Az életet tanította - Végh Károly kántortanító élete
Jegyzetek
 
1. Ma Sturovó (Szlovákia)
2. Ma Léla (Szlovákia)
3. 1903. május l-től - 1906. július l-ig
4. Végh Károly: Tipi-tapi meg a társai (Kézirat)
5. Nógrád-Honti Kultúra (a továbbiakban: NHK) 1932. május hó 56. o.
6. NRK 1938. aug.-szept. 159. és 174. o.
7. Környei József: Végh Károly Nógrádi Kultúra, 1939. június
8. Báró Wodianer Albert által alapított, tanítóknak rendszeresített jutalomdíj
9. Nógrádi Kultúra 1943. november
10. Környei: i. m.
11. NRK 1930. május, Litván írása
12. Végh Károly: Vezérfonal NRK 1937. december
13. Végh Károly: i. m.
14. NRK 1935. júl-aug., illetve 1936. jú1.-aug.
15. Végh Károly: Jellemfejlesztés az elemi iskolában NRK 1935. január 
16. 16. NRK 1931. november 145. o.
17. NRK 1936. április 46. o.
18. NRK 1935. szeptember 88. o.
19. Természettan a magyar vasutak utazó személyzetének jótékonysági országos egyesülete által fenntartott tanfolyamok számára. Budapest, 1914. a vasúti szakirodalmi vállalat kiadása.
20. Vegytan és természettan az osztott és részben osztott katholikus elemi népiskolák V.- VI. osztálya számára, Budapest 1928.
21. p1. Olvasó és tankönyv kath. gazdasági és általános fiú- és leánytovábbképző iskolák számára III. évfolyam Budapest 1929,
22. Környei: i. m.
23. Forgatókönyv V. J. tulajdonában
24. NRK 1030. április 65. o. Színre került: Végh Károly: Szent anyaföld Című népszínműve.
25. Végh Károly: Visszajönnek a harangok, ifjúsági színmű négy fel vonásban. Kondor Sándor nyomdája Balassagyarmat 1922. A szerzőkiadása.
26. NRK 1930. május 82. o.
27. Madarak és fák napja Diósjenőn NRK 1934. jú1.-aug. 84. o.
28. Litván (László István): Délnógrád kultúrkiállítása Diósjenőn 1937. május 104, 113-114. o.
29 Végh Károly: Megnyitóbeszéd a Nógrádjárási Tanítókör ülésére 1943. április 19. NRK 1934. máj. 52.
30. A diósjenői képviselőtestület 1920. január 22-i ülésének jegyzőkönyvébő1. Nógrád Megyei Levéltár balassagyarmati részlege.
31. A diósjenői téli gazdasági tanfolyam záróvizsgája NRK 1935. márc. 36. o. 32. Környei: i. m. 33. NHK 1939. február 46.o.
32. Nógrád-Honti Kultúra
33. Nógrád-Honti Kultúra
34. A faiskola árjegyzéke
35. Hetényi Rezső főszolgabíró visszaemlékezése: Így is lehetett címmel, kézirat.
36. Magyar Tanítójelöltek Lapja
37. Az „Árva Péter” c. mesedráma megjelent a „Muzsikus Peti” című darab pedig a Bábjáték Kultúra 2. szám, 1948. májusában

<<< Előző fejezet
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-