Képviselő-testületi ülés 2018. augusztus 31.

Utolsó módosítás, kiegészítés:
2018.09.01.
Add a Facebook-hozAdd a Twitter-hez
-
-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. augusztus 31-én pénteken 16.00 órakor ülést tart
Az ülést a Rétsági Televízió egyenes adásban közvetíti
-
Az ülés ülés videófelvétele itt megtekinthető >>>
A júniusi ülés videofelvétele itt megtekinthető >>>
A májusi ülés videofelvétele itt megtekinthető >>>
Elemző cikkünk a lakossági fórumról >>>
A lakossági fórum videofelvétele itt megtekinthető >>>
Az áprilisi ülés videófelvétele itt megnyitható >>>
Az februári ülés videofelvétele itt megnyitható >>>
A januári ülés videofelvétele itt megnyitható >>>
Az előző ülések videófelvételei a RétságNet Youtube csatornáján:
A RétságNet videócsatornája korábbi ülések videófelvételeivel >>>
És Önnek mi a véleménye? Itt beírhatja saját kommentárját >>>
--
A PVB ülésen véglegesített napirendi javaslat >>>
A PVB ülésen kialakított határozati javaslatok >>>
-
Napirendi javaslat
1./ 2018. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
2./ 14/2014.(XI.21.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
3./ Beszámoló a 2018. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
4./ Kommunális gép beszerzésére érkezett árajánlatok elbírálása
(határidő: 2018. augusztus 24.)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
5./ Önkormányzati bérkompenzáció lehetősége
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
6./ Mindszenty emlékpark rendezése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
7./ Bölcsőde pályázat előkészítése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
8./ Intézkedési terv elfogadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
9./ A városi köztemető rendezése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
10./ Megállapodás módosítás jóváhagyása (Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
11./ Nótaest szerződéskötés
Előterjesztő: Varga Nándorné
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
12./ A Városi Művelődési Központ és Könyvtár a Vis Major Munkacsoport által jóváhagyott augusztus 20-i szerződéseinek megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Nándorné
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
13./ SNI gyermekek ellátása
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
14./ Tulajdonosi hozzájárulási kérelem (Mátra-Phone Kft.)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
15./ Untschné Dulai Viktória kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
16./ Dr. Gáspár Zoltán szerződés-módosítási kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
17./ DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés felmondásának lehetősége
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
18./ Tájékoztató követelések állományáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
19./ Tájékoztatás a volt Sportkombinát jelenlegi állapotáról
Előterjesztő: Salgai György városgondnok
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
20./ TKM döntések
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
21./ Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
22./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
23./ Egyebek
Egy irat tájékoztatásul itt megnyitható >>>
---
A PVB ülésen véglegesített napirendi javaslat >>>
A PVB ülésen kialakított határozati javaslatok >>>
-
Rétság, 2018. augusztus 23.
--
Hegedűs Ferenc
polgármester
-

Az üléshez a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalására 28-án, kedden 16.00 órakor kerül sor.
-
A mellékelt iratok többsége pdf formátumú. Megnyitásához Adobe Acrobat Reader szükséges. 
Akinek nincs a gépén, innen letöltheti, és installálhatja
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-