Évzáró évnyitó a képviselő-testületi munkában
2015.01.19.
Add a Facebook-hozAdd a Twitter-hez
-
A 2014 évi önkormányzati választásokat követően igencsak viharosan indult Rétságon az önkrományzati működés. Korábbi elemzéseinkben beszámoltunk ezekről. Ott megnyithatók megtekinthetők a kapcsolódó videók is. A megalakulás óta megtartásra került 2 rendesnek nevezhető ülés. Ezek elemző áttekintésével kiséreljük meg a 2015 évi munka mibenlétét is felvillantani.
-
ÚJ! A 2015. január 23-i képviselő-testületi ülés videója itt megtekinthető >>>

Képviselő-testületi ülések
     Novemberben, és decemberben voltak meghirdetett képviselő-testületi ülések. Habár azt lehet mondani, hogy az előzőekhez képest sokat javult az ülésvezetési stílus, azért még most sem tanulságok nélkül való erről gondolkodni. Mielőtt bármit elolvasna - ha még nem látta a Tisztelt Olvasó - alábbi linkeken megtekintheti midkét hónap videofelvételeit, illetve megnyithatja jegyzőkönyveit.

Előre kell bocsátani, hogy nincs mód részletesen minden napirendet elemezni. Erre talán szükség sincs. Arra törekszünk, hogy néhány jelenségre hívjuk fel a figyelmet, ami segíthet a videoanyagok értelmezésében, az ott történtek megítésében. 
     Mindez már csak azért is érdekes, hogy a januárra kitűzött ülés anyagai között számtalan korábbi probléma visszaköszön. Külön ki sem kellene térni rá, de aki beleolvas, láthatja, hogy a polgármester hozzáállásában sok változás nem következett be. -
Ülésvezetés
     Mint jeleztük némi változást tapasztaltunk az ülésvezetés tekintetében. Valóban felkészítették a polgármestert, hogyan kell megnyitni és vezetni az ülést, egyes napirendeket elindítani, a vitát lefolytatni, és szavazni a témákról. Ebbéli változás látható. Valamivel jogszerűbbé vált az ülés, mint egy kocsmai beszélgetés a semmiről. Ez üdvözlendő, de nem elegendő! Láthatóan a polgármester ma sem érti, hogyan is működik a helyi demokrácia, az önkormányzatiság. Ez már csak azért is meglepő, mert a korábbi időszakban is tagja volt a testületnek, sőt 2006-2008-ig a Pénzügyi Bizottság elnökeként az ottani üléseket ugyanúgy kellett vezetnie, ugyanolyan szabályokat betartania, mint bármikor - most is - a polgármesternek. Mivel vannak fontosabb dolgok, csak két jelenségre hívom fel a figyelmet.
     Jegyzőkönyv vezető, vagy hitelesítő? Már második alkalommal javasol jegyzőkönyv vezetőket a képviselő-testület tagjai közül. Mindjárt kettőt is. Egyszerű lámpalázból eredő tévedésnek vehetnénk, hogy novemberben szólni kellett, hogy nem jegyzőkönyv vezetőt, hanem hitelesítőket kell választani. Ez az SzMSz-ben van megadva egyébiránt pl a 44. §-ban (3) bekezdés. Jóindulatúan és elnézően lapozhatnánk, apró tévedés. De a decemberi ülésen is így indult a nap. Ezt papír nélkül, fejből is tudni illik.
     Ugyanúgy nincs tekintettel az ülésvezetésben az SzMSz előírásaira. Egy konkrét dologra gondolok. Már azt alkalmazza, hogy előbb kérdések, utána vélemények, majd szavazás. Más kérdés, hogy sokan eltérnek a tárgytól, és ettől a módszertől. Erre nem figyelmeztet! Éppen ellenkezőleg! Ő az aki nem tartja be, hogy (amennyiben nem ő az előterjesztő) egyszer kérdezhet, majd a válaszok elhangzása után lehet véleménye. Ennyi! Neki sincs több megszólalási lehetősége, mint más képviselőnek (az ülésvezetés szigorú szavait nem tekintve ez alatt.) Minden hozzászólót külön kommentál, minden kérdésben állást foglal, és ami a lényeg, a megadott időkeretet is alaposan túllépve egyes napirendekénél oda nem való témákat hoz be. Más tenné, figyelmeztetni kéne és megvonni a szót. Őt nem zavarja. Mint Bodóné mindig másról beszél. Legyen az bármilyen téma előjönnek a csontvázak, a játszótér, és egyebek. (Ezekről külön) Hosszan nem oda illeszkedő módon. Ebben is rendet kellene már tenni és példát mutatni. Jelesül a polgármesternek is betartani a rá ugyanúgy vonatkozó szabályokat. Egyszer kérdezhet, egyszer 6 percben véleményt mondhat. Ennyi! Nagyon indokolt esetben egyszer még szólhat 2 percben. E helyett mindenki beszél össze-vissza, mert a többszörös közbebeszélésre reagálni kell. Így aztán szétfolyik, és a lényegtől eltér a vita, követhetetlen miről is van szó. Még jó, hogy a tv közvetítésben feliratként látható a napirend címe, a néző láthatja mitől is jutottak hová.
     Mindebből egy harmadik dolog is kiderül. Az, hogy városvezetőnknek még mindig nincs fogalma, mik a helyi demokrácia működésének szabályai. Nem tudja, hogy ő nem főnök a testületben, csupán vezeti az üléseket. Van felelősségi köre, de ez nem hatalmazza fel, hogy mindig mindenkit kioktasson, hogy mindenkinél többet beszéljen. (E tekinteben egy az egyenlők között!) A döntés a testületé - vele együtt - 7 szavazatból legalább 4 szavazattal. A többi tekintetben ugyanúgy szolgálatot teljesít mint a többi képviselő, és nem kiskirály a fatrónon, ahonnan egyes szám első személyben hirdetheti az igét. "Én ezt akarom megcsinálni", "én majd másik dolgot megcsinálok". Meg ám, majd ha a testület ezt megengedi, vagy erre utasítja. Más ügyekben meg majd megengedi, ha előzetesen egyeztet, vagy elfogadható, kidolgozott javaslatokkal áll elő. Hát a januári ülés anyagai között is azt látom, előzetes egyeztetés nem volt, a nyílt színen akarja kompromitálni a testületet. Olyan témákat hoz elő újra amiben már van érvényes döntés. Megjegyzem azt, amire a munkatarv, az SzMSz kötelezi azt nem hozza ám! Hogy beszámoljon a munkáltatójának - a testületnek - mit is tett a két ülés között a város érdekében? Meg mit tett a munkatervben is megfogalmazott kiemelt feladatok érdekében. Ezek rá nézve kötelező utasítások, hát amint látjuk nem nagyon zavarja. Egyszerűen nem készíti el a kötelező feladatot, nem adta ki vitára. Ezt aztán nem pótolja, hogy majd az ülésen szóban akar hosszabban beszélni. Ez nem elfogadható, már csak azért sem, mert ezen témákat is a PVB-nek előzetesen meg kell tárgyalnia. No szóval ezek az apróbbak. Lépjünk tovább!

Közmeghallgatás
     Hát ez nagyon faramucira sikeredett. A munkaterv tartalmazza, hogy minden év novemberében közmeghallgatás van. Ezt a polgármesternek eddigi gyakorlat alapján is tudnia kell. Van ebben tennivaló! Az SzMSz 63. §. (2) szerint 10 nappal korábban meg kell hirdetni a nagyobb nyilvánosság számára. Ez nem történt meg! Az sem lenne elég, ha az ülés meghívóján szerepelne, hogy közmeghallgatással egybekötve, mert az csak 6 nappal előbb van kiadva, és kifüggyeztve a Városháza előtt. Ezen sem szerepel! Jószeriver nem csak törvényesen, hanem sehogy nem lett a köz értesítve arról, hogy meg lenne hallgatva. Jómagam például néhány közérdekű ügyben terveztem hogy elmegyek, de hát így meghirdetés nélkül mire fel!
     Legnagyobb csodálkozásomra az ülés megnyitásakor bejelenti a polgármester, hogy közmeghallgatás van! (No persze, amikor ezt ezen honlap fórumán kifogásolták, valaki szólt neki!) Hogyan? Meghirdetés, az érintettek értesítése nélkül? Ügyes! Eljátszuk mintha lett volna, de oda ne jöjjenek az emberek, mert majd kérdeznek, vagy javasolnak.
     Az igazsághoz tartozik, hogy a polgármester munkáját egy egész hivatal segíti. Ha normális munkamegosztás van, akkor munkatársai figyelmeztetik a polgármestert, hogy az ő kötelessége közzétenni, a meghívóra rátenni. Nem tudom milyen a munkamegosztás, milyen a kapcsolata a dolgozókkal, de ebből azt vonom le, - enyhén szólva - nem ideális. Mert a hivatal köztisztviselői eddig is mindent megtettek az ülések szakszerű előkészítése érdekében, és nem is eredménytelenül, ha az értő fülekre talált. A következtetést vonja le a Tisztelt Olvasó.
-
Zárt ülés
     Erről csak pár mondatot, nem ér sokkal többet, de a szabályok betartása erre is vonatkozik. Novemberi ülésen bejelenti hogy zárt ülést kér. Tárgy nincs megjelölve. Érdekes, a jegyzőkönyv meghamisítva, a tv felvételtől eltérően már tartalmazza, hogy megyei kitüntetés ügyben. Ez nem hangzott el. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ha ilyen szándék van eleve fel kell tüntetni a meghívón, a PVB-nek meg kell tárgyalnia. Ha a meghívóról lemaradt, akkor legkésőbb a PVB ülésen javasolni, ott is zárt ülésen megtárgyalni. Ha így történt volna akkor a PVB elnöke javasolta volna napirendre. Biztosan nem volt betartva a szabály. Ezen túl a zárt ülés ugyan zárt, de a határozata nyilvános. Ezt még nem olvastuk sehol. Ha valami kitüntetési ügyről van szó előbb utóbb megtudjuk úgyis.
      Érdekesebb viszont a decemberi zárt ülés kezdeményezés, ugyancsak ott az ülésen. Érthetetlen! Egy egészágügyileg külön figyelmet érdemlő kisgyermekkel kapcsolatos témáról volt szó, ezt bejelentette. Az előbbiek szerint valószínűleg ezt sem tárgyalta előzetesen a PVB, sem a Szocbiz, ha rá is tartozna. A testület csak olyan témát tárgyalhat, amit a bizottsági megvitatás és javaslat megelőz. Ezt a jövőben igencsak be kell tartani. (Lettete a törvényességre mindenki a nagyesküt, erre már többször kár hivatkozni.) No de milyen témában lehet zárt ülést tartani? Ezt is illik tudnia a polgáremsternek! Az SzMSz 15. §. alapján illetve az ott is hivatkozott Mötv 46. § (2) bekezdésben foglaltak szerint szigorúan meg van határozva, mikor lehet zárt ülést tartani. Mivel kikereshető, röviden összefoglalva: kinevezési, kitüntetési, felmentési, fegyelmi ügyben, illetve vagyonnal való rendelkezés egy szűk körében, ha a város üzletei érdekeit sértené pl egy pályázat elbírálásánál. Minden más ügyben a testület szigorúan a nyilvánosság előtt tárgyal! Tehát jogsértő bármilyen indokkal zárt ülést tartani ebbe nem sorolt ügyekben. Még akkor is, ha az valamely kezdeményező személyiségi jogaival összefügg. Ez ugyanis nem szerepel a törvényben. Sok téma érintheti valaki személyiségi jogait, mégsem lehet zárt ülés. A képviselő-testület a tárgyalás kulturáltságával mindig biztosította, hogy tárgyszerű döntést hozzon a kezdeményező jogainak sérelme nélkül. Egyébiránt mindenkinek tudnia kell, hogy aki bármilyen beadványt nyújt be a képviselő testület elé, az a beadvány kiadásra kerül, és nyilt úlésen lesz tárgyalva. A nyilvánosságra tartozik minden a fent említett kivételekkel. Ugyanekkor még ha zárt ülésen született is döntés, magát a határozatot ugyanúgy 15 napon belül nyilvánosságra kell hozni. Ez sem történt meg.
-
Különféle ajánlatkérési ügyek
     Több napirendnél sorra előkerül, hogy - többnyire nem is eléggé körbejárt és alátámasztott témában - a polgármester bekért egy ajánlatot vállalkozástól. (Szemétszállítás, játszótéri ügy, korábban tüzifasegély ügy, stb.) Egyértelműen kellene tudnia, hogy ez így súlyosan törvénysértő és csak arra alkalmas, hogy húzza az időt a tényleges érdemi döntés kialakításához. Mert nem a polgármester dolga ajánlatokat kérni! Különösen nem egy, és különösen nem - szöveg szerint is elhangzóan baráti kapcsolatok - alapján. 
     Ebben sem a polgáremteré a jogi lehetőség. Konkrét határozata is volt már nem egyszer a testületnek, de a vagyonnal való gazdálkodás kérdéskörében minden döntés a képviselő-testületet  illeti meg (minősített többségi szavazással). Ebből következik - hiszen szinte minden ebbe a körbe tartozik - hogy bármilyen szolgáltatásról, beszerzésről, pénzügyi kiadással járó tevékenységről van szó, az egyedül és kizárólag a képviselő-testület határkörébe tartozik.
     Ilyen módon az a törvényes eljárás, hogy a testület dönt arról, hogy a javasolt témát egyáltalán fontosnak tartja-e? (Pl teljesen felesleges egy terv szerint készült játszótéri kerítés felülvizsgálatára a tervező bevonása nélkül sok pénzért külön szakértőt felkérni, amikor arra minőségi tanúsítvány és szavatosság rendelkezésre áll.)
     Tehát mindenképpen a képviselő-testületnek kell az ajánlatkérésről dönteni. Nyílt ajánlatkérés esetén legalább 3 vállalkozást kell megkeresni. Olyanokat, akik (amelyek) tevékenységi körébe szerepel az adott téma! Fontos tehát rögzíteni! Nem egy, hanem 3 ajánlat, nem a polgármester kéri, hanem a testület jelöli ki! Persze az ajánlatkérésben nem a meghívottak kiválasztása a legfontosabb! Hanem mi? Az, hogy pontosan le legyen írva, mire és milyen paraméterekkel kér a város ajánlatot az adott feladatra. Olyan nem lehet, hogy a leírt ajánlat nem tartalmaz valamit, de "majd megbeszéljük". Ezért az a törvényes, és járható út, hogy a képviselő-testületi határozatban pontosan legyen rögzítve az ajánlatkérés minden részlete. Mit kell elvégezni, mikorra, milyen feltételekkel. (fizetési határidő, kivitelezés részletei, megkötései, stb.) Ha a képviselő-testület előre összegyűjti az összes fontos részletet, akkor annak a legfőbb haszna, hogy nem utólag kell megkötött szerződéseket módosítani, bővíteni, változtatni. (sajnos erre volt példa) De legfőképpen azt jelenti, hogy minden ajánlattevő ugyanarra a tartalomra ad ajánlatot. Eltérés nem lehetséges. Ez összehasonlítható! Az sem helyes, ha eltérő ajánlatot ad valaki. Helyes kikötni, hogy ilyen nem lehet. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell, hogy mi az elbírálás alapja. (Legolcsóbb, vagy adott határidőre kész, stb.) Ez első nekifutásra időrabló, de a későbbiekben egyértelművé teszi az elbíráslást, a szerződéskötést, a feladatellátás minden részletét.
      Sajnos a polgáremester ezt a szabályt nem tartja be. Sőt olyan helyzetet teremt - ami korábbi ciklusokban 2006-10 is előfordult - hogy a döntés előtti napokban egyetlen ajánlat van beterjesztve, az is fontos részletek nélkül. A testület meg van zsarolva, hogy ha nem dönt, fontos feladat megoldatlan marad. Mint legutóbb is a szemétszállítás ügyében, pár nap maradt a szerződés aláírásáig. Ha a polgármester komolyan gondolta volna, hogy lehet változtatni, akkor ezt az évi több tízmilliós tételű szolgáltatásra már október végén előterjesztést készít. Majd a testület eldönti, kitől kér ajánlatot, és decemberben lehetett volna szolgáltatók közül, kész szerződéstervezettel dönteni, szerződést kötni. Így ennek a feltételei nem voltak meg. Lehetett ugyan népszerűsködni és a kamerába erőlködni, a testület törvényesen nem is dönthetett másként, mint ahogyan döntött. (A konkrét ügyben amúgy is félrevezető, hogy valaki olcsóbban szállít, mert a vitában elhangzottakon túl tudni lehet, hogy a kormány fix árassá teszi ezt a közszolgáltatást is. Akkor meg csak-csak a jobb minőséget nyújtó jöhet szóba.)
     Hasonló a helyzet akkor ha valaki jelentkezik, hogy megvenne ezt az. (A rossz döntést megtapasztaltuk a "szarért húgyért" eladott CBA területnél, amiből a mai napig nincs semmi.) Januári ülésen éppen a laktanya egy részére van kérelem. A vonatkozó előterjesztés pontosan tartalmazza, hogy előbb arról kell dönteni, a testület egyáltalán akarja-e eladni a kért területet. Majd be kell tartani a szabályokat, amire mindenki esküt tett. Például, hogy mire használható a laktanya területe, erre van helyi rendelet! Ipari tevékenység nem megengedett, akkor ilyen téma már be sem kerülhet a testület elé! Helyi jogszabályba ütközik, amit a jegyzőnek rá kell vezetni az iratra! Ha döntés születik a hasznosításról, akkor elsőként a vagyonrendelet előírásait kell betartani. Értékbecslés után nyilvánosan meg kell hirdetni, a hasznosítási módot is kikötni, és az államnak is felajánlani. Csak ez után lehet licit alapján értékesíteni, ha van érdemi jelentkező.
     Itt azoban fő kérdés, hogy ez sem lehet ötletszerű! Igen, kellene lenni gazdasági programnak, a költségvetést előkészítő téma között kellene szerepeltetni az ilyen szándékot és ennek hosszútávú kihatásait. Láthatóan abban ez, vagy hasonló elképzelés nincs megfogalmazva, de ötletszerűen jönnek ajánlatok.
      Ha már a konkrét előterjesztés is szóba került, akkor itt le kell írni, hogy nem csak ammiatt előkészítetlen, hogy nem felel meg a fentieknek. A kért terület nincs külön helyrajzi számon, el sem adható ennek elvégzése és a rendezési terven való átvezetése nélkül. Ezen túl a kért terület úgy ékelődne a meglévő részbe, hogy a további részek megközelítését elzárná, lehetetlenné tenné a későbbi hasznosításokat. Miért is nincs térképvázlat mellékelve az előterjesztéshez, ami kötelező?  Mondhatni, hogy az átgondolatlanságok tekintetében ez a két kérdés csak "hab a tortán". De ha ezt első ránézésre bárki tudja, az előterjesztés miért nem ennek megfelelően készül?
-
Mire való az SzMSz?
     A polgármester egyértelműen megmondta. Nyiltan bele a kamerába a véleményét: Az SzMSz szerinte arra való, hogy  "kibasszanak a polgármesterrel". Élő adásban csak így lazán. Magam nem írnék le ilyet, de hát ez nyilvánosan elhangzott, csak idéztem. Más esetben is megtörtént, hogy a polgármester - akkor még képviselőként - trágár szavakat használ nyilvános ülésen, a tv nyilvánossága előtt. Más településen egyetlen ilyen megnyilvánulásért lemondásra szólítanak fel akár képviselőt, akár polgármestert, vagy országgyűlési képviselőt. Ilyen megnyilvánulás méltatlan a tisztség betöltőjéhez. Hányan mondtak le, azt nem tudni, de az esemény súlyát ez nem kisebbíti. Lehet ebből még országos botrány, hiszen a videofelvétel az interneten elérhető. Egyszerűen elfogadhatatlan ez a fajta viselkedés. Méltatlan a polgármesteri tisztséghez.
      Ennél azonban fontosabb a kijelentés tartalma! Már a bevezetőben írtunk róla, hogy a polgármester nincs képben a tekintetben, mi is a demokratikus önkormányzati működés. Ezzel a kijelentésével eleve bebizonyította, hogy nem is akarja elfogadni azt, ami az Mötv-ben van az SzMSz-ről illetve amit a többség a törvényi felhatalmazás alapján megszavaztott. Ha tudatában lenne eme kijelentése súlyának - most éppen tartlamilag - azonnal vennie kellene a kalapják, és lemondani. Méltatlan a poszt betöltésére. Mert ebből az derül ki, nem látja, hogy nem ő a kiskirály, hanem a testület az ő munkáltatója. És igen, a testületet is a választópolgárok szavazták be. Az a szabály érvényes, amit a többség megszavazott. És ami ilyen módon helyi törvénnyé lépett elő, azzal egyet tehet. Betartja minden betűjét! Mert az SzMSz nem azért van hogy "...", hanem arra, hogy szakszerűen, szabályozottan működjön a város döntéshozó testülete, és azzal foglalkozzon ami a település érdeke. Egészen konkrétan joggal várják el, hogy jól előkészített, a döntési alternatívákat, jogszabályi hátteret is bemutató változatok legyenek kidolgozottan a testület elé terjesztve. Majd a képviselők mérlegelés után döntenek. Amire többen szavaznak az helyben el van döntve. Egyet lehet tenni. Végrehajtani.
      Több más jele is van annak, hogy polgármesterünk - aki maga is megszavazta ezt a helyi jogszabályt - sorozatosan nem akarja tudomásul venni az abban foglaltakat. Péládául a januári ülés napirendjére terjesztett elő egy témát 12. szám alatt.  A törekvés még becsülendő is lenne, ha a képviselő-testület már 5 alkalommal nem fejezte volna ki szavazatával, hogy jelenleg szó sem lehet létszámbővítésről. (Ha pedig az elhangzottakból nem ezt szűrte le, az még nagyobb baj.) Tehát legalább ötször! Egy alkalommal - ha a város érdekével ellentétes lenne, de nem az mert spórol a költségvetésnek - újra tárgyaltathatta volna. Meg is tette. Ezen túl milyen alapon nyújt be azonos tartalmú indítványokat különféle köntösben? Természetesen előzetes egyeztetés nélkül. Az eredményt - éppen a helyi jogszabály szellemének betartásával - eleve tudhatja. Akkor ez csak arra jó, hogy ismét a tv nyilvánossága előtt lehessen hangsúlyozni az ő egyéni igényeit. Meg kellene már érteni, hogy nem lehetnek egyéni igények! Amennyiben a város érdekét ténylegesen szolgáló javaslat születne, azt pedig előzetesen egyeztetve a testület tagjaival akkor érdemes előterjeszteni, ha a pozitív kimenetelre esély van. De a konkrét ügyben az is fontos, hogy a hivatal működését és a létszámát testület határozza meg. A város érdekének megfelelően. Nem lehet a polgármesternek - ha demokratikus, törvénytisztelő és eskütartó ember - ezzel ellentétes igénye. Ismétlem, többszöri érvényes döntés után!
-
Mi a polgármester dolga?
      Ez a kérdés jogosan vetődik fel, ha annyi mindenre mondtuk, hogy valamely kérdésben nem a polgármester dönhet vagy intézkedhet, hanem a testület dönt. Hát igen egyszerű ez a kérdés. Az a dolga, hogy előkészítse az üléseket, majd hajtsa végre a határozatokat, illetve biztosítsa azok végrejhajtását, amennyiben a hivatal, vagy más szerv a végrehajtó. Ez bizony nem kevés feladat.
      Láthatóan ezt nem teszi! A megszavazott munkaterv rá nézve kötelező. Nem hajtja végre már nem először. Abban ugyanis az áll, hogy a polgármesternek minden hónapban be kell számolnia a két ülés között a város érdekében végzett tevékenységéről. Fehéren, feketével, írásban. Mert ez a dolga! Nem csak a beszámoló elkészítése, hanem a város érdekében - testületi döntések alapján - dolgozni. Ha nincs fél órája, hogy leírja, mit is tett több mint egy hónap alatt munkakörében (az ünnepek levonásával is egy hónapnyi idő telt el) akkor ez nem azt jelenti, hogy sok dolgától nem volt ideje leírni, hanem nem hajlandó a munkáltatójának beszámolni, mit is végzett a havi fizetésért, és a választók bizalmából. Szigorú szavak? Lehet hogy azok. De ez a rend. Minden dolgozónak el kell számolnia a munkaidejével. A polgármesternek értelemszerűen nem perce, de a végzett fontos feladatokról, a kiemelt ügyekben tett intézkedéseiről igenis számot kell adni. Ez másutt önmagában fegyelmi vétség, ha a képviselő-testület többsége nem lenne olyan türelmesen várakozó a jövőbe vetett hittel a változások iránt.
      Az egyébként elhangzott megjegyzésekből és polgármesteri nyilatkozatokból kiderül, mit is csinál gyakran. Hatásköröket elvonva, jogszabályokat felrúgva a közmunkásokat egrecéroztatja. Naponta személyesen intézkedik, mondta saját maga is. Ki lehet jelenteni hogy ehhez neki nincs joga, és nem is szükséges ilyen dolgokba beleavatkozni. Mindezt nem én mondom ki ilyen szigorúan. A közmeghallgatáson is felszólaló dr. Tóth Mária is elmondta, hogy nem dolga a polgármesternek a fentebb írt tevékenység. Szavait a jegyző is megerősítette, aki teljesen szakszerűen megfogalmazta, hogy a városüzemeltetési csoport feladatait a jegyző irányítja a csoport vezetőjén keresztül. Van tehát rendje annak, hogyan működik a hivatal, ki kinek adhat utasítást, és kinek avatkozhat bele a munkájába. Lehet ebből jogi probléma, de ebbe belegondolni sem érdemes, ha egy baleset vagy károkozás alkalommal felvetődik ki miért és milyen jogon adott utasítást. Egyértelmű, hogy ez nem dolga.
     Lenne neki irányító, szervező, testületi munkát előkészítő feladata a hivatalban. Igenis le kell ülnie a számítógépe elé, megválaszokni leveleket, kikeresni jogszabályokat, megírni előterjesztéseket, és így tovább. A jegyzőn keresztül irányítani a hivatalt, és biztosítani a döntések, a jogszabályok végrehajtását. Mert ez a dolga. Ha nem számol be róla, hogyan gondoljuk, hogy ennek eleget tesz?
-
Hullanak a csontok... 
     Többször - csak úgy a levegőbe belemondva, konkrétumok nélkül - elhangzott az előző üléseken, hogy polgármesterünk akárhova néz, hullanak a csontok. Hát ez nagyon érdekes. Azon sem viccelődnék, hogy ahol nincs rend, ott csontvázakat szoktam emlegetni szakrényből kibukni, ezzel is érzékeltetve, hogy régen megoldatlan ügyek kerülnek elő. Hát ahogy ismerem az eddigi munkát, nemigen lehet ilyesmi. Többszörös ellenőrzés van a hivatalban. Van belső ellenőr, van könyvvizsgáló, és van szabályzat az ügymenetekre, amit az előző ciklusban sikerült is pontosítani, és betartatni.
      Mindezek ellenére fontos dolog, hogy amennyiben a polgármesternek ténylegesen tudomására jut jogsértés, szabálytanaság, vagy a pénzügyi fegyelem hiánya, bármi más amit ő kihulló csontoknak nevez, akkor a legfontosabb kötelessége lenne a képviselő-testületet mielőbb tájékoztatni és a szükséges intézkedésekre döntést hozni. Már csak azért is, mert ha valóban lenne valami, ami felelősségre vonást vonhatna maga után, akkor ez a több hónapja emlegetett, de el nem mondott "csontok" ügyében a tudomásrajutástól három hónap után nem lehet fegyelmit indítani. Az első ilyen emlegetéstől pedig eltelt a három hónap! Éppen a polgármester ezen magatartása akadályozza meg azt, ha valahol fegyelmi vétség állna fenn, akkor azt érdemben lehessen szankcionálni.
    Csontok hullanak? Ugyan már!
     Mert vannak a fentieknél fontosabb dolgok is. Ha a testületi munka tekintetében vet fel "csontokat" akkor hatalmas öngólt lő, és csak azt példázza, hogy korábbi képviselői feladatának nem tett eleget.
      Mindenki tudja, hogy előző ciklusban (is) tagja volt a testületnek és a PVB bizottságnak. Minden döntést előkészítő anyagot láthatott, tanulmányozhatott, véleményezhetett. És az előző testületi anyagokat átnézve igenis állítható, hogy részletes mellékletek, térképvázlatok, kalkulációk, szerződéstervezetek lettek mellékelve az iratokhoz. Távollétével is részese volt a döntéseknek. Ha nem szólt amikor észrevétele volt, akkor ebben legfőképpen ő a hibás! Aki jóhiszeműen járt el, azokat eléggé erkölcstelen dolog olyan személynek megbélyegezni, aki kötelességét nem teljesítette, nem járt el ülésekre.
      Igen bizony sokféle érdemi beleszólásra volt mód, és ezzel a testületi tagok, a bizottság szakértői rendre éltek is. Jómagam például átnéztem a városközpont fejlesztési terveit. A lehető legrészletesebben, hiszen elektronikusan minden képviselő megkapta. Voltak is konkrét észrevételeim. Csak pár példa. Magam kifogásoltam, hogy legyen az új buszpályaudvartól a városközpont felé vezető járda. Felújításra került a a volt Börzsöny és Presszó közötti feljáró. Észrevettem, hogy a Zrínyi utca terve 5 méteres útszélességet irányoz elő, úgy, hogy a kisparkoló melletti árok maradt volna. Szóvá tettem, mérlegelésre került és szélesebb út épült. A Zrínyi és a piac tér összekötő út (C jelú út) terve sem felelt meg a kivitelezésnek. Ez már több gondot okozott, hiszen csak ott mehet az út, ahol a patak feletti erősítés van (Nem így volt tervezve) A csont időben kikerült, át kellett tervezni a területet. De meg lett oldva! Javasoltam, hogy legyen egy híd a patakon a Takarék és Mikszáth út felé igyekvőknek. A híd be lett tervezve, elkészült. Igaz én nem oda tettem volna, hanem keletebbre, a Lomen parkolóhoz, úgy kisebb kerülőt kellett volna tenni. Ezt is az első tervezéskor kellett volna egyeztetni a konzorciumi partnerrel, hiszen azon parkoló felúíjtásához is kapott támogatást. Utólag ebben nem lehett megegyezni, de a híd elkészült. Hasanló javaslatokkal más képviselők is éltek, jelesül csontborogató Hegedűs Ferenc is előállhatott volna.
     Volt természetesen más javaslatom is, mint ahogyan minden résztvevőnek, aki a bizottsági üléseken tárgyalta az egyes lépéseket, és akik a tervezőkkel, kivitelezőkkel minden héten tartott értekeztelre eljött. (Hegedűs oda sem jött el egy alkalommal sem, pedig minden képviselőnek erre lehetősége volt) Amit az előző ciklus képviselői tehettek, azokat a "csontokat" még idejekorán kiszedték a szekrényből és megoldották a jogos felvetéseket. A zajvédő faltól kezdeve az utasváró konténeren át, Vári Miki telekalakításáig és a városmegújítás pályázaton kívüli részeinek egyes kérdéskörében is. Voltak ilyenek, lett egyeztetés, született döntés, és szükség esetén kiegészítés vagy módosítás. Akkor milyen csontok lehetnek? Csak olyanok, amiket az a képviselő - mostani polgármester - hagyott maga után, mert nem látta el feladatát. Ha meg akkor se voltak észrevehető csontok, akkor most se mondja bele a kamerába, nagy általánosságban megrágalmazva mindenkit, aki csak szóba jöhet a város legnagyobb arányú megújítását eredményező ciklusban.
     Van az ügynek még egy oldala. Mert a városközpont, és a pályázat nélkül elvégzett munkák tervek, engedélyek alapján készültek, ahol kellett használatbavételi engedéllyel rendelkezik a város. A kivitelező - ugyancsak tövény szerint - az átadáskor nyilatkozik a megfelelőségről, a minőségről. Van építési napló, és volt műszaki ellenőr. Ezen túl szavatossággal és garanciával is kötelezve van, ha valami eltérne a tervtől, vagy hibás kivitelezés történt volna. Bizony a garanciális időből is ki lehet futni, ha lenne jogos felvetés, de az nem kerül döntésre a testület elé. Amennyiben van konkrét észrevétel, és a polgármester nem viszi a testület elé, minden felelősség az övé, akár anyagilag, akár erkölcsileg.
-
Valótlanságok állítása rezzenetlenül
      Elég sajátos, és szomorú tapasztalata van a tv nézőnek az ülések alkalmával. Annak aki kicsit is tájékozódott. Polgármesterünk igen határozottan állít olyan dolgokat, ami nem felel meg a valóságnak. Azt nem mondanám - amit vannak akik egyértelműbben fogalmaznak - hogy hazudik. Én inkább azt állapítottam meg hogy tájékozatlan, de ezt leplezendő mond olyan dolgokat amiről nincs tudása. Vagy csak egyszerűen félre akarja vezetni a képviselőket. Ilyen pl, a játszótéri kerítés ügye. (Erről lesz egy külön rész) Ilyen lehet a csontok ügye. Ilyen volt amikor azt állította, hogy a zeneiskolára nincs szerződés. Van! Ha ott lett volna amikor szavaztunk róla, tudhatná. Ha nem, akkor megnézhette volna mielőtt szóba hozza, hiszen egyébként nem volt téma. De csak egy újabb példát említsek a sok közül. Körömszakadtáig kiáll testületi ülések csütörtökön való megtartása mellett. Ez rendben is van, a vitában erre lehetősége van neki is. Érveket és tényleges okokat kell felsorolni, miért javasolja álláspontja elfogadását képviselőtársainak. Eleve azzal kezdi, hogy ő még olyat nem látott, és sehol nincs, hogy pénteken legyenek az ülések. Nem látott? Ha nem nézett nem látott. Azonnal beírtam a google-ba, és mit ad Isten. Pénteken tartanak üléseket (nem rendkívülit, hanem rendszerszerűen) például: Mór, Orosháza, Kecel, Balatonfűzfő, Bp XV. kerület, Tapolca, Siklós, Dabas, Kiskőrös, Csepel, hogy mindet fel se soroljam ide. Ha valóságos érvei vannak a munkaterv megszavazásánál, akkor azt az előterjesztésbe be kell írni. (Lett volna mit, de a tartalmi szempontból fontos kérdések nem lettek az év során napirendre tűzve.) Sajnos a tv néző azt tapasztalja, hogy sorozatosan hangzanak el olyan állítások, amelyek nélkülözik a valóságalapot. Egy idő után ez már nem bosszantó csupán, hanem nevetséges. Ezzel pedig nem csak magát járatja le a polgármester, hanem a testületet is, hiszen láthatóan a képviselők meglepetése mellett nem akarnak állandóan replikázni. Inkább az érdemi dolgokra igyekeznek visszaterelni a szót. Igen, ez a testület tekintélyét is sérti, amit előbb utóbb mégiscsak szóvá kell tenni.
-
Játszótér kérdésköre
      Hegedűs Ferencnek vesszőparipájává vált a játszótér ügye. Csak és kizárólag azok a részek, amit az előző testület tett a város lakhatóbbá tétele érdekében. A januári testületi ülésre újra benyújtott egy iratot, noha a testület már e kérdésben is állástfoglalt. Nézzük csak sorban a vonatkozó kérdéseket.
      Egyrészről Rétság közterületein jelenleg 6-7 játszótér működik. Ezek között van 3, amit megnevezett mint a katasztrófa netovábbja. Azokat, amelyek a legújabbak, és amelyek minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek. Fontos persze az ügybuzgalom, hogy azokat a játszótereket, amelyeket annak idején az ő Pénzügyi Bizottsági vezetésével rendeltek meg a képviselők által nem látott tervek, dokumentumok alapján (és nem lettek befejezve) egy idő után felülvizsgálja arra hivatott szakember. De könyörgöm! Ezek a legjobb állapotban lévő, minősített játékokkal felszerelt játszóterek! Nem inkább a régebbiekkel kellene foglalkozni? Azokkal, amelyeket már a pénzügyi elnöksége idején is fel kellett volna számolni, vagy felújítani szabványosan. Nem lett se felújítva, se megszüntetve. Az most nem probléma, pedig ténylegesen lehet veszélyes. Melyik az a játszótér?  Az Iskola téren a Nyárfa utcai lakások erkélyei alatt elhelyezkedő. Sokan használják, és használnák is ha jó lenne. Az ott lévő hinták rozsdásak, szakadtak, a fémrészek élesen sarkosak, és így tovább. No ezzel kellene csinálni valamit. Ez nem szerepel az iratban. (Jávorka János testületi döntést kért és kapott a veszélyes rönkvár elbontására, ami meg is történt - mielőtt valaki szóvá tenné mi történt a zelemúltnégyévben) Igen ezt a játszóteret meg kellene szüntetni, de nem elvenni a kisgyermekes szülők lehetőségét. Újat építeni helyette. Van pénze a városnak, mert az előző testület takarékos volt. Csak a költségvetést megalapozó nagy semmi előterjesztésbe - több más mellett - ezt is be kellett volna tenni.
      Melyek a további játszóterek? Az újak közül még nincs bekerítve a Korányi utcai. Járnak is oda a kutyák szépen, és az sem zavarja polgármesterünket, hogy a domboldalon kerítés nélkül akár le is gurulhat a gyerek a járművek elé. (A füstöt amúgy is szívják, ha már ide lett téve.) Nincs kerítése az Adyground játszóterének sem. Ez nem zavarja. Nézzük a továbbiakat. Van játszótér az iskola napközis udvarában, igaz ez a városmegújítás részeként az előző testület felújította, új játékokkal szerelte fel. Van játszótér az óvoda udvarában. Sok játékkal, ahol kicsik játszanak. Ha valamit valamikor, akkor ezt aztán felül kellene vizsgálni, mert amióta megépült 7 évnél is több telt el. 100 kisgyermek napi biztonsága nem érdekes, csak a jó állaputú legújabbakba - meg az élő fába - belekötés. (Igen lesz favágási téma is.) Azután van játszótér az iskolával szemben, amit a szülői munkaközösség szervezett még a középiskola udvarára. Ezt a jelenlegi testület telepítette át. (Nem lehet tehát azt mondani, hogy játszótér ügyben az előző testület nem tett semmit. Ha valamikor, akkor ebben az időszakban történt a legtöbb játszótér ügyben.) Ez is jóval régebbi 5 évnél, igaz a műbizonylat szerint ezek alacsony játékok, más kategóriába esnek. Azután vannak még játszótérmaradványok a Radnóti út környékén, és lehetne, meg kellene is több helyen a városban. Jelesül a Jászteleki-Börzsönyi útakon létrejött új városrészhez kapcsolódva, ahol igen sok a kisgyermekes szülő. Erről sem esik szó.
     A polgármester felülvizsgálatot kérne a kerítésre, és a kresz táblákra. Az ajánlat szerinti TÜV-ös cég tulajdonképpen a játékokat ellenőrizhetné. (A játékok közül is csak azt, amelyiknek a műbizonylata nem hosszabb ellenőrzési időt tartalmaz, mert az alacsonyan lévő játékok nagyrésze nem is vizsgálatköteles. A kerítés és a kresz táblák nem képezhetik ilyen ellenőrzés tárgyát. Több oknál fogva sem. No nézzük csak sorban, mert ez úgy látszik annyira kardinális kérdés, hogy mindennél előbbvaló beleverni a csúfot. A Kreszpark felújítását a testület eldöntötte. (HF nem volt ott.) Meghatározásra került, mi legyen ott. Tervező megtervezte és elkészítette a költségvetést, amelyet a testület ugyancsak tárgyalt (HF nem volt ott). Ezek alapján került meghirdetésre a közbeszerzés, a nyertes cég a tervek szerint köteles dolgozni. Közbevetőleg megjegyzem, hogy még a Hangadó Extrában is megjelent, ha HF nem jár testületire ott olvashatta a felújítás lényegét, és tehetett volna észrevételt. Nem tett. Van építési napló, volt szakmailag hozzáértő műszaki ellenőr. Mi kellene még?
     A kerítéselemek elhelyezésére van műbizonylat, a gyártó előírja hogyan lehet használni. Másképpen nem is szabad lerakni, csak ahogyan az meg van határozva. Ahogy elnézem szabályosan és szakszerűen nem is lehetne fejtetőre állítani a paneleket, mert a bilincselés azt nem engedi. De nem ez a lényeg. Az átadáskor a cég megfelelőségi nyilatkozatot tett, szavatosságot vállalt és garanciát is a munkára. Nyilatkozta, hogy megfelel a szabványoknak. Akkor valaki honnan veszi a bátorságot - hiába drusza - hogy okosabb legyen a pápánál, és beleavatkozzon olyanba, amihez nem ért. Kérdezni persze lehet, ha van észrevétele, megkapta a választ. Akkor ez miért nem elég?
     Azt mondja, ha valamelyik gyerek átmászik és "szétszúrja a tökét" ki lesz a felelős. Hát kedves polgármester úr, az aki megengedi a gyereknek, hogy ne a biztonságos kiskapun járjon, hanem a kerítésen másszon át. Ezen az alapon minden fát körbe kellene venni védőhálóval, amelyre gyerek felmászhat, mert ha leesik nem a fa lesz a hibás. Nem is a polgármester az biztos. Minek is mászna át? A park jelentős részén mély árok övezi a területet. Onnantól nem jöhet gyerek. Kifelé pedig ha mászna nagyobb veszély az, hogy begurul az árokba. Ez nem zavarja polgármesterünket? Éppen azért készült a kerítés az árkon belül, hogy ez a veszély elháruljon. Amikor a játszóteret 2008-ban építette akkor sem zavarta, hogy a játékokat úgy rendelte meg, hogy több részben széttelepítve közöttük mély betonozott árok volt védőkorlát nélkül. Az persze nem szúrta a szemét sem a gyerekek tökét? Az nem. Az előző testület ezt szakszerűen megoldotta. De nézzük csak mi a helyzet a városban is több helyen az út közepén lévő forgalomlassító járdaszigeteknél elhelyezett alacsony kresz táblánál. Azt is le kell szerelni, mert ha valaki szabálytalanul közlekedik motorral vagy biciklivel, beverheti a fejét, ha nekihajt? Egy frászt. Éppen azért van ott, hogy a szabályosan közlekedőket tájékoztassa. Aki nem tartja be a szabályt, annak nem leszerelni kell a kerítést, a táblát, henem jól megbüntetni. Aki gyermek létére nem a kiskapun jár, hanem a kerítésen mászik át, fizesse meg a rongálási kárt. (Van is egy ilyen ügy, nem lesz olcsó) Mert amúgy nem másszásra készült a kerítés.  Még egy közbevetés. HF holtbiztosan állítja, hogy Vácon a Postaparkban ugyanígy - szabályosan - elhelyezett kerítésnél nincs játszótér. Két valótlan állítás is egyszerre. Ha a kerítés veszélyes, akkor egy szabadidős parkban is járkálnak gyerekek. De a másik, hogy van játszótér a kerítéssel védett területen. Éppen ezért építették. A mellékelt képet a vaconline.hu-ról másoltuk, aláírásával együtt. A példa rossz, a hivatkozás hazug.
      Nézzük a kresztáblák ügyét. Hegedűs kifogásolja, hogy a Kreszparkban, az aszfaltos úttól távol, a zöldterületre elhelyezett táblák szerinte nem jók. Igaz ott a gyerek biciklivel a fű miatt nem tud járni gyalog meg miért is szaladna neki. Megjegyzendő, hogy ezek a táblák nem fémből készültek - a fémtolvalyoknak nem érdemes begyűjteni -, hanem műanyaglap van fémfólia szendvics közé kasírozva. Erősebb behatásra biztosan nem úgy viselkedik mint a tömör fém. Ezek a táblák egy gyártónál készülnek az ország legtöbb kreszparkjába. Tehát mindenütt ilyen van, ez a gyermekparki tábla szabvány. (Mérete is kisebb, mint bármelyik valódi útjelzőnek.) Mindenben veszélyt látni és magyarázni felesleges. Már csak azért is, mert a Kreszpark eredeti táblái is ilyen magasságban voltak jó 2 évtizede, de nem ilyen fóliázott műanyagból, hanem igazi kemény vaslemezből. Éltek vagy 10 évet, amíg le nem rozsdásodtak, el nem lopdosták őket. De az évtized alatt egyetlen baleset nem volt ebből. Érdekes, akkor ez nem volt probléma, csak most. (Néhány még az előző időszakból is megmaradt a parkban ezekből, miért nem távolították el a 2006-10-es ciklusban? A körforgalomnál, a vasúti átjárónál a meglévő acéllemez tábla lett ilyen biztonságosabbra cserélve.)
     Ha már kresztábláknál tartunk, lenne mit megvizsgálni a városban is. Nem gyűjtöttem össze, de a település közlekedését szabályzó táblák között is bőven van ami lejjebb áll a rúdon mint 2,25 méter. Meg dől, jobbra balra, némelyik alig látható. Ezek pedig a sokkal többet közlekedő, járművekkel nagyobb veszélyt jelentő mozgásokat hivatottak biztonságossá tenni. Ha valamire erre kellene figyelni, és intézkedni, nem az új, szép szabványos játszótéri táblákkal fogalkozoni, amit ismétlek a tervezéstől a műszaki ellenőrig mindenkinek megfelel, csak a polgármesternek nem.
      Kedves Ferike! Ha már ennyire fontos a kresztáblák ügye, csak egyre hívnám fel a figyelmet. (Azt nem is emelítem milyen mesterien kitábláztattad anno a Városháza melletti kisparkolót. Sok hivatali dolgozó és állampolgár "dicsért" érte felmenőiddel együtt, amikor a 30 ezer forintos csekket megkapta. Pancser munka volt az biztos, nem szabványos, nem értelmezhető. Hát igen más szemében a szálkát, sajátban a gerendát se.) 
     De térjünk csak vissza a példához. Van egy tábla (több is ott de egyet emelek ki) a József Attila és Korányi utca sarkán. Alsó széle 1,2 méterre a talajtól. Nem csak hogy erős fémből van, még a sarka is kihajtva, ha valaki nekiesik na ez balesetet okoz. Nem járnak arra sokan? Ugyan már? Csak kb. 200 gyerek naponta oda vissza az ebédlőbe. Feri! Ne mond hogy nem láttad, mert Te is ott ebédelsz, észre kellett venni. Eredeti hivatása szerint is azt jelezné, hogy ott gyermekek közlekednek, ha a rongálás miatt azt az autós látná is. Ha valamit ezt - sok hasonlóval együtt - mielőbb le kellene cserélni. A képen látható - másik - elsőbbségadás kötelező tábla alsó szélébe is nem egyszer bevertem a fejem, amikor a gyerekcsoportot elengedni szándékozván oldalra léptem. Lenne mit tenni a felesleges erölködésen kívül is. 
-
Fakivágások befejezéséül
     Nem írtam el az alcímet, valóban be kellene fejezni ezt a fajta favágó gyakorlatot ami Rétságon meghonosodott és most fokozottan jelentkezik. Ami nem felel meg a törvényeknek és a környezet védelmét fontosnak tartó állampolgárok számára is elfogadhatatlan. Ez nem új probléma, már többször előkerült a testületi ülésen is, de most élesbe fordult a dolog, mert a polgármester előterjeszti, hogy a városban 40 fát ki kell vágni a folyamatban lévő nem tudni mennyi mellett. A mostani tárgyalásra beterjesztett irat itt olvasható.
     Teljesen elképesztő! Törvény van rá, hogy a fákat nem kivágni, hanem megóvni kell. Az előterjesztés tartalmazza is a vonatkozó jogszabályt. Az előterjesztő Hegedűs Ferenc. Talán azt sem olvassa el, mit is terjeszt elő? A 346/2008. Korm. rendelet pontosan leírja a tennivalókat, illetve azt, hogy fát kivágni, megcsonkítani, csak különös indok alapján lehet. Egyébként meg a tulajdonos köteles megvédeni, megóvni, szükség szerint gondozni, metszeni. A jelzett legtöbb fa esetében nem áll fenn a különös indok. Az nem indok, hogy valakinek útban van, vagy "értesültem, hogy mód van az idős fák kivágására". Jelzem, a törvény szerint nincs mód! Ha ez így működne, pl Romhányban is ki lehetne vágni Rákóczi mogyorófáját, mert idős fa? Ne vicceljünk emberek!
     Az rendben van, ha egy fa ténylegesen közvetlen veszélyt jelent, vagy már életjelet nem ad magáról, kiszáradt. Ezeket - tehát a közvetlen életveszélyt jelentőket - a balesetek megelőzése érdekében kivághatja a tulajdonos önkormányzat. (pl amikor a műv ház melletti fűzfát szétrepesztette a vihar, vagy más fa sérült, kirohadt.) Semmilyen más indok nincs az egészséges fák elpusztítására! Ott a jogszabály tessék már elolvasni!
     Az helyesen szerepel, hogy a kivágáshoz engedély kell, méghozzá jól felszerelt kérelem alapján, határozatban, amit az érintett szomszédok akár meg is fellebbezhetnek! Itt aztán nyoma sincs annak, hogy meg lenne határozva miért, milyen módszerrel vágnák ki a fákat, és arról sincs egy szó sem, hogy milyen módon pótolná a város a zöldfelületet. E nélkül pedig el sem lehet indítani a kérelmet. Mivel saját területről van szó, a város magának nem engedélyezhet, ki lett jelölve Borsosberény jegyzője e feladatra. Ez az eljárás ám nem rutinszerű. Ismerve a jegyzőnőt meg fogja nézni, indokolt-e a fa kivágása, ha kétség merül fel szakemberrel megvizsgáltatja. Azért mert idős, nagy, árnyékol, levelet hullat, nem engedhető meg a kivágása. Ezek alapján az engedély elküldésének szövege sincs meg, nincs mit tárgyalni.
      De a felsorolás is sántít. Egyszerre pontatlan és felháborító. Kezdük azzak, hogy a Templomkertben irányoz elő 3 fa kivágását! Hogyan? A három egészséges, árnyat adó fát akarja kivágatni a polgármester? Vagy ez valami bosszú? Előző évben szépen újra lett telepítve a park gyepe, padok kerültek az árnyék alá, kellemes pihenőhely az embereknek. (Nem csak a rendezvények alkalmával) Na most akkor ezt a területet jól össze kellene túrni gépekkel, sárdagasztót csinálni belőle? Kiirtani a padok felett árnyat adó egészséges fákat? Véleményem szerint erről szó sem lehet! Nem vagyok egyedül. Ha kell élőláncot szervezünk a fák megóvására.
     Van más is. Az van a listán, hogy Orgona közben 6 fa. Mi van? Az egész Orgona közben nincs is fa! Érintő közterületeken van, de ezt így nem lehet meghatározni. Aztán majd darabolnak össze vissza. Ha valamit ki kell vágni és van valós indoka, akkor azt pontosabban kell megjelölni, térképvázlaton, pontos hely és indok leírásával darabonként.
     Itt is érvényes, hogy majd a testület jelöli ki azokat a vállalkozókat, akiktől ajánlatot kell kérni. Teljesen érthetetlen, hogy még jogerős határozat sincs - be sincs nyújtva -, de ha a következő ülésre összeáll a törvényes szöveg, majd úgy egy-két hónap múlva lehet jogerős határozat arról, melyik fákat, hogyan lehet kivágni, melyikeket nem. (Fellebbezés is lesz az is biztos!) Addig nincs is miről ajánlatot kérni, nem tudni hány fát engednek kivágni. De ha lesz ajánlatkérés, akkor pontosan meg kell határozni, milyen feltételek mellett lehet a munkát elvégezni, mikor, és azt is, hogy a gyökeret is ki kell bontani. Rétsági szokás, hogy talaj felett elvágják a fát - ezt igy könnyebb - de a tényleges kivágás a gyökér kiemelésével történne meg. Ezt nem végeztetik el, bár igen sokat fizetnek a vállalkozónak, elfogadják, hogy ez nem fér bele. Így aztán a pótlásról sincs rendelkezés, meg nem is lesz hova az ottmaradó gyökerek miatt. A törvény szerint eleve el kell utasítani a kivágási engedélyt, ha a kérelmező, vagy tulajdonos nem nyiltakozik a pótlásról. Ez az irat ebben a formában alkalmatlan tárgyalásra. Csak arra jó, hogy hosszas vita legyen, indulatokat keltsen a környezetvédő szemléletű emberekben. De azokban is ellenérzést kelt, akiknek "be lett igérve", hogy ki lesznek vágva a fák, ami nem teszik. Aki ilyet igért, ismét megszegi esküjét, és törvény ellenében próbál népszerűsködni. Ehhez képest furcsa, hogy az irat alján szerepel, hogy az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz! Ezt azért javaslom a jegyző úrnak átértékelni!
-
Van-e élet internet nélkül?
      Mivel szóba került érdemes kitérni erre az állításra is. Polgármesterünk szinte büszkélkedve mondja, hogy ő nem nézi az internetet, nem is érdekli. Ez két ügyben is szóbakerült. Egyrészt egy számunkra megtisztelő hivatkozás hangzott el, hogy ezen a honlapon elérhetők a testületi ülések dokumentumai. Igaz! Jobban és több évre visszamenőleg, mint a hivataloson. Ezt bevallani vagy ajánlani nem szégyen. Már ott is keveredés volt, hogy egyesek összekeverik a portál anyagát, annak kb 1-2 %-át kitevő fórummal, ahol nem az üzemeltető, hanem az Olvasó szólhat hozzá, kommentálhat. Ez egy szabadságvívmány, de ha nem teszik, azt nem kötelező olvasni. Ettől a honlap anyagai még értéket jelentenek sokaknak.
      De azért megakadt egy mondaton a fülem, felakadt a szemem, levegőt venni nem tudtam, amikor az elhangzott, hogy egy polgármester nem foglalkozik az internettel. Ez ma már egyenlő a digitális analfabétizmussal. Elképzelhetetlen, hogy naponta nem nézi meg a leveleit, nem értekezik partnerekkel, megyei, minisztériumi vezetőkkel, vagy akár párttársaival. Nem készít számítógépen iratot, választ ügyiratra, vagy előterjesztést a testületi ülésre. Ma már a banki átutalást is elektronikusan kell aláírni a számítógépen. Ez is másra van bízva? (Na barvó! Jó kezekben vannak a város milliói!) Ezen túl kötelező volt interneten, saját ügyfélkapun bejelentkezni a köztartozásmentesség vizsgálatához. Ezt sem maga csinálta? Hát ilyen nincs! Elképzelhetetlen, hogy nem él azzal az egyszerű fogással, hogy egy pillanat alatt kikereshető bármelyik jogszabály, akár a helyi SzMSz is. Ja, nem is érdekli a törvény? Na az lehet. Az internet egy polgármesternek ugyanúgy napi munkaeszköz, mint a toll amivel aláír. Mint ahogyan elképzelhetetlen lenne, hogy aszongya: "nem tudom mi ez a toll nem foglalkozok vele, nem írok alá. Jó lesz a rovásírás is a kőtáblába ...", ugyanúgy a 21. században elképzelhetetlen, hogy az alapvető munkaeszköz használatát elutasítja. Ha nem ért nagyon hozzá - senki sem született úgy - akkor kérjen és kap segítséget. Pár kattintással sokminden elérhető. Aki egy ilyen munkakört választ kötelezően bele kell tanulnia, ha eddig nem használta. Nem csak az Országgyűlésben, de a legtöbb városban már a testületi anyagokat is kizárólag interneten kapják meg a  képviselők. Itt meg azért kell százezreket (valóban ennyit!) fénymásolásra költeni egy évben, mert a polgármester nem hajlandó haladni a korral.
      No a bosszankodáson túl van itt még más is. Egyik képviselő felvetette, hogy az interneten látta, hogy egy új gyár létesül a laktanyában. A képen Hegedűs Ferenc és a leendő vállalkozó. (A képhez kapcsolódó felirat ugyanott: "A kemény munka, az elhivatottság, és a hit túljuttat bármin, és segít valóra váltani mindent. Rétság város nyugati felén elhelyezkedő volt honvédségi laktanya egy része nemsokára új üzem telephelyeként szolgálhat, ahol sok-sok ember keresheti a boldogulását.")
     Na most ennek a dolognak két vonatkozása is van. Az egyikben visszautalok azokra a gondolatokra, mely szerint a város vagyona - pl éppen a laktanya - nem a polgármester tulajdona. Nem igérhet semmit különsen nem szerepelhet egy képen, amin tényként közlik, hogy ott milyen gyár épül. Majd ha arra a feltételek adottak lesznek, a képviselő-testület dönt róla, a pályázó liciten nyer, akkor lehet. Különben súlyosan jogsértő ilyet igérni és publikálni is. Jogsértő, és lehetnek az országban olyanok akik komolyan is veszik. Na most arról nem is szólok, milyen mocskolódást kaptak annak idején a képviselők, akik megszerezték ezt a területet, noha látható, több érdeklődés is van iránta. Megjegyzem iraptelepítésre van ipari park és a városnak is van ott hasznosítható területe 4 hektár, oda kellene szervezni az ilyen kezdeményezéseket, a laktanya hasznosítására más szakágak jöhetnek szóba. A mutatott területen egyébként semmiféle közmű nincs, de szabályos úton nem is megközelíthető.
     Ennél csak az az érdekesebb, hogy azt nyilatkozta hogy nem ő tette fel a képet, nem is tud róla. No ez hogyan lehetséges? Hegedűs Ferenc facebookos oldalára ki a jófene rakhatna bármit is úgy, hogy nem tud róla? Ha nem ő teszi fel akkor is tudnia kell róla, ha a nevével jelzett az oldal. Ő dolga miért állít itt is mást, mint ami a valóság. Ha pedig akarata és tudta ellenére rak valaki róla szóló napi híreket, képeket az internetre, akkor intézkedjen. Őt perelje be, tiltsa le, vagy amit akar. De legjobb lenne, ha azt mondaná, ami a valóság. Ő nem ért hozzá, de megbízásából és egyetértésével valaki gondozza az oldalt. Akkor is a nevében történik. Mindezek mellett az internettől függetlenül egy ilyen képen ilyen szöveggel szerepelni, akárhol is, kimeríti a fenti jogsérést. Nem az övé, nem ő rendelkezik vele! Nem lehetséges, mert nem felel meg a rendezési tervben a terület-felhasználási előírásoknak.
-
Tényleg befejezésül
     Sok-sok más dologhoz is lehetne még kommentárt fűzni. Tekintve így is elég hosszú lett a két hónapot összefoglaló, és a januári ülés anyagainak egy részét taglaló elemzés. Tulajdonképpen egyben lehet bízni. Az új esztendő testületi ülései sokkal rendezettebben, jogszabálytisztelőbben zajlanak. Remélem, a megfogalmazott kritikai észrevételek is segítenek ebben.
     De azt is remélem, hogy a polgármester más tekintetben is ura lesz az ülésvezetésnek. Nevezetesen arra gondolok, hogy amennyiben a hallgatóság soraiban beszólások, az ülést zavaró bármilyen dolog történik, erre köteles figyelmeztetni az illető(ke)t. Aki pedig egy szavazásnál olyan hangosan fütyül, hogy a tv adásban is jól hallható, nem csak felszólítani kell, hanem a terem elhagyására kötelezni. Az ülések nyilvánosak, de a résztvevők nem zavarhatják a munkát. Legyenek jelen minél többen, hallgassák meg a tanácskozást, szerezzenek saját tapasztalatot az ott történtekből. Ha pedig van észrevételük, javaslatuk, azt nem ott kell elmondani. Páldául ide a hozzászólásokhoz is be lehet írni.

GiK - Foto: GiK és Rétsági Televízió 
.
Kiváncsiak vagyunk véleményére! Ide írhatja be hozzászólását >>> 
Korábbi cikkünk az alakuló ülésekről, anyagokkal, videofelvételek elérhetőségével >>> 
A novemberi ülés első részének videója itt megnézhető >>> 
A novemberi ülés második részének videója itt megnézhető >>> 
A novemberi ülés jegyzőkönyve itt megnyitható >>> 
Az ülés anyagai elérhetők portálunkon >>> 
.
Decemberi tanácsokás videója első része a szünetig. >>> 
Decemberi tanácskozás második része az első szünettől a másodikig >>> 
Decemberi tanácskozás 3. része a második szünet után történtek >>> 
Az ülés jegyzőkönyve itt megnyitható >>> 
Az ülés anyagai elérhetők portálunkon >>> 
A 2015. január 23-i testületi ülés napirendje és iratai itt megnyithatók >>> 
A 2015. január 23-i képviselő-testületi ülés videója itt megtekinthető >>> 
Kép a novemberi képviselő-testületi ülésről
Kép a decemberi képviselő-testületi ülésről
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-