Rendezési terv - Nyilvánosság vagy álnyilvánosság?
-
Hírügynökségünkhöz eljutott egy levél, amelyet a polgármester írt alá július 4-én, és a rendezési terv közzétételét, lakossági véleményezését tartalmazza. A levélen nincs rajta, hol is van kifüggesztve a rendezési terv, amelyet meg lehet nézni. Gondolom, ez nem is cél. Minden arra mutat, álnyilvánosság a valódi szándék, a jogi kifüggesztés, aztán ne lássa senki, ne olvassa senki, és 30 nap elteltével nyugodtan lehet mondani, hogy nem is volt észrevétel, pedig közszemlére volt téve...

Ki és hol találja meg
     Aztán néhány napos nyomozás után sikerült fellelnem. A művelődési központ sötét előcsarnokában van a kiszedhető falra felragasztva, mint valami sorminta, vagy gyermekrajz. Fel nem tünne, hogy az egy hirdetmény. Nem szokásos tixóval, A4-es lapokkal összerondítani azt a helyet. Ügyes húzás! Az önkormányzat honlapján, a városháza előcsarnokában, a városháza előtti hirdetőkön egyetlen szó sincs arról, hogy kifüggesztés esete forogna fenn. (Ezt különben is a testület rendelhetné el, de ilyen döntést, és határidőket nem hozott.) Az lehet, hogy a hivatalban van belőle példány, de az ajtót mostanság vasrács védi a város fejlődése ügyében esetleg tervet nézegetni szándékozó ember elől.
     Mint tudjuk a művelődési ház tulajdonképpen nyári szünetet tart. Nem működnek a szakkörök, nincsenek nagyrendezvények, hovatovább dolgozók sincsenek, nem engedett a testület felvenni. Az intézmény előcsarnoka nappal is elég sötét, bár a kiragasztott fénymásolatokért kár lenne egész nap a lámpákat égetni. Nem lenne eléggé költséghatékony. Néhány átutazó WC-re menet ránézhetne, a pár pinpongozó fiatalt nemigen érdekli. Így hát érdemi közönsége nincs. Aztán olyan személy sincs aki valamiféle eligazítást tudna adni. Ahogy hallottam egy ember megkérdezte, hogy a művházas dolgozó segítsen már neki, mert nem tud eligazodni a menetrenden(!) No ez nem nyert, de mi lenne, ha valódi kérdéseket akarnak feltenni. Erről sincs egyetlen szó sem a levélben, hol lehet kérdezni és mikor?
     Mi megpróbáljuk felhívni a figyelmet és kis bevezetőnket vitaindítónak szánva arra biztatni mindernkit aki ért valamelyest a rajzokhoz, hogy elemezze, aki pedig nem kérdezzen meg hozzáértőt. Augusztus 3-ig lehet véleményt beadni. Ha nem lesz észrevétel, a városvezetők úgy fogják értékelni, hogy mindenki egyetért annak tartalmával. "Egy frászt!" mondanák pestiesen. Fogalmuk sincs, hogy mi van rajta, hol van, mit is lehetne hozzászólni. No és milyen rafinált? A lakossági fórumot szeptemberre tették, amikor már lezárják ezt az ügyet. Pedig itt a közmeghallgatással egybekötött testületi ülés is indokolt volna, ha már a lakossági fórumtól úgy fáznak. Vagy valamilyen más nyilvános eszmecsere. Pedig ha az emberek tudnák, lenne véleményük! No nézzük csak szépen sorban.

Terveket látunk, vagy vázlatot?
     A kérdés két okból is érdekes. Egyrészt a képviselő-testület még meg sem határozta, hogy mit is tervezzen mondjuk a laktanya területére a tervező. Az előterjesztők sorra igérték a koncepciót, de az végül nem született meg. Csak mindig arról ment a vita, hogy majd megrendelik. Honnan is tudná a tervező, hogy mit akar a város a laktanyában, ha nem mondja meg neki senki? Honnan tudhatná, hogy mely épületekkel lenne elképzelése a helyieknek, ha nem mondják meg neki? Avagy a testület előtti tényleges vita már olyannyira felesleges, hogy még a látszat kedvéért sem kell lejátszani? Majd a polgármester megmondja - testületi felhatalmazás nélkül - hogy mi legyen "oszt jónapot"!? Szóval ilymódon nem lehet valódi tervet készíteni.
     Aztán a tervek más miatt sem valódiak. Gyenge vázlatok, olvashatatlanságig lekicsinyített kivehetetlen fénymásolatok. A jogszabály pedig a terv kifüggesztését írja elő, nem valami papírt, ami olyan mintha! Komoly szakember ezeken az A/4-es, A/3-as papírokon nem is tud semmit felfedezni, ami fontos. Akkor mit várunk a közélet iránt érdeklődő, de tervezésben laikustól. Máskor legalább hatalmas lepedők tarkították a paravánokat és a "Börzsöny" kirakatába is jutott példány.
     Rá van írva az egyik tervre, hogy a méretarány M=1:2000, ami mondjuk azt jelenti, hogy a rajzon 100 mm a valóságban 200 méter. Nos az A/4-es lapon ezek szerint az egész laktanya hosszában csak 200 méter lenne? Nem. A léptékkel sem foglalkoznak. Meg azzal sem, hogy egyik rajzon két darab 8-as épület van.
     Aztán az is érdekes, hogy csupa vázlat szerepel, torzított, az épületek falait derékszög helyett 88 fokban ábrázoló rajzokkal. Pedig egy rendezési tervnek a léptéknek megfelelően szinte centiméterre leolvashatóan pontos helyszínrajtot kell adnia. Eddig ilyen is volt. Ehhez persze felmérés, komoly munka kell. Mert a tervkészítésben ez a mérnöki feladat, nem egy filctollal amúgy is már több variációban lerajzolt ötletek egyikét odanyomatni. Ez nincs meg, tehát ez még a terv vázlatának is kevés.
     Arról már nem is beszélve, hogy egy ilyen tervnek leglényegesebb része a hozzá kapcsolódó szöveges anyag. Abban van leírva minden, ami a rajzról nem leolvasható. A testület amikor szavaz arra szavaz, melynek a térképek mellékletét - bár kétségtelen fontos részét - képezik. Még csak utalás sincs arra, hogy hol lehetne letölteni, vagy elolvasni. Nincs és kész. E nélkül, hogyan is véleményezzünk?

Érdekes játék a határidőkkel
     Na ja, mondhatnák, mit lehet várni 1-2 nap alatt egy tervezőtől. igaz, százezreket kifizet a város, de ezt a munkát el lehet készíteni egyetlen nap alatt? Szerintem nem! Miért is gondolom mindezt? Hát csak összehasonlítottam a dátumokat. A képviselő-testület június 28-án döntött arról, hogy kit is bíz meg a laktanyai rész tervezésével. Elvileg dönthetett volna úgy, hogy pályázatot ír ki - ugyanis ez lenne a törvényes - vagy bárhogyan másképp, ha nem lett volna előre eldöntött kérdés a Nógrádterv megbízása. No de ennyire nem számít semmi törvény? Még a feladatot sem kapta meg, még a szerződést sem kötötték meg - nekem legalábbis érdeklődésemre a jegyző azt mondta július első napjaiban, hogy még nincs aláírva, amikor kértem. Sem határidő, sem semmi egyéb, és a munka elkészül mondjuk úgy 2-án, 3-án, hogy a polgármester már átnézve 4-én levelet tudott írni a kifüggesztésről. (Vagy nem is érdekli, hogy mit függeszt ki, át se nézte? Na neee! Ezt nem hinném el.)
     Ez aztán a villám-módszer, amelyet terjeszteni kellene. Vagy inkább nem. Mert ez csak úgy lehetséges, hogy a testületi döntés előtt már a polgármester megbízta a céget a tervezéssel, majd aztán megszavaztatta a többséggel, ami már amúgy is eldöntött tény volt. Mert az, hogy egy ilyen tervet - akármennyire vázlat is - a laktanya vonatkozásában el lehet készíteni egyetlen, vagy legfeljebb két munkanap alatt (2-án, 3-án) úgy, hogy még 3-án a futár el is hozza, hogy 4-én kifügegszthető legyen, ezt sokan nem vennék be. Közben pedig szerződés semmi. Se feladategyeztetés, se egyéb. 
     Aztán az is furcsa, hogy a szerződésről szóló előterjesztésben nem csak az nincs meghatározva, hogy mit kell tervezni, hanem semmiféle határidő sincs. De a Nógrádterv ajánlatában sincs, pedig ilyen munkát általában 2-3 hónapra szoktak elvállalni. Vajon miért maradt ki? Vajom miért nem tűnt fel ez sem a képviselők többségének, sem a PÜT elnöknek, sem a jegyzőnek? Vajon miért?

Érdemben a laktanyáról
     Semmivel sem lettünk okosabbak. Különösen, hogy - az árajánlat szerinti - régészeti hatástanulmánytól kezdve a szakhatósági jóváhagyásokra sem lehetett idő. Akkor meg mit is tesznek elénk? Azt ami úgysem úgy lesz, ahogyan tervezve van? Mert ezt kellene közszemlére tenni, amit a szakhatóságok és a tervzsűri már elfogadott. Ez pedig ki van zárva, hogy meglenne. Na aztán majd a lakosság véleményez valamit, mivel ért egyet, mivel nem, és azzal lehet "átrázni" őket, hogy az egész nem is úgy lesz, mert a szakhatóságok nem engedélyezték.
     Ahogy egyszerű rajzolvasóként átnéztem az alig olvasható rajzokat nem csak azt látom, hogy pontos és részletes alaptérkép nélkül rajzolgattak valamit, hanem hogy tervkoncepció aztán végképp nincs. Van ugyan tervezve vagy 200 parkolóállás, aztán közvetlen szomszédságában játszótér, meg garázs. (Ha már az a gyerek a játszótérre szaladna, hagy üsse el az autó.) Mert nem ám másik úton lehet megközelíteni. Semmiféle közlekedési elképzelés nincs. Ha már ekkora a forgalom egyetlen zebra, buszmegálló, vagy buszforduló semmi. Persze ha nincs is megtervezve, hogy mire is kellene az egyes részeket felhasználni, akkor minek is. Pl az 1-es és 8-as épület egyszerűen semminek nincs besorolva. Miért? Az nem a laktanya? Ugyanúgy semmire nincs jelölbe a "legénységi " 10-es-11-es épület. Egyetlen helyre van LK besorolás jelezve, ami lakóterület, kisvárosias. No az éppen nem az. Ezek a többemeletes kisparancsnoki, tiszti étkezde és a gyengélkedő. Már eleve azt akarják, hogy ott mondjuk se  bolt, se iroda, se másféle szolgáltatás ne lehessen? Nem tudni, mert az azóta sem közzétett hirdetésben meg funkciómeghatározás nélkül el akarják adni.
      Persze nincs itt megtervezve sem tűzoltó laktanya, sem járóbetegközpont, és más egyéb sem.
      De a "nagybetonra" lakótelek az van. Hogyan lesz ott lakás? és érdemes egyáltalán azt a sokféle célra értékes betonfelületet feltörni?
      Egyetlen jó ötletet látok, nevezetesen a Radnóti és a déli övút között egy összekötő út van tervezve. Bár ez szétszakítja a terület egységét, de ez - ha a funkciók tényleg mesteri módon tervezettek, nem lenne baj. De azon túl, hogy jól mutat, más indoka egyellőre nem látható. Melyik funkciókat is lehet ezen utakról - ha valaha lesz belőle valami megközelíteni? (Legfeljebb a tolmácsiak a saját területükről (Sportkombi) könnyeben tudnak Tolmácsra autózni, át a mi területünkön. Jóó!)

Hol vannak a telekhatárok?
     Sehol. Pedig a tervnek nagyon fontos funkciója lenne, hogy kijelölje az önálló telekalakítás tervezett határvonalait. Ilyen aztán nincsen. Egyetlen nagy massza az egész. Pedig legalább 6-8, jól elkülöníthető területegységet meg lehetne jelölni. Olyan sincs persze, hogy mi marad közterület, mi lesz igazából út. A meglévő út ugyan be van rajzolva, de az összes többi nincs minősítve.
     De már a nagy telekhatárral is gond van. A telephely felé vezető végén szépen cikk-cakkban van tervezve a telekhatár. Nem csak a tervezett, hanem a meglévő is. Pedig tény, hogy a területhatár átmegy épületeken, és egyenes. Lehet persze elképzeléseket álmodni, de nem Tolmács területére! Ahhoz ugyanis az ő hozzájárulásuk szükséges, és ha nem járulnak hozzá, kár is tervezni.

Mi lesz a telephellyel?
     Nagyon érdekes, hogy a terv úgy kezeli a lahtanya hátsó részét képező telephelyet, mintha nem is lenne. Pedig van, és tény, hogy a megközelíthetősége - hiába Tolmácsi területre esik jelenleg - csak ezen területen, rétsági utakon keresztül lehetséges. Ezzel nem számolni súlyos hiba, hiszen ha valamikor lesz belőle valami, annak forgalma - mivel nem mehet másutt - ugyanezen utakon fog lezajlani.

Kell ennyi játszótér?
      Azért mert van egy üres tér, nem feltétlenül kellene oda parkolót, sport és játszóteret tervezni. Már csak azért sem, mert a szomszédságban ott vannak a Radnóti utca végén a volt teniszpályák, ami jelenleg is ilyen funkcióra van tervezve. No meg a sportkombináttal is van a városnak terve. Vagy nincs? Ha igen, akkor miért is akkora sportobjektiumot tervezni a meglévők mellé, amekkorát még egy nagyvárosban sem lehet találni. Egyes szakértők szerint a legértékesebb terület az alakuló tér, mert hogy ott még akármi is lehet. Ezzel a tervező nem számol. Itt mondom, hogy ne felejtsük el, egy ilyen terv 10-15 évere készül, nem most őszre. Tehát a város hosszútávú arculatába kellene beleilleszteni.

Kiderül, hogy mi lesz a laktanyából, mire lehet azt majd hasznosítani, használni?
     Egyértelműen nem. Ez a terv, ha átmegy a tervzsűrin és a szakhatóságokon, csak arra lesz jó, hogy el lehet mondani, van rendezési terv a területre. De hogy annak mely részén mit lehet tenni, mit lehet bontani építeni, az már nem derül ki. Tehát nem derül ki, és különösen nem derül ki, hogyan kapcsolódik a városi infrastruktúrához, intézményhálózathoz, és egyáltalán a városhoz. Jó-jó, meg van tervezve a laktanya mellett - látszólag meglávő utak - külső útnak, bár hogy arra mikor lesznek százmilliók, hogy abból járdával, szilárd burkolattal, vízelvezetéésel út legyen azt nem lehet tudni. Bár igaz, azzal a tervnek nem kell foglalkoznia, hogy van-e rá pénz és remélhető-e a megvalósítás, de azért a realitások talaján érdemes maradni.

Pusztaszántó
    Meg van tervezve. Kétségtelen, hogy a rajz alapján átminsősítésre kerül a terület - hacsak lakossági tiltakozás nem áll szemben a tervvel, vagy mondjuk már a tervezéskor nem köt ki komoly garanciákat a város, amikről már korábban is cikkeztünk. Tehát a terv ott van, lehet róla vitatkozni. Kétségtelen, hogy az átminősítés tényével azonnal sok tízmillióval többet érnek az így kialakítható telkek, amelyből a városnak semmi nem jut! Nem köthet ki az átminősítésért juttatást, pedig csupán e rajzmódosítással több tízmilliós értéket teremt. De letétet, garanciát a közművek kiépítésére kiköthetne. Hiszen - miként a vállalkozónak sem, ugyanúgy a városnak sem - nyerészkedési célból kell a pénz, hanem hogy legyen miből utat, csatornát és egyéb építenivalót megvalósítani.

Van itt még valami?
     Van bizony! Érdekes módon a polgármester leveléről lemaradt a sportpálya melletti területtel kapcsolatos véleménykérés. Pedig a megrendelés a funkcióváltás megtervezésére feladata volt a tervezőnek. Közpénzből, mert Pusztaszántóért legalább fizet, akinek érdekében áll. A sportpálya melletti terület átminősítése szerintem nem a városnak áll érdekében, mégis a város fizeti a tervezési költségeket. És milyen rafinált a terv? Egyszerűen szines alapra odaírja, hogy tartalék terület. Most is az! Sem övezeti besorolás, semmi nincs rajta megjelölve. Aztán majd a szövegesben lesz egy elrejtett mondat, amely szerint az milyen terület. Ügyes!
     Pedig az messze nem tervezés, hogy a szolgáltató és ipari környezetben egyszerűen odaírják majd, hogy LF - falusias lakóterület - hanem hogy hogyan lesz oda út, víz, csatorna, parkoló, tömegközlekedés, stb. Ezekről pedig sem rajz, sem szó nincs. Csak egy zöld folt. 
     Ha az én véleményem számít, akkor nem helyeslem, hogy a sportpályfejlesztés tartalék területe elvesszen, és ott - Mefferttel, Autóházzal, Gumijavítóval Méhteleppel szomszédságban lakóterület létesüljön. Azért is mert nem való oda. Meg azért is, mert fejleszteni kellene a sportobjektumot, mondjuk annyira, hogy egy majálist is meg lehessen ott rendezni. Van sportkombinát? Ne beszélj már, hol van? Éppen azon dolgoznak a város vezetői, hogy visszaadják és visszakérjék a pénzt. Ha akár a per kimenetéből, akár a pénz visszakérés okán nem a városé lesz a sportkombinát, akkor oda semmi közünk nem lesz. Az meglehet, hogy majd tolmácsi területen lakópark, vagy üzem épül, de nekünk nem lesz se majálisra, se más sporttevékenységre területünk. Akkor mégis csak tartalékolni kellene egy ligetre, egy edzőpályára, mert ha jól tudom, megye I-es kategóriában már alőírás is a nagypálya és az edzőpálya. Meg azért is hogy jelenleg is 8-9 csapat edz, játszik készül fel. Meg azért is, mert meg lehetne itt más sportágakat is honosítani, (kézilabda, röplabda, tenisz) s ha nem lesz sportkombinát, akár egy szabadtéri színpadi lehetőségben is kellene valahol gondolkodni, úgy, hogy annak nézőtere máskor sportnézőtérként funkcionál. Ilyen nyári színházi, vagy koncerhelyszínt sem terveztek sem a laktanyába, sem máshová. A szőlődombra meg van szabadidőpark tervezve vagy 30 éve, semmi realitása, hogy megvalósuljon.

Ennyi?
    Hát igen, ez is bőségesebb, mint amit egy átlag cikkolvasó elvisel. Mint mondtam vitaindítónak szánom a cikket, és a nyilvánosság tájékoztatására, ha már a városveztés a véleményeket olyan nagyon nem szeretné elősegíteni. Mondja hát el a véleményét mindenki! Egyrészt itt a hozzászólások között. Másrészt írja le, és küldje be a polgármsteri hivatalba augusztus 3-ig. A hozzászólások közé beírt érdemi véleményeket én szivesen kinyomtatom, és benyújtom, de félek, ez inkább hátrány lesz a javaslat számára mint előny. Pedig ha valamire, erre kellene a városi honlapon is egy regisztráció nélküli véleménynyilvánító helyet nyitni, ha komolyan gondolják, hogy mondjunk véleményt. Szerintem nem fognak.

A képmellékletekről
     Ezennel megtörünk egy régi szokást. Általában a képeink nem nagyíthatóak. Itt viszont nagyíthatóvá tettük. Olyannyira, hogy akinek módjában áll, a nagyított változatot A/4, vagy akár A/3-ban kinyomtathatja, vagy ennek hiányában is részletesebben szemlélheti a képernyőn. Hogy úgy is alig látható? Sajnos az a kifüggesztettel egyenlő - sőt feljavított - minőségű, a falon sem jobbak.

GiK 
Nagyításához kattintson a képre!
Nagyításához kattintson a képre!
Nagyításához kattintson a képre!
Nagyításához kattintson a képre!
Nagyításához kattintson a képre!
Nagyításához kattintson a képre!
Nagyításához kattintson a képre!
Hol látható? Hát itt! ...  Látható?
Nagyításához kattintson a képre!
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-