Az életet tanította - Végh Károly kántortanító élete
Bevezető
Nagyapám emlékezetére, hogy unokáim is tanulhassanak belőle.
Az életet tanította
Végh Károly kántortanító élete

Végh József
Diósjenő, 2005.

Bevezető

2003. tavaszán egy megtisztelő felkérésnek tehettem eleget: nevezetesen, hogy tartsak egy előadást Balassagyarmaton, a Városi Könyvtár kereteiben működő Csillagházban, a 120 évvel ezelőtt született tankönyvíró, kántortanító nagyapám, Végh Károly emlékezetére, s hogy ennek apropóján szóljak a családomhoz tartozó pedagógus-dinasztia tagjairól. Szívesen vállaltam a feladatot, hisz úgy gondolom, hogy az is utódok dolga, hogy ápolják felmenőik emlékezetét.
     Bár az apai ágon élt nagyapám révén került szóba a történet, a teljesség kedvéért hozzá kell tennünk, hogy anyai ágon visszatekintve is találunk pedagógusokat a felmenők között. Tanítónő volt például anyai nagyanyám, Szenttoronyi Jánosné, született Szarvassy Erzsébet, sőt az ő nagynénje volt az a Szarvassy Margit tanítónő, akinek Gárdonyi Géza udvarolt egykoron, s akinek révén kapcsolatba barátságba került a Jókai, Bródy, Feszty családokkal. Ha innen számítjuk a leszármazási sort, akkor már leányom, Zsuzsanna az ötödik generációt képviseli a pedagógus dinasztiában. E kitérő után térjünk vissza Végh Károly történetéhez!
     Értékválsággal, a hagyományos emberi kapcsolatok felbolydulásával, a szabályozó normarendszer hiányával küszködő korunkban nagy szükség van az azonosságtudat új minőségű megszervezésére. Az új identitásra való törekvés érzékelhető a társadalmi munkamegosztás minden területén. A pedagógus szakma jelenkori útkeresése, a jogszabályi keretek által biztosított szakmai önállóság és pedagógiai műhelymunka feltételrendszere szükségszerűen veti föl a szakmai azonosságtudat megerősödését, az ehhez nélkülözhetetlen mintakövetés igényét. Ez a szükséglet nem jelent mást, mint a maradandó értékű szakmai hagyományok szerves folytatását.
A magyar pedagógiatörténet - ezen belül Nógrád megye múltja - bővelkedik a klasszikus érvényű pedagógus életutakban, példamutató tanítói teljesítményekben. E gazdag példatárból ezúttal Végh Károly, volt diósjenői tanítónak, egy pedagógusdinasztia megalapítójának életútjával ismerkedhetünk meg.
     Életművét vázlatosan összegezve egy olyan személyiség bontakozik ki előttünk, aki századunk első felének történelmi körülményei között volt képes szűkebb közösségeit éltetni, települését támogatni. Az itt végzett munka eredményével járult hozzá haszonnal népének, nemzetének, s ezen keresztül az egész emberiségnek az előmeneteléhez.

<<< Előző fejezet
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-