Üvegzseb - szerződések a nyilvánosság számára II.
-
Újabb szerződések kerültek fel portálunk Üvegzseb oldalára. Ezek egyike (kettőike) a rendezési tervvel kapcsolatos, a másik az ALS'96 Kft-vel kötődött. Ezekről szól következő elemzésünk, és a kapcsolódó anyagok segítségével Önök is levonhatnak saját követleztetéseket.

Bevezetésképpen
     Noha a vonatkozó jogszabály (1992. évi LXIII. törvény) tartalmaz előírásokat arra nézvést, hogyan, milyen tartalommal és milyen határidőkkel kell egy kérelmező állampolgárnak rendelkezésre bocsátani a közérdekű adatokat, - és külön is nevesítve az önkormányzat által kötött szerződéseket - ez az igénylés állandóan különböző akadályokba ütközik, és törvényes formájában nem teljesül. Nem csak a határidőkkel van baj, bár a hivatal azt sem tartja be. A beltartalommal is. Az eredeti dokumentumokra még csak rátekintési lehetőségem sincs, nem igazán tudom, hogy amit - külön fénymásolási számla kifizetése után - nagynehezen többedszeri kérésre, olykor már emelthangú követelésre megkapok, szóval nem tudom, hogy az a valóságos dokumenum-e.
     Miért kételkedek? Okom van rá, hiszen a legutóbbi szerződéssel kapcsolatos ügyben is különféle nyilatkozatok hangzottak el a dátumozásról, és egyebekről, pedig egy iktatott irat esetében ez elő sem fordulhat, hogy nem lenne egyértelmű, mikor keletkezett, milyen számon, mikor iktatták.
     Nos a most tárgyalt 3 dokumentum egyikén sem szerepel a hivatali iktatás pecsétje! Adtak valamit, amiről nem tudum, azonos-e a ténylegessel. Pedig ilyen irat nem is létezhetne! Aki intéz hivatalos ügyeket, az tudja, hogy egy okmány beérkezését követően az első kötelesség ráütni az iktatási pecsétet, dátumozni, és ellátni az átvevő kézjegyével. Ha pedig ez így történik, akkor már nem lehet olyan példány, - és olyan másolat - amin nincs ilyen pecsét! Mégis van. A nekem másolatban átadott anyagokon mindenesetre nem szerepel. Az előzmények alapján nem bízhatom hát abban, nem fordulnak-e elő eltérő tartalmú klónok, változatok. Más a tényleges partnereknek és más a közvélemény tájékoztatására. (Bár legutóbb a jegyző azt a nevetséges mondatot találta megfogalmazni újabb igényem bejelenésekor, hogy az okmányok másolatát "csak magáncélra" adhatja át. Nem tudom honnan veszi ezt, mert a törvény ilyet nemcsak hogy nem ír elő, hanem az Alkotmány 61 § kifejezetten meghatározza, hogy jogom van a közérdekű adatokat terjeszteni. Mondjuk úgy magáncélra. Mert az egy magánzó magáncélja, hogy sok magánember legyen tájékozott. Nem is értettem ezt a felvetést olyan vezető  hivatalnoktól, akinek a törvényesség betartására kellene ügyelni, nem a jogos igényt bejelentőket akadályozni.
     Az így kapott papírokon is van elég szörnyülközni való. Nézzük hát sorban ezeket.Rendezési terv módosítása Elsőként a képviselő-testület 2007 február 15-én  döntött arról, hogy a város rendezési tervét több ponton módosítani kell (Ezek tartalmi elemzésébe itt nem megyek bele, máskor másutt  megtettük >>>) majd március 29-i ülésén arról, hogy a módosítással a Nógrádterv Kft-t bízza meg.
     Már a februári ülésen nyilvánvalóvá vált, hogy a testület tulajdonképpen nem tudja mit akar, mert a 2. napirendi pontban elfogadta a Regionál Kft. által készített rendezési tervet. Semmiféle érdemi észrevétel nem volt, pedig lehetett volna. Ki lehetett volna egészíteni, és tervezze meg a tervező amit kell. Nem ezt tették. Elfogadták. Viszont a 7. napirendi pontban felvetették, hogy nem jó a terv, azt egyéni igényekre módosítani szükséges, és erre árajánlatot kell kérni. (Csak megjegyzem, a régebben nagy tapasztalattal, és az eddigi tervek szerzői jogaival rendelkező Regionáltól nem kértek árajánlatot.) Aki beleolvas a jegyzőkönyvbe láthatja, hogy nagy vita volt a tartalomról, de a határozat nem fogalmazott meg konkrét feladatokat. A polgármester azzak hárította el a felvetélseket, hogy ez csak ajánlatkérés, és a tartalmi részleteket a következő döntésnél részletezik.
    No jött a  következő ülés, ahol semmit nem részleteztek, csak a beérkezett ajánlatról döntöttek. Ügyes trükk a képviselők megvezetésére. Először azt mondani, hogy erről majd később döntünk, később pedig azt, hogy ez már el volt döntve, nem ezekről van szó, csak a szerződésről. A szerződéstervezetek - amiről szavazni kellett - nem voltak becsatolva. 
    Na jó, elfogadták a javaslatot, és megbízták a polgármestert, hogy tervezői szerződést április 12-ig kösse meg. Nem kötötte meg! 
    Érdemes kicsit elmélyedni a részletekben, mert egy szerződésben minden vesszőnek jelentése és jelentősége van. A nekem megküldött példányon is 17.-e szerepel a polgármester általi aláírás dátumának. Magában a szerződésben a 4. pontban az áll, hogy csak akkor jön létre, ha azt április 20-ig a Megrendelő visszaküldi. Kérdezem én, ha ez áll a szerződésben, miért határozott másként a testület. Talán azért, hogy még azt sem tudták, mire is szavaztak? Ha pedig 12-i határidőre kötelezték a polgármestert, akkor miért nem hajtotta végre?
     Ezzel persze nincs vége a dátumokkal való játéknak. A polgármester saját aláírásával írásba adta, április 27-én, hogy "28/2007. (III.29.) számú határozat alapján Csuhaj Ernő befizette az önrészét a rendezési terv módosítására, a szerződés megkötésére felhívtuk Őt. A NÓGRÁDTERV Kft. még nem küldte meg a szerződésmódosítás tervezetét."  Ez a helyzet nem változott a május 3-i ülésig sem, hiszen ott sem mondta, hogy időközben aláírásra került volna. A dokumentum itt van >>>
     Akkor most mi van? Április 17-én aláírta, de 27-én azt állítja, hogy azért nincs aláírva, mert a Nógrádterv nem küldte meg azt a szöveget, amit amúgy is a rétsági hivatalnak kellene megfogalmaznia, és a testületnek jóváhagynia. Akkor most melyik okmány a hiteles? Mindkettőt a polgármester írta alá. Már megbocsássanak, de valamelyikben nem mondott igazat!
     Na mármost, ha csak május 3 (vagy 7-8) után lett aláírva, hogyan került a megállapodásba, hogy a munkát már május 15-ig szállítani is kell, és felét ki is kell fizetni. El lehet végezni egy hét alatt?
     Többször elmondtuk, hogy megengedhetetlen, hogy a testület nem is látja a szerződést, amit megszavaz. Itt sem. látta, mert esetleg ezeket korrigálhatta volna. De a lényeg, hogy a szerződésben egy szó nincs arról, hogy mit is kell a tervezőnek terveznie. Legyek pontos: egy szó van! Az, hogy a tervet módosítani kell. De miről, mire, és mit kell konkrétan elvégezni azért a több mint félmillióért, arról semmi több. Pedig a tervező nem szophatja az újjából, hogy mit is akar a testület, és egy szerződésben konkréttá kell tenni a feladatot, különben mit ér? Hogyan lehet ellenőrizni, hogy az lett-e tervezve? Meg aztán ki mondta meg a testület helyett, hogy mit csináljon a tervező? Hát ez az! Valaki megmondja, és nem határozat alapján. Mondjuk úgy magánrendelkezésként a köz pénzéből.
     Aztán van itt egy díjszabási melléklet, ami ugye nem szerződés csak melléklet - abban már legalább fel van sorolva 3 tétel. De ebben sincs további konkrétum.
     A szerződés alapján az egyeztetési dokumentációt meg kellett volna küldeni május 15-ig. Nem számolt be róla a polgármester, hogy megkapta. A kész terveket pedig július 20-ig, különben nem teljesül a szerződés.
     A vonatkozó előírások szerint a terveket a nyilvánosság számára ki kell függeszteni. A terveket és nem olyan vázlatot, amit nem is a tervező készített!
     Egy régebbi cikkünkben bemutattuk - ha már a polgármesteri hivatal elfelejtette értesíteni a lakosokat - hogy július 4-én került kifüggesztésre a "terv". Bár egyiken sem szerepel, - ami kötelező, ha már terv - hogy azt ki tervezte, mikor, de mindenesetre érdekes, hogy csak július 20-ra kell szállítani a tervet, és már 4-én kiteszik. No persze ha ez lenne az egyetlen dolog eltekinthetnénk tőle. Csakhogy a tervek sehol nincsenek! Bár elképzelhető, hogy valaki olyannyira gyors, hogy visszamegy az időben és szinte mínusz idő alatt is elkészíti a tervet, de ennek az időpontnak később ugyancsak lesz jelentősége.A módosítási szerződés módosítása - avagy mi van a honvédségi területtel? A honvédségi területtel kapcsolatban is bőven cikkeztünk az eddigiekben. (Laktanyahasznosítás a várostervező szemével című cikkünk >>>) Teljesen érthetetlen, hogy miért is nem rendelte meg a testület már az első fordulóban, mondjuk úgy februárban a laktanyára a rendezési tervet. Az nem elég indok, hogy fogalmuk sem volt, hogy mit akarnak csinálni, mert fogalmuk az most sincs. Legfeljebb rájöttek, hogy rendezési terv nélkül nem lehet továbbmenni, még a mutyizásban sem. (Árverés vagy átverés című cikkünk itt olvasható >>>)
     Mert ha kicsit is előrelátóak, nem vitatkoznak egymás után vagy háromszor, hanem egyszer eldöntik, hogy mit akarnak és megrendelik a tervet. Nem tették.
     No de nézzük a tényeket.
     A képviselő-testület június 28-i ülésén tárgyalta a kiegészítés szükségességét. Programot, feladatot persze most sem határoztak meg, tulajdonképpen mindenféle tartalmi megkötés nélkül arról döntöttek, hogy a korábban megbízott cég még kapjon 240.000 forintot. Aztán - kis túlzással élve - azt tervez, amit akar, mert semmiféle elképzelést, kérést nem fogalmaztak meg. Bár az ülés jegyzőkönyve szerint a polgármester igérte, hogy az ki lesz dolgozva és a testület elé kerül az aláírás előtt, nem került!
     Akkor mire is szerződött?
     A semmire! A döntés a szerződés módosításáról szólt, ismét nem jelölte meg senki - legalábbis a testület nem - hogy mit is szeretne a laktanyával. Hogyan lehet így tervezni? Más apropóból erről is szólt cikkünk: (Rendezési terv - Nyilvánosság, vagy álnyilvánosság? >>>) Erre érdemes lenne visszatérni, de a terjengősség helyett ismét idézzük a vonatkozó törvényt amely nem csak azt írja, hogy egy eldugott helyen ki kell függeszteni a terveket, hanem hogy előzetesen be kell vonni az érdekelteket, de legfőképp a helyben szokásos módon értesíteni kell a lakosságot, hol van kifüggesztve, és meddig tehet észrevételt. Ja, hogy itt az a helyben szokásos mód, hogy sehol? Mert amit erre az SzMSz előír, az legalább a városi hirdetőtábla, a városi honlap, és a Hangadó. Egyikben sem volt hirdetmény, hogy hol van kifügesztve valami és mi okból. No az is érdekes, hogy a művházban kitett papírokról sem nagyon derül ki, hogy a laktanyai területről is szól, csak egy - hibásan külterületinek írt - helyrajzi szám rejti, hogy az is téma. (A polgármester kifüggesztett levele >>>)
     De térjünk vissza a szerződéshez. Ha egy létező megbízás kibővül egy másikkal, akkor nem új szerződést szokás írni, hanem csak a módosuló tételeket rögzíteni egy kiegészítő szerződésben. Itt nem ez történt. Új szerződést írtak, mintha az előző nem is lenne, de nem hatálytalanították azt. Így aztán két érvényes dokumentum van, ki tudja mikor melyiket lesz célszerű elővenni. Mert hát az új szerződésben a régi munkarészek határideje is érdekes módon átírásra került. Miért is? Nem teljesítették volna? A megkötött szerződés ilyen módosítására nem adott felhatalmazást a testület. Aztán magában a szerződésben itt sem derül ki, miről is van szó. Egyetlen mondat, hogy "a rendezési terv módosítása." Hogy egyáltalán a honvédségről is szó van, az csak egy díjszabási mellékleten szerepel, ugyancsak egyetlen sorral, amit már nem is írtak alá, csak a tervező szignált, pecsét nélkül. Emígyen: "4. A volt honvédségi terület szabályozása." Sehol egy hivatkozás egy dokumentumra, hogy mit kér a testület, sehol odaírva, hogy mit akar a város. Ezt pedig egyedül a testület döntheti el, a tervező nem. Ő csak az tervprogramnak megfelelően megtervezheti amivel megbízták. Ilymódon nem bízták meg semmvel. Mert az, hogy "tervezzen egy házat" de nem mondom meg milyet, az nem tervezői megbízás. Ennyire egy polgármester nem lehet felületes, ha százezrekről ír alá szerződést, és egy testület sem, amikor ilyen összegeket kifizet.
    Aztán érdekes - bár részletkérdés - hogy az előlegfizetés is átírásra került. Nem az lenne a normális, hogy a korábban megrendelt terveknél az akkori határidőben, az új kiegészítésnél az új határidőben lesz fizetés. Nem, itt visszamenőleg módosult az előző feladatok előlegfizetési ideje is.
     Nézzük csak az aláírást, ami megint csak különös. Már az előzőnél is találtunk két egymásnak ellentmondó, felelős vezető által aláírt dokumentumot. Eltalálták, itt is! Például, hogy a polármester - állítólag - július 4-én aláírta a szerződést, de 4-én már délkörül már ki is függesztették a "kész terveket". Ez hogyan lehetséges? De nem ez a fő ellentmondás. Többször kértem a jegyzőtől a 1992. évi LXIII. törvény értelmében, hogy a megkötött kiegészítő szerződést részemre adja át. Az volt a válasz, hogy még nincs aláírva. Aztán mikor ebből elegem lett, kérésemet jegyzőkönyvbe mondtam, és kaptam is rá választ. (A levél itt megnyitható >>>) Ebben sokminden más is szerepel, ami nem e tárgyhoz tartozik, azokat szürkével jelöltem. De az utolsó bekezdés - mindjárt a jegyző ajáírása felett - így szól: "A Nógrádterv Kft-vel - rendezési terv módosítás-kiegészítés tárgyában - megkötendő megállapodás létrejöttéről kérésének megfelelően értesíteni fogom." Tehát a levél írásakor még nem volt aláírt szerződés! Ezt állítja a jegyző! Mikori is ennek a dátuma? Július 24!
    Aztán e levelet követően megkaptam egy másolatot, amin persze nem szerepel az iktatási pecsét. Ennek dátuma július 4!
     Ismét felteszem a kérdést? Akkor most ki nem mond igazat? Melyik - felelős önkormányzati vezető által - aláírt dátum az igaz? -

ALS'69 Kft szerződése
    Ez az okmány is felkerült a honlapra. Mármint az a része, amelyet a jegyző - ugyancsak iktatási pecsét nélkül - részemre átadott. A szerződésnek - saját szövege szerint - vannak elválaszthatatlan részei, amelyeket mégis elválasztottak. Hiába kértem többszörösen, azokat nem adták. Majd az előző témánál is idézett levél-ben még hülyének is néznek. Állítólag fizessek utiköltséget Salgótarjánig, meg marha magas költségeket, ha egy A/2-es mellékletet is meg akarok kapni. Megmutatni persze nem mutatja meg, hogy esetleg lefénylépezzem.
     Elárulom, az A/2-nek éppen a fela az A/3 lap. Bármilyen A/2 lemásolható két részletben. De az sem igaz, hogy csak Tarjánban van ilyen másoló. Alig 30 méterre tőlük a földmérő irodában van. Ők is ezzel dolgoznak. Ja, hogy akkor nem lehet palira venni? Amúgy sem, mert azok az állítólagos mellékletek a honlapomon már szerepelnek! Csak nem tudom ugyanaról van-e szó, vagy ezeket is cserélgették  miután a testület valamiről szavazott.
     Mert az is kérdés ám, miről szavazott a testület? Május 3-án volt egy beretjesztett szerződéstervezet, és ezt a képviselők is látták. A megkötött ezzel köszönő viszonyban sincs. Igaz, májusban még erről nem szavaztak, nem született érvényes döntés. Érdekes módon, más hasonló esetben az ügyeket lezártnak tekintik, itt nem. Újra csak kapacitálni kellet a képviselőket, és a júniusi ülésre ismételten napirendre tűzni. (Miért is? Hiszen az előző testület megfelelő garanciákat kötött ki az éppíttetőnek, azt nem indokolt változtatni. Erről korában írtam kommentárt, itt nem ismétlem meg, de érdemes elolvasni.)
     Nos született egy döntés, aminek alapján felhatalmazták a polgármestert egy új szerződés aláírására. Az új szerződés nem volt bemellékelve. Jávorka János kérdésére az volt a válasz, hogy létezik egy tervezet, abban ugyan nincs semilyen garanciális elem, de majd lesz.
     Akkor lássuk mi a garancia?
     Az hogy Rétság vételi jogot kötött ki egy telekre. 2056 m2-re 6 millió forintban. Ez valami vicc, vagy mi? Nem! Ezt írta alá a polgéármester. Pedig korábban jelzálogról volt szó! Az esetleg valami, azzal lehet mit kezdeni. A vételi jog - azt lehet mondani - semmi. Egyrészt ha jól megnézzük nem is érvényes, mert nincs pontosan meghatározva annak határideje, ilymódon a Ptk 375 §-a szerint ilyen esetben 6 hónap után megszünik. Na jó, ha elfogadnánk, hogy a ködösen össze vissza leírt időpotokat határozott idejőnek, akkor is csak arról van szó, hogy ha Rétságnak kell a terület, megveheti, és kérése nélkül másnak nem lehet eladni. (A szerződésben is benne van, ha kérik, és a város lemond róla még el is adható. Ha kérnék, ez a testület biztosan le is mondana róla.)     
     Ez mire garancia, hogy megvehetem? Semmire! No aztán egy lényeges ponton módosult a szerződés, és ez a legfontosabb. Régebben szilárd burkolatú út volt kikötve, s noha erről a határozat nem szólt, a polgármester megelégszik a kőterítéses úttal. Pedig a módosításkérés indoka is az volt, hogy a szilárd út megépítése esetén nem tudnak közművet vezetni. Ez sem volt igaz.
     Lejáratok 
     Legoptimistább esetben is 2008 decemberig el kell készülnie a közműveknek. Ha nem akkor Rétság megveheti a területet. Ne legyünk képmutatóak, benne van a szerződésben, hogy ingyen, mert ennek árából kell akkor megcsinálni az utat és egyebet 6 millió forint értékben. És ha ez az eset fennáll, akkor 90 napja, tehát 2009 március végén a vételi jogot is elveszíti. Elég csak nem beterjeszteni a testületnek és hopp, ugrott a dolog.
     Aztán mennyit is ér az a terület? Erről már az előzetes kommentárban is írtam. (Értékbecslés persze nem volt. Minek, van itt pénz, pár millió ide vagy oda nem számít!) Négyzetméterenként 3000 forintot biztosan nem ér! Ilyen áron a városközpontban sem adnak el telket, közművesítve, nem egy külterületi - papíron persze belterület - közművek nélküli földdarabot. Mert ha nem készül el az út és a többi, akkor a testület ezt majd jó eladja, és abból jó megcsinálja. Hahaha! Mennyiért adja el, ha egyáltalán lesz rá vevő? Maximum 1 millió forintért, de ez is kérdéses. Legutoljára 500 Ft/m2 kürül adtunk el telket, igaz, az már néhány éve volt, de az is igaz, hogy frekventált helyen a Börzsönyi utcában. Eleve buktunk 5 milliót. És abból ki lehet építeni a közműveket? Szerintem még 6 millióból sem. és miért is kellene ezzel bajlódni a városnak, mikor sem kapacitása, sem szakmebere erre nincs. Ezért volt a korábbi határozatban a kikötés, jó garanciális szabályokkal.
      Nem tudom kinek áll érdekében ez a kavarás, a városnak biztosan nem!Befejezésül
      Igérhetem lesznek még újabb szerződések feltöltve, lesznek hozzá újabb vélemények, de továbbra is várjuk az olvasó meglátásait. Már van néhány elemésre méltó papír birtokomban, de idő, és a téma aktulaitása miatt még halasztódik. Meg aztán szakértőket is be kell vonnom az elemzésekhez, különben nem biztosítható a hitelesség. De kerülnek fel újabb szerződések, és hozzá újabb kommentárok, az adott oldalt érdemes kiemelt cikk nélkül is felkereseni.
 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-