Képviselő-testületi ülés 2017. máus 26.

Utolsó módosítás, kiegészítés:
2017.05.19.
Add a Facebook-hozAdd a Twitter-hez
-
-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 26-án pénteken 16.00 órakor
 ülést tart
Az ülést a Rétsági Televízió egyenes adásban közvetítitette.
Az ülés videofelvétele itt megtekinthető >>>
-
Cikkünk a lakossági fórumról >>>
A lakossági fórum videófelvétele itt megnyitható >>>
Az előző ülések videófelvételei a RétságNet Youtube csatornáján:
Az áprilisi ülés videója itt megnyitható >>>
Az márciusi ülés videofelvétele itt megtekinthető. Egyben 3h 40' >>>
A RétságNet videócsatornája korábbi ülések videófelvételeivel >>>
Önkormányzati évértékelő című cikkünk 2015 elemzésével >>>
És Önnek mi a véleménye? Itt beírhatja saját kommentárját >>>
--
Napirendi javaslat
1./ 2016. évi zárszámadás
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
2./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásól
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
3./ Beszámoló a közérdekű adatok megjelentetésének tapasztalatairól
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
4./ Közlekedésfejlesztési pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
5./ Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
6./ Árajánlat elfogadása, vállalkozási szerződés jóváhagyása patkányirtásra
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
7./ Árajánlat elfogadása tervezési munkákra 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
8./ Kossuth utcával kapcsolatos polgármesteri javaslatok
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
9./ Javaslat közművelődési intézmény vezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
10./ Pótelőirányzat kérések
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
11./ Szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
12./ Együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyása (fűtéskorszerűsítésre)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
13./ Nyári zárva tartás jóváhagyásának kérelme 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
14./ A Városi Művelődéi Központ és Könyvtár kérelme párhuzamos foglalkoztatás időpont módosításának engedélyezésére
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
15./ Kérelem álláshely bérének feloldására 
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
16./ Polgármesterhez eljuttatott lakossági kérelem
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
17./ Alpolgármesterhez eljuttatott lakossági kérelem
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
18./ Zsemberi Ferenc kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
19./ Bánki Evangélikus Egyházközösség kérése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
20./ Ferencsik Csilla tulajdonosi hozzájárulás kérése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
21./ Székely Richárd tulajdonosi hozzájárulási kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
22./ RRT Motorsport és Sportegyesület kérelme II.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
23./ Medve Elizabet kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
24./ Helyi vízkár-elhárítási terv elkészítésének tervezési szerződés elbírálása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
25./ TKM kérelmek
(későbbi időpontban kerül megküldésre az anyag)
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  alpolgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
26./ Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
27./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
28./ Egyebek
Kapcsolt irat itt megnyitható >>>

---------Rétság, 2017. május 19.

-
Hegedűs Ferenc
polgármester
-

Az üléshez a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalására 25-én, kedden 16.00 órakor kerül sor.
-
A mellékelt iratok többsége pdf formátumú. Megnyitásához Adobe Acrobat Reader szükséges. 
Akinek nincs a gépén, innen letöltheti, és installálhatja
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-