Képviselő-testületi ülés 2008.  április 3.
-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2008. április 3. napján (csütörtök) 18,00 órai kezdettel
testületi  ülést tart
Az ülés helye: Városháza díszterme

Előterjesztések fetöltésre kerültek, kommentárokkal kiegészítésre került. A kommentár nem része a testület hivatalos meghívójának!

Napirend előtt:
Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
  Az előterjesztés innen letölthető >>>
  Kommentárunk itt elolvasható >>>

Beszámoló a két ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkrományzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
  Az előterjesztést nem nyújtotta be az előterjesztő

1./ Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról. Pénzmaradvány elszámolás 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Az előterjesztés innen letölthető >>>
    A rendelettervezet innen letölthető >>>
    Az 1.sz mellékletek (1. 1A, 1B) innen letölthetők >>>
    2. számú mellélket >>>
    3. számú mellélket >>>
    4. számú mellélket >>>
    5. számú mellélket >>>
    6. számú mellélket >>>
    7. számú mellélket >>>
    8. számú mellélket >>>
    9. számú mellélket >>>
    10. számú mellélket >>>
    11. számú mellélket >>>
    12. számú mellélket >>>
    13. számú mellélket >>>
    14. számú mellélket >>>
    15. számú mellélket >>>
   Kommentárunk itt elolvasható >>>
2./ Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetési beszámolója 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Az előterjesztést nem nyújtotta be az előterjesztő
   Kommentárunk itt elolvasható >>>
3./ A Műszaki Csoport által ellátott feladatok vállalkozó bevonásával történő ellátása pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
    Az előterjesztés és mellékletei innen letölthetők >>>
   Kommentárunk itt elolvasható >>>
4./ A közétkeztetési feladatok vállalkozó bevonásával történő biztosítása - közbeszerzési eljárás előkészítése
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
    Az előterjesztés és mellékletei innen letölthetők >>>
   Kommentárunk itt elolvasható >>>
5./ Intézmények átvilágítása - árajánlatok 
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
    Az előterjesztés és mellékletei innen letölthetők >>>
   Kommentárunk itt elolvasható >>>
6./ Képviselői kérelmek
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
    Az előterjesztés és mellékletei innen letölthetők >>>
   Kommentárunk itt elolvasható >>>
7./ A Polgármesteri Hivatal 2008. évi teljesítmény- követelményeinek alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Az előterjesztés innen letölthetők >>>
   Kommentárunk itt elolvasható >>>
8./ A Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Az előterjesztés és melléklete innen letölthetők >>>
   Kommentárunk itt elolvasható >>>
9./ Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
    Az előterjesztés és mellékletei innen letölthetők >>>
   Kommentárunk itt elolvasható >>>
10./ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kérelme 
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
    Az előterjesztés és mellékletei innen letölthetők >>>
   Kommentárunk itt elolvasható >>>
11./ Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás megkeresése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Az előterjesztés és mellékletei innen letölthetők >>>
   Kommentárunk itt elolvasható >>>
12./ Rétság Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Az előterjesztés szövege innen letölthető >>>
    Műleírás >>>
    Helyi építési szabályzat (rendelet tervezet) >>>
    Lakossági és szakhatósági vélemények >>>
   Kommentárunk itt elolvasható >>>
13./ 282/7, 285 hrsz-ú (önkormányzati tulajdonú), 286 hrsz-ú (magántulajdona) telkek ügye
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Az előterjesztés és melléklete innen letölthetők >>>
   Kommentárunk itt elolvasható >>>
14.) Holhós és Társa Kaputechnika Kft reklámtábla bérbevételi kérelme
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Az előterjesztés és mellékletei innen letölthetők >>>
   Kommentárunk itt elolvasható >>>
15.) Interpelláció
Előterjesztő Jávorka János képviselő
    Az előterjesztés innen letölthető >>>
   Kommentárunk itt elolvasható >>>
16.) Egyebek
17.) Zárt ülésen
Bizottságok átszervezése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Az előterjesztés bevezető szövege innen letölthető >>>
   Kommentárunk itt elolvasható >>>
Rétság, 2008. március 28.
Mezőfi Zoltán
polgármester


A napirendekhez kapcsolódó bizottsági ülések a következő időpontban:
Művelődési Oktatási és Sport Bizottság (Elnök: Gál Gábor) és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (Elnök: Hegedűs Ferenc) összevont ülését  április 1. kedd 18.00 órakor tartja.
A mellékelt előterjesztések többsége pdf formátumú. Megnyitásához Adobe Acrobat Reader szükséges. Akinek nincs a gépén, innen letöltheti, és installálhatja

 
Kommentár nincs? De lesz! (nem része a testületi meghívónak)
Az anyagok feldolgozása után, a kommentárok itt ezen rész alatt lesznek olvashatók
Kommentárok
Bevezetésképpen és a napirenddel összefüggésben
     A már sokszor emlegetett anomáliakat ismételten nem emelem ki, (törvényességi záradék hiánya, stb.) de korábban észrevételezettekkel kapcsolatban továbbra sincs semmi változás.
     Néhány újabb dolog.
     Egyrészt feltűnő, hogy az a napirend ebben a hónapban sem készült el, amelyben a polgármester számol be, hogy az előző ülés óta eltelt időben milyen kiemelkedő feladatot végzett a település érdekének. Minden félreértést oszlassunk el, ez nem szabadon választott, ez neki kötelessége! Nem tette meg legutóbb sem - és az azóta jónéhány soronkívüli ülésen - pedig a szabályokban az szerepel, hogy beszámol a két ülés közötti eseményekről.  Legutoljára január 31-i ülésre készült egy hevenyészett szöveg, amelyben a néhány tétel is érdemben csak az előző évi eseményekről szól. Azóta nem tett volna semmit a polgármester? Ha nem tett, akkor azt kell odaírnia, ugyanis neki kötelessége a tastület felé számot adni. Ő nem felettese a képviselőknek, mint ezt oly sokszor el akarja játszani, hanem alárendeltje. A testület gyakorolja a munkáktatói jogokat, és adhat határozatban utasítást a polgármesternek. Adott, és már többedszerre nem hajtotta végre.
     Nem csak a szokásos beszámolás maradt el, hanem a külön hangsúlyosan kikötött beszámolás a járóbeteges központtal kapcsolatban kikényszerített általános felhatalmazással kapcsolatban. (decemberben) Akkor azt mondta, hogy ugyan részletesen nem tudja megmondani, mi mindenre szól a felhatalmazás, de azokról, amit ennek alapján aláír, és kifizetést engedélyez a következő ülésen tételesen beszámol a testületnek, utólagos jóváhagyást kérve. Nagyon figyeltem minden ülést, hogy vajon mikor kerül erre sor. Eddig egyetlen ülésen sem számolt be, mit intézett, milyen - nem konkrétan tervezett - összeg kifizetését engedélyezte. Ez megengedhetetlen. Ezen magatartástól látszik úgy jogosan, hogy az egész demokrácia rétsági módra csak színjáték, és a közösen hozott döntésekre a felelős vezetők nagyívben tesznek. Csak a kisembereken kérnek számon mindent, olykor háromszor is. (Művelődési központ, adóemelések, konyha, műszaki csoport, stb.) Saját kötelességeiket vétkesen hanyagolják, és még csak elnézést és határidőmódosítást sem kérnek. Egyszerűen nem is akarják végrehajtani.
     A márciusi ülésre mindössze 4 napirendet terveztek. Ebből a pénzügyi beszámoló elkészítésére várni kellett egy hetet. A művelődési központ SzMSz téma halasztására is volt szavazat. No de a másik kettő? Az iskolafenntartó társulás költségvetési beszámolója ugyan szerepel itt kiírva, de nem készült el. Igy aztán hogyan lehet azt felkészülve tárgyalni?
     És ugyancsak nyoma nincs a jegyző számára előírt: "4.) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves összefoglaló ellenőrzési jelentése" című napirendnek. Ezt pedig alig több mint 3 hónapja saját maguknak határozták meg. Nem készült el az anyag? Akkor aki ezért felelős, azt vonja felelősségre a testület! Mert ha egyszer megtervezték, akkor kellene a tisztánlátáshoz. Különösen, hogy most komoly pénzekért külső elemzőket akarnak megfizetni átvilágításra, pedig ha a tervezett napirend elkészül, akkor abból igen sok következtetés levonható közel milliós kifizetések nélkül. Illetve a milliós összegen felbérelt szakértő is csak ilyen jelentésekből tud ténykedni. Ha nincs ez - és néhány más dokumentum - akkor ő sem tud mit tenni.
     Arról már szinte beszélni is felesleges, hogy a jegyző a legutóbbi testületi ülésen azt igérte, hogy márciusban(!) egy összefoglaló anyagban tekinti át az előző év lejárt határidejű határozatait, hiszen azok többségét akkor úgy aposztrofálta, hogy foylamatban ... No azóta a folyamatról soha nem volt tájékoztatás. De az látszik, hogy ezen igéretét is akkor felejtette el, amikor kimondta, hiszen sem márciusban, hanem egy hét haladékkal áprilisban sem készült el a beigért anyag. Majd félszáz döntés végrehajtásáról nincs érdemi beszámolás.
     Napirendekről tovább
     Teljesen érthetetlen, hogy a rendezési tervről szóló anyagot 12. napirendként akarják jó az éjszakába nyúlóan tárgyalni. Az SzMSz egyértelműen rendelkezik, hogy a rendelettervezeteket legelőször kell a napirendben szerepeltetni. Ennek több oka is van, de most ne térjünk ki rá. Tény, hogy ez az előírás. Ezt a város életét évtizedekre meghatározó napirendet nem is a mérlegbeszámoló után, hanem elsőként - akár közmeghallgatás kitűzésével - kellene tárgyalni. Nem oda van ütemezve! Jó 10 óra utánra, amikor már képviselő és néző belefárad az addig húzódó vitákba, akarják majd - feltehetően - egyszerű szavazásnak, technikai tételnek minősítve áteröltetni a szakmailag számtalan megalapozott kételyt tartalmazó anyagot.
      Hogyan is állanak a bizottságok?
      Az Önkormányzati törvény értelmében az önkormányzati bizottságokban csak a választott képviselőknél egyel kevesebb külső tag lehet. Jelenleg ez a feltétel a PÜT esetében nem teljesül, tehát - és éppen költségvetési ügyben - a Pénzügyi Bizottság érvényes határozat hozatalára nem jogosult. Hiába mondja azt a jegyző bele a kamerába, hogy a szabálytalanul is működhet, akkor ha az Ötv-ben nem az áll amit ő mond, akkor nem működhet. Sem a mérlegbeszámoló, sem a rendezési terv ügyében, de semmi másban nem megengedhető, hogy a külső tagok a törvényben meghatározottnál nagyobb számban szavazva adjanak ajánlást a testületnek. Mivel ezen témák tárgyalása kötelező, ezek elvileg a bizottságok érdemi és törvényes tárgyalása nélkül (Tehát a kiagészítés utánig) nem is lennének napirendre tűzhetők

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A szokásos semmitmondó felsorolás. Persze a korábbiakban hozott, 2-3 hónapos határidővel megállapított tennivalók megint nem kerültek be. Most legalább nem maradtak ki sorszámok, igaz, amelyek bent vannak, azok sem adnak teljeskörű beszámolást. Csak néhányat érdemes kiemelni.
     26/2008 sz alatt az áll, hogy a Mediplan Kft-vel a szerződés megkötésre került. Hol van hát? A polgármester előre sosem terjeszti be, de mindig hozzáteszi, hogy természetesen a megállapodás a tetület elé fog kerülni. Még hangsúllyal nyomatékosítani is igyakszik, csak aztán mégsem kerül a testület elé. Hol van hát a megállapodás, és mit tartalmaz. Az ugyanis a testületre nem csak hogy tartozik, hanem a megállapodás végrehajtását is csak úgy tudja - demokratikus jogánál fogva - ellenőrizni, ha legalább utólag tud róla, mit írtak alá a testület nevében bár úgy hogy azt sem tudták mire adja a felhatalmazást.
     28/2008. Nyugdíjasklubokkal a szerződés megkötésre került. És? Hol van hát? És a pénzt mikor utalják át?
     29/2009 A polgármester illetménye módosításra került. No ennek végrehajtását nem vonjuk kétségbe. Ha semmi más feladat nem lenne végrehajtva, de a saját fizetésük megemelése - no természetes, hogy visszamenőleg - megemelése azonnal végrehajtásra kerül. Arról itt nem kellett dönteni, hogy a több fizetésért egyáltalán mennyivel kellene többet tenni a város érdekében, vagy legalább tenni kellene. Igaz, ez nem volt a napirend tárgya, csak a fizetés megemelése. Mindennel együtt több mint félmillió havonta, és ebből adó és elszámolási kötelezettség mentesen több mint 100 ezer forint. (Csak a polgármesternek!)
     31/2008 A fejlesztési megállapodás kiegészítésre került. (Járóbetegellátó központ) Itt is az a kérdés, hogy hol van hát a megállapodás végleges szövege? Mert úgy tűnik azon még lett volna módosítani való - például az aláírást mellőző települések nevének törlése, és egyebek - amelyet nem is hoztak testület elé, de nagyon valószínű, hogy érvényes döntés nélkül módosították. Ugyanez a helyzet az önrésszel, hiszen láthatóan nem fedezi a túlértékelt alakuló tér a teljes önrészt. Jogos hát a kérdés, hogy itt nem csak arról kellene számot adni, hogy aláírták, hanem arról is, hogy mit is? És minden képviselőnek joga van látni, és másolatban kézben tartani egy ilyen véglegesített szerződést. Úgy látszik ez nem olyan fontos ... Már a 32/2008-ban is az áll, hogy ismét módosítottak, akkor most miiii vaaan? Akkor melyik is az érvényes? És - újra kérdezzük: hol van a végleges, testület előtt jóváhagyott szöveg. Már csak azért is, mert a szerződésben arra is szavaztattak a képviselőkkel, hogy a pályázat és a fejlesztési megállapodás öszhangban van a rendezési tervvel. Aztán a most benyújtott változatból az derül ki, hogy egy nagy frászt van öszhangban. Sem a jelenleg érvényes, sem a most jóváhagyni tervezett rendezési tervben szó nincs sem túzoltószertárról, járóbeteges központról meg végképpen nincs. Akkor hogyan is lehet hamis szerződést aláírni, és nem is bemutatni? Nem súrolja ez az okirathamisítás határait?
     34/2008 Ismét egy lózung, hogy a megállapodások megkötése folyamatban van. Vagy aláírták, vagy nem. Akkor most mi van folyamatban? A titkárnő, miközben éppen ezt a szöveget írja éppen akkor gépeli a másik szerződést is? Na ne tessék már viccelni! Aláírták vagy nem és milyen tartalommal? Hová lesznek egyáltalán a szerződések, amely úgy látszik olyan titok a képviselők előtt hogy sem előre, sem utólag nem láthatják.
     38/2008 Dettó mint az előző. Folyamatban van a sportegyesületek támogatásának szerződési aláírása. Na mármost mikor is volt határidő? Mivel ennek az a címe, hogy lejárt határidejű határozatokról szól, akkor már lejárt. Akkor mi az ismét hogy folyamatban van? Valószínűleg a nagy semmi van folyamatban, mert különben azt kellene írni, hogy x,y, z, 3  sportegyesülettel aláírásra került z, w, együttessel még nem. No szóval folyamatban van, de erről soha többet nem fogunk hallani, hogy mi lett a folyamat vége. Egyszer már egy képviselő megmondhatná, hogy ebben a beszámolóba olyat, ami nincs végrehajtva, csak folyamatban van ne tegyenek bele. Csak amit be is fejeztek. És akkor amikor végrehajtották, avagy az előterjesztő tegyen személyi konzekvenciával járó javaslatot azok felelősségre vonásáról, akik nem hajtották végre a döntést. Ja hogy éppen maguk között kellene keresni a mulasztókat? No ez az ami folyamatban van?
     39/2008 határozat végrehajtása a képviselő-testületi ülésig megtörténik ... (Laktanya értékesítésre meghirdetése) Mi történt meg? Hol van a megtörténés? Se a honlapon, sem a Hangadóban, sem a hirdetőtáblákon, másutt sehol semmi hirdetmény. Akkor mi is történik meg? No ott a magyarázat, hogy képviselő azt kérte, hogy március 20 előtt ne legyen végrehajtva a határozat. Arról nem beszélve itt, hogy már a 20. régen elmúlt, akkor is furcsa. Hoznak egy határozatot amit nem hajtanak végre, de egyik képviselő kéri, hogy ne vegyék komolyan - erről nem határoznak - és azt, a nemcsinálást végrehajtják. Na mármost az a kérdés, hogy a képviselői óhajok, vagy a határozatok végrehajtásáról szól ez az előterjesztés és a városi munka.
     40/2008 A pályázaton való indulás ... vicces. Nem is erről döntött akkor a testület, hanem a TIOP 3.1.2.- volt előterjesztve. Ez meg nem lett végrehajtva. Nem lehetne egyszer leírni, hogy tévedtünk, hülyeségre emeltettük fel a kezeket? Tehát a 40-es határozatban szó nem volt ÉMOP-ról. Akkor mi is van itt végrehajtva? Igaz volt néhány rendkívüli ülés, ott született döntés, hogy az ÉMOP pályázaton indulnak, amin persze nem indulhatnak, mert csak az 5000 fő feletti városok pályázhatnak. Erről szól a 43-as határozat, ami ismét csak "folyamatban van"(!) Meddig lesz még folyamatban, amikor utolsóként módosított határidőig is alig van pár hét? Itt sem a folyamatot, hanem a megkötött szerződést, a meghatározott feladatot, és a végrahajtás paramétereit kellene ide leírni. 
     Újra kérdezzük? Medig lesz itt a rendes munkára való áttérés nem csak végtelennek tűnő folyamatban, hanem ténylegesen végrehajtva?

Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról. Pénzmaradvány elszámolás  A költségvetés és a mérlegbeszámoló - a rendezési terv mellett - a legfontosabb dokumentumai az önkrományzatnak. Itt derül ki, hogy a polgármesteri hivatal és az intézmények vezetői végrehajtották-e mindazokat a feladatokat, amelyeket a testület számukra előírt, és azt a rendelkezésre álló források törvényes felhasználásával tették-e. Fonos, hogy itt nem elsősorban a pénzköltésről kellene csak beszélni, hiszen a költségevetésben megtervezett tételek egyben rendeleti utasítások arra, hogy azok végre legyenek hajtva. Például a laktanyai épületek értékesítése, hogy csak egy markánsat emeljünk ki, de ugyanúgy ide tartozik, mint ahogyan a dologi kiadások - tehát a megfelelő működéshez rendelt ezsközök anyagok beszerzése - még a módosított terv szerint is csak 96%-ban lett végrehajtva. Első fontos gondolat tehát, hogy a mérleg nem csak a tervezett pénzköltést, hanem a megszabott feladat végrehajtását is hivatott a testület és a város elé hozni.
      Ezekről is kellene szólnia a beszámolónak.
      Ami a megjelenést és a formai alapokat illeti, azt kell mondani, hogy precíz, alapos munka. Ugyancsak úgy látszik, mintha a régi jegyző készítette volna. (No persze nem a kritikátlan figyelmetlenség miatt mondom mindazt, mert apróbb hibák előfordulnak. Mindjárt az 1-es mellékletben mondjuk az építési bírság 0 tervezett, módosított 1752, teljesített 1752, és ezek indexe 14,84 %. Úgy gondolom, a folyamatok lényegesebbek, ezen hibák pedig javíthatók.)
      Azonban mindezek előtt fontos leszögezni, a mérlegbeszámoló nem a törvényeknek és a saját előírásoknak megfelelően került benyújtásra. Először is kötelező a könyvvizsgáló jelentésnek benyújtása. Nem utólag valami felolvasása, hanem benyújtása, és az anyaggal együttes tárgyalása. Az jelen esetben majdnem fontosabb, mint maga a beszámoló, hiszen az hitelesíti, hogy ami le van írva, abból mi a megfelelő, mi a kifogásolható. Nincs mellékelve! Aztán könnyen jár úgy a testület, mint legutóbb a költségvetésnél, hogy szóban előterjesztésre került egy szöveg, aminek jegyzőkönyvi példánya persze még most sem olvasható, aztán a képviselők sehová nem tudták tenni a súlyos megállapításokat. Ez tehát nem szóbeli előterjesztés, hanem írásban előre kiadandó, hogy a képviselők minden sorát elemezve, szakértőkkel konzultálva tudjanak felkészülni az ülésre.
     Ugyancsak nincs mellékelve a polgármesteri keret felosztása. Arra pedig olyan döntés született, hogy arról tételes kimutatással a polgármester köteles a félévi és az évvégi beszámolóban számot adni. Az ugyanis nem az ő pénze, hanem a városé, csak saját jögkörébe van utalva a felosztás. Sem félévben, sem év végén nincs róla beszámoló. Miért is nincs? Ezt neki kötelessége megtenni, vagy legalább a beszámolót készítőnek tudnia, hogy van egy ilyen "lejárt határidejű" döntés, ami nélkül nem beadható az anyag.
     Mindezeken túl sok-sok észrevételt tettünk a még alig hónapja sem tárgyalt előző évi költségvetési módosításnál. Azokat érdemes itt elolvasni, hiszen a dolog ugyanarról szól. Az ott leírtak most is érvényesek. Mindenesetre furcsa, hogy az akkori - befejezett év utáni - módosítást sem tudták teljesíteni. Az ugyanis azt célozta, hogy a tervezett adatok teljesítése 100 %-ot motasson. Ehhez képest több helyen komoly eltérések találhatók. Hogyan lehetséges ez?

A beszámolóról érdemben
     A korábbiakat részben megerősítve, részben csak kiamelve azt lehet pontosan látni, hogy a tervezett költségvetésben 662.882.000 forint bevételt terveztek, amit 605,4 millióra módosítottak márciusban, majd ezt sem teljesítették több mint 10 millió forinttal. Az eredei terv és az év végi bevétel között 68,3 millió forint különbség van, amit tehát nem szedtek be, saját rendeletüket nem végrehajtva.
     Értelemszerű, hogy a kiadási oldalon hasonló a helyzet. Még jó, hogy azt a pénzt amit a város fejlesztésére nem tudtak bevételezni, nem költötték el teljesen. (Mert van amit így is elköltöttek!) A város érdekében tervezett 620 milliót itt is csökkentették 565,1 millióra, de ezt is közel 8 millióval nem hajtották végre. Összesen tehát a város megfelelő fejlődése érdekében megtervezett  kiadásokból nem tudtak teljesíteni a saját ütemzésük szerint 62 milliót. Ez a nem mindegy! Ezt a hiányt a város, az intézmények, a közterületek helyzete szenvedi el. Az ugyanis nem elég magyarázat, hogy pl. terveztük eladni a laktanya néhány épületét, de annak ellenére, hogy van aki a pénzét adta volna, nem adtuk el, nincs bevétel, az iskolai és művelődési házi WC pedig marad olyan amilyen. Ne mondja senki, hogy ez dogmatizmus. Ha az eladás mellett döntöttek, akkor az nem bocsánatos bűn, hogy szinte semmit nem tettek annak érdekében, hogy a terv meg is valósuljon. (Ezen számítások az 1-es tábla alapján. mert a 13. melléklet - az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés - más adatokat, noha azonos tendenciákat mutat.)

Pénzmaradvány?
     Pénzmaradvány. Nevetni kell már az elnevezésen is. Még a korábbi ciklusokban soha nem fordult elő, hogy hiánnyal zárja az évet a város, most a maradvány -2,7 millió! Minusz! Már előző évben is mínusz, most is mínusz! Ennyivel költöttek többet, mint ami volt. Ez konkrét hiány, sőt még ennél is több, mert van ám áthozott és kimutatott kötelezettség, tehát ezen túli fizetnivaló is. Milliós nagyságrendben. Amit tehát ezévben ki kell fizetni - és nem volt megtervezve a költségveésben - több mint 3 millió forint.

Adóbevételekről
     Az is látszik a kimutatásból, hogy a személyi jövedelemadó, és a gépjárműadó bevétele a tervezett szerint, illetve a felett alakult. Az Szja az eredeti tervhez képest 25 millióval hozott többet, a gépjárműadó pedig 1,1 millióval. Ez tehát több, mint a terv. Viszont a helyi iparűzési adó eredetileg - szerintem reálisan - megtervezett 239,2 milliós bevétele csak 216,7 millióra teljesült. Jól látható, hogy itt a kiesés 22,5 millió forint. No persze, ha Rétságon lehet adófizetés helyett ellenőrizetlen körülmények között egyeseknek munkát is végezni, akkor nem kell azon csodálkozni, hogy nem folyik be az adó. Meg azon sem, hogy a jelenlegi központi és helyi gazdaságpolitikai viszonyok között a vállalkozók egy része nem akar Rétságon adót fizetni, hanem inkább máshová helyezi át tevékenységét, vagy megszünteti azt. Ebben tehát van helyben is levonható tanusága a történetnek. És addig nem is várható valamiféle pozitív változás, amikor a város vezetői még az egyszerű párbeszédet sem vállalják a vállalkozókkal.
     De azt is jelenti, hogy ebben az évben lényegesen alacsonyabbra tervezett adóbevétel megalapozatlan, szándékosan nem mutattak ki ténylegesen teljesíthető bevételt. Így aztán lehet forráshiányra hivatkozva sanyargatni, majd a magasabb bevételt talált pénznek tekintve csak a néhány embernek tesző dolgokra költve osztogatni.

Vagyon
     Mindezekből is következik, de a kimutatások is tartalmazzák, hogy az önkrományzat vagyona jelentős összegszerű mértékben csökkent, hollott az városok esetében növekedést szokott mutatni. Az önkormányzat mérleg szerinti nettó vagyona 2,585 milliárd forinthoz képest 2,38 %-kal kevesebb, mit előző évben. Milyen szépen elfedi a szám, hogy a 2,5 milliárdnak a kicsny százaléka is 61,5 millió forint. A fejlődés, a fejlesztés helyett ennyit bukott a város vagyonának értékén. Sőt még az ingatlaneladásból befolyó igen kismértékű bevételt sem fejlesztésre fordították, hanem felélték.

Hogyan kerül a szöveges rész végére...
     Azt látjuk, hogy a precízen elkészített szöveges rész végére, mind tartalmilag, mind formailag feltűnően eltérő részt illesztettek. Nyilván több kéz munkáját rakta össze valaki, elolvasás nélkül. Odaillesztenek olyan szövegeket, a minek semmi köze a mérlegbeszámolóhoz. Annak inkább lett volna helye a hevenyészett és semmiféle koncepción nem alapuló költségvetési tervben, másfél hónapja. Ott nem került szóba sem, vagy ami szóba kerül azt sem tették be a szövegbe és a táblázatokba, megszavazták a rosszat. No most mindez - mármint hogyan kellene költeni a jövőbe - sehogyan sem tartozik az előző évi beszámoló szöveges részéhez. És amúgy is felesleges, mert a felvetéseken túl semmiféle határozat nem születik ezekben a tárgyakban. Aki pedig nem is ért hozzá, majd azt fogja mondani, hogy arról határoztak, hogy pl. a konyha kérjen árajánlatot, holott csak felvetik, ide nem való módon, határozat nélkül. Akkor meg minek?

A költségvetési egyensúly
     Más dolog is arra utal, hogy aki jegyzi, vagy legalábbis összeállította a szöveget, maga sem olvasta el. Mert a szöveges előterjesztésben le van írva, hogy a költségvetési egyensúly az év folyamán nem volt biztosítva! Ezzel szemben - mintha nem is erről szólna a rendelet tervezete - azt írja, hogy bizutosítva volt. Miért is nem beszélik már meg saját magukkal, hogy legalább egyformát írnának?

További elemzések
     Egyenlőre ennyi, de nem zárom ki, hogy további szakértői anyagok beérkezése után még más konkrétumokkal is kiegészítjük ezt az elemzést. De e helyütt ismét kérjük a pénzügyekben tájékozott olvasóinkat, hogy észrevételeit, véleményét írja le a hozzászólások között.Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetési beszámolója 
    Az előterjesztést nem nyújtotta be az előterjesztő
No igen nem készült el a beszámoló. Pedig ez sem egy szóban előterjeszthető, semmire sem jó, csak megszavazandó dolog. Nagyon is érdemi együttműködést igénylő, és a társönkormányzatokkal - Bánk Tolmács - is egyeztetett, és általuk is elfogadott anyagot kellene időben benyújtani. Nem nyújtották be. Ezek után nemigen érdemes csodálkozni, miért is alakult olyan furcsán a szomszéd községekkel az együttműködés - miközben azok virágoznak - és miért is nem kivánkozik más község ehhez az iskolafenntartó társuláshoz kapcsolódni. Ha évente legalább kétszer - a társulás költségvetésének meghatározásakor és a beszámolónál - nem tartják fontosank még a megfelelő előkészítést sem, mire is számíthatnak. Itt partnerként meghívottnak kellene lennie a települések polgármestereinek. Szinte biztos vagyok benne, hogy nem csak anyagot nem kaptak, hanem meghívót sem. Kérdezniük sem lehet, sem tőlük kérdezni. Rétságon ez így szokás.

A Műszaki Csoport által ellátott feladatok vállalkozó bevonásával történő ellátása pályázatok elbírálása Most már sokadszorra kerül vissza ez a téma. Úgy véljük, most sem készült érdemleges előterjesztés, aminek alapján megfelelő és megalapozott, az intézmények működését legjobban szolgáló döntést lehet hozni.
     A témáról ugyancsak írtunk korábban, azt ismét nem kell megismételni. Az mindenesetre tudható volt, hogy érdemi pályázat nem lett megfelelő módon kihirdetve. Nem lett meghatározva milyen feladatokat és milyen mennyiségben kell ellátni. Ez az egyik fő gond.
     Nézzük csak a táblázatban leírtakat, amit már korábbi anyagokban is kimutattak. Az derül ki belőle, hogy nem gazdaságos a laktanyát őriztetni önkormányzati dolgozókkal. Nocsak?! Annak idején hiába érveltek felelős képviselők, Tóth Mária javaslatát szavazták meg ami takarékosabbnak ítélte azt, ami dupla annyiba került. Most aztán kiumutatják, hogy akkor nem döntöttek jól. Arról persze nincs nyilatkozat, hogy ezek után az Árgus Szem Kft. vállalja-e a teljes őrzést. Különös figyelemmel arra, hogy az önkrományzati dolgozók általi nappali őrzés alkalmával - mint hírlik - oly mértékben kirabolták a laktanyát, ahogy csak lehet. Tehát nem is őrzés volt az amit annak tekintve drágábban fizettek. Ezek után tehát meg kellene nézni az őrzők és a döntéshozók felelősségét is.
     Aztán az látszik az ajánlatokból, hogy most olcsóbb lenne a 1740 forintot - és egyéb költségeket kifizetni, mint a jelenlegi rezsi órabért, ami nem több mint 1382 Ft óránként. Micsoda egy matamatika ez? Arról már nem is beszélve, hogy az egyik ajánlat már nem érvényes, az Uránusz ajánlata igazából nem részletezi, mit is csinál a mennyiért.
     Aki figyelmesen átnézi az ajánlatokat, az is kiderül, hogy a jelenleginél lényegesen kevesebb munkát látnának el, hosszabb határidővel, és drágábban. Ugyanakkor van ahol szerepel kitétel nem kevés járulékos költségről, van ahol ezt csak sejtetik. Nem kevés számlát eredményezhet a légkalapács, a kiszállási költség és a többi. Ha ezeket összeadjuk eleve több mint a mostani.
     Ami lényeges, és egyben furcsa. A műszaki csoport vezetője mellékel egy kimutatást, mely szerint az eddig fizetett 8840 munkaórára nincs is ám szükség, csak 1280-ra. Ha ez így van, eddig miért nem intézkedett? Ez azt jelentheti, hogy nem dolgoztak volna a dolgozók? Ez a vezető mulasztása. Vagy pedig azt, hogy a vállalkozóval való munkavégzésből jónéhány feladat kimarad, amit a jelenlegi dolgozók elvégeztek. Zászlókihelyezéstől a reklámtáblák szereléséig lehetne sorolni mi mindent. Ha tehát van ez a munkakapacitás, akkor tessék kihasználni, és sokmindent rendbehozatni a város intézményeiben. Van ott munka bőven!
     No az is a "takarékosság" lényegét mutatja, hogy tudható - le is van írva - hogy a csoport megszüüntetése 10,457 millió forintot von maga után. Ebből a pénzből egy évnél tovább tudna olcsóbb órabérrel működni a csoport. Megjegyzem, hogy ezt már az ezt megelőző három tárgyaláson is lehetett tudni. No meg azt is, hogy erre nincs fedezet. Akkor miről beszélünk emberek? Mert akkor a jegyzőnek is meg kell mondania, hogy ezen kifizetés érdekében milyen tételtből vesz el pénzt a jóváhagyott - amúgy igencsak hitelre épülő és hiányos - költségvetésből.
     No ha mindezek az érvek nem számítanak, csak ismét valamiféle politikai tisztogatás folyik, akkor persze a számokkal kár bármit is demostrálni. Eddig is láttuk, hogy az mind nem számít.
     Még egy apropó! Ugye lenne itt valamiféle átvilágítás. Sokszor akartak már ilyet, de akkor nem lenne helyesebb megvárni, vajon mit is javasol aki átvilágít? Persze itt a nem csak a számok, hanem a következetesség sem számít semmit. Azt már jól tudjuk.
     További kérdés persze, miért is kell majd a nem működő műszaki csoportnak vezetője és közterületfelügyelője legyen. Avagy ők jóbarátok, ők a megszűnő feladatok mellett is kellenek, és fizetni kell nekik, akik meg dolgoztak eddig is, ők nem tetszenek, tehát nem kellenek.
     Most is úgy gondolom, hogy a műszaki csoport valamiféle megreformálására szüksége van, mert joggal vetődik fel kritika, észrevétel és elégedetlenség is. Nem biztos, hogy ezért azok a felelősek, akik dolgoznak, hanem akik irányatanak. De ezzel együtt úgy látom, ez a javaslat alkalmatlan a probléma - és a maradó feladat - kezelésére.

A közétkeztetési feladatok vállalkozó bevonásával történő biztosítása - közbeszerzési eljárás előkészítése Újabb örökzöld még rosszabb hangszerelésben, mint eddig. Az a takarékos, hogy az átvilágítást meg sem várva milliós kifizetéseket eszközöljenek a semmire. Tényleg az lehet a cél, hogy bármi áron külső pályázatírókat és közbeszerzés lebonyolítókat pénzelni akkor is, ha annak semmi értelme nincsen?
     Lássunk tisztán! Még a mai napig nincs adat arra, hogy ténylegesen olcsóbb lenne-e az, ami biztosan rosszabb. Pontatlan adatok, hamis számítások. Illetve ami legutóbb melléklésre került, abból az derült ki, hogy a jelenleginél csak drágábban lehetne külső üzemeltetőnek kiadni a helyi vendéglátást .
     A korábbi ajánlatok a jelenlegi 150% körüli rezsigöltséghez képest 170%-ot ajánlottak. És arról nem is beszélve, hogy a nyersanyagnorma régen lett rendezve, azt biztosan emelni kell. Ezzel együtt aztán végképp drágább lenne, mint most.
     Ugyancsak számolni kell a végkielégítések összegével - a nincsből és hitelből úgy lásztik könnyen dobálóznak - ami biztosan jónéhány millió forint. (5-6 körül)
     Ezen túl van itt két fontos körülmény, amit teljesen figyelmen kívül hagynak. A közbeszerzési törvény értelmében, a közbeszerzést hirdetőt köti a kiírás. Szabályos körülmények között tehát, ha valaki megpályázza, annak akkor is oda kell adni, ha az drágább mint az eddigi. Nem úgy áll a dolog, ahogy Hegedűs képviselő mondta, hogy mehirdetjük, aztán majd ha nem olcsóbb nem adjuk oda. Közbeszerzésnél ilyen nincs! Erre nem ártana felhívni a figyelmet.
     Azután van más előírás is. Mivel több közbeszerzést hirdettek, kötelező elkészíteni az éves közbeszerzési tervet. Csak annak alapján lehetne bármit is tenni. Ilyen terv nincs, ennél fogva bármikor szabálytalanságért megtámadható, és magas összegekre megbüntethető az önkormányzat.
     Az is nagyon érdekes, hogy egy ilyen egyszerűnek mondható közbeszerzési eljárásra külön céget kellene megbízni. Miért? Azt, hogy mit hirdetnek, és mit várnak el, csak a helybeliek tudják. Akkor pedig azért, hogy ezt valaki leírja teljesen felesleges milliós összeget kifizetni. Nincs arra a hivatalban egy ember, aki meg tudja fogalmazni, és megjelentetni a hirdetést? erre kell nekünk kiadni százereket? Teljesen érthetetlen. Mert a pontos paramétereket úhgyis itt ehlyben kell megfogalmazni, és a hirdetmény szövegét a testületnek jóváhagyni. Akkor pedig miért is nem képes a hivatal ellátni azt, ami a dolga?
    Még további furcsaság - nem először - hogy felkért ajánlattevők körül 2 azonos ember 2 cége.  És önmaga ad az egyik esetben nagyobb árajánlatot, mint a másik esetben. Egyáltalán erre a feladatra is kötelező lenne nyilt pályázatot kiírni, ha már nem saját maguk teszik közzé. Az ajálatkérés csak arra jó, hogy a kisebb összegben is elvégezhető hirdetés közzétételt drágábban kapja meg valaki. Az ajánlattevő ismert, mert ugyancsak őreá bizták a járóbetegellátó közbeszerzési lebonyoliítását is amiből aztán a testület semmit az égvilágon nem látott, azóta sem látták a terveket, de még a szerződés szövegét sem, ami a tervezővel köttetett. Ebből - én mint rétsági állampolgár - nem kérnék.
     Újra azt játszanák egyébként, hogy az ajánlattevő készíti el a dokumentációt, és annak bevétele őket illeti. Hogy is van ez? Kifizetünk egy munkáért miliós összeget, de az a munka nem a miénk? Nemde arról van szó, hogy már amúgy is megvan, hogy kinek akaráják átjátszani ezt az egészet, és akkor ez a megoldás elfedi a tényleges kiírást, a nem megfelelő meghirdetést, a tényleges jelentkezéseket és alkufolyamatokat? Annak részleteit a képviselők sem láthatják, az egyszerű állampolgárok sem.
     No összefoglalva, ez megint egy eleme a kapkodásnak, amely itt jellelmző. Pénz nincs értelmes dolgokra, de kirúgásokra, vagdalózásra van. Ja igen! Ennek a fedetezét sem jelölte meg a jegyző, hogy miből is kellene fizetni. Pedig ezt más javaslata esetében nagyon hangoztatta, hogy a meglévő költségvetésnél csak valami megjelölt tétel rovására lehet új kiadást megszavazni. Akkor tessék, itt a lehetőség, megjelölni, hogy az erősen hiányos költségvetésből honnan lesz erre (is) pénz, és azt is megszavaztatni.

Intézmények átvilágítása - árajánlatok  Újabb ötlet arra, hogyan is lehet a város pénzét szétszórni. Idegenek által, akik errefele sohasem jártak, átvilágítatni az intézményeket. Erre annak idején volt ad-hoc bizottság. Ha nem végezte el a feladatát, akkor fizessék ők, hogy most helyettük más csinálja meg. Nemde ez lenne a megfelelő megoldás?
     Amúgy két lehetőség van. Vagy egyszerűen másnak lediktálva akarnak szentesíteni olyan dolgokat, amit amúgy is meg akarnak csinálni. Tehát kell a rosszul felfogott szándékhoz egy alibi tanulmány? Mert ne mondja senki, hogy Salgótarjánból kell 880 ezer forintért felbérelni valakit, hogy írjon egy tanulmányt azokról a viszonyokról, amit itt helyben pontosan tudnak. No nem vonom kétségbe, hogy megfelelő felkészültséggel lenne értelme egy átvilágításnak, de az nem csak pénzügyi kérdés! legfőképpen nem az!
     Mert a másik lehetőség, hogy ha egy alapos átvilágító cég - többféle szakmai ismretettel rendelkező - szakemberei megvizsgálják a művelődési központ alapíró okiratait, alapdokumentumait, ki fogja mondani, hogy az abban foglaltakat csak több létszámmal lehet ellátni. Miként ezt a minisztérium által ingyen elvégzett átvilágításban (egyet komplexen az intézményre, egyet a könyvtárra) már meg is fogalmaztak. Ezt az anyagot elkérni, vagy erről a honlapról letölteni és átírni, ezért nem kell ennyi pénzt kiadni. Vagy pedig azt mondja, hogy a feladat nem látható el ilyen létszámmal, ezért a feladatot kell jelentősen csökkenteni. No ezt a helyi szakértők, és mint már mondtam a felkészült minisztériumi vizsgálók is megmondták. 
     De nézzük csak az ajánlatokat. Már ismét ajánlat, nyilt pályázat helyett! Ki tudja milyen alapon történtek a felkérések? Hol van a levél, amire válasz az ajánlat? Vagy itt is azért mások az árak, mert a paraméterek nem világosak?
      Egyértelmű, hogy a vagyonrendelet értelmében ilyen dokumentumok előállítására is nyilt pályázat kötelező. Aztán van mindössze 2, de nem tudni ezek is mennyire valóságosak.
     Érdekes, hogy az ajánlatokon semmiféle elérhetőség, ellenőrizhető adat nincs. Márpedig ha ÁFA-t számolnak (és mindkét ajánlat számol ÁFÁ-t,) akkor legalább vállalkozónak, vagy Bt-nek Kft-nek kell lennie. Erre vonatkozó adatoknak lennie kell, márcsak a szerződés megkötéséhez is. Hogyan lehet megbízni valakit, akiről csak ennyit tudnak?
     És ismét kérdés, hol is van a szerződés tervezete, hogy abban mit kötnek ki, milyen határidőkkel, milyen elvárásokkal, milyen dokumentációval, annak felhasználási joga kit illet. Ki biztosítja a részben nem is nyilvános adatokat?
     Az is kétséges, hogy valaki nem tudja, mi a különbség a művelődési ház és a központ között. Legalább annyi, mint község és város között. No meg alapvető, hogy nem illik egy intézmény nevét megváltoztatni. És a feladat is más, ezt is illene tudni.
     Van itt még más is!
     A kistérség társulásos alapon alkalmaz két könyvviszgálót belső ellenőri minőségben. Őket miért tartják, ha ilyen feladatot sem lehet rájuk bízni? Nemde azért vannak és közvetlenül - meg közvetve - kerül pénzébe az önkormányzatoknak, hogy az ebbéli feladatokat ellássák, és adatokat adjanak.
     Az is fontos, hogy vannak itt elemzendő dokumentumok a fent említett minisztériumi viszgálat mellett az Állami Számvevőszék jegyzőkönyve. Az elég sokféle megállapítást tett, csak elő kellene venni. Vagy már azért is százezreket kell kifizetni, hogy ezt valaki elolvassa, és ami le van benne írva e vonatkozásban, azt átmásolja a saját anyagába? Ilyen gazdagok vagyunk?
      És mit ér az egész megfelelő koncepciók nélkül? Mert - befejezésként - az itt a kérdés még az átvilágítók részéről is, hogy mit is akar a város, milyen koncepció alapján akarja működtetni a várost, milyen célokat tart fontosnak és milyeneket elhanyagolhatónak. Addig, amíg ilyen koncepció nincs, mit is akarnak átvilágítani tulajdonképpen?
     Mindezek a tényleges munka helyett csak a kavarást, a cselekvés elmaradását leplező szorgosság látszatát keltő álca. Nem biztos, hogy ez a jó út! Ezen az ülésen már 3 milliós nagyságrendben...

Képviselői kérelmek Erről nemigen lehet mit mondani. Nem is értem, hogy megelőz lényeges napirendeket, lehetne utolsók között tárgyalni. Ez valóban egy látszatnapirend, mert nem készült megfelelő szabályozás. Meg lesz szavazva, mert hogyan is lehetne másként. Itt is az az igazság, hogy nehogy már más mondja meg, hogy egy képviselő mire ajálja fel a tiszteletdíját. Ez esetben Tóth Mária, és Hegedűs Ferenc. A célt pedig kár vitatni, arra ajánlották, amit a város érdekében jónak láttak. Most éppen az ellenem folyó perre, de ez a döntés szempontjából nem bír jelentőséggel.
     Azon már lehetne elmélkedni, hogy pl. Hegedűs olyan tiszteletdíját is felajánlott, amiért nem is dolgozott meg. Mert ugye aki mulaszt, attól levonnak. De aki csak bejelenti, hogy fáradt, és az ülést helyette ugyan vezesse Majnik, írja meg az összefoglalót, vigye el a balhét, azért ki kapja az elnöki tiszteletdíjat? Hát persze hogy Hegedűs. Majnik meg semmit. Kinek járna? No és ezen összegeket is az igazságnak hitt oltárra szánják. Kicsit vicces!

A Polgármesteri Hivatal 2008. évi teljesítmény- követelményeinek alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása Ezt valóban egy fontos dukumentum lenne, ha igazából tudnák, hogy mit is akarnak csinálni a városban, és ahhoz megfogalmazni célokat. Így aztán esetleges és sokhelyütt nevetséges tételek felsorolása szerepel. Láthatóan valahonnan koppintott anyag, helyi viszonyok között tele lózungokkal. Például a Funkcionálkis 18. idegenforgalmi adófizetési morál javítása. Tessék mondani? Mióta van Rétságon idegenforgalmi adó? Eddig ugyanis ilyen rendelet nincs érvényben, és nem is nagyon indokolt bevezetni. Nincs mire.
      Egyetlen tétel sem szerepel benne péládul a laktanya hasznosításával, vagy a város számára fontos lakóingatlanok kialaítására vonatkozóan. Na persze, mert ezekben kellene tenni valamit. Az pedig, amit több esetben leírnak, hogy a kiemelt cél a törvény végrehajtása, az egyenesen nevetséges. A törvényt kiemelt cél nélkül is végre kell hajtani, miként a népszavazással kapcsolatos feladatokat is. Ez nem kiemelt cél, és kiemelt feladat, amúgy sem lehet nem teljesíteni.
      Funkcionális 18 Közreműködés a városi sport és kultutális rendezvények szervezésében. Elírták, mert itt a leépítés megy, akkor hogyan kerül ez ide? És ki is segítené, aki eddig is csak akadályozta?
      Olyan meg sehol - ami tényleges cél lehetne - hogy a lakossági igényeknek megfelelő tájékoztatás, a honlap és a Hangadó működésének segítése úgy, hogy az hó elején megjelenhessen, hogy az állampolgárok a közérdekű adatokhoz hozzáférhessenek, stb. Ez itt eddig sem volt, ezután sem cél. 
     Startégiai célok 13. Polgárbarát ügyfélcentrikus ügyintézés megvalósítása. Eddig ennek csak az ellenkezőjét láttuk. Rács, a nyitvatartási időben nem veszik fel a telefont, a jegyző és a munkatársak nincsenek bent, határidőben nincsenek elintézve az ügyek, stb.
     És az sincs meghatározva, hogy melyik feladatcsoport kinek a feladata, kinek a munkájában is kell értékelni, hogy végrehajtotta-e. Akkor aztán lehet egymásra mutogatni, hogy pl. a nyilvánosság tájékoztatása nem is a jegyző dolga, vagy az adóbevtételek javítása viszont nem a dolgozóé, hanem a jegyzőé, stb. Ez így nem sokat ér. Szervezetspecifikusan kellene megalkotni ezt a szabályzatot. Különben arra jó, hogy ki van pipálva és senki nem veszi komolyan.
     Mert arra kiváncsi lennék, mit fog kapni a jegyző elmarasztalásként, ha mondjuk az iskola a művelődési központ, a könyvtár, a hivatal nem kerül akadálynetesítésre az idén. Pedig ez le van írva kiemelt célként.  Ja hogy úgyse veszik komolyan, hogy ezt meg is kell csinálni. Értem!

A Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelme  Egyszerű kérés, egyszerű választ igényel. Az óvioda ugyan nem művelődési központ, hogy a vezetője jelenléte nélkül is lehet tárgyalni a beszámolóját. Teljesen természetes, hogy akkor van értelme, ha jelen van a vezető. Ha választani kellene inkább az őszi időpont tűnik jónak, hiszen úgyis az új év előkészületei, a beindítás érdekes egy beszámolóban.

Támogatási kérelmek Két kérelem áll a testület előtt, amely - ha eljesítenék - ki is meríti az erre fordítható keretet. Noha máshol vannak nem tervezett milliók kiadásra, attól még el fogják utasítani mondjuk a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kérését, azon a jogcímen, hogy elfogyott a pénz.
     Ezt a keret valóban a civil élet ösztönzésre jött létre - valamikor személyes javaslatomra - és azzal a céllal, hogy minél több program, esemény, kezdeményezés megvalósulását segítse. Ehhez persze az kellene, ne elsőbbségi alapon kelljen dönteni a pénzek odaítéléséről, hanem vagy határidővel és pályázattal, vagy több pénz álljon renfelkezésre az igazságos támogatásra.
     Az egyházi tábor mindenképpen támogatandó, évek óta jó célra jó feltételekkel hasznosítják a nem olyan túl nagy támogatást.
     A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme már nagyon necces. Egyrészt előző évben is pályáztak egy nagyvonalúnak tervezett rendezvényt, amiből nem lett semmi. Aztán e nélkül is megtarthatták a pénzt. Ki tudja ez a program mennyire megalapozott. Aztán legalább annyit illene adni a megvalósult és évek óta színvonalasabb Nemzetiségi Találkozóra is, mint erre a célra. Azért mert még nincsenek pontos információk és még nem kértek, nem fordulhat elő, hogy időközben kifogy a pénz, az egyiknek kopp, a másiknak hopp. Tehát mértéktartást javaslok, hogy más fontos célokra is jusson.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kérelme  Érdekes és elgondolkodtató előterjesztés.
     Méltányolandó a buzgalom, hogy a fiatal tűzoltó parancsnok úgy kíván javítani a munkafeltételeken, hogy az ne kerüljön pénzébe az önkormányzatnak. Ez tehát támogatandó.
     Néhány kérdőjel azért megfogalmazódik. Nevezetesen ha a Mitsubishi nem alkalmas erre a feladatra, és annak idején is létezett olcsóbb autó, akkor miért is kellett a drágább, alkalmatlanabb. Maga az ajánlat is lenyűgöző. Nem tudom hogyan lehet azt elérni, hogy egy használt autó beszámítása után még majdnem visszakap a becserélő, és új autója lesz. Tulajdonképpen azonos járműkategóriában. Van rajta jelentős kedvezmény, amit egyébként a bankhitelre vásárlóknak szokás adni, itt azonban nem ez a konstrukció. Igen jelentős engedmény. Csak valahol ez a különbözet nehogy visszaköszönjön.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás megkeresése Újabb pályázat, ezt persze nem Rétság nyújtja be. Van egy társulás, amelynek üléseiről soha nem kap tájékoztatást a testület, csak akkor kerül anyag elé, ha fizetni kell. Most is legalább 200 ezer forintot 2 éven keresztül, ami a célhoz képest nem túl sok, vállalható. Persze, ismét ha valami rovására megjelölik a költségvetésben.
      Ami érdekes. Rétságnak van tisztázott jogviszonyú hulladék lerakója Borsosberénnyel közösen, amit ugyancsak rekultiválni kell. Egyáltalán számításba vették ezt a lehetőséget, és a pályázat során - amelyben a gödöllőiket kaparnák ki a gesztenyét a térség több városának - a miénk is belefér-e? Az előterjesztő erről nem szól, pedig csak ez a lényeg. Miért is kellene fizetni, ha ebből kimaradna a város?
     Ez a pénz csak az előkészítésre elég, mert persze ez a munka százmilliós nagyságrend. Mi a helyzet akkor, ha az előkészítés után nyer a pályázat, és a többszázmilliós beruházásai költség 15 %-át kell biztosítani. No ezzel nem azt mondtam, hogy ne legyen pályázat, de azt igen, hogy kürültekintő gazdasági tervezéssel ennek forrását biztosítani kell, sokkal inkább mint légvárakat építgetni.
     Aztán van itt ez a határidő. Gémesi polgármester március 7-ig kérte a jóváhagyó határozatokat. Különben nincs értelme. Március 30-ig be is kellett adni, valószínűleg beadták. Ez nem hiánypótolható dokumentum. A kérdés tehát az, miért nem tűzte időben napirendre a polgármester ezt a témát, no meg azt, hogy most aztán minek jóváhagyni, ha már úgyis kiszaladt a határidőből. Csak nem arról van szó, hogy testületi felhatalmazás nélkül már alá is írta, és most utólag és visszadátumozva akar szavaztani. Ez súlyos törvénysértés lenne, és megengedhetetlen.

Rétság Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve  Alig egy év és már el is készült a rendezési terv.(hi!) legalábbis a szokszázezres tervezői díjért egy annak nevezett dokumentum. A tervvel kapcsolatban itt részletes észrevételeket nem teszek. Egyrészt megírtam és megfelelő időben benyújtottam, a lakossági vélemények között olvasható. Másrészt a kapcsolódó cikkek letölthetők a honlapról. Az ebben leírtakat - noha úgy gondolom számtalan fontos érvet tartalmaznak - itt mód sincs megismételni, és felesleges is. Aki akarja elolvassa. Kérem tekintsék e kommentár részeinek.
     Néhány dologra azonban regahálni kell.

Érdemi észrevételek
     Az igen elnagyolt tervből semmi érdemleges nem derül ki. Igazából - a meg sem fogalmazott - városi fejlesztési céloknak nem felel meg. A laktanyában mást tervez, mint ami ott célja a testületnek. Na ja, ha maguk sem tudják májusban, hogy mit is akarnak ősszel, akkor nincs az a tervező, aki ennek meg tud felelni.
     Így aztán a rendezési tervben nyoma sincs a laktanyába tervezett tűzoltószertárnak, és különösen nincs a járóbeteges központnak és az ezzel összefüggő egyéb dolgoknak. Ott egészen más szerepel. (konditerem, szolgálati lakás, zöldövezet) Emmiatt a pályázat is érvénytelen, mert sem a mostani, sem a korábbi rendezési tervben nem szerepel olyan létesítmény, ez pedig követelmény volt. (Ettől még a képviselők zokszó nélkül megszavazták, hogy a rendezési tervben benne van.)
     A pusztaszántói terület rendezése pedig szinte ellehetetlenül. Az utat, ami még úgy ahogy lakható közelségbe hozta volna a területrészt, nem tervezte a tervező, mert - más szakértők véleményére is építve - nem tartotta indokoltnak. De helikopter leszálót sem! Így aztán nem tudni, hogyan fog onnan mondjuk a lakók 20-40 iskolás korú gyermeke télvíz idején iskolába, ovodába közlekedni. Nem lesz mindenkinek kocsija, a többi baktasson 3 kilométert a 2-es út mellett járda nélkül, életveszélynek kitéve? Ezt hogyan is gondolják a 21. században?
     A becsatolt szakvélemények ugyan nem tiltják meg e területre lakótelep tervezését, azonban aki veszi a fáradságot és elolvassa ezeket azt látja, hogy gyakorlatilag megvalósíthatatlan a magánberuházó elképzelése. Olyan szigorú előírások vannak megfogalmazva, amelyek gazdaságosan nem teljesíthetők. Az összes közmű kiépítése kötelező, a szenyvízcsatorna rendszertől, még a külön kialakított esővíz elvezető rendszerig és esővíztározóig is. Telefon és hírközlési kábeleknek hely és kiépítés, és 18 méter szabályozási szélességű út járdákkal, és persze közvilágítással. A többit kár ragozni. Úgy látom nincs az a pénz, amelyből ezt törvényesen és egyben gazdaságoan meg lehet valósítani. Törvényesen ráfizetéssel igen, gazdaságosan a törvények figyelmen kívül hagyásával ugyancsak. Ez egy második berkenyei villapark ügyet eredméynezhet. A harmadik lehetőség, hogy nem lesz semmi, viszont a város eme projekt fejlesztésére fordított energiái miatt semmit nem tett további lakótereületek kialakítására, és pl. a sokat emlegetett 34 hektáron a telekosztás elkezdésére.

Hol is volt véleményezve a terv
     Itt komoly hiányosságok vannak. Az eljárás nem felel meg a törvényi előírásnak. Ugyanis a megfelelő kifüggesztés is necces, de a kötelező civil szervezetek, intézmények véleményeinek kikérése nem szerepel, mert nincs ilyen. A tárgyban ugyan hazudhatják, hogy tartottak lakossági fórumot, csakhogy ez nem igaz. Az ősszel tartotton sem a terv, sem egyetlen oldala nem került el, és a polgármester a hosszas bevezetőben is egészen másról beszélt, csak a tervről nem. Amikor rákérdeztem, hogy hol van a rendezési terv vitája, akkor is elterelte a szót. Tehát ezügyben a kötelező lakossági fórum nem volt megtartva.
     A vonatkozó törvény előírja, hogy a véleményezőket ügyfélként kell kezelni, és tanácskozási joggal résztvesznek a terv elkészítésének mozzanataiban, a testületi ülésen is. Egyrészt két anyagot adtam be, amire - törvényi előírás ellenére - sem 15 napon belül, sem soha választ nem kaptam. (A másodikat még csak nem is csatolták az anyaghoz.) De meghívót sem egyetlen ezzel kapcsolatos ülésre. Még a mostani testületire sem. Ez pedig nem szabadon választott, ez törvény. Aki észrevételt ír, tanácskozási joggal résztvehet. Itt a törvényre - ez ügyben is - nagyívben tesznek.
     Ugyanúgy, mint a másik lakossági véleményt megfogalmazó állampolgár véleményére.- Legalábbis a tervben nyoma sincs, hogy abból valamit megfogadtak volna. Ő pedig kétségbevonhatatlanul hozzáértő, hiszen várostervező mérnök.

Hány terv készül?
     Ez az elég vázlatosra sikeredett terv nem volt éppen olcsó, és nem is befejezett. Sőt felháborító, hogy azt a Regionál tervezői nevében (Szarvas Béla) nyujtják be, holott a cég ezt nem engedte meg, de nem is ők tervezték. Más adat pedig nem szerepel a tervlapon.
     Ennél fontosabb, hogy az év során további tervmódosításokat rendeltek, amelyeknek nyoma nincs a jelenlegi tervezeten. Igaz, nem is alkalmas még tervezésre mert sem a szakhatósági, sem a lakossági és egyéb véleményezések nincsenek lefolytatva. De tény, hogy a tervmódosításra külön-külön meghatározott pénzek sokkal többet tesznek ki, mintha egy teljesen új, egyben átgondolt és egységben kezelt terv készült volna. Így aztán a töredékesség és összefüggéstelenség érhető csak tetten.
     Hozzéteszem mindjárt, nem a tervező hibájából. Nem ismerem ugyan személyesen aki készítette a terveket, de teljesen egyértelmű, hogy megfelelő program részletes paraméterek megadása nélkül, csak polgármesteri kézivezérléssel nem lehet jó tervet készíteni.

    Mi lesz akkor a továbbiakkal?
     Az lenne a törvéynes és a helyes, hogy az összes eldöntött és még felmerülő igényt összegyűjtve lefolytatni a társadalmi vitákat, és együtt egy kész tervet jóváhagyni annak elkészülte után. Mert a jelenleg érvényes szabályozás szerint a legkisebb módosításhoz is le kell folytatni minden kifüggesztést, lakossági és szakhatsági véleményeztetést, tervzsürit és egyebet. Ezek a később döntések szerinti ötletekhez még sehol sincsenek. Mikor lesznek egyáltalán? És hol lesz annak a társadalmi vitája, amit éppen ezen napirend után akarnak módosítani, mert az is csak rendezési terv - minden lépést betartó - módosításával lehetséges.
     Ez az összevissza kapkodás, koncepciótlanság csak blamálja a tervezőt, mert így ő sem tud megfelelő munkát végezni.

Hol a rendelettervezet?
     Mivel a rendezési terv rendelet, azt még akkor is a nap elején kellene tárgyalni, ha nincs remény a jóváhagyásra. Mert sok érv szól az mellett, hogy ezen még gyúrni kell.
     A rendelet ilyen formában követhetetlen. A törvényalkotási szábályok és az EU-s irányelvek is teljesen új, egységes szerkezetben kiadott rendelet beterjesztését írják elő, nem csak a módosítás benyújtását. Hol van már az eredeti? Ki tudja egyáltalán mi van abban? Még a képviselők sem rendelkeznek vele, és el sem tudják érni sehonnan sem. Így tehát végrehajthatatlan.

Mit lehet tenni?
      Elfogadni jelen ülésen semmiképpen. Az nem szolgálja a város érdekét. Elsősorban a laktanyai terület egészen másféle tervezése miatt. Akkor pedig nem elég ám azt mondani, hogy ott más legyen, hanem azt megfelelő - és egyszer már végleges - program alapján megtervezni, újra közszemlére tenni, szakhatóságosdit eljátszani, és úgy jóváhagyni. Addig jobb, ha semmi nincs jóváhagyva, mint ez a használhatatlan, és betarthatatlan. Hogy mást ne mondjak, nem adható építési engedély, sőt még befogadási nyilatkozat sem a laktanya területén épülő jártóbetegeshez ezen terv szellemében.
      És ha valóban a józan ész kerekedne felül, akkor csak azt lehet tenni, hogy végre egy csokorba fogva újra nekirugaszkodni ennek a feladatnak. Nem sumákolni, félrevezetni a képviselőket és a lakosságot, hanem tisztességesen és törvényi előírás alapján eljárva rendes, használható tervet készíteni, minden utóbb felmerült részlet és döntés beépítésével. Azért is mert ez legalább 10 éves időtartamban határozza meg a város életét.

Hol vannak az alternatívák és azok jogi és megvalósíthatósági indokai?
      Az előírások szerint egy előterjesztést megalapozott, jogilag megindokolt döntési alternatívákkal, az előnyök és hátrányok ismertetésével kell a testület elé vinni döntésre. Ha valamiben, hát a rendezési tervben ez a megközelítés elengedhetetlen. Mégsem szerepel egyetlen alternatíva sem, és a benyújtott - választási, mérlegelési lehetőség nélküli - anyag mellett sincs ott a döntés előnye és hátránya, a vállalt következmények és a lehetséges előnyök. Pedig erről eddig sem adtak tájékoztatást, azzal a szöveggel, hogy azok majd a jóváhagyás időszakában a benyújtott tervezetnél lesznek. Nos ott sem lettek.
      Itt és most pedig pontosan látható, hogy bármilyen döntés születik, mindegyik súlyos kompromisszumokkal terhelt, és számolni kell azok következményével. Akkor is ha az tudatos, és vállalható, és akkor is ha úgy szavaznak rá, hogy a következményekről mit sem akarnak hallani.282/7, 285 hrsz-ú (önkormányzati tulajdonú), 286 hrsz-ú (magántulajdona) telkek ügye Újabb különleges előterjesztés, amelyet a lakosság által már alig követhető éjszakai órákra időzítenek. Egyértelmű, hogy az ötlet megvalósítása mindenképpen rendezési terv módosítást igényel, és nem csak egy határozatot. A rendezési terv minden előírásával, társadalmi és szakhatósági véleményezéssel, és nem utolsó sorban a környezeti vonatkozások kezelésével. Mert pl. nem lehet a zöldterületet úgy csökkenteni, hogy másutt nincs helyette legalább ugyanannyi, és így tovább.
     Az is érthetetlen, hogy itt valamiféle szolgáltató tevékenység jövőbeli kialakításáról esik sejtelmes szó az előterjesztésben, de semmi konkrétum. Teljesen úgy tűnik, hogy ismét valami telekspekulációra kell átalakítani a város terveit. Mert ha az önkrományzati tulajdonban lévő terület eladó, akkor azt pályázati meghirdetés, és licit alapján el lehet adni annak, aki a legtöbbet adja. A város közepén a legértékesebb terület akár 10000 Ft/m2 áron is elkelhet.
     Na most ha valami haver egyéni megrendelésre - de azt letagadva - módosítanák a tervet, akkor majd ugyanazt halljuk, mint a Tűzoltószertár esetében. Nevezetesen, hogy a rendezési tervben csak egyedül a haver épülete helyezhető el, ezért nincs hát licit, nincs magasabb bevétel, és egyáltalán nem is érdekel senkit, hogy hány milliót lengetnek ki az ablakon.
     Nos a kornyezeti körülmények már csak azért is érdekesek, mert a területre van rendezési terv. Nem az a több mint 20 éves, amire mostani váztal felkerült! Tessék elővenni a rendes, érvényes tervet! Azon elemezni, mit és hogyan lehet oda építeni. Elsőként a főút szabályozási szélessége miatt legalább 6-8 méter eleve nem építhető be az út szélétől.
    Azon túl persze a szakhatósági engedélyezők véleménye is szükséges lenne. Tudomásom szerint ezen a helyen jelentős autóforgalmat lebonyolító csomópont nem létesíthető. Ha pedig valaki - a már kinézett csókos haver - a kötelező autóparkolót akarja létesíteni ezen a területen, azt csak az útügyi hatóságok engedélyével teheti. Azt pedig nem adják, mert a nem messze lévő csomóponttól alig pár méterre nem kivitelezhető, és nem múködtethető. Erről legalább egy elvi engedélyt be kellene szerezni az útügyi hatóságtól, és bármit csak utána tenni, ha továbbra is csak az a terv, hogy ott csakis az előterjesztésben sejtetett dolog építhető.
    Kár ragozni. Az előterjesztés szerinti módosítás csak rendezési terv módosítással vihető keresztül, ha azzal is egyáltalán. Itt kérem nem a magasságokkal van baj, azt senki be ne vegye. A magasságot az épület főoldalán adják meg, és ha a terepviszonyok mellett a mélyebben fekvő területen nagyobb a magasság az tervezői szinten kezelhető. Tessék csak megnézni a Szőlő utca felső végén a város felé eső házakat. Az utca felől alig látszanak ki a földből, de a másoik oldalon 2-3 szintes impozáns felülettel néznek a városra. Szabályosan! Tehát ha az épület belső része magasabb, az nem gond.
      Eme mondazok mellett az a félrevezetés húzódhat meg, hogy a sima szöveggel tulajdonképpen az épület első részének magasságát szeretnék a környezetbe nem illő módom beépíthetőre alakítani.
     Ez a javaslat tehát egyszerű szavazással legfeljebb elindítható a rendezési terv módosítása útján, bár ott is felesleges. És mikor is lesz végre valami áttekinthető, követhető koncepció arról, hogy mit akarnak a város központjában. mert ez a kapkodás, és ötletszerű igények alapján jelentkező egyéni befektetőknek juttatott telkek alapján csak ártani lehet.

Holhós és Társa Kaputechnika Kft reklámtábla bérbevételi kérelme Nemigen értem ezt az előterjesztést. Van ugyan a városban egy tájékoztató és reklám elhelyzésére kitalált táblarendszer, és annak idején született egy döntés - közterületfoglalási rendeletben van - hogy reklámtáblák csak ezen egységes rendszeren helyezhetők el. Ez egy jó megközelítés, mert a mindenféle tábla helyett ezen a táren legalább a rendhez közeli állapot uralkodik.
      Na most a Holhós cég nem is akar mást, mint hogy ilyen táblahelyeken bérbe venne 3 teljes felületet, és fizetne érte évente nem kevés pénzt.
      Ezen táblák létesítése korábban sem volt testületi döntés kérdése. Néha pedig nem lett volna baj a tájékoztatás, mert elég alaposan eltérnek az engedélyezett látvány és alkalmazási tertől. Itt a 2 nm építési engedély kötelezettség hamis, mert a tábla a talajon nem foglal el ennyi helyet. De ha foglal, akkor sincs semmi. A megfelelő módon kijelölt engedélyező hatóság elbírálja az építési engedélyt, és meg lehet építeni. Ez tehát nem testületi téma. Meg kell határozni a helyét, fel kell állítani a táblahelyet, és bérbeadni az igénylőnek. Minél előbb, annál hamarabb fizet. Ezen nincs mit előterjeszteni, mert úgy gondolom, nem testületi hatáskor. Legfeljebb az önkormányzati terület (1,25 m-szer 5 cm) felhasználásának engedélyezése a város érdekében létesülő táblarendszer bővítésére.
      Mert annak sincs jelentősége, hogy ki akar rá táblát tenni. Akárki élhet ezzel a lehetőséggel, pontosabban a jelenlegi rendelet szerint csak ezzel a lehetőséggel élve tehet ki táblát.

Interpelláció Egyszerű világos kérdések, nemigen tűrik a kitérő, mellébeszélő válaszokat. Csak annyit lehet hozzátenni, hogy kiváncsian várjuk, mit válaszol a megkérdezett. Egyszer az életben elvárható-e, hogy nyilt igaz választ ad, még akkor is ha ez bizonyos felelősségeket felvet, vagy elkezd ködösíteni, és mellébeszélni és a kérdésre a tulajdonképpeni válaszok nem hangzanak el. Ez ugyan általában bevett módszer, de egy interpellációnál nem másról kell beszélni, sem olyat elmondani amit nem kérdeztek. Kizárólag a feltett kérdésekre kell és szabad választ adni, azokra viszont kötelező.

Zárt ülésen
Bizottságok átszervezése Ami a zárt ülés bevezetője elé készült, mindenki által simert tények, tehát ez az írás nemcsak hogy nem titkos, hanem a lemondás tényét megfelelő módon nyilvánosságra kellett volna hozni, miként majd az újonnan megválasztott tagokat is.
     Korábban ugyan soha nem volt a bizottságok tagjainak megválasztása zárt ülésen, mert ez nem személyi ügy, de ha úgy gondolják, ám legyen. Ezen kár lenne vitát nyitni. Az látszik, hogy a legkisebb rést is kihasználják, hogy titkolózni lehessen azon, amiben semmi titok nincsen. Gondolkodni a lehetséges megoldásokról ugyancsak szabad nyiltan.
     Egyértelműen látszik, hogy az a fajta bizottságalakítási szándék, hogy minden bizottságban vezetőnek és abszolút többségbnek nem a hozzáértőket, hanem a "megbízható szavazó többséget" osztották be másfél évvel ezelőtt, nos ez a politika megbukott. Bebizonyossodott, hogy valódi biziottsági munka, többnézőpontú, több érdeket megjelenítő vita nélkül nem lehet. Ennek folyamánya, hogy az ügyek kellő előkészítés és elfogadható alternatíva nélküli felvezetése miatt a testületi ülések váltak cirkusszá. Pontosan látható, hogy a bizottsági elnökök megbuktak. Ez egyértelműen kijelenthető a MOS és a PÜT esetében. A Dr. Tóth Mária vezette bizottságban nem voltak lemondások, és nem voltak iylen mértékű lemondások és hasonló gondok. Ez még akkor is igaz, ha tény, hogy egyrészt zárt ülésen segély ügyeket tárgyalnak, másrészt egyéb tekintetben kevesebb feladatot kaptak eddig.
     A szinjátékká és cirkusszá vált testületi munkában tehát egyértelműen meg lehet állapítani Hegedűs és Gál elnökségre való alkalmatlanságát, és abban való felelősségét, hogy a bizottságok erre a sorsra jutottak.
     Ehhez képest semmi nem fog változni, ha most a látszat kedvéért be akarnak választani valakiket, akik ugyan már nem is választhatók. A leírt anyagokkal ellentétben Dr. Tóth Mária nem választható a pénzügyi bizottságba, mert annak tagja volt, de lemondott. (Amúgy akkor ő 3 bizottságnak lenne tagja) És még ő is kevés lenne a létszám biztosításához. Azt nem gondolhatja komolyan a polgármester, hogy annak idején ezen bizottságokból tudatosan kigolyózták és távol tartották - a megosztás politikáját gyakorolva - Jávorka és Kotroczóné képviselőket, és most mégis "felkérnék" a tekintélymentés érdekében. Szerintem egyik sem fogja vállalni, miért is várnák el, ha eddig a véleményük, javaslatuk semmit nem ért, hogy most aztán érni fog.
     Nagyon kellett annak idején az elnököknek megszavazott plusz 10 ezer forint tiszteletdíj, ezért aztán hallani sem akartak arról, hogy a pénzügyi bizottság élén 16 esztendőn keresztül jól dolgozó Majnik László álljon. Pedig ezzel a szavazati arányok nem változtak volna, csak szakszerűbben lett volna vezetve az ülés, és nem csak olvasási hibáktól hemzsegően került volna felolvasásra a mások által írt "összefoglaló".
     Most gyakorlatilag az a helyzet, hogy a pénzügyi és a MOS bizottság ugyanazokból a személyekből állana. Akkor minek is két elnök, két tiszteletdíjjal, ha amúgy is rendre közös ülést tartanak, és nem kétféle nézőpontból kétféle érvrendszerrel vitatnak meg egy-egy anyagot? Sőt elnöki összefoglaló is általában csak egy van. Ez gyakorlatban már úgyis igazolja, hogy a két bizottság rendesen nem működik.
     Jelenleg törvénytelen helyzet áll fenn, mert a bizottság így nem működhet. Mindaddig, amíg képviselő tagjai nincsenek eggyel nagyobb számban, mint a külső tagok, döntést nem hozhatnak, tehát érdemi munka ott nem folyhat. Ennek szellemében a mostani ülésen egyetlen napirenddel lehetne foglalkozni, a bizottságok ügyével, majd ha azt megválasztják, akkor utána kitűzni a rendes ülést előkészítésre. Már a jelen ülés előtt sincs értelme ülésezniük, mert hozott döntéseik érvénytelenek. Pénzügyi bizottság törvényes működése kötelező, annak törvényes működése nélkül a jelenlegi anyagok nem terjeszthetőek be. Ez persze Rétságon senkit nem zavar, mint sok más hasonló törvényi előírás. 
     A helyzetnek több megoldási lehetősége is adódik. Az egyik nehezebb, ugyanis a létszámarányok úgy biztosíthatók, ha a külső tagok létszámát csökkentik, a maradó létszám alá. Ez azért necces, mert jogszerűen egyik 4 évre megválasztott külső tagnak sem lehet azt mondani, hogy ki vagy rúgva. Őket 4 évre választották. El lehet érni, hogy "önként lemondjanak", de ha ez nem történik meg, akkor nincs jogalapja bárki szelektálására, kizárására. No és ha így lenne, a lényeg, a rossz és alkalmatlan bizottsági stuktúra semmit nem változna. Vagy nagyon is! Romlana!
     Az egyetlen ami megtehető, beismerni ezen politika kudarcát, és valóban átszervezni a bizottságokat.
     Új tagokat, új elnököket, és új kültagokat választani. Erre - mármint kimondani, hogy a jelenlegi bizottsági munka ellehetetlenült és azokat megszüntetve újakat alakítunk - van jogi lehetőség. Tiszta lappal lehetne indulni, ami azt is megengedi, hogy valóban kultúrához, sporthoz, pénzügyekhez, településfejlesztési ügyekhez értő külső tagok kerülhessenek be.
     Az Önkormányzati törvény értelmében egy - pénzügyi és ellenőrzési - bizottság megválasztása kötelező. Többet a törvény nem ír elő! Ha a munka amúgy is előkészítetlen, és semmit nem javít a testületi tanácskozásokon, akkor többre nem is lenne szükség. Minden mást a testület tárgyalna, mint ahogyan tulajdonképpen érdemi előkészítés nélkül most is teszi. Itt is adódik egy kivétel. Nevezetsen az eleve zárt ülésen tárgyalandó segélyügyekre indokolt megtartani a Szociális Bizottságot - akár jelenlegi összetételével -, de azt már megggondolnám, hogy egészségügyi, és környezetvédelmi feladatokat is kapjon. Eddig sem látta el. Ez akár lehetne a jelenlegi összetételű bizottság is, mondhatni ehhez kár nyúlni. (Dr. Tóth Mária elnök, Hegedűs Ferenc, Kotroczóné Somosi Éva, Majnik László, Jávorka János Drajkó Vilmosné, Kada Anna, Styaszni Ivánné, Szlezák Istvánné)
      Meg lehetne persze határozni, hogy egy képviselő legalább egy bizottságban legyen köteles résztvenni, ez viszont - rendes viszonyok között - azt jelenti, hogy maximum 2 bizottság alakulhat, 4-4 képviselő taggal. Esetleg szociális 3, pénzügyi 5 képviselő taggal. Így aztán mindenki részt venne az ülések előkészítésében a saját szakterületén.
      Azt nem tudni, milyen esély van konszenzusra jutni, mert mindezekről persze szavazni is kell, és többségi szavazással eldönteni bármit is. Úgy tűnik ez nem lesz könnyű.
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-