jelentős terület és utána a Gamesz területére mentek. Minél több érdeklődő van annál jobb lesz a lehetőségünk a jövőben kit válasszunk, csak ne történjen olyan, hogy egymást kiütik a különböző dolgok. Hát ezért jó hogy egyeztetünk különböző dolgokat, meg
különböző szerepeket. Feri említette, hogy mit akarnak az érdeklődők. Én is így látom, hogy erre nyugaton ez a példa mikor kint voltunk tavasszal Németországba ott pont ilyet láttunk, hogy az egyik nem is nagy város, hogy a tűzoltóság, önkéntes tűzoltóság de jobb színvonalon van mint a magyar államé. Más kérdés a tűzoltóság az önkéntes tűzoltóság a mentőszolgálat és az egészségügyi orvosi ügyelet egy blokkban van. Nagyon egyszerű a magyarázat ott bemutatták nekünk az egész riasztási rendszerüket hogyan működik. Pofon egyszerű. Az ő pénzügyi és technikai színvonaluk magasabb, mint a miénk. Ahol történik valami, ha tűz történik akkor valószínű, hogy sérülés is lehet, stb. Egyszerre megy az egész stáb. Ez lehet a magyarázata annak, hogy nálunk is ebben gondolkodnak, ezt majd valahol, valamikor integrálják. Én is azt mondom, jó lenne a minisztériumtól valamilyen pár soros írást kapni arra vonatkozóan, hogy tényleg komolyan vegyük-e a járóbeteg szakellátó központot, mert annak megvalósulása befolyásolja a Kapitány úrék által tervezett megvalósítható dolgokat. Valahol szinkronba kellene hozni, mert kellemetlen helyzetbe hozzuk a befektetőt is, mert elindít egy témát, kifizet egy csomó költséget, terveztetni kell, közművek stb. és a végén közlik majd vele, elnézést, de ez. meg ez meg nem mehet. Ezt el kellene kerülni.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A fejlesztési terv ismertetésére már kaptam egy meghívót, lesz egy olyan ülés ahol Kistérségi Egészségügyi Szakellátásról lesz szó. Mindenféle fejlesztésről az egészségügyben. Az egészségügyben működési irányok vannak. Van fejlesztési irány úgy ahogy megvan. Minden egyes fejlesztés így működési irány is, nem elég az intézményt megépíteni, azt működtetni is kell. A Balassagyarmati kórházzal kialakult kapcsolatot felhasználva, a működtetésben majd együtt kell működni, ők tudnak saját működési kereteikből ide is helyezni.. Tehát nekünk az a problémánk, hogy a fejlesztésen kívül a működtetés lehetőségét sem látjuk.. Miből fogjak működtetni egy 13 szakrendelésből álló intézményt a maga egész volumenébe úgy, hogy olyan specifikumok lesznek, hogy labor és röntgen. Iszonyatosan drága. Fejlesztési dolgok vannak, de minden fejlesztés
működési hiányt generál.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ebből a tükörből komolytalannak tűnik ez a fejlesztési terv. Én ezt nagyon jól értem. Szerintem valamennyien értjük. Folyton elkanyarodunk a tárgytól.
Dr. Tóth Mária képviselő: Aki hozzászól mindegyik ide tartozó dolog, kénytelen vagyok már szóvá tenni, mert mindig beleszól polgármester úr.
Mezőfi Zoltán polgármester: Egy két dologhoz hadd segítsek. Szeremén elmondani, hogy információ hiányban ne szenvedjenek a képviselők. Többször felvetettem pontosan a mikolai példa kapcsán milyen szép az hogy mentők és a tűzoltók közös ügyeletet tartanak fenn, ez a megoldás fajlagosan a legjobb. Közbe szét mentek ezt később tudtam meg. Közölték velem, hogy a mentők,
tekintsük ezt szakmai sovinizmusnak, kizárólagosan az orvosi ügyelettel kívánnak együttműködni a tűzoltókkal nem. Ez egy külön szakmai országos szervezet, nem is tudjuk irányítani. Teljesen más helyről működik, ebben az irányban ez egy nagyon jó beszélgetés, de ebben nem tudunk döntést hozni.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Egyszerre mindenki pályázza, adja be a pályázatát. Első fő kérdésünk legyen a működtetést, hogy tudja majd megoldani. Ha megkapjuk és felépítik a központot, ki működteti?
Kapecska Ferencné jegyző: Hivatalos értesítés még nem kaptunk a járóbeteg szakrendelő megyalósítására. Egyenlőre a kórház és egy egészségügyi létesítmény tervezésével. kivitelezés lebonyolításával foglalkozó vállalkozók jelentkeztek, és megnézték a laktanyában, hogy melyik épület lenne erre alkalmas. Gyakorlatilag munkát keresnek maguknak, mert hallottak arról, hogy Rétság kistérségébe egy járóbeteg szakellátást létrehozását tervezi a kormány. A fejlesztés várhatóan EU-s pályázattal valósul majd meg, amihez önerő is szükséges, de feltehetőleg ehhez központi támogatás is kaphatunk, mivel a kormány döntése a központ létrehozása.


Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.

Kmf.

Mezőfi Zoltán 
polgármester
 Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-