Lakossági fórum

2017.04.05.
Add a Facebook-hozAdd a Twitter-hez
-
Jó szokás Rétságon, hogy évente egy alkalommal a képviselő-testület fórum formájában is lehetőséget biztosít a helybenlakóknak, hogy megismerhessék az előző év folyamatait, és az érdekükben kialakított idei terveket.
     A fórum tartása ugyan a jelenlegi törvények szerint nem kötelező, de a képviselő-testület fontosnak tartja, ezért a munkatervébe betervezte megrendezését. (Közmeghallgatás tartása kötelező, arra novemberi testületi ülésen kerül sor)
     Az eseményről túl sok és részletes tudósításra ne számítsanak, és ennek több oka van. Legfontosabb, hogy a fórum teljes videofelvétele vágatlanul megtekinthető, így aztán mindenki részletesen informálódhat, és kialakíthatja a saját véleményét. Másrészt a korábbiakban is tettünk közzé elemző cikkeket az önkormányzati működéssel kapcsolatban, annak téziseit itt nem ismételnénk, de elérhetők. Harmadrészt pedig készül egy részletes elemző cikk arra való tekintettel, hogy félidejéhez érkezett az önkormányzati ciklus, így mód van rá - és szükségesnek is látjuk - az eltelt 2,5 év folyamatait a maguk összefüggésében az Olvasó elé tárni. Ez az írás rövidesen olvasható lesz oldalunkon.
     Mindezek mellett pár sajátosságra hívnám fel az érdeklődő, és a videót is megtekintő Olvasó figyelmét.

A részvételi arány
     Első ránézésre látható, hogy ilyen nagy számú közönsége korábbiakban nem volt a testület éves "igazlátó napjának". Ennek több oka is lehet. Korábban írtuk, hogy amennyiben minden rendben van a városban, a közterületeken, működnek a nyilvánosság csatornái, akkor a lakossági igények észrevételek nyitott fülekre találnak fórum nélkül is, nincs szükség itt tömegesen elmondani. Hát hallottunk előző évben is felvetett, megigért, de meg nem oldott ügyeket. Az igazi oknak mégis mást fedezhetünk fel.
     A képviselő-testület ebben az évben is támogatási keretet tervezett meg a helyi sport- és civil szervezetek támogatására. Erre nyílt pályázat is meghirdetésre került. Az elosztás alapelvei évtizedeken keresztül csiszolódtak, és a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén folyt érdemi vita, és született határozati javaslat a felosztásról. (A döntés egyébként a március 31-i képviselő-testületi ülésen megszületett, az végrehajtandó.) A PVB ülés nyilvános, azon a pályázók a korábbi időszakban részt is vettek, most azonban nem tisztelték meg a fontos döntéselőkészítő tanácskozást részvételükkel, pedig ott lett volna mód érvelni, kérni, javasolni, a benyújtott pályázatokban leírtakon túl is. Nem volt hát igényük e tekintetben. A meghozott döntés azonban pár szervezetnek nem tetszett. Nem az nem teszett, hogy támogatást kaptak, hanem hogy kevesellték azt, amit az önkormányzat az adófizetők forintjaiból az egyesület saját maga által vállalt feladataihoz, támogatásként hozzáadott. (Megjegyzendő, hogy a város igencsak bőkezű, hiszen többféle okból más önkormányzatok egyáltalán nem tudják támogatni a civil szerveződéseket, nagyobb települések, városok pedig messze nem fordítanak nettó költségvetásük közel 2 %-át ilyen támogatásra, továbbá ugyancsak 10 millió forint értékű természetbeli juttatást sem biztosítanak.) Elindult hát egy szóbeszéd, és a közösségi portálokon, meg egyéb internetes fórumokon. Nem csak szóbeszéd, hanem igazi adok-kapok, olykor már méltatlan támadásokkal is. Így hát az érintettek úgy gondolták eljönnek, hogy személyesen is elmondják észrevételeiket, illetve mások, hogy reagálhassanak az igaztalan vádakra. Jól tették, a nyilvánosság ezen színtere is nyitva állt mindenki előtt. (Más kérdés, hogy efféle vita eldöntése nem erre az alkalomra való, hiszen amúgy is eldönthetetlen itt és most a nézeteltérés.)

Kinek a fóruma? Avagy polgármesteri tájékoztató
     A polgármester adott tájékoztatást a képviselő-testület előző évi tevékenységéről, és a testület ezévi terveiről. Ez amúgy így rendjénvaló, hiszen a munkatervi határozatban ezt írta elő számára a képviselő-testület. Igen részletes, és pontos adatokat tartalmazó szöveget olvasott fel, amely átölelte a gazdálkodás egészét, és az ezévi terveket is. Kár, hogy a repkedő milliók így nehezen voltak követhetők. Korábban már kialakult gyakorlat volt, hogy vetítettképes prezentációval teszik szemléletessé az elmondottakat, grafikonokat, táblázatokat és a fejlődés képeit is láthatóvá téve szemléltetve a száraz, nehezen követhető számhalmazt. Ilyen sajnos nem volt. Értem én a polgármester idegenkedését minden modern technikától - bár a XXI. században pulpitus mögé állóktól joggal elvárható a korszerűség - de akkor legalább a város honlapján előzetesen - vagy akár utólag - elérhetővé lehetett volna tenni a beszámolót, hogy aki akarja kinyomtatva, vagy a teremben az okostelefonokon követni is tudja. Talán még utólag megtehető, ami korábban valóban gyakorlat volt. Mindezzel együtt a felolvasott szöveg részletes volt, az önkrományzat eredményes, célratörő, de takarékos gazdálkodásáról adott számot.
     Kár, hogy néhány kiszólás jelentősen lerontotta az értékét. Többször előfordult ugyanis, hogy a polgármester - ezek szerint nyilvánvalóan mások által összeállított és -  felolvasott szövegből kiszólva hozzátette, hogy ő ezzel nem ért egyet, nem ezt akarta, a testület döntött de ő másképpen, és hasonlók. Nem egyszer, nem elszólásként hanem szinte végig kommentálta ilyenmódon a beszédét.
     Nem lenne ezzel semmi baj, ha egyéni vagy pártbeszámolót tartana a saját köreiben. Csakhogy itt nem magánemberként szerepelt! A beszámoló nem a polgármester beszámolója, hanem a képviselő-testületé, csak az ő feladata annak ismertetése. Márpedig a testület által meghozott döntéseket a polgármesternek tiszteletben kell tartani és végrehajtani. Véleménye a döntések előtti vitában lehet, sőt az általa beterjesztett előterjesztésekben is érvelhet tényekkel egy-egy téma mellett, de a meghozott döntés rá nézve is kötelező. A tekintetben is, hogy itt ezen a fórumon senki nem kíváncsi az ő magánmegjegyzéseire, érvényes döntésekkel szemben. Vagy ha ilyenekre készült, akkor a testületi beszámoló után, a vitában, kiemelve, hogy mi a véleménye egyes dolgokról, adja elő. Külön, és hangsúlyozva a magánvélemény jelleget. Bár ez sem elegáns, de esteleg elfogadható. Ami megvalósult az nem!

Ki itt az ellenzék?
     A polgármestertől többször elhangzott, hogy "az ellenzék nem engedi" "meg van kötve a kezem", "javasoltam de nem szavazták meg" és hasonló kijelentsek. (Most arról nem beszélek, milyen szavakkal minősíti utcahosszat személyes beszélgetések alkalmával képviselő-társait. Elárulom, nem dicséretekről számolnak be a felháborodott városi polgárok.) Sok szót nem érdemel ez a jelenség, bár a rendezvényen is elhangzott, hogy nem királyságban vagyunk. A döntéseket a testület hozza. Nem megosztásra, hanem együttműködésre kell törekedni. Hát ez sajnos nem így van, bár a polgármester a választási kampányában szolgálatot ígért, hogy minden rétságinak a polgármester akar lenni, de ezt elfelejtette ahogy megkapta a kinevezését, (nem demagógia de a vele járó félmilliónál magasabb fizetését is!).
     Tény, hogy a rétsági szavazók választottak, és ebből állt össze a képviselő-testület. Nem egészen a polgármester reményei szerint alakultak az erőviszonyok, ez naponta látszik a megnyilvánulásaiból. De mégiscsak az a helyzet, hogy a város nevében a képviselő-testület dönt. Mindenkinek egy szavazata van, a polgármesternek is. Ő első az egyenlők között, vezeti az üléseket, de ettől még a demokratikusan hozott döntések rá is vonatkoznak. Eleve nem értelmezhetők olyan kijelentések, hogy "többséggel le lettem szavazva". Mert ez a dolgok rendje! A többség dönt, nem egyedül a polgármester. Ha valamit szeretne elérni, elsősorban együttműködés szükséges a képviselőkkel - egy hozzászólásból kiderült ezen nem sok változott az elmúlt évben sem, magyarul nincs együttműködés, csak szembenállás - illetve kellően alátámasztott érvekkel kell fellépni a tárgyalásokon. Ugyancsak elhangzott a vitában, hogy minden olyan indítvány megszavazásra került, ami a város érdekét szolgálja. Több pályázat esetében, közel 2 milliárd forintnyi fejlesztési lehetőséggel, döntött a testület a benyújtásról. Más tekintetben is a város érdeke vezérli a képviselőket, ez az eredményekből is látható.
     Könyörgöm, micsoda egy felfogás az, hogy egy demokratikusan választott többség az ellenzék? Én fordítva tudom. Akik többséget szereznek, ők dönthetnek - a többiek meghallgatásával. Aki nem tartozik ebbe a körbe, és nem is akar együttműködni, akkor ő az ellenzék. A polgáremester a testület ellenzéke, ezt nem is nagyon lehet vitatni, eléggé átütő a hozzáállásból, a négyezésből, és egyebekből. Ez csak a megosztás fokozza.
     Rétságon soha nem volt pártkérdés a képviselő-testület működése. Most sem szabadna annak lenni. A testület többsége eleve függetlenként indult, de ahogy elhangzott egy párttól nem függetlenek, a "rétságiak pártjától" Ez a feladatuk, ezt kell képviselniük, más pártoskodásnak nincs helye. Ezzel szemben a polgármester párttársával együtt nyiltan "frakciót" alkot, ebben kampányol, és ezt a tényt nem is nagyon rejti véka alá. Valóban ez a frakciózás és pártoskodás árt a városnak. Mint egy másik hozzászólásból is hallhattuk, nem lenne a városnak költségvetése, és ezzel állami támogatása, ha a polgármesteren és párttársán múlna, mert azt, hogy a város pénzügyi alapokat megszerezze az államtól és azt felosztva elkölthesse (magyarul költségvetés) soha meg nem szavazta. Szerencsére valóban az ellenzéknek kikiáltott többségi képviselők átgondoltan, céltudatosan és felelősen hoznak döntléseket a város érdekében.

Hozzászólások
    Ahogy az lenni szokott, az állampolgárok az őket érintő kérdésekben osztották meg véleményüket, kértek segítséget, megoldást az utcákat, köztereket érintő és egyéb kérdésekben. Ezeket a jelenlévő városvezetők feljegyezték, és a dolgok felmérése után intézkedések is történnek. Megjegyzendő, hogy egyes dolgok már előző évben is elhangzottak, vagy a polgármester "városjárása" alkalmával kérték a lakók (ezt el is mondják kivel konzultáltak) de érdekes módon a márciusi városkarbantartási feladatokat meghatározó tervhez ezeket nem javasolta. Ő volt az előterjesztő! Bizzunk a testületi tagokban, akik szorgosan jegyzeteltek.
     A hozzászólások másik köre tulajdonképpen túlterjeszkedett a lakossági fórum keretein. Illetve nem itt megtárgyalandó témákat feszegettek. Konkrétan a támogatási rendszerről volt szólt. A döntés után ez elég furcsa, különösen hogy olykor személyeskedésig terjedő vita alakuilt ki, egymás szervezeteinek célozva. Ez időben is legalább a fórum felét uralta. Talán nem itt kellett volna megbeszélni, különösen egyes közozösségi média oldalak bejegyzéseinek "méltatása" nem ezen alkalom feladata.
     A zárszavak között szóltak a képviselők is. Higgadt, együttműködő, felelős nyilatkozatokat tettek a felvetett kérdésekben, és kifejezték, hogy továbbra is a város érdekében végzik munkájukat. Minden szervezettel, emberek közösségével, és a városban lakókkal együttműködve.

Ennyi volt
     A többi megtekinthető a videón. Pár képünk felidézi az alkalmat

GiK 
-
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-