Társadalmi vita a laktanya hasznosításáról*

Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006 augusztus 31-i ülésén tárgyalata a laktanya hasznosítási javaslatát. Mint ismeretes a város 6 éve névleges - 100 Ft - megfizetésével kapta tulajdonba a volt honvédségi laktanya Rétság területére eső - könyv szerinti értékben mintegy 2 milliárd Ft értékű - részét. Az akkori szerződés kikötése volt, hogy a hasznosítás közösségi célokat kell hogy szolgáljon (oktatási, szociális, jóléti stb.) és az is, hogy az Önkormányzat csak a Miniszterelnöki Hívatal engedélyével adhat el az együttesből részben, vagy egészben. Az esetleg engedélyezett eladásnál a vételár 70%-át be kell fizetni a központi költségvetésbe. Ekkor tehát elsősorban a bérbeadás, és a saját program alapján történő hasznosítás lehetőségeivel lehetett számolni.
     2005 április 1-től egy rendelet értelmében értékesíthetővé is vált az terület illetve annak részei, részben vagy egészben.
     Sajnos a város képviselő-testülete elé nem került olyan koncepció megtárgyalásra, aminek mentén a hasznosítás legfontosabb első lépéseit meg lehetett volna tenni. Ezért a testület 2005. augusztusában a Pénzügyi Bizottásg javaslatára úgy döntött, hogy meg kell rendelni a teljes objektum értékbecslését, és készüljön egy tanulmány a hasznosítási lehetőségek elemzésével. A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a pályázó kiválasztása után a megkötött szerződésnek megfelelően elkészült egy közel 400 oldal terjedelmű, részleges költségelemzést, értékmeghatározást tartalmazó tanulmány. A pénzügyi elemzéseket a testület a legjobb értékesítési piaci pozíciók érdekében zárt anyagként kezeli, de a hasznosítási javaslatokat nyilvános ülésen tárgyalta meg.
    A 2006 augusztusi ülésen a képviselő-testület úgy döntött, hogy a tanulmány hasznosítási javaslatait - szűkített összefoglaló részét - tartalmazó dokumentációt társadalmi vitára bocsátja. Az anyagot elérhetővé kell tenni a város honlapján.
     Itt az alábbaikban letölthető a 8 változatban kidolgozott megvalósulási lehetőséget tartalmazó koncepció tervezet. (Külön felhívjuk a figyelmet az anyaggal kapcsolatban a Copyright szabályok betartására) 
     Az önkormányzat 2006. november 30-ig várja a lakosság véleményét, a befektetési javaslatokat és ajánlatokat. A véleményeket kérjük a Polgármesteri Hívatalba eljuttatni, vagy a hivatal@retsag.hu e-mail címre elküldeni. A beérkezett véleményeket is figyelembe véve a testület lakossági fórumot is rendez, mert úgy gondolja, hogy csak olyan hasznosítási írányt érdemes meghirdetni, elindítani, ami találkozik az ittlakók véleményével. (A lakossági fórum időpontja később kerül meghatározásra.)
     A téma internetes véleménynilvánítására külön topic áll rendelkezésre a retsag.hu fórumán >>>
     A kialakult vélemények, és a jelentkező befektetők ajánlatai függvévényében születhet döntés pályázat kiírásáról, illetve befektetői szándékok megvalósulásáról. Ezek ütemzését a testület későbbi munkaterve tartalmazza majd.

Hasznosítási javaslat A-G (1-7 változat) innen letölthető >>>
A teljes lap letöltése kb 40-80 mp-et vesz igénybe
Hasznosítási javaslat H (8 változat) innen letölthető >>>
A teljes lap letöltése kb 10-20 mp-et vesz igénybe
A dokumentáció pdf formátumú. Megnyitásához Adobe Acrobat Reader szükséges.
innen letölthető

*Az itt közölt bevezető a szerkesztő megfogalmazása, az nem szó szerint a testületi határozat. A határozat a honlapon is rövidesen olvasható jegyzőkönyvben kerül közlésre, szó szerinti szövegével.
(illusztráció)
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-