Képviselő-testületi ülés 2017. január 27.

Utolsó módosítás, kiegészítés:
2017.01.26.
Add a Facebook-hozAdd a Twitter-hez
-
-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. január 27-én pénteken 16.00 órakor
 ülést tart
Az ülést a Rétsági Televízió egyenes adásban közvetíti.
-
Az ülés videói itt megtekinthetők >>>

Az előző ülésekek videófelvételei a RétságNet Youtube csatornáján:
A decemberi ülés videófelvétele itt megnyitható >>>
November:
A RétságNet videócsatornája korábbi ülések videófelvételeivel >>>
Önkormányzati évértékelő című cikkünk 2015 elemzésével >>>
És Önnek mi a véleménye? Itt beírhatja saját kommentárját >>>

--
A PVB ülésne javasolt módosított napirendi sor >>>
A PVB által elfogadásra javasolt határozatok >>>
Napirendi javaslat
1./ Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2017. évi térítési díjának megállapítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
2./ 2017. évi költségvetés előkészítése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
3./ Polgármester 2017. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
4./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
5./ Cafetéria szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
6./ Tervezői többletigény
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
7./ Vízjogi létesítési engedélyhez szükséges döntések meghozatala 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
8./ Iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
9./ Helyi vízkárelhárítási terv elkészítése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
10./ Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
11./ Honvédelmi Minisztériummal Együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
12./ A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság állásfoglalás kérése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
13./ Szerződések jóváhagyása (Zöld Híd Kft. – Piac tér)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
14./ Optimális Kft. önkormányzati biztosításokkal kapcsolatos javaslatai (II)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
15./ Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyása
Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
16./ A 165/2014.(X.27.) és 166/2014.(X.27) Kt. határozatok felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
17./ A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme párhuzamos foglalkoztatás időpont módosításának engedélyezése
Előterjesztő: Varga Nándorné intézményvezető helyettes
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
18./ Műszaki ügyintézői munkakör kialakítása
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
19./ Titkársági ügykezelői státusz létesítése
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
20./ Közszolgálatban állók illetmény eltérítése
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
21./ Tóth Anna kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
22./ Paff László és Pfaff Lászlóné felajánlása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
23./ Pfaff Lászlóné kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
24./ Nyárfa u. 4. számú társasház lakóinak kérelem
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
25./ Terman Józsefné kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
26./ Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoporthoz érkezett kérelem 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
27./ Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
28./ Egyebek
Zárt ülés
1./ Fedezet kérése ügykezelői bér eltérítésére
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző

---------Rétság, 2017. január 20.
 


A PVB ülésne javasolt módosított napirendi sor >>>
A PVB által elfogadásra javasolt határozatok >>>
-

Hegedűs Ferenc
polgármester
-

Az üléshez a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalására 24-én, kedden 16.00 órakor kerül sor.
-
A mellékelt iratok többsége pdf formátumú. Megnyitásához Adobe Acrobat Reader szükséges. 
Akinek nincs a gépén, innen letöltheti, és installálhatja
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-