Jogtalan az adatkérés - Válaszolt az adatvédelmi biztos


Történt, hogy ebben az évben különös feltételeket fogalmazott meg a képviselő-testület, vagy inkább Gál Gábor a Művelődési Oktatási és Sport Bizottság elnöke, a sporttámogatások odaitélésekor. 
     Különöset, mert nem volt az eredeti pályázati kiírásban semmi olyan kitétel, hogy a pályázó egyesületek bármilyen személyes adatokat kötelesek lennének benyújtani. Csupán az szerepelt, hogy a létszámot és abból a rétságiakat közöljék. És különöset azért mert pontosan lehetett tudni, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvény nem engedi meg ilyen adatok bekérését, és különösen kezelését. A bizottság - és végül a testület többségi szavazással - elfogadta ezt a kitételt szerződéskötési feltételként.
     Érdekes, hogy az ülésen a törvényesség érdekében szólni köteles személy - vagy a jogban igen jártas képviselő - nem kifogásolta ilyen határozat elfogadását, és az is érdekes, hogy a Közigazgatási Hivatal a jegyzőkönyvek átvizsgálásakor ugyancsak nem vette észre a kapitális törvénysértést.
     Szerkesztőnk - kihasználva egy adódó televíziós legetőséget - élő adásban kérdezte meg Péterfalvi Attila adatvédelmi biztost, törvényes-e az eljárás? Az adásban - amely itt alul is megnyitható - nem tudott egyértelmű választ adni, azt kérte, hogy írásban tegyem fel a kérést hivatalának, és válaszolni fog. Megtettem. A levél ugyancsak itt elolvasható. Már már azt hittem, elfeledkeznek az ügyről, pedig nem. (A határidő még nem járt le) A mai napon levelet kaptam az adatvédelmi biztos úrtól, melyben levezeti, jogszabályokra hivatkozva részletezi, milyen adatkezés van az egyesületeknél, mi képez személyes adatokat, és levele végén egyértelmű állásfoglalást tesz. A levél is megnyitható itt. Az ügy szempontjából a leglényegesebb bekezdést ide is idézem:
     "Az egyesület képviselője tehát csak abban az esetben adhat tájékoztatást a szervezet tagjainak nevéről, lakcíméről az önkormányzatnak, ha ehhez a tagok hozzájárulásukat adják. A pályázati támogatás megítéléséhez a taglétszámról szóló kimutatás rendelkezésre bocsátását elegendőnek tartom.
     Budapest, 2007. március 22.  Üdvözlettel: dr. Péterfalvi Attila "
     Egyértelmű tehát, hogy a hozzá nem értés, a jogos észrevételre nem hallgatás újabb törvénysértést eredményezett. Ahogy egy érintett fogalmazott, midőn tájékoztattam az érkezett levél tartalmáról: "Ezt megint bebukták. De nagyon! Kiváncsi vagyok meddig lehet még ezt a pökhendi stílust folytatni következmények nélkül Rétságon?"
     Magam is ezt kérdezném, de adjon inkább választ a Tisztelt Olvasó! Mit gondol az ügyről? Véleményét itt alul megnyíló lapon beírhatja.

További kapcsolódó információk, dokumentumok, cikkek:
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-