Rétságon adták át a 2-es számú főút felújított szakaszát

Oldalunkon korábban rendszeresen hírt adtunk a 2-es számú főútvonal rekonstrukciójáról, az építés kezdetéről, menetéről. Most a befejezés után kisebb ünnepség keretében került sor az út átadására. Az Váctól Hontig tartó szakasz rekonstrukciójának méltó felavatására a rendezők Rétság városát választották.
     Elsőként a nagyparkolóban felállított színpadon hangzottak el köszöntők. Urbán Zoltán az UKIG EU koordinációs igazgatójának köszöntőjét Lombos István és Balla Mihály országgyűlési képviselők követték. Majd a kivitelező EGÚT Zrt területi igazgatója jelképesen átadta az utat további üzemeltetésre Ürmössy Ákosnak, a Magyar Közútkezelő megyei igazgatójának. Ezt követte az avatószalag átvágása, mellyel az út végképp a közlekedők használatába adatott, mostmár akadályok, bosszankodásra okot adó várakozások nélkül, viszont kiváló minőségben új aszfaltcsíkon autózhatnak Váctól egészen a országhatárig.
     Majd a meghívott vendégeket a műveéődési központ aulájába invitálták, ahol Mezőfi Zoltán polgármester mondott köszöntőt, majd az állófogadás adta keretek között mód volt a kötetlen beszélgetésre, a korábban munkában együttműködő partnerek üdvözlésére.
     A kivitelező közlései alapján érdemes néhány adattal bemutatni a munka méreteit:
     "22. sz. főút Vác-Parassapuszta közötti útszakasz 11,5 tonnás egységtengely-terhelésre való burkolat-megerősítése. A projekt előzményei: Az EU és a Magyar Kormány 2002 12. 14-én Pénzügyi
megállapodást kötött a 2., 6., 56., 42., 47., sz. főutak meghatározott részeinek 11 ,5 tonnás burkolat-megerősítési munkáinak ISPA, később Kohéziós Alapból történő társfinanszírozására. A projekt illeszkedik a 10 tonnás tengelyterhelésre kiépített hazai úthálózat EU normáknak megfelelő teherbírást célzó burkolat-megerősítési programjába.
     A most átadásra kerülő beruházás révén a 2-es úton javul a közlekedésbiztonság, csökken a balesetveszély illetve az utazási idő. A beruházás eredményeként javul az út teherbíró képessége, megújul a burkolata, ezzel lényegesen biztonságosabbá, kulturáltabbá válik a közlekedés. Különösképpen fontos ez annak tükrében, hogy a felújítást megelőző évben havonta átlagosan két személyi sérüléssel járó baleset történt ezen az útszakaszon.
     A 2. sz. főút egy nagy forgalmú észak-déli tranzitútvonal, naponta  több mint 4000 személygépkocsi és átlagosan mintegy 700 tehergépjármű lépi át Parassapusztánál a magyar-szlovák határt. Ez a beruházás nemcsak generálhatja a régióban megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokat, de okkal nevezhető nemzetgazdasági jelentőségűnek is.
     A projekt indulása: A 2. sz. főúti tervezés 2005. elejére befejeződött. Az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást követően 2005. október 3-án kötötték meg a kiviteli szerződést. A beruházás végig a rögzített határidőknek megfelelően haladt - annak ellenére, hogy akadtak az építést zavaró időjárási, és műszaki nehézségek. Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közreműködő Szervezet: GKM Programfinanszírozási Főosztály. Megrendelő: Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG).Tervező és lebonyolító: Főmterv Konzorcium. Kivitelező: EGUT Zrt.
Üzemeltető: Magvar Közút Kht.
     Főbb műszaki adatok: Burkolat megerősítés 38600 m, Földmunka 75000 m3, Aszfalt 37300 m3, Hídfelújítás 6 db, Kerékpárút 3,4 km. Csomópont korszerűsítés 7 db. Forgalomcsillapítók 13 db. Bruttó bekerülési költ g 2,5 Mrd Ft."
     Képeink az átadási ünnepségen készültek, de az itt megadott linkeken olvasóink ismét feleleveníthetik az építés mozzanatait.

GiK
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-