Rendezési terv - Teljes sötétség
-
Rendezési terv ügyben némi változás tapasztalható, bár aki utána akar nézni még mindig teljes sötétségben tapogatózhat. A szó eredeti értelmében. Mert az igaz, hogy augusztus 27-től a Városháza emeleti folyosólyán meg lehet tekinteni a tervet. Már aki lát a sötétben. Mert megfelelő világítást persze nem biztosítanak.
     A homályt csöppet sem csökkentené, ha a menyezeti neonok hiányos csövei árasztanának vagy 10 wattot négyzetméterenként. Ilyen anyagok olvashatóságához legalább a 10-szerese kellene. Tehát ismét egy álmegoldás. Igaz, én tettem szóvá, hogy miért éppen - kellő tájékoztatás nélkül - a művelődési központ nyáron nem látogatott előcsarnokában tették ki a valamit. Most már nem nyár, van, hanem nagyon is őszies az idő, a sötét folyosón szemernyit is alig látni, nem pedig az apró betűket elolvasni, értelmezni. 
     Hamisítás a 24-i kifüggesztés is, mert lehet, hogy 24-én pénteken délután már felnyomatták rajzszegekkel a lapokat, de először 27-én lehetett rákacsintani. Az is igaz, hogy egy másik kifogásom is meghallgatásra talált. A tervkifüggesztés idején nyitva van a rácsos kapu átbújhatunk rajta. Nem csak ügyfélfogadási időben! (No ha így is működik a dolog, és nem zavarja a rendet és a ügyfélnemfogadási napokon a szorgos munkát, akkor meg minek a nagy bezárkózás. De erről már máskor írtunk.)
     A dátumnak persze van jelentősége. A jogszabály szerint a tervekhez a meghirdetést és kifüggesztést követően 30 napon belül lehet észrevételt tenni. Na mármost - feltehetően ugyancsak jogos lakossági igények alapján - a lakossági fórum témájául is kitűzik a terv véleményezését. Jó későn, mert ezzel kellett volna kezdeni, és nem befejezni. A fórum szeptember 24-én lesz. Éppen akkor, amikor lejár az észrevételezési határidő. "Ügyes"! És aki másnap besétálna, hogy szerinte ... Lejárt a hozzászólási idő ... lenne a válasz.
     Aztán sötétség van a meghirdetések körül is. Mert tény, a hivatal és a vezetése igyekszik a törvényesség látszata felé elmozdulni, de azért a jelen helyzet még nagyon kevés. Ugyanis a törvény azt mondja, hogy a helyben szokásos módon értesíteni kell a lakosságot, és hozzáférhetővé tenni a dokumentációt. Ez azt jelenteni, hogy közzétennék a város hivatalos lapjában, a Hangadóban, hogy mikor, hol, mit lehet megtekinteni, és amikor a lapszám megjelenik, utána indul a határidő. (Mint ahogy hiába hoz törvényt az országgyűlés, amíg a Magyar Közlönyben nem olvasható, mintha nem is lenne.) Ez egy tervszerű munka során elérhető lenne. A következő hangadó 11-12 körül lesz olvasható. Itt tervszerűséggel illetni ezügyben nemigen lehet az illetékeseket.
     Ha tovább nézzük a kötelezettségeket, akkor az is írva van az SzMSz-ben, hogy  a város hivatalos lapja a retsag.hu. Ott van ugyan egy vérszegény hirdetmény, egyre jobban elbújtatva, nehogy meg is találja valaki. Nem! A város jövőjét alapvetően meghatározó projekt nem kiemelt hír. Miért is lenne az? (Nekik!) Mert más városban - ez következik a törvény előírásaiból - több egészoldalas Nógrád méretű ujságoldalon kinyomtatják a terv szöveges részét, hogy elolvasható legyen bárki számára. Ha ez helyben túl költséges lenne, legalább a szöveges anyagok és rajzok, rajzrészletek legyenek letölthetők a városi honlapról. De ott semmi sem letölthető. Még a polgármester által jegyzett tervismertető sem.
     Erre is lehet mondani áldemokráciában, hogy a szöveges rész is ki van függesztve. Oda van szögezve a lécek aljára. Ha valaki el akarja olvasni ereszkedjen laposkúszásba, vagy legalábbis térdre, és nyugodtan lapozgathatja. Ez nevetséges. Igenis olvashatóvá kell tenni a városi honlapon, és az óra onnantól indul, amikor megjelenik.
     Alábbi fotón jól látható az a sötétség, amely egy napfényes délután van a folyosón. Egy maihoz hasonló őszies délelőtt még az embereket is alig látni, nem a terveket. Alul vakufényben felvillan néhány részlet, de nem hiszem, hogy az a megoldás, hogy egyfolytában vakuzva nézegeti a tervet az érdeklődő.


Koránt sincs vége! A cikk lényegi része a képek után folytatódik!

Minden törvényesen halad?
     Most már van terv, és ki is van függesztve. Hogy mit is kellett megtervezni és miért, azt ugyan a testület nem határozta meg. De ezek a lapom már normális tervíven, léptékhelyesen szerepelnek, és fel is van tüntetve az a szövegmező (jobb alsó sarkán) ami tervezői adatokat tartalmazza. 
     No mindjárt itt az első észrevétel. A tervet - ezek szerint - nem a Nógrádterv készítette, hanem a Regionál Kft, 2002-ben, tervező Szarvas Béla. Hogyan van ez? Ennyire hamisítunk, és a tervező a nevét sem adja munkájához. Nyilvánvaló, hogy nem készült el a terv, mert a kifüggesztett nem az. Hogy mit szól ehhez a Regionál, és a tervező, Szarvas Béla? Még nem tudjuk de hogy engedélyt nem adott rá, az egészen biztos. A városrendezési terv is szellemi termék, és mint olyan szerzői joggal védett. A kifizetett díj a felhasználát tartalmazza, de nem a más általi megváltoztatást. Ebbe itt nem akarok belemenni, de az nyilvánvaló, hogy a tervező a megbízása szerint nem készítette el az új terveket. Akkor pedig mi is van kifüggesztve? És miért fizet a város? Ez a kérdés ismét feltehető.
     De nem a kifüggesztett tervlapokkal van itt a fő baj. (Persze azzal is, ami rajta van, ha elmélyed benne az ember.) Hanem azzal, hogy a tervkészítés menete nem felel meg a törvény előírásainak. Mert abban egyértelmű, hogy először meg kell határozni a tervmódosítás célját, és vizsgálni kell annak a település életére gyakorolt hosszútávú hatásait. Le van írva. 1997. évi LXXVIII. törvény  E nélkül semmi nem kezdődhet, semmi ki nem függeszthető. Márpedig olyan tanulmányt, előterjesztést, ami a laktanya funkcióját és annak hosszútávú településfejlesztési hatásait elemezte, sehol nem találtunk, ugyanúgy, mint Pusztaszántó esetében. Pedig egészen biztos, ha megvalósul, alapvető, és hosszútávra kiható hatása lesz a település életére. Ezt elfelejtették a testület elé bevinni, megszavaztatni és erről társadalmi vitát nyitni. Ilyen módon ismét a kordé és a szamár esetének fennforgásával találkozunk. Mármint a kordé halad elöl, a szamarak meg mennek utána.
     No arról már nem is beszélve, hogy a hatástanulmány után írásban be kell szerezni minden érintett, továbbá a társadalmi szervezetek, intézmények véleményét a tervkoncepcióhoz. Ilyen írások nincsenek.

Mit is terveztek?
     Ha nincsen koncepció, a következő jogos kérdés, hogy a tervező mit is tervezett meg? Bizonyára a nyilvánosság mellőzésével valaki megmondta, hogy neki - nem a városnak - mi lenne jó, és mit tegyen a tervlapokra. Meg aztán van amit a testület is megmondott, ki is fizette az árát, és pl. a 70 ezer forintért az a válasz, hogy nem javasolja. Nevezetesen a focipálya melletti tartalék terület átminősítését. Ezért kellett kifizetni 70 ezer forintot, amikor ezt alapból, pénz nélkül is lehet tudni.
     Tehát ez nincs megtervezve. De érdekes a kifüggesztett ismertető  4. pontja is. A testület ezt az egyet ugyanis megszavazta, és a pénzt is biztosította rá. Nevezetesen, hogy ha Pusztaszántón létesül a lakópark, akkor legyen közvetlen gyalogos elérésre alkalmas út a város és a településrész között. Erre a tervező azt írja, hogy nem lesz. Akkor most miiii vaaan? Ha nem lesz, akkor a közlekedés tökéletesen nem tervezhető, tehát a lakópark megvalósíthatatlan. Avagy arra gondoltak, hogy majd a gyermekkocsival, gyalogosan orvosi rendelőbe, kenyeret venni, ügyeket intézné baktassanak a lakók a Pusztaszántói út árkában - ha éppen szemben is jön jármű, utána pedig a 2-es út padkáján? Avagy hol képzelték el a gyalogos forgalmat? Ne mondja senki, hogy azt gondolták, hogy mindenki - a 6 éves gyerek is autóval fog járni iskolába, mert ez hihetetlen. Gyalog sem, a több mint két kilométer gyaloglás naponta kétszer nem gyermeknek való. 
     A teljes "autósítás" már csak azért is necces, mert ehhez pedig nincs megfelelő szélességű út, és egyéb kellékek megtervezve. Ha ennyire autós életre terveződik ez a lakótelep, akkor legalább tágasabb parkolóhelyeket kellene ütemezni, vagy leghetővé tenni, hogy - valamikor kialakítható - helyi közlekedésű autóbusz valahol megálljon és meg is tudjon fordulni. Ilyen nincs. Mindenütt csak pénzért eladható telek. Sem egy "szolgáltató övezet" egy élelmiszerboltnak, vagy vendéglátó egységnek, sem játszótér, sem parkoló, semmi, De tényleg semmi!
     Ez tahát azt jelenti, hogy alapvetően logikátlan az egész. Rendszerben működni képtelen. Olyannyira - ha jól látom - hogy a területet megközelítő út, azon a "csendes falusias övezeten" fog keresztülmenni (minimum napi 70-80 autóval 2x3-szor, amelyre egy másik vállalkozó kért szolgalmi jogot, és csak kavicsterítésű, 4 méter széles utat akar építeni. Itt függenek össze a dolgok! Mert hát nem arról van szó, hogy az ő néhány telkének felépítését nem bírná el az út, hanem az átjárásul szolgáló 70-80 ház felépítéséhez a nehézjárműveket. (Amelyek ha jól látom még meg sem tudnak fordulni rendesen.)

Mi van a laktanyával?
     Ugyanaz, mint eddig! A tervkészítés célja nem lett meghatározva, csak az, hogy legyen. Irásban bekért intézményi, civil szervezeti, érdekvédelmi, stb. vélemények becsatolva nincsenek. A tervről sem lehet pontosan leolvasni, mit is akarnak ott csinálni. Az látszik, hogy az egy méter mélyen kővel, salakkal, egyéb anyaggal, betonnal borított nagyalakulótéren zöldövezetet akarnak. Ki fogja ezt megépíteni és mennyiből? Az épületek mellett garázsok, minek, ha a célját sem tudják? És persze azok megközelíthetősége sem biztosítható normálisan, pl. a 7-es és 10-es épületek közé tervezettnél. De minek is garázs, ha nem tudni, mit akar ott a város?
      Egyet akar, az emlékparkot szinte felszámolni. A terven ugyanis az van berajzolva, hogy az emlékpark területe tovább zsugorodott, egészen annyira, hogy már az emlékmű sincs benne, csak a kopjafa. Nem tudni kinek kell ez a terület olyan nagyon, de tessék tudomásul venni, hogy az emlékpark annak kapujától a laktanya déli kerítéséig húzódik. Azt ne mondják, hogy ez a rajz nem pontos, mert ennek centire hitelesnek kell lenni, és vonalzóval leolvashatónak a mértékeknek. Azt kurtítani kegyeletsértés. És miért is kellene. A mellette lévő épületnek a hátoldala néz rá - volt tiszti étkezde, annak funkcionális használatát nem zavarja.

A többi ellentmondás
      Ezeket már nem részletezem mert joggal rónak meg a hosszú cikkért, másrészt leírtam egy korábbi elemzésben. Vissza lehet lapozni. De úgy látszik továbbra sem biztosított a telephely, a sportkombinát megközelíthetősége, nincsenek egyértelműen megtervezve a közutak, de az sem derül ki, hogy a rajzoltak aztán milyen minőségűek lesznek. Még a telekhatárok sincsenek kijelölve, pedig ez a megbízás részét képezték. Szó szerint a Regionál tervére rá van ragsztva a "Móricka rajz", és annyi. A hátsó résznél még a tényleges telekhatárt sem hozza pontosan. Nézzék csak meg a szomszédos részeket, amelyeket valamikor a Regionál tervezett, még az úszótelek 1 méteres körvonala is fel van tüntetve. Ezen pedig az épületek továbbra sem derékszögűek, pl. a nagy legénységi. Ez tehát komolytalan, és megalapozatlan tervrész, és semmiben sem számol a laktanya használatával kapcsolatos környezeti tényezőkkel, az együttműködés formáival és lehetőségeivel. És sokminden mással. Egyetlen dologra lenne elegendő. Eladni a 3-as, 6-os 7-es épületeket - emlékpark megcsonkított részével - valakinek. Aztán a többivel mi lesz, senkit nem érdekel. Tényleg senkit nem érdekel?
     Jelen cikk melletti térképrészletek rákattintásra ugyancsak nagyíthatók. Kérjük olvassák el a kapcsolódó anyagokat, és írjanak véleményt! Ide a fórumra, és írásban benyújtva a polgármesteri hivatalhoz. Különben úgy fog tűnni, hogy ezzel a tervezéssel minden rendben van.

GiK 
A kifüggesztett tervhez csatolt ismertető >>> 
     Az előterjesztés a képvislő-tetület ülésére >>> 
     Műleírás >>> 
     Mellékletek, megyei és helyi szabályozási tervi vonatkozások >>> 
     Kommentárunk itt olvasható >>> 

Előző cikkünk a témához - Rendezési terv, tessék szavazni >>> 
Itt tessék szavazni (naponta egy szavazat lehetséges) >>> 
Korábbi cikkünk: Rendezési terv - Nyilvánosság vagy álnyilvánosság? >>> 
A polgármester levele a közzétételről >>> 
A legutóbbi testületi ülésre szóló előterjesztés a tervezés megrendeléséről >>> 
A Nógrádterv Kft. "ajánlata" >>> 
Üvegzseb oldalunk kommentárokkal a szerződésekkel kapcsolatban >>> 
Egyéb kapcsolódó cikkek, korábbi anyagok 
Merre fejlődjön városunk? Cikkunk, több kapcsolódó dokumentummal 2007 február >>> 
Újabb botrányos döntés várható? - 2007 március >>> 
Laktanyahasznosítás a várostervező szemével - 2007 április >>> 
-

Nagyításához kattintson a képre!
Nagyításához kattintson a képre!
Nagyításához kattintson a képre!
Nagyításához kattintson a képre!
Nagyításához kattintson a képre!
Nagyításához kattintson a képre!
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-