Képviselő-testületi ülés 2009. november 13.
-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2009 november 13. napján (pénteken) 14.00 órai kezdettel
Közmeghallgatással egybekötött
testületi ülést tart
Az ülés helye: Városháza díszterme

Rövid bevezető kommentárunk itt olvasható >>>

Közmeghallgatás
Napirend előtt
Két testületi közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a város érdekében végzett munkáról. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: Mezőfi Zoltán polgármester
     A polgármester beszámolója a "végzett munkáról" >>>
     Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról >>>
     Előzetes kommentárunk itt olvasható >>>
1./  Beszámoló az építésügyi igazgatási feladatok ellátásáról 
Előadó: Fejes Zsolt jegyző
     Az előterjesztés itt megnyitható >>>
     Előzetes kommentárunk itt olvasható >>>
2./  Beszámoló a foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, munkaügyi feladatok ellátásáról és a Polgármesteri hivatal munkaszervezetének működéséről
Előadó: Fejes Zsolt jegyző
     Az előterjesztés itt megnyitható >>>
     Előzetes kommentárunk itt olvasható >>>
3./ Előterjesztés a helyi adók mértékének megállapításáról
Előadó: Fejes Zsolt jegyző
     Az előterjesztés itt megnyitható >>>
     Előzetes kommentárunk itt olvasható >>>
4./  Előterjesztés Rétság Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programjának és Tervének elfogadásához, valamint Rétság Város, Bánk Község és Tolmács Község Intézményfenntartói Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv elfogadásához
Előadó: Mezőfi Zoltán polgármester
     Az előterjesztések itt megnyithatók >>>
     Maga a terv rövidesen felkerül
5./ Előterjesztés Közfoglalkoztatási terv módosításához
Előadó: Mezőfi Zoltán polgármester
     Az előterjesztés itt megnyitható >>>
6./ Előterjesztés feladat átvállalással működő alapellátó orvosi rendelők működéséről 2. sz. háziorvosi szolgáltatás ellátásáról
Előadó: Dr. Katona Ernő alpolgármester
      Az előterjesztő az előterjesztést nem nyújtotta be
      Egy anyagot megszereztünk, ide mellékeljük >>>
      Előzetes kommentárunk itt olvasható >>>
7./ Előterjesztés HPV elleni védőoltás kivitelezéséről
Előadó: Dr. Katona Ernő alpolgármester 
      Az előterjesztő az előterjesztést nem nyújtotta be
8./ Előterjesztés ÉMOP-3.1.2/A - Funkcióbővítő településrehabilitáció (Kistérségek központi településeinek fejlesztése) pályázat benyújtásához
Előadó: Mezőfi Zoltán polgármester
      Az előterjesztő az előterjesztést nem nyújtotta be
      Előzetes kommentárunk itt olvasható >>>
9./ Előterjesztés ÉMOP-2009-4.2.2. - Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) pályázat benyújtásának
Előadó: Mezőfi Zoltán polgármester
      Az előterjesztő az előterjesztést nem nyújtotta be
      Előzetes kommentárunk itt olvasható >>>
10./ Előterjesztés a rétsági Rendőr-kapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásáról
Előadó: Mezőfi Zoltán polgármester
     Az előterjesztés itt megnyitható >>>
      Előzetes kommentárunk itt olvasható >>>
11./ Előterjesztés a rétsági Rendőr-kapitányság támogatási kérelme
Előadó: Mezőfi Zoltán polgármester
     Az előterjesztés itt megnyitható >>>
      Előzetes kommentárunk itt olvasható >>>
12./ Előterjesztés a Nógrád megyei Közoktatási Közalapítvány működési költségeinek utólagos kiegyenlítéséről
Előadó: Mezőfi Zoltán polgármester
     Az előterjesztés itt megnyitható >>>
      Előzetes kommentárunk itt olvasható >>>
13./ Képviselői Felajánlások (Dr. Tóth Mári képviselő Asszony felajánlása, Dr. Dobos Attila képviselő Úr felajánlása, Gál Gábor képviselő Úr felajánlása)
Előadó: Mezőfi Zoltán polgármester
     Az előterjesztés itt megnyitható >>>
      Előzetes kommentárunk itt olvasható >>>
14./ Előterjesztés a Nógrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelme üzemeltetési költség-hozzájárulás tárgyában
Előadó: Fejes Zsolt jegyző
     Az előterjesztés itt megnyitható >>>
      Előzetes kommentárunk itt olvasható >>>
15./ Előterjesztés az Extrém Légisport Egyesület kérelme terület bérlésére
Előadó: Fejes Zsolt jegyző
     Az előterjesztés itt megnyitható >>>
     Előzetes kommentárunk itt olvasható >>>
16./ Egyebek
Zárt ülésen
17./ Előterjesztés Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz 
Előadó: Mezőfi Zoltán polgármester
      Előterjesztés nem került a képviselőknek kiküldésre
18./ Előterjesztés Nagyoroszi Község Önkormányzatának javaslata közművelődési munkatárs közös foglalkoztatásának módosításáról
Előadó: Mezőfi Zoltán polgármester
      Előterjesztés nem került a képviselőknek kiküldésre
19./ Előterjesztés a 151/2009. (IX.08.) számú Képviselő testületi határozat végrehajtásáról
Előadó: Bizottságok elnökei
      Előterjesztés nem került a képviselőknek kiküldésre
20./ Előterjesztés közalkalmazotti jogviszony megszüntetése ügyében 
Előadó: Dr. Szájhely Ernő főoros
      Előterjesztés nem került a képviselőknek kiküldésre
Rétság, 2009. november 6.
Mezőfi Zoltán
polgármester


A napirendekhez kötelezően kapcsolódó bizottsági ülések: 
MOS csütörtükön 16.00 órakor, PÜT csütörtökön 18.00 
A mellékelt előterjesztések többsége pdf formátumú. Megnyitásához Adobe Acrobat Reader szükséges. Akinek nincs a gépén, innen letöltheti, és installálhatja

Kommentár nincs? De lesz! (nem része a testületi meghívónak)
Az előterjesztések folyamatosan feltöltésre kerültek, a kommentárok kedden estére kerünek fel, beérkezésüknek megfelelő sorrendben
Bevezetésképpen
     Érdekes lesz ez az ülés az biztos. Már az időpont kitűzése is vicces, péntek 13-ra. Még jó hogy nem 13 órára, mert az végképp szerencsétlen lenne. De ami nem vicc, az a rengeteg napirend. Nem kellene ennyi, ha itt rendes munka folyna. Mert egy része olyan visszaköszönő téma, amiben nem hoztak érdemi döntéseket. Más része olyan, amiben meg nem is kellene tárgyalgatni, hanem érvényesen előterjeszteni a rendeletek tervezetét. (Adóternedeletek) Más részükben meg felesleges tárgyalni. Pl a rendőrkapitány kinevezéséhez hozzájárulás. Mert azt legkésőbb október 30-ig meg kellett volna küldeni, elmaradása hozzájárulást jelent. Így kinevezték a város ilyenféle hallgatólagos hozzájárulásával. Akkor hát minek tárgyalni.

Közmeghallgatás
     El kell ismerni most a közmeghallgatás ténye bekerült a Hangadóba, és a városi honlapon is felfedezhető. De ha már ezt megkapta a lakosság, akkor "nem-e lehetne-e olyan időpontban-e az ülés, hogy ne tudjon-e eljönni-e a lakosság ..." Képzeljék lehet! Péntek délután 14 órára tették. Hiába van SzMSz-ben rögzítve a testületi ülés időpontja, munkatervben a közmeghallgatás ideje, azt mind fel lehet rúgni. No ha valaki rászánná a péntek estéjét, hogy el tudjon jutni, az is csalódik. Mire hazaér, azt a látszatot keltve, hogy volt közmeghallgatás, csak nem voltak állampolgárok el is mehet. Mert nem a szokásos időben lesz, hanem délután. Hajnali 14-kor, ahogyan errefelé mondanák. Így aztán tényleg nem tud elmenni, aki kérdezni szeretne. Meg aztán minek is. Már évek óta edzették a lakosságot a néhány fórumon és egyéb alkalmakkor. Tessék bátran kérdezni, mindenre válaszolunk. Aztán aki kérdezett választ nem kapott megszégyenítő jelzőket azonban igen. Senkinek ne legyen kedve. De ha mégis, hát legyen olyan időpontban amikor úgyse tud eljönni senki. Miért is e korai időpont. Korábban megírtuk, hogy az egyik képviselő - állítólag - kikötötte, hogy ő este mulat (ünnepel) és azért legyen délután. És úgy lett. Nem azt mondták, hogy Ferike, akkor nem leszel itt, és kész. Nem, mindenki úgy ugrál, ahogy egy képviselő fütyül? Jól van ez így? Félreértés ne essék, szabadidejében mindenki úgy mulat, ahogy akar. De a képviselőnek a testületi ülés munkaidő, amihez neki kell alkalmazkodni.
      Ha már közmeghallgatás, előre látom a kifogásokat. Ne kérdezzenek sokat. Nem válaszolnak a kérdésekre, csak összefoglalóan, hogy nincs igaza az állampolgárnak. Ha mégis erőlködik, majd jön az adu: 15 napon belül kap írásbeli választ. Ezt ugyan már többször igérték, de senki nem kapta meg a választ.

Az anyagok mélysége és milyensége
      Abban van némi fejlődés, hogy a munkatervben megtervezetteket most napirendre vannak tűzve. Mind a három! Bár ebből nem tökéletesen érthető, mifele humánpolitikai intézkedésekről akarnak hallani. (Rétságon a városházán humánpolitika... Értik...? ezt nem viccnek szánták, hanem be kell róla számolni. Be van számolva. A hogyanról a napirendnél)
     De a megküldött iratok többnyire egyoldalas szövegekkel továbbra sem felelnek meg sem az SzMSz-nek sem törvényi előírásoknak. Pársoros szöveg nem előterjesztés, csak valaminek a felvetése. Az előterjesztésnek megvannak az oly sokszor idézett ismérvei és kötelmei. Ezen anyagok egyike sem felel meg ennek, ezt bátran ki lehet jelenteni. Tulajdonképpen egy feszes rendet tartó jegyző, és egy szabálytisztelő testület ezeket úgy ahogy van nem engedi napirendre és tárgyalásra. Éppen ezek a pársoros, alternatíva nélküli, jogszabályi hátteret mellőző, előnyöket, hátrányokat elemző részek nélküli iratok arra a megtévesztésre alkalmasak, mintha a testület valamit dolgozna is, és valamiről határozna is. Aztán majd felhatalmazás alapján történik, amit más valaki, avagy valakik eldöntenek.

Miért nincs kiküldött anyag?
      No persze most is van itt jónéhány napirend, amihez nincs kiküldött anyag. És ha jól megnézzük, azok a leghúsbavágobbak. Mert a többi - kicsit cinikusan szemlélve a dolgokat -, úgyis meg lesz szavazva, hivatali beszámoló ugyanúgy mint az építéshatósági feladatok. (Intézkedési javaslat nélkül elfogadva ami le van írva) Ugyanúgy a katasztrófavédelem, meg a rendőrségi kérdések is, az esélyegyenlőségi terv érdemi vita nélküli szavazásával együtt.
      Hanem ami mindenkit érdekel, nincs kiküldött anyag. De előzetesen tárgyalja meg bizottság. Mit tárgyaljon? Hogyan készüljön fel belőle? Ne tessék már viccelni, hogy nem kell itt olvasgatni semmit, gondolkozni, mérlegelni, amikor 4-500 milliós pályázatokról van szó! Majd minden írás nélkül szavaztatnak, aztán meg minden testületi felhatalmazás nélkül aláírnak, szerződnek és a többi. No meg a II-e s orvosi kör kérdése. Miért is nincs anyag róla? Mit tárgyal meg előzetesen a bizottság? Semmit. Ezt kiküldött anyag hiányában tárgyalni sem lehet(ne). Rétságon lehet, és annélkül, hogy a képviselő utánanézhetne pár elhangzó elképzelés jogi és pénzügyi hátterének, majd szavaztatnak valamit. Ugyanígy a HVP védőoltás. Ha jól tudom, a testület erről döntött. Megszavazta a pénzt. Legutóbb be is számoltak a lejárt határidejűnél. hogy folyamatban van, igaz képviselői kérdésre kiderült, hogy "nem van folyamatban". Most akkor miről szól az előterjesztés? Tessék végrehajtani a korábbi nagy kampánydumával felvezetett oltást, ha már a pénz is megvan rá. Erre nem kell se testületi tárgyalás, úgy meg előterjesztés sem. De akkor miért van itt, írásos anyag nélkül?
     Újra működik az az effekt, hogy közügyekről nem küldünk ki anyagot, nehogy a legérintetebbek, a lakosok elolvassák?
      Mert arról már nem is érdemes beszélni, hogy törvényi előírás ellenére nem olvashatók sem az anyagok, sem a jegyzőkönyvek a város hivatalos honlapján. Mitől hivatalos, ha hívhatatlan, azt nem tudom.

Ami kimaradt
      Igen, van ilyen is bőven. Mert nem csak a munkaterv ír elő feladatokat, hanem törvény is kötelezővé tesz döntéseket. Ilyen péládul a a KET nevezető törvényben foglalt elektronikus ügyintézés kérdése, amelyet helyi rendeletben kell szabályozni, illetve október 30-tól bevezetni. Ennek megfelelően ezek után mindenféle ügyben lehet e-mailben is ügyet intézni Rétságon. Ezt nem hozták be. Ugyanis indokolt esetben egyes hatósági ügyekben ki lehet zárni az elektronikus ügyintézést. Nem zárták ki, tehát alkalmazása, elfogadása kötelező. Jó-jó mondhatják, miért izgatnák itt magukat, mert a papíron benyújtottakat sem intézik el. Ez meggondolandó. De a rendelet módosítás nincs itt.
      Ugyanígy vannak egyéb törvényi kötezetettségen alapuló előírások, azok valahogyan nem kerültek ide. Csak egy további kötelező: Belső piaci szolgáltatások felülviszgálata. Meg pár hasonló. Majd valami rendkívülin, a lakosság kizárásával, meg hasonló trükkökkel megpróbálják ezeket "megúszni". A rendeletek meg úgysincsenek kihirdetve, akkor tényleg kár őket meghozni. Nem érvényesek, az eddig szavazottak se. Ez meg igaz, akkor tényleg nem érdemes itt rendeletet alkotni. Se EU harmonizációs okból, se törvényi előírásra.

A zárt ülés
     Hát ez megint teljesen elképesztő. Olyan témák kerültek ismét zárt ülésként kitűzésre, ami eleve nem lehet zárt ülés témája. Csak azért, hogy ezzel is minél jobban korlátozzák az állampolgárok jogait. Pláne egy közmeghallgatáson!
      Mert miért is lenne zárt ülés, a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat? Nem segély, nem hatósági ügy. Egy nyilvánosan meghirdetett ösztöndíj, benne van az elnevezésben, meg a vonatkozó rendeletben a legnagyobb nyilvánosság. Erről a pályázók is nyilatkoztak az adatlap kitöltésével, hogy tudomásul vették. Akkor miért kell megint mutyizni? Mert személyek neve szerepel? Vállalták. De ezen az alapon minden titkos lenne, amiben valaki neve előfordul? Nevetséges! Nem titkos és nem zárt ülés. Korábban sem volt az, mert nem is lehetett. Sőt! A pályázók nagy része korábban, amikor normálisan mentek a dolgok, el is jött a tárgyalásra, hogy közvetlenül értesüljön döntséről. 
      Pontosan szabályozva van mely szűk körben van lehetőség zárt ülést tartani, mert a demokrácia a legnagyobb nyilvánosságot követeli meg. Az igen szűk körben ezek egyike sem tartozik bele.
      Miért is tartozna bele egy önkormányzati megállapodás módosítása? Mi ebben a titkos? Ellenben minden ilyen szerződést nyilvánosságra kellene hozni, ez sincs. Nem lehetne zárt ülés témája.
      Az meg végképp elképesztő, mi lehet titkos egy határozat végrehajtásáról szóló anyagban. Egyáltalán ez nem is lehetne külön napirend. Erről - még a zárt ülésen hozottak esetében is - nyilt ülésen napired előtt kellene beszámolni.
     A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése sem érthető. Ha ilyen van és esetleg konkrét személyt érint, akkor sem zárt ülés témája. Mert akkor SzMSz, vagy állománytábla és költségvetési kérdés, és nem személyi ügy. Ez is valami furcsa értelmezés szerint lehet csak zárt ülés, szabályosan pedig nem.Napirend előtt
Két testületi közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a város érdekében végzett munkáról.  Nézzük előbb a "beszámolót". Igazán sajnálatos, hogy erről csak így idézőjelesen lehet írni. Különösen, hogy a multkori rendkívüli miatt itt tulajdonképpen másfél hónap érdemi munkájáról kellett volna számot adni. A felsorolt négy tétel egyikéből sem derült ki, hogy mi volt a polgármester kiemelkedő munkája másfél hónap alatt.
     Igen az elsőt elintézte az állam, hogy mostmár a 34 hektáros földterület egy kézben van. És akkor mi is van? Semmi. Az van, hogy most már lehetve valamivel nagyobb eredménnyel intézkedni, mint eddig. De erről egy szó sem szól. Arról se, hogy elment egy levél, arról se, hogy érdemleges - emlékeztetővel megerősített - tárgyalások folytak. Ami le van írva csak ködösítés. Mert ha valóban meghatározásra kerültek a feltételek, akkor nem éppen az lenne a teendő, hogy napirendre tűzni, kidolgozott javaslattal, és a feltételekről tárgyalni. vagy egyszerűen ide leírni, mik is a feltételek. Mert ez a képviselőkre tartozik és a lakosságra is.
     Járóbeteg központ. Egyszerűen nem értem miért kerül ez ide? Különösen nem, mint a polgármester hatalmas munkája. A területet nem ő adta át, az építést nem ő kezdte. De ha még nem írtuk volna le, csak hogy tiszta legyen: A pályázat kedvezményezettje nem is a város! Az a Nonprofit kft, amit valóban a város hozott létre, de van ügyvezetője, felelős munkatársai. Az ő feladatuk felépíteni és üzemeltetni a rendelőt. A városnak az a teendője, hogy időszakonként pontosan tájékozódik a dolgok állásáról. Nem 2 sorban kellene persze, hanem mint kiemelt beruházás, rendes, számadatokkal kidolgozott beszámolóban. Megnyitó ünnepség. Ha jól tudom pályázat volt arra, hogy valamely cég lássa el ezeket az eseményeket, a sajtó és egyéb feladatokat. Akkor az sem a polgármester dolga. Egy dolga lesz. Odamenni, hálás köszönetet mondani a kormánynak, hogy lehetővé tette Rétságon az építést, adott 910 millió forintot, és a miniszterrel együtt letenni valamit a betonba. De ez még nem történt meg. És nem is fog az ülés idejéig. Ez ismét nem a polgármester hatalmas tette.
     Mint ahogyan a vízmű sem. Ez nem egy egyszerű dolog, erről bizony kellene tárgyalni, mert nem egészen van úgy ahogy ebből a pár sorból kijön. A város igenis tulajdonosa a vízműnek, és ha oda más tulajdonos bekerül megváltoznak a tulajdonrészi, és szavazási arányok, és az érdekérvényesítési lehetőségek. A díjkialakításról kötelező napirendnek lenni, tehát azt akkor, a tulajdoni kérdéseket pedig más önálló napirenden kell megtárgyalni.
     És végül az október 23. sem a polgármester tette. Neki kötelessége az ünnepségen résztvenni. Ezt meg is tette, de ez nem a kiemelt feladatok és másfél hónapos erőfeszítése eredményeként, henem állampolgári jogon is kötelessége. Mint ahogyan jómagam sem számolok be senkinek, hogy micsoda tettet hajtottam végre, hogy ott voltam. Ami a dolga lett volna, hogy a rendelet szerinti kitüntetések ténylegesen adományozásra kerüljenek, nos abban nem tette meg amit tehetett, nem kaptak kitüntetést éppen a város dolgozói. A minden szervezőnek szóló köszönet teljesen jogos, de azt nem itt kellene megtenni. Meg amúgy nem ártana nevesíteni, hogy az ünnepséget a sokat szidott, lebontásra, eldőzerolásra itélt, pazarlónak nevezett művelődési központ szervezte kiváló színvonalúra. A Mindszenty ünnepséget meg a Szilágyi Erszébet Nőegylet, és nem csak a Bíborosról, hanem Pallavicini Antalról is megemlékeztek. Nem a polgáermester munkájaként!
     Sommásan megállapítható hát, hogy ez a pár sor nem a végzett munkáról szól, illetve arról, hogy a másfél hónap alatt a javadalmazása és járulékai címén kifizetett majd egymillió forintért mit kapott a város. Nos arról egy szó sem esik. Semmit. Nagyon szomorú, ha a város érdekében csak ennyi intézkedés történt. A testület persze ezt elfogadja, akkor miért is kellene a még hátralévő 11 hónapban ennél jobban törni magát?

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Az eddigiekhez sajnos hasonlóan ez a mostani beszámoló is csak azért koptatta 8 oldalon keresztül a papírt, hogy kiderüljön, itt semmi értelme döntéseket hozni, mert abban érdemi intézkedés nem történik.
     Ha lenne visszakereshető jegyzőköny - ami kötelező, és azonnal közzétenni is kötelező - akkor nem kellene itt a szót szaporítani. Ez egyfajta szűkített jegyzőkönyv szerepét tölti be, rosszul!
     Ismét megjelenik két műfaj. Az egyik a szerződések. Ha megkötöték, hol vannak? Azt azonnal nyilvánosságra kell hozni, de legalább a képviselőkre tartozik. Ha nem elérhető, semmi nincs végrehajtva, mert nem tudni, mi is szerepel a szerődésben, megfelel-e a testületi döntsének. És igen sok tételnél most is az szerepel, hogy folyamatban. Egye fene, legyen folyamatban, de akkor erről nem kell beszámolni, csak ha a folyamat befejeződik. De ezen túl a folyamt lezárul, soha az életben ide vissza nem kerül, mikor lesz vége a folyamatnak. Most sem látni egyetlen olyat sem, ami már másfél, két és fél hónapja volt folyamatban. Az már el van felejtve. A folyamatban van bejegyzés éppen azt palástolja, hogy nem történt meg a szükséges intézkedés. Mert kéremszépen tessék észrevenni a napirend címét. "Lejárt határidejű határozatok". Ami tehát még nem járt le, arról nem (most) kell beszámolni. Ami lejárt ott pedig arról kutya kötelessége a felelősnek tárjékoztatni a testületete, hogy végrehajtotta. Még csak nem is arról, hogy a szerződést megkötötték, henem, hogy az abban foglaltak megvalósultak.
     Csak néhány kiemelt téma:
     152. valamit a képviselő-testület ezen ülésére fel kell terjeszteni. Volt már ülés, felterjesztették? Nem. Mostanira felterjesztették? Nem! akkor mi lett végrehajtva? A semmi, de az nagyon!
     154. Szerződés aláírásra került. Hol van és mi van benne. És a terület kimérése elkezdődött. Tessék már megmondani, hogy milyen elvek alapján, mert azt a testület még sehol nem határozta meg. Megint valaki a testület helyett - hozzáteszem ez lakossági vitával lehetséges rendezési terv módosítást igényel -, a lakosság helyett eldönti, hogy hol legyenek területhatárok, utak, utcák és egyebek? Mit is mérnek ki tulajdonképpen? No meg akkor lesz végrehajtva a határozat, ha - szabályos körülmények után - a térkép rendbe lesz téve. Ez még nem következett be, és hogy a szerződésben milyen határidő van és mi lesz a sorsa, arról egy szó sem.
     155. 156. Árajánlatkérés megtörtént. Nem csak az, mert már ki is lett válsztva az pályázatíró. Nem tudták? Vicc.
     157. 162. Intézmények alapító okirata. Hol van? Azt nem elég szavazni, hanem nyilvánosságra kell hozni. Addig ugyanis nem is érvényes. Nem elérhető. Se jegyzőkönyvben, sem a város honlapján. Se másutt.
     164. 166. Nem elutasította, hanem nem hozott érvényes döntést. Ennek száma sem lehetne. Minden marad a régiben. Ezen mit is kell végrehajtani?
     165. Az eladásról a szerződés aláírásra került. És a pénzt is befizették, és átírták az ingatlant? Az ügylet akkor van befejezve, nem a szerződés aláírásával.
     168. Dobos doktor felajánlása. Érthetetlen miért kell a november 13-i ülésre várni egy szeptemberi döntés végrehajtásánál. Szeptemberben döntöttek. Vagy nem volt körültekintő az előterjesztés, nem volt világos a döntés? Ha az volt miért nincs végrehajtva? Mire kell még várni? Ez is vicc.
     171. Aljegyzői pályázat. Itt hirdetik meg a pályázatot teljes szöveggel? És mi van itt tulajdonképpen? Van pályázó? Van aljegyző? Nem lehet, mert a testületnek kell benne dönteni. Akkor mi is van végrehajtva? Alig olvasott helyre kitesznek pár sort, mintha tennének valamit, és ennyi? Melyik közlönyben jelent meg? Hol is van a www.kozigallas.hu oldalon? Mert ott nincs. (Aljegyzőt 9 helyen keresnek, Rétság szeptember óta nem keres és nem keresett.) Akkor mi lett végrehajtva? Semmi! Ezen helyeken való megjelenés kötelező. De benne is van a határozatban. Az jó vicc, hogy az van odaírva, hogy feladásra került. Nem feladni kell, hanem ellenőrizni, mi lett a feladás sorsa? No igen ez is folyamatban van. Ennek csak az a szépséghibája, ha lenne valaki jelentkező, a közigálláson való megjelenés hiányában ki sem lehetne nevezni.
     172. Megbízta a polgármestert és jegyző. Eleget tettel a megbízásnak? Nem. Vagy ha igen, hol az előterjesztés? Nem történt semmi, ez sincs végrehajtva.
     177. Ez aranyos, hogy mutyiban, nem meghirdetett ülséen, a nyilvánosság kizárásával valamit megint eldöntöttek. Volt egy szerződés, ami nem teljesült. ALS 69 Kft. Határidőt hosszabbítottak. Most sem teljesült, Rétságot megilletné - állítólag - 6 milliót érő telek. Erre nem a megkötött szerződést követelik meg, hanem felbontják. Ez a város vagyonának az elherdálása. Aztán kötnek valami újat. Mi van benne? Ki látta? Ez is kötelezően nyilvános, és fel kell tüntetni a honlapon minden szerődést. Ez tulajdonképpen ma már az érvényesség feltétele. Elérhető? Hát természetesen nem, mint ahogyan más sem, ami kötelező.
     180. 181. 182, 183. Foylamatban van - több óvoda pályázat. De a polgármester felhatalmazta 1 millió forint, majd másikban 500 ezer pénzköltésre, persze költségvetési tétel módosítása nélkül. A határozat még nincs végrehajtva, erről többet beszámolás nem lesz. Mint ahogyan arról sem, hogy mi lett az egymillió forint sorsa. Konkrétan mire költötte? Pedig erről tételesen el kellene itt és most számolni. Igen ennek ebben a dokumentumban lenne a helye.
     184. 185. Funkcióbővítő városközpont ... Mi van itt folyamatban? A szerződés alírása? Ember! A pályázatot 15-én (Mivel munkaszüneti nap 16-án) be kell nyújtani tokkal vonóval. És még csak a szerződgetés van folyamatban, mag az aláírás tart oylan sokáig? No persze azt se tudni minek is, és miről is ír pályázatot az a valaki akivel folyamatban van, hiszen a testület még erről nem is döntött. Lesz erről napirend, kiváncsi vagyok ott mi hangzik el a folyamatról. Mert írásos anyag az még folyamatban sincs. Volt erről egy cikkünk >>>
    186. Urnafal tervezése folyamatban. Nemde akkor lesz végrehajtva, ha elkészülnek a tervek, és a testület megtekintheti. Így aztán el van felejtve. Nem arról van szó, hogy a tervezőt kellene sürgetni, hanem abban a határidőben beszámolni róla, amikor lejár. Ja, hogy nem is volt kitűzve? Akkor nem is lehet túllépni.
     192. Bódi István jutalmazása. Tény, hogy az elismerés megtörtént, de ha a határozat arról szól, hogy oklevelet is kapjon, akkor miért nem kapott? Vagy miért tették a határozatba? Eleve azért, hogy úgyis mindegy mint határoznak, úgysem az szerint cselekednek. legfőképpen az a legérdekesebb, hogy ezen határozathozatalkor ott is voltam. Szó nem volt oklevéről. Akkor meg hogyan kerül szavazás után a határozatba? Itt minden mindegy?
      No szóval ez a nyolc oldal csak arról ad képet, hogy itt a határozatokat szinte teljesen felesleges meghozni, hiszen a városvezetők és a hivatal ezektől teljesen függetlenül működik, vagy nem működik. És ha statisztikát csinálnék a most közöltek közül is legalább 80 % nincs végrehajtva. Mert a Folyamatban lét az nem végrehajtás. Bár olyan is van, ahová még ezt sem írták oda.

Beszámoló az építésügyi igazgatási feladatok ellátásáról 


Fontos terület a hivatal munkájában, különös tekintettel arra, hogy számtalan kritika érte a hatósági ügyintézésnek ezt a területét. Tv riportok is voltak a berkenyei Villapark ügyében, de állampolgárok sora háborodott fel az ügyfélfogadási idők be nem tartásán - éppen akkor nem volt illetékes dolgozó - és az előírt határidők sok-sok hónappal való túllépésén.
      Nos a beszámoló egy helyzetképet tár a képviselők elé. A valódi problémákra nem keres választ, csak panaszkodik, hogy ez sincs, az sincs? Miért nincs? Huszár jegyző idejében vettek 2 ma is kiváló laptopot 450 ezerért. Azt most ki használja? (A jegyző nem, pénzügy nem. Oda vettek újabb újat.) Azt nem lehet átcsoportosítani a feladatra? Digitális fényképezőgép, meg mérőszalag. Ugyan ne nevettesenek már! 20 ezer alatt lehet a leírt paramétereknek megfelelő digitáis fényképezőt kapni. Ez lenne gond, amikor milliókat lengetnek ki más érthetetlen dolgokra. Mérőszalag meg van a kínai boltban pár száz forintért. Legközelebb az lesz a baj, hogy nincs aki átmenjen egy üres papírlapért a boltba...
      Arról sincs szó, hogy a csoportban dolgozók mennyire működnek csoportként, és hogyan történik az irányítás, jegyzővel kapcsolattartás, a feladatokról beszámolás, a határozatok végrehajtása és egyebek.
      Ugyanakkor néhány igen lényeges dologról jótékonyan hallgat az előterjesztő, pedig ez mindenki által ismert tényeknek kell lenni.
      Az első, hogy itt felsorolásra kerül, hogy a pályázati ügyeket is ennek a csoportnak kell ellátni. Csakhogy aki még emlékezik, tudnia kell, hogy volt egy szervezési csoport, benne erre egy szakember, akit a testület 2007 januártól leépített, hogy nincs rá szükség! Nem lehet fennakadás. Most mégis hiányzik ez az ember? Pedig a képviselők döntöttek. Akkor bizonyítsák be, hogy jól döntöttek, vagy kérjenek elnézést a dolgozóktól, hogy alaptalanul rúgták ki őket. Visszajönni már úgyse jutna eszükbe.
      A második ennél lényegesebb kérdés, hogy a válságra tekintettel nagyságrendekkel esett vissza az építési kedv. Tehát nincs annyi ügyintézés, és pláne nem lesz a következő időszakban. A harmadik, hogy módosult a vonatkozó törvény. Sok egyszerűbb építkezés, ami eddig engedélyköteles volt, most kikerült ebből a körből. Be sem kell jelenteni. Ez is jelentősen csökkenti az ügyszámot. A közölt statisztika érdekes, mert éppen az építési engedélyek és a fennmaradási engedélyek száma észrevehetően csökkent. 2009 évi adat meg nincs is, pedig az is érdekes lenne. Milyen számok növekedtek? Végzés. Magyarul idézés, hogy jöjjön be az ügyben, mert ezt már így nevezik. Ez se semmi, de nem összetévesztendő a nagyobb fajsúlyú ügyekkel. Arra nincs összehasonlító adat, hogy hasonló ügyszámot másutt hány dolgozó lát el, de valószínűleg ugyanennyi ember többet. Igaz, az ügyek nem egyformák, de ha általánosít az előterjesztő, akkor nekünk is legyen szabad.
     Aztán nem csak a létszám és a pénz a megoldás mindenre. Éppen ellenkezőleg. Van arra mód, hogy takarékosabban és gyorsabban lehessen dolgozni, kevesebb pénzzel. Monjak példát? Mondok hát bár nem én vagyok az előterjesztő! Itt van mindjárt az elektronikus ügyintézés, ami október végétől kötelező. (Hatósági ügyben ugyan kizárható, de ezt Rétság nem tette meg, most már nem is teheti, és éppen az a ehlyzet, hogy nem is szükséges.) Mert az építéshatósági munka jár a legtöbb irat postai küldésével, tértivevényesen, több címre. Sok adminisztrációval és pénzzel. Na mármost, ha mindezt az ügyfél is és a hivatal is e-mailben intézhetné, mindjárt 30-50 százalékkal olcsóbb, és sokkal gyorsabb, hatékonyabb lehetne az ügyintézés. itt meg egy e-mail címe sincs a műszaki csoportnak.
      És mindjárt a következő. Törvényi előírás alapján olyan elektronikus iktatórendszert kötelező bevezetni a hivatalnál, ahol az iratok gyorsan és pontosan nyomon követhetők. Nem kell aktákat lapozgatni, irodákba szaladgálni, hanem a jegyző a képernyőjén lekérheti (kérhetné) hogy mely határidők járnak le milyen ügyek vannak folyamatban, ki éppen hány munkán dolgozik és így tovább. No ez Rétságon nincs, és hiába törvény nem is látszik megoldódni! Pedig ez ismét olcsóbban - sok dolgot nem kellen papíron tárolni - gyorsabban és pontosabban tenné lehetővé a munkavégzést. Itt ez fel sem merül. Manufakturális módszerek igen.
      Olyannyira nem, hogy mi a határozati javaslat? Hát csak az, hogy a beszámolót elfogadja a testület. Semmi konkrét elképzelés, változtatási szándék, javítás, határidők betartása és egyebek. Fogadja el a testület, és fogja be a száját, viselje el, ha az állampolgárok őket is molesztálják építési engedélyek féléves, éves elhúzódása miatt. Van ugyan egy másik javaslat, ami majd folyamatba lesz, hogy a jegyző dolgozza ki... És miért nincs most kidolgozve? Nem egy éve benne van a munkatervben, hogy erről kell számot adni, és döntésre érett javaslatokkal előállni? De! És ennek lenne értelme. A mesének meg nincsen.Beszámoló a foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, munkaügyi feladatok ellátásáról és a Polgármesteri hivatal munkaszervezetének működéséről Ebben az anyagban sokmindenről esik szó, de ami a címben van arról szinte semmi. Humánpolitikáról végképpen nem. Sem át és továbbképzési rendszerről, sem főiskolások ösztöndíjakkal való településhez kötéséről, sem tudatos munkaerőfejlesztésről, képzésről, vezetőkiválasztásról, ösztönzési és jutalmazási rendszerről nem esik szó. De ha ez a cím, akkor tessék leírni, hogy itt a dolgozók hangulatával, megbecsüésével, ösztönzésével - de a fegyelmezéssel sem - pedig nem fogallkozunk.
     A hivatal működését panaszoló, valódi megoldási javaslatokat nem kínáló leírtakon meg majd megszakad a szivem és könnybe is lábadna a szemem, ha nem tudnék néhány dolgot. Például idéz egy levelet a közigazgatási hivataltól. Attól a hivataltól, amely gyakorlatilag és jogilag sem szólhat bele jelenleg az önkormányzatok munkájába. Valójában olyan mintha nem is lenne, csak a dolgozói felveszik a fizetésüket. 
     Csakhogy vegyék észre, hogy a tőlük idézett levél 2007-ben kelteződött. Éppen azt követően, hogy a testület többsége a polgármester tudtával és szavaztával, az akkori jegyző érveit sem mérlegelve kirúgott két munkatársat. Az egyik a titkársági feladatokban volt kiváló - érdekes,még le sem járt a felmentési idejük már hiányolták - a másik pedig szervezési csoportvezetőként a testületi munka előkészítésével és a városfejelsztési elképzelések és a pályázatok lebonyolításával volt megbízva. Ugyancsak hiányolja a közig hivatal, amikor még rá se ütötték a pecsétet a papírjára, mert szegények közben belebetegedtek ebbe a nyagfokú ragaszkodásba.
     Ha pedig ez így van, akkor a testület azon tagjai egyértelműen felelősek a jelenlegi helyzetért, akik bármilyen okoknál fogva beleavatkozva a példamutatóan működő hivatal életébe kirúgattak embereket. Kijelentették, hogy semmi fennakadás és hivatkozás nem lehet. Hát akkor ne is legyen! Az a testület, aki egy alkalmatlan jegyzőt választott egy azóta is a szomszéd településeken példamutatóan dolgozó, felkészült szakember helyett. Az a testület a felelős, aki azt a jegyzőt még jutalmazta is az alkalmatlanságáért. Az a testület a felelős, akinek a politikai érdekek mindig fontosabbak voltak a hivatal és az intézméynek működőképességénél. Az a testület, aki a jegyzőválasztásban sem a szakszerűséget értékelte. Igenis ki kell mondani, hogy a zenekar azon tagjai a felelősek, akik ugyan semmihez nem értve, mint az elefánt a porcelánboltban törtek zúztak. Most előttük a tény, hogy minden egész összetört, és nem lehet mit kezdeni egy ilyen helyzettel.
      Mindenesetre egy ilyen közigazgatási hivatali levelet nem csak szemezgetve, hanem teljes terjedelmében ismertetni kellene a testülettel. Vagy éppen kellett volna megérkezésekor, 2007-ben.
      Aztán a megoldási javaslat - ami szinte nincs is - csak a létszámnövekedés. Van ebben pár lényeges probléma. Az akkori létszámcsökkentésre visszaigényeltek nem kevés támogatást, ezért 5 évig ha akarnának sem növelhetnének létszámot. Másutt sem, de éppen a megnevezett munkaköknél különösen nem. Aztán a hivatal 2 éve 6 millióval nagyobb támogatást kapott mint 2007-es költségvetése, és a 2009-es pénze is ugyancsak 5-6 milliónyival több, mint az előző. Így már két évvel ezelőttihez 12 millióval többet emészt fel a hivatal, állandóan csak romló minőségi munkával. Másutt ennyi pénzből működik a teljes apparátus. Itt ez csak a pótlék, az egyébként sem kevés pénzalapra.
      Az előterjesztés olyan jótékonyan emlegeti, hogy vannak határidőtúllépések, hogy a testületi anyagok nem előkészítettek, hogy állampolgárok ügyei nincsenek elintézve, hogy beadványokra nem érkezik váalsz, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Már meg sem említi, hogy nincsenek kész jegyzőkönyvek, nincsenek alaptörvények betartva a nyilvánosságra hozatalban, elmaradnak helyi kötelező rendeletalkotások és egyebek. Nem ez nem természetes, és Rétságon nem is ez volt, amíg más jegyző és más testület működött. Ezek pedig nem bocsánatos bűnök! Már sok esetben megállapítható lenne a vétkes kötelezettségszegés és hasonlók.
      Ezzel szemben a létszámtúlduzzastáson kívül semmi megvalósítható elképzelés nincs a helyzet megváltoztatására. Az meg álmegoldás. Pedig volt itt már bizottság, aki nem tett eleget megbizatásának, volt másfél millióért megfizetett átvilágító, akinek a jelentését még kiadni sem merték. Pedig abban voltak lényeges javaslatok a helyzet megoldására. Ez év elején is volt próbálkozás ezen a címem pár százezret kifizetni valakinek. De egy tényleges átvilágítás, egy tényleges feladat meghatározás, mérleg, átcsoportosítás, szervezetépítés, funkcionális struktúra kialakítására tett törekév sincs. A mostani "rendszerben" pedig meggyőződésem, semmit sem segít, ha ebben a stílusban, irányítatlanul, egy vagy két dolgozóval több paszírozza azt, amit a testületen egyesek már jónáhányszor elmondtak.
      Pedig az előző napirendnél is említett elektronikus ügyintézés azonnal megoldana legalább egy dolgozónyi létszámot. Azután itt imért elfelejti tájékoztatni az előterjesztő a testületet - pedig a törvényi változásokról kötelessége lenne - hogy a helyi iparűzési adót ezentúl az APEH szedi be, erre az eddig alkalmazott dolgozó is felesleges, átcsoportosítható. (Arról nem is beszélve, hogy vagy 60 millióval kevesebb lesz az adóbevétel, tehát nem lesz miből játszani a Róbert bácsit.)
      Se valós kép, se valós megoldási javaslatok nincsenek. A helyzetet meg a képviselők is, a város polgárai is ennél a leírt anyagnál sokkal jobban ismerik. Akkor mi a jófenét kell ezzel foglalkozni? Mondom, érdemi megoldási javaslatok, elképzelések, tervek nélkül. Mert annak lenne szüksége és értelme. Itt meg az a javaslat, hogy erről a színvonaltalan munkáról a testület a beszámolót fogadja el. El is fogják. Mindenki tudomásul veszi, hogy a testület döntéseit lehet ilyen slendrián módon végrehajtatlanul intézni, és szavazatával honorálja ezt e "tevékenységet". Lelkük rajta, ha felelősségüket sem korábban, sem most nem látva a vakvilágba szavaznak. Pedig az ittlakók érdekeit egészen biztos nem így képviselik helyesen.
Előterjesztés a helyi adók mértékének megállapításáról Ez megint egy furcsa előterjesztés. Nem csak azért mert nem volt divat többszörösen tárgyalni egy témát. Márpedig itt érdemi döntés nem születhet, hiszen az rendeletmódosítással jár. Akkor megint lehet rágni a semmit. Más esetben a rendelet tervezete alternatívákkal, indokokkal benyújtásra került, ennél többirányú elemző számokkal, és abból lehetett választani. Érthetetlen ez a fajta felesleges időhúzás. Ha csak nem a tanácstalanságot és az előkészíteni képtelenséget akarja leplezni.
      Ennél azonban lényegesebb ami bele van írva. Bizonyára sokan emlékeznek, hogy előző évre durván megemelték az ipari park üzemeinek építményadóját. (Ez még Huszár találmány) Érvek nem számítottak. Az emelés nem hozta a várt Kánaánt, viszont teljesen lerombolta a reményt, hogy ez a testület és polgármester a legnagyobb adófizetőkkel és foglalkozattókkal akár még egy asztalhoz is üljön. Az meg hogy a városért közösen gondolkozzanak eleve kizárt.
      Most - lehet hogy csak valami kampányfogásból - beterjesztik, hogy csökkenteni kellene a helyi adót a vállakozásoknak, de az emberek adóját a kommunálist azt jól megemelni. Aztán majd lehet azzal kampányolni, hogy a polgármester akarta a csökkentést, de ez a testület nem szavazta meg. Vagy ki akart és mit. Mindenesetre valaki leírta, hogy a helyben lakók terheit kell növelni, a profitterlmelő vállalkozásokét - hiába az már rajtuk nem segít - pedig csökkenteni.
      Ennek a bevételkiesési "hozadéka" a leírtak szerint 26 millió forint. Lehet ebben a helyzetben ilyet javasolni? Nem! Felelősen nem, mégha jól hangzik is. A város elképesztő sok hitelt akar felvenni, amit már nem is kaphat. Akkor sajnos nincs esélye egy valóságos csökkentésnek. Ez vajon miért nincs leírva?
      És azt vajon miért fedi jótékony homály, hogy a helyi adó APEH általi behajtása miatt a teljes helyi adó 20 %-a, közel 40 millió forint az APEH-nál marad. Ezen javaslattal együtt tehát a város jó 65 millióval jár rosszabbul. Azt a tényt is figyelmbe véve, hogy az adótermelő képesség is csökken, még több kiesés várható. Van ennyi mozgástere a városnak? Vam még miből hitelt felvenni? Ki fogja a hitelt visszafizetni, ha az adóbevételt se szednék be?
      Mert azt is tizstán kell látni, ennek az adóengedménynek a politikai előnyeit még ez a testület próbálná learatni, de a nyűgét, a 2010 október után az év végére be nem folyó pénzek miatti hiányt jól átruházzák az utánuk jövőkre.
      Ha nincs pénz nem lehet ilyen lépést megtenni. Sajnos. Ebben is évekkel ezelőtt kellett volna gondolkodni.

Folytatás rövidesen! A kommentárok feldolgozásuk, beérkezésük szerint kerülnek fel. Nem feltétlenül a napirendek sorrendjében. Érdemes visszalapozni a frissebben felkerültek elolvasásához.


Előterjesztés feladat átvállalással működő alapellátó orvosi rendelők működéséről 2. sz. háziorvosi szolgáltatás ellátásáról
      Az előterjesztő az előterjesztést nem nyújtotta be 
      Egy anyagot megszereztünk, ide mellékeljük >>> 

Egyrészről érthetetlen miért nem kerül időben, az SzMSz előírásainak megfelelő anyag a testületi tagok kezébe. Mert ezennel minden demagógia nélkül a városi lakosság többségének egészségügyi ellátásáról van szó.
      Nézzük először az előzményeket. Bizonyára emlékeznek az üléseket figyelemmel kisérők, hogy valamelyik tavaszi ülésnapon, minden érdemi előkészítés nélkül elhangzotte egy javaslat. "Gyerekek ... azt javallom, hogy a háriorvosi körzet legyen meghirdetve vállalkozásban ... Az csak viszi a pénzt gyerekek ... legyen meghirdetve, az naon jó lesz ..."  (Az idézet szöveghű, de jegyzőkönyv híján nem szószerinti.)
      Mi is történt itt tulajdonképpen. Egyrészről tudni kell, hogy az Egyesített Egészségügyi Intézmény önálló intézményként működik, van igazgatója dr. Szájbely Ernő. Az összes munkatársak és feltételek biztosítása az ő feladata. Orvostól a takarítóig. A fűtéstől a számítógépig. Azon túl azt is tudni kell, hogy a II-es számú háziorvosi körzet kiválóan működött. Jól működött Dr. Bódi István elismert orvoslásával. Nos az égből pattant javaslat során csak ezt a két személyt nem kérdezték meg mi a terve, mit akar. Egy fenét akarta Dr, Bódi itthagyni a körzetet. A tv-ből tudta meg, hogy ki van rúgva. Szégyen, de emmellett jogsértő is. Hiszen ezen ügyekben a testület közvetlenül nem dönthet. Ez hatáskör elvonás. Persze egyetlen mondatos írásbeli előterjesztés nem volt - Rétságon a tényleg fontos ügyekben nem szokás - így aztán azt sem tudhatták a képviselők, hogyan áll ez a dolog a jogszabályok tekintetében, hogyan lehet valaki vállalkozó háziorvos, vagy nem vállalkozó, hogyan áll a praxisjog, és a többi. Csak az elefánt ismét tett egy kiadós sétát a porcelánboltban, aztán pedig nagy csodálkozással vette tudomásul, hogy jé, milyan sok szép apró cserép díszíti kis városunk egészségügyét. Aztán mint annyiszor az nem mondatik ki, hogy mindezért felelősek azok a képviselők, akik előkészítetlenül felvetették, és azok akik a kalandorságot megszavazták. Pedig ez a lényeg! Most folyik a maszatolás, de a felelősség és valós megodlások kimondása várat magára.
      Az intézmény ügyei a vezető főorvosra tartoznak. Most is. Nem ő az előterjesztő. Úgy tekintik, mintha ott sem lenne. Olyan ez, mintha az hangzana el mondjuk az iskolával kapcsolatban, hogy "Hú gyerekek, a magyar tanítás adjuk ki vállalkozásba, és ne a Józsibácsi legyen ott hanem a Ádámbácsi, mert az olyan jó istenes haverom, és hú gyerekek az naon naon jó lesz."  Ilyen nem hangozhat el, mert a testületnek ehhez sincs semmi köze. Ugyanúgy az egészségügyi intézmény közvetlen dolgaihoz.
      Pontosan tudom, amennyiben nem avatkoznak bele, Szájbely doktor megoldotta volna, biztosította volna az ellátást. Belebeszéltek, átnyúktak a feje felett, elvonták jogkörét, és most furcsa módon csodálkoznak, hogy valami nem gömbölyű. Jelenleg sem lehetne egy ilyen témának az előterjesztője, az intézményvezető helyett, vagy nélékül az alpolgármester. De az effélét már művház ügyben is megszokhattuk.
      Aztán vannak itt szép kis csúsztatások. Mert kiadások fel vannak sorolva, és hogy mennyivel kell támogatni a körzetet. Néhány dolgot elfelejt az aki csak a kiadási oldalt nézi. Legfőképpen, hogy a körzetnek van bevétele is. Nem is kevés! Jogosítvány vizsgából, fegyvervizsgából, és néhány más dologból. Ez akár 1 millió forintot is kitesz. (A költségvetés vizotdíjjal is számolt, az már nincs, de volt!) Aztán azt, hogy az intézményhez tartozik egy csomó szakellátás, amit közös költségvetésből tud biztosítani. (Fizikóterápiától a gyógytornáig) Meg azt sem kell elfelejteni, hogy a II-es körzetben folyamatosan biztosítva van a szakszerű ellátáshoz szükséges összes előírt berendezsé, felszerelés és személyzet. A vállalkozói orvosok - talán értelemszerűen - igyekezvén minnél jobban spórolni, a lehető legalacsonyabb színvonalon tartják a fejlesztéseket. Így tehát a kimutatás sok szempontból sántít.
      Az meglep, hogy az előterjesztő - szintén jegyzői törvényességi nyilatkozat nélkül - arra tesz javaslatot, hogy az ellátási kötelezettség maradjon az önkormányzatnál. Nem értem! Nem értem azért, mert erről nem a testületnek kell dönteni, hiszen törvény írja elő, hogy az egészségügyi alapellátási kötelezettséget az önkrományzatoknak kell biztosítani. A módozatokban van váalsztási lehetőség, de bármilyen forma esetén is az az önkormányzat dolga és felelőssége.
      Nemigen lehet aztán kihámozni, hogy a többi javaslat egészen pontsoan mit takar, és milyen jogi, gazdaságossági, intézményi háttér áll mögötte. Az egyik - biztosan a takarékosság címén - az, hogy fizessünk olyan pénzeket a vállalkozó háziorvosoknak és a magán körzetben is dolgozó háziorviosnak, ami a szerződésben nincs ami nem kötelező, ami nélkül vállalták a szerződést. A fűtés költségét már így is felvállalta a testület - tiszta takarékosságból - így aztán évi miliós kiadás jelentkezik e miatt. (Az összehasonlításból valahogyan ez is kimarad, meg az, hogy az épületet is bérleti díj nélkül adja a város.)
      Lenne annak logikája, ha olyan sok pénze lenne a városnak, hogy támogassa  a vállalkozó orvosakat is, de ennek szerintem nem most van itt az ideje.
     Aztán a többi is ködös. Bízza meg a város Dr. Katona Ernőt. Hogyan, milyen formában? Erre II-es kör bármilyen működtetésére csak a vezető főorvos tehet javaslatot, és neki kell intézkedést hozni, esetleg kidolgozott vállalkozói szerződést benyújtani a testület elé. Meg elintézni az összes OEP, ANTSZ és egyéb ügyeket. Mert nem eszik a kását ilyen forrón! A nevezett szervek csak úgy habókra nem változtatják meg az elltás biztosítását szolgáló jelenlegi körzeteket, rendszert.
      Az látszik, hogy a javaslatokból az derül ki, hogy Katona dr. ezt a körzetet is bármilyen formációban szivesen működtetné. Az ügybuzgalom egy dolog, de nem biztos, hogy ez a megoldás. (Hozzáteszem, én Katona betege vagyok, orvosként meg is vagyok vele elégedve, tehát mellette vagyok elfogult. De a kérdést éppen így nem szabad vizsgálni.) Nos neki van egy magánrendelője, amiben elegendő beteg van ahhoz, hogy egy teljes munkakört betöltsön. Magánügy, de tudomásom szerint van másik elfoglaltsága vagy állása a kórházban is. No meg kötelessége az ügyeletben résztvenni. Ezek mellett nehezen elképzelhető, hogy bármilyen formában - ezek megtartásával - szakszerűen el tudjon látni még vagy 1000 embert. Nem is. Legnagyobb igyekezetére jelenleg is csökkentett rendelési időben van jelen a II-es körben, Bánkon a rendelési napok száma lecsökkent, és még lehetne sorolni pár érvet. Nem valami írigység mondtaja mindezt, hanem a törvény. Elő van írva, hogy egy orvos maximum hány órát dolgozhat hetente. Ezen aztán vannak viták, de tény, hogy van ilyen törvény az is tény nem mindenütt tartják be. De nyilvánvalóan szembe menni ezekkel az előírásokkal - éppen a betegek érdekében - nem lehet.
      No kár hoszabban ragozni. Az ellátás tényleges gondjait ez az előterjesztés biztosan nem oldja meg. Ellenkezőleg! Újabb olyan csapdahelyzetek keletkezhetnek egy elkapkodott döntés miatt, ami még nehezebben kezelhető. Jó a kérdés, miért elkapkodott? Ha jól tudom a testület hozott olyan döntést, hogy az orvosi rendelők működtetését meg kell vizsgálni és javaslatot letenni. Jó másfél éve. Felelős az akkori PÜT elnöke. Végrehajtotta a feladatot? Nem. Beszámoltak róla? Igen azt írták folyamatban van. Azóta is. Márpedig ha valós megoldásokat kellene kidolgozni, akkor ez az anyag arra teljességgel alkalmatlan.
     Egyrészt nem lehet átnyúlni a főorvos feje felett. Be lehet számoltatni az intézményt, és lehet tőle kérni javaslatot a problémák megoldására. Azokhoz lehet előírásokat szabni és a feltételeket biztosítani. És az végre is lesz hajtva. Ezen anyag beszélgetlésre, a sokak által ismert ellentmondások felszínre hozására jó, de az nem testületi téma. Ezt kérem tessék megbeszélni munkabizottságban, vagy felelős politikusok baráti körében, és a kiérlelt törvényes megvalósítható és belátható variációt a testület elé hozni.Folytatás rövidesen! A kommentárok feldolgozásuk, beérkezésük szerint kerülnek fel. Nem feltétlenül a napirendek sorrendjében. Érdemes visszalapozni a frissebben felkerültek elolvasásához.


Előterjesztés ÉMOP-3.1.2/A - Funkcióbővítő településrehabilitáció (Kistérségek központi településeinek fejlesztése) pályázat benyújtásához
      Az előterjesztő az előterjesztést nem nyújtotta be
Volt az ügy előzményeiről egy cikkünk Itt elolvasható >>>

Érthetetlen hogyan lehet egy ilyen fajsúlyú kérdésben előkészített anyag nélkül tárgyalni. "Hát persze itt nem olyan lényeges dolgokról van szó", mint egy képviselői tiszteletdíj felajánlás, vagy 20-30 ezer forintos támogatás, 50 ezer a rendőrség épületére.  Itt "csupán" félmiliárdos fejlesztés lehetőségéről, annak járulékos költségeiről akkor is ha nem nyer. Meg a város lehetséges fejlődéséről.
      És képzeljék! Úgy kellene a testületnek szavazni bármiről is, hogy fogalmuk nincs mi lehet abban a több mint 200 oldalas dokumentumba amire fel kell emelni a kezüket. Fogalmuk se lesz - hiszen 2 hete még a város vezetőinek sem volt - mire pályáznának tulajdonképpen, hiszen ez sem volt világos még két hete. Az ott leírtakat itt nem ismételném meg, olvassák el.
     Megáll az eszem! hogy egyik képviselő közkedvelt, de telejsen jogos szóhasználatával éljek. Itt mindent lehet?
     Elképesztő mit lehet itt a város pénzével csinálni. Mert persze arra van pár millió, hogy a pályázatíró cégnek kifizessenek eleve esélytelen pályázatra pénzeket. Emlékezzenek csak, ez a cég írta azt a pályázatot is, amelyben Nagykőrös városközpontját akarták itt eladni. Ki lett adva a testületnek, pár képviselő észre is vette. (Sokan nem.) csoda, hogy nem is nyert, bár a pályázatíró szép pént megkapta. 
     Most nem adják ki, nehogy valaki elolvassa. Pláne ne olvassa a közmeghallgatásra érkező állampolgár, bár éppen ebben az ügyben kellene hatalmas térképekkel illusztrált részletes ismertetővel kisért közmeghallgatást tartani. (Papíron ugyan majd igazolják, hogy lakossági fórumot tartottak, ami minden, csak nem lakossági fórum. Pár - nem is rétsági lakos - vállalkozó, önkormányzati képviselő, munkatárs mellett jómagam a sajtó képviseletében voltam jelen. Ha jól megszámolom a helyi lakosságot képviselte vagy 3-4 ember. No ez volt a fórum. Attól, még, hogy a hivatalos honlapon ma is hirdetik, hogy el lehet ám menni október 22-én még nem lehet fórumnak tekinteni.
      Nem tudni lehet buszpályauvar, vagy nem lehet. Mert ahhoz tervek, és önkrományzati tulajdonban álló terület is kell. Nem tudni mi lehet benne, mert alsós iskola küldő vakolása, önálló útépítés biztosan nem. Nem tudni kik a konzorciumi partnerek, mert ez kötelező, és hol vannak a megállapodások? Mert a testületnek ezeket egyenként kell jóváhagyni. És még sok-sok mindent nem tudni.
      Valószínű nem is kell. A képviselő ne tudjon ne kérdezzen. Szavazzon! Azt se kell tudnia mire! A pályázatot hétfőn be kell adni, az ülésre teljesen késznek kellene lenni minden melékletével, aláírhatóan. Ha van miért nem adták ki? Jaja! Majd kamuból kiosztanak egy pársoros szöveget - ahogy az szokás - amin majd jó rajta lesz mi mindenre kapjon felhatalmazást a polgármeseter, mi mindent írhat alá a város pénzén.
      Arról sincs szó, hogy miből lehetne itt bármit is csinálni. Csak röviden: Adóbevétel - az adott napirendnél is ismertetett okóból - jó 65 millióval kevesebb lesz. A csak normatív támogatásokat valószínűleg a kormány csökkenti, ebből is lesz minimum 20 millió kiesés. Hitele van a városnak azt fizetni kell, és újabb hiteleket akar felvenni. Manapság mindent a hitel terhére szavaznak, osztogatnak. Mindezek mellett vajon miből lenne - jó esetben - 50-75 millió forint önrészre, és a kapcsolódó járulékos költségekre? Errős sincs egyetlen szó sem.
      Bármilyen szomorú, anyag nélkül, előre felkészülésre alkalmas időben kiadott pályázat nélkül ez a téma nem tárgyalhtó. No persze majd jön a zsarolás. Utolsó pillanat, ha a testület nem szavaz látatlanban százmilliókról, akkor hú mi lesz, a város ellensége aki nem szavaz, a fejlődés gátja és egyebek. Meddig lehet ezt eljátszani. Tulajdonképpen valós esély nélkül ez amúgy is csak parasztvakítás és pénzkidobás. Mert ha azt sem tudják megmondani mire is pályáznak tulajdonképpen - részteles engedélyes tervvel, költségvetéssel, rendezett tulajdoni viszonyokkal, telekkönyvi kivonatokkal alátányaztva - akkor eleve nem nyerhetnek. Előterjesztés ÉMOP-2009-4.2.2. - Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) pályázat benyújtásának
      Az előterjesztő az előterjesztést nem nyújtotta be

Újra egy pályázat, amiről semmit nem kaptak a képviselők. Sejtésünk - és a korábbi téma kapcsán elhangzottak szerint - az óvoda akadálymentesítéséről van szó. No persze e témában ismét lehet pályázatot iratni százezrekért, a nyerés tényleges lehetősége nélkül. Ez már tényleg gyanús, mintha eleve ez lenne a tényleges cél.
      Mert kéremszépen az óvoda az utcai járdátról kezdve tényleg akadálymentes. (Az odavezető járda nem, mert valaha beleépítették a villanyoszlopot, de ezt most sem fogják kicserélni) Egyetlen lépcső nincs, széles ajtók vannak. Tehát akadálymentes. Ablakcsere során kívül belül szépen fel lett újítva. A teraszokról ugyan nem lehet kerekes székkel legurulni - közvetlen - az udvarra, de a főbejárat felől igen.
      Azon túl pedig - ha akár ez, akár a másik pályázat esélyes lenne - a kettő üti egymást.
      No magam mindig azt képviselem, hogy minden esélyes pályázatra, meglévő városfejelsztési koncepciók, kész tervek és költségevtsek alapján pályázni kell. De csak ezek alapján! Itt a képviselők ismét nem tudják, mire pályáznak, az mennyibe kerül, milyen utólagos kötelezettséget jelent. Nem baj! (Ez is egy gondolkodás!) Mert majd jól el lehet adni a politikai kampánybeszédekben  - mint eddig akár a zebrát a 2-es úton - hogy erőt megfeszítve mennyi mindent megtettek, aztán nem lett belőle semmi. Mert a semmi, (vagy a költségek) már egész biztosan a következő testületetet, és ahogy a dolgok állása jelenleg kinéz egy másik polgármestert terhel. Akkor hát lehet előkészítetlenül, felelőtlenül hazárdírozni. Akár azzal, is, hogy a valóban megnyerhető pályázatok előkészítetlenül benyújtatlanul nem fejlesztik a várost. Esélytelenek írására van pénz. No ná, mert akkor újabb körben is lehet íratni, és kifizetni...
Előterjesztés a rétsági Rendőr-kapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásáról

Ez valami vicc? Vagy mi is van tulajdonképpen?
     A helyzet az, hogy a város önkormányzata már jó 2 hónapja megkapta a Megyei Rendőrkapitányság levelét a tekintetben, hogy az újonnan kinevezni tervezett rendőrkapitány kinevezéséhez a vonatkozó törvény értelmében a testület járuljon hozzá. Legkésőbbi határidő 2009. október 31. A törvény szerint ha eddig nem érkezik meg a jóváhagyás, azt igen váalsznak kell tekinteni. (szomszéd települsek még szeptember elején megtárgyaláták.) Tahát a város az ügy nem intézésével már szavazott. Akkor itt és most miről lesz szó tulajdonképpen? Mert bármiről szavazni itt felesleges.
      Meg amúgy is. Eljön a rendőrtkapitány és bemutatkozik? Nem látszik a meghívóból, hogy hívták volna, pedig ez indokolt lenne. (Másutt ráírják a papírra, hogy a napirendhez meghívott ez és ez...) Elődjét a megyei kapitány kiséretében mutatták be. A jó 9. napirend is arra utal, hogy nem lesz itt, különben eszébe nem juthatna senkinek órákig ültetni az ezügyben meghívottakat. Tehát személyesen sem akarják bemutatni.
      No és papíron sem. Igaz a megyei kapitányság illetékese minden testületnek elküldte az új kapitány bemutatását szolgáló levelet. Annak - még szavazás nélkül - lenne értelme, ha a képviselők, és a nyilvánosság azt elolvasván, megismernék Ferencsik Raymond Levente alezredest. Nem, ezt papírtakarékosságból, vagy ismét azért, hogy teljesen tök mindegy mire szavaznak a képviselők csak emelgessék a kezüket, szóval ezért se nem adták ki. Pedig nem mindegy ám milyen elképzelése van a helyi közbiztonság javítására, a kapitányság fejlesztésére. Nem csak az 50 ezer forintra gondolunk, hanem tartalmi fejlesztési lehetőségekre, együttműködési készségre, a Fehér Gyűrű alapítvány és a DADA program továbbvitelére, a közlekedésbiztonsági vetélkedők és akciók további szervezésére és hasonlókra. Még csak az sem lesz, aki ezekre választ adjon. Se levélben, se személyesen.
      Pedig a vonatkozó törvény 8. §-a nem csak azt írja, hogy hozzájárulást kell kérni, hanem azt is hogy a rendőrkapitány évenként beszámol a testületnek. Mikor volt utoljára ilxen? Vagy 5 éve? Előterjesztés a rétsági Rendőr-kapitányság támogatási kérelme

Ez valami vicc? Ismételten nagyon humoros a testület.
     Az nagyon szép dolog, hogy a rendőrkapitány fejleszteni szeretné az épületét, tisztaságot rendet szeretne, és ki is festetné. (Minderről szólhatott volna az előző napirendnél, hogy miből, mivégre, mikorra és hogyan.) Még - ha lenne pénz azzal sincs baj, hogy az együttműködés érdekében a várostól kér pénzt, bár a különféle hatalmi ágak elválasztása megkövetelhetné, hogy az önkrományzat és a rendőrség között ne legyen pénzügyi jogviszony. (Amúgy meg van költségvetése. Ezen az alapon mi is kérhetnénk mondjuk a polgárőrség támogatására, mert az meg a rendőrség érdeke.)
      Hanem hammár kér, ekkora összeget a polgármester saját keretéből, képviselőtestületi rábólintás nélkül is kifizethet. Az ugyanis ilyesmire van kitalálva. Vagy ha már kér, akkor miért nem valami jelentősebb beruházásra, fejlesztésre. Ez a kérés túl mértéktartó. Ha már más szervek, egyházak, civil szervezetek, sportegyesületek kaphattak többszázezres, olykor milliós támogatást, kedvezményt, akkor a város biztonságát védő, ügyeit intéző, kistérségi szerepet megvalósító kapitányság részéről sem lenne túlzás akár 1 millió fointot sem kérni. Gyanítom is, hogy az iratban elírták az összeget, mert 50 ezer fotintot? No ne ...
      Többe kerül a róla folyó vita. Mostanában amúgy is mérlegelés nélkül megszavaznak minden kérelmet. Miért pont most ne emelnék fel a kezüket egy bátrabb, de mindenképpen szükséges összegre, ha már a támogatás ténye nem képezi vita tárgyát.Előterjesztés a Nógrád megyei Közoktatási Közalapítvány működési költségeinek utólagos kiegyenlítéséről

Pár szót csak erről. Ha jól tévedek arról van szó, hogy valamikor határoztak, hogy a közoktatási alapítványi tagdíjat befizetik. Nem hajtották végre se egy éve, se kettő. Most akkor erről újra kell dönteni? Nem nagy összegekről van szó, nem ez a fő kérdés. Hanem az, hogyan fordulhat elő - és nem ez az egyetlen eset - hogy kifizetetlenek maradnak ilyen tételek. Kiváncsi vagyok megkérdezi-e valaki, hogy ki a felelőse, hogy ez elmaradt. Mert ismétlen nem csak ez, hanem előző évben a teljes szemétszállítást felejteték el, ezen esztendőben is bizonyos tételeket. De a jegyzőnek - azért tartozik ide mert érinti azt az időszakot is - ezárt a kiváló munkáért "kétésfélmilliót" nem felejtettek el kifizetni.Képviselői Felajánlások (Dr. Tóth Mári képviselő Asszony felajánlása, Dr. Dobos Attila képviselő Úr felajánlása, Gál Gábor képviselő Úr felajánlása)

Az egy nemes dolog, hogy a képviselők, tiszteletdíjukról lemondva, olyan közösségi célokat támogatnak, ami egyébként nem kapott volna pénzt. Ez eddig is nemes gyakorlat volt, elsősorban Jávorka és Dobos képviselők jeleskedtek e területen. (No meg Hegedűs és Tóth, amikor nevetséges és elbukott perre kellett a városnak kifizetni a lóvét.)
       Most azonban jól látszik, hogy elkezdődött a kapmpányidőszak. És ezzel a formával, különösen, hogy erre van 6 oldalnyi papír részéletesen kiosztani, meghonosították, hogy erről a testületnek résztelesen írásos anyag alapján, hosszan elmagyarázva kelljen dönteni. Erről igen, a félmilliárdról majd nem esik ennyi szó. Azt a kormány adná, és ugye ezt most a kampányban nem lehet felhasználni.
     No mindenesetre minden támogatást bizonyára megköszönnek a támogatottak. Ez eddig rendben van. De ... 
      Például ez az a terület, amit éppen a PÜT bizottság hatáskörébe lehetne utalni. Na persze akkor szép csendben, ahogy kell, csak azok tudnának róla, akik megkapják. Szerényen, ahogy illik, és elveszne a harsány magamutogatás. Miért nem ezt választják, nem is tudom ...Előterjesztés a Nógrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelme üzemeltetési költség-hozzájárulás tárgyában

Ez is egy látszatra egyszerű ügy. Kevesebb termet vesznek igénybe, kevesebb díj jár. Miért kell ezt a testülettel tárgyaltatni, fel nem fogom. Van helyi rendelet és határozat a helyiségek bérleti díjáról, és költségtérítéséről. Abban foglaltak szerint testületi döntés nélkül eljárhat a hivatal, vagy a jegyző. Miért kell azt a látszatot kelteni, hogy párezer forintos térítési változásért mennyi sokat munkát kell a testületnek végeznie. Nem kellene! (Inkább foglalkozna az 500 millióval.) Ez nem ide való. Vagy akkor az összes hasonló is. Mert ugye volt itt bérlő az MSzP. Egyszerűen testület nélkül kidobták, pedig a szerződést a testület kötötte, nem is bonthatták volna fel egyoldalúan. Vagy Szabó Sándor ügyvéd - bérlőként - nagyobb irodába költözött. Döntött erről a testület, hogy ő meg fizessen több üzemeltetési díjat? Milyen érdekes ezekről is elfeledkeztek? Csak legyen egyenlő a mérce és a jogalkamlazás. Persze hogy meg kell szavazni, ez kérdés sem lehet. Bár ha nem szavaznák meg olyan díjat számláznának, amit nem vesz igénybe? No ezért nevetséges a szavaztatás. Mert ez egy számlázás alapján teljesítendő díj. Akkor amit nem vesz igénybe nem számláznak ki. Nem lenne egyszerűbb az élet? Előterjesztés az Extrém Légisport Egyesület kérelme terület bérlésére

Ez is egy igen különös előterjesztés. Egyrészt - mint ahogyan a bevezető tartalmazza - ez a téma nem először szerepelt, és a testület döntött arról, hogy nem adja. Akkor hány alkalommal, hányszor lehet erőltetni egy ilyen igényt. Meddig lehet fárasztani a képviselőket? Addig amíg véletlenül, vagy más okból nem lesz 6 érvényes szavazat?
      Az előterjesztés egyrészt jogsértő, másrészt képmutató. (Hamis képet mutat, mindjárt rátérek.)
      Jogsértő azért, mert van az önkormányzatnak egy vagyonrendelete. Ilyenféle tulajdonhasznosítást csak és kizárólag pályázat alapján lehet eladni bérbe adni, bármit csinálni. Ilyen pályázat nincs, eleve ki van zárva a verseny. Ez nemcsak jogsértő, hanem érthetetlen is miért kellene itt lemondani milliókról, vagy akár csak százezrekről, csupán azért, mert azt valaki kérte.
       A számított díj, amit bármikor, bárkinek ki kell fizetni - hozzáteszem évek óta nem emelkedett - 2,96 millió évente. Ezen az áron lehetne meghirdetni, és licit alapján ettől többet is ígérni.
       Ezzel szemben az áll, hogy évi 5000 forintot ajál fel az egyesület. A mellékelt szerződéstervezet is ezt tartalmazza. Milyen törvényi és jogszabályi indoka lehet ekkora eltérésnek? Nem lehet! Valóban ír a vagyonrendelet olyat, hogy fontos közérdekből eltérő összeg is megállapítható, de az eltérés ekkora semmiképpen nem lehetne. (Olyan nincs a rendeletben, hogy a pályázat is mellőzhető, ami van nem erre vonatkozik.) Mivel a szerződés 5 évre szólna, a város - no persze a következő testület kárára - lemondana 15 millió forintról. Mire és miért?
      Egyértelműen lehet állítani, hogy közérdekű célra bárki adna akára évi 6 ezer vagy 10 ezer forintot a bérletért, de sokkal többet is. Még én is! de még havonta is!
       Annak tulajdonképpen nincs jelentősége, hogy milyen célra használnak egy ingatlant. Ha bérbe veszik akkor bérleti díjat kell fizetni. Aztán a támogatandó tevékenységet támogatni. Ez meg is történik az önkormányzat nem kevés pénzzel és nem kevés természetbeni szolgáltatással támogatja az egyesületetet. Ez szerintem rendben van, megérdemlik. Itt is hozzá kell tenni, kedvelem a repülősöket, de akár kommentátorként, akár képviselőként ez nem lehet kiinduló pont, ha a vráos vagyonáról van szó. Ezen az alapon ne fizessen bérleti díjat Katona doktor, mert az egészség is közérdek? Fizet, és fizessen is, ha nem is sok a pénz, az a városnak jár.
      Egyértelmű tehát, hogy ilyen aránytalan díj nem állípítható meg. Eleve tiltva van a ptk-ban az aránytalan értékre kötött szerződés, és semmissé is nyivánítható. Ez a gagyi esete. Az a szerződés amelyben 1 kilo aranyat adnának el 5000 forintért, érvénytelen. No pedig itt erről van szó.
      Ha már bérbeadás kerül szóba - bármilyen áron is, csak és kizárólag a határozatlan idejű, felmondási idővel felmondható szerződés az ami elképzelhető. Különös tekintettel a következő testületek esetleg tényleg átgondolt városfejlesztési terveire. Mert elképzelhető, hogy szükség lenne a területre. Ne má, hogy ne mondhassa fel. (Vagy az aránytalanság miatt amúgy is megteheti.) Tehát csakis határozatlan idővel és felmondási idő kikötésével felmondási lehetőséggel.
      Következő kérdés, hogy az egysületet egy bejegyzett jogi froma. Nem közhasznúnak van bejegyezve. Gyakorlatilag bármit tehet, amit egy gazdasági társaság. Üzleti tevékenységet is folytathat, Dolgozót foglalkoztathat, bevételekre tehet szert, bérbe is adhat. Pl. a hangárban egyes repülősöknek, nem ekkora összegért. Itt tehát nincs jelentősége a tevékenység milyenségének. Tudjuk a repülősport nem olcsó, de nem gondolom, hogy 15 millióval ilyenmódon kellene támogatni, ha a városnak más fontos célra sincs pénze.
      Kedvezményt jómag is el tudok kézelni. Például, hogy a területet nem kizárólagos használatra kapnák, és nem is kerítenék be. Akkor olyanként használnák, mint a laktanyában bármelyik bérlő a területet. Átjárásra, de más is átjárhat rajta. Nem hiszem, hogy ez sértené a valódi sport érdekeket. Mindjárt 1,6 millióval kevesebb lenne a fizetnivaló, gyakorlatilag azonos használati jog mellett. Miért is kellene kizárólagosan 3000 m2 terület?
      Még azt is el tudom képzelni, hogy a hangár bérletében kapnak kedvezményt a számított 1.4 millió éves díjból. A városnak megérhet - a többi támogatáson túl - mondjuk 400 ezer forintról lemondani, ha nem lenne magasabb áron igénylő. Legyen! És az évi 1 milliót viszont fizesse be. Mert aki ott tartja a sárkányrepülőjét, más gépét, biztosan részt is vállal a díjból, amikor egy garázsért többet kérenek egy hónapra, mint amennyiért egy egész hangárt adnának bérbe egy eszetendőben. Természetesen, hogy a bérlő a felújításokat saját kozkázatára végzi, és amit beépített, azt elvihetei. Vagy ha a városnak az hasznos lehet a megállapodás felbontásakor elszámolhatja. (ez egyesség és leírt megállapodás kérdése)
      És még azt is el tudom képzelni, hogy kölcsönös kötelezettségek vállalása nélkül akár díjmentesen kapja használatba a hangárt és közös használatra a területet. Úgy, hogy azt a város bármikor más célra igénybeveheti. Ez olcsó, de nem annyira jó, viszont mindenkinek kedvező. És mint sportegyesület ki lehet jelölni kezelői joggal.  Ennek is megvannak a jogi formulái, hasonlót javasoltam az íjászok esetében is és ilyen alapon használnak pályát a labdarúgók. Igaz ez esetben meg kell határozni a kezelés alapján végezhető célokat, paramétereket, de ez egy járható út a sportszervezet támogatására (ha valóban sportszervezetként is be van jegyezve, igazolt sportolói lennének, és országos rendszerű versenyben versenyezve Rétság hírnevét öregbítenék. Úgy tudom ilyen nincs.)
      Ha ez a szerződés a tervezett szerint létrejönne, azonnal lenne a teljes laktanyára jelentkező - már volt is és ők se kaptak - nagybetonra, teniszpályára, egyéb területekre. Meg is lehetne indokolni, és a 2 milliárdot érő közvagyonból olyan szépen bejöhetne évi akár 25000 forint, igen akár huszonötezet forint bevétel is mint a világ. Hogy milliókat kellene bevételezni, hiszen ezért vette meg a város az senkit nem érdekel, ezen pénzeket ki lehet dobni?Folytatás lehet hogy még lesz. A kommentárok feldolgozásuk, beérkezésük szerint kerülnek fel. Nem feltétlenül a napirendek sorrendjében. Érdemes visszalapozni a frissebben felkerültek elolvasásához.

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-