Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2005. augusztus 25.  napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető, Farkas Sándorné dr. könyvvizsgáló, dr. Ármós Sándor Nógrád Megyei rendőrfőkapitány, Gubo Zoltán mb. rendőrkapitány, 2 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket, vendégeket. dr. Katona Ernő alpolgármester később érkezik az ülésre.  Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Napirend előtt:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
dr. Szájbely Ernő képviselő: A 61/2005. (VI.30.) számú határozat esetében nem értem a feltételek változása mit takar? Konkrétan milyen feltételek változtak meg?
Mocsári Gergely képviselő: Az 56/2005. (VI.30.) számú döntéssel kapcsolatos a kérdésem, a BM lakás értékesítése ügyében, “testületi egyetértés esetén további egyeztetés szükséges”, ez fogalmazódik meg. Mikorra várható a további egyeztetés? 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Leader + programot nyitottabbá tették a vállalkozók számára. Tehát bárki vállalkozó, civil szervezet szabadon csatlakozhat a programhoz, de ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a képviselő-testület jelöljön valakit a programba. A társulásban résztvevő településeken élő vállalkozók, és civil szervezetek szabadon csatlakozhatnak. Konkrét változás is történt, mégpedig, hogy Szegner László nőtincsi polgármestert az akció csoport tagjai felhatalmazták arra, hogy képviselje a csoportot az aktuális ügyekben. Más fejlemény nem történt. 
Havas Vilmosné képviselő: A vállalkozók tudnak arról, hogy szabadon csatlakozhatnak a programhoz, egyáltalán a programot ismerik –e? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Igen, tudnak róla. A BM lakás ügye további egyeztetésre szorul, a Nógrád Megyei rendőr-főkapitányság értesített bennünket álláspontjáról, remélem, hogy a következő testületi ülésre napirendként behozható lesz a téma, konkrét előterjesztésként. 
Girasek Károly képviselő: A BM lakás kérdésében a testület előző ülésén döntött, hogy amennyiben a rendőrség hozzájárul, értékesíti azt. Ehhez csak a rendőrség hozzájárulása kell, és ezt a mai alkalmat szeretném is megragadni, mivel hogy jelen van a Nógrád Megyei rendőrfőkapitány úr. A rendőrségnek joga nem hozzájárulni az értékesítéshez, azonban a fenntartás minden költsége, nyűge az önkormányzatot terheli. Anyagiak híján ennek az önkormányzat nem tud megfelelni. Előbb-utóbb használhatatlanná válnak a lakások. A levélen túl személyes kommunikáció történt-e ebben az esetben? A Leader programmal  kapcsolatban csodálkozva olvasom, hogy megváltoztak a feltételek, azok a feltételek, amiket  eddig nem is láttunk.  Örülök, hogy nincs már kötöttség. A vállalkozók viszont nem tudják, miről szól a dolog, a program létéről sem tudnak. Indítványozom, hogy a polgármester fogalmazzon meg egy leiratot, kerüljön az az Internetre, és a Hangadóba. Így többen tudnának a programról.
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
2./ Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mocsári Gergely képviselő: Csak kiegészítésként szeretném hozzátenni a leendő, vagy elképzelt  középiskola kapcsán, hogy hosszadalmas, bonyolult folyamatról van szó. Döntő láncszem, hogy a testület az elképzelést támogatja. Egy év múlva, jövő év szeptemberében indulhatna Rétságon a középiskola. A balassagyarmati képviselő-testület bizottsága állást foglalt és elvi támogatást adtak a középiskola indításához. A következő lépések még mindig előkészítő lépések lesznek. Igaziból nem Rétság alapítja a középiskolát, a már meglévő középiskola tanintézményeként működne. Minden engedélyeztetési eljárást Balassagyarmat önkormányzata végez. Felmérések után párhuzamosan kérni kell, a megyei önkormányzatot, hogy adjon elvi hozzájárulást, ami egyben már gyakorlati hozzájárulás is, ezt megint csak nem Rétságnak kell kérni, hanem Balassagyarmatnak. A minisztérium felé is van kötelezettség, konkrétan meg kell jelölni a közgazdász, informatika jelleget. Ezek után kerülhet sor a jelzett iskola alapító okiratának módosítására, ez már a végső stádium lesz. Nagyon pontosan be kell a határidőket tartani. Megnyugtatóan indult a folyamat, bízom benne, hogy megnyugtatóan is fog folytatódni. 
dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amit tehát hangsúlyozni kell, hogy az előkészítés fázisában vagyunk, hosszú folyamat előtt állunk.
dr. Szabó Mariann képviselő: A Közlekedési Műszergyártó Rt. tárgyalásával kapcsolatban írta le polgármester úr, hogy amennyiben a felek meg tudnak egyezni augusztus végéig. A felek a Glóbusz nyomda, vagy az önkormányzat? Kik a felek?
Mezőfi Zoltán polgármester: A tulajdonos Glóbusz és a vevő a két fél. Az önkormányzat a közreműködését adja, tájékoztatás szinten. Két magántulajdonos döntéséről szól a dolog. Augusztus végére várható a remélt megegyezés. 200-300 fő elhelyezése valósulhatna meg,  pozitív döntés esetén. 
Girasek Károly képviselő: Nem szerepel az anyagban, hogy dr. Szájbely Ernő képviselő megkapta a megye legmagasabb egészségügyi kitüntetését, augusztus 20-a alkalmából.  Ezúton is gratulálok hozzá. A másik dolog, hogy elindult a bajnokság, és Rétság focicsapata, nehéz anyagi körülményei ellenére, két csapattal vesz részt a bajnokságban. Előző évben is így volt, csak voltak kétségek. Hajrá Rétság! Furcsának találtam a tájékoztatást a középiskolával kapcsolatban, több oknál fogva. Mindenkinek szívügye, hogy Rétságon az oktatás megfelelő keretek között fejlődjön. Többször is szerepelt a téma a két ülés közötti tájékoztatóban, hogy valakik ezt akarják. Képviselő-testület ezt még soha nem tárgyalta, és nem fejezte ki határozatban, hogy akarja. 4-5 pontban a leírtak nem felelnek meg a valóságnak. Nagy tisztelettel azt kérem polgármester úr, hogy legyen szíves előterjesztést készíteni, hogy ne a napirend előtt kelljen ilyen fontos témát tárgyalni. Így határozatot sem hozhatunk, és kérdéseket sem tehetünk fel. Pl. hol van ennek a tanterem helye? Ugyanis ez anyagi kötelezettségekkel is párosul. Úgy tűnik, légvárakat építünk ebben az esetben is. Az összes körülményt ismerni kellene. Készüljön róla napirend, felelős döntéssel. Ne kapacitáljuk, hogy a saját intézményünk konkurenciáját szervezzük. OKJ-s tanfolyamok egy részének szervezésére a Művelődési Központ is jogosult, ebből él. Tudomásul veszem, hogy előkészítő fázisban vagyunk, kész tényeket nem kell állítani. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ebben az előkészítési stádiumban pontosan Girasek képviselő úr lenne az, aki elvetné, ha napirendként kerülne elő az anyag, komolytalanságra hivatkozva. Egyetértek Mocsári úrral, hogy lépésről lépésre tájékoztatjuk a képviselő-testületet, addig is, amíg döntési pozícióba érünk.  Határozati javaslatra egyenlőre nem érettek a feltételek, nem vagyunk döntési pozícióba.
Girasek Károly képviselő: Ezt így tartom helyesnek, de akkor így is legyen leírva. 
dr. Tóth Mária képviselő: Mocsári képviselő úr, és polgármester úr előadásában semmi olyat nem lát, ami valótlanságot tartalmazna. Úgy fogalmazódik meg, hogy Rétságon az alábbi szakirányok oktatására nyílik lehetőség. Egyébként örülnek az emberek, azt elhiszem, hogy az esetleges konkurenciának nem mindenki örül. Jó lenne, ha a Glóbusz sikeres megállapodást tudna kötni, mert sok a rétsági munkanélküli. 
Mocsári Gergely képviselő: A lovas és roma napon is ott voltam. Mindkettő jól szervezett, jól lebonyolított program volt, messze nem csak Rétságot érintette. Rétság hírnevét öregbítik ezek a rendezvények. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Girasek képviselő úr említette a leendő középiskolával kapcsolatos konkurencia kérdését. Művelődési Központ, iskola,  Sentryx Kft. és Nomina 3. Az iskola nem konkurencia az itt leírtak alapján, mert négy éves képzést, és megfelelő képesítést adó dologról van szó. A Sentryx és a Nomina 3. előképzést végez. Én lementem a Művelődési Központba, és megkérdeztem, hogy képesek-e ezt az oktatási formát vállalni, a válasz az volt, hogy nem. Nincsenek meg a megfelelő akkreditációik, nincs az a szervezet, ami ezt meg tudná szervezni, a személyi és tárgyi feltételek sem adottak, mert nem ez a fő feladata. Iskolában zajlik egy számítógépes képzés, ahol oktató Girasek úr, nem értem a konkurencia kérdést. A Művelődési Központ fejlesztésekkel együtt lenne képes elvégezni ezt a feladatot.
Girasek Károly képviselő: Úgy látom, csúsztatások vannak, vagy az alpolgármester úr pontatlanul értette, amit mondtam. Elhangzott valakitől, hogy ezeket már OKJ-s tanfolyam keretében a középiskola előtt is oktatnák Rétságon. Én erre mondtam, hogy ez nem lenne helyes. Mert ha a középiskola beindul, és a tanterv keretében történne ez a fajta oktatás, az más. A Művelődési Központ alapító okiratában benne van a felnőtt oktatás. Informatikus, szoftver üzemeltető témakörben van akkreditációja, és folyik képzés. A Művelődési Központnak van egyedül a volt járás területére kiterjedő reklám szakmai kapcsolata, a többi szervezetnek nincs. Lehetőleg ne mi alakítsuk ki saját intézményünk konkurenciáját. 
Mocsári Gergely képviselő: Szó sincs a középiskolával kapcsolatban felnőtt képzésről. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Gratulálok dr. Szájbely Ernő, és Babicz István uraknak, akik augusztus 20-a alkalmával kitüntetésben részesültek, amit Salgótarjánban vehettek át. A tájékoztató 17-én íródott, így ebben nem szerepelhetett a kitüntetések ténye. 

A képviselő-testület a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról szóló tájékoztatót 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Szervezeti és Működési szabályzat 22.§. /3/ bekezdése alapján a meghívón nem szereplő napirend felvételéről a napirend elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt. Kezdeményezem a következő, meghívón nem szereplő napirendek felvételét. A Közalkalmazottak és köztisztviselők anyagi és erkölcsi elismeréséről szóló rendelet módosítás kezdeményezése, az előterjesztés kiosztásra került. A napirendet a kezdeményező EMOS bizottság tárgyalta. 3. napirendként javaslom a tárgyalását. Madách út csatorna nyomvonal szakaszos süllyedése, az előterjesztés kiosztásra került, de a bizottságok azt nem tárgyalták. 15. napirendként javaslom tárgyalni. Javasolom továbbá, hogy a 8. napirendként szereplő támogatási kérelmeken belül tárgyaljuk az Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelmét. 
A javaslatokat a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített napirendi javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalja. 
 

 - Napirend
Előterjesztő
1./ Beszámoló a rendőrség munkájáról, a közbiztonság helyzetéről  Gubo Zoltán rendőrkapitány
2./ 2005. évi költségvetés féléves teljesítése Mezőfi Zoltán polgármester
3./  A közalkalmazottak és köztisztviselők anyagi és erkölcsi elismeréséről szóló rendelet módosítás  Kapecska Ferencné jegyző
4./  Tulajdonjog csere kezdeményezés Kapecska Ferencné jegyző
5./  Önkormányzattól vásárolt telek értékesítéshez való hozzájárulás Kapecska Ferencné jegyző
6./  Területvásárlási kérelem Kapecska Ferencné jegyző
7./  Központi orvosi ügyeleti hozzájárulás emelés Kapecska Ferencné jegyző
8./  Támogatási kérelmek, valamint Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelme  Kapecska Ferencné jegyző
9./  Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat Kapecska Ferencné jegyző
10./ Volt laktanya értékbecslési és vételi ajánlata Kapecska Ferencné jegyző
11./ Iskolatej program Kapecska Ferencné jegyző
12./ Közművelődési feladatellátás ellenőrzésének megállapításai Kapecska Ferencné jegyző
13./ Rendezési terv felülvizsgálat előkészítés Kapecska Ferencné jegyző
14./ Kistérségi tanuszoda pályázat megváltozott feltételei Mezőfi Zoltán polgármester
15./ Madách u. csatorna nyomvonal szakaszos süllyedése Mezőfi Zoltán polgármester
16./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
Egyebek

1./ Beszámoló a rendőrség munkájáról, a közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő:  Gubo Zoltán mb. rendőrkapitány
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm dr. Ármós Sándor Nógrád Megyei rendőrfőkapitány, és Gubo Zoltán mb. rendőrkapitány urat. 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Kérdés hangzott el azzal kapcsolatban, hogy hetente történnek ügyészségi vizsgálatok a fogdában. Igen, a törvényesség betartását ellenőrzik, hogyan vannak betartva a fogva tartás szabályai. A leterheltséggel kapcsolatban is hangzott el kérdés. A válaszban a rendőrkapitány úr elsősorban az igazgatásrendészet nagyfokú leterheltségét emelte ki, aminek oka a rengeteg szabálysértés és helyszíni bírság. Éppen ezért előtérbe állítják a figyelmeztetéseket inkább, tehát elsősorban a segítés és nem a büntetés kerül a munka középpontjába. Gyakorlatilag az összesen 13 fő járőrrel nem tudnak kellő színvonalú és teljes hatékonyságú munkát végezni. Az önkormányzatok is ragaszkodnak a saját  körzeti megbízottjukhoz Ugyanakkor az is gyarapítja a létszámgondokat, hogy egy időben 4-5 kolléga van szabadnapon, szabadságon, vagy egészségügyi gondokkal táppénzen.
Ezen túl a bűncselekmények alakulásáról szóló két táblázat ellentmondásaival kapcsolatban merült fel kérdés, a kapitány úr azt mondta, hogy a táblázatok a pontosak.
A vitában szó esett arról, hogy évtizedek óta kedvezőbb a bűnügyi helyzet mint máshol, ez a végzett munkát minősíti. A beszámoló áttekinthető, világos, jó felépítésű, nagyon részletes és a laikusnak is eligazodást nyújt. Az utolsó mondat jelzi a pozitív szándékot, a kemény munkát. Az együttműködési szándék is pozitív és dicséretes a különféle szervezetekkel, intézményekkel, többek között a polgárőrséggel is. Szó esett arról, hogy közlekedési akciókat rendszeresen fognak szervezni és nyitottak minden olyan problémára, amelyben együtt lehet működni. A közelmúltban egy komoly kábítószeres hálózatot is sikerült felgöngyölíteni.
A bizottság az előterjesztett beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek.
dr. Szabó Marianna képviselő: Ittas vezetés kapcsán az lenne a kérése, hogy vérvételre az orvosi ügyeletileg illetékes helyre vigyék a szabálysértést elkövetőket. 
Gubo Zoltán mb.rendőrkapitány: A leterheltséget a különböző nagyvárosok közlekedési szabálysértései alkotják. Ezekben az eljárási kötelezettség rajtunk van. Vannak szabálysértések, amik mellett nem lehet elmenni, igyekszünk először csak figyelmeztetni. A közrend védelmi kellő hatékonysággal látja el feladatát. Ha nagyobb létszámmal dolgozhatnánk, még gördülékenyebb, hatékonyabb lenne a munka, és a lefedhető területek száma nagyobb lehetne. Táblázatok kapcsán jogosak az észrevételek. Adminisztratív jellegű elírások történtek. Összességében a struktúrát, és a tendenciáját nem változtatja meg. Az elkövetett bűncselekmények fele vagyon elleni bűncselekmény. Ezen belül túlnyomórészt az alkalmi lopások száma magas. A betöréses lopások száma Rétságon az elmúlt évek folyamán is 4-5 évente. A gépkocsi feltörések is kis számban jelentkeznek. 
Jávorka János képviselő: Részletes a beszámoló. Polgárőrség vezetőjeként napi kapcsolatban vagyok a rendőrséggel. Együttműködésünk példa értékű, és kiváló. Kapitány úrral többször beszéltünk arról, hogy kezdeményezni fogjuk a közeljövőben, a kistérségi polgárőrség megalakítását, Rétság központtal. A rétsági kapitányság működési területén ténykedne a polgárőrség. A beszámolót jónak tartom, elfogadásra javasolom. 
Mocsári Gergely képviselő: Igen tartalmas, mindenre kiterjedő a beszámoló. A bűnmegelőzés fontos színtere az iskoláskorú lakosság, 6-14 éves korig. Ha őket jól tudjuk motiválni, és magukévá válik akár a helyes közlekedési morál, akár vagyonvédelem stb. akkor felnőtt korban is valószínű, hogy jól fog viselkedni. Nagyon örvendetes, hogy az iskolában már az első osztályban szeretnék megkezdeni a gyerekekkel a foglalkozást. Elfogadásra javasolom a beszámolót. 
Patterman Józsefné képviselő: 2003. nyarán volt utoljára rendőrségi beszámoló, akkor még Gábriel Géza úr volt a rendőrkapitány. Gábriel úrnak ezúton köszönöm meg több éves eredményes munkáját, kívánok jó egészséget neki. Szívből örülök, hogy a kapitányság élére Gubo Zoltán  személyében nagyon ambiciózus fiatalember került. A beszámoló igényes munkát bizonyít. Minden felmerült kérdésre választ kaptunk a táblázatokból, statisztikákból. A kiemelkedő eredményeket sikerült megőrizni, a bűnügyek felderítése tekintetében. A közlekedésbiztonság érdekében tett erőfeszítések sem elhanyagolhatóak. Csökkenő tendenciát mutat a betöréses lopások száma. Sorolhatnám még az elért eredményeket. Kívánok a kapitány úrnak erőt, egészséget, és eredményes munkát.
dr. Tóth Mária képviselő: Abszolút egyetértek a két előttem szólóval. A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondtam, hogy nagyon tetszik a beszámoló külleme, tartalma példaként szerepelhetne hivatalok, intézmények beszámolóihoz. Kb. ilyen igényű beszámolót, jelentést várunk el mindenkitől. A mai napirendhez olyan anyagot kaptunk egy minisztériumi képviselőtől, hogy szégyen, hogy egyáltalán tárgyalni fogjuk. Köszönöm főkapitány úrnak, hogy ilyen fiatal embert tett ide Rétságra, remélem a végleges kinevezés mielőbb meg fog történni. A múltkor nem viccnek szántam, amikor mondtam, hogy örülök, hogy ilyen fiatal ember a polgármesterünk, a rendőrkapitányunk és a három papunk. Nagyon sokat tehetnek a gyerekek érdekében is.
dr. Szájbely Ernő képviselő: Három dolog különösen tetszett a beszámoló elolvasása, és a bizottsági meghallgatás után. Az egyik a benne szereplő adatok. Ezek hagyományosan tükrözik, hogy bűnügyileg kevésbé fertőzött területen élünk. Ebben benne van a rendőrkapitányság eddigi, és jövendőbeli munkája is. A másik az anyag felépítése, világos, áttekinthető, érthető. A harmadik, - és ez elsősorban a bizottsági ülésen jött ki, a kapitány úr hozzászólása kapcsán -  a hozzáállás. Nincs olyan munka, amit jobban ne lehetne végezni, erre látszik a törekvés. Hangsúlyozta a megelőzésnek, a példamutatásnak, illetve a figyelmeztetéseknek a fokozott alkalmazását, az elsődleges cél nem a büntetés. Adott esetben a rendőr ha figyelmeztet, annak lehet olyan súlya, mint magának a büntetésnek. 
Girasek Károly képviselő: Gondos, részletes, alapos beszámoló került elénk. Javasolom, ha nincs akadálya, az Internetre való felkerülését. A kapitánysággal hagyományosan jó a kapcsolat. Javult a rendőrség megítélése, országosan és helyileg is. Azt tapasztalom, hogy a lakosság a mb. rendőrkapitányt szeretettel fogadta, és befogadta. Erre a bizalomra rá is szolgált. A közlekedési helyzeten lenne javítani való. Jól tudom, hogy nem lehet minden járdán kerékpározó stb. mellé rendőrt állítani. Többek nevében mondhatom, hogy bizalommal vagyunk a rendőrség irányába. 
Havas Vilmosné képviselő: Hozzá nem értő lévén is megértettem a beszámolót. Nagyon örültem, amikor az iskoláknak a jelzések kimentek, hiszen talán a legfontosabb, hogy javuljon a közrend, de ehhez egymásra is figyelnünk kell. Központi helyen dolgozom, sok külföldi és belföldi ember megfordul ott, már többen kérdezték, felügyelet nélkül hagyhatják-e autójukat a parkolóban. Jó érzés mondani, hogy nyugodtan hagyják a parkolóban az autójukat, semmi probléma nem fog történni vele. Köszönöm a rendőrség munkáját. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az elmondottakban az én véleményem is benne van.
dr. Ármós Sándor Nógrád Megyei rendőrfőkapitány: Tisztelettel üdvözlöm a képviselőket, jegyző asszonyt. Sajnos nem volt még alkalmam bemutatkozni a képviselő-testületnek. Köszönöm Gubo Zoltánnal kapcsolatos bizalmukat, amit határozatban is rögzítettek. Régóta együtt dolgozunk Gubo Zoltánnal, együtt voltunk nyomozó palánták. Gábriel Géza leköszönt rendőrkapitány úr munkáját is dicséri ez a beszámoló. Gubo úrnak az okmányirodai munkával kapcsolatban volt egy jobbító javaslata, aminek a célja, hogy a kettős adminisztrációt, és kettős büntető eljárásokat elkerüljük. Örülök, hogy a hatósági emberek megértik egymást, mert a lakosságnak lesz ettől jobb. A felsőpetényi otthonból szökdösnek az ifjak. Nagyon sok felesleges, évek óta beidegzett, megszokott automatizmus alapján, bizony sok pénzbe kerülő tevékenységet folytatunk a nevelőotthon kedvéért. A rendőrség nem azért van, hogy haza taxizza az elkóborolt gyerekeket. Valamilyen más módot kell majdan kidolgozni ezen a téren is. A lehetőségeink korlátozottak. Rétság a rendelkezési keret 58 %-át az első félévben felhasználta. Tette ezt azért, mert a kapitány úr soha nem mondott nemet, ha menni kellett, nem mondta, hogy nincs rendőr, nincs benzin. Ha beindul a bűnözés, ez a létszám kevés lesz. Jönnének ide többen szívesen dolgozni, egy akadálya van, nem tudunk nekik fizetést adni. A megszorító intézkedések, elvonások megjelennek a rétsági kapitányságnál is. A BM lakásokkal kapcsolatban mondanám, hogy már nem a kapitányságon múlik a dolog.  A lehető legmagasabb szinten van képviselve ez az ügy. A polgármester úr és én erről már beszéltünk, azóta azon vagyunk, hogy megoldjuk a problémát. A lakáshasználati jog, vagyonértékű jog. Az állami tulajdonnal már nagyon nehéz bánni. Az egyeztetés folyamatban van, a döntés a Kincstár kezében van. A beszámolóval kapcsolatos jó véleményeket köszönöm szépen, kérem bátran fogalmazzák meg a kritikákat is. Nekünk példát kell mutatnunk, a pozitív hozzáállást még egyszer köszönöm. Ha rendőr esetében látnak szabálytalanságot jelezzék, ugyanis az utasításom az, hogy a rendőr olyan polgár, mint aki nem rendőr. Ugyanaz a szabály vonatkozik rám, a kapitány úrra, és esetlegesen az őrmester úrra. Elfogadásra javasolom a kapitány úr beszámolóját, jó munkát kívánok a rétsági képviselő-testületnek. Ne feledjék, hogy Rétságon van egy jól működő kapitányság, és kérem, hogy lehetőségeikhez mérten mindig segítsék munkájukat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszi fel a rendőrkapitányság munkájáról szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
65/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rendőrkapitányság munkájáról a közbiztonság helyzetéről szóló  beszámolót, azt elfogadja. 
A beszámoló adati alapján megállapítja, hogy  a Rétsági Rendőrkapitányság  a 2004/2005. évben  eleget tett  a vele szemben támasztott követelményeknek. 

2./ 2005. évi költségvetés féléves teljesítése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Farkas Sándorné dr. könyvvizsgáló: A 2005. évi költségvetés első féléves teljesítését megismerve, megállapítható, hogy az előterjesztés az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően készült, teljes mértékben összhangban van az előírásokkal. A bevételeket jogcímenként részletezi, kiadásokat szakfeladatonként, intézményenként. A képviselő-testület részletesen tájékozódhat az első félévi teljesítésről. Emellett bemutatja a kisebbségi önkormányzatok előirányzat felhasználását is. Ez évben két módosítása történt meg a költségvetési rendeletnek. Erről is elmondhatom, hogy szabályosan történt a képviselő-testületi módosítás, rendelettel, és megfelelő források biztosításával. A módosítás nagyságrendje mindössze 3 %-os, de lényeges feladatokat tartalmazott. Az első félévi teljesítés kedvező. A hitel igénybevétele is benne van a kedvező teljesítésben, a bevételeken belül. A művelődési központ nem érte el az időarányos teljesítést, valamelyest elmarad attól. A másik, ahol szintén nincs  időarányos teljesítés, ez a személyi jövedelemadónak a helyben képződő realizálása, ez központi intézkedéssel függ össze. A felhasználási lehetőséget befolyásolni fogja a természeti katasztrófák ténye. A likviditást az első félévben sikerült biztosítani. Nagyon komoly feladatot jelentett ez az önkormányzatnak. Nem volt feszültségtől mentes ez a félév. Korábban Rétság városnál nem volt ilyen jellegű probléma. Ez új feladat volt, és minden elismerést megérdemel az önkormányzat vezetése, az apparátus munkája. A kiadási előirányzatok felhasználásával összefüggésben szeretném megjegyezni, hogy jelzi a takarékos gazdálkodást az, hogy a dologi kiadások felhasználása az időarányos alatt maradt. Ebbe kicsit belejátszik, hogy a karbantartások időszaka a nyárra esik. A személyi jellegű kiadásoknál is időarányos a kiadás. A javaslatomnál megfogalmaztam, hogy maximálisan egyetértek, támogatom, amit a polgármester úr a határozati javaslat keretében hozott, hogy a költségvetési hiány csökkentése érdekében a II. félévben legyen a várható kiadásoknak egy nagyon precíz felmérése. Ennek érdekében javaslatot kell tenni a költségvetésnek a módosítására. A jegyző asszonnyal beszéltük, hogy rendkívül fontos, hogy a következő évre ne vigyen át a képviselő-testület tartozást. A költségvetési egyensúly  szinten  tartása érdekében a II. félévben kiadási kötelezettség vállalás a várható bevétel előzetes mérlegelése alapján történjen. Ez eddig is így történt. Köszönöm az információkat, amiket a rendelkezésemre bocsátottak, és hogy minden adatot időben kézhez kaptam. További eredményes munkát kívánok a II. félévre is. 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottsági vita alapján az a vélemény alakult ki, hogy az előterjesztés a korábbiaknak megfelelően alapos, részletes, a korábbi döntéseinknek megfelel. A teljesítés arányai jók. Féléves viszonylatban időarányosan az egyensúly jellemző. A pályázatok az intézményeknél szépen hoznak a konyhára. A polgármesteri hivatali, önkormányzati pályázat kemény lobbizás és érdekképviselet kérdése, mert a pénz mindig kevesebb, mint az igény. Ha ez a lobbizás nem megy, akkor a pályázatokon sem tudunk nyerni. A működési hiány fedezete még nincs rendezve, ettől eltekintve a helyzet, ha nehéz is, nem aggasztó. Van remény a hitel felszámolására a következő időszakban.
A művelődési  ház költségvetésének teljesítése körül alakult ki hosszabb vita, elsősorban a könyvtár elmaradt könyvbeszerzése okoz olyan gondot, hogy az elmaradt beszerzéseket nem lehet pótolni. A takarékosság érthető, de jobban kellene rangsorolni a kiadások visszatartásában. Ugyanakkor elhangzott, hogy a művelődési  ház megkapta az előirányzat 50 %-át, nem lett visszatartva semmiféle finanszírozás. Bizonyos fokig szakmai kérdések is felvetődtek a ház működésével kapcsolatban, ezeket nem részletezem, mert nem tartozik a tárgykörbe. Ami fontos kérdés, hogy a következő módosításban, ha a közeljövőben az anyagi helyzetünk a remények szerint változik, a Rétsági Televízió kérdéseire költségvetési szinten vissza kell térni.
Észrevételként elhangzott, hogy a Nógrád újságban minden héten bemutatkozik valamelyik város, Rétságról semmit nem olvashatunk. Legalább a HANGADÓ-ban kellene tájékoztatásokat adni arról, hogy pl. a pályázatok terén az intézmények mit értek el.
Összességében a vita alapján a bizottság a beszámolót 6 igen és 1 ellenszavazattal elfogadásra javasolja.
Mocsári Gergely képviselő: A bérek kimunkálását ki végzi, az intézményvezetők tesznek javaslatot?
Kapecska Ferencné jegyző:  Szeptember 30-i ülésre mindenképpen elő kell terjeszteni, függetlenül attól, hogy az eredeti munkatervben októberi ülésre szerepel a módosítási javaslat. Az ingatlan értékesítéstől függően is számba lehet venni a várható bevételeket. A pontosítás alatt azt értem, hogy a tervezett bevételeket, az addigi realizálásokat, a helyi adót, minden egyes tételt pontosan át kell számolni, és kalkulálnunk kell azzal, hogy milyen bevétel várható még év végéig. Intézményvezetőkkel az egyeztetés mindenképpen szükséges. Bár már az eredeti költségvetésbe is a legminimálisabb kiadások épülhettek be, fedezet hiány miatt. Iskolával részletesebb egyeztetés kell, tekintettel arra, hogy szeptembertől egy tanulócsoport csökkenéssel kell számolni. Nyilván itt valamilyen átcsoportosítási lehetőséget kell keresni. Gyakorlatilag a költségvetés tételes áttekintéséről van szó. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm a könyvvizsgáló asszony, a jegyző asszony és az apparátus alapos munkáját. Szeretném hangsúlyozni, hogy igen komoly hitelállománnyal rendelkezik az önkormányzat. Egyrészt a laktanya telephely vásárlás, másrészt a csatornázási beruházás kapcsán is. Ennek köszönhető nem utolsó sorban, hogy a lakossági hozzájárulás mindösszesen 50 eFt. volt. Szavazásra teszem fel a 2005. évi költségvetés féléves teljesítésével kapcsolatos előterjesztést, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
66/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények folyamatos működtetése, folyószámla hitel igénybevétele mellett biztosított volt. Módosított költségvetésben ütemezett feladatok megvalósítását biztosítani kell.
A költségvetési hiány csökkentése érdekében a várható kiadások és bevételek pontos felmérésével javaslatot kell tenni a költségvetés módosítására.
Határidő: folyamatos. Költségvetés módosítására vonatkozó javaslatra, szeptember 30.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

3./ A közalkalmazottak és köztisztviselők anyagi és erkölcsi elismeréséről szóló rendelet módosítás
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság az augusztus 23-i ülésén tárgyalta ezt a felvetést. 8 bizottsági tag volt jelen, tehát határozatképes volt a bizottság. Képviselői indítványról van szó, és a bizottságunk felvette napirendjei közé a hivatkozott rendelet módosítását. Két javaslatot fogalmazott meg a kezdeményező képviselő Girasek úr. Az egyik javaslat az volt, hogy az évek óta adott nettó 50 eFt jutalomkeretet emeljük meg, ezt a bizottság egyhangúlag támogatta, és 60 eFt-ra javasolja megemelni. A másik kezdeményezés a hivatkozott rendelet 4. §. /1/ bekezdését szerette volna módosítani, amelyik arról szól, hogy az elismerés adományozására minden év szeptember 1-ig írásban javaslatot lehet tenni, nem vezető beosztású közalkalmazottak esetében az intézmények vezetői, köztisztviselők esetében a jegyző. A harmadik c.) pont pedig azt mondja ki, hogy intézményvezetők esetében a polgármester. A kezdeményező azzal érvelt, hogy a polgármester úr az eltelt időszak alatt ezzel a jogával nem élt, szeretné, ha ez a jog átkerülne az EMOS bizottság hatáskörébe. Ezt a javaslatot a bizottság nem támogatta. A bizottság a jutalom keret megemelését támogatta ülésén. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Egyetértek az EMOS bizottság javaslatával. 5 évvel ezelőtt lett az 50 eFt megállapítva, és végül is saját dolgozóinkat jutalmazzuk ezzel az összeggel. 
Girasek Károly képviselő: Az intézményvezetők munkáltatói jogát a képviselő- testület gyakorolja. Kérem, hogy a polgármester úr éljen a jogával, jelöljön valakit a kitüntetésre. 
dr. Tóth Mária képviselő: Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetét figyelembe véve, nem tartom aktuálisnak a jutalomkeret emelését. 
Mocsári Gergely képviselő: Úgy gondolom, hogy a költségvetést nem veszélyezteti az emelés, maximum három fő jutalmáról van szó. Más helyeken is karbantartják az ilyen dolgokat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Jelenleg a város szolgálatáért díj összegének módosításáról van szó. EMOS bizottságnak megköszönöm, hogy Girasek képviselő úr hatáskör elvonásra irányuló kísérletét nem támogatta. Szeretném hangsúlyozni képviselő úr felé is, hogy az hogy a polgármester nagyon kevés jogával éppen nem élt eddig, nem azt jelenti, hogy a későbbiek során nem fog élni. Köszönöm,, hogy  figyelmeztetsz erre a jogomra. Én kellő pillanatban el fogom dönteni, mikor kívánok élni ezzel az immáron újra rám ruházott jogommal. Még egyszer köszönöm az EMOS Bizottságnak a támogatását. Az EMOS bizottság javaslatát támogatom. Ez a 10.000 Ft-os, inflációt sem követő emelés nem hiszem, hogy romba fogja dönteni Rétság város költségvetését. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Az intézményvezetőknek a munkáltatója a testület. Én, mint testületi tag és magánember, egy jutalmazott ember plusz emelését  kiváltom, ez 15.000 Ft. 
Majnik László képviselő: Az alpolgármester úr felajánlása szimpatikus, de erre nincs szükség. Mert ha a rendeletet módosítjuk, arról szól, hogy három kitüntetettnek a nettó jutalom összegét 10 eFt-tal megemeljük. Ez néhány ezer forint pluszt jelent az önkormányzatnak. Oka van annak, hogy Girasek úr javasolta, hogy az intézményvezetőkre is figyeljenek. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Ez az egyetlen városi kitüntetés, ami pénzjutalommal is jár. Ez a három kitüntetés nem fogja nagyon megterhelni az önkormányzat kasszáját. 
Mocsári Gergely képviselő: Kérlek alpolgármester úr, vonjad vissza a javaslatodat, ez furcsa képet fest, és megsavanyítaná a lényeget. Nem tartanám szerencsésnek, ha valamelyik díjazott azt érezné, hogy neki csak azért lehetett a kitüntetés mellé járó összeget kifizetni, mert ehhez egy képviselő hozzájárult. 
Jávorka János képviselő: Egyetértek Mocsári képviselő úr véleményével, annyira nem vagyunk szegények, hogy ezt a 30 eFt-ot ne bírjuk kifizetni. 
Girasek Károly képviselő: Most rendeletet alkotunk, és egy rendeletbe nem lehet belefoglalni a forrását. Vannak járulékok, de ahogy a központi költségvetés változott, az 5 évvel ezelőtti 50 eFt-nak magasabb volt a járulékterhe, tehát amit most az állam nem von el, azt tesszük az összeghez. Kisebb az SZJA, kisebb a TB vonzata.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a közalkalmazottak és köztisztviselők anyagi és erkölcsi elismeréséről szóló rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
4./ Tulajdonjog csere kezdeményezés
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában az hangzott el, hogy a számítás feltételezésen alapszik. Cserearányos-e ez a javaslat. Éppen azért az lenne célszerű, ha pontosan cserearányosan lépnénk ebben a kérdésben. Ha ez cserearányos, akkor jó. Ha a raktár-garázs értékesebb, akkor akár még egy irodát is kérhetnénk. Pl. a garázsok értéke növekszik, akár üzletnek is kiadható. Ezért a bizottság C változatként azt javasolja, hogy értékbecslés alapján, értékarányosan történjen meg a csere. 
Információk alapján a bizottsági ülést követő napokban a viszonyok pontosítva lettek és az a helyzet alakult ki, hogy az eredetileg beterjesztett csere számunkra nem jelent semmiféle hátrányt, sőt inkább előnyös, ezért célszerű lenne ezt támogatni. Végül is a bizottság nem a csere ellen volt, hanem az értékarányosság mellett. Ha ez megfelelő, akkor a cserének nem látjuk akadályát. 
Kapecska Ferencné jegyző: Az előterjesztésben a bérleti díjat próbáltam szemléltetni, hogy  értékarányosnak tekinthető a csere. A bizottsági ülést követően egymástól függetlenül Szájbely képviselő úrral tájékozódtunk az ingatlan értékbecslőnél, aki szerint az iroda lényegesen értékesebbnek tekinthető. Ezzel a cserével az önkormányzat tulajdonképpen jól jár. Ezt támasztja alá a bérleti díjra kifuttatott érték is. 
dr. Tóth Mária képviselő: Minden ingatlan annyit ér, amennyit a piacon adnak érte. Ha értékbecslő becsüli fel, szerintem is úgy van, hogy az iroda többet érne. Itt arról van szó, hogy van egy garázsunk, meg egy hozzá tartozó helyiség. Véleményem, hogy vegyék meg. Fizessék ki, most jól mennek a garázsok. Ne cseréljünk, fizessék ki. Az irodát is el lehet adni, ha nincs rá szükségünk, külön helyrajzi száma van. Vegyék meg jó pénzért, és a  szolgálati lakásokhoz tartozó garázsok kivételével a többi garázst  is adjuk el, amikért filléreket fizetnek havonta a bérlők. Jó ára van most a garázsoknak. 
Jávorka János képviselő: Iroda szűkében van a hivatal. El kell dönteni, mire van nagyobb szükség, én a cserét javaslom. 
Mocsári Gergely képviselő: Azt kell eldönteni, miben vagyunk jobban érdekeltek. Mennyire van szükségünk iroda helyiségre? 
Kapecska Ferencné jegyző: Amennyiben a testület a cserét támogatja, bérbe adás útján szeretnénk hasznosítani az irodát. Ugyanis pillanatnyilag az elhelyezésünk megoldott. A garázst és a raktárt nem használjuk, bérbeadás útján hasznosítjuk 1992. óta. Gyakorlatilag az önkormányzatnak erre nincs szüksége. A Földhivatal kezdeményezte a cserét, nem kötelező belemenni. Nem vásárolni akarnak, hanem az eddig bérlettel használt helyiségeket elcserélni a számukra felesleges irodával.  Ha a testület nem támogatja, minden ugyanúgy marad, mint eddig. A nekünk felajánlott irodát továbbra is bérlet útján  hasznosítják, mi pedig a garázst és mellette lévő kis helyiséget továbbra is bérbe adjuk. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Én vetettem fel az értékarányos cserét. Az ingatlanos szakember meggyőzött, hogy a csere számunkra előnyös, nagyobb értéket kapunk. Az “A” változatot támogatom.
Mezőfi Zoltán polgármester: Technikai észrevételem van. Itt konkrétan elhangzott a Pénzügyi Bizottság részéről egy “C” változat. SZMSZ szerint a “C” változatot kell feltennem szavazásra. 
Girasek Károly képviselő: A “C” egybeesik az “A” változattal. A “C” változat véleményem szerint visszavonható. Az “A” változat szavaztatható meg. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A bizottság javaslatát nem tudom visszavonatni. 
Girasek Károly képviselő: Akkor fogalmazzunk úgy, hogy értékarányosan a cserét hajtsuk végre. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Javaslatom, hogy az “A” változat legyen szavaztatva. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a tulajdonjog csere kezdeményezéssel kapcsolatos határozati javaslat “A” változatát, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és meghozta alábbi határozatát.
67/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Földhivatal városháza épületében lévő helyiségek tulajdonjogának cseréjére vonatkozó kezdeményezését, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy a városháza alagsorában lévő önkormányzati tulajdonú 415/1/A hrsz-ú 12,5 m2 nagyságú raktár és 415/’/A/4 hrsz-ú, 15 m2 nagyságú garázs tulajdonjogi elcserélésre kerüljön a Magyar Állam tulajdonában, a Nógrád Megyei Földhivatal kezelésében lévő 415/2/a/23 hrsz-ú, 18,4 m2 nagyságú földszinti irodával.
A csereszerződés a Magyar Államkincstár Vagyonkezelő Igazgatóságának és Nógrád Megyei Földhivatal felügyeleti szervének hozzájárulásával megköthető.
A csereszerződéssel kapcsolatos költség a cserét kezdeményezőt terhelik.
Határidő: értesítésre augusztus 31.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

5./ Önkormányzattól vásárolt telek értékesítéshez való  hozzájárulás
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző


Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vita élesen folyt arról, hogy az önkormányzat vegye vissza és ne járuljon hozzá “nyerészkedéshez”. Emellett számtalan érv elhangzott, pl. az, hogy mivel semmiféle építkezésnek nincs nyoma, feltételezhetően befektetési, spekulatív szándék is felmerülhet. Ezt akár önkormányzati vagyon átjátszásának is minősíthetnénk. Ebből a véleményből olyan javaslat is született, hogy a kamatokkal növelt vételi és az eladási ár különbözetének a 25%-át az önkormányzat szedje be. Ezt a bizottság többsége nem támogatta, megvalósíthatatlannak tartja.
Elhangzott, hogy  korábban valamennyi esetben a testület hozzájárult az elidegenítési tilalom eltörléséhez, bár akkor is elhangzottak ugyanezek az érvek ellene, de nem tehetünk ebben az esetben sem kivételt, korábbi álláspontunkhoz kell tartani magunkat, ha az ellene felhozott érvek jogosak is. Nincs hozzá erkölcsi alapunk. 
A bizottság végül 1 ellenszavazattal az “A” változat szerint a tilalom törléséhez való hozzájárulást javasolja a testületnek.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A bizottság vita nélkül az “A” változatot támogatja. 
dr. Tóth Mária képviselő: Én a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottsági ülésen is kértem a képviselőktől, hogy hasonlóképpen szavazzanak, mint az előzőekben tették. Nem is lehet vita tárgya, hogy azok, akik akkor igennel szavaztak, most szintén azt tegyék. Én magam is támogatom a kérelmet. 
Patterman Józsefné képviselő: Ugyanez a véleményem, miért pont ebben az esetben lennénk szigorúak. Az elidegenítési tilalom törléséhez hozzájárulok. 
Girasek Károly képviselő: Többségi szavazás volt annak idején, de nem egyhangú. Én úgy fogok most is szavazni, ahogy az előző 8 vagy 10 alkalommal szavaztam. Vagyoni értékű jogról van szó. Ezzel nem lehet dobálózni. Az önkormányzat, részben az én kezdeményezésemre 2002-ben azt mondta, hogy indít egy moratóriumot, hogy a hátralévő telkekre aki akar, még jelentkezzen. Dönthetett volna  a kérelmező akkor, de ő elmulasztott egy fontos lehetőséget. A telek megvásárlásakori értéke és a jelenlegi eladási értéke között óriási a különbség. Ennek egy része, jogi értelemben jogalap nélküli gazdagodás. A város önkormányzata hitel felvétellel komoly beruházást eszközölt a városban, aminek kapcsán a telkek felértékelődtek. Az üres lakótelek is. Minden telekre kb. 7-800.000 Ft-nyi beruházás jutott a csatornából, amit a város nyög, és növeli a telkek értékét. Erről az összegről nem volna szabad lemondani. A kérelmezőt meg lehetett volna kérdezni, lehet hogy nem szívesen, de befizetett volna egy bizonyos összeget az önkormányzatnak a vételárból. A Pénzügyi Bizottság ezt elvetette. Ebben az esetben elő volt írva egy beépítési kötelezettség, aminek a telekvásárló nem tett eleget. Látható volt, hogy nem is kíván építeni. Most is meggondolásra javasolom - bár a bizottság nem támogatta-  javaslatomat , hogy az árkülönbözet 25 %-át kérjük vissza kérelmezőtől. Lehet, hogy erről kérelmezőt meg sem kérdezték. Ebben a verzióban el tudnám fogadni a kérelmet, amúgy nem. 
Kapecska Ferencné jegyző: 2002-ben a testületi döntés úgy szólt, hogy a korábban beépítési kötelezettséggel eladott telkek esetében a polgármester jogosult  kérelemre az elidegenítési tilalmat törölni. A vagyonrendelet elfogadásakor az  alternatívák között szerepelt, hogy maradjon polgármesteri jogkörbe a korábban értékesített telkekre előírt elidegenítési tilalom törlése. A képviselő-testület úgy döntött, hogy kerüljenek a kérelmek a testület elé. Csak arra akarok utalni, hogy 2004. év végéig nem kellett volna testület elé hozni az ügyeket, hanem polgármesteri jogkörben el lehetett volna járni. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Annak idején jó szándékkal jártunk el, jött egy rossz gyakorlat. Erkölcsi alap nincs most, hogy erre a kérelemre most nemet mondjunk. Az “A” változatot támogatom.
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyértelmű a bizottság álláspontja. Szavazásra teszem fel az önkormányzattól vásárolt telek értékesítéshez való hozzájárulásra vonatkozó határozati javaslat “A” változatát, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 

68/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a beépítési kötelezettséggel és elidegenítési tilalommal vásárolt lakótelek magánforgalomban történő értékesítésével kapcsolatos kérelmet.
A Börzsönyi u. 10. szám alatti – 734 hrsz-ú lakótelkekre bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez, 4 éves beépítési kötelezettség előírása mellett hozzájárul. Az elidegenítési tilalom törlésével kapcsolatos költség a kérelmezőt terheli.
Határidő: értesítésre: szeptember 3.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

6./ Területvásárlási kérelem
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság az értékesítés mellett van, de a felajánlott összeget nem tartja elegendőnek. A 3 milliós ajánlat magasnak bizonyult, ezért nyilvánvalóan alacsonyabb árat kellene meghatározni. A vitában két javaslat hangzott el, az egyik 2 milliós eladási árat, a másik javaslat 800 ezer forintos eladási árat javasolt. A bizottság végül is a szavazás folyamán egyik változatot sem vetette el, mindkét esetben 4 : 3 arány született. Információk szerint jobban utánajárva az értékesítési viszonyoknak a környéken, a 800 ezer forintos eladási ár a reálisabb, ezért magam is ezt javaslom a testületnek elfogadni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a területvásárlási kérelemmel kapcsolatos pénzügyi bizottsági javaslatot,  a 800 eFt áron történő  meghirdetést, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:
69/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 935/4 hrsz-ú  szántó művelési ágú területre vonatkozó vételi ajánlatot. 
A képviselő-testület   hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonú 935/4 hrsz-ú, 12.378 m2 nagyságú, 15,97 aranykorona értékű,  a településrendezési terv szerint  mezőgazdasági  felhasználású, szántó művelési  ágú terület  800.000 Ft induló áron, nyilvános  pályáztatás  formájában értékesítésre kerüljön. 
A pályázati felhívást  a város internetes honlapján,  15 napos  jelentkezési  határidővel kell közzétenni. 
Több jelentkező esetén  licit tárgyalást kell tartani. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy  a  legjobb ajánlatot benyújtó  jelentkezővel  az  adás-vételi szerződést megkösse.
Határidő:  pályázat közzétételére  augusztus 31.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

7./ Központi orvosi ügyeleti hozzájárulás emelés
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vita szinte valamennyi részlete azt támasztotta alá, hogy feltétlenül szükséges a hozzájárulás emelése, mivel a díjak rendkívül, szinte “nevetségesen” alacsonyak. Az orvosok erre kötelezve vannak, tehát nem is választhatják. A bizottság egyhangúlag támogatja az “A” változat elfogadását.
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Az EMOS Bizottság is az “A” változat elfogadását javasolja.
Kapecska Ferencné jegyző: Eddig 6 településről érkezett be a testületi határozat, mindegyik elfogadta a 30 Ft/fő/hó hozzájárulást. Jöttek olyan jelzések, hogy a testületi ülés időpontja később lesz, de minden bizonnyal támogatják az emelt összeget. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Központi orvosi ügyeleti hozzájárulás emelésével kapcsolatos határozati javaslat “A” változatát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
70/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az orvosi ügyelet önkormányzati hozzájárulásának emelésére vonatkozó javaslatot, azt támogatja. Az ügyeletet ellátó háziorvosok óradíjának 800 Ft-ra történő emelése érdekében 2005. szeptember 1-től az önkormányzati hozzájárulás 30 Ft/fő/hó mértékét elfogadja. A lakosonkénti önkormányzati hozzájárulás 10 Ft-os emelésének 2005. évi 119.840 Ft-os többletkiadásának fedezetére a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni. Az ügyeletet ellátó dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézettel a 30 Ft/fő/hó önkormányzati hozzájárulásra vonatkozó megállapodás csak akkor köthető meg, ha az ügyeleti körhöz tartozó valamennyi önkormányzat képviselő-testülete a megemelt hozzájárulást elfogadta, és az ezt tartalmazó megállapodást aláírta. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

8./ Támogatási kérelmek, valamint Önkéntes Tűzoltóság  támogatási kérelme
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság véleménye az, hogy természetesen minden értelmes kezdeményezést támogatnia kell az önkormányzatnak, ha az anyagi lehetőségei ezt megengedik. Az egyes kérelmekkel kapcsolatban:
- az általános iskola úszásoktatásához adjunk 20 000 Ft támogatást; a következő évi költségvetésben pedig tervezzünk eleve ennek támogatására.
Mocsári Gergely képviselő: Egy osztályról, annak minden tanulójáról szó van, felmérés történt-e a szülők körében? Ugyanis a költségek nagy része őket fogja terhelni.
Holman Ferenc iskolaigazgató: Pályázatot nyújtottunk be, sajnos nemleges választ kaptunk. Néhány szülőt keresett meg a kolléganő, majd az első szülői értekezleten tudunk mindenkit tájékoztatni, és felmérni a szülők véleményét. Ez szeptemberre várható. 
Mocsári Gergely képviselő: Nem feltétlenül kell meghoznunk most a döntést, az igazgató úr válasza ezt sugallja. Átgondolásra javasolom a kérelmet, a későbbiekben térjünk rá vissza.
Girasek Károly képviselő: Új információt kaptam,  ettől függetlenül feltételesen meg lehet szavazni a támogatást, ha nem indul be az úszásoktatás, nem kell kifizetve az összeg. 
dr. Tóth Mária képviselő: Nem látom akadályát, hogy szavazzunk ebben az ügyben, támogatom a kérelmet. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyetértek a Pénzügyi Bizottság véleményével. Arányaiban majd újra kell tárgyalni a témát. 
Jávorka János képviselő: Újra azt tudom mondani, hogy ami közérdeket szolgál, támogatni kell. Főként, ha kis gyerekekről van szó, mint ez esetben is. Azt is el tudom képzelni, hogy nem harminc alkalommal, csak hússzor mennek, és már kevesebb a költség. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nagyságrend tekintetében a következő költségvetési esztendőben újra tárgyalja a testület ezt a kérelmet. Szavazásra teszem fel a Pénzügyi bizottság 20 eFt támogatásra vonatkozó javaslatát, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke:  Hesz Mihály által kért hozzájárulással kapcsolatban kérdés volt, hogy ezt most mint magánember vagy mint a Lovas egyesület kéri; a keret felosztásakor nem nyújtott be kérelmet. Ennek ellenére elhangzott egy javaslat, hogy részben, 30 ezer forinttal támogassuk kérelmét. Ezt a javaslatot a bizottság 3 : 4 ellenében nem támogatta.
Mocsári Gergely képviselő: A díjkiosztáson nem voltam jelen, de úgy hallottam, hogy a kupák a város díjaiként kerültek átadásra. Polgármester úrtól kérdezném, valóban így kerültek a díjak átadásra?
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem emlékszem, hogy külön ki lett volna mondva, hogy a város díjait adják át a versenyzőknek. 
Girasek Károly képviselő: Osztom a véleményeket, ami a szabálytalanságokkal kapcsolatos, de ez a rendezvény a város egyik fontos eseménye. Szűk támogatás megítélését képviselem. Fontosnak tartom a  pályázónak felhívni a figyelmét, hogy a jövőben ne így intézze támogatási kérelmét, mert így kizárható a támogatásból. 
Kapecska Ferencné jegyző: A Sportegyesületek támogatási keretének felosztása előtt megküldtük a felhívást az érintetteknek, így a Palóc Lovasok Baráti Körének, Hesz úrnak is. Nem éltek a lehetőséggel. A keret fel lett használva. Most Hesz úr, mint Rétság, Pusztaszántói lakos nyújtotta be kérelmét. Én úgy gondolom, hogy neki a felhívás alapján a pályázatot be kellett volna nyújtania. Akkor a képviselő-testület a rendelkezésre álló keretből valószínűleg ugyanúgy, mint az előző években a kupák beszerzéséhez biztosította volna a támogatást. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: A Palóc Lovasok Baráti Köre is jóval a beadási határidő előtt megkapta a felhívást. Sok éven keresztül így működött a dolog, arra hivatkozni, hogy azt hitte, hogy ez automatizmus, nem állja meg a helyét. Minden évben támogattuk a rendezvényt, a kiemelkedő voltára tekintettel. Javaslatom a jövőt illetően, hogy amennyiben a lovas rendezvény visszatérő esemény lesz, a testület ne pályáztassa ezt, hanem mondja ki, hogy erre a rendezvényre egy Rétság Város Kupát minden évben biztosít, amit a város polgármestere ott ünnepélyesen átad. 
Mocsári Gergely képviselő: Egyetértek Szájbely képviselő úr javaslatával. Egyedi rendezvényről van szó, a 30 eFt támogatással is egyetértek. 
dr. Tóth Mária képviselő: A szponzorok illenék, hogy saját magukat képviseljék. Illett volna, hogy vagy a polgármester úr, vagy közülünk bárki megjelenjen, és kitűnjön az, hogy Rétság város támogatta ezt a rendezvényt. Tetszik Szájbely dr. javaslata. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Minden évben jelen voltam a rendezvényen, az idén nem volt nevesítve, hogy Rétság városi kupája átadásra kerül. Egyébként több képviselő is jelen volt.
Girasek Károly képviselő: Lehet, hogy az automatizmus miatt, de a Hangadóban és a képújságban úgy jelent meg, hogy Lovasverseny Rétság Város Kupájáért. 
dr. Tóth Mária képviselő: Ennek az információnak a tudatában én is támogatom a kérelmet 25-30 eFt-tal. 
Mezőfi Zoltán polgármester: 11. alkalommal megrendezett eseményről van szó, jó színvonalú rendezvényekről lehet beszélni. Magát a rendezvényt tartom támogatandónak. Girasek úr módosító indítványodat fenntartod-e?
Girasek Károly képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen elmondott indítványomat, ami nem nyert többséget, fenntartom. 30 eFt támogatást javasolok Hesz Mihály úr kérelmére elfogadni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Hesz Mihály támogatási kérelmével kapcsolatos indítványt, miszerint 30 eFt-tal támogassa a képviselő-testület a lezajlott lovas napot, a testület  13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
71/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a benyújtott támogatási kérelmeket.
A képviselő-testület 
 - az Általános Iskola 2005-2006. tanévre tervezett úszásoktatás szállítási költségeihez elszámolási kötelezettséggel 20.000 Ft,
 - az augusztus 7-i lovasnap költségeihez, kupák beszerzésére 30 eFt támogatást biztosít.
A megállapított támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó megállapodást meg kell kötni. 
Határidő: értesítésre szeptember 2.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A tűzoltóság támogatási kérelmét a bizottság támogatja, 51000 Ft támogatást javasol.
Jávorka János képviselő: Egyetértek a támogatással, bár többet tudnánk adni. Az önkéntesek szabadidejük terhére, tagdíj fizetése mellett végzik feladatukat. Fiatalok, idősek egyaránt vannak az egyesületben.  
Mocsári Gergely képviselő: Szerény, de kiérdemelt elismerést jelent ez az önkéntes tűzoltóknak. 
Girasek Károly képviselő: A működéshez az önkormányzat jelentős támogatást ad. Megérdemlik a jutalmat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A képviselő-testület tagjai a tűzoltóságtól szeptember 3-ára, a 75 éves évforduló ünnepségére, illetve a tűzoltó versenyre  a meghívót megkapta. Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság 51.000 Ft támogatási összegre vonatkozó javaslatát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
72/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 75 éves   jubileumi ünnepségének  támogatására vonatkozó kérelmet, azt támogatja. 
A  hosszú évek óta  jól dolgozó 16 fő önkéntes tűzoltó  munkájának tárgyjutalommal történő elismerése érdekében  a képviselő-testület  51.000 Ft támogatást  biztosít. 
A  tárgyjutalom 51.000 Ft-os költségének fedezetére a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni. 
Határidő:  értesítésre  augusztustus 31., majd szöveg szerint
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző  
 
9./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Bizottság egyöntetűen támogatja a pályázat kiírását.
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság egyhangú szavazattal támogatja a pályázaton való részvételt, mint eddig minden évben. Az ülésen elhangzott egy információ, amit szeretnék elmondani. A Nógrád Megyei Közgyűlés a közeljövőben pályázatot ír ki, végzős középiskolás tanulók, illetve felsőfokú tanulmányokat folytatók számára, ösztöndíjak elnyerésére. A felhívás hamarosan meg fog jelenni. Szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat céloz meg a pályázat. Ez nem a Bursa Hungarica része. 
Girasek Károly képviselő: Minden évben kihangsúlyozom, hogy szociálisan rászorulókra vonatkozik a pályázat, ne legyen ebből félreértés. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:
73/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. évben is csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Az “Általános Szerződési Feltételek” szerinti pályázati kiírást szeptember 15-ig közzé kell tenni. A pályázatokat október 31-ig lehet benyújtani.
Határidő. pályázati kiírás közzététele és csatlakozási nyilatkozat megküldése: szeptember 15.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző
 
10./ Volt laktanya értékbecslési és vételi ajánlata
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában elhangzott, hogy ez egy mérföldkő és fontos lépés a laktanya hasznosításának folyamatában. Új helyzetet jelent és mindannyiunk érdeke, hogy jól sikerüljön. Tisztában kell lenni a valós értékkel, ha értékén akarjuk hasznosítani. A hosszabb vita oka az volt, hogy a Pannon-Forrás ajánlata kiegészítésként állapotfelmérést és hasznosítási lehetőségek kidolgozását is tartalmazza. Éppen ezért hangot kapott az az álláspont, hogy ezt a lehetőséget meg kellene ragadnunk, mert szinte egy olyan koncepciót is adhatna, ami eddig a laktanyával kapcsolatban nem készült el. A hasznosításban arra is felhívhatná a figyelmet, hogy mely hasznosítás mivel tud együtt lenni, mivel nem. Esetleg nem akadályozunk meg egy lépéssel egy esetleg még jobb lehetőséget. A legutóbbi értékbecslés tapasztalatai is azt támasztották alá, hogy jobb, ha összefüggéseiben is látjuk a hasznosítás lehetőségeit. Volt olyan vélemény, hogy az értékbecslésben döntsünk, nem szükséges a felmérés. Érv hangzott el az első ajánlat mellett, mivel ők sorra végeztek értékbecslést felszámolt laktanyákban. Noha az is igaz, hogy a most felszámolt laktanyák jobb állapotban vannak mint a miénk. Utalás hangzott el arra is, hogy előre eldöntött, hogy melyik fog nyerni. 
A bizottsági vita további részében az az álláspont alakult ki, hogy az állapotfelmérést és a hasznosítási javaslatot szükségesnek tartjuk. Ugyanakkor erre csak egy ajánlat érkezett és azt tartjuk helyesnek, ha új kiírás készül, amely az új szempontokat is tartalmazza. Ezt rövid határidőn belül meg kell tenni és rendkívüli ülés keretében dönthetünk a megbízásról. Ennek elfogadását javasolja a bizottság 6 igen és 1 ellenszavazattal,
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen nagyrészt hasonló felvetések hangzottak el. Hangsúlyozni kívánom, hogy mennyire hasznos a hasznosítás során, hogy nem csak értékbecslés, hasznosítási terv is készül. Elengedhetetlen egy ilyen terv a hasznosítás során. A bizottság a napirendet a módosított határozati javaslat szerint támogatja.
dr. Tóth Mária képviselő: Elmondtam a bizottsági üléseken is, és fenn is tartom a véleményemet, hogy már előre el van döntve, hogy a salgótarjáni cég kapja meg a munkát. A salgótarjáni cég az amelyik felajánlotta úgy laza 4.400.000 Ft-ért, hogy állapotfelmérést és hasznosítási tervet is készít.    Egyenlőre hasznosítási lehetőségekre nincs szükségünk. Az Ardek Kft. felsorolta a referenciáit, azt hiszem ennél jobb referenciák nem is kellenek. Több laktanyánál végeztek már értékbecslést. A piliscsabai laktanya területén pl. felépült a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Előző munkáit megfelelően elvégezte, őket kell előtérbe helyezni. 
Jávorka János képviselő: A TK Bizottság ülésén nagy vita volt. Én nem értek egyet Tóth Mária képviselő asszonnyal, hogy nincs szükségünk olyan dokumentumra, ami különböző építésügyi stb. szabályokat tartalmaz. Egyre jobban úgy tűnik, hogy a laktanyát egyben nem tudjuk értékesíteni, csak részlegesen. A jelentkezőknek érdemben kell majd válaszolni, amit ma nem tudnánk megtenni. Ha magunk elé képzeljük a laktanyát, egy hosszú főútja van, jobbra-balra helyezkednek el az épületek. Hogyan tudnánk ma válaszolni kérdésekre, pl. hogyan megy az infrastruktúra, víz, gáz, villany. Mert ilyen a laktanyában nincsen. Hogyan tudnánk a befektetőt tájékoztatni, hol hajthat be, hol hajthat ki. Hol parkolhat, stb. Ebben az előterjesztésben szerepel – igaz ma nem lesz döntés benne – egy vételi javaslat, amiben az szerepel, hogy naponta 10-15.000 adag étel előállításra alkalmas konyhát szeretnének üzemeltetni. Gondolkozzunk el azon, mit tudnánk mondani a befektetőnek, ha holnap idejön, és megkérdezi, hol hajthatnak be, hol parkolhatnak, hol rakodhatnak stb. Hogy ki nyeri meg a pályázatot? Az, aki a legjobb feltételeket tudja biztosítani. Egyetértek a bizottság “C” változatával, hogy ne döntsünk csak az értékbecslés mellett, hanem egészítsük ki azt a hasznosítási tervvel. 
Girasek Károly képviselő: Két dologban nem értek egyet Tóth Mária képviselő asszonnyal. Ő többször hangsúlyozza, hogy itt előre meg vannak beszélve a dolgok. Igen képviselő asszony, én magammal megbeszéltem, hogy hogyan szavazok. Senki mással nem beszéltem meg, és kérem, hogy a jövőben ezt ne is mondja. Mindenki úgy szavaz, ahogy a meggyőződése diktálja. A vita arra való, hogy meggyőzzük egymást. Éppen a mai testületi ülés példa arra, hogy úgymond a papírformán többször is változtattunk. Ebben a témában is, tehát előre nem volt megbeszélve semmi. Nem jó újra meg újra azt hallani, hogy előre el vannak döntve a dolgok. Az sem lenne egyébként bűn, de erről nincs szó. A következő kérdés, hogy szükség van-e állapotfelmérésre? Azt hiszem, erre van csak igazán szükség. Állapot felmérési, és hasznosítási tervre van szükség. Sajnos nincs koncepció a laktanya hasznosításra. Erre a polgármester úr feladatot kapott, és nem dolgozta ki, és halvány elképzelésünk sincs, hogy mire tudnánk használni. Ha megrendelnénk a hasznosítási tanulmányt, az nem csak az épületet kezelné, az infrastruktúrát, a tájegységet, a gazdasági viszonyokba való beágyazódást is vizsgálná. Valamikor hét évvel ezelőtt én kidolgoztam egy hét oldalas tanulmányt, amibe legalább 50 ötlet van leírva. Egyik ötlet az volt, hogy az iskola költözzön be a laktanyába, egy a baja, hogy pénz kellene hozzá. Nekünk meg nincs. Tehát ötletet tudunk adni. Tehát hasznosítási tanulmány azért kellene, mert a szakértők olyan javaslatokkal tudnak előállni, amik piacképessé tudják tenni a laktanyát.  Úgy tűnik, hogy a laktanya egyben nem eladható. Igenis szükséges, hogy határozzuk meg, hogy mi a főutcája, és a közművek nyomvonalát stb. Ami nekem szimpatikus a Pannon Forrás tekintetében, hogy van egy referenciánk tőlük, a telkek ügyében. Olyan javaslatot tettek le, amit mi nem tudtunk megfogalmazni. Ezért kell szakembereket felkérni, hogy eladhatóvá tudják tenni a laktanyát. Remélhetőleg az összeg, amit a terv elkészítésére fordítunk, megtérül. Az nem igaz, hogy ezek az épületek nem érnek semmit. Nyilatkozott az építő, hogy az épületeket szerkezet kész állapotúnak lehet tekinteni, ezzel jó 50 %-os beruházást megspóroltak. Azzal egyetértek, hogy a saját pályáztatási elveinket ne kerüljük meg, és mivel a hasznosítási tervre nem írtunk ki pályázatot, azzal egyetértek, hogy írjunk ki új pályázatot. Annak fényében döntsünk újra. Ha valaki jobb ajánlattal, jobb beltartalommal kecsegtet, én arra fogok szavazni.
dr. Szájbely Ernő képviselő:  Fontos kérdésről van szó. Az elidegenítési tilalom lekerült a laktanyáról, ez azt jelenti, hogy értékesíthetővé vált. Csökkent az egyben történő eladás esélye. Itt jön be a képbe az, hogy egy ilyen állapotfelmérés, és hasznosítási javaslat miért fontos. Azért fontos, mert egy esetleges rossz lépéssel helyrehozhatatlan károkat tudunk csinálni. Ha egy  épületet eladunk, esetlegesen kizárhatunk egy másik hasznosíthatósági célra történő eladást. Egy rossz döntés lehetetlenné tehetné a további épületek eladását. Ehhez olyan szakemberek kellenek, akik értenek hozzá, van szemük meglátni bizonyos dolgokat, amikre a mi figyelmünk esetleg nem terjedne ki. Ha alapos, jó tanulmányt kapunk, a későbbiekben nem csak a befektető tudna profitálni, hanem mi is. Egész más pozícióban tudnánk tárgyalni a későbbiekben. Meg tudnánk jelölni, melyik épület, mire lenne alkalmas. A laktanya majdnem hogy egy kis falu, kell, hogy rendezési terve legyen. Jelenleg ezzel nem rendelkezünk. Ehhez megfelelő szakember gárda kell. Egy dologra hívnám fel a figyelmet, főleg a jegyző asszonyt kérném, hogy amikor új pályázat születik majd, nagyon figyeljünk arra, hogy mit kérünk, mit várunk, mi az igényünk. Ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy eltérő beltartalmú pályázatok érkezzenek be, nagyobb árkülönbözetekkel. Úgy a döntésnél nehéz helyzet alakulhatna ki. A pályázati felhívást nagyon át kellene gondolni. Nagyon pontosan körül kell írni az elvárásokat. Mindenki tisztába lehessen, hogy erre van –e szakember gárdája stb. 
Kapecska Ferencné jegyző: Úgy gondolom, hogy a korábbi pályázati felhívással sem volt probléma, hisz akkor a képviselő-testület döntése kizárólag arra vonatkozott, hogy az értékbecslés legyen megrendelve. Egyértelmű volt a kiírás. Egy cég ajánlotta fel egyéb szolgáltatását is. 
Mocsári Gergely képviselő: Részenkénti eladás esetében a hasznosításnál elengedhetetlen a hasznosítási terv elkészítése is az értékbecslés mellett. A kettő külön-külön nem sokat ér. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Az önkormányzat fogalmazza meg elvárásait. Ad-hoc bizottság is azt javasolta, hogy összeállítsuk, mi az amit mi szeretnénk. Tudjunk kérdéseket feltenni a befektetőnek. Most ugyanezt tesszük meg, csak kiegészítjük valami olyasmivel, ami pénzbe kerül.  Örülök, hogy megtesszük, de nem tudom, hogy szükséges-e hozzá az értékbecslés, és állapotfelmérés? Mert azok a befektetők, akik akkor jelentkeztek, határozott céllal jöttek. 
dr. Tóth Mária képviselő: Sem Girasek úr, sem más nem szólíthat fel arra, mit mondjak. Engem egyedül az Úristen, a jogszabályok, a központi jogszabályok, és saját értékrendem tarthat kordában. Nekem az az irányadó. És az általam képviseltek véleménye, akik engem megválasztottak. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Ha jön egy egyedi befektető, annak van egy épületre elképzelése, őt az az épület érdekli. A többi résznek a hasznosíthatósága nem érdekli. Kicsit fordítva van a helyzet, mi nem kérdéseket akarunk feltenni a befektetőnek, mi válaszokat várunk azokra a kérdéseinkre, hogy a laktanya hasznosítása milyen alternatívákat takar. Ezekhez kellenek szakemberek, nem ahhoz, hogy mi kérdéseket tegyünk fel. A befektetővel könnyebb lesz tárgyalni, ha cél szerint tudunk kiajánlani épületeket. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Örülök ennek a gondolkodásnak. Lehet, hogy jó munkához idő kell, az elmúlt időszak arra kellett, hogy mindenki  fejében körvonalazódjon valami. De nem tartom szükségszerűnek, de lehet hogy időszerű ez a kérdés. Én azt sajnálom, hogy azokkal a befektetőkkel nem foglalkoztunk érdemben, nem tudtuk összehozni az ad-hoc bizottságot, nem tudtuk összehozni, hogy rajtam és a polgármesteren kívül leüljünk valakivel tárgyalni. 
Girasek Károly képviselő: Az SZMSZ-ben benne van, hogy a képviselők a tárgyról vitatkoznak, a tárgytól való eltérésre a polgármesternek kötelessége figyelmeztetni a képviselőt. Az, hogy ki kivel mit beszélt meg, milyen szakértőket kérdezett meg, konzultált-e valakivel, az a tárgytól való eltérés. Tehát kérem Tóth Mária képviselőt, hogy tartsa be az SZMSZ-t, a polgármester urat pedig, hogy figyelmeztesse azt, aki eltér attól. dr. Katona alpolgármester úrnak a véleményét osztom, de tudni kell, hogy az eddigi befektetők egyrészt az egész laktanyára adtak be vázlatot, nyugodtan mondhatom, hogy komolytalan vázlatot, és akkor, amikor a tilalom még a laktanyán volt, így nem is értékesíthettük. Most itt van előttünk egy-két hasznosítás, aminek az az akadálya, hogy nem tudjuk az árat. Ez az első olyan előterjesztés, ami a laktanya hasznosításával foglalkozik. A három éves restanciánkat nem fogjuk tudni behozni. A villamos energia igény itt le van írva, a fél faluéval megegyező. Mi ezt nem tudjuk odavinni. Ez egy óriási teljesítmény. Hol vezetik be? Pont ezek miatt a kérdések miatt kell szakértők véleményét kérni. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Van egy határozatunk, ami meghatározza, mire hasznosíthatunk. Ne ítéljük el az ajánlatokat, hogy komolytalanok, mert nem mentünk utána. Nem tettük fel a kérdéseinket, nem tárgyaltunk róla. Mindennel foglalkoznunk kell, ez kutya kötelességünk. Nem tettük meg. Nem vagyok biztos benne, hogy ezeket a dolgokat nekünk taglalnunk kell, hogy hogyan hozza be a villamos energiát stb. Ezek már a megvalósítás kérdései. Örülök, hogy idekerült, hogy esetleg részenként értékesítjük a laktanyát, lehet, hogy szakember kell hozzá, de ne vessük el a lehetőségét, hogy esetlegesen egyben is sikerül az értékesítés. 
dr. Szabó Mariann képviselő: Az Ardek Kft. több laktanya üggyel foglalkozott már, nagyobb rálátása van. Ő nála is fel lehetne tenni azt a kérdést, hogy hasznosítási lehetőségeket tud-e adni? Mert annyi laktanyával foglalkozott már, hogy nekik van a legnagyobb rálátásuk. 
dr. Tóth Mária képviselő: A számon ki nem ejtettem Girasek Károly, hogy én beszéltem szakértőkkel, szakemberekkel. Valakivel erősen kever. Ki nem ejtettem a számon.
Mezőfi Zoltán polgármester: Most elmondom a véleményemet, és utána nem fogom megadni a szót, a vitát lezárom. Ne becsüljük le magunkat teljesen, mert egyrészt a településen élőknek is nagyon határozott véleményük van arról, hogy a laktanyát hogyan lehet hasznosítani. Egy kicsit mindenki ért ehhez a dologhoz. Én magam mentem ez után az ügy után, nem keveset. Az, hogy jogi tilalom volt eddig a laktanya tulajdoni lapján, ezt lehet, hogy nem mindenki tudja. Lehet, hogy kevesen tudják azt is, hogy ez évben került le az elidegenítési tilalom róla. Eddig csak bérleményről, vagy hosszú távú opciós szerződésekről lehetett szó, adott befektetővel való tárgyaláson. Komoly szándékú magántőke bérleményben nem szívesen gondolkodik. Ez az eddigi tárgyalásokat mindig megállította. Itt van előttünk a javaslat a napi 10 ezer adagos, 70 főt foglalkoztató közkonyha, és ennek megvalósítására vonatkozó ajánlat. Pontos volt az értékbecsléssel kapcsolatos kiírás, de az egyik pályázó plusz másra is adott ajánlatot. Az a korrekt, ha új pályázatot írunk ki. De az idő megy. Javaslom, hogy a két hetet, 20 napra toljuk ki, mert nem ellenőrizhető a kézhezvétel, a posta az elmúlt időben nem a legmegbízhatóbb. Azt támogatom, ami konkrétan a referenciáiban kitér arra, hogy hány laktanyát becsült fel. Szeretném figyelmeztetni Önöket, hogy készült már itt több száz oldalas hasznosítási terv, a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából, mégsem hasznosult a laktanya. Én a tervet nem láttam, mert nincsen meg, illetve valahol meg van. Én ezért nem adnék pénzt most. Értékbecslésre, és az ARDEK Kft-re fogok szavazni. 
Szavazásra teszi fel a volt laktanya értékbecslési és vételi ajánlatával kapcsolatos bizottsági  javaslatot,  miszerint  az értékbecslésre, állapotfelmérésre és hasznosítási javaslat kidolgozására  újabb pályázat kerüljön  kiírásra, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:
74/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  63/2005.(VI.30.) számú testületi határozattal  kiírt,  volt laktanya  értékbecslésére vonatkozó  pályázati felhívásra benyújtott  ajánlatokat. 
A volt laktanya  egyes épületeire  benyújtott vételi, illetőleg  állapotfelmérésre és hasznosítási lehetőségek elkészítésére vonatkozó  ajánlat figyelembe vételével a képviselő-testület indokoltnak tartja, a  356/26hrsz-ú  telephely megjelölésű ingatlan értékbecslésén  túl,  az állapotfelmérés és  hasznosítási lehetőségek  kidolgozása is   megrendelésre kerüljön, ezért az értékbecslésekre benyújtott ajánlatokban nem dönt.  
A képviselő-testület hozzájárul, hogy  a 356/26 hrsz-ú  volt honvédségi   laktanya  állapotfelmérésére és hasznosítási lehetőségek  kidolgozására, valamint  az ingatlan értékbecslésének elkészítésére   - a város honlapján, az önkormányzat hirdetőtábláján -  pályázati  felhívást kell közzétenni 15 napos  jelentkezési határidő  kikötésével. 
A felhívásban  meg kell jelölni, hogy az  értékbecslés,  részletes  állapotfelmérés és  ingatlan hasznosítási  lehetőségek kidolgozásának  költségét  külön is ki kell mutatni. 
Határidő: közzétételre augusztus 26.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző
dr. Katona Ernő alpolgármester távozott az ülésről.
 

11./ Iskolatej program
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja az iskolatej program folytatását a határozati javaslat szerint.
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottságunk ugyancsak  egyhangú szavazattal támogatja a program folytatását. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az iskolatej program folytatásával kapcsolatos határozati javaslatot, miszerint heti három napon tanulónként 1 db  2 dcl tejet, vagy azzal egyenértékű tejterméket  kapjanak az alsó tagozatos tanulók. A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
75/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolatej program folytatására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
A 2005. évi iskolatej program őszi időszakának szabályozásáról szóló 68/2005. (VII.26.) FVM rendelet feltételei szerint 2005. szeptember 1-től – december 31-ig terjedő tanítási időszakra az általános iskola alsó tagozatos tanulói részére heti három napon  tanulónként 1 db 2 dl-es tejet  vagy azzal egyenértékű tejterméket  biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskolatej szállításra vonatkozó szerződést  az iskolatej, kakaó és ömlesztett sajt szállítását is vállaló Friesland Hungária  Rt-vel   30 Ft + áfa /2 dl megkösse.
Az iskolatej ellátásra vonatkozó nyilvántartásokat és visszaigényléseket a rendelet szerint biztosítani kell.
A költségvetés módosításakor az iskolatej költség megelőlegezés költségére, valamint az önkormányzatot terhelő áfa fedezetére javaslatot kell tenni.
Határidő: szerződés kötésre szeptember 1. majd folyamatos
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Holman Ferenc iskolaigazgató
dr. Katona Ernő alpolgármester visszaérkezett az ülésre. 

12./ Közművelődési feladatellátás ellenőrzésének megállapításai
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A 23-i ülésen tárgyalta a témát a bizottság. Ez a szakmai felmérés hasznos volt, és a vizsgálatot végző szakértő átfogó, és részletes vizsgálódás után írta meg jelentését. Nem csak egy adott időszakkal foglalkozik, hanem folyamatában vizsgálta meg a Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységét. Az anyag részletes, alapos, úgy fogalmazott az egyik bizottsági tag, hogy civil füleknek is szól, ezért is fontos, hogy sokan megismerjék. A szakértő a jelentésben hiányolja, hogy a jelenlegi önkormányzat nem rendelkezik hosszú távú településfejlesztési kulturális koncepcióval. Ami elhangzott még, hogy térségi feladatokat is ellát az intézmény. A jövő útja valószínűleg a kistérségi összefogás lehet. A Többcélú Kistérségi Társulás célkitűzései között szerepelnek kulturális tervek is, mozgó könyvtár, illetve utazó közművelődési szakember, ezek ma még csak tervek. Az anyag tartalmazza, hogy a meg növekedett feladatok miatt szükségesnek látszik a létszám fejlesztés. A bizottság örömmel nyugtázza a dicsérő megállapításokat, és a határozati javaslatot egyhangú határozattal támogatja, és azt elfogadásra javasolja. Ajánlja továbbá a bizottság, hogy a teljes vizsgálati anyag kerüljön fel az internetes honlapunkra, hogy azt többen is megismerhessék. 
dr. Tóth Mária képviselő: Az előterjesztőtől, a jegyző asszonytól azt szeretném kérdezni, hogy kinek a szakértője Gál Anna? Az előterjesztő hogy gondolja, hogy a képviselő-testület elé egy ilyen anyagot terjeszt be? Amikor szó volt arról, hogy szavazzunk a napirendi pontokról, úgy gondoltam, hogy fogom javasolni, hogy vegyük le napirendről, de szükségtelennek tartom, mert ez az egész semmit nem ér. Nagyon sok vizsgálati jegyzőkönyvet láttam már, de még ilyen gyengét, mint amit kézhez kaptunk, nem. Ilyen jól áll az ország, hogy két hónap alatt, ilyen vizsgálati megállapításokat tesznek?! Megállapítják azt, hogy Rétság 65-70 km-re fekszik Budapesttől. És ez egy fő szempont, mert ezt két helyen is említi. Először úgy gondoltam, hogy fel fogom olvasni, hogy mindenki hallja, hogy részletesen taglalja az anyag, hogy december 2-án telefonon kereste fel Mezőfi Zoltánt, utána a jegyző asszonyt ez a szakértő. Egyszerűen nem tudom felfogni. Örülök, hogy fel lesz téve Internetre, hadd röhögjenek rajtunk. Szégyen, hogy egy minisztériumból kijövő szakértő ilyen anyagot csinál, nem értem, hogy hogy tetszett egy ilyen anyagot elénk tenni. Vannak olyan mondatok, amik nincsenek befejezve, a 34. oldal után következik az 52. oldal, legalább tetszett volna levenni róla ezeket az oldalszámokat. Kikérem magamnak még egyszer, hogy ilyen anyagot terjesztettek be elém. Nem tartom méltónak, sem a jegyző asszonyhoz, eddigi munkáját megismerve sem, sem a témához, sem a testülethez. Azt, hogy külön kiemeli a vezető érdemeit, nagyon örülök, de hogy csak erről szól az egész, azt végképp fel nem tudom fogni. És ugyanakkor bírálja a mostani vezetést, a testületet, és természetesen ezeken keresztül a polgármester urat. Én tudom, hogy az ötvenvalahány oldalt is átnézhettem volna, de ennek ismeretében feleslegesnek tartottam. És meggondolandónak tartom még azt is, hogy ne hozzam –e nyilvánosságra valamilyen módon ezt az anyagot, és a véleményemet. Mert ez szégyen, hogy ilyen anyagot tesz elénk egy miniszteri ember.
Kapecska Ferencné jegyző: A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma rendelte el a vizsgálatot és  szakértőt kértek fel erre  Gál Anna személyében. Tekintettel arra, hogy 53 oldalas a szakvélemény, az  EMOS Bizottság  elnökével egyeztetve csak  a témákat összefoglaló részösszegezéseket adtuk ki azzal az előterjesztésben  szereplő felhívással, hogy aki kéri annak a teljes anyagot  megküldjük, illetőleg a hivatalban is rendelkezésre áll. Többen  jelezték, hogy kérik a teljes anyagot amit ki is küldtünk.  A részösszegezéseknél nem számozhattuk át az oldalakat. 
Girasek Károly képviselő: Igaza van Tóth Máriának, ez az anyag valóban nagy nyilvánosságot érdemel, meg is fogjuk ezt tenni. A teljes anyagot a Rétság város Internet oldalán leadjuk. Merthogy azt kell hogy mondjam, magam is szakemberként, hogy  hosszú évek óta az egyetlen olyan anyag, ami reális, és pontos képet ad a kultúra helyi működéséről. Nem egy emberről, nem a művelődési házról, hanem a kultúra helyi működéséről. Budapest valóban 65 km-re van Rétságtól, ha az elkerülő úton jövünk, Mária.
dr. Tóth Mária képviselő: Most ha nekem mondja, hogy Mária, én meg azt mondom Károly. Rendben van, de minek kell ezen a “szaron” ennyi oldalon két helyen is tudomásomra hozni, hogy 65-70 km-re van Rétság Budapesttől. 
Girasek Károly képviselő: A minisztériumnak az a szakértője, aki egyetemet végzett, nagy gyakorlattal rendelkező kulturális szakember, és felveszik egy szakértői listára. Azért a minisztérium felel, hogy kit küld. Megnevezett Gál Anna nagy tapasztalattal rendelkező szakértő. Ezt higgyük el. Elolvasva az anyagát, ez egy igen alapos és részletes munka, valóban olyan, amilyen még nem készült Rétságról. Ez az anyag arra vállalkozik, hogy a helyi kultúra működését az összes összefüggésével együtt vizsgálja. Mert a kultúra egy olyan természetű dolog, amit nem lehet egy intézmény működésével azonosítani. Budapesttől, az országhatártól, a más városoktól való távolság igenis meghatározó, és fontos tényező. Véleményem, hogy mindenkinek meg kellett volna az egész vizsgálati anyagot kapnia. Megnéztem az állományt, 4200 percig gépelték az anyagot. 80 munkaórát szánt arra, hogy a majdnem két hónapos tájékozódását alaposan, részletesen leírja, úgy, ahogy a megbízói elvárták. Nem mi voltunk a megbízók, nem úgy kellett neki az anyagot megírni, ahogy nekünk jó. Környezeti tanulmány, gazdasági, kulturális összefüggések stb. Részletes, laikus számára érthető anyagot kaptunk. A kultúra szervesen csak úgy tud működni, ha minden tényező fényében vizsgáljuk. Legnagyobb értékének tartom az anyagnak, hogy olyan nézőpontot hoz be a művelődési ház vizsgálatába, hogy pl. Budapesttől hány km-re van. Ez igen jelentős tényező. Két apró hibát fedeztem fel, ezeket a bizottsági ülésen el is mondtam. Az egyik, hogy azt írja az anyag, hogy nincs a kultúrának felelőse a polgármesteri hivatalban, ez szakmai tévedés, mert ott nem is kötelező, hogy legyen. Lehetne, de nem kötelező. Kérem,  olvassák el az anyagot, és fedezzék fel benne, hogy mi mindent észrevett a sokszínű világból a szakértő, ami Rétság kultúráját jellemzi. Ez a ház igenis szakmailag kiváló, a környék települései részére meghatározó tevékenységet végez. Sok ajánlást tartalmaz a dokumentum. Örömmel olvastam az anyagot, a legnagyobb nyilvánosságot érdemli.
dr. Szájbely Ernő képviselő: Valóban konzultáltunk a jegyző asszonnyal, és arra jutottunk, hogy csak a részösszegzéseket osztjuk ki a testületnek, de természetesen az egész anyag kiadható annak, aki igényli azt. Nagyon fontos témáról van szó. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma rendelte el a vizsgálatot, az ő felkérésükre végezte el azt Gál Anna szakértő. Két hónapig vizsgálódott ez ügyben.  Azért is érdemes kicsit részletesebben foglalkozni a dologgal, mert a művelődési központ az egyik olyan örökzöld téma volt, és sokszor érte dicséret és bírálat is. Ezért tartom jónak, hogy egy pártatlan és elfogulatlan szakértő véleményét megismerhettük. Az összkép erről a munkáról nagyon pozitív. Nagyon elismerően szól a szakértő jelentése mind az intézmény munkájáról, mind pedig az önkormányzatnak a hozzáállásáról. Néhány gondolatot írtam ki magamnak, a teljesség igénye nélkül. Írja a jelentés, hogy “nem egységes Rétság lakossága, a kulturális hagyományait, és ennek megfelelően az érdeklődési kör is nagyon különböző, ebből következően nehéz feladata van a város közművelődési intézményének.” Ezt naponta tapasztaljuk, sokféle elvárás, sokféle igény merül fel. Szintén örökzöld téma a CISZ ház, amiről nagy vita volt, hogy kell, vagy nem kell. Erről a következőt írja: “A lépésről lépésre felújított, kertes családi ház jellegű épületben, gazdag helytörténeti kiállítási anyagot láthattam, egyúttal megismertem az épület más funkcióit is, melyek jól kiegészítik a művelődési központ nyújtotta kulturális szolgáltatásokat. A Templom utcai épületet a Művelődési Központ telephelyeként, közművelődési feladatok ellátására, Civil Szervezetek Háza néven hasznosítják, lényegesen javítva ezzel a kisközösségek működésének intézményi feltételeit. Az új helyszín népszerűsége igazolja, hogy nagy szükség volt a városban a kisebb létszámú tanácskozások, fogadások, bemutatók rendezésére egy alkalmas épületre.” Az önkormányzatnál az anyag igen határozottan kiemeli, hogy az önkormányzat magasan a normatívát meghaladó összeggel támogatja a város közművelődését. Kitér a jelentésben, hogy a környéken szinte egyedül maradt ez az intézmény, az összes többi helyen ahol működött, megszüntették. Érdekes megállapítás, hogy “Egy 3000 fő lakosú város közművelődési intézménye nem tud mindig megújulni, de erre nincs is szükség. Érdemes azonban az évi egy alkalommal történő számvetés során részletesen bemutatni azt a sokrétű, és értékes munkát, amit valójában elvégeztek.” Az intézményről a következőt írja röviden: “Az intézmény gondozott, a természetes használat nyomait viseli, olyan közintézményét, ahol mindig lenne mire költeni, hogy még szebb, még kényelmesebb, jobban hasznosíthatók legyenek a helyiségei. “ A régen ott működött vendéglátó egységről a következőket írja: “Felújítási munkák sorában a legnagyobb, és egyben a leglátványosabb feladatot a volt vendéglátó egység helyiségeinek rendbetétele jelentette. Munkájuk során hosszú éveken keresztül nagyon hiányoztak az intézmény testéből kiszakított klubtermek. A klub helyiségekben  kereskedelmi, kresz tanfolyam, ismeretterjesztések, árubemutatók, kiscsoportos összejövetelek, tanácskozások, értekezletek, megbeszélések zajlanak.” Egy mondatban összefoglalja azt, hogy a “Művelődési Központban rendkívül gazdag, sokrétű munka folyik. Az intézmény munkaterveinek, beszámolóinak ismertetésekor már próbáltam érzékeltetni azt az átgondolt, tudatosan építkező munkát, mely figyelembe veszi a helyi és a térségi adottságokat, igényeket, és a lehetőségeket. Röviden szól az intézmény kiállítási tevékenységéről, azt írja, hogy “az intézmény kiállítási tevékenységéről a képző és iparművészet, fotóművészet, hivatásos és amatőr alkotóinak bemutatkozási lehetőséget nyújtani kívánó céljáról, és annak megvalósításáról már a munka dokumentumainak ismertetésénél szó volt, dicséretes a szándék, és annak eddigi megvalósulása. A könyvtárról röviden azt mondja: “A Művelődési Központ emeletén elhelyezett városi könyvtár közel 45.000 dokumentummal, könyvhöz köthető minden szolgáltatás kínálatával várja olvasóit, gyűjteményének használóit. Gazdag kézikönyvtára, folyóirat olvasója, helybeni informálódásra nyújt lehetőséget. A kulturált környezetben a jól feltárt állományban, a  korszerű technikai eszközök segítségével a tanulás, szórakozás, művelődés minden formája a látogató rendelkezésére áll.” Végezetül még egy idézet: ”A város közművelődését szervező, koordináló intézmény munkáját a teljesség igénye nélkül próbáltam bemutatni, de igyekeztem érzékeltetni azt a sokszínűséget, amit ennek a kisvárosnak a 3000-es közösségében a lehetőségek teljes skáláját felvonultatva, kemény munkával egy maroknyi csapat felmutathat.” Ezek rövid idézetek voltak, amik azt jelzik számomra, hogy egy kívülálló szakértő, akit nem lehet elfogultsággal vádolni, és még csak nem is mi voltunk a megbízója, mindenképpen büszkeséggel kell, hogy eltöltsön minket, hogy milyen véleményt írt le. A stílusról lehet vitatkozni, de úgy gondolom, hogy számunkra, az önkormányzat és az intézmény számára is,  a tartalom igen hízelgő. Én azt gondolom, hogy erre büszkék lehetünk. 
Mocsári Gergely képviselő: Van pozitív, és negatív véleményem is. A negatív: úgy tudom, ez a fajta felmérés országos szinten folyik. Úgy tűnik, hogy a minisztériumnak erre igen magas pénzösszegei vannak. Ugyanakkor a kultúra közvetlen támogatására nem, szinte nulla forint jut rá. Ebben igen nagy ellentmondást érzek. Mert úgy gondolom, hogy igazából azt lehetne vizsgálni, amihez a feltétel rendszert is megteremtik. Egy ilyen anyagnak semmiféle következménye nincs. Van település, ahol a vizsgálati jelentést a polgármester betette a fiókjába. 100 ezres nagyságrendről beszélhetünk az anyag elkészítésével kapcsolatban. Igaz, hogy a településünknek ez semennyibe nem került. Lehet, hogy más oldalról kellene a közművelődést először megerősíteni. Közművelődést vizsgálni már a környéken csak Rétságon lehet. Jó dolog, hogy esetünkben a testület elé került az anyag. Azt kell leszűrnünk belelő, hogy jól hasznosult az a pénz, amivel a művelődési központ feladatait támogatjuk. Meggyőződésem, hogy a kívülálló szakember összehasonlításban végezte a vizsgálatot, és készítette el jelentését. Vonjuk le a következtetéseket, semmiféle kötelezettséget számunkra nem jelent. A jövő évi költségvetés készítésekor a művelődési ház vezetője dolgozza ki az esetleges létszám bővítést. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Nem vitatom a szakértő véleményét, a munka minőségét sem, ami a művelődési házban zajlik, de a megfogalmazás, a szófordulatok emlékeztetnek a művelődési központ beszámolóira, a tervekre. Nem igazán értem, hol van az anyagban a szakértő egyéni munkája.
Jávorka János képviselő: Se pro se kontra nem becsülöm le a szakértő munkáját. Egy dologra hívnám fel a figyelmet. A megfogalmazott kritikából tanuljunk.
dr. Tóth Mária képviselő: A szakértő javasolja, hogy legyen létszám növelés, pénzt nem adnak hozzá. Az országban – és ez kiderül az anyagból is, ebből a semmiből - nincs még egy olyan hely, hogy közel 3000 fős falu, ennyi pénzből tartson el egy ilyen hodályt. Amiből tulajdonképpen a könyvtár ér valamit. Fölháborítónak tartom, hogy oda még rendelnek embereket, úgy tudom oda már mindenkit fölvettek, akiket föl akartak személyre szólóan venni. Egymást érik.
Girasek Károly képviselő: Abban lehet valami, amit az alpolgármester úr mond, és annak két oka lehet. Egyrészt, hogy Gál Anna végigolvasta a munkaterveinket, és beszámolókat. Van egy szaknyelvi kultúrája ennek a dolognak, hasonló dolgokat, hasonló módon fogalmaznak meg. Annyira szó szerinti megfelelést én nem találtam. A fogalmaink felépítése, összefűzése egyforma. A minisztérium könyvtárából ez az anyag kivehető. Ha kiveszi egy más településen dolgozó népművelő, annak tudnia kell, hogy milyen vallású emberek élnek Rétságon, és hány km-re található Budapesttől. Ebből nem csak a művelődési házról, hanem a település és környéke kulturális életéről is olvashat az érdeklődő. Elfogadásra, és áttanulmányozásra  javaslom az anyagot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Azt sajnálom, hogy a minisztérium pénzt nem rendel a feladatok mellé. Gazdagon rendel viszont pénzt az ilyen vizsgálatok mellé. Bozóki miniszter úr a minap bejelentette, hogy a pénzügyminisztérium nyomására kénytelen a kulturális tárcától sok milliárd forintot visszaadni. Én ennél a szavazásnál tartózkodni fogok. Szavazásra teszem fel a közművelődési feladatellátás ellenőrzésének megállapításaival kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 10 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
76/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közművelődési feladatellátás általános, részletes szakfelügyeleti vizsgálatáról készült jelentést, azt elfogadja.
Az önkormányzat anyagi lehetőségének függvényében továbbra is biztosítja a kulturális feladatellátás feltételeit.
A vizsgálati jelentésben foglaltakat a feladatellátás során figyelembe veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester, Végh József igazgató

13./ Rendezési terv felülvizsgálat előkészítés
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Két kérelem kapcsán tárgyaltuk a napirendet. Az ipari tevékenységet folytató Dudás cég, a másik kérelmező Megyeri István, aki a piac téren üzlet céljára történő bővítést kérelmez. Mindkettőre egyöntetűen az a vélemény, hogy indokolt kérelmekről van szó. Arra is fel kell hívni a figyelmet nyomatékosan, hogy ki kell jelölni olyan területet, ahol ilyen tevékenység folytatható. Egyéni véleményem, hogy indokolt lehet, hogy a módosítás megrendelésekor, a helyszínen a tervező a kérelmezőkkel is konzultáljon. A TK Bizottság mindkét kérelemmel javasolja kiegészíteni a rendezési terv  felülvizsgálat előkészítést.  
Havas Vilmosné képviselő: Elolvastam a méltányossági kérelmet. Van egy pár olyan dolog benne, ami érdekes. Szeretném megkérdezni, hogy közölték-e a vállalkozóval, amikor megszüntette a vállalkozását, hogy ez milyen következménnyel jár. Hogy mi a különbség a szüneteltetés, és a megszüntetés között. A másik kérdésem, hogy a levél azt írja, hogy 2004. évben megkereste az építési hatóságot, amikoris közölték vele, hogy amennyiben a légszennyezés, zajvizsgálat laboratóriumi eredményét hozza, és ezek pozitívak, akkor megkapja a telepengedélyt. Ugyanakkor utána, mikor ezeket mind megszerezte, 2004. decemberében viszont közölte a hivatal, hogy a  2003-as rendelet ezen   tevékenységet megtiltotta a falusias környezetben. Ha 2004. évben már egyszer a vállalkozó megkérdezte, és 2003. óta ez a rendelet érvényben volt, hogy lehetett, hogy azt mondták neki, ha megszerzi az engedélyeket, megkaphatja a telepengedélyt? Én magam részéről mindenképpen támogatom a kérelmüket, hiszen ezek az emberek nagyon sok pénzt költöttek már el erre a tevékenységre.  Ha nem szünetelteti a vállalkozói tevékenységét, akkor a mai napig is működhetne? 
Kapecska Ferencné jegyző: Hatósági eljárást követően került a testület elé a települési rendezési terv felülvizsgálatának előkészítésre vonatkozó napirend. A telepengedélyekre vonatkozó jogszabályt 1999-ben adták ki. Meghatározták, hogy milyen TEÁOR szerinti tevékenységet lehet külön telepengedély alapján végezni. Annak idején a vállalkozókat értesítettük, hogy van ilyen jogszabály. Első esetben 2000. december 31. volt az az időszak, amíg a telepengedélyt meg kellett kérni. A végső határidő – halogatás miatt – 2003. december 31. volt. 2000-ben vállalkozás szüneteltetése, mint jogi kategória nem létezett. Ha valaki a vállalkozói igazolványát le akarja adni, ahhoz természetesen joga van. Az egyéni vállalkozói igazolvány 2000. december végén leadásra került, és bejelentették, hogy a korábban műhelynek használt építményt nem műhelynek, hanem garázsnak fogják használni. A vállalkozás megszűnését követően,  2003. június 30-án került kihirdetésre a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet, ami kategorikusan megtiltja, hogy lakóterületen, többek között autófényező tevékenységet lehessen folytatni. Természetesen az önkormányzati rendeletnek visszamenő hatálya nincs, ha valaki autószerelő, vagy hasonló tevékenységet végző korábban megkérte a telepengedélyt, akkor azt minden további nélkül, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ki lehetett adni. A telepengedély megtagadásának egyedüli oka az, hogy a rendezési tervünkhöz kapcsolódó helyi építési szabályzatban, az autófényezői tevékenység kategorikusan meg van tiltva. Tehát nincs olyan megkötés sem, hogy hány decibel kibocsátásnál stb. lehet egyáltalán kiadni az engedélyt. Az építési szabályzatra hivatkozva a bíróság is helybenhagyta a telepengedély elutasítására vonatkozó I. fokú, illetőleg II. fokú döntést. Abban az esetben lehet kiadni a telepengedélyt, hogyha a rendezési terv ennek megfelelően módosításra kerül. Azért kellene most a testületnek az előterjesztésnek megfelelően támogatni a kérelmet, hogy egyáltalán megvizsgálható legyen, hogy bizonyos feltételek meghatározása mellett engedélyezhető legyen, vagy pedig továbbra is kategorikusan megtiltja ezt a tevékenységet. 
Girasek Károly képviselő: A rendezési tervvel sokat foglalkozunk, de úgy érzem nem eléggé érdemben. Arról volt szó, hogy a beérkezett igényeket a tervezőnek átadjuk, aki véleményezi, mit lehet tenni, és mit nem. Kétségtelen, hogy volt erre egy határidő kitűzve, hogy meddig érkezhetnek be kérelmek. Elég sokszor tapasztaltam, hogy az építésügyi hatósági feladatokat ellátó személyek pontatlan, félrevezető, dezinformáló tájékoztatást adnak. Többször panasszal is megkerestek. Ebben az esetben azért az derült ki, hogy nem kapott korrekt felvilágosítást egy állampolgár. Nem csak arról kell tájékoztatni, hogy leadhatja az igazolványát. Adott esetben ennél egy kicsit jobban kellene tudni, mi mivel jár. Valószínű a vállalkozó sem volt elég körültekintő. Valahol le kell zárni ezeket az észrevételeket, kérelmeket, eljuttatni a tervezőnek, hogy nyilatkozzon róla, milyen költséggel, mikor és hogyan lehetséges a módosítást elvégezni. 
Kapecska Ferencné jegyző: A TK Bizottságon elővezetett második javaslat arra vonatkozott, hogy a Megyeri féle üzlet bővítésének a lehetőségét teremtse meg a rendezési terv. A képviselő-testület korábban döntött arról, hogy a saját területét értékesíti, annak érdekében, hogy az üzlet bővítés megvalósulhasson. Ez csak úgy valósulhatott meg, hogy a jelenlegi terv lapon szereplő U alakú épület létrehozásával, a magántulajdonban lévő területet is meg kell szerezni. Az adás-vételi szerződés nem jöhetett létre velük, tehát nem adják el a területet, viszont az üzletbővítés létkérdés lenne nekik, ezért kezdeményezték, - mivel úgyis folyamatban van - a rendezési terv módosítását. A rendezési terv módosítását nem kell tragikusan felfogni. Változhatnak a körülmények  és lehetőségek, amihez igazodni  kell. 
dr. Szabó Mariann képviselő: A rendezési terv felülvizsgálata mellett szavazok. A környéken Dudásék az egyedüliek, akik ezzel a tevékenységgel foglalkoznak. Kikérték a szomszédok véleményét is, senkit nem zavar a tevékenység. 
Jávorka János képviselő: Javasolom, hogy ezt a két kérdést is vegyük fel a többi mellé, és bízzuk a döntést szakemberekre. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Dudás úr elismerte, hogy ő sem volt elég körültekintő a kérdésben. Bármerre járok, általában vagy lakóépületek aljában, üzletek mellett látok ilyen tevékenységet folytató helyiségeket. Vidéken családi házak mellett, kertjében folytatnak ilyen tevékenységet. Úgy gondolom, már úgyis hozzászoktunk, hogy itt folyik a tevékenység, támogassuk a továbbiakban is, oldjuk meg a problémát. 
Mocsári Gergely képviselő: Ha rajtunk múlik, mi támogatjuk is a tevékenységet.
dr. Tóth Mária képviselő: Támogatom a kérelmet.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem mi vagyunk a rendezési tervért, az van értünk. Szavazásra teszem fel a rendezési terv felülvizsgálat előkészítésével kapcsolatos határozati javaslat “A” változatát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
77/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a településrendezési terv felülvizsgálatára vonatkozó, 56/2005. (VI.30.) számú határozatban foglaltak kiegészítésére vonatkozó javaslatot, azt támogatja. 
 Egyetért azzal, hogy a településrendezési terv felülvizsgálata során:
- a Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet 59. §. (6) bekezdésében rögzített tevékenység megtiltásának indokoltsága, illetőleg feltételekhez kötött módosítási lehetősége, valamint
- üzlet bővítés  érdekében a Piactér tervlap szerinti beépítéséi lehetőségének módosítása is   felülvizsgálatra kerüljön. 
A rendezési tervet készítő Regionál Tervező és Fővállalkozó Kft-t értesíteni kell, hogy a módosító javaslatok megvalósíthatóságának szakvéleménye terjedjen ki a HÉSZ  59. §. (6) bekezdésére, valamint a Piactér beépítési  előírásainak módosítási lehetőségére is. 
Határidő: értesítésre szeptember 3.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

14./ Kistérségi tanuszoda pályázat megváltozott feltételei
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Befogadó pályázatot adtunk be annak idején, a képviselő-testület  anyagi elkötelezettség nélkül hozzájárult ehhez a pályázathoz. Az elmúlt időszakban sajnálattal kellett azt tapasztalnunk, hogy a befogadott pályázat után rendre, szinte hetente olyan hiánypótlásokra kaptunk felhívást, amelyeknek a mi olvasatunkban már eleget tettünk. Ugyanakkor teljesíthetetlenné váltak jórészt ezek a feltételek. Ahogy a bizottsági ülésen egy képviselő részéről elhangzott, ugyan konkrétan a pályázat kiírás eredeti feltételei nem változtak, ugyanakkor száz nyitott kérdés volt az eredeti kiírásban, ezek köszönnek vissza. Mind ennek tükrében javaslom, hogy a pályázati beadványunkat vonjuk vissza, és majd a későbbiekben, ha lehetőség adódik erre, akkor akár más forrásból próbáljuk ezt a programot megvalósítani. 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság a vita folyamán ugyanezt, a polgármester által elmondott véleményt alkotta. Javasoljuk a pályázat visszavonását. 
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Kérdésként vetődött fel, hogy volt-e tárgyalás a kistérség polgármestereivel? A polgármester úr válasza, hogy úgy tűnt nem veszik komolyan a polgármesterek ezt a kérdést. Pedig a kiírás is kistérségi pályázatról szólt. Kistérségi kötelezettségeket ró ki.  Ugyanakkor egy településnek, Rétságnak kellene egyedül felvállalnia a feladatot. Ez aránytalanul nagy terheket róna a városra. Amikor bejelentkezett a képviselő-testület a pályázatra, már látszódott  akkor is valójában, hogy teljesíthetetlen feltételek lesznek. A közvélemény bízott abban, hogy megvalósul a terv, nagy reményeket is fűztek hozzá, és a testület is úgy fogalmazta meg, nagyon jó dolog lenne a megvalósítás, ezért a közvéleményt részletesen és konkrétan kell tájékoztatni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a tanuszoda kérdésével kapcsolatos, bizottságok által támogatott  határozati javaslat “A” változatát, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
78/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kistérségi tanuszoda pályázat megváltozott feltételeire vonatkozó előterjesztést.
A tanuszoda pályázat folyamatosan változó feltételei, és a térséghez tartozó önkormányzatok támogatásának hiánya miatt a továbbiakban nem kíván részt venni a kistérségi tanuszoda programban. A 27/2005. (III.31.) számú határozat alapján benyújtott pályázatát visszavonja.
Utasítja a polgármestert, hogy a visszalépéshez szükséges intézkedést a Nemzeti Sporthivatal felé tegye meg.
Határidő: 2005. augusztus 31.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester


15./ Madách út csatorna nyomvonal szakaszos  süllyedése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Az anyag kiosztásra került. Az út balesetveszélyes, életveszélyes. 
Girasek Károly képviselő: A hibát el kell hárítani.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Madách út csatorna nyomvonal süllyedésével kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
79/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Madách út felületén történt süllyedések javításáról szóló előterjesztést, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy az Önkormányzat a balesetveszélyes Madách út hiba elhárítására vonatkozó szerződést a Váci Útépítő KKT-vel (2600 Vác, Rákóczi út 20.) megkösse, bruttó 592.863 Ft összegben.
Határidő: szerződéskötésre 2005. szeptember 1.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

16./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: A két testületi ülés közötti beszámolót, és ezt a napirendet igazából egyetlen napirendben lehetne tárgyalni, kérem a későbbiekben ennek átgondolását. 
Girasek Károly képviselő: A 34 ha tekintetében történt-e előrelépés?
Mezőfi Zoltán polgármester: Mint ahogy legutoljára tájékoztattam a testületet, Gráf József miniszter arról tájékoztatott bennünket, - Balla Mihály képviselő úr interpellációja nyomán – hogy Ő fog bennünket megkeresni ez ügyben, amit egyébként kiemelt feladatként kezel. Azóta én Balla urat megkértem, hogy legyen kedves a miniszter úrtól megkérdezni, hogy mikor keres meg bennünket. Sajnos erre választ én sem tudok adni. 
A kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

Egyebek:
Mocsári Gergely képviselő: A Hangadóban, és a városi televízióban is tudomást szerezhettünk arról, hogy városunk nyugdíjas pedagógusa Mogyoró Imre, 60 éve végzett, és ennek kapcsán gyémánt oklevélben részesült. Az a szokás, - a többi adott településen is így járnak el - hogy nettó 25 eFt-ot biztosítottak a kitüntetetteknek. Javasolom, hogy támogassa a képviselő-testület, hogy a nettó 25 eFt-ot pótlólag Mogyoró Imre nyugdíjas pedagógusnak, a következő ülés elején ünnepélyesen átadhassuk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A júniusi testületi ülés előtt egy-két nappal érkezett a kitüntetéssel kapcsolatos értesítés. Azóta testületi ülés nem volt, az elismerés lehetősége itt áll előttünk. Támogatom a képviselő úr indítványát.
Girasek Károly képviselő: Ez az elismerés a szakmában töltött éveket ismeri el. A mulasztást jóvá kell tenni. Napirend előtt ünnepélyes keretek között kell visszatérni a dologra. Támogatom az indítványt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a képviselői indítványt, miszerint Mogyoró Imre nyugdíjas pedagógust nettó 25 eFt jutalomban részesítsék, a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
80/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság  Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mogyoró Imre nyugdíjas pedagógus részére,  gyémánt diplomájának  átvétele alkalmából nettó  25.000 Ft  anyagi elismerést állapít meg. 
Az elismerés a szeptemberi testületi ülésen kerül átadásra. 
A költségvetés módosításakor az elismerés fedezetét átcsoportosítással biztosítani kell. 
Határidő.  szöveg szerint
Felelős: Mezfői Zoltán polgármester költségvetés módosítás előkészítésért: Kapecska Ferencné jegyző       
Girasek Károly képviselő: Fel lehet említeni a vandalizmust Rétságon. Elég sok kárt okoznak az intézményeknek, és a lakosoknak. Olyan jelenségek ütötték fel a fejüket, amik eddig nem voltak. Egyrészt a technikai sportokkal kapcsolatban. A nagyparkolóban is randalíroznak, ez az ott lakókat zavarja. Az együttélés szabályait be kellene tartani. Az meg különösen bosszantó, amikor az iskola előtti területet – ami egyben az iskola udvara is – használják, engedély nélkül. Annak ellenére használják és rongálásokat is elkövetnek. Indítványozom, hogy akár néhány este a közterület felügyelő. a polgárőrséggel és a rendőrséggel összefogva nézzen utána a dolognak. Az iskolát be kellene keríteni. Az az iskola udvara. Félmagas, bezárható kerítés kellene.  Az SZMSZ és az önkormányzati törvény értelmében 15 napon belül érdemi választ kell adni a képviselő észrevételeire . Felvetettem a nagyparkoló közepén lévő nyárfa kivágásának a körülményeit, 15 napon belül nem kaptam választ, mai nappal keltezve ma adta a polgármester úr a kezembe a választ, amiben leírja, hogy mennyibe kerül. Nem azt írja, hogy ki lesz vágva, csak, hogy mennyibe kerül. Nem ezt kérdeztem, nagy tisztelettel. De azért ezt is megköszönöm. Szerintem olcsóbban is meg lehet oldani, továbbra is azt mondom, távolítsuk el a rönköt. Évek óta ott az a rönk. Aki kivágta a fát, köteles lett volna eltávolítani a rönköt is. Ha már a Madách utat újítjuk, árukapcsolással a rönk kivágását is meg kellene oldani. Gusztustalan, szét van mállva, semmi konkrét célja nincs. Szerepel a Nemzetiségi nap, Lovas nap, Roma nap az anyagokban. Azóta volt egy augusztus 20-a. Ezen az úton is köszönjük meg a művelődési háznak a munkáját, a rendezvény jó színvonalú, szakszerű és a szokásoknak megfelelő lebonyolításáért. Takarékos, de jó rendezvény volt. Tömegeket vonzó ünnepség volt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A farönk kivágással kapcsolatban költségbecslés történt, ez nem biztos, hogy pontos. A testület dönt a rönk eltávolítása ügyében. A fakivágás annak idején azért így valósult meg, hogy a rönk lesz a város karácsonyfájának az alapzata. Én nem fogom indítványozni az eltávolítását, a képviselő-testület döntsön a témában.
Girasek Károly képviselő: Intézkedést kérek. 
Mocsári Gergely képviselő: Érintett vagyok a következő kérdésben, véleményt szeretnék csak mondani. Az iskoláról van szó. A személyi feltételek biztosításával kapcsolatos kérdések az iskola igazgató szuverén joga. De azt lehet véleményezni, ezt szeretném megtenni globálisan. Most már a közvélemény is így foglal állást. Az iskolában, a tantestületben már már az inkvizícióra emlékeztető eljárás folyik, egyes még ott lévő pedagógusokkal. Nem kérek választ.
dr. Tóth Mária képviselő: Iskolaügy van Rétságon, csatlakozom Mocsári úrhoz, szülőktől, pedagógusoktól is hallani. A tűzoltó szertárnál parkoló autók akadályozzák a forgalmat. Ezt a magunk bőrén is tapasztaljuk. A Mikszáth utcában lakók szóltak elsősorban ez ügyben nekem. Tiltó táblát kell kitenni, a rendes parkolót nem használják.  A Nyárfa utca iszonyatosan néz ki, a közterületet rendben tartó emberek dolgozzanak ott is. A temető mellett régebben fel lehetett menni, a parti részre is, de az állítólag  le lett zárva, jó lenne valahogy megoldani , hogy újra tudjanak ott közlekedni. A temetés rendjével kapcsolatban többen fordultak hozzám. Érthetetlennek tartják, hogy van akinek szabad oda temetni, ahova a másik embernek nem engedélyezték.  Az urnafal építésre igény van. A temetőben a szeméttároló mindig tele van, ritkán ürítik. Ráadásul a kereszt mellé van elhelyezve és  ott van a vizes edénytartó is. Más helyet kellene keresni. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Nem vitatom az iskolaigazgató hozzáértését a problémák megoldásában. Kívülállóként látom csak ezt az ügyet. De úgy gondolom, hogy talán nem erőből kellene megoldani minden problémát. Óhatatlanul van minden átszervezésnek sérültje, kárvallottja. Enyhíteni kell a sérüléseket, a bizonytalanságot el kell oszlatni. Időben közölni, kivel mi a szándék. Nem tesznek jót az iskolának a mendemondák. 
Jávorka János képviselő: A testületi üléseken munka folyik. Kimondottan zavar, hogy miközben a képviselők a véleményüket mondják el, egy másik képviselő társam nyomdafestéket nem tűrő megjegyzéseket tesz. Kérem, az ilyentől való tartózkodást. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Elhangzanak itt olyan súlyos szavak, amik nem éppen helyénvalóak, és nem éppen erre a kis közösségre jellemzőek. Lehet megtévedni, lehet tájékozatlannak lenni, de nem igazán jó, ha ítéletet mondunk. Pl. “csúsztatás” stb. Nem hazudok, sose tettem. Nekünk a nyilvánosság előtt jobban kellene vigyázni a saját viselkedésünkre. 
Girasek Károly képviselő: A temetővel kapcsolatos kérdések súlyosak. Inkorrekt dolog, hogy a temető gondnoka nem ad egyértelmű tájékoztatást. Mert lehetne azt mondani rendeletben, hogy létesítünk díszsírhelyet, vagy másik parcellát, amibe x forinttal többért lehet temetkezni. Volt egy szabályozás, ami a külső részbe nem tette lehetővé a temetkezést. Jól lehet, műszaki okai voltak, de azok elhárultak. Legyen egyértelmű és egyenlő elbírálás a temetkezések ügyében. Modor kérdése is felvetődik,  a gyászolók érzékenyebbek.
Kapecska Ferencné jegyző: A temetőre vonatkozó önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a következő ülésen kell tárgyalni, mert megváltoztak az erre vonatkozó jogszabályok. A jelenleg hatályos rendelet  alapján is a temetkezést a parcellázási terv szerint kellene biztosítani, a sírhelyeket ennek megfelelően kellene  kiadni. Kettes sírhely megvételére előre nincs lehetőség. Ha valaki meghal  a hozzátartozó akkor veheti csak meg a kettes sírhelyet. Most az utóbbi időben sajnos  ettől a rendelettől eltérően került erre sor. Az alul meglévő résznél a temettető alakította ki saját maga költségén a támfalat, meg a bozótos részt is rendbe rakta. Ettől függetlenül nem volt joga a temető gondnoknak ezt tenni, mert neki csak a vonatkozó rendelet alapján a parcellázási terv szerint szabadott volna eljárni, annál is inkább, mert sírhelyek kialakítása a képviselő-testület jogköre. Ezen kívül a temető aljába van kijelölve gyakorlatilag a dísz sírhelyek helye. Dísz sírhely adományozására a képviselő-testület jogosult. A temető gondnok  ez miatt kapott figyelmeztetést, remélhetőleg többet ilyen nem fog előfordulni. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Az iskolával kapcsolatban elég misztikus volt mindkét hozzászólás. Én azt gondolom, hogy nyíltabban kellene fogalmazni. Én most nem igazán tudom, hogy miről is van szó. Ma iskolában nevelőtestületi  értekezlet volt, szemmel látható volt, hogy probléma van a kötelező órák kiadásával.  Nem egy hálás dolog a tantárgy felosztást elvégezni. Biztos hogy vannak, akiknek ilyenkor az érdekei sérülnek. A másik téma, augusztus 20-i ünnepség egy részén részt vettem. A délelőtti kenyérszentelő nagyon megható, és szép esemény volt. Az időjárás is kedvezett. A plébános úr Végh urat megdicsérte, további működésére Isten áldását kérve. Külön kiemelte őt személy szerint, hogy mennyit segített a katolikus egyház különböző rendezvényeinél. Befejezésként egy megszívlelendő véleményt mondott, amit helyi sajtó ügyekben nyilvánított. Jó lenne, ha többen hallhatták volna. A központi orvosi ügyelettel kapcsolatos a következő mondandóm. A Megyei ÁNTSZ –szel beszéltem egyéb ügyben, amikor közölték velem, hogy a polgármester állítólag ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy augusztus 20-ig az ügyelet ki lesz meszelve, augusztus 30-ig pedig statikai felmérés készül. Kérdezték, tudok-e erről valamit, mondtam, hogy nem.  A meszelés nem nagy ügy.  A repedés miatt  statikai vizsgálat  nem kell. Bulejka úrral megnéztük a helyszínt, egyetlen gond van,  a vízelvezetés nincsen megoldva az épülettől. Ráadásul az egészségház felől is arra lejt a talaj, egyszerűen aláázott az épület úgy, hogy ez miatt a repedés megindult. Az épület közös használatban van. Egyszerű földfeltöltés is elegendő lesz talán, ezt majd a szakemberek eldöntik. A meszelésről akkor ne feledkezzünk el. A bizonyos földfeltöltést mielőbb meg kellene csinálni, a sok eső nem tesz jót. Célszerű lenne valamennyi intézményünk, valamennyi épületünk felülvizsgálata, a víz nagyon nagy károkat tud tenni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Csak a meszelésre tettem ígéretet. Statikai vizsgálatra nem. Ehhez amúgy is a testület döntésére lenne szükség, mivel anyagi vonzata van. Még ilyen kérés sem volt felém.
Mocsári Gergely képviselő: Az elmúlt ülésen téves adatok hangzottak el részemről, a vízelvezetéssel kapcsolatban. A panaszosra azt mondtam, hogy a Jászteleki úton lakik, ezzel szemben ő a Börzsönyi utcában él. Ez a dolog nem oldódott meg, kérem az érintett lakókkal a helyszínen beszéljék meg a továbbiakat. 
dr. Tóth Mária képviselő: Köszönöm az egészségügyiek munkáját. Egészségügyi dolgozók napja volt. Külön köszönöm az asszisztencia és mentősök, de természetesen az orvosok munkáját. Továbbá köszönöm az ügyelet munkáját is. Nagyon sok jó véleményt lehet hallani. Ezzel a lakossági véleményt is tolmácsoltam.
Havas Vilmosné képviselő: A mentőállomáson hány telefon van. Egy konkrét esetben háromszor is telefonáltak a mentősöknek, de ugyanakkor telefonáltak az ügyeletről is. Természetesen így a vonal foglalt volt. Esetleg egy mobillal nem lehetne-e ezt a problémát megoldani? 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Egy telefon van, de a 104-es számon is elérhetők a mentők. 


Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.
kmft.
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-