Rendeletek társadalmi véleményezésre
2012.09.10.
Add a Facebook-hozAdd a Twitter-hezAdd az iWiW-hez
-
A demokrácia alapelve, hogy azok a kiválasztottak, akik egy település képviseletére kaptak felhatalmazást a lakosság érdekében hozzák döntéseiket. Minderről pedig megfelelő fórumokon számoljanak is be, adjanak tájékoztatást. Ez evidenciának tűnik ugyan de a megvalósulás sok helyen torzul, hagyhat kivánnivalót maga után. 
     Ennek egyik módja a helyben lakók bevonása az őket jelentősen érintő rendeletek megalkotásába. Előzőleg is voltak tervezetek nyilvánosságra bocsátva. Ezekhez érkeztek is véleméynek, bár azt nem lehet mondani, hogy tömegével. Az viszont igaz, hogy aki eljuttatta javaslatát azok között komoly és megfontalandó észervételek voltak, amelyeket a képviselő-testület a döntésnél figyelembe is vett. Érdemes tehát elolvasni a tervezeteket, és véleményt mondani. Márcsak azért is, mert most két olyan tervezet "van nyitva" amely mindenkit érint valahogyan.

Mit véleményezhetnek a választók?
     Most két helyi jogszabálytervezet is van, amelyhez a képviselő-testület kéri a lakosság véleményét. Itt is javasoljuk, hogy ezeket a Tisztelt Olvasó tekintse át, és véleményét írja meg.

  • Egyik rendelet-tervezet a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szól. Ennek a rendeletnek, és a vele kapcsolatos törvényeknek igen kalandos a sorsa. Több központi jogszabály változása után azonban ismét lehetősége és kötelessége ilyen helyi normát alkotni a településeknek.
    Sok-sok észrevétel lehet a helyben lakók részéről. Már csak azért is, mert itt vannak leírt normák, amelyeket - elfogadás után - mindenkinek be kell tartani. Aztán vannak előírások, amelyeket sokan szigorúnak tekintenek, mások pedig még keményebb megkötéseket szeretnének. Akik pedig a végül - a település közössége érdekében - kialakult szabályokat nem tartják be, bírságolhatók. Noha nem a büntetés a cél, hanem az, hogy a lakók egymással békésen tudjanak együtt élni, a többség érdekének figyelembevételével. 
    Hozzászólni a leírtakhoz is lehet, de újabb javaslatok is bekerülhetnek. Néhány területet említenék, ami talán ösztönöz arra, hogy fellapozzák, és véleményt írjanak. Ilyenek pl az ingatlanok környékének takarítási kérdései, az állatartással kapcsolatos előírások, a közterületek használata a parkolástól lezdve az idegen anyagok lerakásáig, a parkrongálások, a kutyák "sétáltatása", a zajjal járó tevékenységek esti, éjszakai korlátozása, és hasonlók. Valóban mindenkit érint valahogyan.
  • A másik rendelet tervezete nem tűnik annyira izgalmasnak, de azért érdemes ebbe is beleszólni. A téma a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szól. Lehet hogy ez nem túl izgalmas, hiszen nem valószínű, hogy városunkban pánikszerű átnevezések lennének. De azért van itt is véleményezni való. Mi legyen egy újonnan beékelt telek esetében a mögötte lévő számokkal? Kinek a költsége a házszámtábla? Milyen gyakran lehessen változtatni utcanevet? Ki kezdeméynezhet ilyen közterület-elnevezést, vagy változtatást. Kinek a véleményét kell kikérni egy utcanév bevezetésénél, vagy változtatásánál? (minden rétsági, avgy csak az érintettek?) Bizony láttunk rá példát, hogy egyes településeken a nem körültekintően véghezvitt átnevezések, átszámozások sok-sok utánajárásba és költségbe került az ott lakóknak, mire minden iraton, minden hivatalban átvezetik az új adatokat. A tervezet arról szól, hogyan lehet legoptimálisabban megoldani ezen kérdéseket, és kezelni az újonnan kialakult helyzeteket. Végsősoron mindenkit érint (vagy adotte setben érinthet) ez is.
Hogyan lehet véleményezni?
      Az első, ami fontos a határidő, hiszen csak az időben beérkezett vélemények kerülnek feldolgozásra. A közzétett tervezetek esetében ez szeptember 30-i beérkezést jelent. Eddig lehet véleményeket, javaslatokat eljuttatni a polgármesteri hivatalba.
      Legegyszerűbben interneten lehet javaslatokat tenni. Erre a célra létre lett hozva egy e-mail cím velemeny@retsag.hu postafiókkal. Az ide küldött anyagok feldfolgozása is könyebb, hiszen már elektronikusan érkeznek be. Akinek erre nincs módja, a polgármesteri hivatalba papír alapon is benyújthatja véleményét, vagy postán is elküldheti. Ez esetben javasolt a borítékon feltüntetni, "társadalmi véleményezés" szöveget. Lényeges a beérkezési határidő betartása! (posta esetén nem a bélyegző, hanem a beérkezési dátum!)
      Fontos, hogy csak névvel beérkezett vélemények kerülnek feldolgozásra. Névtelen javaslatok figyelmen kívül lesznek hagyva. (ez garabóntálja, hogy rétságiak szólnak hozzá a saját ügyeikhez) Természetesen a véleményezők adatait a vonatkozó adatvédelmi szabályok szerint kezeli a hivatal.

Mi lesz a beérkezett véleményekkel?
     Jogos a kérdés, hogy minden javaslat beépítésre kerül? Ez szinte lehetetlen, hiszen egymásnak ellentmondó javaslatok is érkezhetnek. Azt viszont lehet állítani, hogy minden vélemény figyelembevételre kerül a vitában. Azokat feldolgozva összefoglaló jelentést készít a jegyző, és ennek alapján javasolja a tervezet módosítását. A testület pedig a szavazásnál az elfogadható véleményekkel kiegészített rendeletet szavazza meg. Tehát minden vélemény a vita részét képezi, és annak alapján épül be a rendeletbe.
     Maga az összefoglaló nyilvános, az a következő előterjesztés része. Arra azonban nem számíthat a véleményező, esetlegesen kifogást emelő, hogy beadott iratára konkrét válaszlevelet kap. Ez a forma ezt nem teszi lehetővé. Konkrét panaszokban nem lehet ilyen módon beadványokat érvényesíteni.  Ha ilyen panasza, közérdekű javaslata van valakinek, akkor ahhoz más beadványformát kell választani.

Befejezésül
     Úgy gondolom, hogy ismét egy lehetőség, amivel érdemes élni. Szerintem szüksége is, hogy akinek van hozzáfűznivalója a tervezethez azt tegye meg! Magam nevében kíváncsian várom a véleményeket. Ezzel együtt azt, hogy a demokrácia bővítésének ezen új lehetőségével hogyan kíván élni városunk lakossága, a bármilyen módon érintett választó.

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-