Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7. számú JEGYZŐKÖNYV kivonata
Készült: 2007. március 29. napján megtartott zárt ülés határozata
36/2007.  ( III. 29.)  számú  határozat
Rétság Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  2007. április 1. napjától  határozatlan időre Huszár Zoltán, Budapest, Dorozsmai u. 206. szám alatti  lakost   kinevezi  Rétság  Város  jegyzőjének.. 
A körzetközponti  jegyző Bánk  és Tolmács községek vonatkozásában  körjegyzői feladatot is ellát. 
Havi bruttó illetményét  a köztisztviselők jogállásáról szóló  1992. évi  XXIII. tv. 45. § (1) bekezdés d) pontja,  46. § (3) bekezdés d) pontja, valamint (7) bekezdése  alapján  az  alábbiak szerint állapítja meg. 
- alapilletmény (illetményalap  8,25-szorosa) 303.600 Ft, 
- vezetői pótlékát ( alapilletmény 40 %-a)      121.440 Ft 
- körjegyzői pótlék (alapilletmény  10 %-a)      30.360 Ft
összes havi bruttó illetmény:                               455.400 Ft

Felkéri a polgármestert  a kinevezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. 
Határidő:   szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán 
polgármester
 Kapecska Ferencné
jegyző
Kiadmány hitelül:
Dósa Lászlóné 
      adm.
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-