Képviselő-testületi ülés 2018. február 23.

Utolsó módosítás, kiegészítés:
2018.02.23.
Add a Facebook-hozAdd a Twitter-hez
-
-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 23-án pénteken 16.00 órakor ülést tart
Az ülést a Rétsági Televízió egyenes adásban közvetíti
-
Az ülés videofelvétele itt megnyitható >>>
A januári ülés videofelvétele itt megnyitható >>>
A decemberi ülés videófelvétele itt megtekinthető >>>
A novemberi ülés videófelvétele itt megtekinthető >>>
Az októberi ülés videofelvétele itt megnyitható >>>
Az előző ülések videófelvételei a RétságNet Youtube csatornáján:
A RétságNet videócsatornája korábbi ülések videófelvételeivel >>>
És Önnek mi a véleménye? Itt beírhatja saját kommentárját >>>
-
A PVB ülésen véglegesített napirendi javaslat >>>
A PVB ülésen kialakított határozati javaslatok >>>
-
Napirendi javaslat
1./ A 2018. évi költségvetés megalkotása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
2./ A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
3./ Megbízási szerződés és belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
4./ Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása II.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
5./ Árajánlat és Vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyása telekalakításra
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
6./ Zöld város pályázat tervezői munkáira érkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
7./ Zöld város pályázat közbeszerzéseire érkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
8./ Árajánlat elfogadása műszaki lebonyolításra
Zöld város pályázat)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
9./ Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
10./ DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelme III.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
11./ Fakivágásra érkezett árajánlat elbírálása és szerződés-tervezet jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
12./ Selejtezési kezdeményezések
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
13./ Pályázat kiírása sport és civil szervezetek 2018 évi támogatására
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
14./ 2017. évi beszámoló és 2018. évi munkaterv jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
15./ Szabályzat jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
16./ Szerződéskötés jóváhagyása 
(Terembérlet – Club Britannica Nyelviskola)
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
17./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
18./ Irattár rendezés lehetősége
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
19./ Párhuzamos foglalkoztatás kérése
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
20./ Polgármester 2018 évi szabadságütemezése 
(Hétfőn kerül megküldésre az előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
21./ Rétsági Általános Iskola teremhasználati kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
22./ Belovai Róbert kérelme II.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
23./ Iacobovici Zsuzsanna bérleti szerződés módosítási kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
24./ A Rétsági Árpád Egylet 2017. évi támogatás módosítási kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
25./ Váradi József és neje kérelme 
(hétfőn kerül megküldésre az előterjesztés)
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
26./ Polgármesteri kérelmek
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
27./ Bánk-Rétság-Tolmács szennyvízagglomeráció terhelhetőségi vizsgálat tervezői költsége
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
28./ TKM kérelem 
(A munkacsoport ülését követően kerül kiadásra az előterjesztés)
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
29./ Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
30./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
31./ Egyebek
Egy a napirendhez csatolt irat itt megnyitható >>>
---
A PVB ülésen véglegesített napirendi javaslat >>>
A PVB ülésen kialakított határozati javaslatok >>>
-
Rétság, 2018. február 16.
-
Hegedűs Ferenc
polgármester
-

Az üléshez a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalására 20-án, kedden 16.00 órakor kerül sor.
-
A mellékelt iratok többsége pdf formátumú. Megnyitásához Adobe Acrobat Reader szükséges. 
Akinek nincs a gépén, innen letöltheti, és installálhatja
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-