Felhívás a szemétszállítás változásáról

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 


Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város tisztaságának, a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében több változást vezet be a szemétszállítás tekintetében. A bővített szolgáltatások külön térítési díj nélkül biztosítja a lakosok számára a környezetkímélő hulladékgyűjtést. Ugyanakkor a kialakult egyéni - városképet rontó, közérzetet bántó - szokások miatt szükségessé vált a szemétszállítások időpontjainak szigorú meghatározása.

Változások 2007. január 1-től:

  • A fagallyak és növényi hulladékok elszállítását az önkormányzat minden hó első hétfőjén biztosítja. Ezeket a hulladékokat a szállítást megelőző napon lehet összekötve, szállításra alkalmas állapotban az ingatlanok előtti közterületre kihelyezni, úgy, hogy a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza.
  • A szelektív hulladékgyűjtés lehetősége kibővül. Az Uránusz Kft-nél (Rétság, Kossuth u. 55.) térítési díj fizetése nélkül igényelhető speciális gyűjtőzsákokba papír, műanyag fólia, üres ásványvizes, üdítős és étolajos műanyag palack, mosószeres doboz, fém konzerv, - és üdítős és sörös doboz gyűjthető. A speciális zsákokban csak a felsorolt csomagoló anyagok – kimosott, tiszta állapotban -  helyezhetők el, egyéb háztartási hulladék nem. A zsákok szállítását minden hónap utolsó hétfőjén végzi el az Uránusz Kft. A zsákokat a szállítást megelőző napon lehet az ingatlanok előtti közterületre kihelyezni, úgy, hogy a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza.
Továbbra is évi két alakalommal (tavasszal és ősszel) lesz lomtalanítás. Lomtalanítás keretében a háztartásban feleslegessé vált tárgyak - veszélyes hulladék kivételével – elszállítására kerül sor.
Az Uránusz Kft telephelyével szemben folyamatosan a lakosság rendelkezésére áll egy konténer, melybe kizárólag építési törmelék (sitt) helyezhető el. Minden más hulladék konténerbe helyezése szigorúan tilos!
     Tájékoztatom Önt, hogy a Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportjától térítésmentesen kölcsönvehető egy ágaprító gép, melyet az előre meghatározott feltételekkel bármely rétsági lakos igényelhet.
     A felsorolt intézkedések a város érdekében, díjemelés nélkül kerülnek bevezetésre, megtartásra. A hulladék közterületen történő elhelyezésének időpontja minden ingatlantulajdonos számára kötelezően betartandó. Aki a felsorolt időpontoktól eltérő napon helyezi el a közterületen a hulladékot, vagy a gyűjtőedényt nem az előírásoknak megfelelően használja, szankcióra számíthat.
     A kötelező szemétszállítás lakásonként továbbra is egy 110 l-es kuka heti egy alkalommal történő ürítésre terjed ki, melyet 2007. január 1-től a szolgáltató szigorúan betart. Amennyiben a háztartásban keletkező, szelektív hulladéknak nem minősülő szemét nem fér el az 1 db 110 l-es gyűjtőedényben, a többlethulladék csak az Uránusz Kft-nél 160 Ft/db áron beszerezhető "URÁNUSZ KFT" felirattal ellátott zsákban helyezhető el.
     További változás az is, hogy a szemétszállítási díjat nem kell külön megfizetni. Egyszerűsítésre került a díjfizetés úgy, hogy az eddig külön fizetendő szolgáltatási díj összege 2007. január 1-től beépítésre került a magánszemélyek kommunális adójába. 
    Tisztelt Ingatlantulajdonos! Kérjük, vegye igénybe a szemétszállítás bővített szolgáltatásait. Szeretnénk, ha városunk folyamatosan tiszta és rendezett lenne. Környezetünk védelme mindannyiunk felelőssége!
Rétság, 2006. december 20.
Polgármesteri Hivatal
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-