Árak-díjak 2005-ben

Rétság városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 22-én megtartot ülésén, több más téma mellett olyan rendelettervezeteket tárgyalt, amely a település egyes közszolgáltatásainak 2005 évi dijait határozta meg.

  • A testület megtárgyalta a gyermekétkeztetés jövő évi dijainak tervezetét, és azt úgy fogadta el, hogy az emelés átlagosan 5-6 % közötti szinten maradt. Az önkormányzat e költségek tekintetében korában egyéb forrásból adott kedvezményeit 2005-ben is biztositja.

  • -
  • Szintén decemberben kell rendeletben meghatározni a viz- és csatornadijakat. Ezt a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. vezető testülete által benyújtottak alapján értékelte a képviselő-testület. Az elfogadott dijemelés átlagosan 9% körül alakult ki. a viz- és csatornaszolgáltatást igénybevevők részére. A vizdij valamivel kisebb, a csatornadij valamivel magasabb az előző évihez viszonyított 9%-hoz képest. A rendeletben meghatározott dijak a közületi fogyasztókra vonatkoznak. A lakosság által fizetendő dij ettől kedvezőbben alakulhat, mert kormányintézkedés alapján központi támogatással kerül kiegészitésre a lakossági fogyasztás dija. Ennek aránya jelenleg nem ismert. A lakosság által fizetendő díjak a kormányrendelet megjenése után lesznek meghatározhatók.

  • -
  • Önálló napirendi pontként került megtárgyalásra az un. talajterhelési dij bevezetése. Ennek lényege, hogy a csatornával rendelkező településeken törvényi előírás alapján kötelező bevezetni azon vizfogyasztók részére, akik nem csatlakoznak rá a szennyvízcsatornára.

  • -
  • Ugyancsak ezen az ülésen a szemétszállítás díjtételeinek megállapítására is sor került. A közszolgáltatást végző vállalkozó 17%-os emelést kért, a testület azonban csak 11%-ot fogadott el, és kérte a szolgáltatót a szemétszállitás minőségének javítására. Itt kell megjegyezni, hogy a szemétszállítás lakossági díját az önkormányzat jelentősen támogatja, mert a költségek jelentős elemét - a szeméttárolóban való elhelyezés diját - nem háritja át a lakosságra.
GiK
A vonatkozó rendeletek elolvashatók a Rendeletek rovatban
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-