Kukadíj helyett kommunális adó


Rétság Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2 ízben is tárgyalt a települési szilárd hulladék elszállítási díjának új elszámolási módjáról.
     Változás az eddigiekkel szemben, hogy ezentúl nem kell szemétszállítási díj címén csekkeket befizetni. Persze a szolgáltatás továbbra sem ingyenes. Annak ellenértékét a képviselő-testület döntése szerint beépítették a kommunkáis adóba, amely 2007. január 1-től évi 8500 Ft ingatlanonként.
     Fontos infromáció, hogy a fenti változás miatt átalakult a kedvezmény rendszere is. A rendelet alapján a kisjövedelmű egyedülélők, vagy a családban élők, de rendkívül alacsony jövedelemmel rendelkezők részesülhetnek kedvezményben.
     Ugyancsak fontos információ, hogy a kedvezmény nem automatikusan jár, hanem azt írásban kell kérni a polgármesteri hivatalban. A kérelem benyújtásának határideje minden év január 31. Aki tehát a rendelet szerinti kedvezményre jogosult ezen időpontig jelentheti be. Késedelmes bejelentésre nem adható kedvezmény.
     Üresen álló ingatlanra, vagy telekre kedvezmény nem állapítható meg, tehát ezek is adókötelesek a kommunkális adó fenti tételével.
     Cégeknek, vállalkozásoknak a vonatkozó jogszabályok szerint továbbra is külön szerződést kell kötni hulladék elszállítására jogosult szolgáltatóval a nem lakossági hulladék elszállítására.
 

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-