Képviselő-testületi ülés 2018. június 29.

Utolsó módosítás, kiegészítés:
2018.07.01.
Add a Facebook-hozAdd a Twitter-hez
-
-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. junius 29-én pénteken 16.00 órakor ülést tart
Az ülést a Rétsági Televízió egyenes adásban közvetíti
-
Az ülés videofelvétele itt megtekinthető >>>
A májusi ülés videofelvétele itt megtekinthető >>>
Elemző cikkünk a lakossági fórumról >>>
A lakossági fórum videofelvétele itt megtekinthető >>>
Az áprilisi ülés videófelvétele itt megnyitható >>>
Az februári ülés videofelvétele itt megnyitható >>>
A januári ülés videofelvétele itt megnyitható >>>
Az előző ülések videófelvételei a RétságNet Youtube csatornáján:
A RétságNet videócsatornája korábbi ülések videófelvételeivel >>>
És Önnek mi a véleménye? Itt beírhatja saját kommentárját >>>
-
A PVB ülésen véglegesített napirendi javaslat >>>
A PVB ülésen kialakított határozati javaslatok >>>
-
Napirendi javaslat
1./ 2018. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
2./ TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00001.sz.”Rétság város közlekedésfejlesztési beruházása a környezeti fenntarthatóság érdekében” nevű pályázathoz érkezett árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
3./ 2018. évi közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
4./ 2018. évi karbantartási terv II.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
5./ Rétság város közterületén meglévő térfigyelő kamerarendszer további bővítése 
Előterjesztő: Jávorka János képviselő 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
6./ Közterületekre padok beszerzése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
7./ DIGI Távközlési Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés utólagos jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
8./ Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
9./ A Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulási Megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
10./ Közszolgáltatási szerződések jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
11./ Bérleti jogviszony rendezése – Főkefe Kft.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
12./ 2017-2018 évi beszámoló, dolgozók- és csoportok létszámának engedélyezése a 2018-2019 nevelési évre
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
13./ Nyári zárva tartás jóváhagyásának kérelme
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
14./ Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
15./ A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme foglalkoztatás átszervezésére
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
16./ A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme foglalkoztatás időpont módosításának engedélyezésére
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
17./ Házasságkötő terem asztal cseréje
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
18./ Ferencsik Csilla tulajdonosi hozzájárulás kérése III. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
19./ Iacobovici Zsuzsanna kérelme III.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
20./ Szelektív hulladékgyűjtő szigetek térítésmentes átvételének lehetősége II
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
21./ Tájékoztatás lakossági hulladékszállítás számlázás reklamációról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
22./ Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
23./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
24./ Egyebek
--
Rétság, 2018. június 22.
-
A PVB ülésen véglegesített napirendi javaslat >>>
A PVB ülésen kialakított határozati javaslatok >>>
--
Hegedűs Ferenc
polgármester
-

Az üléshez a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalására 26-án, kedden 16.00 órakor kerül sor.
-
A mellékelt iratok többsége pdf formátumú. Megnyitásához Adobe Acrobat Reader szükséges. 
Akinek nincs a gépén, innen letöltheti, és installálhatja
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-