Képviselő-testületi ülés 2017. március 31.

Utolsó módosítás, kiegészítés:
2017.03.25.
Add a Facebook-hozAdd a Twitter-hez
-
-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. március 31-én pénteken 16.00 órakor
 ülést tart
Az ülést a Rétsági Televízió egyenes adásban közvetíti.
Internetes adás megtekinthető itt >>>
-
Az ülés videofelvétele itt megtekinthető. Egyben 3h 40' >>>
Az előző ülésekek videófelvételei a RétságNet Youtube csatornáján:
A februári ülés videója itt megnyitható >>>
A januári ülés videói itt megtekinthetők >>>
A decemberi ülés videófelvétele itt megnyitható >>>
A RétságNet videócsatornája korábbi ülések videófelvételeivel >>>
Önkormányzati évértékelő című cikkünk 2015 elemzésével >>>
És Önnek mi a véleménye? Itt beírhatja saját kommentárját >>>
--
APVB ülésen módosított napirendi sor >>>
A PVB ülésen kialakított határozati javaslatok >>>
Napirendi javaslat
1./ Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
2./ Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója 
Előterjesztő: rendőrkapitány 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
3./ Beszámoló a Városüzemeltetési csoport 2016. évi munkájáról 
Előterjesztő: Salgai György városgondnok 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
5./ Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi beszámolója és 2017. évi munkaterve
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
6./ Sport és civil szervezetek 2017.évi támogatási pályázatainak elbírálása 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
7./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
8./ Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
9./ 2017. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
10./ 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
11./ ÉMÁSZ szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
12./ „Üzenetek, vallomások, strófák” c. antológia megjelenítése
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
13./ Szerződés-tervezetek a Május 1-i és a Gyermeknapi programokhoz
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
14./ Könyvtári bútorok cseréjére és a dokumentumok mozgatására árajánlatok
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
15./ Bér + S&M szerződés jóváhagyása – fekete fénymásoló géphez
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
16./ Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése irattári feladatok ellátására
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
17./ Támogatott foglalkoztatásra irányuló hatósági szerződés megkötésének engedélyezése
Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
18./ Ingatlan használatba adási szerződés II.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
19./ Konzorciumi megállapodás megkötése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
20./ Védőnők finanszírozásának kötelező kifizetése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
21./ XXVI. Nógrád Megyei Vadásznap előkészítése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
22./ Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének kötelezettsége
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
23./ Energetikai intézkedési terv készítésének kötelezettsége
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
24./ Víziközmű vagyonátadásra szóló szerződés előzetes véleményezése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
25./ Tervezői többletigény III.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
26./ Tájékoztatás az Állami Számvevőszék 2017. évi ellenőrzéséről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
27./ Tájékoztatás pályázati lehetőségről (TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és a helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
28./ Tájékoztató pályázati lehetőségekről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
29./ Tájékoztatás az Országos Mentőszolgálat álláspontjáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
30./ RRT Motorsport Sportegyesület kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
31./ RRT SE közvilágításbővítési kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
32./ A Rétsági Polgárőr Egyesület megállapodás módosítási kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
33./ Baranyi Bertalanné fakivágási és egyéb kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
34./ Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködés lehetősége
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
35./ Key Telecom International Kft. kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
36./ Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoporthoz érkezett kérelem
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
37./ Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
38./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
39./ Egyebek
Egy tájékoztatóként kiadott irat itt megnyitható >>>

---------Rétság, 2017. március 20.

PVB ülésen módosított napirendi sor >>>
A PVB ülésen kialakított határozati javaslatok >>>
-

Hegedűs Ferenc
polgármester
-

Az üléshez a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalására 21-én, kedden 16.00 órakor kerül sor.
-
A mellékelt iratok többsége pdf formátumú. Megnyitásához Adobe Acrobat Reader szükséges. 
Akinek nincs a gépén, innen letöltheti, és installálhatja
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-