Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. évi 
MUNKATERVE
-
A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek:
-
Január 21. péntek
1) Előterjesztés Rétság város gazdasági programjáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete 

megalkotásáról (első körben)
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló
3) Előterjesztés a vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Előterjesztés az önkormányzat Szociális rendeletének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság
5) Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának

módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
7) Előterjesztés 2011.évi közbeszerzési szabályzatról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: közbeszerzési tanácsadó
8) Városközpont Rehabilitációs pályázat  II.forduló benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
9) Előterjesztés kistérségi közösségi busz működéséről, használatának feltételeiről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
10) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi kiemelt célok meghatározásáról, valamint tájékoztató az előző évi tapasztalatokról
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: Tűzoltó parancsnok
11) Pályázati kiírás Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői állás betöltésére
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
12) Előterjesztés a rétsági sportegyesületek 2011. évi támogatásáról szóló pályázati kiírásról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
13) Előterjesztés a rétsági Nyugdíjas Klubok 2011. évi támogatásának igénylési feltételeiről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
14) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
-
Február 18. péntek
1) Előterjesztés az Önkormányzat 2010.évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete megalkotására (2.kör)
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló
3) Előterjesztés az Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetésének elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: társulás polgármesterei, könyvvizsgáló
4) Hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Előterjesztés laktanya értékesítésére kiírandó pályázatról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2010. évi tevékenységéről, valamint a 2011. évi munka és rendezvénytervéről
Előterjesztő: VMKK igazgató
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
7) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
ZÁRT ÜLÉS
8) Előterjesztés a Pro-urbe díj, a Díszpolgári Cím és a Vállalkozók a Városért elismerés adományozására
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
-
Március 25. péntek
1) Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetés teljesítéséről, a pénzmaradvány elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló
2) Beszámoló az Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról
Előterjesztő: iskolaigazgató
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: társulás polgármesterei, könyvvizsgáló
3) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2011. évi térítési díjának megállapítása.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
4) Előterjesztés a rétsági sportegyesületek 2011. évi támogatásának megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: egyesületek elnökei
5) Előterjesztés a rétsági Nyugdíjas Klubok 2011. évi támogatásának megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: klub vezetők
6) Előterjesztés 2011.évi karbantartási és felújítási terv elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
7) Előterjesztés a 2011. évi közbeszerzési tervről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: közbeszerzési szakértő
8) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: rendőrkapitány
9) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő:polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
-
Április 15.péntek 
1) Előterjesztés a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) Előterjesztés Sportkombinát hasznosításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Előterjesztés megüresedett önkormányzati ingatlanok további hasznosításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Településrendezési eszközök felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Beszámoló a Belső Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
6) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működésének megkezdéséről, a Nonprofit Kft. közgyűléséről, illetve a 2010. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról, 
Előterjesztő: ügyvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
7) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő:polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
-
Május 20.péntek
1) Előterjesztés az Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal FEUVE rendszerének szabályairól, működéséről és annak tapasztalatairól
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló
4) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól, valamint a városi honlap működéséről
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság
6) Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
-
Június 17.péntek
1) Előterjesztés a 2011. évi költségvetés módosításáról
Előterjesztés: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: könyvvizsgáló
2) Beszámoló a Rétsági Önkéntes Tűzoltó egyesület 2010.évi működéséről
Előterjesztés: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: tűzoltó parancsnok
3) Előterjesztés Rétság város közlekedési szabályainak felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: közlekedési szakértő
4) Előterjesztés a képviselő-testület 2011.évi munkatervének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2010. évi működéséről. 
Előterjesztő: Óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
-
* Az alábbaikban a pirossal szedett napirendek a 2011 junius 30-i 
képviselő-testületi ülés határozata szerint kerültek beépítésre
Augusztus 26. péntek
1) Gazdasági program*
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetés féléves teljesítéséről. 
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Temetőrendelet felülvizsgálatának előkészítése
Előterjesztő:jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Szociális rendelet módosításának előkészítése
Előterjesztő: aljegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft mérlegbeszámolója;
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Belső szabályzatok jóváhagyása,
Előterjesztő: aljegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
7) Autóbusz üzemeltetési szabályzat
Előterjesztő: aljegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
8) Jegyzői pályázat elbírálása,
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
9) Beszámoló a 2010/2011. oktatási évről
Előterjesztő: intézményvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
10) Előterjesztés a közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési terv módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
11) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
-
Szeptember 23.péntek
1) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetése módosítására 
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló
2) Tényfeltáró ad hoc bizottság beszámolója 
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Tájékoztató a folyamatban lévő szerződésekről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Gépjármű üzemeltetési szabályzat 
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Előterjesztés Rétság Város 2011-2012 évi hó eltakarítási munkáinak ellátására vonatkozó pályázati kiírásról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat kiírásáról, pályázati feltételek meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
7) Előterjesztés a 2011/2012. oktatási év indításának tapasztalatairól
Előterjesztő: iskolaigazgató
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
8) Tájékoztató a kihelyezett középiskola 2010. évi működésének tapasztalatairól
Előterjesztő: kihelyezett középiskola vezetője
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
9) Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
ZÁRT ÜLÉS
10) Előterjesztés a Város Szolgálatáért és az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozására
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
-
Október 21.péntek
1) Közterület használatáról szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2.) Előterjesztés a 2012. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadására
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása II.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Beszámoló a Városüzemeltetési csoport munkájáról
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Előterjesztés a helyi adók mértékének megállapítására
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
7) Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
-
November 18.péntek
Közmeghallgatás
1) Településrendezési terv koncepció
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) Hulladékgazdálkodási rendelet előkészítés
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Megüresedett önkormányzati ingatlanok további hasznosítása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Piac jogi helyzete
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Sportkombinát hasznosítása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetése időarányos teljesítéséről. 
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló
7) Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló
8) Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság
9) Előterjesztés Rétság Város 2011-2012 évi hó eltakarítási munkáinak ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
10) Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
-
December 16.péntek
1) Előterjesztés a 2012. évi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság
2) Hulladékgazdálkodási rendelet áttekintése, 
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság
3) Képviselő-testület 2012. évi munkaterve elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság
4) 2012. évi teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása, 
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság
5) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi működéséről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság
6) Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
-
Testületi ülések állandó témái 
Napirend tárgyalása előtt: 
- Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: polgármester
- Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: polgármester
-
Lakossági fórum:
Április  18  hétfőn 18:00 óra
Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a 2011. évi feladatokról
Előterjesztő: polgármester


Rétság, 2010.december  16.

Mezőfi Zoltán
polgármester
A Képviselő-testület…../2010. (XII. 16.) számú határozatával a munkatervet elfogadta.-
Mezőfi Zoltán 
polgármester
Fejes Zsolt
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-