Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. évi 
MUNKATERVE


Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi munkatervéről készített előterjesztést. A Képviselő-testület a határozati javaslat mellékletét képező 2017. évi munkatervét jóváhagyja.

Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek


Január 27. péntek 16,00 óra
(SZB. ülés időpontja: január 24. kedd 15.00 óra 
(PVB. ülés időpontja: január 24. kedd 16.00 óra 
Előterjesztések benyújtásának határideje: január 16. hétfő 12.00 óra 

1. Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2017. évi térítési díjának megállapítása 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság 

2. 2017. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
Szociális Bizottság 

3. Polgármester 2017. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 

4. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felölvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság 

5. Cafetéria szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 

6. Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

7. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

.
Február 24. péntek 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: február 21. kedd 15.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: február 21. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: február 13. hétfő 12.00 óra 

1. 2017. évi költségvetési rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság 

2. 2016. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3. 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: közbeszerzési szakértő 

4. Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről, valamint a 2017. évi munka és rendezvénytervéről 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

5. Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2017. évi támogatására 
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 

6. Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

7. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

ZÁRT ÜLÉS 

1)  Városi kitüntetések és elismerések adományozása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

.
Március 31. péntek 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: március 28. hétfő 15.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: március 28. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: március 20. hétfő 12.00 óra

1. Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója 
Előterjesztő: rendőrkapitány 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: megyei főkapitány 

2. Beszámoló a Városüzemeltetési csoport 2016. évi munkájáról, 
Előterjesztő: Salgai György városgondnok 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

4. Sport és civil szervezetek 2017.évi támogatási pályázatainak elbírálása 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 

5. 2017. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

6. Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

7. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

.
Április 28. péntek  16,00 óra
(SZB ülés időpontja: április 25. kedd 15,00.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: április 25. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: április 18. kedd 10.00 óra

1)  Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítéséről, a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

2) Gazdasági program bemutatása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

3) Környezetvédelmi program elfogadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

4) Szociális szolgáltatási koncepció elfogadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

6. Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

.
Május 26. péntek 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: május 23. kedd 15.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: május 23. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: május 15. hétfő 12.00 óra

1) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

2) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól 
Előterjesztő: jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

3) Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

.
Június 23. péntek 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: június 20. kedd 15.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: június 20. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: június 12. hétfő 12.00 óra

1) 2017. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

2) A képviselő-testület 2017. évi munkatervének módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

3) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről. 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

4) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2016. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról, 
Előterjesztő: Nábelek Anna ügyvezető igazgató 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

.
Augusztus 25. péntek 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: augusztus 22. kedd 15.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: augusztus 22. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: augusztus 14. hétfő 12.00 óra

1) Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetés féléves teljesítéséről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

2) Beszámoló a belső ellenőr 2016. I. félévi munkájáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

3) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

.
Szeptember 29. péntek 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: szeptember 26. kedd 15.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: szeptember 26. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: szeptember 08. hétfő 12.00 óra

1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

2) Vagyonrendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

3) Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv előkészítése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

4) Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás követelményeinek meghatározása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

.
Október 27. péntek 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: október 24. kedd 15.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: október 24. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: október 16. hétfő 12.00 óra

1) 2017. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

2) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

3) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

4) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

.
November 24. péntek 16,00 óra
Közmeghallgatás

1) Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetése időarányos teljesítéséről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

2) A helyi adók mértékének megállapítása 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

3) Tájékoztató Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálásának eredményéről
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság 

4) 2018. évi földhaszonbér megállapítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

5)  Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

.
December 15. péntek 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: december 12. kedd 15.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: december 12. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: december 4. hétfő 12.00 óra

1. A 2018. évi gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

3) 2018. évi hulladékszállítási szerződés elfogadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

.
Lakossági fórum:  2016. április  4.  kedd 18:00 óra
Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2017. évi feladatokról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

A munkatervet a képviselő-testület 282/2016. (XII.16.) határozatával elfogadta.

Hegedűs Ferenc sk.
polgármester
Varga Tibor sk.
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-