Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2011. január 21-i kt-i ülésen
2011.02.20.
-


Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester, Girasek Károly képviselő, Hegedűs Ferenc képviselő, Jávorka János képviselő, Majnik László képviselő, dr. Szájbely Ernő képviselő, Fejes Zsolt jegyző, Borosné Gellai Katalin iskolaigazgató, Feketéné Gyurcsik Magdolna óvodavezető, Végh József intézményvezető, lakosság részéről 2 fő

Az ülésen jegyzőkönyvvezető nincs jelen, a jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készül.
Tárgy: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 21-i ülése
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Jó estét kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, megjelent intézményvezetőket, vendégeket, a 2011. január havi rendes ülésen. A képviselő-testület ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 fő jelenlétével határozatképes. Alpolgármester úr gondolom érkezni fog, nem jelezte a hiányzást. Mielőtt rátérünk a napirendi javaslatra, a napirend előtti kötelező három beszámoló következik.

Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(16:01)
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Tessenek kérdezni! Észrevétel is lehet! Girasek úré a szó!
˙
Girasek Károly képviselő: Köszönöm! Van kérdésem is több, amit fel kell tenni. Egyrészt később kaptuk meg az anyagot, ami 60-80 oldalas, így nem lehetett kellően felkészülni. Szomorúan tapasztalom, hogy alig van változás a lejárt határidejűek teljesítettségi szintjéhez képest. Első kérdésem, hogy a 147/2010-es határozat hogyan lett végrehajtva? Az nincs ideírva polgármester úr, de még nincs végrehajtva, erre volt egy határozat, fél éve hozta a testület csak nem történt benne semmi.
Répási Lászlóné lakásának az ügye, megnéztem az akkori jegyzőkönyvet, ahol több határozatot hozott a testült azonnali határidővel a polgármester úrnak júniusban! Azóta is érdemi dolog nem történt, legalábbis a lakás azóta is beázik. Első kérdésem, hogy ez ügyben, hogy áll a konkrét javítás, de bármit döntött is a társasház, attól még befolyik a víz folyamatosan. Tehát mi történt Répási Lászlóné lakásának a használhatóvá tétele érdekében?
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Röviden próbálok válaszolni, tegnap volt egy lakógyűlés, 12 lakás tulajdonosaival. Nincsen érvényes alapító okiratuk, legalábbis hat lépcsőháznak nincs. Hat lakás meg akart alakulni. Nekem ügyvéd úr annak idején is azt a tanácsot adta, hogy addig nincs jogcímünk fizetni, amíg nincs rendezve az SZMSZ illetve a társasház alapító okirata. Ehhez képest tegnap úgy álltunk fel, hogy közös akarattal megegyeztünk abban, hogy mindenki érzi a súlyát és felvállalja a tető javításának rá eső arányos összegét. Három ajánlatot kértünk be annak idején, ezt jegyző úr tette meg. Ezt kiküldtük a lakóközösségnek, tudtommal ki is választottak egy ajánlatot. Tegnap ígéretet kaptam az egyik kezdeményező lakótól, hogy a következő napokban hozza az általuk kiválasztott legjobb ajánlatot, mert még egyet kell egyeztetniük a nyertes vállalkozóval és összegszerűen fog ide kerülni. Nem tudom, hogy az időjárás hogyan engedi ennek a munkának a megkezdését, mihamarabb meg fogjuk kezdeni. Értem a probléma súlyát. Köszönöm!
˙
Girasek Károly képviselő: Jó még a véleményben összefoglalóan szeretném! Ismét azt látom, hogy a sorszámok meglehetősen hiányosak. Sorozatosan maradnak ki ötök, tízek, Néhány ezekből megvalósult, de van olyan, hogy 278-as itt nem szerepel, meg a 281-es nem szerepel, ami a fejlesztési hitel illetve annak a második részének a felvétele. Itt volt olyan, hogy folyamatba van, meg szerződéskötés, de a testületnek tudnia kell, hogy a második ütem felvétel megtörtént-e? Ezzel függ össze, hogy volt egy olyan döntés, a 302-es, hogy a második forduló 21 millióját haladéktalanul át kel utalni. Tehát van hitel és át van utalva, vagy nincs hitel és nincs át utalva?
˙
Fejes Zsolt jegyző: Tehát, a fejlesztési hitel második forduló felvételével kapcsolatban az előzetesen leegyeztetett és összeállított hitelcsomagot megküldtük a pénzintézetnek. Elég kellemetlen dolog, munkatársam jelezte, hogy napok óta nem éri el az ügyintézőt, én megkérdeztem a salgótarjáni fiókvezetőt, aki azt ígérte, hogy utánanéz és visszahív. Tegnap este hívott vissza és azt mondata, hogy ma fog jönni email, ha van hiánypótlási igény. Én megjegyeztem, hogy sérelmezem, hogy egy tavaly benyújtott hiteligényre miért jönne most hiánypótlási igény. Azt tudom mondani, hogy nem érkezett ma e-mail hiánypótlásra. Véleményem szerint bírálat alatt van, de ez nincs megerősítve. Ebből értelemszerűen fakad, hogy a második forduló hitelkérelme még nem lett elbírálva, ezért az a 21 millió még nem lett átutalva. Viszont ami az első fordulóhoz kapcsolódott, ott minden határozatban elrendelt fizetési kötelezettségünket teljesítettük.
˙
Girasek Károly képviselő: Nem tudom elfogadni a választ jegyző úr, mert ide az van írva a 302-es határozathoz, hogy az átutalás megtörtént. De a határozat nem csak erről szólt. Így sikkadnak el a határozatok, hogy oda van írva, hogy megtörtént és közben nem történt benne semmi. A 302-es határozatunk a-b-c. A c.pont: 21 millió Ft-os működési költségfüggő tétel, további egyeztetést, pontosítást kell folytatni, mikor, milyen ütemezésben szükséges a kifizetés. A teljesítés a második fejlesztési hitelfelvétel függvénye. Felelős: polgármester. Határidő: egyeztetésre 2010.december 15. Ezt úgy elfelejtettük. Ezekről többet nem lesz beszámoló.
˙
Ugyanilyen problémám van a 296/2010-es döntésünknél. A buszsofőr munkaköri leírása, múltkor ide volt írva valami, kiderült, hogy az nem úgy van. Nincs. Most már itt nem is szerepel. Van neki munkaköri leírása vagy nincs? Véleményem szerint ez a határozat nincs végrehajtva!
˙
Fejes Zsolt jegyző: Amint mondtam van munkaköri leírása, elkészítettem, ugyanakkor felmerült a bizottság részéről, hogy felül kell vizsgálni bizonyos munkaköröket, ezeket most itt nem részletezem. A munkakör átalakítás alatt van, további vizsgálatot kell elrendelni, ezért nincs átadva még a munkaköri leírás. De elkészült, bármikor meg tudom mutatni. Szünetben lehozom!
˙
Girasek Károly képviselő: Következő a 297. számú határozatunk, ami a városházi parkolóhelyekről szól, ami kétségtelen, hogy meg lett nyitva. Ugyanakkor abban volt egy határozat, hogy a polgármester azonnal intézkedjen a feleslegessé vált villanyoszlop ügyében. Ott valami szakértői javaslatot kérünk, ami még nem érkezett meg. Mi köze ennek a villanyoszlophoz? Ez is ad akta van téve, a határozat tíz mondata helyett egy mondat, és ha nem kérdezek rá, el van felejtve, hogy akkor mi a helyzet? A villanyoszlop ügyében történt-e intézkedés?
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Válaszol a jegyző!
˙
Girasek Károly képviselő: Ezért a polgármester volt a felelős, válaszoljon a polgármester, ha kérhetem tisztelettel!
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Megrendeltük, majd kisegít a jegyző, ha pontosítani kell, mindjárt utána, ahogy a testület ezt kérte. Közölték, hogy ehhez csak ők nyúlhatnak hozzá. Erre a véleményre várunk, hogy mikor, milyen feltételekkel. Kiegészítés?
˙
Fejes Zsolt jegyző: Igen! Itt az hangzott el, hogy az oszlopnak nincs funkciója. Amikor megkérdeztük az ÉMÁSZ illetékesét, elmondtuk melyik oszlopról van szó, nem tudták beazonosítani, hogy miről van szó, és abban állapodtunk meg, hogy ki fognak jönni, megnézik ők is. Több vezeték van rajta, ebben lehet elektromos is, amint ez a helyszínelés meglesz, akkor tudják eldönteni, hogy az oszlop eltávolítható vagy sem. A temetői villanyoszlopok pótlását is konkrétan megrendeljük, mert az, a mi feladatunk. Ez viszont ennek az eltávolítása a szolgáltató feladata lesz. Ami az előző beszámolóban volt, az a burkolatjel festésre vonatkozik, amit a szakértő jelzett, még nem küldött szakvéleményt. Rendőrség is azt mondta várjuk meg, amíg ez lekopok, és utána alakítsunk ki másik forgalmi rendet. Nem is logikus, ilyen időben nem lehet festeni!
˙
Girasek Károly képviselő: Igen, ezt a múltkor megértettem, de van a határozatnak több része is! Lakossági panasz alapján is 289/2010. számú határozatban arról szólt a döntés, hogy a polgármester felelős a kérelmező értesítéséért 8 napon belül, nevezetesen Kristály István és Kristály Istvánné ügyében. Akkor volt november 25-e, eltelt a nyolc nap és úgy tudom, nem kaptak értesítést!
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Időközben kiment az értesítés!
˙
Girasek Károly képviselő: Mikor?
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Ezt nem tudom fejből megmondani!
˙
Girasek Károly képviselő: Köszönöm! Kérdésként teszem fel, hogy beadtam egy iratot, amire itt kellett volna válaszolni, a temetői villanyoszloppal, a fakivágás feljelentéssel és a ravatalozó állapotával kapcsolatban, Sok oknál fogva itt kellett volna válaszolni, erre nem kaptam választ, kérdésem, hogy milyen intézkedés történt! 
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: A temetői villanyoszlopra itt válaszoltunk, hogy megrendeltünk, mi nem nyúlhatunk hozzá?
˙
Girasek Károly képviselő: Addig marad az a pár szál drót, nem lehet egy bilinccsel megerősíteni, amíg valakit agyon nem üt?
˙
Fejes Zsolt jegyző: Senki nem nyúlhat hozzá. Csak szakember Én nem vállalom a felelősséget. Nem küldhetek oda egy közmunkást, vagy bárkit! Be lett jelentve, ahhoz csak szakember nyúlhat hozzá, hamarosan meg fogják csinálni, jövő héten szerintem sorra is kerül.
˙
Girasek Károly képviselő: Akkor mi történt a fakivágás feljelentéssel és a ravatalozó állapotával?
˙
Fejes Zsolt jegyző: A feljelentés megtörtént, be tudom mutatni a nyomtatott példányt., de el lett küldve
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: A ravatalozóval most megálltunk. A fakivágás megtörtént úgy, ahogy azt a testület megrendelte, időközben karácsony volt, illetve fagy volt, tehát az építkezést nem tudtuk folytatni.
˙
Fejes Zsolt jegyző: Illetve azzal egészíteném ki, hogy azzal, hogy a fa ki lett vágva, igazából előbbre nem jutottunk, mert a rézsű bontásához el kellene távolítani a fa gyökereit is. Meg lehetne oldani közmunkásokkal, de most nincs erre lehetőség. Jelen pillanatban három fő van az egész városban foglalkoztatva. Amíg a gyökérzet a földben van, a rézsű nyesését nem lehet elvégezni, ez benne van a lejárt beszámolóban.

Mezőfi Zoltán polgármester: További kérdés? Akkor jöhetnek a vélemények!

Girasek Károly képviselő: Azt látom, hogy továbbra sincs változás a lejárt határidejű határozatokban, sőt egyszerűen szemfényvesztés folyik, és olyan hivatkozások, amik nem igazak. Kimaradt sorszámok vannak, és végre nem hajtott feladatokat különféle módokon kendőz az előterjesztő, aki a polgármester. Itt van a laktanya jelenlegi állapotának rögzítése, amire az a válasz, hogy a felmérés megkezdődött,- remélem ez így van, - szoftverkészítés és digitális adatgyűjtés folyamatban. A testület ilyet elő nem írt, nem is kérte, nem kell szoftvert készíteni, le kell fényképezni, fel kell írni. Ez vélemény nem kell rá reagálni, köszönöm!

Fejes Zsolt jegyző: Ennek nem jó az optikája! Elhangzik egy vád, arra illik válaszolni!

Girasek Károly képviselő: Tisztelettel kérem, én kaptam a szót, napirend előtt nincs vita, én véleményt mondok, erre nem kell reagálni. Az SZMSZ módosítás ezt tartalmazni fogja, hogy nem kell minden szót öt embernek megindokolni, mert akkor nem tudunk tárgyalni. A véleménnyel a napirend előtt nem lehet vitatkozni! Kérem, hogy ne szakítsanak félbe!

Mezőfi Zoltán polgármester: Bocsáss meg, ügyrendi észrevételem van, a vita nem erre vonatkozik, hanem a napirend felvételére!

Girasek Károly képviselő: Akkor is szeretném egyben elmondani a véleményemet! Következő ilyen. Az szerepel a „közérdekű adatok megjelenítése a honlapon” tárgyú határozatnál, hogy a honlap feltöltése folyamatban van. Az igaz, hogy a Művelődési Központ a rábízott feladatot láthatóan elvégezte, elindult a honlap. Igen ám, de a honlap üres. A tényszerűséghez hozzátartozik, hogy Ildikó átküldött 18 rendeletet és három jegyzőkönyvet. Ez van rajta. Akkor ne tessék ideírni, hogy a honlap feltöltése folyamatban van, mert az állampolgárok igen érzékenyen kritizálják. Most a művelődési házat tettük ki annak, hogy hülyének nézik! Ez sem jobb, mint a régi! Nincs is rajta semmi! Miért nem ír rendeletet az igazgató, mert ő olyan okos? Írja meg a rendeleteket is, tegye ki a rendeletek is. Itt viszont az szerepel, hogy folyamatban van. Semmi nincs kérem folyamatban! Volt egy határozatunk a 299./2010-es amelynek igen érdekes a története, ezt most nem mondom el, mely szerint december 15-ig kérték, hogy kapják meg CD-n az anyagot, jelenleg sem kapták meg. Nem történt meg, január 15-ig sem, nem tudom mikor lesz itt ennek a határideje!

Mezőfi Zoltán polgármester: Jelen pillanatban akkor milyen szerverről üzemel a honlap?

Girasek Károly képviselő: Polgármester úr! A szerver olyan, mint egy üres terem, ha nem töltik fel adatokkal, akkor van egy honlap üres oldalakkal, mert nem kapott rá adatokat a művelődési ház. A szerver működik!

Mezőfi Zoltán polgármester: Eddig a Gonda Gábor szolgáltató adta a szervert vele megszűnt a szerződés! Akkor most kinek a szervere üzemel?

Girasek Károly képviselő: A művelődési központ üzemeltet egy szervert! Erről szólt egy határozat, ezt annak idején elmagyaráztam. Ismét nem kellene közbekérdezni, mert ezzel megy az idő!

Mezőfi Zoltán polgármester: Nem fogom szaporítani a szót! Arról volt szó, hogy szívesen segítesz, szerzel egy szervert havi 2500 Ft-ért.

Girasek Károly képviselő: Ez megtörtént!

Mezőfi Zoltán polgármester: De erre nem adtunk neked felhatalmazást, hogy te szerezzél szervert!

Girasek Károly képviselő: Nem én szereztem! A dolgoknak ezt a részét hagyjuk!

Mezőfi Zoltán polgármester: Most fogom hagyni, de kértelek téged négyszemközt, barátilag, hogy ne menj a szerver közelébe! Jegyző mondta, hogy ő tud ingyen szerezni szervert!

Girasek Károly képviselő: Ez a szerver fent van a BIX-ben, vagy a SZTAKI-ban van fönt, nem is tudok a közelébe menni! Polgármester úr! Volt egy határozat, ez ügyben a Művelődési Központ szabályszerűen járt el. Engem ez ügyben a hozzászólásomat megszakítva se zavarba ne hozz, se hogy olyat mondjak. Volt egy határozat, akkor a vitában sok mindent el lehetett volna mondani! A Művelődési Központ az utasításnak megfelelően cselekedett. Létrehozatott egy új honlapot, amelynek az oldalai teljesen üresek. Ehhez képest, hogy a szerver hol van, az teljesen mindegy, ez egy virtuális szerver, nem egy gép. Az hogy még nem kapott érdemi adatot, egyetlen egy szerződést sem, egyetlen egy ügyforgalmi statisztikát sem, egyetlen egy ügymenetmodellt sem, egyetlen egy ügyleírást sem, egyetlen egy letölthető nyomtatványt sem, az már ide tartozik. Erre volt utasítás, nem lett végrehajtva és az van ideírva, hogy folyamatban van! 

Van néhány intézkedéskérés, például: Laktanya kárigény érvényesítése: Kapacitás hiány miatt az átdolgozás folyamatban. Kérem tisztelettel, mindenütt az szerepel, hogy költségvetés, ember hiányában nem tudjuk megcsinálni az önkormányzat kötelező feladatait. Ez elfogadhatatlan, nem sorolom fel. Több helyen ez van írva. A laktanyai kárigény költséget már többször kértem, hogy kerüljön a testület elé, hiszen erről a százmillióról feltehetően van egy lista. Majd a testület eldönti, hogy mit kér attól a cégtől, harmadik ülés, nem látjuk, pedig itt remélhetünk 15-20 millió forintot. Arra nézve, hogy a leesett stoptáblát, amit el fognak lopni, jegyző úr azt írja, a Nyárfa utca végén, hogy nincs rá ember, nincs rá semmi. Két csavart meghúzni? Lefényképeztem, bejelentettem, lehet, hogy azóta ellopták. Nincs gazdája a városnak, de hogy ennyire nincs, és ennyire mindig erre hivatkozunk! Ha a stoptáblánál valami baleset történik, nem tudom ki vállalja fel a felelősségét. Sorozatosan az szerepel, hogy a hivatalban jelenleg nincs gazdája, helyettesítés kapacitás hiánya miatt nem megoldható. Számtalan dologra én ezt nem tudom elfogadni, nem részletezem, sorozatosan ezek szerepelnek az iratban, kérem, hogy a határozatok valóban kerüljenek teljesítésre, mert hónapról hónapra azzal nézzük szembe, hogy hoztunk döntéseket és jó 70 %-a nincs végrehajtva, és mellébeszélő válaszokat kapunk. Köszönöm szépen, elnézést, ha kicsit hosszabb voltam, csak azért volt, mert a parlamentáris rendtől eltérően, állandóan meg lettem szakítva.

Jávorka János képviselő: SZB elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kapcsolódva Girasek képviselő úr hozzászólásához, két témát szeretnék megemlíteni. Répási Lászlóné kérelmével kapcsolatosan, tavaly nyáron foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. A helyszínen járt személyektől hallottam, szomszédoktól, illetve a kérelmezőtől, hogy áldatlan állapot van a lakásban, vizes, penészes, egyszerűen a XXI. században gyalázat, hogy ebben sajnos több hónap óta nem történt semmi. Az a tiszteletteljes kérésem a polgármester úrhoz, hogy határozottan ebben érdemi intézkedés történjen a legrövidebb időn belül. A másik Kristály István és Kristály Istvánné kérelme. Ezt jeleztem jegyző úrnak a múlt héten, örülök, hogy a tájékoztatás a család részére megtörtént. Azt kérem, hogy a jövőben 30 napos határidővel történjen meg az értesítés. Köszönöm szépen!

Hegedűs Ferenc képviselő: A temetővel kapcsolatban nagyon szépen megkérem polgármester urat és képviselő társaimat is, hogy a rossz hangulatkeltés miatt nagyon gyorsan tegyük tisztába a dolgot. Ki rendelte meg ezt a munkát, ki volt ebben felelős, ki tűzte ki ezt a munkát, mert egyes jellemtelen személyek azt terjesztik, hogy a Hegedűs Feri okozta ezt a helyzetet, ami a temetőben van. Valamikor a régi testület megszavazta az urnafalat, onnan kezdve a testület kezelte ezeket a dolgokat. Még azt sem lehet mondani, hogy a városfejlesztési bizottság elnöke lettem volna, átadtam Jávorka János képviselő társamnak. Azt sem tudtam, hogy épül az urnafal, hogy épülnek az oszlopok. Azt kérem most letisztázni, hogy a Hegedűs Ferinek mennyi köze van az előtetőhöz.

Jávorka János képviselő: SZB elnöke: Az urnafal és előtető kérdésével több lépcsőben foglalkozott az előző testület. Bizottsági ülésen elénk került egy vázlatterv. Nekem volt egy olyan javaslatom, hogy két lépcsőben épüljön meg, de a testület úgy döntött, hogy egyszerre legyen meg a kivitelezés. Ezt a 9 milliós tételt csak hitel terhére tudjuk megvalósítani. Ezt követően nyerte el közbeszerzésen a kivitelező a munkát és kezdte meg valamikor októberben a kivitelezést. Sem Hegedűs úrnak, sem nekem, sem a testületnek nincs köze ahhoz, ahogy elindult ez a dolog. Mivel nem került a képviselő-testület elé a részletes terv és a költségvetés, ezek nem lettek pontosítva, nem lett a lakosság megfelelően tájékoztatva, ezért ez a helyzet alakult ki,ami most áll, azon kell munkálkodni a képviselő-testületnek, hogy ahogy lehet, ezt rendezzük. Köszönöm szépen!

Mezőfi Zoltán polgármester: Nincs több! Aki a tájékoztató elfogadásával egyetért, kérem, most szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen 2 nem és1 tartózkodás szavazattal a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörbenhozott döntéseiről szóló 2011.január havi tájékoztatót nem fogadta el.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban 
az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
(16:32)
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Tíz nap kiesett a karácsonyi ünnepek miatt. Hallgatom a kérdéseket, ezeket az itt felsoroltakat szinte már mindenki ismeri, azóta történtek már végrehajtások is. Várom a kérdéseket!

Hegedűs Ferenc képviselő: Örömmel látom az Ipoly Erdő Zrt-vel történt tárgyalást. Lesz ebből munkalehetőség az embereknek?

Mezőfi Zoltán polgármester: Az állami erdészeteknek van módjuk arra, hogy közmunka keretében erdőtakarítást végezzenek. Arra kértem őket, hogy Rétsághoz közel eső, mivel általában a település szerinti illetékes közigazgatási külterületen lévő erdőknél tudják bevonni a jelentkezőket, Erre külön igényelhet keretet. Ez a fajta erdőtakarítás nem gépi, hogy a jogosítvánnyal nem rendelkező munkanélküliek foglalkoztatását meg lehessen oldani. Van folyamatban és van arra akarat, hogy megjelennek ilyen pályázatok, hogy mi is kerüljünk be ezekbe a programokba. Amint megjelentik a pályázat, értesítenek. Az Önkormányzatok által igényelhető közmunkás létszám radikálisan csökken, ugyanakkor a nagy állami közmunkaprogramokba szeretné az állami akarat bevonni a munkanélkülieket. Ilyen lehet az ún. külterületi vízfolyásoknak ebben a programban történő takarítása. Mi az Ipolymenti Vízgazdálkodási Társulás területén vagyunk. Valószínűleg be fog indulni itt is a program. A belvízhelyzet mindenki tudja mennyire fontos, bár Rétságon komoly problémákat még nem okoz, de úgy tűnik, hogy a vízelvezetés, árkok kimélyítése napirenden lesz. Múlt év végén Balassagyarmat környékén már dolgoztak, erősen felügyelték, és a végeredmény az volt, hogy a maradék deponált fát rászorultsági alapon osztották szét.

Girasek Károly képviselő: Megint azt kell mondjam, polgármester úr, hogy ez az alig-alig fél oldal ismét nem adott képet nekünk arról, hogy ebben a hónapban a polgármester a város érdekében milyen munkát végez. Amit az Ipoly Erdőről hallottunk, valószínű nem fog ott működni. 

Egyetlen olyan beszámolót látok ami érdemi és remélhetően eredményes lesz,a buszforduló ügye. Érdekes, hogy december 16-án volt ülésünk, és a december 9-i és 10-i anyagok itt vannak felsorolva. Napirenden is volt, döntöttünk róla, ezen túl ismét nem találhatunk olyan leírást, amiből az derül ki, hogy mit tett a polgármester a város érdekében. Azt kérem, hogy amikor hosszabb útra mégy. le legyen írva, hogy ezt intéztem. Meg lehet nézni, hogy egy szomszéd faluba hogyan számol be a polgármester! Vagy a munka kevés vagy a beszámoló kevés! Legyen összhangban a kettő. Köszönöm.

Mezőfi Zoltán polgármester: Egy héttel előbb megy ki az anyag, mint ahogy az ülés van. Én folyamatosan vezetem, hogy meddig szólt az előző beszámoló és onnan indítom a következő havit. A vízműnél konkrétan a javaslatomra vették le a napirendről, tehát csak csinálunk valamit! A közmunka program nagyon fontos, nagy a feszültség, óriási a szegénység, nagy a felháborodás. 28.000 Ft-os segélyből még a hideg vizet sem lehet kifizetni. További kérdés, vélemény? Nincs! Aki a tájékoztatóval egyetért most, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2 igen 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról szóló 2011.január havi tájékoztatót nem fogadta el.

A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó beruházással kapcsolatban a polgármester 
és a Nonprofit Kft ügyvezetőjének tájékoztatása 
a beruházás előrehaladtáról és a működtetés előkészületeiről
(16:42)
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Megkérem Bugarszki Miklós urat, hogy fáradjon előre, ha lesznek kérdések, lehet válaszolni. Én javaslom, hogy egyenként egy kérdés egy válasz menjen.

Majnik László képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy az, hogy a projektzárást módosítani kellett, azt igazából mi okozta?

Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató: Projektzárás elhúzódásának több oka van. Egyrészt az átadásnak már sokkal régebben meg kellett volna történnie, ezzel szemben a fizikai átadás november 30-án történt meg. December 31-ig kellett volna elszámolni azokat a számlákat és kifizetéseket, amelyeket a kivitelezők már beadtak a Kft felé, de nem kerültek kifizetésre, tekintettel arra, hogy a finanszírozás utófinanszírozás. Ennek érdekében az ügyvezető igazgató Balogh Péter kezdeményezte hitel felvételét, amire nem került sor, mert a STRAPI bizonyos ráhatásra vállalta azt, hogy a szállítói tartozásokat közvetlenül kifizeti. 

Ez további csúszást okozott a projektzárásban, ezért a várható végleges pénzügyi zárás március 15-ig fog megtörténni. Február közepéig lehet elszámolni, befogadni a számlákat, és március 15-ig kell a projektmenedzsmentnek lezárni a teljes beruházást. Ebben a projektben ők jogosultak aláírni, és elszámolni. Az én feladatköröm novembertől az egészségügyi ellátás megszervezése, ezért erre nekem nincs hatásköröm. De ezért kell, hogy elcsússzon ez az elszámolás, a STRAPI finanszírozása miatt.

Mezőfi Zoltán polgármester: Igen, és nem utolsó sorban a STRAPI összevonásra került az Európai Szociális Alappal. További kérdés?

Girasek Károly képviselő: Végül is ez mennyivel kerül nekünk többe, ez a kihúzás? Olvasom az anyag 2. oldal 5. pontjában, hogy 2,4 millió Ft költséget tesz ki a beépített légtechnikai eszköznek csak a karbantartása. Miből tevődik ki és mi indokolja ezt, és mivel ebben nincs benne az energiafogyasztás, mennyi energiafogyasztása lesz akkor? A harmadik kérdésem pedig az, nem találtam az anyagban, hogy milyen becsült működési költsége lesz a Járóbeteg Ellátónak?

Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató: Karbantartási költségekkel kapcsolatban a légtechnika olyan új technológia, ami nem sok van az országban. Rengeteg elektromos berendezést tartalmaz, hőszivattyúkat, forgó alkatrészeket. Gyakorlatilag a rétsági intézmény referencia helye ennek a cégnek, aki ezt telepítette. A 2,4 mFt-os karbantartási költség azt jelenti, hogy negyedévente a cég alkalmazottai felülvizsgálják a forgó részeket, megnézik az állagukat, szükséges kenéseket, olajozásokat elvégzik, szükséges szűrőcseréket végrehajtják. Ez tartalmazza már a szűrők árát és a munkadíjakat. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert ez olyan jelentős összeg, hogy több ajánlatot is érdemes lenne megnézni, de mivel ez a cég olyan kis számban végezte a telepítéseket, hogy nincs más szolgáltató, ezért monopolhelyzetben vannak. Tudomásom szerint a garanciális feltételek akkor teljesülnek, ha mi a karbantartási kötelezettségeinknek eleget teszünk. Ezt kellene megvizsgálni, hogy egyáltalán vállalhatjuk-e hogy nem teszünk eleget a karbantartási kötelezettségünknek, mert bármilyen hiba esetén fenn álla a veszély, hogy erre hivatkozva nem végzik le a garanciális vagy a gyári cseréket. Ez kockázat. Ezt a szerződést a mai napig nem írtam alá, de előbb utóbb dönteni kell ebben is. Kedden jön egy másik légtechnika cég, aki megnézi a berendezést, és meglátjuk milyen árat fog mondani. Energiaköltséggel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy megjött az első villanyszámlánk, ami picivel több, mint 1 millió Ft. Azért tartom ijesztőnek, mert csak temperáló szinten fűtjük az üres intézményt, csak az állagmegóvás miatt. Ezek a berendezések vagy 16 fokon temperálva működnek, vagy kikapcsolunk, és nincs fűtés. Ez egy nagyon alacsony üzemen jelentkező energia költség. Szerintem három hónap után lehet átlagot megvonni. 

Szerencsétlen módon most fogunk a téli hidegekbe bekerülni. Nyáron valószínűleg kevesebb lesz, de éves szinte 800-900 eFt körüli havi energiadíjjal lehet számolni. Ez 10-12 millió Ft lesz a teljes évben. Projektmenedzsment meghosszabbításánál a projektmenedzsernek és a jelenlegi ügyvezetőnek a bére fog jelentkezni plusz költségként, ami 2- 2,5 hónapos összeggel, ami havonta kb. 500 eFt-os összeget tesz ki a kettő járulékkal és minden egyébbel együtt. Az én első számításaim szerint a működési költségeknek az első időszakban a 70 %-át tudja majd kitermelni a Járóbeteg ellátó. Ugyanakkor, amikor ezt a projektet az önkormányzat elfogadta, akkor a 21,5 millió önrészt vállalt a fenntartási időszak alatt. Ez kb. 105 milliót jelentene, ami mivel ez egy induló intézmény, a beindulásnál nagyobb költségeket fog jelenteni és nem biztos, hogy nullára ki lehet hozni. A becslések szerint ez a 105 millió elég lesz. Valószínű, hogy az első időszakban nem a 21 millió fog jelentkezni, hanem annál magasabb összeg. Számokba bocsátkozni még nem lehet, hiszen csak becsléseink vannak, de mi üzemeltetők azon leszünk, hogy egyre kevesebb legyen a költség. Ma, hogy ez az összeg ebben az évben mekkora összeget fog jelenteni, megmondani nem tudom, de a 21 millióval biztosan lehet számolni. Ez az alap.

Hegedűs Ferenc képviselő: A 21 millió Ft-ra mennyi esély van, hogy lehet pályázni, hogy ne kerüljön az önkormányzatnak ennyi pénzbe? Másik kérdésem, hogy hogyan áll az a módosítás, hogy a fogorvosi rendelő bemegy vagy nem a Járóbetegbe? A harmadik mi köze volt a testületnek, de inkább Hegedűs Ferencnek, hogy ehhez a projekthez jogászt és könyvvizsgálót kellett kérni? Mert a városban az a pletyka jár hogy a Hegedűs Feri kiosztotta a helyeket a jogásznak, meg a könyvvizsgálónak. Szeretném ezt a nyilvánosság előtt tisztába tenni. Egyebekbe akartam ezt feltenni, de most a téma kapcsán itt a lehetőség.

Mezőfi Zoltán polgármester: Első kérdésre igazgató úr válaszol. Tudtommal nem engedi meg az SZMSZ, hogy a képviselők egymás közt válaszoljanak, ezért én fogok válaszolni. Hogy keveredett ide a jogász meg a könyvvizsgáló! Meg lehet nézni a pályázati kiírásban illetve a szerződésben, hogy kötelező elem és a pályázat terhére elszámolható a jogi tanácsadás és a könyvvizsgáló alkalmazása. Ez egy gazdasági társaságnak kötelezettség. Ennek költségei nem a rétsági adófizetők pénzéből megy, hanem a pályázatból. Így ment be a pályázat. Kértünk be ajánlatokat és ez a két pályázó nyert három évvel ezelőtt. A pályázat terhére lehet elszámolni a béreket.

Hegedűs Ferenc képviselő: Engem az a vád ér a faluba, hogy ezért léptettem ki a bizottságból a húgomat! Ki nevezte ki ezeket az embereket?

Jávorka János képviselő: SZB elnöke: Emlékeim szerint ez úgy történt, hogy létre kellett hozni a Kft-t, először egyszemélyes Kft volt, csak magunk, aztán bővült 17 önkormányzattal. A jogászt és a könyvvizsgálót nevesíteni kellett, de nem volt megpályáztatva, név szerint ők kerültek bemutatásra a testületnek, és lettek megszavazva emlékeim szerint egyhangú szavazással.

Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató: Válaszolva a felvetett kérdésre. Egy pályázatra van ígéret, arról már tavaly kaptunk tájékoztatást, hogy lehetőség lesz pályázni a bérek egy részére. A pályázatok kiírását és megjelenését az idei év első negyedévére ígérték, jelenleg, tudomásom szerint még nincsenek kiírva. Január 28-án lesz egy tájékoztató Salgótarjánban, ott ezt a kérdést fel fogjuk vetni. 

Megérkezik dr. Katona Ernő alpolgármester, a képviselő-testület 
7 fő jelenlétével határozatképes

A másik lehetőség, a Széchenyi terv megnyitása, nagyon várjuk, hogy elérhető legyen. Ebben a tárgykörben még nem láttam olyan pályázatot, ami használható lett volna. Ha lesz, természetesen megpróbáljuk. A szerződésmódosítással kapcsolatosan úgy tudom, hogy polgármester úr a kérést megküldte, nincs tudomásom arról, hogy valamiféle választ kaptunk volna. Hogy lesz-e 51 milliós visszafizetési kötelezettség, ez attól függ, hogy a STRAPI hogyan bírálja el ezt a kérést. Bármilyen választ ad, nem biztos, hogy első körben el kell fogadni. Meg fogja adni, hogy mik azok a feltételek, amelyekkel a szerződésmódosítást el tudja fogadni. Még mindig van lehetősége arra akár a Kft-nek, akár az önkormányzatnak, hogy döntsön, hogy ilyen feltételekkel tudja –e vállalni a szerződésmódosítást. Köszönöm!

Mezőfi Zoltán polgármester: További kérdés? Főorvos úr!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm a szót. Szeretném a következőket megkérdezni. A Kft másik ügyvezetője, aki végigvitte a projektet annak végig kell vinni a zárást. Mi szükség van a közbeszerzési szakértők szerződésének hosszabbítására, hiszen a közbeszerzések lezárultak? A projektmenedzsernek annyi dolga van, hogy a zárásánál aláírja a papírokat! Ezek a plusz költségeket, amik nem voltak betervezve, fedezheti-e a pályázati pénz, vagy az önkormányzatot fogja terhelni?

Bugarszki Miklós ügyvezető igazgató: Amennyire ezt a kérdést ismerem, a közbeszerzési szakértővel új típusú szerződést kell kötni, hogy ezt a szerződésmódosítási kérelmet elkészítse. Ez eseti megbízás lesz, tudtommal óradíjas, ezt Balogh Péter úr látta, ebben ő diszponál. Gulyás úrnak az aláírására lesz szükség a projekt teljes zárásakor. Hogy ezért ő milyen mértékben jogosult arra, hogy bért kapjon, erre igazán válaszolni nem tudok. Ha munkát végez, akkor nyilván a bér jár neki. Azt meg lehet kérdezni, hogy úgy érzi, hogy a jó erkölccsel ez összefér-e, és ha igen, akkor túl sok választásunk nincs. Egyértelműen a Kft-nek kell a saját lehetőségein belül kigazdálkodni, amennyiben erre nincs lehetőség, akkor ez a költség az önkormányzatot fogja terhelni.

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: A projekt pénzügyi zárása egy dolog, de más a működés megkezdése. A településen sokféle hír kering, valóban lehetnek olyan kérdések, amit nem árt a nyilvánosság előtt tisztázni. Ezért kérdezem meg a következőt. Mi az oka annak, hogy az intézmény a projektzárástól teljesen függetlenül, mint intézmény csak márciusban tudja megkezdeni a működését. Mennyire van ezzel összefüggésben a fogorvosi rendelő beköltözése, illetve nem beköltözése? Kiegészíteném az elhangzottakat azzal, hogy szerződésmódosítási kérelmet nem küldött az önkormányzat a STRAPI-nak, hanem egyeztetést kezdeményezett. Ez nem szerződésmódosítás. Ez arról szól, hogy van egy kezdeményezés, ezek után a közreműködő szervezet felteszi a kérdéseit, és még az sem biztos, hogy ez szerződésmódosítást fog eredményezni. Ezeket a kérdéseket a két fél tisztázza. Erre még válasz nem érkezett, bár a támogatási szerződés szerint a STRAPI-nak 10 napon belül válaszolnia kell. Közben ott is átalakult a szervezet, de az ügyeknek mennie kéne. Egy újságcikk kapcsán is felkorbácsolódtak az indulatok a településen, mivel úgy jött le, hogy azért nem tud nyitni az intézmény időben, mert a fogorvos nem költözik be. Erre szeretnék választ kapni.

Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató: Az első kérdésre válaszolva a szabályozás szerint a fizikai zárást követően lehet megkezdeni azokat a hatósági engedélyezési eljárásokat, aminek eredményeképpen megkapjuk a működési engedélyt, illetve megkezdhetjük a működést. A fizikai zárás november 30-án történt meg, december 27-én megkaptuk a nem jogerős működési engedélyt az ÁNTSZ-től, amely 10 napon belül emelkedik jogerőre. A működési engedély 2011. január 06-án jogerőre emelkedett. Ez egy területi ellátási kötelezettség nélküli működési engedély volt. Tekintettel arra, hogy a jogszabály átfedéseket nem engedélyezett a területi ellátási kötelezettség vonatkozásában, ezért azt nem is tudták volna megadni. 2011.január 01-én megváltozott a jogszabály, ami már ezeknél a típusú intézményeknél engedélyezi csak ezeken a területeken a területi átfedéseket. Ennek ismeretében és ez után elküldtük a levelünket 2011.január 10-én az Országos Tiszti Főorvosnak, azzal a kéréssel, hogy Rétság Kistérség területére a területi ellátási kötelezettség igényünket adja meg. Ez előreláthatólag 3 hetes átfutással fog megérkezni, utána van lehetőség arra, hogy az OEP-nél finanszírozási szerződéskötési kérelemmel jelentkezzünk. AZ OEP-nél is kötött határidők vannak, minden hónap 5-éig van lehetőség a szerződéskötési kérelem benyújtására, ahhoz, hogy következő hónap elsejétől finanszírozottan tudjuk megkezdeni a működésünket. Természetesen megkezdhetnénk finanszírozás nélkül is, de nyilván még rosszabb lenne a helyzet. Várhatóan, ha megkapjuk 5-éig a területi ellátási lehetőséget, akkor februárban be tudjuk adni a kérelmet és március 01-én elkezdhetjük a működést. Ha nem érkezik meg, akkor egy hónap csúszással áprilisban tudjuk megkezdeni a rendelést. Ehhez egyáltalán semmi köze nincs annak, hogy a fogorvosi rendelő beköltözik-e vagy sem. Két intézményről van szó. 

Az egyik a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ, ami 200 szakorvosi órát kapott. Ebben nincs benne a fogorvosi rendelő. A másik Rétság Város alapellátása, ebben benne vannak a háziorvosi területek, a fogorvosi és a gyermekorvosi ellátás. Nincs tudomásom róla, hogy lenne arra szándék, hogy a két intézmény összevonásra kerüljön. Márpedig ebben az esetben az alapellátás bérlőként jelentkezik. Testületi döntés volt arról, hogy az alapellátás a pályázatba bekerült, és arról is testületi döntés van, hogy a fogorvosi ellátás most nem kerül be. Nyilván ez annullálta az előző döntést. Köszönöm!

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Igazgató úr válaszát és érvelését elfogadom, a megbízatásától 2,5 hónap, mely alatt eredményes szervezőmunka folyt annak érdekében, hogy a szakmai munka elindulhasson. Én ezt köszönöm, és örülök neki. Nagyon jó lenne elérni, hogy a projektmenedzsment térítésmentesen rendezze a papírok aláírását és végezzék a két hetente történő leutazást, mert közel 800 millió forintot számoltak össze ezért a tevékenységért.

Mezőfi Zoltán polgármester: Tehát a két ügyvezető próbáljon egyezkedni az ügyben, hogy ez ne kerüljön ennyibe tekintettel az elmúlt két év tevékenységére.

Hegedűs Ferenc képviselő: Én is köszönöm igazgató úr tájékoztatóját, ez így korrekt volt, végre lásson a falu is tisztán. Egyetértek, hogy a projektmenedzsment több költséget ne számoljon fel.

Girasek Károly képviselő: Egyrészt én is úgy látom, hogy ez az anyag lényegesen részletesebb és precízebb, mint az eddigiek, ha korábban is ilyen kerül elénk, nem most tesszük fel a kérdések egy részét. Az viszont megdöbbentett, amit az energiafelhasználásáról hallottam, mert arról volt szó, hogy ez az intézmény lényegesen takarékosabb lesz, mert a többi pocsékolja az energiát, és van olyan év, amikor 800.000 Ft-ot is kifizet. Hát azt fogjuk látni, hogy ez az intézmény sokkal több energiát fog fogyasztani a karbantartási költséggel együtt mintha nem költöztünk volna be. Ez elgondolkodtató! Amit polgármester úr mondott, azt nem tudom elfogadni! Terjednek a hírek, hogy különféle személyek milyen összegeket kaptak bizonyos munkákért. Ha egy pályázat alapján valaki elnyer egy munkát, azt az összeget ki lehet neki fizetni. Egy nagy baj van. Itt az a gond, hogy nem volt pályáztatás. Azt mondod, hogy a pályázat ezt fizeti. Nem fizeti, mert a pályázati összeg nem gumiból van. A kerettel is gazdálkodni kell, mert például, ha a projektmenedzsment költsége nem lett volna kimerítve, akkor most nem nekünk kellene fizetni. Vagy ha a pályázatíró ezt lejjebb veszi, akkor lehetett volna aszfaltos járda vagy parkoló az épület előtt. Nem kellett volna projektmenedzsmentre 60 milliókat fizetni! Hozzáteszem, hogy a jogi tanácsadás, a pályázati kiírás minden felfogás szerint a projektmenedzsment dolga. 

Nincs külön jogi tanácsadó sehol, a projektmenedzsmentet azért fizetik, nem azért, mert külön könyvelőt rendel a mi pénzünkön, külön jogi tanácsadót a mi pénzünkre, ő pedig kijön aláírni. Ezek tehát nincsenek rendben! Nyilván ez történelem, de az emberek ezen morgolódnak. Ez azért jogos, mert elhangzott annak idején, hogy nem fog egy forintjába kerülni a városnak a Járóbeteg Szakellátó Központ. Most úgy látszik, nem csak a 100 millióval több nem elég, hanem lényegesen többe kerül, és az üzemelés költségei még mindig nem látszanak. Azt gondolom, hogy a volt képviselő-testületből mindenki felelős ezekért a dolgokért, akik megszavazták! Névszerinti szavazás volt, hogy ilyen módon működjön a Járóbeteg. Pontosak legyünk! Azt minden képviselő megszavazta, hogy legyen Járóbeteg! Hogy ilyen módon, ilyen pályáztatással így működjön, az megvan, hogy ki szavazta meg. megszavazta. Hogy nem kérték el a pályázatot, mert nem volt szokás, hogy szavaztak vakon, nem volt szokás, hogy pályáztatás nélkül alkalmaztak embereket milliókért, nem volt szokás megkérdezni, akkor nonszensz most megkérdezni! Volt akkor is egy pénzügyi bizottsági elnök, akkor kellett volna őt megkérdezni! Utólag, ha ezt a kérdést a lakosság megkérdezi, nem rám kell mutogatni! Akkor az, aki nem kérdezte meg, hogy miért kell nekünk jogi tanácsadót milliókért fizetni, amikor ennek a projektmenedzsmentbe benne kéne lenni. Meg kellett volna akkor kérdezni! Igen, az egyik oldalon 60 millió a projektmenedzsmentre, a másik oldalon nekünk le kellett cserélni a tetőt, az ablakokat olcsóbbra váltani, a csempét kiváltani tapétára, azért, hogy legyen valakinek a 60 millió jusson. Azt mondaná pestiesen a rétsági ember, hogy ehhez pofa kell, de legalábbis magyarázat erre nincs! Kényszerpályán van a jelenlegi testület, az ügyvezetés meg különösen, hiszen jelentkeznek itt újabb és újabb kiadások, 7,4 millió a karbantartásra, 1 milliós az energiára, olyanok, amikről szó sem volt a pályázat indításakor. Ha volt róla szó, és nem tárták a testület elé, akkor az a hibás, aki nem adott róla teljes információt. Na, ezen túl ilyen nem lesz, mert mi minden pályázati anyagot be fogunk kérni, és addig nem szavazunk, amíg nem látunk tisztán. Ott, akkor, szavaztak valakik úgy, hogy nem láttak tisztán, ez az ő felelősségük. A lakosság ítélete nagyrészt abból az információból táplálkozik, amit kap, és e tekintetben jogos, hogy elégedetlen. Sok pénz elment, a városnak még újabb fejőstehén szerepben kéne feltűnni, holott a teje elapadt. Amit Bugarszki úr elmondott és leírt azt köszönöm, mert alapos, a többi kételyre nem kaptam megnyugtató választ, nem is kérek, mert ezek olyan polémiák voltak, ami tovább folytatódik a városban a közélet iránt és az egészségügyi ellátás iránt érdeklődő emberekbe, mert a mi pénzünkre és a mi bőrünkre megy a dolog. Köszönöm szépen!

Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató: Egy dolgot szeretnék még tisztázni. Többször elhangzott, hogy én ügyvezető vagyok. Én nem ügyvezető vagyok, hanem intézményvezető igazgatói megbízásom van. Lehet, hogy ez a köztudatban így épült be. Arról volt szó, hogyha lezárul a projekt, döntés kerül erről a kérdésről is, hogy ügyvezető igazgatóként fogom az intézményt vezetni. Jelenleg a Balogh Péter, mert az alapszabály illetve a működési szabály szerint ennek a Kft-nek egyetlen ügyvezető igazgatója van.

dr. Katona Ernő alpolgármester: Jó estét kívánok! Itt nagyon sok polémia elhangzik. Én köszönöm a vádakat, és köszönöm a nép ítéletét, illetve Girasek úr ítéletét. Folyamatos tájékoztatás történt arról, hogy amikor a pályázat indult, akkor benne volt az első félév finanszírozása. Itt nem áll meg az élet azzal, hogy a finanszírozás két hónappal később fog indulni, ez nem a mi hibánk. Az első körben kiírtakba benne volt az első fél év üzemeltetése. Ezt felváltotta már egy csomó olyan negatív irányú változás, amikor már benne voltunk, és eldöntöttük, hogy kell nekünk. Június 30-ra ígérték a pályázat kiírását, ehelyett november 30-án jelent meg. Változtak a feltételek, kistérségiből székhely szerinti önkormányzat lett a működtető. Kikerült az első félév finanszírozása a pályázati összegből. A támogatott 2000 m2-ből 1500 m2 lett, és az 5 %-os önrészből 10 % lett. Már márciusban be kellett nyújtanunk a terveket, akkor elfogadták a pályázatunkat és menet közben hat hónap alatt változott. Az épületenergetikai rendszer a pályázatban kiírt, kötött volt, ebben semmiféle változtatási lehetőségünk nem volt. Sok jót ígértek róla, feltétele volt a pályázatnak. Amikor elkezdődtek a tárgyalások a 240 eFt-os m2 díjból állítólag 180-220 eFt-ért is meg lehetett volna csinálni. Mire befejeződött kiderült, hogy plusz 40.000 Ft hozzáadottal 280.000 Ft sem elég. Mi próbáltuk folyamatosan visszafogni és lehetőleg a saját javára fordítani, amiket szükséges volt megtenni azért, hogy ez az épület úgy épüljön meg, ahogy kell. Nagyon sok olyan dolog történt, ami nehezen követhető és nehezen megmagyarázható. Mindenkit a jó szándék vezetett! Úgy gondolom, hogy bűnös, akár ítéletet érdemlő, akár fővesztéses ítéletet érdemlő mulasztások nem történtek! Most is azon kell lennünk, hogy ezt az intézményt a lehető legjobban működtessük. Annak idején azért volt az a döntés, hogy az alapellátások kerüljenek be, hogy ez az épületegyüttes minél kisebb fenntartási költséggel tudjon hasznára lenni a városnak. A felszabaduló épületek hasznosítását illetve értékesítését pedig megvizsgálni. Ezen célok érdekében rengeteget tettünk és teszünk. A pályázati kiírások adminisztratív dolgai, a változó jogszabályok és feltételrendszerek nem könnyítették meg a helyzetet. Sajnálatos módon történtek hibák, de a következő kórház építésénél sokkal ügyesebbek leszünk, de ezekből a hibákból sem fogunk tudni annyit tanulni, hogy hibák nélkül tudjuk megoldani. Köszönöm!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Én is köszönöm igazgató úr tájékoztatóját. Engem is megnyugtatott igazgató úr válasza, hogy nem a fogorvosi rendelő bekerülése hátráltatja a rendelő beindulását. Inkább az hátráltatja, hogy a szakmai vezetőt jóval előbb kellett volna kinevezni. A fűtéssel kapcsolatban megdöbbentő ez a szám, mert ez igencsak költséges fűtés lesz. Legjobb tudomásom szerint a tényfeltáró albizottság ezt a projektet is teljes egészében át fogja nézni úgy pénzügyi, mint műszaki tekintetbe. Legjobb tudomásom szerint ez a fűtési rendszer egy lebutított változata egy ennél sokkal jobban működő rendszernek. Ez a szám nem sejtet túl jót. Ami a havi költségeket illeti, hogy mennyivel kell kiegészíteni, ma ember felelősen nem tudja megmondani. A járóbeteg szakellátás az egészségügynek az a területe, ami teljes egészében teljesítményfinanszírozott. 

Ez függ attól, hogy milyenek lesznek a rendelések, mekkora lesz a beteglétszám, hogyan tudnak teljesíteni, stb. Egyet látok, hogy Bugarszki úr személyében jó kezekben van az intézmény, és biztos vagyok benne, hogy minden lehetséges eszközzel az önkormányzati hozzájárulást csak a lehetséges legszükségesebb mértékben fogja az önkormányzatra terhelni. Erre meg van a szándéka, és a képessége is. Ha be fog indulni az intézmény, a szakmai és egyéb stáb felállítása is jó ütemben halad. Az a munka, amit Bugarszki úr novembertől végzett az nem kevés, és mindenképpen elismerésre méltó és továbbra is jó munkát kívánunk neki!

Mezőfi Zoltán polgármester: További kérdés? Vélemény? Annyit szeretnék nagyon röviden hozzátenni, hogy szeretném megköszönni a tájékoztatót. Ami fontos, hogy valóban személyesen kell itt lenni, a felmerülő kérdések miatt. A legjobb együttműködési szándékommal kérem Girasek képviselő társamat, hogy ne röpködjenek itt a százmillió forintok, mert az utolsó pillanatban kiderült, hogy még a likvid hitelt sem kellett felvenni, mert megoldották a szállítói finanszírozással. Amik átutalásra kerültek, az a pályázatban előírt 24 millió Ft-os fenntartásra vonatkozó kötelezettségvállalás. Effektív az eredeti 2007-es árakhoz képesti megvalósulás során olyan 6-8 milliós többletköltség keletkezett. A fenntartást válasszuk külön, mert villanyszámla sajnos van. Ránk tolták azt a kötelező karbantartási költséget. Ez a garanciát is tartalmazza?

Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató: Nem van egy telepítési 1 éves garancia. A garancia feltétele viszont hogy legyen karbantartás.

Mezőfi Zoltán polgármester: Másik kérésem Girasek úrhoz, hogy vegyük le ezt a dolgot. Kell róla beszélni, lesznek napi szinten problémák, kérdések. Arra van a testület szakembere, hogy megoldjuk. Kérlek, ha egy programban részt veszel, akkor a másik oldalon? Jó kérdéseket tettél fel az igazgató úr felé, de ezt a napirendet is sikerült arra elvinni, hogy a polgármester miket csinál. Én nem vagyok ennek a napirendnek a tárgya. Ne is vigyük bele. Én a baráti jobbot nyújtom, és maradjunk az eredeti témánál. Ez lesz a kérésem a következő napirendnél is.

Girasek Károly képviselő: A 105 millió forint tény, azon az anyagon lett kimutatva nem általam, a pénzügyesek által. Vízbekötés, közműbekötéssel együtt. Ezt nem kell vitatni és nem kell másról beszélni, mert ez ténykérdés.

Mezőfi Zoltán polgármester: A vízbekötés a telken belül benne volt a pályázatba. A vitát lezárom. Kérem, aki a igazgató úr tájékoztatójával egyetért, most szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
1./2011.(I.21.) kt.határozat
Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó beruházással kapcsolatban a polgármester és a Nonprofit Kft ügyvezetőjének 2011.január havi tájékoztatását a beruházás előre haladtáról és a működtetés előkészületeiről elfogadta.
Mezőfi Zoltán polgármester: Jávorka úr jelezte nekem, hogy mielőtt a napirendekre térünk, szeretne napirend előtti hozzászólni. Aki támogatja, kérem, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal
Jávorka János képviselő: napirend előtti felszólalását támogatja.
Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Köszönöm! Tisztelt Képviselő-testület! Nagyon röviden három témában szeretnék szólni. Egyik a háztartási hulladékkezeléssel és elszállítással kapcsolatos tájékoztatási feladatok elmaradása címet viselné. Én sokszor kifogásoltam az önkormányzat döntéseiről való tájékoztatás hiányosságát. Így van ez ebben a kérdésben is. A háztartási hulladékszállítással kapcsolatos kérdésekkel az előző képviselő-testület is sokszor foglalkozott. Megtehette volna a szükséges lépéseket, de nem foglalkozott vele érdemben, hogy miért, azzal nem kívánok most foglalkozni. A 2010. november havi ülésen szerepelt először ennél a képviselő-testületnél a háztartási hulladékszállítással és kezeléssel kapcsolatos kérdések. A testület a Zöld Híd Régió Kft ajánlatát két ponton nem fogadta el, ezért a Kft-vel való további egyeztetést javasolta, ami meg is történt. Így került újra a 2010. december 16-i ülésre ez a napirend. A képviselő-testület kényszerhelyzetben volt, mert az Uránus Kft, aki december 31-ig a hulladékot elszállította, a megállapodását felmondta, habár az érvényben lévő szerződés szerint ez nem tehette volna meg, de a bizottsági ülésen Hegedűs úr úgy fogalmazott, hogy mindenképpen dönteni kell erről a kérdésről, mert az Uránusz Kft december 31-el a hulladékot nem szállítja el. A decemberi ülésre így került a Zöld Híd Kft mellett még másik két ajánlat, ami be is érkezett a hivatalhoz. Hangsúlyozni szeretném, hogy e két ajánlattevő csak a hulladék elszállítására tett ajánlatot, a kezelésre nem. A Zöld Híd Kft a teljes feladatra, az elszállításra, a kezelésre, a díjbeszedésre és egyebekre tett ajánlatot. A bizottság és a képviselő-testület a decemberi ülésen mindenre kiterjedően vitatta meg a javaslatokat. A képviselő-testület decemberi ülésén minden objektív tényt mérlegelve 7 egyhangú igen szavazattal a Zöld Híd Régió Kft ajánlatát fogadta el. Figyelembe véve a decemberi ünnepeket, és hogy 2011.január 01-től új szolgáltató szállítja el a háztartási hulladékot, véleményem szerint még decemberben a két ünnep között, részletesen, egy levélben kellett volna tájékoztatni a teljes lakosságot a hulladékszállítás teljes körű új helyzetéről. A tájékoztatónak tartalmaznia kellett volna a hulladékszállítás és kezelés összes kérdését, okait, következményeit és a várható feladatokat és lehetőségeket. Ezt a tájékoztatást az önkormányzat elmulasztotta, elfelejtette mind a mai napig is. Ennek következtében számtalan kérdés fogalmazódott meg a lakosság körében, teljesen jogosan. Sokan kérdezték meg tőlem, és képviselő-társaimtól is, hogy miért lett ez így? A miértekre kellett volna válaszokat adni, teljes részletességgel kimerítve a válaszokban a kérdéseket. Kérem polgármester urat, és jegyző urat, hogy ezt a tájékoztatási hiányosságot legrövidebb időn belül pótolják. 

A másik téma a téli időjárás és hó eltakarítás hiányosságaival kapcsolatos. A 2010.októberi ülésen jeleztem, hogy a Hivatal készüljön fel a téli időjárás feladataira, út szóróanyag beszerzésére, zúzottkő és homok beszerzésére, valamint a hó eltakarításra vonatkozó ajánlat megtételére. Sajnos ez csak novemberben teljesült, közben többször jelentős mennyiségű hó esett. Sajnos közben súlyosbította a helyzetet, hogy a közmunkások által kötött szerződéseket a kormány döntése alapján 2010.december 31-el meg kellett szüntetni. Ennek következménye volt, hogy ki kellett adni a szabadságokat is. Fontos kérdés a lakosság körében, hogy a közmunkások munkaviszonyát a képviselő-testület döntésére szüntették meg. Ki kell hangsúlyozni, hogy ez a kormánydöntés alapján történt, és kellett a szerződéseket felmondani december 30-el. Hogy milyen közmunka lesz, arra kérem jegyző urat, arról adott napirendnél részletesen adjon tájékoztatást. Tehát visszatérve, nem volt elég közmunkás, aki az utakat letakaríthatta volna. Az időjárásból eredően a forgalom által letaposott hó a település lejtősebb részein csúszóssá, baleset veszélyessé vált. Például a polgárőrség kocsija nem tudott felmenni a Szőlő és a Körtefa utcában. Ezt én jeleztem jegyző úrnak, hogy valamit a hivatal tegyen, hogy a lejtős útszakaszok és útkereszteződések legyenek leszórva, kezelve, nehogy a lakosság körébe balesetek legyenek. Jegyző úr elmondta, hogy nem lesz olyan egyszerű feladat, mert a közmunkások szabadságon vannak, és ez bonyodalmat okoz. Valóban csak másnap sikerült a hivatalnak a csúszásmentesítésben intézkedni. Az a véleményem, hogy nem kéne megvárni a bejelentéseket, és a kialakult helyzeteket, hanem hivatalból azonnal kellene intézkedni. Figyelembe véve, hogy közmunkások nem voltak, lehetett volna rendkívüli ülést összehívni ahol elemezhettük volna a helyzetet, rendkívüli hómunkásokat lehetett volna felvenni, vagy akár a síkosság mentesítést társadalmi munka szervezésével megoldani. Az a kérésem polgármester úrhoz és a jegyző úrhoz, hogy a jövőben ezekre a kérdésekre figyeljenek oda, mert még január februárban lehet olyan idő, hogy szükség lesz rá.

Következő téma a temetőben történt jogtalan fakivágások ügye. Rétságon úgy tűnik, hogy a fakivágások jogtalan kérdése továbbra is kísértenek bennünket. Jogosan tehető fel a kérdés, hogy miért ilyen nagy probléma ez. A válasz nagyon egyszerű. Mivel a temető az önkormányzat tulajdona senkinek sincs joga, hogy ott fakivágást engedélyezzen, vagy végezzen a képviselő-testült engedélye vagy hozzájárulása nélkül. 2010. január 07-én késő délután tapasztaltam személyesen hogy a temető bejáratától balra az erdős- fás területen., a Kemping Kft kerítése mellett 6 db akácfát kivágtak. 2010. január 10-én hétfőn délelőtt tájékoztattam a polgármester és a jegyzőt a történtekről. Azt a választ kaptam, hogy nem tudnak az esetről, ezért kértem, hogy tegyenek feljelentést a rétsági rendőrségen ismeretlen tettes ellen a fakivágás ügyében.

Január11-én olyan információ került a birtokomban, hogy a temetőnél balra a domboldalban további fák kerültek kivágásra. Megnéztem, és tízes nagyságrendben vágtak ki igen tetemes akácfákat. Ezt jeleztem telefonon a jegyző úrnak, majd este tájékoztattam polgármester urat és kértem a rendőrségi feljelentést. Szombaton átnéztem a területet és azt tapasztaltam, hogy 26 db fát vágtak ki jogtalanul engedély nélkül. Hogy ki, nem tudom. Érdekessége az esetnek, hogy én január 11-én, múlt héten, pénteken érdeklődtem a rendőrkapitánynál, hogy érkezett-e feljelentés a hivataltól a rendőrségre. Azt a választ kaptam, hogy nem érkezett. Majd kedden érdeklődtem újra, és megtudtam, hogy kedden délelőtt megérkezett a feljelentés, amit jegyző úr írt alá. Ma tájékozódtam a témában jegyző úrnál, megmutatta nekem az általa írt feljelentést, amit én furcsának tartok, azt is elmondom, hogy miért. Kering a városban hogy valaki engedélyezett 4 db fakivágást, valakiknek. Kérdezem, milyen alapon? Miért kellett a feljelentéssel várni több mint egy hetet a hivatalnak? Miért nem a polgármester úr írta alá, hiszen önkormányzati tulajdonról van szó? Remélem, hogy a rendőrségi vizsgálat ki fogja deríteni a teljes igazságot, és egyenes válaszokat kapunk ezekre a kérdésekre, mert a lakosság teljesen jogosan van felháborodva, hogy ez a temetőben megtörténhet. Jön szintén a lakosok által feltett kérdés, hogy hogyan végzik itt egyesek a munkájukat? Azt kérem a polgármester úrtól és a jegyző úrtól, hogy ezekben a kérdésekben is legyenek konzekvensek és következetesek! Köszönöm!

Hegedűs Ferenc képviselő: A Zöld Híd Kft-vel kapcsolatosan!

Mezőfi Zoltán polgármester: Lesz ilyen napirend! Ott el lehet mondani. Ez egy engedélyezett napirend előtti hozzászólás volt. Rövid szünetet rendelek el!

SZÜNET
(17:47 - 18:02)

Mezőfi Zoltán polgármester: Visszatérve a szünetről, folytatjuk az ülést, a napirendek meghatározásával. Először mondanám a módosításokat. Javaslom a Munkaterv módosítását és levenni a vagyonrendelet módosításáról, az önkormányzat Szociális rendeletének módosításáról, Városközpont Rehabilitációs pályázat II. forduló benyújtásáról, a kistérségi közösségi busz működéséről, használatának feltételeiről, valamint a kiemelt feladatok ellátásáról szóló napirendeket, ezeket februárban összefoglaljuk. Aki a munkaterv módosításával egyetért, kérem, szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodás szavazattal a polgármester 2011.évi munkaterv módosítására vonatkozó javaslatát tudomásul vette a következők szerint:
Az eredetileg 2011. január 21-i ülésre tervezett vagyonrendelet módosításáról, az önkormányzat Szociális rendeletének módosításáról, Városközpont Rehabilitációs pályázat II. forduló benyújtásáról, a kistérségi közösségi busz működéséről, használatának feltételeiről, valamint a kiemelt feladatok ellátásáról szóló napirendeket a képviselő-testület 2011. február 18-i ülésén kell szerepeltetni.

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Az eredeti meghívó napirendjeit kedden megtárgyaltuk és a bizottság három anyagot talált tárgyalásra alkalmatlannak, és javasolja a mai ülés napirendjéről levenni. A Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról Előterjesztő jegyző úr volt, Rétság város gazdasági programjáról. Előterjesztő polgármestert. A javaslat, hogy a mai ülésről vegyük le, de a márciusi ülésre be kell nyújtani. Az eredeti meghívón 17-el jelzett, a Polgármesteri Hivatal és a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi kiemelt célok meghatározásáról, valamint tájékoztató az előző évi tapasztalatokról. Ezt szintén előkészítetlenség miatt javasolja levenni a napirendről azzal, hogy a következő, februári ülés napirendjére kerüljön vissza kidolgozva. Ez a három volt a bizottság javaslata.

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki ezzel egyetért, most szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal a polgármester az ülés napirendjének módosítására vonatkozó bizottsági javaslatokat tudomásul vette az alábbi napirendi pontok levételével:
Előterjesztés Rétság város gazdasági programjáról- benyújtandó 2011.márciusi ülésre
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi kiemelt célok meghatározásáról, valamint tájékoztató az előző évi tapasztalatokról – benyújtandó a 2011.februári ülésre
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm! Újra visszaadom a szót!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Javaslat a házi segítségnyújtás szakfeladat átadására – az előterjesztést az ülés elején kiosztottuk, és e-mailen megküldtük, javaslom a napirendre felvenni!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 2 tartózkodás szavazattal az ülés napirendjére a házi segítségnyújtás szakfeladat átadására vonatkozó javaslatot felveszi.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nekem is van egy javaslatom, egy kiegészítés, a Jobbik Rétsági Szervezetének kiegészítő javaslata a Zöld Híd kötelezettségvállalási szerződés napirendhez. Kérték, hogy ez külön napirend legyen. Továbbá kiegészítésként kérem tárgyalni a meghívón 10.) sorszám alatt szereplő Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyása című napirendnél a Szolgálat alapító okiratának módosításával, melynek határozati javaslatát a módosított határozati javaslatok című anyagban szerepeltettünk, az alapító okirat pedig az ülés elején került kiosztásra.

Fejes Zsolt jegyző: Ez az anyag a szervezet kezdeményezte volt, de mivel szorosan kapcsolódott a Zöld Híd kötelezettségvállalási szerződés megvitatásához, ezt ott szerepeltettük. Mivel a tárgyalás ott lezárult, és elnapoltuk, a fürdővízzel kiöntöttük a gyereket és nem tárgyaltuk. A szervezet kérésére kérjük a külön napirenden történő tárgyalást, 

Girasek Károly képviselő: Ne vegyük fel új napirendre, de ahogy ki lett adva, térjünk ki rá a Zöld Híd anyagánál. Külön napirendként nem látom indokoltnak.

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 2 tartózkodás szavazattal a Jobbik Magyarországért rétsági szervezetének szemétszállításra vonatkozó beadványát külön, 14. napirendként kívánja tárgyalni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Tartozom még egy kiegészítéssel. A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról szóló napirendhez szeretnénk csatolni az alapító okiratuk módosításának jóváhagyását. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal hozzájárul a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról szóló napirend alapító okirat módosításának kiegészítésével.
Girasek Károly képviselő: Módosításra tehetnék javaslatot, de nem teszek. Mivel a sportolók nézik az adást, el kell mondanom, hogy érkezett szabályos határidőn belül egy beadvány a Városi Sportegyesületről, ez nem lett a bizottság elé terjesztve és tárgyalva, ennél fogva nem javasolhatom, hogy ide felkerüljön, de akik nézik, tudniuk kell, hogy mi nem feledkezünk el róluk.

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal a napirendi pontokra tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadja:
Napirendek:
   
  1.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előterjesztő: polgármester
  2.) Előterjesztő: polgármester
  3.) Előterjesztő: polgármester
  4.) Előterjesztő: polgármester
  5.) Előterjesztő: polgármester
  6.) Előterjesztő: polgármester
  7.) Előterjesztő: polgármester
  8.) Előterjesztő: polgármester
  9.) Előterjesztő: polgármester
  10.) Előterjesztő: polgármester
  11.) Előterjesztő: Girasek Károly tanácsnok
  12.) Előterjesztő: Girasek Károly tanácsnok
  13.) Előterjesztő: polgármester
  14.) Előterjesztő: polgármester
  15.) Előterjesztő: polgármester
  16.) Előterjesztő: dr.Szájbely Ernő
  17.) Előterjesztő: polgármester
  18.)
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm! Jegyzőkönyvi hitelesítőnek megkérem Girasek Károly képviselő urat és dr.Katona Ernő alpolgármester urat. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal a jegyzőkönyvi hitelesítőnek Girasek Károly képviselő urat és dr. Katona Ernő alpolgármester urat jelöli ki. 

1. számú napirend
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(18:13)
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta, elnök úrnál a szó!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: A bizottság január 18-i ülésén foglalkozott ezzel a napirenddel. A bizottság 9 fővel, teljes létszámmal jelen volt, később 8 főre csökkent a létszám. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása az önkormányzat legfontosabb rendelete, ami a további működést meghatározza. A korábbi SZMSZ-t 16/2006.(XII.29) rendeletével fogadta el a képviselő-testület. Ez a szabályzat azóta igen sokszor módosításra került. Most olyan sok javaslat érkezett, melynek bedolgozása kapcsán indokolttá vált egy teljesen új rendelet megalkotása. AZ SZMSZ átdolgozásánál a következő célok vezették a javaslattevőket: szeretnénk elérni, hogy a jövőben viták és a vélemények ütköztetésének a legfőbb színhelye a bizottsági ülések legyenek. Másik, hogy az ülésvezető, aki legtöbbször a polgármester úr korábbi SZMSZ-ben túl szélesre szabott jogosítványainak a kellő mértékű korlátozása. A harmadik, hogy ne lehessen szétbeszélni az ülést, eltérni az adott napirend tárgyától, és egyúttal korlátozni szeretnénk a hozzászólások időtartamát. A következő ilyen cél, hogy jobban érvényesüljön a képviselő-testület irányító szerepe a képviselő-testület ülésein is. Végül egy teljesen új fejezet, hogy a képviselő-testület ülésein bármikor elrendelhető alkoholszondázás bevezetése, amely most már az SZMSZ-ben szerepel. Ezek voltak a célok a javaslatok megfogalmazásánál. A hivatalnak le lett adva egy részletes módosítási javaslat, ezek beépítésre kerültek, illetve a bizottsági ülésen is elhangzottak még ehhez képest módosító indítványok, ez olyan terjedelmes, hogy nem lenne célszerű egyenként felolvasni. A lényeget mondom, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának új rendeletként történő elfogadását, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elfogadott javaslatai által átdolgozottak szerint. Az akkor megkapott anyagban nem szerepelt a 5.számú melléklet a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről, ez most változatlan tartalommal a képviselő-testület további döntéséig. A most kiadott anyagban már rendelet mellékletét képezi, és ahhoz csatolásra került. A bizottság ezekkel a módosításokkal javasolja a rendelet elfogadását. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Hozzászólás? Azt gondolom, hogy egyértelműek a javaslatok! Vita megvolt, részemről nincsen. Jegyző úrnál a szó!

Fejes Zsolt jegyző: Köszönöm! Annyit szeretnék hozzátenni, illetve kiegészíteni az elmondottakat, hogy az 5.sz. mellékletben annyi technikai módosítást el kellett végezni, hogy az eddigi Közigazgatási Hivatal helyett a Nógrád Megyei Kormányhivatalt kellett megjelölni. Egyébként nincs változás a korábban kiadotthoz képest.

Mezőfi Zoltán polgármester: Több hozzászólás nincs! Aki az SZMZ elfogadását az elhangzott módosításokkal támogatja, most szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal 1./2011.(I. ).számú rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról megalkotta. /A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/

2. számú napirend
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetést előkészítő döntései
(18:17)
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének.

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm szépen! Tulajdonképpen a bevezetőben arról szólt egy bizonyos vita, hogy ez az előterjesztés nem egyezik azzal, ami a munkatervben szerepel. Indoklásként elhangzott, hogy annak nem láttuk különösebb értelmét, hogy ugyanaz az anyag kerüljön elénk, hiszen a képviselő-testület annak idején azt a feladatot adta polgármester úrnak, illetve jegyző úrnak, hogy tegyenek javaslatot a költségek csökkentésére, illetve a bevételek növelésére. Tekintsék át és tegyenek javaslatot a nem kötelező feladtok ellátására vonatkozóan. Így alakult ki a tartalma ennek az előterjesztésnek, amely bemutatja a kötelező és nem kötelező feladatokat, és néhány javaslatot tartalmaz a kiadások csökkentésére.

Az igazgatási tevékenységnél le van írva az anyagban, hogy a körzeti feladtok várhatóan 2013-ban átkerülnek járási szintre. Ebben az esetben 2013. évtől szűnik meg e feladat ellátási kötelezettségünk. Ez jelentős megtakarítást jelenthet az önkormányzatnak, mert ennek a feladatnak az ellátása sincsen államilag teljes egészében finanszírozva, hiszen az erre a célra kapott összegen felül jelentősen kell az önkormányzatnak hozzájárulni. 

A városüzemeltetésnél 5 közkút üzemel a városban. Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy csak három a Kossuth, a Rákóczi és a Zrínyi utcai kutak maradjanak meg. Szó került a laktanya területén található elektromos áramot mérő óra lecserélése, egy kisebb kapacitású órára, mellyel jelentős megtakarítás érhető el. Szorgalmazni kell a volt laktanya területén lévő épületek bérbeadását, mely jelentős bevételt eredményezhet.

Óvodai ellátással kapcsolatosan felmerült, hogy a jelenlegi 4 órás óvónői állás terhére egy szintén 4 órás adminisztrátor alkalmazása történhetne meg.

Iskolával kapcsolatosan elhangzott olyan javaslat, hogy az iskola vezetésének gondolkodni kellene esetleg a jelenlegi társulás kibővítésén. Pillanatnyilag azt a választ kaptuk az igazgató asszonytól, hogy jelenleg nem lát lehetőséget rá a környéken. Nyilván ha konkrét megkeresés érkezik, azt meg kell vizsgálni.

Könyvtárral kapcsolatosan volt egy javaslat a nyári nyitva tartás bevezetésére, ami az jelentené, hogy nyáron 2-3 hétre bezárna a könyvtár azzal a céllal, hogy a szabadságot ki tudják adni a dolgozóknak. 

Felmerült és tartalmazza az anyag a házi szociális gondozás feladatainak kiszervezését, ebben az esetben a kistérség látná el a feladatot. Ez az előterjesztés a mai ülés napirendjét fogja képezni.

Viszonylag sok hozzászólás hangzott el a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, hiszen az elmúlt évihez viszonyítva megközelítően csak 40 % támogatást kapunk, és a foglalkoztatottak létszáma sajnos az új szabályozás miatt jelentősen csökkenni fog. Ugyanakkor viszont az önkormányzat hozzájárulása növekedni fog, az eddigi kedvezményes tarifa helyett mintegy 30 %-ot kell az önkormányzatnak hozzátenni a foglalkoztatáshoz.

Szó került a Szőlő utcában kialakítandó 6 db családi házas telekről. Azt tartalmazza az anyag, hogy meggondolandó, hogy a kialakított telkek együtt, a közmű kiépítését vállaló vállalkozás részére kerüljön értékesítésre.

Kötelező feladatok között, melyek ellátási szintjét az önkormányzat határozza meg, a legjelentősebb feladatot 2011. évben a városközpont-rehabilitáció eredményes pályázat esetén természetesen. A 364.055.173 Ft-os összköltségű beruházás lebonyolításához közel 80 millió Ft saját erőt kell biztosítani. Ebből ingatlan vásárlásra, beruház előkészítésére 2010. évben már főleg fejlesztési hitel terhére 30.683.000 Ft kifizetésre került, illetve 9.740.000 Ft-ra megkötött tervezői megbízások alapján 2011. évi kifizetéssel- kötelezettségvállalás történt. 

További fejlesztési feladat a temetői urnafal és előtető építésének befejezése.

Kérdésként elhangzott, hogy a tavalyi évben az építkezést megkezdő vállalkozó számlái kifizetésre kerültek-e? Kifizetésre kerültek 1,4 millió Ft értékben, amely nem csak a vállalkozó munkadíját, hanem a megvásárolt és leszállított faanyagot és a fülkék árát is tartalmazza. 

Napközi konyha esetében elhangzott egy olyan javaslat, hogy a vezető 8 órás munkaviszonyának átalakítása, esetleg olyan módon, hogy 2 órában végezné az vezetői feladatokat, a többiben pedig konyhai feladatokat végezne.

További nem kötelező feladat a zeneiskola, a táncoktatás és a középiskola további működtetésének kérdése. Itt az volt a bizottság kérése, hogy felül kell vizsgálni az ezekre kötött megállapodásokat és annak függvényében, majd a költségvetés elkészítése kapcsán fogunk ebben dönteni.

Felsorolásra kerültek a nem kötelezően nyújtott szociális ellátások, mint a Bursa Hungarica ösztöndíj, Arany János tehetséggondozó program, egyszeri segély gyermek születéskor, beiskolázási segély, felsősök ingyenes tankönyve, és ide tartozik a HPV védőoltás közel 2 millió Ft-os összege is. 

Iskolabusz tekintetében felmerült, hogy a bevételeket be kell szedni. Információt kaptunk, hogy ezek az elmaradt bevételek beszedésre kerültek.

Itt került megemlítésre, ami már a napirend előtt szóba került a Járóbeteg ellátó Központ beindulásához szükséges pénzeszköz, illetve a működést havi kb. 4 millió Ft-tal kell kiegészíteni, derült ki az anyagból.

Végül is a bizottságon többféle javaslat került előterjesztésre, ebből a bizottság a következőket javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra: 

A Képviselő-testület

 • utasítsa a jegyzőt a közkutak ismételt felülvizsgálatára. Azokban az utcákban, ahol a lakosság csak a közkútról tud egészséges ivóvízhez jutni és vízdíjat fizet a közkút után, a vízellátását biztosítani kell. A többi közkút lezárását azonnal el kell végezni.
 • utasítja a jegyzőt, a volt honvédségi laktanya területén a villamos energiát mérő óra lecserélésére. Meg kell vizsgálni, hogy a laktanya területén kik fogyasztanak villamos energiát. A keletkezett költséget a használók részére tovább kell számlázni. 
 • járuljon hozzá, hogy az óvodában egy fő 4 órás óvónő helyett 1 fő 4 órás adminisztrátor kerüljön alkalmazásra azzal, hogy a szakmai munka színvonala a módosítást követően nem csökkenhet.
 • járuljon hozzá, hogy a Könyvtár a nyári időszakban a létszámhiány miatt 2-3 hétig zárva legyen. Ez időszak alatt kell kiadni a szabadságokat, valamint az elmaradt feladatokat ez idő alatt csökkenteni kell.
 • a jogszabályoknak megfelelő számítási mód miatt a szociális étkezők térítési díja csökkenni fog. Támogatja, hogy az áfa összege áthárításra kerüljön az ellátottra.
 • utasítja a jegyzőt, hogy a márciusi ülésre terjessze elő a szociális gondozás térítési díjának kidolgozását. A tervezet összeállításakor kedvezményekre is javaslatot kell tenni. 
 • a sportegyesületeket támogatásánál a „B” változatot támogatta a bizottság, mely szerint civil szervezeteket benyújtott 2011. évi pályázatuk alapján kívánja támogatni.
 • a konyha munkaköreinek átszervezéséhez részletes adatokat kér, ezután tér vissza rá, egyelőre nem támogatja 
 • a zeneiskola helyi támogatásának kérdésében nem kíván dönteni, a 2011. évi költségvetésben függvényében kell visszatérni a kérdésre 
 • utasítsa a polgármestert, kezdeményezzen tárgyalásokat a középiskola működési hiányának csökkentése érdekében. Az épülethasználatra vonatkozó szerződést a következő testületi ülésen terjessze a képviselő-testület elé. Kéri továbbá a tényfeltáró bizottság részér is a megállapodások biztosítását. 
 • utasítsa a polgármestert, hogy az áprilisi ülésen tegyen javaslatot a nem kötelezően teljesítendő szociális ellátások szabályozására. 
 • Utasítsa a polgármestert és a jegyzőt a munkával ki nem töltött állások azonnali felülvizsgálatára, a munkakör vagy a munkaidő azonnali módosítása mellett. Amennyiben egy munkakör nem tölthető ki 8 órára vonatkozó munkamennyiséggel, a következő testületi ülésen kezdeményezni kell a létszám és bérelőirányzat módosítását, illetve a 2011. évi költségvetésbe már csak a csökkentett létszám és csökkentett bér szerepelhet. 
Ezek a határozati javaslatok, amelyeket a bizottság támogatott. Köszönöm szépen!

Fejes Zsolt jegyző: Egy kiegészítést szeretnék tenni, a közfoglalkoztatásról is volt egy határozata a bizottságnak! Ha elnök úr elmondja, utána én is elmondanám a kiegészítésemet, alakossági tájékoztatást, amit Jávorka úr kérdezett!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Kaptunk egy tájékoztatást a közfoglalkoztatásról, és ehhez van a bizottságnak egy olyan állásfoglalása, hogy a 2011.évi közfoglalkoztatásról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatja.

Mezőfi Zoltán polgármester: Jegyző úré a szó!

Fejes Zsolt jegyző: Nem tudom, hogy technikailag hogy lenne jobb, hogy szavazás előtt mondjam el, végül is egy lakossági tájékoztatást szeretnék adni erről.

Mezőfi Zoltán polgármester: Most!

Fejes Zsolt jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! K Tisztelt Tévénézők! Kedves Rétságiak! Mindenkiben nagy várakozás volt a 2011. évi közmunka program kapcsán, mert olyan kezdeti híreink voltak, hogy nagyon kedvező lesz! Szomorúan jelentem be, hogy mind a támogatás összege, mind a munkabér támogatás %-os összeg is csökken. A tavalyi évben ténylegesen igénybe vett és lehívott támogatás 40 %-át kaphatja meg az önkormányzat, melyet nem lehet túllépni. Ebből kell gazdálkodni úgy, hogy ennek a 40 %-nak a 80 %-át úgynevezett rövid időtartamú, 2-4 havi és 4 órás munkavégzésre lehet fordítani, ami értelemszerűen az adott végzettséghez tartozó minimálbér felével jár együtt. Erre azért van szükség, mert 2012-től csak azok a nyilvántartott munkanélküliek kerülhetnek vissza az ellátásba, akiknek 2011.évben legalább 30 nap ledolgozott munkaidejük lesz. Teljes 8 órás foglalkoztatásra mindössze 3 főre kapott az önkormányzat lehetőséget egész évre, ez 10 hónapot jelent. Véletlenül elhangzott egy olyan szó a napirend előtt, hogy áthúzódó foglalkoztatás volt. Törvény szerint nem lehet, nem volt Rétság városánál. December 31-el mindenkinek le kellett számolni, előtte ki kellett adni a szabadságokat. Az a 3 fő aki most dolgozik az átmeneti foglalkozatásban van ennek a programnak az indulásáig, február 28-ig. A foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatra vonatkozó szerződés tervezet ma érkezett meg a hivatalba, de magára a programra szerződéstervezet még nem érkezett meg. Akinek van lehetősége és kap ilyen felkérést, mindenképpen a kormányzat által szervezett központi nagy programokban vegyen részt az erdészet és a vízügy terveznek ilyet. Aki teheti ott vállaljon munkát. Ez a 40 % minimális, egész évre vonatkoztatva 24 fő visszaforgatását teszi lehetővé rövidtávon. Ettől a nyilvántartott munkanélküliek száma jóval magasabb. Tisztázva a félreértést nem önhatalmúlag és titkos megállapodás alapján választjuk ki a személyeket, amilyen sorrendben a munkaügyi központ közvetíti, ebben a sorrendben kell őket alkalmazni.

Ezen nem változtathatunk. Már nem szükséges közfoglalkoztatási terv készítése, ez a határozat a foglalkoztatás pályázat benyújtásához szükséges. Köszönöm szépen!

Mezőfi Zoltán polgármester: Hozzászólás? Jávorka úr!

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! A jegyző úr tájékoztatóját megköszönöm. Valószínűsíthető, hogy a közfoglalkoztatottak körében igen jelentős feszültség fog keletkezni Rétságon, hiszen feleannyi embert tud foglalkoztatni az önkormányzat és fele annyi időben, mint ahogy tavaly foglalkoztatott, ezért igen körültekintően kell a feladatot megtervezni, és adminisztratív munkakörben a lehető legkevesebb létszámot kell alkalmazni. Ismerve a város közterületeit, az megkívánja, hogy a négy óra maximálisan a közterületek karbantartására, tisztántartására és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására legyen fordítva. Köszönöm szépen!

Mezőfi Zoltán polgármester: További hozzászólás? Vélemény? Girasek úr!

Girasek Károly képviselő: Röviden egy pár dolgot szeretnék elmondani, mert a bizottságon vitatkozunk, de a nyilvánosság ezt látja! Az látszik ebből az anyagból, hogy nincs kész költségvetés, hogy a város rendkívül nehéz helyzetet örökölt meg a jelenlegi testület, mert azért kell itt izzadni, hogy költségvetés legyen, mert jelentős mínuszokkal nézünk szembe. Ezt mindenkinek tudni kell. Ugyanakkor azt látom, hogy a felsorolt lista az intézményeket próbálja megszorítani bizonyos tevékenységek lefaragásával, ugyanakkor nem nagyon látom, hogy ebben a Polgármesteri Hivatal jelenleg is jeleskedne, bár van néhány dolog, ami rá is vonatkozik. Természetesen az intézmények az eddigiek során is meg lettek szorítva, tehát másutt is kellene ebben lépni. Illetve a bevétel növekedésben is, sokkal több mindent kellene majd elérni! Így is nagyon nehéz és szoros költségvetést kell csinálnunk. Természetesen az elhangzott javaslatokkal egyetértek. Jó lett volna, ha már egy előzetes költségvetés van. Azért kénytelen a város nagyon szoros költségvetést csinálni, mert mérhetetlenül sok hiányt vett át! Nem csak fejlesztési hitelt, hiszen akkor az intézmények működését tudnánk biztosítani. Olyan hiányunk van, ami megköveteli, hogy, egyszerűen nem tudunk elegendő pénzt fordítani a kötelező alapfeladatok színvonalas ellátására. Tovább nem részletezem! A költségvetésnél úgyis valamire jutni kell!

Mezőfi Zoltán polgármester: Tovább! Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy jövő hónapban lesz ilyen napirendi pont, a busszal kapcsolatosan. Az iskola busz kihasználtsága érdekében másik két település polgármesterével és iskolaigazgatóval folytattunk tárgyalást, akik az érvényben lévő 200 Ft-ot díjon igénybe vennék gyerekszállításra a rétsági iskolabuszt. Most egyeztettünk a sofőrrel és az érintettekkel, ha össze lehet ezt hangolni, akkor a képviselő-testület elé fog kerülni, abban a reményben, hogy ez a két kistelepülés javát és a buszkihasználtságát fogja szolgálni.

Azt kell, hogy mondjam, képviselő úr hozzászólásához kapcsolódóan, hogy igenis, csakis fejlesztési hitelünk van, azért van igénybe véve a folyószámlahitel, mert a fejlesztések a működésből lettek finanszírozva. Jelen pillanatban is tartozik a VÁTI az önkormányzatnak 10 millió forinttal a még ki nem fizetett általános iskola felújítására, amiről már elhárultak az akadályok, bármelyik napon megkaphatjuk a pénzt. Természetesen ez is a működésből van finanszírozva. Ne tájékoztassuk félre a közvéleményt, nem akarok erről vitát nyitni, megértettem a véleményedet. Köszönöm! Hegedűs úré a szó!

Hegedűs Ferenc képviselő: Egyetértek polgármester úrral, valóban nem kell a várost ilyen butasággal rémisztgetni, közel másfél milliárd forint lett hozva ebbe a városba. Nagyon sok minden meg lett csinálva ebből a pénzből. Nyilvánvaló, hogy ennek van önereje. Ebben különbözik Rétság Berkenyétől, Horpácstól, meg Pusztaberkitől, mert ha nem volna Járóbeteg, vissza lehetne utasítani az a 900 millió forintot, akkor megépült volna meg, megépítette volna Drégelypalánk. Azért lett Rétság járási székhely, azért van városi rangja neki, azért van itt a gimnázium! Nyilván ennek terhei vannak. Le lehet mondani mindenről, vissza lehet utasítani, de akkor mi is kistelepülés lennénk. Minden tiszteletem a kistelepüléseké, de a városi jelleget, a járási jelleget ezek a dolgok adják, és ezeknek ára van. Fejlődünk! Ha nem lett volna csinálva semmi, akkor spórolhatnánk évente 600 millió forintot, szétosztogathatnánk egymás között. Köszönöm szépen!

Mezőfi Zoltán polgármester: Érdemben a napirendhez hozzászólás? Ha nincs, a vitát lezárom, aki a bizottság javaslataival egyetért, kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
2./2011. (I.21.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzatának Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi költségvetési hiány csökkentésére készített előterjesztést.
A Képviselő-testület
- Utasítja a jegyzőt a közkutak ismételt felülvizsgálatára. Azokban az utcákban, ahol a lakosság csak a közkútról tud egészséges ivóvízhez jutni és vízdíjat fizet a közkút után a vízellátását biztosítani kell. A többi közkút lezárását azonnal el kell végezni. 
- Utasítja a jegyzőt, a volt honvédségi laktanya területén a villamos energiát mérő óra lecserélésére. Meg kell vizsgálni, hogy a laktanya területén kik fogyasztanak villamos energiát. A keletkezett költséget a használók részére tovább kell számlázni. 
- Hozzájárul, hogy az óvodában egy fő 4 órás óvónő helyett 1 fő 4 órás adminisztrátor kerüljön alkalmazásra. A szakmai munka színvonala a módosítást követően nem csökkenhet. 
- Hozzájárul, hogy a Könyvtár a nyári időszakban a létszámhiány miatt 2-3 hétig zárva legyen. Ez időszak alatt kell kiadni a szabadságokat, valamint az elmaradt feladatokat ez idő alatt csökkenteni kell.
- Tudomásul veszi, hogy a jogszabályoknak megfelelő számítási mód miatt a szociális étkezők térítési díja csökkenni fog. Támogatja, hogy az áfa összege áthárításra kerüljön az ellátottra.
- Utasítja a jegyzőt, hogy a márciusi ülésre terjessze elő a szociális gondozás térítési díjának kidolgozását. A tervezet összeállításakor kedvezményekre is javaslatot kell tenni. 
- a sportegyesületeket, civil szervezeteket benyújtott 2011. évi pályázatuk alapján kívánja támogatni.
- A konyha munkaköreinek átszervezéséhez részletes adatokat kér, ezután tér vissza rá egyelőre nem támogatja 
- A zeneiskola helyi támogatásának kérdésében nem kíván dönteni, a 2011. évi költségvetésben függvényében visszatér a kérdésre 
- Utasítja a polgármestert, kezdeményezzen tárgyalásokat a középiskola működési hiányának csökkentése érdekében. Az épülethasználatra vonatkozó szerződést a következő testületi ülésen terjessze a képviselő-testület elé. Kéri a tényfeltáró bizottság részér is a megállapodások biztosítását.
- Utasítja a polgármestert, hogy az áprilisi ülésen tegyen javaslatot a nem kötelezően teljesítendő szociális ellátások szabályozására. 
- Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a munkával ki nem töltött állások azonnali felülvizsgálatára, a munkakör vagy a munkaidő azonnali módosítása mellett. Amennyiben egy munkakör nem tölthető ki 8 órára vonatkozó munkamennyiséggel, a következő testületi ülésen kezdeményezni kell a létszám és bérelőirányzat módosítását, illetve a 2011. évi költségvetésbe már csak a csökkentett létszám és csökkentett bér szerepelhet. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester, jegyző
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a közfoglalkoztatásról szóló határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
3./2011. (I.21.) kt. határozat
A képviselő-testület 2011.évi közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatást megismerte és a 2011.évi közfoglalkoztatási pályázatokon részt vesz. Felkéri a polgármestert, hosszú távú foglalkoztatás keretében 3 fő 10 havi, míg rövid távú foglalkoztatás keretében 8 fő 2 havi foglalkoztatására nyújtson be pályázatot a Munkaügyi Központ Kirendeltségéhez a tervezett foglalkoztatotti létszám és támogatás igénylésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. január 27. 

3. számú napirend
Jobbik Magyarországért Rétsági Szervezet javaslata 
felterjesztési jog gyakorlására
(18:43)
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megadom a szót az elnök úrnak!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Tulajdonképpen született egy olyan javaslat, hogy a Nemzetgazdasági Miniszterhez forduljon az önkormányzat azokkal a gondokkal, amiket az előterjesztés felsorolt, ez önkormányzatokat érintő finanszírozás, bizonyos gyermekeket érintő normatíva csökkentés, több dolgot felsorol az anyag. A bizottsági vitában elhangzott, hogy a felterjesztésben foglaltakkal egyet lehet érteni, de többen kifejezték azon aggályukat ,hogy ez pusztába kiáltott szó marad, annál is inkább, mert amikor ez a javaslat megszületett az a költségvetési javaslathoz szólt volna, közben a költségvetést már elfogadták. Született egy olyan javaslat, hogy ezt ne az önkormányzat tegye meg, hanem a kistérési társulás elé terjesszük, mivel a kistérségnek is van felterjesztési joga, és akkor talán ez hathatósabb lenne. Végül a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal támogatja a következő határozati javaslatot:

A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy Jobbik Magyarországért Rétsági Szervezet javaslatát a felterjesztési jog gyakorlásáról terjessze a Kistérségi Társulás Tanácsa elé, és a felterjesztés ügyében a kistérség döntsön. Ez a bizottság javaslata. Köszönöm!

Mezőfi Zoltán polgármester: Más javaslat, egyéb kiegészítés? Kérdés? Nincs! Aki egyetért a határozati javaslattal, most szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
4./2011. (I.21.) kt. határozat
A képviselő-testület a Jobbik Magyarországért Rétsági Szervezet javaslatát a felterjesztési jog gyakorlásáról a Kistérségi Társulás Tanácsa elé terjeszti, a felterjesztés ügyében történő döntésre.
Határidő: 2011.január 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm, akkor jómagam, mint a kistérségi társulás elnöke a január 31-i ülésre a tanács elé fogom terjeszteni a javaslatot.


4. számú napirend
2011. évi közbeszerzési szabályzatról
(18:46)
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Átadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm szépen! A bizottság foglalkozott elég részletesen a közbeszerzési szabályzattal. A folyamatos jogszabályváltozások miatt a közbeszerzési szabályzat módosítása szükségessé vált. Elhangzott olyan kérdés, hogy az anyagban le van írva, hogy a közbeszerzési tanácsadó a szabályzatot elkészítette, ki a közbeszerzési tanácsadója az önkormányzatnak? Milyen szerződés van vele erre az évre? Jegyző úr válasza volt, hogy nincs alkalmazva, ezt még a 2010-es szerződés alapján készítette el, erre az évre még nincs szerződése. Kritikaként elhangzott, hogy nem tartalmazza azokat a Rétság specifikus elemeket, feladatokat, pl. nincs nevesítve a közbeszerzési bizottság, stb. Ez egy kicsit sematikus, más önkormányzatnál is alkalmazott szabályzatnak az elénk hozatala. Viszont hiányolták ezeket a dolgokat. A bizottság igen sok javaslattal egészítette ki a szabályzatot, amit nincs értelme felsorolni, mert csak szövegkörnyezetben értelmes. A bizottság ezekkel a módosításokkal, amelyek reményeink szerint átvezetésre kerültek az ülés elején kiosztott közbeszerzési szabályzatba, ezekkel javasolja a szabályzat elfogadását a képviselő-testületnek! Köszönöm!

Fejes Zsolt jegyző: Annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy időközben megérkezett a függelék, melyet a kiosztott anyaghoz csatoltunk. Az ez évre érvényes közbeszerzési értékhatárokat tartalmazza, a másik pedig egy megismerési nyilatkozat. Köszönöm!

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés? Vélemény? Girasek úr!

Girasek Károly képviselő: Egy észrevételem van, magának az irat előállításának a módjával, mert egyrészt örvendetes, hogy most kiosztásra került a módosított új anyag, de fél órával az ülés megkezdése előtt, így érdemben nem tudtuk ellenőrizni, hogy benne van, amit a főorvos úr elmondott. Bizalom alapján benne van! Érdekes, hogy van egy olyan közbeszerzési tanácsadó, aki nincs, akivel nincs szerződés, másrészt leír egy olyan iratot, alaposan jelszóval védve, amibe még azt se lehet beleírni, hogy ki a polgármester! Megáll az eszem! Technikailag ez nem fér össze az SZMSZ-el hiszen ebbe a szövegbe bele kell ezeket írni. Word dokumentumban küldje meg, nem tudom, hogy egyáltalán ez, hogy lehetséges, semmilyen módosítást nem lehet benne csinálni. Ráadásul, ha ez a mi szabályzatunk, akkor nem tilthatja meg nekünk, hogy beleírjuk, pl. a polgármester nevét. Nem részletezem, ezt a gyakorlatot el kell felejteni, nem is felel meg a szabályoknak! Zárójelben jegyzem meg, bízom benne, hogy minden átvezetésre került, ha nem akkor a következő ülésre vissza kell hozni.

Fejes Zsolt jegyző: Csak egy mondatban szeretnék válaszolni. Mint minden misztikus dolognak, ennek is egyszerű magyarázata van. A szakértő úr által előállított dokumentumok annyira érzékenyek, hogy gyakorlatilag szóról szóra meg kell felelni törvényességi előírásoknak. EZ a dokumentum, nem olyan, de megszokásból a szakértő ezt a formát alkalmazta. Nagyon konstruktív volt, és az általunk megküldötteket beleépítette. Meg fogom kérni, hogy a végleges formát Word dokumentumban küldje meg, és onnan kezdve bárki belepiszkálhat, akinek jól esik, de úgy gondolom, hogy talán nem kellene!

Girasek Károly képviselő: Ez az önkormányzat dokumentuma, ő ne rendelkezzen helyettünk!

Mezőfi Zoltán polgármester: Majd utána, a képviselő-testületnek lehet kérései, kiegészítései. Itt szeretném megdicsérni a közbeszerzési referenst, hogy olyan formátumban küldte, amibe nem tudsz beleírni. A javaslatok majd befésülésre kerülnek, amit elfogad a testület, és akkor az lesz a végleges.

Girasek Károly képviselő: Polgármester úr, én bele tudok írni, mert nekem van szöveges változatom, de megint eltérünk a tárgytól. Volt egy véleményem, azt nem kell megmagyarázni! Kérem betartani, volt egy vélemény, kész, ennyi!

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm! Egyébként azért nincsen átalánydíjas közbeszerzési referens, mert mindig ad hoc feladatra kértünk fel valakit. Hegedűs úré a szó!

Hegedűs Ferenc képviselő: Szerintem is az elmúlt négy évben, Majnik Laci vezetésével, meg voltunk ketten még benne, nagyon szépen működött a közbeszerzés, nem hiszem, hogy maga után kívánnivalót! Köszönöm!

Mezőfi Zoltán polgármester: Én a magam részéről egyetértek a bizottság javaslataival. Van még valakinek kérdése? Nincs! Aki egyetért a bizottság által javasolt módosításokkal a közbeszerzési szabályzat elfogadásával, kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
5./2011. (I.21.) kt. határozat
Rétság Város Képviselő-testülete Rétság Város Önkormányzatának 2011.évi közbeszerzési szabályzatát megismerte és az elhangzott módosításokkal elfogadja.
Határidő: 2010.május 30.
Felelős: polgármester
(A közbeszerzési szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5. számú napirend
Pályázati kiírás Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
intézményvezetői állás betöltésére
(18:56)
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Átadom a szót a bizottság elnökének!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm! Ezt a napirendet is megtárgyalta a bizottság. Tudvalevő, hogy a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének vezetői megbízása 2011.április 30-án lejár.

Az intézményvezetői állás betöltésére pályázatot kell kiírni. A megkapott határozati javaslathoz képest, a bizottság néhány módosítást kért beépíteni, ami a most kiosztott határozati javaslatban már úgy szerepel, ahogy a bizottság javasolta. A lényeg az, hogy meg kell hirdetni ezt a munkakört, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21. § 2.) b.pontja alapján, teljes munkaidő, heti 40 órás. A vezetői megbízás időtartama: 2011. május 01-től - 2016. április 30-ig szól. Öt éves a kiírás. Van még egy olyan, bár ez a bizottsági ülésen nem hangzott el, hogy az illetmény és juttatások meghatározásánál célszerű lenne a vezetői pótlék mértékét 300 %-ban megjelölni, célszerű lenne oda beszűrni, bár nem kötelező. Pályázati feltételeknél is javasoltuk a ma már kötelező 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam megjelölését. Ez már ebben a beosztásban kötelező. Le van írva pontosan, hogy mikor hol lehet benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 25. A pályázati kiírást közzé kell tenni a KSZK honlapján, Rétság Város honlapján, valamint, a kábeltévén rövidített formában, utalással a részletes megjelentetésre. KSZK honlapján a feladás határideje: január 24. Így a bizottság javaslataival kiegészített határozati javaslatot a bizottság a jelenlevő 8 bizottsági tag egyöntetű szavazatával elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek! Köszönöm!

Mezőfi Zoltán polgármester: Hangadó nem volt benne?

Girasek Károly képviselő: Benne van a Hangadó, abban is rövidített formában kell megjelentetni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Nincs! Aki a bizottság által javasolt módosított határozati javaslattal, a kiírás feltételeivel egyetért, kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
6./2011. (I.21.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21. § 2.) b. pontja alapján pályázatot hirdet a rétsági Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 órás. A vezetői megbízás időtartama: 2011. május 01-től - 2016. április 30-ig szól. 
A munkavégzés helye: 2651, Rétság Rákóczi u.26. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: önállóan működő, tevékenysége szerint közszolgálati közintézmény, a helyi önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény vezetése.
Közművelődési, közösségi feladatok ellátása, szervezése, a településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakoztatásához megfelelő programok, rendezvények szervezése, a kulturális érdekek közvetítése, a társadalmi, civil szervezetek számára közösségi tér biztosítása, városi honlap, helyi lap, kábeltelevízió, könyvtár működtetése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 
szakirányú egyetemi/főiskolai közművelődési végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi/főiskolai végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, 
legalább 10 éves közművelődési intézményben szerzett szakmai gyakorlat, 
legalább 5 éves közművelődési intézményben szerzett vezetői gyakorlat,
szakmai, vezetési program,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet
az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
helyismeret
felhasználó szintű számítógép ismeret 
idegen nyelvismeret
szakmai publikációk jegyzéke
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló iratok vagy azok hiteles másolata, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai elképzeléseket tartalmazó program,
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, továbbá arról, hogy a bizottság és testületi ülésen a pályázó a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárul, vagy nem járul hozzá
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. május 01. napjától. 
A pályázat benyújtásának határideje: KSZK honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mezőfi Zoltán polgármester nyújt, a 06-35-550-100-as telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével 2651 Rétság Rákóczi u.20) 
Kérjük a borítékon  feltüntetni  "Álláspályázat"
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 25.
A pályázatot Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázati kiírás közzétételének helye: KSZK honlapján, Rétság Város honlapján, valamint, kábeltévén rövidített formában, utalással a részletes megjelentetésre. KSZK honlapján a feladás határideje: január 24. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják. A pályázati feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet szerint kerültek kiírásra 
Felelős: jegyző
Határidő: 2011.január 24.

6. számú napirend
Rétsági sportegyesületek
2011. évi támogatásáról szóló pályázati kiírás
(18: 59)
˙
dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: A képviselő-testület minden évben pályázatot hirdet sport támogatás igénylésére a helyi sportszervezetek részére. A 2011. évi pályázati kiírásra beérkező pályázatokról a munkaterv szerint március 25-i ülésén dönt. Az éves sporttámogatások keretösszegét a képviselő-testület adott évi költségvetésébe tervezi, majd a pályázatok beérkezését követően, ezen keret került felosztásra. A határozati javaslat két fajta változatot tartalmazott. Az „A’” változat egy korábbi pályázati kiírás feltételeit tartalmazza. Ott egy kiegészítés volt a pályázati feltételeknél, hogy egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be. A „B” változat egy pontrendszer alkalmazását javasolta, amely még az előző testület idején benyújtásra került, csak nem fogadták el. Rövid vita utána az az álláspont alakult ki, hogy a bizottság 8 egyöntetűen igen szavazattal az „A” határozati javaslat elfogadását javasolta az előbb említett kiegészítéssel.

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Nincs! Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
7./2011. (I.21.) kt. határozat
A képviselő-testület megtárgyalta a sport támogatás pályázati feltételeire vonatkozó előterjesztést. A képviselő-testület 2011.évi költségvetésébe tervezett sporttámogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a rétsági sportszervezetek támogatására.
Pályázati feltételek:
azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes bíróság legkésőbb a tárgyévet megelőző évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket tényleges folytatják.
bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek
nonprofit szervezetnek minősülnek
a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg.
egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület tagjainak számát, az előző évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót
az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve az önkormányzati támogatás felhasználására)
az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét
az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét
az egyesület pénzintézet számla számát,
a pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Megyei Bíróság által az egyesület hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011.február 28.
A pályázatokat Rétság Város Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u.20) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: "SPORTPÁLYÁZAT 2011."
A pályázati felhívás közzétételére felkéri a jegyzőt.
Felelős: jegyző
Határidő: 2011.január 27. 

7. számú napirend
Rétsági Nyugdíjas Klubok 2011. évi támogatásának igénylési feltételei
(19:02)
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Elnök úrnál a szó!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm szépen! A Rétsági Nyugdíjas Klubok 2011. évi támogatásának igénylési feltételeiről szóló előterjesztést is megtárgyalta a bizottság. A képviselő-testület minden évben anyagi támogatást nyújt a helyi nyugdíjas klubok működéséhez. Az éves támogatások keretösszegét a képviselő-testület adott évi költségvetésébe tervezi. Az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot a bizottság egyöntetű szavazással elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Nincs! Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
8./2011. (I.21.) kt. határozat
A képviselő-testület 2011.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok működését.
A 2011.évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
A nyugdíjas klub
képviselőjének nevét
létszámát
ebből rétsági lakosok számát
2010. évi beszámolót
2010. évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást
2011. évi munkatervet
igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével
A támogatási igények benyújtásának határideje: 2011. február 27.
A képviselő-testület támogatás keretösszegét 2011.évi költségvetésébe betervezi. Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás igénybevételének lehetőségéről a nyugdíjas klubok vezetőit értesítse. 
Felelős: jegyző
Határidő: 2011.január 27. 

8. számú napirend
Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakmai programjának 
és alapító okirat módosításának jóváhagyása
(19:04) 
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Itt lesz kiegészítés, előtte megadom a szót a Szociális Bizottság elnökének!

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Szociális Bizottság megtárgyalta a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról szóló előterjesztést. Különösebb vita nem alakult ki róla, a szociális bizottság javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Egy kiegészítést tennék, amit polgármester úr is jelzett, hogy az alapító okiratuk módosítása is szükséges, mert alapvetően nem változik csak székhely címük megváltozott. Ezt a módosítást is elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek! Köszönöm!

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés? Vélemény? Nincs! Akkor kétszer szavazunk. Tehát aki egyetért a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásával, most szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
9./2011. (I.21.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakmai programját megismerte és jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm! Aki egyetért a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának módosításával, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
10./2011. (I.21.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Alapító okirat módosítását megismerte és jóváhagyja.

9. számú napirend
Autóbusz forduló üzemeltetése
(19: 06)
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Tanácsnok úr kíván véleményezni, vagy bizottság mondja? Megadom a szót a bizottság elnökének!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: A képviselő-testület 2010. november 25-i ülésén arról döntött, hogy a kialakítandó, a Városközpont Funkcióbővítő Település rehabilitációs pályázattal kialakításra kerülő autóbusz pályaudvar használatáért az üzemeltető bérleti díjat fizessen. Megbízta polgármester urat, hogy folytasson egyeztetést a Nógrád Volán Zrt. illetékeseivel. A cég a szolgáltatás, üzemeltetés és ezek költségeit tudja vállalni. Bérleti díjat nem terveztek, helyette használati vagy üzemeltetési díj megjelölését kérték. Szabó Sándor ügyvéd úr adott egy véleményt az előterjesztés mellé, melyben egyik megoldást sem javasolja, illetve tett néhány olyan módosító indítványt, amelyet a bizottság megfontolásra érdemesnek talált és be is épített a megállapodás tervezet szövegébe. Végül is az érvek le vannak írva, hogy miért lenne célszerű ezt a szerződést így megkötni. Tulajdonképpen előttünk egy megállapodás tervezet van, annyi kiegészítés történt, hogy amennyiben az átadás megtörténik az üzemeltető részére, akkor történjen egy állapot leltár felvétele is, illetve, hogy írjuk elő a megállapodásban az üzemeltető részére, hogy az épületre köteles ingatlan biztosítást megkötni baleset, betörés, tűz, viharkár és más elemi kár esetére. Tulajdonképpen ez a két lényegesebb módosítási javaslat volt, amit a bizottság támogatott, és a határozati javaslat szerint, amely kiosztásra került javasolja a képviselő-testület számára, hogy ennek megfelelően fogadja el. A módosított szerződés-tervezet külön meg lett szövegezve és egyezik azzal, amit a bizottság megfogalmazott. A Nógrád Volánnal egyeztetett előszerződés végleges szövegét a polgármester terjessze be a képviselő-testület február 18-i ülésére. Itt dátummódosítást kérek, a megjelölt 25-e helyett 18-ra.

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés? Vélemény? Girasek úr!

Girasek Károly képviselő: Ennek kapcsán, mivel hogy ide volt tervezve egy másik napirend, azért muszáj vagyok szólni! Igaz, hogy ez a nagy beruházási projektnek egyedül az épület használati szerződése. A munkatervben polgármester úr előterjesztette, ott erről nem volt vita, hogy vegyük le a II. fordulós benyújtását ennek a pályázatnak. Mit jelent ez? Nem akarjuk benyújtani a pályázatot? Én úgy gondolom, hogy be akarjuk nyújtani, hiszen ebben testületi döntés volt. Ez azt jelenti, hogy a mai ülésre lett volna kötelező előkészíteni az ezzel kapcsolatos dokumentációkat, és rögzítenünk kell, hogy nem készült el. Miért érdekes ez? Mert alig két munkahét múlva a több mint száz oldalas kész pályázatot, a rajzokat, minden egyebet be kell nyújtani, különben nem lesz belőle semmi! Ha valamin változtatni kell, nem készül el! Február 15-ig másik testületi ülésünk rendes esetben nem lesz! Akkor nem tudom, mit akar a város vezetése? Ki kell mondani, hogy ismét húzzák az időt. Nem készítik el időben az anyagokat, persze kifogások erre lesznek. Ez azt is jelenti, hogy rendkívüli üléseket kell összehívni,és aki ott nem szavaz, vagy nem jön el, az meg lesz zsarolva, hogy ez a város ellensége. Az összes többit hozzá lehet tenni! Idéznék a 301/A számú határozatból: „A képviselő-testület a Kossuth utca és a Zrínyi út felújítása kapcsán az egyes részterületekről nagyléptékű vázlattervek készítését kéri. - Ez azt hiszem elkészült - A vázlattervek legyenek kiegészítve a geodéziai felmérés szint adataival. - Nem tudjuk, hogy elkészült-e? - Ezt követően a képviselő-testület teameket jelöl ki az egyes részterületek vizsgálatára, és helyszíni bejárására. - Erről szólt a kötelező határozat, amiért a polgármester felelős! Nem történt meg. Elénk lesz téve valami, amit nem tudunk előzetesen időben kidolgozni. - Ezek elvégzését követően a képviselő-testület ismételten napirendre tűzi a műszaki tartalom meghatározását. –Hát ezt kellett volna napirendre tűzni! Láttunk egy műszaki tartalmat, amit megkritizáltunk, de nincs. A poénja ennek: felelős a polgármester, határidő: 2011. januári rendes kt. ülés. Ez a határozat nincs végrehajtva! Itt kell kijelenteni, ha ebben a pályázatban bármilyen határidőcsúszás miatt a város nem nyer, azért nem a képviselő-testület, hanem azok lesznek a felelősek, akik a határozatok sorozatosan végre nem hajtva, nem nyújtják be időben az anyagokat. Majdnem azt lehet mondani, hogy elment a hajó, mert legközelebb később lesz testületi ülés. Majd most jöjjünk össze rendkívülire, azért dolgozzunk, mert mások időben nem dolgoztak. Azt gondolom, hogy ezt szükséges volt elmondani, most hat perc a hozzászólási idő, az lejárt. Köszönöm szépen!

Mezőfi Zoltán polgármester: Én nem fogom kihasználni a hat percet, de kötelességem összerendezni ezt a gondolatsort. Részben jogos egy két felvetése Karcsinak. Viszont - behozom, itt van összekészítve a paksaméta,- személyes egyeztetésre van időpontom a regionális főépítésszel, pontosan az idő rövidsége miatt. Ugyanakkor, össze van készítve kolleganőm segítségével minden kérelem, és azért van a személyes egyeztetés, szinte azonnal kiadja az elkészült terveket. A tisztelt képviselő-testület bizottsága által kijelölt szakember – nevezetesen Bulejka András - folyamatosan tartotta a kapcsolatot az építésszel, a tervezővel, a építési hatósággal. Összeegyeztették, elfogadták, ez bemegy most a főépítészhez. Többfajta verzió van ott. A főépítész ki fog adni egy szakvéleményt. Nekem azt javasolták, hogy azzal együtt hozzam ide elétek, mert úgy kerek az egész. Nem vagyunk kifutva az időből! Feltehetően, és annak idején nem zárkóztatok el ez ügyben, hogyha tényleg szorít a cipő,- és nem akarok ebbe belemenni, hogy zsaroljuk a képviselőket rendkívüli ülésekkel - máskor is volt már egy témában egész napos testületi ülés! Abban a pillanatban, ahogy meg van a főépítész véleménye, nagyon fontos, hogy időben meglegyen törvényi határidőben, és fontos, hogy jó legyen a véleménye. Ez remélem mihamarabb meg fog történni, ennyi türelmet kérek, és el is várom tőletek. Ennyit szerettem volna hozzátenni!

Hegedűs Ferenc képviselő: Az lenne a kérdésem, hogy mi történt a faházas vállalkozókkal?

Mezőfi Zoltán polgármester: Szerepel a beszámolóban. Kértek időt, hogy egymás között egyeztessenek, ez hamarosan itt lesz. Ehhez a napirendhez van még valami?

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Volt a bizottságnak egy olyan javaslata, hogy a pályázatírót hívjuk meg a mai ülésre!

Mezőfi Zoltán polgármester: Igen, itt a fax, hogy nem tud megjelenni! Elment időben!

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Figyelembe véve a február 15-i időpontot, ma 21-e van, javaslom, hogy a komplett pályázati anyag legkésőbb február elejéig kerüljön a képviselő-testület elé!

Mezőfi Zoltán polgármester: Maga a pályázat is, meg a dokumentum is! Buszfordulónál tartunk! Ha nincs több vélemény, kérem, aki egyetért a bizottság javaslatával most szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
11./2011.(I.21.) t.határozat
A képviselő-testület 301./2010. (XI.25.) kt. határozatát módosítja, és a Városközpont Funkcióbővítő Település rehabilitációs pályázattal kialakításra kerülő autóbusz pályaudvar üzemeltetői szerződésében bérleti díjat megjelölni nem kíván. A Nógrád Volánnal egyeztetett előszerződés végleges szövegét a polgármester terjessze be a képviselő-testület február 18-i ülésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011.február 10.
MEGÁLLAPODÁS
(Tervezet)
Amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság Rákóczi út 20-22.) képviseletében Mezőfi Zoltán polgármester, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó)
másrészről a Nógrád Volán Zrt. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 137-139) képviseletében Bucsok Lajos vezérigazgató, mint üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
  A szerződő felek egyezően állapítják meg, hogy a rétsági 203/3 hrsz.-ú ingatlanon (cím: 2651 Rétság Kossuth u.18-20.) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázati forrás (ÉMOP-3.1.2/A – Funkcióbővítő település rehabilitáció (Kistérségek központi településeinek fejlesztése) segítségével autóbusz-fordulót létesítenek.
  A megbízó tulajdonos megbízza az Üzemeltetőt, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanon megépítendő autóbusz-fordulót jelen szerződésben foglalt módon és feltételekkel autóbusz-fordulóként üzemeltesse, karbantartsa, illetve azzal kapcsolatos hasznosítási tevékenységet folytasson
  Az Üzemeltető a megbízást elfogadja.

  A szerződés a felek határozatlan időre kötik meg, mely akkor lép életbe, ha az autóbusz-forduló átadása megtörtént az Üzemeltető részére ekkor állapot leltár felvétele szükséges.

  Az üzemeltető jogosult és köteles az 1.pontban körülírt ingatlant rendeltetésszerűen üzemeltetni. A rendeltetésszerű üzemeltetés során a szakmai és a hatóságok által támasztott követelményeknek meg kell felelni. Az üzemeltetés körében az Üzemeltető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatan autóbusz-fordulóként történő megfelelő és biztonságos üzemeltetése megvalósuljon, illetve állagának fenntartása a legteljesebb mértékben biztosított legyen.

  Az üzemeltető köteles az üzemeltetés körébe tartozó engedélyeket beszerezni az ingatlan átadását követően, és szükség esetén köteles gondoskodni azok meghosszabbításáról

  Az üzemeltető köteles biztosítani az autóbusz-forduló folyamatos működését, ennek keretében saját hatáskörben gondoskodik a szakszemélyzet alkalmazásáról, oktatásáról, az ezzel összefüggő engedélyek beszerzéséről.

  Az Üzemeltető köteles az üzemeltetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, valamint közüzemi számlákat kiegyenlíteni, és az épületre ingatlan biztosítást megkötni baleset, betörés tűz, viharkár és más elemi kár esetére.

  Az Üzemeltető köteles gondoskodni az ingatlan folyamatos őrzéséről.

  Az Üzemeltető köteles az ingatlan és felépítmények állagának megóvásáról, a terület folyamatos tisztántartásáról és esetleges gyommentesítéséről gondoskodni.

  A bútorok és működéshez szükséges eszközök biztosítása az üzemeltető feladata

  E szerződés alapján az Üzemeltető jogosult a Megbízó előzetes hozzájárulásával az ingatlan hasznosítására. A hasznosítás alatt a szerződő felek azt értik, hogy az ingatlan működésével összefüggő kereskedelmi egységek részére helyiséget biztosíthat, annak hasznaira az Üzemeltető jogosult. E bevételeket az ingatlan fenntartására kell fordítani.

  Az üzemeltető az általa üzemeltetett buszpályaudvart harmadik félnek nem adhatja át üzemeltetésre.

  Ha az üzemeltető a szerződés pontjaiban vállalt kötelezettségeit elmulasztja, különösen, ha nem tesz eleget az autóbusz-fordulóval kapcsolatos működtetési, fenntartási, karbantartási kötelezettségeinek, a Megbízó ez esetben írásban felszólítja. Ha az Üzemeltető az írásbeli felszólításnak sem tesz eleget, úgy a megbízó írásban 30 nappal a szerződét rendkívüli felmondással felmondhatja.

  A szerződő felek ezen megállapodást 6 hónapos felmondási idő kikötésével felmondhatják.

  Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Előírásai az irányadók.

  A megállapodást felek elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták.

  Rétság, 2011 ... ...

Mezőfi Zoltán     Bucsok Lajos
polgármester    vezérigazgató
Megbízó          Üzemeltető

Mezőfi Zoltán polgármester: Rövid szünetet rendelek el!

SZÜNET
(19:15 - 19:30)

A szünetben dr. Katona Ernő alpolgármester távozik az ülésről, 
a képviselő-testület 6 fő jelenlétével határozatképes


10. számú napirend
Rétság 418, 356/15,16,22, 474/18,25, 428/2,3,319 hrsz.-ú ingatlanok 
ingyenes tulajdonba adása
(19:30)
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Technikai döntésről van szó. Mielőtt átadom a szót az elnök úrnak el kell mondanom, hogy a szünetben többen telefonáltak, hogy eltöröltük a különböző szociális vívmányokat, mint Bursa Hungarica, HPV védőoltás. Itt szeretném kőbe vésni, hogy nem törölte el a képviselő-testület ezeket az adható juttatásokat, hanem azt kérte, hogy a költségvetés tervezésekor ezeket gondoljuk át. Mai napon nincs előttem sem olyan előterjesztés, sem olyan szándékról nem tudok, hogy a képviselő-testület ezeket a szociális vívmányokat eltörölni szándékozna. Erről nem tanácskoztunk. megadom a szót az elnök úrnak!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Rétság Város Képviselő-testülete több határozatával döntött a Városi Művelődési Központ és Könyvtár tulajdonjogának megszerzésére irányuló térítésmentes vagyonátruházási igény benyújtásáról. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ismét megkereste önkormányzatunkat azzal a kéréssel, hogy a korábban benyújtott igényt az újonnan megalakult képviselő-testület határozatával erősítse meg. A vita során annyi hangzott el, hogy az előterjesztésben néhány technikai módosítást javasoltunk, illetve az egyik pontnak a módosítását. Ez a módosítás a kiosztott anyagban már megtörtént, ezekkel a változtatásokkal a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek! Köszönöm!

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény?

Hegedűs Ferenc képviselő: Köszönöm szépen. Ezt a kérdést azért rendbe kell tenni, mert sok anomália van a városba. Az köztudomású, hogy ezt az akciót én, egymagam négy éven keresztül a kapcsolataim által jártam ki, hogy Művelődési Ház Rétsághoz kerüljön. Volt erre annak idején egy régi testületi döntés, amikor sem akkor sem, most nem értek egyet. Eltelt X év ezzel senki nem foglalkozott. Én voltam a Pénzügyi Bizottság elnöke úgy érzetem, hogy ezt az akciót én fogom csinálnia, ami hál istennek sikerült is. Akkor született az a döntés, hogy az önkormányzat egy eljárás keretében a 418.hrsz.-al együtt a Csipke köz, Liget köz, Akácfa út és Radnóti út szennyvízcsatorna közmű kivételével - térítésmentesen átveszi az alábbi ingatlanokat. Most sem értek vele egyet, mert ha ezt nem tesszük bele, hogy a csatornát nem vesszük át, amikor megkaptuk ennek a művelődési háznak a tulajdonjogát ezzel együtt azt mondta a HM hogy a fennmaradó rész van az ingyen és bérmentve átad az önkormányzatnak. Ezért került ez most is ide, mert már régen a mi tulajdonunk lenne minden, ha ezt nem tesszük bele, és most is ezen áll El tudjátok képzelni, hogy minden ingatlanját átadja nekünk, és akkor nem vesszük át a csatornát. Nem értek vele egyet! Akkor is bizottsági ülésen sem szavaztam meg, mert igenis nekünk ezeket mind átadják, akkor miért nem gondoskodunk ezekről az emberekről. Ha nem lenne ott semmi, akkor is nekünk kellene megoldani! Nyugdíjas katonatisztekről van szó! Nem értem miért kell ezt betenni. A Honvédség adott egy közművet, és akkora fájdalom nekünk. Odaadnak mindent a csatornát meg fognak járni tisztítani? 

Mezőfi Zoltán polgármester: Én azt javasolom, próbáljuk meg ezt a verziót, eddig még nem jeleztek, hogy nem értenek ezzel a határozattal egyet. Ez nem sérti a város érdeket, sőt szolgálja. Feltáratlan csatornarendszerről beszélünk, amit majd ki kell váltanunk valamikor. Ezen most nem lehet változtatni, azt kérték, hogy ugyanazt erősítsük meg.

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Tisztelt Képviselő társaim! Én nem értek egyet a véleménnyel. Én voltam az a személy, aki kb. 2 évvel ezelőtt javasolta, hogy a szennyvízcsatorna kivételével vegyük át a vagyont. A Vagyonkezelő eddig elfogadta a határozatot. A következő a probléma. Ez egy lepusztult, régi szennyvízcsatorna rendszer. Ha elfogadjuk, hogy átadják végleg az egészet, mindenféle keletkező probléma ami az elmúlt években keletkezett és ami fog keletkezni, az mind önkormányzat nyakába szakad, azaz a mi pénztárcánkat könnyíti meg a kérdés. Pl. Radnóti úti házsor mennyi problémát okozott az elmúlt években, hogy az a csatorna rész, ami a laktanyán keresztül jön, az nem az önkormányzat tulajdonát képezi, az honvédségi tulajdon. Ha ragaszkodunk ahhoz, hogy ez a határozatban maradjon, akkor a a mi költségeinket kíméljük. Számos alkalommal beszéltem Sági János alezredes kollegával, aki felelős volt ezekért a dolgokért. Volt olyan vélemény, hogy nem foglalkoznak a kérdéssel. Egy szerencsénk volt, hogy volt a kezemben erről egy levél, amiben meg tudtam mutatni, hogy ez van nem az önkormányzat tulajdona. Egy jogász végzettségű közalkalmazott visszahívott és másnap jött a WOMA-s kocsi, és kaptunk egy telefonszámot, hogy hol kell bejelenteni. Ha ezt kivesszük, több százezer forinttal terheljük a költségvetést, ezzel magunkat és a lakók biztonságát védjük!

Girasek Károly képviselő: Ezt a kérdést a bizottsági ülésen kellett volna felvetni. Arról kell szavazni, ami elő van terjesztve, tehát hogy mit veszünk át. Ha valaki nem akarja megszavazni, akkor ne olyan érveket hozzon, ami nem tárgya a szavazásnak. Jávorka János rámutatott, hogyha a csatornarendszert átvesszük, nekünk jelenleg nincs üzemeltetésre csatornarendszerünk, a vízműnek van átadva. A vízmű ezt nem fogja átvenni! Nekünk kell felvenni embert! Ez milliókat vinne el a költségvetésből! Így meg van oldva a probléma! Nem lehet átvenni. Ilyeneket ne beszéljünk! Feltehetően Ferinek ebben komoly érdekei vannak. Tény, hogy nyolc év óta érvényes testületi határozat van arról, hogy a polgármester ebben az ügyben járjon el. Nem járt el, pedig volt olyan infó, hogy a minisztériumban várták, hogyha ez beérkezik az irat, akkor 6 és fél évvel ezelőtt ideadják. Arról kell szavazni, ami előttünk van, a bizottsági ülés megvolt, a csatorna nem átvehető.

Mezőfi Zoltán polgármester: Ne kanyarodjunk el a témától, egyébként hat évvel ezelőtt kétszer is voltunk Katona doktorral a Sági úrnál!

Hegedűs Ferenc képviselő: Egy perc, hogy miért gondolkodom így! Eddig célja volt a honvédségnek, mert komoly ingatlanjai voltak itt. Ott van a Lókos parton az épület, ott van a Petőfi utcai objektum! Most már minden ingatlant át fog adni, semmi elkötelezettsége nincs a HM-nek Rétsággal szemben! Felsorolta, ez volt még a tulajdoni lapján, mindent átadott. Azért gondolom ezt, többet nem is mondok! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Módosítás nélkül, arról kell szavaznunk, ami már bent van. Egy megerősítést kértek! Szavazás következik! Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, most szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
12./2011.(I.21.) kt.határozat
Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete 132/2009. (VIII. 27.), 7./2010. (I.28.), valamint 97./2010. (IV.29.) kt. számú határozatait fenntartva és azokat megerősítve az alábbiakról nyilatkozik:
1.) A Képviselő-testület tisztelettel megköszöni a Honvédelmi Minisztérium támogatását és 418 hrsz.-ú kivett kultúrház művelési ágú ingatlan ingyenes tulajdona adására a Tárca által kikötött feltételeket az alábbiak szerint elfogadja: 
a.) Az Önkormányzat egy eljárás keretében a 418.hrsz.-al együtt –a Csipke köz, Liget köz, Akácfa út és Radnóti út szennyvízcsatorna közmű kivételével - térítésmentesen átveszi az alábbi ingatlanokat:
Fsz.
Hrsz.
Terület (ha,m2)
Jellege Művelési ága
1.
418
0,1433 (0,07165) kultúrház kivett, kultúrház
2.
356/15
0,2545 út (Radnóti utca) kivett, saját használatú út
3.
356/16
0,3028 út (Akácfa utca) kivett, saját használatú út
4.
356/22
0,3094 patak kivett ,patak
5.
474/18
0,0766 út (Liget köz) kivett, állami terület I.
6.
474/25
0,0755 út (Csipke köz) kivett, állami terület I.
7.
428/2
0,2422 út (Madách utca) kivett,állami terület I.
8.
428/3
0,1429 út  kivett, állami terület I.
9.
319
0,2730 kutak,lakóépület,derítő kivett, lakóház, udvar
b.) Az Önkormányzat a kultúrház esetében a tulajdonba kerülést követően térítésmentesen biztosítja a településen működő, a Magyar Honvédséghez kötődő és gondoskodási körébe tartozó személyek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek rendezvényeihez szükséges helyiségeket, illetve működésüket a szervezetek, illetve jogutódjainak megszűnéséig támogatja.
2.) Az Önkormányzat a Művelődési Központ és Könyvtár Rétság 418 hrsz-ú ingatlant a 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) c) pontja és az 1990. évi LXV tv. (Önkormányzati tv.) 8. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, valamint közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és az intézményt a továbbiakban is művelődési központ és könyvtár céljára kívánja felhasználni.
3.) Az Önkormányzat az 1.) a.) pontban felsorolt ingatlanok vonatkozásában ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igénybejelentést nyújt be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Nógrád Megyei Területi Irodája részére.
4.) Rétság Város Önkormányzata a tulajdonba adással felmerülő költségek megtérítését 2011. évi költségvetése terhére vállalja.
5.) A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Nógrád Megyei Területi Irodája valamint a Honvédelmi Minisztérium felé járjon el, és a szükséges dokumentumok csatolásával nyújtsa be az önkormányzat igényét az ingyenes tulajdonba adásra.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

11. számú napirend
TIOP 1.1.1/07/1. iskolai infrastruktúra pályázat értékelése
(19:47)
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaadom a szót a bizottság elnökének!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm! A kijelölt szakértői bizottság elvégezte munkáját. Újra áttekintette a beérkezett pályázatokat, és végeredményben az Informatéka Kft-t jelöli meg a pályázat győztesének. Második helyezetnek a WSH Kft futott be. Ami döntés egyébként megegyezik a korábbi döntéssel is. Ami még érdekes, és említésre méltó az a tanácsnoki véleményben megfogalmazottak, ami arra mutat rá, hogy szükséges lett volna az ajánlatkérés előtti egyeztetés, és az ajánlatkérés szempontjainak közös meghatározása. Így fontos tartalmak estek ki, amelyek az iskola munkáját akadályozhatják. Attól a cégtől is érdemes lett volna ajánlatot kérni, amely az iskolában jelenleg üzemelő 4 interaktív táblát telepítette, szervizeli, és ezen túl az eszközök tekintetében a meglévőkhöz való kompatibilitás is fontos szempont lett volna. A szervizelés időigényes. A tanácsnok szerint egy csomó olyan dolog kimaradt annak idején a kiírásból, ami fontos lett volna, és akkor valószínűleg nem ez az eredmény születik. Viszont a megadott szempontok alapján lehetett csak újfent elbírálni a pályázatot, és így más döntés nem is születhetett. Végül is a bizottság a határozati javaslatban megfogalmazottakat támogatja és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Nincs! Ugye most nem a tanácsnoki véleményről, hanem a bizottság javaslatáról kell dönteni. Ne feledkezzünk meg arról, hogy végre három év után 6 millió forintnyi eszköz kerül az iskolához. Hála istennek, hogy gazdagodott az iskola ennyi eszközzel. Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, most szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
13./2011.(I.21.) kt.határozat
A képviselő-testület a -TIOP 1.1.1/07/1.- informatikai infrastruktúra fejlesztése a rétsági általános iskolában” című pályázatra érkezett ajánlatok közül a szakértői bizottság javaslatára a pályázat győzteseként Informatéka Kft.-t jelöli meg, 4.810 000 Ft.+ÁFA, azaz bruttó 6.012.500 Ft. ajánlati árral. A WSH Kft. és a Nádor Rendszerház Kft. ajánlata az eljárásban értékelésre került, és a második helyezettnek, WSH Kft. jelöli meg.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2011.január 30.

12. számú napirend
Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kft-vel kapcsolatos változtatások
(19:49)
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Bizottság tárgyalta, parancsoljon elnök úr!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Két határozati javaslat fogalmazódott meg ebben az anyagban, melyet megtárgyalt a bizottság . Az egyik javaslat szerint az igen hosszú elnevezésű Kft-nek, amelynek van a cégbíróságon bejegyzett rövidített elnevezése is ezt tovább egyszerűsítve azt javasolja, hogy a Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft rövidített elnevezését (Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft ) megváltoztatná. A Kft. új elnevezése lenne: Rétság Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Nonprofit Kft. A nonprofit jelzőt mindenképpen ki kell tenni a törvény szerint, nem lehet elhagyni. Itt egy névváltozásról van szó, amely a Kft rövidített elnevezését tovább rövidíti. A másik javaslat az, hogy a Kft taggyűlésében a korábbi képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának képviseletével Mezőfi Zoltán polgármester bízta. A javaslat szerint 2011.február 01-től a taggyűlésben Majnik László képviselőt bízza meg az önkormányzat képviseletével. Utasítja a jegyzőt, hogy a változások bejegyzéséhez szükséges jogi lépéseket tegye meg. Van még egy módosító javaslat, hogy a határozatról a Kft ügyvezető igazgatóit tájékoztassa.

Mezőfi Zoltán polgármester: Bizottsági ülésen kérdés volt, hogy mivel ezt a nevet tartalmazza a támogatási szerződés, megtehetjük-e a módosítást?

Fejes Zsolt jegyző: Erre nem volt idő!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: A cég nevét nem változtatjuk, csak a rövidített nevet! A bizottság 8 egyöntetű szavazattal mindkét határozati javaslatot támogatta.

Mezőfi Zoltán polgármester: Technikailag tehát kétszer szavazunk! Kérdés? Vélemény? Mehet egyben is! Tekintettel arra, hogy érintett vagyok a dologban, nagyon röviden elmondom a véleményemet. Természetesen a névmódosítás ellen nincs kifogásom, ez egy technikai kérdés. Egyik oldalon az vetődött fel bennem, hogy nem jó az optikája, mert ebben a közgyűlésben kizárólag polgármesterek ülnek. Előre látom, hogy jönnek majd hozzám, hogy mi van Rétságon? Egyedül a rétsági önkormányzat – természetesen megteheti – nem polgármestert delegál! Már azt is megkérdezték tőlem, hogy attól fél a testület, hogy nem azt fogom megszavazni, amit előtte a testület határozatban kiad? 

Természetesen, soha nem fordult meg a fejemben az, hogy ne azt szavazzam, amiről előtte a képviselő-testület döntése szólt, hiszen a fő tulajdonos a rétsági önkormányzat. Számos esetben születhet olyan döntés, ami nekem nem tetszik, de a testület elfogadta, ez kötelez rá. Ettől azért nem kell félni egy képviselőnek sem, hogyha olyan dolgot kellene képviselnem a közgyűlésben, ami nem tetszett, azt nem teszem meg, mert a testület döntése kötelez.

Úgy szól az indoklás – nagyon udvariasan -, hogy a polgármester megszaporodott elfoglaltsága miatt javasolja Majnik László urat a képviseletre. Hangsúlyozom semmi kifogásom nincs Majnik képviselő úr ellen, bárkit is lehetne delegálni, az ellen sem lenne kifogásom, de néhány órával ezelőtt a tájékoztatót meg azért nem fogadta el a testület, hogy keveset dolgozom. Ennek ez az indoklás ellentmond. Ez a véleményem. Természetesen a testület döntését tudomásul veszem. Mivel személyesen érintett vagyok, javaslom, szavazzunk a kizárásomról.

Rétság Város képviselő-testülete 2 nem 3 tartózkodással nem szavazza meg a polgármester kizárását a döntéshozatalból.

Hegedűs Ferenc képviselő: Nem találok szavakat arra, hogy hova jutottunk! Megvalósul egy ilyen objektum, végighajtja a polgármester! Nem tudom, mit szeretnék mondani, nagyon kellemetlen helyzet ez a városra vonatkozóan. Nem i s tudom kinek az agyában fordult ez meg. A polgármestert ebből kitenni nem találok szavakat.

Mezőfi Zoltán polgármester: Attól még közös édes gyermekünk a Járóbeteg szakrendelő. Rövidített elnevezésről szavazunk először!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
14./2011.(I.21.) kt.határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy dönt, hogy a Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft rövidített elnevezését (Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft ) 2011.február 01-től megváltoztatja. A Kft. új elnevezése: Rétság Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Nonprofit Kft.
Utasítja a jegyzőt, hogy a változások bejegyzéséhez szükséges jogi lépéseket tegye meg, valamint a határozatról a Kft ügyvezető igazgatóit tájékoztassa.
Határidő: 2011.január 31.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Majnik László képviselő urat delegálja a Nonprofit Kft közgyűlésébe, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
15./2011.(I.21.) kt.határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011.február 01-től a Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft taggyűlésében Rétság Város Önkormányzatának képviseletével Majnik László képviselőt bízza meg, egyúttal az önkormányzatot a Kft. taggyűlésében eddig képviselő Mezőfi Zoltán polgármester ezen megbízását a fenti időponttal visszavonja. Utasítja a jegyzőt, hogy a változások bejegyzéséhez szükséges jogi lépéseket tegye meg, valamint a határozatról a Kft ügyvezető igazgatóit tájékoztassa.
Határidő: 2011.január 31.
Felelős: Fejes Zsolt jegyző

13. számú napirend
Kötelezettségvállalási nyilatkozat hulladékszállítás ügyben
(19:59)
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót az elnök úrnak!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: A képviselő-testület 2010.december 16-i ülésén megvitatta a Zöld Híd Régió Kft hulladékszállítási ajánlatát. A testületi ülést követően sor került a hulladékszállítási szerződés megkötésére, azonban a Kft képviselője írásban jelezte, hogy csak az előterjesztés mellékletét képező kötelezettségvállalási nyilatkozat megtétele esetén vállalja a szolgáltatást. A kötelezettségvállalással kapcsolatosan a bizottsági ülésen annyi vita zajlott le, hogy az eredeti és már aláírt szerződésben ilyen kitétel nem volt, amennyiben az önkormányzat úgy dönt, és ezt a kötelezettségvállalást nem írja alá, a szolgáltató természetesen a szerződés értelmében jogában áll, hogy fél éves határidővel felmondja a szerződést. A bizottsági ülésen részt vett a cég kereskedelmi igazgatója Martin Attila úr, aki gyakorlatilag kinyilvánította azt, hogy amennyiben a testület nem fogadja ezt el, akkor sem kívánják felbontani a szerződést. 

Felmerült azonban az, hogy mind a két félnek az érdeke az, hogy az elkövetkező hetek tapasztalatai alapján februárban vagy március hónap során egy közös egyeztetés történjen a két fél között, ahol a tapasztalatokat illetve azokat az elvárásokat, igényeket lehet egyeztetni, ami menetközben Rétságon a szemétszállítással kapcsolatosan felmerül. Igazgató úr jelezte, hogy ők nyitottak az egyeztetésre, sőt ők is szeretnék ezt kezdeményezni. A bizottság végül is a határozati javaslatok közül a „B” változatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a közbeszerzési eljárásra vonatkozó utolsó mondatot törölni javasoljuk a határozatból. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönjük szépen, bizottság álláspontja egyértelmű volt, szavazás következik!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
16./2011.(I.21.) kt.határozat
A Képviselő-testület a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft javaslatát a kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásáról megismerte, azonban tekintettel a város gazdasági helyzetére a nem fizető háztartások helyett a hulladékszállítási díj kifizetésére kezességet nem tud vállalni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

14. számú napirend
Jobbik rétsági szervezetének kiegészítő javaslata
(20:02)
˙
Hegedűs Ferenc képviselő: A bizottsági ülésen meghallgattam a Zöld Híd vezérigazgatóját. Rögtön elgondolkodtam rajta, és kérdeztem, hogy mennyiért hordja el a Zöld Híd? Utánanéztem. Eddig 8500 Ft-os kommunális adó volt, ebből 2500 Ft volt a kommunális adó, 5.000 Ft volt a kukadíj, amit megemeltünk 300 Ft-tal. Én 1091 lakással számoltam. Ez 8.679.999 Ft + áfa, azaz 10.849.999 bruttót fizettünk a szemétszállításért. Ebből a lakosság fizetett lakásonként 6.000 Ft-ot, ez 6. 546.000 Ft volt, amit a lakosság fizetett. Az önkormányzat eddigi éves támogatása 4.303.995 Ft volt. Ez volt a szállítási díj. Összességében 19 millió Ft körül volt. Maradt 4.303.995 Ft támogatás, valamint befizetett 2.500 Ft kommunális adó. Megtudtam, hogy a környékben, más falvakban is más vállalkozó szállítja a szemetet. Én is megszavaztam, mert nem tudtam, hogy van más lehetőség. A lényeg az, hogy a beszállítóról az önkormányzat dönt. 25.529.400 Ft, amit a lakásoknak kell befizetni. 60 literes kukákat a bekért ajánlatok alapján 16.000 Ft-ért elszállítják. Az éves megtakarítás 8.073.400 Ft. Ez lakásokra elosztva 8.000 Ft-tal olcsóbb. A 60 literes kukára az ajánlat 16.000 Ft, itt 7.400 Ft megtakarítás van. 80 litere kukánál 4.900, 120-110 literesnél 5.700 Ft, a 240 l-esnél 14.000 Ft-tal viszi el olcsóbban, ez lakásonként.

Ha ezt meg tudja takarítani a városban, akkor 14.000 F-tért tudja vinni a szemetet a lakosságtól. 110 literes zsákért alkalmanként 550 Ft-ot kell fizetni. Egyszeres ingyenes lomtalanítás ez kb. 800.000 Ft ami ingyenes. Az összes intézménytől ingyen elviszi a szemetet. Ez kb. 1 millió Ft-os megtakarítás. Arra kérlek titeket, hogy a hat hónapos szerződés lejártakor, azt is fel merem vállalni, hogy ezzel az emberrel kell szerződést kötni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Én azt javasolnám, mivel nincs ember aki ne értene veled egyet ebben a dologban, azt kérem tisztelettel és szerintem minden képviselő partner ennek áttekintésében, azt kérem, hogy a következő bizottsági ülésen vegyük ezt elő, ezt itt most nem lehet döntésre vinni. Nem javaslom, hogy ebben vitát nyissunk, tudom, hogy létkérdés, nem akarom a valóságot eltitkolni, de miután mindenki tudja, hogy nagyon nehéz döntések előtt állunk és folyamatos egyeztetés van! Beszéljünk bizottsági ülésen! Nem javaslom most a vitát, mert számos kérdést kell tisztázni.

Hegedűs Ferenc képviselő: Tudod, mit kapok én emberektől? Ha figyelembe veszitek, untig elég a 60 literes kuka, mert elviszi az üveget, a papírt, a műanyagot a szelektívből.

Mezőfi Zoltán polgármester: Érthető vagy és egyetértek, János röviden!

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: A miértekre már régen választ kellett volna adni az illetékeseknek. Legutolsó ülésen volt két ajánlat, ami 6000 Ft/év bruttó szállítási díjat tartalmazott, és összehasonlítva a Zöld Híd ajánlatával igen nagy a különbség. Hozzá kell tenni azt elsősorban a saját érdekünkben, hogy a két 6500 Ft/év bruttó elszállítási díj csak a szállításra vonatkozott, ehhez még jön a lemérés és tonnánként 19.000 Ft-ot kell még ezért fizetni.A szelektívet a Zöld Híd ingyen végzi. A szépséghiba, hogy abban az esetben ha a Zöld Híddal felmondjuk a szerződést, csak közbeszerzési eljáráson keresztül dönthetünk másik szolgáltató mellett. Sajnos elkövettünk egy hibát 2007-ben amikor a szemétszállítást és a kommunális adót összeolvasztottuk. A kommunális adó már 2007-ben sem fedezte a szemétszállítás díját. 2010.áben 19 millió Ft-ot fizetett ki az önkormányzat a befizetett 8,5 millió forinttal ellentétben. Ahol külön kezelték a szemétszállítási díjat, folyamatosan alkalmazkodtak a kialakult feltételekhez és már 2010-ben is 22-24.000 Ft volt ott az éves szemétszállítási költség. Nem lesz egy könnyű kérdés, folyamatosan foglalkozni kell vele. Ha lesz lehetőség, akkor élni kell vele. Köszönöm!

Mezőfi Zoltán polgármester: Maradjunk az eredeti napirendi pontnál. Megadom a szót elnök úrnak, ismertesse a bizottság véleményét.

Girasek Károly képviselő: Már az indítvány is eltért a napirendtől. Elhangzott egy képviselői indítvány, ami arra utal, hogy a testület megszavazta a 28.000 Ft-os szemétszállítást ellenben van egy másik megoldás, erre muszáj reagálni, mert a lakosság ezt így veszi le. Egyrészt a régebbi testület elkezdhette volna szeptemberben ennek kidolgozását, mert tudjuk, hogy decemberben már kényszerhelyzet volt. 

Ha az Uránus Kft nem mondja fel a szerződést, kivárhattuk volna a közbeszerzést, és kiválaszthattuk volna a legolcsóbbat. Nem volt senki aki szállíthatott volna nekünk. Én elhiszem ezt az ajánlatot, de csak közbeszerzés útján, pályázaton meg kell hirdetni. Az Uránus lemondta, egyetlen cég volt akivel törvényesen szerződést köthettünk a Zöld Híd Kft. Le kell írnia pályázatot betűre és arra kell kérni az ajánlatot. Egy, nem volt előkészítve időbe, kettő az Uránus felmondta a szerződést csak a Zöld Hidat fogadhattuk el. Én sem mondom, hogy mindenáron a drágábbat kell választani. Ha törvényesen meg tudjuk lépni, hogy ez szállítson olcsóbban, vagy megbízhassunk egy másik vállalkozót, akkor azt meg kell lépni.

Mezőfi Zoltán polgármester: A vitát lezártam. A bizottság ülésén ez lemaradt? 

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Csak két mondatban! Valóban, decemberben egy kényszerhelyzetben kellett dönteni. Pontosan azért nem tudtuk a hat hónapos felmondási idő nélkül elfogadni a szerződést, hogyha lesz egy jobb ajánlat, akkor fel tudjuk mondani. Ez az a helyzet, amikor bármilyen megoldás, a mi ezt a szemétszállítási díjat lejjebb tudja vinni, azt ki kell dolgozni, elő kell vezetni, meg kell közbeszereztetni. Mindnyájan azért ülünk itt, hogy a lakosság ilyen irányú terheit is minimalizáljuk, amennyire lehet. Ez a szemétszállítási díj a korábbiakhoz képest igen sok. Mindent meg kell tenni közösen azért, hogy a díjat csökkenteni tudjuk. Ha ezek a megoldások járhatók akkor ezzel, ha más, akkor azzal. Ebben teljes egyetértésre kell jussunk. Decemberben erre nem volt idő, mert nem voltak kidolgozott javaslatok. Nagyon örülök annak, ha ilyenek lesznek. Mindnyájunknak az az érdeke, hogy ezt lejjebb tudjuk szorítani.

A Jobbik Magyarországért rétsági szervezete adott be egy kiegészítő javaslatot, melyben több mindent felsorol, kitér arra, hogy a többlakásos társasházaknál eddig 3 db 120 literes tároló edény elég volt. Elindult a szelektív program, ez csökkenti a szemét mennyiségét, viszont ez a megkötött szerződés a takarékos környezetkímélő megoldást korlátozza, mert minden háztartást kötelez a tárolóedény használatára és díjának megfizetésére. Kitér arra, hogy a kertes házaknál ez milyen problémákat okoz, illetve a többször felmerült zöld hulladéknak a valamilyen formában történő kezelése, KEOp program, komposztálási program, és ez a lakosságot, hogy ösztönzi a kevesebb háztartási hulladékra. A végén „ a hulladékgazdálkodási törvény jelenleg szakmai egyeztetés alatt áll és információink szerint a 2011.évi törvényalkotási menetrendében szerepel, ebből kifolyólag kérnék a felmerült problémákkal kapcsolatban mind a Zöld Híd Kft-vel való egyeztetést illetve az illetékes minisztérium felé jelezni.” Adott esetben a Zöld híddal, de ha lesz másik megoldás, akkor azzal. Ezek olyan fontos érdekek, amikkel egyet lehet érteni, és mindenkinek az az érdeke, hogy ezekben a kérdésekben megnyugtató megoldás szülessen. Köszönöm szépen!

Mezőfi Zoltán polgármester: Volna egy javaslatom. Azt javaslom, hogy amikor megkezdődik az egyeztetés, ezek a szempontok kerüljenek ott felvetésre, mert ez mind jogos. Ha erről szavazunk, akkor javaslom, hogy ezek kerüljenek az tárgyalásos egyeztetések során az illetékesek elé, és ez kezdődjön meg az alku folyamat. Ez a határozati javaslatom.

Ma sikerült találkoznom egy pályázatíró céggel akik kifejezetten KEOP.os hulladékgazdálkodási pályázatokat írnak. Amit ebből ide merek hozni, az alig önrészes házi komposztálókra vonatkozik. Több száz háztartást el lehetne látni, és kivehető ez a hulladékmennyiség. Legjobb megoldás az lenne, ha azonnal tudná mérni a kukásautó. A Jobbik nagyon helyesen mondta, hogy a Zöld Híd programban nincs ösztönző a hulladékcsökkentésre, sőt kifejezetten abban érdekelt, hogy minél több hulladék legyen nekik. Sajnos az országos törvénykezésbe is lehetne kikényszerítő eszközöket kérni. Itt is lehetne felterjesztési joggal élni!

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Egyet lehet érteni Dukony Zsolt anyagában felvetettekkel. Azt javaslom, hogy keressük meg mi is a mi országgyűlési képviselőnket Balla Mihály urat, juttassuk el hozzá a problémánkat, hogy ő is harcoljon a parlamenti képviselők mindegyikével, hiszen mind a 386 parlamenti képviselőnek az az érdeke, hogy a lakosságnak a terhei minél kisebbek legyenek. A hulladékgazdálkodási törvény elég szellősen fogalmaz. Nem határoz meg konkrét egyértelmű kérdéseket, hanem egy tollvonással rábízzák a szolgáltatókra. Ezért vannak az eltérő ilyen-olyan típusú árak. Konkrét fogalmazás mellett egyértelmű lenne a kérdés. Sajnos a szemét ma a világon üzletág. Nem véletlen hogy hét milliárdos beruházással létrehozták ezt a hulladékbegyűjtő centrumot. Ebbe pénzt tettek be, gondolom pénzt is akarnak kivenni. Röviden azt javaslom, hogy küldjük el képviselő úrnak, hátha együtt többre jutnak.

Mezőfi Zoltán polgármester: A vitát lezárom, köszönöm! Aki egyetért a javaslatommal, tehát kerüljön beépítésre a javaslataink közé, kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
17./2011.(I.21.) t.határozat
A képviselő-testület a Jobbik Magyarországért Rétsági Szervezete által a települési szilárd hulladék kezelésével és szállításával kapcsolatosan megfogalmazottakkal egyetért, és a Zöld Híd Régió Kft-vel történő egyeztetések során azt javaslatai közé beépíti.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

15. számú napirend
DIPO Khe. Helyi Vidékfejlesztési LEADER Akciócsoport működési 
költségeinek áthidaló hitellel történő finanszírozása
(20:28)
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Bizottság megtárgyalta, elnök úrnál van a szó! 

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm szépen. Ezt a napirendet is megtárgyalta a bizottság. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy hitelkonstrukció keretében 15 millió forintos nagyságrendű kölcsönre az akciócsoport működési költségeinek finanszírozására, illetve a támogatási finanszírozás megérkezéséig annak áthidalására van szükség. Ahhoz hogy ezt a hitelt felvehesse a közhasznú egyesület, ahhoz egy kezességvállalási nyilatkozatra lenne szükség az önkormányzat részéről. Megfogalmaztak egy határozat tervezetet, amely szerint Rétság Város képviselő-testülete elfogadja, hogy Rétság város, mint a helyi LEADER akciócsport (DIPO Khe.) vezető települése a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. által a DIPO Khe. (Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület, Adószám: 18722042-2-13) részére folyósítandó 15.000.000 forint azaz Tizenötmillió forint összegű kölcsön tekintetében a kölcsön összege és kamatai erejéig kezességvállalást nyújt 2013.12.31-ig. Rétság Város Képviselő-testülte egyúttal felhatalmazza a polgármestert a fenti kezességvállalással kapcsolatos szerződés aláírására. Gyakorlatilag a bizottsági ülésen viszonylag rövid vita zajlott le, mert a hozzászólók túlnyomó többsége nem támogatta a kezességvállalást. Az önkormányzatnak van elég baja, nem hogy még egy más szervezet részére ezt a kezességvállalást meg tudja tenni. Bármi történhet, és az önkormányzattól kerülne behajtásra ez a kölcsön. Másik hozzászóló szerint az önkormányzat közpénzből nem kötelezheti el magát egy civil szervezetnek kezességvállalás kapcsán. A bizottsági ülésen a szavazásnál Girasek úr érintettséget jelentett be, ezért a bizottság a szavazásból egyhangú szavazással kizárta. Felmerült egy másik változat is, egy elég bonyolult struktúrában a kistérséggel együttműködve egy bizonyos személy alkalmazása, aki esetleg ide is dolgozna az önkormányzathoz. Ez szintén nem nyert támogatást a bizottságban. Végül is a bizottság a következő javaslatot fogalmazta meg a testület felé: A bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület a DIPO Khe. Helyi Vidékfejlesztési LEADER Akciócsoport működési költségeinek áthidaló hitellel történő finanszírozására vonatkozó kérelmét ne támogassa, kezességet az önkormányzat ne vállaljon.

Girasek Károly képviselő: Elfogult ugyan nem vagyok, de a személyes érintettségemet be kell jelentenem, kérem polgármester úr, szavaztasd meg. SZMSZ szerint ezt bejelentem, mert én ennek az egyesületnek a tagja és elnökségi tagja vagyok. A javaslat kidolgozásában is részt vettem.

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm! Szavazás következik! Aki támogatja, hogy Girasek úr ne szavazzon, kérem, most szavazzon!

A képviselő-testület 3 igen, 2 tartózkodás szavazattal személyes érintettség címén Girasek Károly képviselőt a szavazásból nem zárja ki.
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a bizottság javaslatát támogatja, tehát nem támogatja a kérelmet, kérem, szavazzon. Megállapítom, hogy 2 igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazattal a képviselő-testület nem támogatja a "B" határozati javaslatot.

Fejes Zsolt jegyző: Nem az eredeti kérdést tettük fel szavazásra, hanem a bizottság javaslatát. Az elutasító kérelem nem lett elfogadva, így nincs döntés.

Girasek Károly képviselő: A nem nem elfogadása, nem igen, tehát semmit sem fogadott el.

Mezőfi Zoltán polgármester: Rövid szünetet rendelek el!

SZÜNET
(20:25 - 20:32)

Mezőfi Zoltán polgármester: Mielőtt rátérünk a következő napirendre, jegyző úr kíván szólni!

Fejes Zsolt jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi észrevételem van. Mivelhogy a bizottság által javasolt "B" variációt nem fogadta el a képviselő-testület ilyen formán az eredeti "A" változatot kell megszavaztatni, akkor van meg a testület döntése.

Hegedűs Ferenc képviselő: Nem akarok senkit megbántani, nem tudom, minek kell ilyen napirend, nem értem a lényegét.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazzunk!

Rétság város Képviselő-testülete 2 igen 3 nem 1 tartózkodás szavazattal az "A" határozati javaslat elfogadását nem támogatja, döntés ismét nem születik.

16. számú napirend
Javaslat a házi segítségnyújtás szakfeladat átadására
(20:35) 
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Elnök úrnál van a szó! 

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: „Az önkormányzat 2011. évi költségvetést előkészítő döntéseiről szóló előterjesztésben szerepel egy felvetés, mely szerint: "A házi szociális gondozás a feladataink közül kiszervezhető lenne." 

Ebben az esetben a kistérség látná el a feladatot. Akkor jeleztem, hogy ennek utána kellene nézni. Felvettem a kapcsolatot ennek a szervezetnek a vezetőjével a kapcsolatot, ő a kistérségi intézményvezető Szabó Ágnes. Ők örömmel fogadnák, hogy ellátnák Rétság város ilyen irányú feladatainak ellátását. Korábban ez két alkalommal is felvetődött, és akkor még az előző testületnél elleneztem ennek a feladatnak az átadását, mert akkor két, egy Megmentő Kft meg még egy valami Alvinczi vállalkozás vette volna át a feladatot, és azt gondoltam, hogy a mi alkalmazottunkat nem hozhatjuk ilyen helyzetbe. A vállalkozásnak a sorsa meglehetősen bizonytalan volt, és az élet azt igazolta, hogy valóban, mind a kettő csődbement, és befejezte ezt a tevékenységét. A kistérség létrehozott egy ezzel foglalkozó intézményt, ami a kistérségi szervezet intézményeként látja el a településeken ezt a feladatott. Az alkalmazottat közalkalmazotti jogviszonyba vennék át, tehát ugyanolyan fizetéssel, ugyanolyan jogviszonyban és egyebekkel áthelyezéssel vennék át a mi gondozónőnket, őt szeretnék alkalmazni, hiszen ő ismeri a rétsági gondozottakat, tehát az ő pályafutásában nem jelentene semmilyen hátrányt. Viszont a településnek, és az itt élő embereknek komoly előnnyel járna, ugyanis a szociális törvényben meg van szabva, hogy egy gondozónő maximum 9 fő gondozottat láthat el. Rétságon ez örökös probléma, mert több lenne a gondozotti igény, de mivel egy gondozónőnk van, ezért a 9 főt nem tudjuk meghaladni az ellátotti létszámban. Igazgató asszony azt mondta, hogy nekik van lehetőségük arra, hogy sokkal több gondozottat is - ha erre igény van a településen - el tudnának látni, akár 15-20-30 gondozottra is beadhatnák az igényt, és igény szerint el tudják látni. Ráadásul újabb munkahely teremtődne, mert ezt a feladatot egy gondozónővel nem tudnák ellátni, így egy további rétsági gondozónő szeretnének alkalmazni, de lehet, hogy kettőt is, egyrészt a helyettesítésre, másrészt, ha megnövekszik az ellátotti létszám, akkor újabb gondozónőt tudnának elvenni. Nekik ez az anyagi hátterük biztosítva van, ami itt nálunk nincsen. A gondozásért a gondozottaknak nem kell térítési díjat fizetniük. Ahhoz, hogy a feladat átadása megtörténhessen, első lépésben az szükséges, hogy az önkormányzat hozzon egy határozatot, mely szerint a szakfeladatot át kívánja adni a kistérségnek. Amennyiben a Rétság Kistérség Többcélú Társulás közgyűlése ezzel egyetért, ők megkérik a működési engedélyt Rétság város ellátására, ennek átfutási ideje kb. 2 hónap. Május 1-re biztos át tud futni a különböző hatóságokon, illetve a szükséges engedélyt meg tudják szerezni. Ma hívott az igazgató asszony és kérte egészítsük ki a javaslatot azzal, hogy ha Rétság kapcsolódik az intézményükbe, akkor Rétságon is lehetővé tudják tenni az ingyenes jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz való csatlakozást. Az idős, rászoruló emberek kapnának egy ilyen karórát, amivel segítséget tudnak kérni. A módosított határozati javaslat tehát így szólna: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fenti előterjesztést és úgy dönt, hogy a Házi segítségnyújtás szakfeladatát 2011. május 1-től Rétság Kistérség Többcélú Társulásnak adja át, egyúttal csatlakozni kíván a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz is. Felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert az átadással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

Gyakorlatilag ez a változat már biztosítja a dolgozó továbbfoglalkoztatását ugyanolyan jogviszonyban, kibővíthető a gondozotti létszám, kibővíthető a gondozónői létszám, tehát munkahelyet teremt, és be lehet kapcsolódni a házi segítségnyújtásba is. Úgy tűnik, hogy ez minden szempontból kedvező megoldás. Ennek a háttere biztos, itt viszont ilyen rizikó nincs. Egyelőre a feladat átadásról kell nyilatkozni az önkormányzatnak. Rétságon igen sokan fogadnák a házi gondozást, de mi nem tudunk többet felvállalni.

Hegedűs Ferenc képviselő: Ez az én időszakomban is probléma volt a dolog, én akkor sem támogattam a leány átadását. Ha jól emlékszem közel az a költsége, mint a támogatása. Én a magam nevében nem támogatom, mert ha bővíteni akarjuk, akkor bővítsük az önkormányzaton keresztül. kistérség is olyan ma van holnap nincs, ameddig ez így tud működni, addig így működjön. Ha van még igény, akkor kérni kell még a költségvetésben rá pénzt.

Mezőfi Zoltán polgármester: Csak így tudunk hozzájutni a karórához. Ha átadjuk a feladatot, akkor mindhárom feltételnek megfeleltünk. Nekünk viszont mivel ezek a feltételek együttesek nem fogna működési engedélyt adni. Én tudom támogatni, de mindenki lelkiismerete szerint szavaz, viszont azt kérem, hogy az érintettel mindenképpen legyen egyeztetést. Megkérjük a főorvos urat, hogy ezt megnyugtatóan rendezze el. Munkajogilag ez úgy néz ki, hogy

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Végül is itt nem leánykereskedelemről van szó, Pontosan az előző két esetben azért nem támogattam, mert nem láttam, hogy a munkafeltételei legalább olyanok, mint nálunk. Itt viszont nyugodtan át lehet adni, ez egy biztos hátterű intézmény, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi kormány is ezeket a társulásos intézményeket támogatja.

Mezőfi Zoltán polgármester: Több garancia is van arra, hogy semmiképpen nem veszélyezteti ez a változás a kolleganőt. Aki egyetért a javaslattal, kérem szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
18./2011.(I.21.) kt.határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fenti előterjesztést és úgy dönt, hogy a Házi segítségnyújtás szakfeladatát 2011. május 1-től Rétság Kistérség Többcélú Társulásnak adja át, egyúttal csatlakozni kíván a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz is. Felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert az átadással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

17. számú napirend
Hmv-540 frsz-ú személygépkocsi 2010.évi igénybevételéről
(20:54)

Mezőfi Zoltán polgármester: Elnök úrnál van a szó!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Ezzel a napirenddel is foglalkozott a bizottság. Kérdésként hangzott el, hogy elkészült-e a nyilvántartás, a fogyasztás és a futott kilométer naponta feljegyzésre került-e? Jegyző úr válaszolt, hogy most állt fel a pénzügy, és ez a kimutatás még nem készült el. Hozzászólásban a tanácsnok úr, aki annak idején ezt a kérdést vizsgálta kifejtette, hogy a menetlevelek rosszul voltak vezetve. Kérése, hogy a menetlevél minden rovata értelemszerűen szabályszerűen legyen kitöltve. Autó nagyon sokat futott az elmúlt évben. A keretbe bele kell férjen az autó üzemeltetése. Elhangzott, hogy oda kell elmenni, ahol a városnak konkrét haszna és anyagi előnye származhat. A határozati javaslatok közül a bizottság az „A” határozati javaslatot támogatta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Köszönöm!

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés? Vélemény? Mehet egybe? Ha nincs, aki egyetért a bizottság javaslatával kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
19./2011.(I.21.) kt.határozat
Rétság Város Képviselő-testülete a HMV-540 forgalmi rendszámú személygépkocsi 2010. évi igénybevételéről szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja. 

18. számú napirend
Egyebek
(20:59)

Mezőfi Zoltán polgármester: Egyebek napirendnél tartunk, azt kérem, hogy témánként 2 percben szóljunk hozzá. Jávorka úré a szó!

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! Öt témát írtam fel, ebből kettőre választ kaptam. Kristály István és felesége kérelmével kapcsolatosan, valamint Répási Lászlóné kérelmével kapcsolatosan is én megnéztem a helyszínt is, és elmondtam kb. szeptemberben, hogy határozott intézkedést tegyen meg a hivatal. Következő: 

Görgényi Zoltán rétsági lakos a novemberi ülésen megjelent, és különböző kérdéseket tett fel a buszpályaudvarral kapcsolatosan. Kifogásolta, hogy az ott feltett kérdéseire nem kapott választ. Kérem a polgármester urat, és a jegyző urat, hogy adjanak választ az elhangzott kérdésekre, szerintem a jegyzőkönyvben benne van.

Börzsönyi út nyugati részével kapcsolatos lezárása. Eljutottak hozzám a kérelmek, melyeket a hivatal is megkapott. Korábban is azt sérelmezték a környéken lakók, hogy le van zárva a Börzsönyi út vége két nagy földkupaccal, ezek kb. 10 m3-t tesznek ki. Jeleztem szeptemberben a jegyző úrnak, hogy erre történjen intézkedés. Érkezett levél is, meg személyes bejelentés is. Nem történt semmi! Nem értem a kérdést, mert senkinek sincs joga közterületet lezárni. Az a válasz, hogy az erdőből a fát szállító autók ráhordják a földet, sarat az útra. Ez jogos, és tényleg nem egy kellemes dolog, de akkor ezt a problémát kell orvosolni, táblákkal, ellenőrzéssel. Azt kérik a környéken lakók, hogy a kiskertekből (Jásztelek utcai dűlő utat érinti) a kistraktorokkal ki tudjanak menni. Adjon választ a jegyző úr!

Következő csak egy javaslat. A hivatal a katasztrófa védelmi tervét módosítsa, mert már abszolút funkcióban nem lévő személyek szerepelnek felelősként. Nem lenne jó, ha valami történne, és nem tudjuk, hogy kit keressünk, kit lehet bevonni. Ezt a polgármester úr a polgárvédelemmel vegye kézbe, és pontosítsák.

Mezőfi Zoltán polgármester: Sorrendben. Girasek úré a szó!

Girasek Károly képviselő: Van pár egyebek, bár szkeptikus vagyok, mert több ilyet is leadtam, és érdemi választ nem kaptam, pedig ha a képviselő közérdekű ügyben intézkedést kér, 15 napon belül érdemi választ kötelező adni írásban. Kérem ezt betartani! Ha valós akadálya van akkor is! A korábbi beadottjaim érvényesek, mert nem lettek megoldva! Van néhány új, amit megemlítek, remélem ezekben megoldás lesz.

Én is hangsúlyozom Répásiné lakásának az ügyét, remélem nem aktatologatás lesz, hanem a következő testületi ülésen arról lehet beszámolni, hogy a beázás meg lett szüntetve. Lehet itt jogászkodni évekig, attól még a hálószobában rászakad a plafon. Remélem, hogy valós megoldás születik.

Múltkor leírtam, jegyző úr adott egy választ, ami elfogadhatatlan a Jászteleki úttal kapcsolatban. Ez két-három éve téma! A Google térképen is ott van, hogy út, de látszik a műhold térképen, hogy az nem út, hanem gaz. Lehet, hogy ő nem tudja! Ez külterületi út, de bizonyos oknál fogva járhatatlan, mert ott a polgármester úr ugyancsak fakivágást engedélyezett, úttakarítás címén, de nem hogy nem takarítottak, hanem járhatatlanná vált az út gyalog is, meg biciklivel is. Elé van egy nagy földkupac túrva. Ez kötelező feladat, mert közút! Térképen feltüntetett út. Ezt az utat használnák, ezért alatta és felette járják el a más tulajdonát. A tulajdonosok elmondták, hogy kivárják, és be fogják adni a milliós kártérítési igényüket bérlet és termény tönkretétele címén. Öt évig nem évül el. Kérem ebben intézkedni, ezt az utat járhatóvá kell tenni. Nem elevenítem fel az ügyet, mindenki ismeri, hogy mi történt, újabbak ne keletkezzenek. Ebben intézkedni kell polgármester úr, azzal, hogy nézzük, hogy tovább nő a dudva, abból nem lesz út. Az egy használt út, rengeteg traktor meg egyéb jár arra.

Egy állampolgár megállított, aki nem tud lépcsőn járni, hogy be akart jönni a hivatalba ügyfélfogadási időben, és azt tapasztalta, amit már én is jeleztem, hogy a lift nem működik. Állítólag ott voltál, a csöngő nem szól, nem működik! Ha erre díjnyertes ez a városháza, hogy a mozgáskorlátozottak itt akadálymentesen közlekedhetnek, akkor álljon az állampolgárok rendelkezésére, akinek erre szüksége van, mert arra van! Kifogásolom, hogy a mozgássérült illemhelyre ki van írva, hogy nyomja meg a csengőt. Felháborító, el sem éri a mozgáskorlátozott a kerekesszékből! Akkor legyen nyitva, hogy használni lehessen. Ez diszkrimináció és pontosan ennél a rétegnél. Akkor felel meg az európai előírásoknak, ha van ilyen WC, és az nyitva van. Nem egy hétre lett becsukva, javítás miatt.

A hivatal belső terében van egy hirdető, ami félig-meddig hivatalos hirdetőnek tűnik, mert a külső hirdetőre sem mindig kerülnek ki anyagok. Azt kérem, nézzék meg, mert azon mindenféle magáncégek és magánemberek hirdetményei szerepelnek a hivatal tavalyi értesítései mellett. Tessék tudomásul venni, hogy az a város hivatalos hirdetője. Ha nincs funkciója, le kell szerelni! Azt el tudom fogadni, hogy legyen egy faliújság, amin ezek szerepelhetnek, de ezt a kettőt nem lehet összekeverni. Ezen minden van. Ezt már dr.Tóth Mária is jelezte, akkor egy hétig rend volt.

Kisparkoló megnyílt. Jeleztem napirend előtt, hogy közben eltűnt a tükör. Megvan? Jó! Jelzem, kerüljön fel, kell, mert így balesetveszélyes!

KRESZ táblák. Kérem ezt komolyan venni! A faházzal szemben le van csúszva a KRESZ-tábla. Lehet, hogy már ellopták. Amikor lefényképeztem, még ott volt! Másik faluba láttam, hogy a polgármester megy egy emberrel, viszi a 14-es kulcsot, és megcsináltatja! Nem ő csinálja, megcsináltatja. De ha ellopják, 40-50 ezer forint, és megcsinálni is fáradtság és idő Ahol még megvan, ott figyeljünk rá!

Több más észrevételem most nincs, remélem, ezekben történik intézkedés, több egyéb észrevételemben nem történt, leadtam, ezekre majd vissza fogok kérdezni. Köszönöm!

Mezőfi Zoltán polgármester: Először válaszolnék! A tükröt mi szereltük le, mert eltört a tartója, vissza lesz szerelve! Örülök, hogy vannak polgármesterek, akik ki tudnak menni, de kicsit dicsérjél meg, mert én voltam a liftes is. Ez tegnap történt!

Fejes Zsolt jegyző: nem közcélú használatra van tervezve, annak kellene lenni egy állandó kezelőjének, akit kiképeztünk, azóta nincs az önkormányzatnál. Arra ne számítson senki, hogy kinyitja az ajtót és feljön az emeletre. Ez nem lift, ez egy mozgássérült felvonó. Azért van kikapcsolva, hogy ne nyúljon hozzá senki! Én azért válaszolnék sorba. Kristályék ügy megoldódott, ahogy képviselő úr is mondta. Répásiné ügyén nem vagyunk túl, Girasek úr az elhárítás megoldásáról beszélt. A mai napig nem jelentkezett olyan vállalkozó, aki hajlandó lett volna ideiglenes fedést megoldani.

Mindenki azt mondja egyértelműen, hogy nincs ideiglenes megoldás. Akár milyen fóliát feszítek oda, az első szél leszaggatja, és balesetveszélyes. A megoldásról a napirend előtt szó volt. Börzsönyi út vége. Semmi gond, csak azért érdekes, mert le volt már zárva két út, a gond akkor volt, amikor az utolsót is lezárták. Kettőt már lakossági önszerveződésből lezárták, és amikor a harmadikat is lezárták az ott lakók, akkor jött a felháborodás. Ez az intézkedés az önkormányzat útját védi. Az ott burkolt utak védelme indokolja azt, hogy ne lehessen felhajtani, mert nincsen sárrázó. Ezt a költségvetésbe kell tervezni. Akkor senki nem tehet ilyet, hogy lezárja az utat. Ahol most lehet menni a Petőfi utca végén, ott van sárrázó. Az biztos, hogy kerülő, de tény, hogy mire ráhajt az önkormányzat útjára, addigra a sárrázó letakarítja a kerekeket. A katasztrófavédelmi tervet természetesen el fogjuk készíteni, folyamatban van, az SZMSZ már elkészült. Óriási volt a fluktuáció a hivatalban is, polgármesterek részéről már megtörtént a pótlás, csak a hivatali dolgozókat kell nevesíteni. Egyebekkel kapcsolatban Girasek úr felvetése jogos, természetesen választ fog kapni. Én úgy emlékezem, hogy a lejárt határidejűbe kolleganőmnek leadtam, de ezek szerint nem került bele.

Girasek Károly képviselő: De belekerült, de nem kaptam érdemi választ. Kikerülő mellébeszélést kaptam.

Fejes Zsolt jegyző: Én úgy emlékszem, hogy válaszoltam. Mozgáskorlátozott WC. Semmi gond uraim, én kinyitom, de háromszor kellett pótolni a 16.000 Ft-os ülőkét, anélkül hogy bárki mozgáskorlátozott használta volna. A csúcs az volt, amikor valaki kiszakította a falból a fogantyút. Én még mozgáskorlátozottat abban a WC-ben nem láttam. Legutóbb mikor lezárattam, csavarhúzóval feszítették szét. Elnézést kérek, de a lift és a WC a mozgáskorlátozottaknak igénybe vehető, én kértem, hogy szereljenek csengőt!

Girasek Károly képviselő: Nincs ott csengő, az van kiírva, hogy a rácsnál csöngessen!

Fejes Zsolt jegyző: Akkor nem úgy hajtották végre az utasításomat, ahogy kértem! Vagyonvédelem okán én rendeltem el a lezárását. Tavaly 100.000 F-ot költöttünk arra a WC-re pusztán rongálás okán. A hirdetőt én magam is meg szoktam nézni, talán az ünnepek miatt történt az elmaradás. Pótolni fogjuk az aktualizálását. Tükörre válaszoltunk. KRESZ táblákkal ugyanaz a helyzet, mint a sárrázóval. A 2010.évi költségvetésünkben egyetlen fillér nem volt tervezve ezek karbantartására, bár kötelező feladat, remélem ez évi költségvetésben ez szerepelni fog. Se én, se a polgármester, a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem rendelhetünk meg semmilyen munkát. Amint lesz a költségvetésben pénz a táblák pótlására, mert tudomásom van négy hiányzó tábláról is, aminek darabja kb. 10.000 Ft tehát kb. 50.000 Ft-ról beszélünk! A munkatársaim fel szokták szerelni, de ezt a táblát most ellopták.

Hegedűs Ferenc képviselő: Karcsi mondta a hirdetőtáblát, hogy az ő hirdetése is rajta lehetne. Az enyém is rajta van, befizettem 3500 Ft-ot ha rám gondoltál, ennyi a tarifája. Szerintem ezért neked is adnak helyet. A hó tolással kapcsolatosan csak annyit, hogy olyan hó esett, hogy hó tolásra nem volt alkalmas, folyamatosan szállingózott és a járművek letaposták. Az viszont a testület hibája, hogy nem rendeltük meg a sózást, mert az ajánlatban benne volt, de nem kértük a só szórást. A múlt évben viszont volt! Nem tudom, hogy akkor ki kötötte a szerződést, az jó volt! Azt se tudom, mennyiért csinálta! Ez csak pénz kérdése, meg lehet rendelni. Megjelent, hogy mennyivel olcsóbb ebben az évben, hát ennyivel olcsóbb. A testület nem látta tavaly a szerződést.

Mezőfi Zoltán polgármester: Ha olyan a helyzet el fogom rendelni a Körtefa utcában a szórást!

Girasek Károly képviselő: Nem zártuk ki a só szórást, csak az nincs benne a keretszerződésben.

Hegedűs Ferenc képviselő: Jön a költségvetés. Ott az az ártatlan gyalogátkelő a Takarék utca sarkán, be kellene tervezni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Annak idején közmunka programban gondoltam befejezni, hogy az anyagköltségben segítenétek, és a közmunkásokkal elvégeznénk. Kb. 50 m járdát kell építeni.

Hegedűs Ferenc képviselő: Az Uránusz Kft-ről sokan megkérdeztek, hogy miért ment el. A Kft fel lett kérve, hogy december 31-el fejezze be a szolgáltatást, mert közbeszerzést kell kiírni. Ebben már nem akartak részt venni, hagyták, hogy aki olcsóbban tudja megoldani, az szállítsa.

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy a katasztrófa védelmi tervből ne hagyják ki a polgárőrséget!

Mezőfi Zoltán polgármester: Épp ezt akartam mondani! Fogjuk kérni a segítséged, semmi nem tiltja, akár a Te személyed, vagy megmondjátok, hogy ki legyen az!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: A hó tolásra visszatérve. Úttesten kívül, ami legjobban bosszantotta az embereket, hogy a főúton a buszmegálló mellett a járda volt tiszta jég, az nem volt leszórva. Ez nem a Varga úr dolga. Már nem voltak közmunkások, erre kellett volna valakit alkalmazni, és legalább a járdákat végigszórni, hogy közlekedni lehessen. Két dolgot szerettem volna. A kórház igazgató kérte, hogy továbbítsuk, hogy az ügyelet gépkocsija 300.000 km felett jár. Amortizálódik. Tudja, hogy új autóra nincs pénz, de megnézték és 1 év körüli Opelt kb. 1.400.000 Ft körül meg tudnák vásárolni. Kérte, hogy Kistérségi társulás ülésén, január 31-én légy szíves felvetni és az önkormányzatok a költségvetésükbe tervezzenek valamennyi összeget lakosság arányosan.

Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslom, hogy három mondatban írjátok le, hogy mennyibe kerül, hogy vissza tudjuk osztani. Legyen róla valamilyen információnk, és akkor megnézzük az ellátási körzetet, mert nem mindenki van benne. Másik, hogy nem tudjuk, hogy állunk, mert vannak notórius nem fizetők. Szoktam fenyegetőzni, hogy amennyiben nem fizetnek, nem fog kimenni az ügyeletes kocsi. Úgy tudom, van valami német pályázat orvosi ügyelet autókra, ezt is meg kellene nézni.

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: A másik, hogy az a kérés, hogy a vezetők vegyék fel a kapcsolatot a Nagy-Ferenci Kft-vel, aki a pályázati anyagot írja, és legkésőbb február 04-én kompletten a pályázat anyaga itt legyen a városnál, függetlenül a főépítésztől meg egyébtől,mert az csak egy szelete a pályázatnak, hogy és legyen idő áttanulmányozni. Ha van még módosítás, azt ők át tudják vezetni, mert nagyon szorít az idő ezzel a február 15-i határidővel. Ha egy mód van rá, és a költségvetés is megengedi, jó lenne, ha ez a városközpont rehabilitációs pályázat meg tudna valósulni, de ehhez az kell, hogy ne az utolsó pillanatban legyen ők ezért komoly összeget kapnak, akkor prezentálják időre, hogy itt is legyen idő mindenkinek áttanulmányozni. Tehát hangsúlyozom, legkésőbb február 04-én itt legyen a komplett pályázat. Köszönöm!

Hegedűs Ferenc képviselő: Elfelejtettem bejelenteni, hogy a hótolót havi 25.000 Ft-ért adtam bérbe a városnak, ebből 5.000.Ft áfát befizetek. Lemegy a szerződés, és 5 millió Ft-os gépet nem tartok, a hótolót eladtam. A jövő évben gondoskodjatok egy olyan szerződésről, ami megfelel. Én négy éve itt ülök a testületben, ez téma a faluban, legyen tisztázva, én ebből az önkormányzatból egy fillért el nem vittem, azt a 20.000 Ft –ot sem óhajtom felvenni. Így ment el az Uránusz Kft, és így megy el minden, mert van egy lángész közöttünk. Akinek nem inge nem veszi magára.

Mezőfi Zoltán polgármester: Nagyon sajnálom, mert akik tudnak segíteni, azok mindig megtámadásra kerülnek. Köszönöm. Ezzel ezt a témát lezártuk. Jegyzőnél a zárszó!

Fejes Zsolt jegyző: Köszönöm! Két ügyrendi témában kell tájékoztatást adnom Az egyik az összeférhetetlenség kérdése, ami napirendi szinten is felmerült, Tájékozódtam róla, és ez a megoldás így nem megfelelő, ahogy túlmentünk ezen a kérdésen! A bizottságnak vizsgálnia kell, és a képviselő-estületnek döntést kell hozni az összeférhetetlenség ügyében, különösen, hogy az egyik képviselő nem írta alá a nyilatkozatot. Tehát vizsgálódni kell, és meg kell állapítani, hogy van összeférhetetlenség, vagy nincs. Egyébként mulasztásos törvénysértés következik be. Másik csak figyelemfelhívás. 

Bizonyára nem kerülte el a figyelmüket, hogy minden képviselőnek január 31-ig vagyonnyilatkozatot kell tennie, függetlenül attól, hogy októberben tettek. Ha szükséges, küldünk nyilatkozatokat.

Girasek Károly képviselő: Fél mondat, mert jegyző úr rám gondolt, hogy nem írtam alá a nyilatkozatot. Én a választáskor aláírtam, amikor a jelöltségemet beadtam. Minden hónapban ugyanazt a szöveget ne tegyék elém le! Egyébként tudom a törvényt, ha valaki konkrét észrevételt ad be, akkor a bizottság megvizsgálja. Ha rólam van szó, én állok elébe! Nem vagyok összeférhetetlen, ami volt, azt megszüntettem! Ha kell bejelentem!

Mezőfi Zoltán polgármester: Olvastam az impresszumot!

Girasek Károly képviselő: Na ugye! Akkor meg miről beszélünk! A Domain nevemet is eladtam!

Fejes Zsolt jegyző: Mégegyszer mondom, nem arról van szó, hanem a bizottságnak meg kell vizsgálnia!

Girasek Károly képviselő: Vizsgálja meg!

Fejes Zsolt jegyző: Nem a beszámolót kell elfogadni, hanem olyan határozatot kell hozni, hogy nincs összeférhetetlenség a képviselő-testületben!

Girasek Károly képviselő: Tegye meg, de minden hónapban nem írok alá olyat, amit már egyszer aláírtam!

Fejes Zsolt jegyző: De azt a törvény értelmében meg kellett semmisíteni! Egyébként képviselő úr esetében volt közben egy törvényváltozás, ami érdekesen befolyásolja!

Girasek Károly képviselő: Azért én tettem intézkedéseket.

Mezőfi Zoltán polgármester: Itt jön az az ügyrendi történet, Margitka jelentkezik hozzászólásra. Kérem, segítsetek, de úgy tudom a hatályos SZMSZ szerint lehetőség van az ülés végén, ha valaki hozzá akar szólni, akkor a polgármesternek meg kell szavaztatni! Aki egyetért azzal, hogy maximum öt percben összefoglalja a hozzászólását, kérem, szavazzon!

Sirkó Jánosné helyi lakos: Én beadtam az összeférhetetlenséget, és ragaszkodom ehhez a vizsgálathoz, és amennyiben pár napon belül nem intézkednek akkor a felsőbb hatóságokhoz fogok fordulni. Én először a megyénél voltam, ott akartam benyújtani dr. Nagy Zsuzsánál, de végül úgy gondoltam, hogy helyben kezdeményezem a közmeghallgatáson. Töviről hegyire akarom tudni, hogy mi történt. Köszönöm!

Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs más, megköszönöm a testület munkáját, és az ülést 21 óra 36 perckor bezárom!

Kmf.
Mezőfi Zoltán 
polgármester sk.
Fejes Zsolt
jegyző sk.
Girasek Károly
jegyzőkönyvi hitelesítő
dr.Katona Ernő
jegyzőkönyvi hitelesítő
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-