Befektetési ajánlat

Rétság Város Önkormányzata 2001. szeptember 24-én tulajdonba kapta a volt Hunyadi János laktanya Rétság közigazgatási határán belül elhelyezkedő objektumát, hasznosításra.

Az átadáskor rögzítésre került, hogy 5 évig nem adható el, 5 év után csak úgy értékesíthető, ha jelenlegi állapotának 70 %-os értéke befizetésre kerül az állam részére, 30 % pedig az önkormányzatot illeti meg.

A fenti előirások betartásával a város Önkormányzata olyan partnereket keres, akik az épületegyüttes - részben vagy egészben - hasznosításában részt kivánnak venni, ott a jogszabályi előírásoknak megfelelő tevékenységet kivánnak folytatni.

Tájékoztatásul alábbiakban bemutatjuk az ingatlanegyüttest

A laktanya elhelyezkedése befektetési szemszögből
A laktanya infrastrukturájának adatai
Laktanyán belül elhelyezkedő épületek
A hasznosítás helyi érdekeinek fő iránya
További fontos szempontok
KépmellékletekA laktanya elhelyezkedése befektetési szemszögből:

Az ingatlanegyüttes közlekedési szempontból igen kedvező helyen fekszik, Budapesttől 54 Km-re, kevesebb, mint egy óra alatt jó minőségű úton érhető el. (2/A, 2 főközlekedési útvonalon). 

Rétság egy 25 ezer lakosú kistérség központja, ennek a kistérségnek legdinamikusabban fejlődő települése. Az EU belépés még újabb lehetőséget nyit a 23 Km-re lévő magyar lakta szlovák terület beintegrálásával.

A táj természetföldrajzi, néprajzi és idegenforgalmi értékei bármely hasznosítás szempontjából vonzerőt jelenthetnek. 

A térség infrastruktúrájának fejlettsége magyar viszonyok között jónak mondható.

Jelenleg a térség elmaradott a szolgáltatás, a kereskedelem, a felsőfokú képzés, és a rehabilitációs szolgáltatások területén.

Az önkormányzat segíteni tudja e területek befektetőit olyan módon is, mint a terület felett engedélyezési joggal rendelkező építési hatóság, és mint a vállalkozások telephelyén a tevékenységeket engedélyező felügyeleti szerv.

Az ingatlan a város központjában egy magaslaton fekszik, és a várost átszelő 2. sz. főútról lecsatlakozó bekötő útról közelíthető meg. Katonai hasznosítás idején 1700 ember és több száz jármű elhelyezését tette lehetővé. A volt laktanya területén a legénységi épületeken kívül oktatási és műszaki létesítmények, színházterem, egészségügyi és iroda épületek találhatók. A kisebb nagyobb épületek közül külön kiemelendő az 1934-ben épült fő legénységi épület (29.000 légköbméter), mely uralja a város panorámáját. Fekvése, hagyományos magastetős szerkezete, és tagolt homlokzata miatt esztétikai szempontból messze felülmúlja a szokásos laktanyaépületeket. A legénységi, oktatási és adminisztratív épületek környezete egy zöldövezeti ősfás részen helyezkedik el, mely környezetét parkosítani lehet. 

Az épületek állagáról elmondható, hogy statikai szempontból megfelelőek, hagyományos szerkezetből készültek, nem nedvesek, de hasznosítási céltól függő mértékben átalakításra, tatarozásra és teljes épületgépészeti rekonstrukcióra szorulnak.

A laktanya infrastrukturájának adatai:

Az ingatlan terület nagysága: 99.720 m2. Jelenlegi nyilvántartott érték: 1,4 milliárd HU Ft.
(40 %-os állapotnak megfelelően).
Elektromos energia: 400 KVA (21,6-22,6 KV/50 Hz/3 fázis) felújításra szorul
Gáz: csonk a főbejárat előtt
Vízellátás: A belső vízvezeték rendszer felújításra szorul. 400 mm-es 6 bár nyomású gerinc vízvezeték a telekhatár közelében található. A laktanya területén található 500 m3 ivóvíztározó, mely egyben tüzivíztároló is, felújításra szorul.
Csatornahálózat: szétválasztott rendszerű, teljes felújításra szorul.
Szennyvíztisztítás: BIO-CLEAR 400-as 1993-ban épült és 2002-ben az önkormányzat felújíttatta. Jelenleg napi 100-150 m3 szennyvíz tisztítására képes, kihasználtsága 
8-10 %-os. Maximális befogadó képesség 400 m3/nap.
Csapadékvíz elvezetés: Felszíni árok rendszer burkolt kivitelben. Szilárd burkolatú út és térbeton kb. 10.000 m2 felületen van.

Laktanyán belül elhelyezkedő épületek (régi megnevezésük szerint):
 
1. Volt kapuügyelet épülete földszintes, lapostetős 60 m2 6 helyiség
2. Volt parancsnoki épület két szintes, magastetős 921 m2 30 helyiség
3. Volt tisztiétkezde és szállóép. pince és 3 szint,magastetős 219+1693 m2 52 helyiség
4. Volt raktárépület földszintes épület  44 m2 1 helyiség
5. Sportszertár épülete földszintes 20 m2 1 helyiség
6. Volt egészségügyi épület pince+2 szint, lapostetős 188+768 m2 31 helyiség
7. Irodaépület 3 szint, lapostető 1110 m2 44 helyiség
8. Kultúrház 1 szint, lapostető 1381 m2 17 helyiség
9. Fodrász, postaépület 1 szint, lapostető 31 m2 3 helyiség
10. Központi legénységi épület pince+ 3 szint magastetős 8230 m2 159 helyiség
11. Étkezde lapostető, földszintes 771 m2 28 helyiség
12. Hidrofor épület lapostetős, földszintes 49 m2 3 helyiség
13. Trafóház lapostető, szintes épület 18 m2 1 helyiség
14. Legénységi szálló épülete 3 szint, lapostetős épület 2662 m2 51 helyiség
15. Gázkamra földszintes épület 71 m2 1 helyiség
16. Volt tantermi épület 3 szint, lapostető 1923 m2 32 helyiség
17. Víztározó épület 1 szint 210 m2 1 helyiség
18. Volt ruházati raktár épület  2 szint, lapostető 1098 m2 12 helyiség
19. Volt technikai raktár 1 szint, magastető 797 m2 7 helyiség
20. Gépkocsi szín 1 szintes épület 688 m2 2 helyiség
21. Gépkocsi szerviz épülete 1 szintes épület 1479 m2 21 helyiség
22. Vizibázis épülete földszintes 888 m2 12 helyiség
23. Harckocsi szín V.B.szerk.földszintes, lapost. 1300 m2 1 helyiség
24. Harckocsi szín V.B.szerkezet,földsz.,lapost. 1300 m2 1 helyiség
25. Raktár épület földszintes, magastetős 117 m2 3 helyiség
26. Elhely. műhely földszintes, magastetős 286 m2 4 helyiség
27. Elhely. iroda földszintes, magastetős 42 m2 1 helyiség
28. Elhely. raktár  földszintes, magastetős 428 m2 10 helyiség
29. Elhely. raktár földszintes, magastetős 210 m2 1 helyiség

A fent megjelölt épületek kerültek átadásra az ÁPV Rt-től Rétság Város Önkormányzat tulajdonába.

Az épületek átalakítás és felújítás után alkalmassá tehetőek lakások, oktatási intézmények, egészségügyi létesítmények, kulturális, szórakoztatási intézmények, szálloda, vendéglátás, kereskedelmi egységek, szolgáltató hálózatok befogadására, működtetésére.

Kismértékben alkalmas az objektum nem zajos ipari termelésre, nagyobb volumenű feldolgozó tevékenység befogadására és minden olyan tevékenységre, mely zaj, por, nagy mennyiségű anyagszállítással nem jár együtt, mivel csak lakóterületen közelíthető meg az objektum. 

A hasznosításnak szolgálni kell a helyi érdekeket, melynek fő iránya:

- Az ingatlanegyüttes állagromlásának megállítása, felújítások, átalakítások beindítása.
- A hasznosítás kérdésének mielőbbi megnyugtató rendezése.
- Az objektum hasznosítása révén a lakosság számának növelése.
- Szolgáltatások bővülése a lakosság javára.
- Képzett munkaerő letelepítése.
- A helyi vállalkozók ösztönzése.
- Helyi és térségi közösségi igények kielégítése.
- A hasznosítás és majdani működtetés nem eredményezhet veszteséget az Önkormányzatnak.

A felsoroltakon felül fontos szempont, hogy hasznosítás során biztosítani kell:

 • A természeti környezet védelmét.
 • A lakókörnyezet nyugalmát.
 • Az épített környezet esztétikai harmóniáját.
 • A város jó hírének megőrzését.
 • Az ingatlan nagyságát, tőke igényét ismerve, valószínű, hogy hasznosítás egy sokszereplős projekt irányába kell, hogy elmozduljon, de mindenképpen szükséges egy professzionális ingatlanfejlesztő iroda bevonása, aki elvégzi az előkészítést, kiajánlja az üzleti lehetőségeket, szervezi az egységes megvalósítást, felkutatja a forrásokat és pályázatokat. Az üzletbe csak addig vesz részt, ameddig a beruházás tart, és átadja a terepet a végső felhasználóknak. Az ingatlan hasznosító iroda költségét a leendő felhasználóknak kell megtéríteni.
 • Lehetséges hasznosítási forma:
 • a.) Egy nagy befektető által végrehajtott egységes projekt.
 • b.) Egy nagy befektető által koordinált egységes projekt alapprojektekkel
 • c.) Egy projekt gazda (nemzetközi ingatlan befektető és hasznosító iroda ) által koordinált több szereplős sokirányú, de egységes projekt.
 • Valószínű, hogy a „C” variáció valósulhat meg, mivel felkérésre az ingatlan befektetéssel foglalkozó irodák profiljába illik. A másik két variáció egy konkrét nagy befektetőt igényel. 
 • Az ingatlan befektetés előkészítését végezné a projekt gazda, a döntést és a szerződéskötést a képviselő-testület hozná.
 • A projekt gazdának meghatározná az önkormányzat, hogy milyen feltételekkel lehet használathoz jutni a végfelhasználónak (középtávú 5-10 éves, hosszú távú 50-90 év bérlés, 5 éves bérlés után tulajdon vásárlási jog stb.) Ezek a konstrukciók attól függhetnek, hogy a felújítás mennyibe került.
A projekt gazdának azt is meg kell határozni, hogy mi lehet a legalacsonyabb felújítási és hasznosítási színvonal, mert ez meghatározza a környezet értékét, ugyanis ideiglenes engedélyre alapozott, jelentős befektetés nélküli, heterogén, vagy részleges hasznosítás, lassú pusztulás, vagy koordinálatlan átépítések, bontások megakadályozhatják a komoly befektetők megjelenését. Olyan egységes programot kell megcélozni, hogy a kialakításra kerülő egységek egymás funkcióját ne zavarják, illetve, hogy ha a hasznosítás jellege nem is, de színvonala összeegyeztethető legyen. Az első lépés jellege meghatározó lesz a további befektetők számára. Összegezve az önkormányzatnak meg kell találni egy projekt előkészítő vállalkozást, és meg kell határozni a fejlesztés minimális nagyságát, ütemét, funkciókat, jogi státusát, külső területek, közművek rendbetételét. Ha az önkormányzat ezeket a kérdéseket nem előre rendezi, akkor kész helyzet elé kerülhet és alacsony színvonalú, elhúzódó rendezetlen projekt részesévé válhat, vagy ellehetetlenül a hasznosítás. 

Képmellékletek:

Az objektum főbejárata (1.)

Volt legénységi szálló (14.)
Volt tiszti étkezde és nőtlen szálló (3.), jobbra: Volt irodaépület (7.)
Volt központi legénységi épület keleti szárnya (10.)
Volt irodaépület (7.); jobbra: volt tiszti étkezde és nőtlen szálló (3.)
Volt tantermi épület (16.)
Volt fodrász és postaépület (9.); háttérben: volt kulturház (8.)
Volt parancsnoki épület (2.)
Az objektum belső főútja
Volt központi legénységi épület középső szárnya (10.)
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-