RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6. számú JEGYZŐKÖNYVE 
Készült: 2004. április 29. napján megtartott testületi ülésen
Jelen vannak: 
12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján  Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Bulejka András csoportvezető, Lichtenberger Edit jkv. vezető, Szabó János tü.alezredes 
Fábián János tü. őrnagy, Czibak Miklós elnök, 15 fő vendég
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Dr. Katona Ernő alpolgármester, Mocsári Gergely és Pusztai Edgár képviselők később érkeznek az ülésre. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Napirend előtt:

1./ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: 38/2004. számú határozattal kapcsolatban kérdezi, hogy a Művelődési Ház pályázata az Európai Uniós csatlakozásra milyen eredménnyel járt? A május 1-i előkészületekről szeretne néhány dolgot hallani. 
Kapecska Ferencné jegyző: Május 1-i rendezvény támogatására benyújtott pályázaton sajnos nem nyertünk. Az értesítés szerint a pályázat szakmailag megfelelő volt, de az igen sok pályázó, illetve keret nagysága miatt az nem tudták támogatni. A másik, az Európai Uniót népszerűsítő pályázat a 38/2004. számú határozat alapján került benyújtásra, melynek eredményéről még nincs információnk.
Girasek Károly képviselő: A rendezési tervünket az önkormányzat jóváhagyta. Szeretném megtekinteni a térképet a tűzoltó szertár előtti kivezető útra vonatkozóan. Legyen módja a képviselő-testületnek a hiteles rendezési tervet megnézni amin már minden át van vezetve. A 16/2004. határozatnál leírtak ellentmondásosak a kiemelt feladatokkal kapcsolatos előterjesztésben rögzítettekkel. A 34 ha hol a Földalaphoz, hol pedig a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozik. A május 1-i rendezvény pályázathoz el kell mondani, hogy a környező településeken mindenhol nyertek, csak a rétsági pályázat nem. Az anyag nagyon precízen és időben elkészítésre került, és nagyon csodálkozik, hogy mégsem nyert. Azt tapasztalata, hogy a Művelődési Központ által készített és benyújtott pályázatok elég jó arányba nyernek, míg az önkormányzat testülete által, a polgármester aláírásával benyújtottak nem elég kifogás az, hogy nem volt elég keret, ha a környező települések nyertek, csak mi nem, ebből bizonyos következtetéseket le lehet vonni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szinte valamennyi a művelődési intézmény által jól megírt pályázatot jórészt a polgármester írja alá. Vissza lehet keresni az interneten is jól nyomon követhető, hogy más városok sem nyertek, pl. Vác városa sem nyert. Általában a szegényebb sorsú, a 2000 fő alatti települések kaptak pénzt. Nem fogadom el, amit te lebegtettél.
Kapecska Ferencné jegyző: Pályázat kapcsán külön kategóriát képeztek a kisebb települések és külön a városok. Azt írták, hogy a pályázat megfelelő szakmai szinten és hibátlanul volt elkészítve, de nagyon sok önkormányzat pályázott, ezért most nem állt módjukban támogatni.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: A helyi iparűzési adó tervezet megszüntetésével kapcsolatos beadványunkra érkezett válaszokat szeretném egy picit értékelni. Nem volt hiábavaló ez a beadvány. Feltételezem, hogy más települések is élhettek hasonló beadvánnyal. Számomra is megnyugtató, hogy legilletékesebbek is egyetértettek azzal a felvetéssel, hogy ennek megszüntetése a településeket lehetetlen helyzetbe hozná. A pénzügyminiszter válaszában is közölte, hogy messzemenően figyelembe veszi ezeket az érdekeket, és a miniszterelnök kabinetfőnök válasza is arra utal, hogy az egyes kijelentések kapcsán keletkezett feketefelhő oszladozni fog, és ez Rétság jövője szempontjából nagyon nem mindegy. Furcsának tartom, hogy a 10 megyei országgyűlési képviselőnek küldött levelére Balla úr és Urbán úr válaszra sem méltatott. Talán nekik kellet volna elsőként válaszolni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.

2./ Tájékoztató a két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Havas Vilmosné képviselő: Március 21-i, német közszolgálati rádiónak adott polgármesteri nyilatkozattal kapcsolatban érdeklődik. Milyen kérdések merültek fel, hiszen most nagyon rossz példaként van feltüntetve Magyarország a külföld szemében és a videofelvételeket 130 országban közvetítik. Még Szlovákia is sokkal jobb helyzetben van, mint mi. Erről a kistérségről milyen kérdések hangzottak el, és milyen szinten tüntetik fel Rétságot és környékét.
Girasek Károly képviselő: Mikor jelent meg a helyreigazítás a Népszabadságban megjelent cikkel kapcsolatosan? Az interneten még a mai nap is olvasható ez az ominózus cikk. Március 23-án sokat sejtető és semmi konkrétumot nem mondó mondat szerepel a tájékoztatóban. Kit tájékoztat Spektiva 2000 kft? Ki, mit és kit hogyan tájékoztatott ezt itt a kérdés. Milyen írásbeli nyomai vannak ennek az üzenetváltásnak, mert a szó elszáll az írás viszont megmarad. Kistérségi szervezésben videóra rögzítették a polgármester néhány mondatos üdvözlő beszédét az Európai Uniós csatlakozás alkalmával. Az a kérdésem mit is mondott a polgármester úr, azt a frappáns 2-3 mondatot, ami egyedi és csak Rétságra jellemző és nem közhely. Az SzMSz szerint módosítottuk a Polgármesteri Hivatal struktúráját és új munkatársak felvételének lehetőségét biztosítottuk. Hogyan történt meg az álláshelyek betöltése? Az építésügyi hatóság és gyámhivatal munkatársai és beálltak?
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Kistérségi társulás projektgazda szerepét hogyan kell értelmezni és érinti-e ez a saját településünket.
Mezőfi Zoltán polgármester: A német rádióval kapcsolatosan értem az aggályt. Lombos István balassagyarmati polgármesterrel közösen lettünk felkérve a nyilatkozatra, különös tekintettel a turisztikai lehetőségek és esetleges ipari és kereskedelmi befektetési lehetőségekre vonatkozóan. Nem tudok arról, hogy negatív visszhangja lett volna ennek egyébként ez egy észak – német közszolgálati rádió volt, aki ezt a beszélgetést rögzítette. Nem jelent meg a helyesbítés a népszabadságban. Spektiva által kért buszforduló költségéinek felmérésére Bulejka úrral közösen készítettek kalkulációt és egy skiccet, amit a bizottság is tárgyalta több mint egy hónappal ezelőtt. Ebben nincsen előrelépés de, ha lesz, akkor értesíteni fogom a bizottságot, hogy mi a kérése a Spektiva Kft-nek. Girasek úrnak arra kérdésére válaszolva, hogy mit mondott a polgármester azon az archiváláson a videóra, javaslom nézd meg és akkor megkapod a választ. Egyébként nem volt kikötés hogy településsel kapcsolatos legyen. Szó szerint nem fogom tudni ezt felidézni, de ha nagyon ragaszkodsz hozzá, megpróbálom. Bibó Istvántól idéztem néhány mondatát.
Kapecska Ferencné jegyző: Március 1-től engedélyezte a képviselő-testület a SzMSZ módosításával és a költésvetésben a keret biztosításával a gyámhivatali létszám és az építésügyi részfoglalkoztatású munkakör 8 órásra történő kiegészítését. A kiemelt gyámügyi ügyintézői munkakör betöltésének jogszabályban előírt feltétele jogi, államigazgatási főiskolai végzettség, vagy pedagógusi végzettség és három éves gyermekvédelmi tapasztalat. Négy pályázó volt. A szakmai felügyeletet ellátó Megyei Gyámhivatal vezetője is részt vett a meghallgatásokon. A képesítési előírások a gyámhivatal vezetőjének javaslatát figyelembe Keresztes Zsuzsanna került kinevezésre és április 15-től. Egyetemi végzettsége mellett több mint 3 év gyermekvédelmi gyakorlattal rendelkezik, és a Megyei Gyámhivatal, mint szakmai felügyeletet ellátó közvetlen szerv a kinevezését javasolta. Az építésügynél sajnos sokkal rosszabb a helyzet, még a korábbinál is rosszabb. Kramlik Kornélia, aki időközben megszerezte a felsőfokú végzettséget és eddig négy órában volt alkalmazva, jogviszonyát felmondta. Interneten is közzétett pályázati felhívásra 1 fő jelentkezett, aki viszont csak mellékfoglalkozásként minimális részmunkaidőt kíván vállalni. Több megkeresett, megfelelő képzettséggel rendelkező személlyel folytatott tárgyalás eredménytelen volt.
/Dr. Katona Ernő alpolgármester úr megérkezett./ 
Mezőfi Zoltán polgármester: Iskola, óvoda pályázat projektgazda tartalmára vonatkozóan is hangzott el kérdés. Mint ismeretes a kormányzati, illetve regionális pályázati felhívás alapján az alapfokú oktatási intézmények felújítására vonatkozóan is van kistérségi pályázati lehetőség. Jelen pillanatban Rétság város projektgazdaként szerepel, ami azt jelenti, hogy a környező településekkel összefogva kell elkészíteni a projekt tervet. Bulejka András elkészítette a 6 település előzetes projekt tervét, ami Megyei Területfejlesztési ügynökségnek megküldésre került. Gyakorlatilag a kistérségi társulás Rétság várost, mint központot jelölte ki projektgazdának az alapfokú oktatási intézmények felújításának koordinálásában.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: A mi intézményeinket érinti e vagy sem? Mezőfi Zoltán polgármester: Természetesen a mi oktatási intézményeink szerepelnek. Csak úgy tudunk pályázni, ha több település együttesen összefog, és mikro-térségi szinten együttesen adja be a pályázatot. Ezt kell összefogni a projektgazdának. Ha nincsen projektgazda akkor nem adhatunk be sem mi sem más település pályázatot. Természetesen abban a pillanatban mikor elbírálásra kerülnek a pályázatok a szerződéskötés már az adott települések oktatási intézményeivel, illetve önkormányzataival történik. Az óvoda és iskola felújítás sorskérdés lesz településünkön.
Girasek Károly képviselő: Egyre nehezebben viseli, hogy a kérdéseire nem kap egyenes választ. A Spektiva 2000 Kft-nél miféle dokumentáció született. A következő fogadóórán szeretném megtekinteni az ezzel kapcsolatos írásbeli dokumentációt. Minden képviselőnek joga van az irattári anyagba betekinteni. Nem feltételezem, hogy írások nem születtek, mert az nagyon nagy hiba lenne, megengedhetetlen, hogy ilyen fontos horderejű kérdésben ne szülessenek írásbeli emlékeztetők. Más helyen, ha tárgyaláson valamilyen ígéret elhangzik, azt leírják, és emlékeztetőként elküldik a másik félnek is. Nem lehet, hogy két fél között tárgyalás írás nélkül marad. Nem kaptam választ, hogy hány ilyen írásos emlékeztető, kérvény, levél készült, és mi áll benne. Szeretném megtekinteni a következő ülésen. A Népszabadságban írásban kell közzé tenni a helyreigazítást, ha erre nem került sor, azt jelenti, egyet ért az abban foglaltakkal. Az építész új munkatárs beállítással kapcsolatban elmondottak rossz hírt jelentenek, a gyámhivatali létszám betöltésének örülök. Csodálkozva hallom, hogy az engedélyezett létszámbővítés ellenére rosszabb helyzet következett be. Az építési hatóság elérhetősége miatt sok a panasz, az ügyintéző ügyfélfogadási időben sem található a hivatalban.
Mezőfi Zoltán polgármester: Girasek úr megígérte megnézni a videofelvételt. Ez nem arra készült, hogy ország világ lássa, hanem arra hogy archiválják. Én magam Bibó István szavait idéztem hogy a Európai Uniós csatlakozás nem ma kezdődött hanem 1100 évvel ezelőtt, Szent István királyunk első államalapító tevékenységénél. Bibó István szavait kértem segítségül, mivel azt gondoltam, hogy ez a legfrappánsabb, hogy a magyar történelem semmiből sem áll csak a szakadatlan felzárkózási kísérletekből. Abbéli reményem szerint idéztem ezt, hogy végére értünk a kísérlet sorozatnak. A hivatal működése a jegyzőasszony kompetenciája, a jegyzőasszony kimerítően konzultált a feljebbviteli hatóságoknál, az állás meg lett hirdetve, hogy ilyen helyzetbe kerültünk azért nem a jegyzőasszony és a hivatal hibája. Szakember ellátottság kérdésében és a fizetési kategóriákat tekintve vannak még kérdőjelek. Nem a képviselő-testület dolga az, hogy ezt bírálja, bármikor szívesen adunk felvilágosítást. A Spektiva 2000 Kft részére, amit elküldött faxon, az a pár mondat az irattárban megtalálható.
Girasek Károly képviselő: Nem előkészített dokumentált anyag a Spektiva 2000 Kft. Komolyan utána akar nézni, hogy ki mit ígért és vállalt. A hivatalban ügyfeles napokon az ügyintéző legyen a munkahelyén, mivel áldatlan állapotok vannak, igen is tartozik a képviselő-testületre.
Dr. Tóth Mária képviselő: Számomra érthetetlen, hogy többen kifejezetten kértük, hogy az új munkatárs rétsági lakos legyen. Miért nem rétsági lakos lett alkalmazva a gyámhivatalnál, mivel úgy tudom, hogy többen jelentkeztek Rétságról megfelelő végzettséggel, képesítéssel, és gyakorlattal. Felháborítónak tartom, szerintem ez a hely valakinek meg lett csinálva. A munkáltató az önkormányzat, kifejezetten nem értem, miért nem hatottál oda, hogy rétsági pedagógust vegyél fel. A salgótarjáni szakember álláspontja az egyik vélemény, a másik meg a miénk. Nagy a munkanélküliség Rétságon a szakemberek pedig máshová utaznak dolgozni, ennek ellenére a gyámhivatalhoz mégsem rétsági lett felvéve Nelli pedig miért lett elengedve? Rosszul állnak a dolgok, sürgősen fel kell venni valakit, nem hiszem, hogy nincs jelentkező, nem olyan alacsonyak a köztisztviselői bérek.
Kapecska Ferencné jegyző: A kiemelt gyámügyi feladatok ellátásánál, melybe a gyámhivatal is tartozik, előírás a felsőfokú végzettség és a 3 éves szakmai gyakorlat. A másik két rétsági jelentkezőnek a 3 éves gyermekvédelmi gyakorlata nem volt meg. A meghallgatáson a megyei gyámhivatal vezetője itt volt. Felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben a képesítés előírás figyelmen kívül hagyásával kerül sor kinevezésre, kezdeményezi a testületnél az eljárást. A köztisztviselő jogosult jogviszonyának felmondására, azt megakadályozni nem lehet, a felmondási idő letöltéséhez a munkáltató ragaszkodhat. Továbbra is keressük a képesített előírásoknak megfelelő építési ügyintézőt.
Patterman Józsefné képviselő: Szerette volna megkérdezni, hogy a második gyámügyi ügyintézőt felvették akkor Laczkó Zoltán nem volt ilyen szigorú, mert azt hiszem, hogy nem volt meg a 3 éves gyámügyi gyakorlata a Marikának.
Dr. Tóth Mária képviselő: Felháborítónak tartja, hogy 3 gyámügyes van Rétságon és egyik sem rétsági. Számtalan eset van amikor jó lenne ha kéznél lenne egy gyámügyes.
Mezőfi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a két testületi között időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vett.

Mezőfi Zoltán polgármester: SZMSZ szerint a meghívón nem szereplő napirendi pont felvételéről a testület szótöbbséggel, vita nélkül dönt. Javasolja a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2004.(III.28.) rendelet módosítás, a Koday Mani Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft költségtérítési kérelem, Ultra Könnyű Repülők napja hirdetési lehetősége, Személygépkocsi üzemeltetési és fenntartási költségek vállalásáról szándéknyilatkozat napirendek tárgyalását, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
A meghívón szereplő és kiegészített napirendeket a képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyal:
 

. Napirend Előterjesztő
1. Szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása Kapecska Ferencné jegyző
2. 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2004.(III.28.) rendelet módosítása költségvetési beszámolója Kapecska Ferencné jegyző
3. Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről Fábián János tü.őrnagy
4. Beszámoló az Önkéntes Tűzoltóegyesület tevékenységéről Czibak Miklós elnök
5. Közoktatási Intézmények Alapító okiratának módosítása Kapecska Ferencné jegyző
6. Koday Mani Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. /útkarbantartási/ költségtérítési kérelme .
7. Hegedűs Ferenc ingatlanvásárlási kérelme Büki László főtanácsos
8. Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról kérelme Mezőfi Zoltán polgármester
9. Ultra Könnyű Repülők napja hirdetési lehetősége  Dr. Katona Ernő alpolgármester
10. Személygépkocsi üzemeltetési és fenntartási költségeinek vállalásáról szándéknyilatkozat Mezőfi Zoltán polgármester
11. Egyebek:
Karbantartási, fejlesztési feladatok rangsorolása
Majnik László Pü. Biz. elnöke1./ Szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Havas Vilmosné képviselő: Európai Uniós csatlakozás előírása miatt kell módosítani a bizottság elfogadásra javasolja.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezetet, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.2./ 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2004.(III.28.) rendelet módosítása
Előadó: Kapecska Ferencné jegyző
Kapecska Ferencné jegyző: A költségvetési beszámolóról szóló rendeletben az átfutó bevétel és kiadás forgalma helyett annak állománya került kimutatásra a főösszegben, melynek helyesbítése indokolt az előterjesztés szerint. A helyesbítés kizárólag az átfutókra vonatkozik.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2004. számú rendelet módosítás című előterjesztését, melyet a testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogad.

3./ Beszámoló a Hivatásos Önkéntes Tűzoltó egyesület tevékenységéről
Előterjesztő: Fábián János tü. őrnagy
Girasek Károly képviselő: indítványozza, hogy a Tűzoltóparancsnokság és az Önkéntes Tűzoltóegyesület tevékenységéről szóló beszámolókat együtt tárgyalják.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi, hogy a két napirendi pontot együtt tárgyalják, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogad.
4./ Beszámoló az Önkéntes Tűzoltóegyesület tevékenységéről
Előterjesztő: Cszibak Miklós elnök
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Kiegészítésként és kérdésekre elhangzott, hogy Rétság központi fejlesztési listán szerepel, ugyanúgy Diósjenő is. Miénk lehet a fejlesztési lehetőség attól függően, hogy a következő időszakban mit tudunk elindítani. Az anyagban szereplő 17 millió csak egy körülbelüli lehetőség, amely nem jelent semmiféle elkötelezettséget, nem is tekinthető hivatalos nyilatkozatnak egy hozzávetőleges felmérés eredménye. Testület nevében a polgármester nem is tehet ilyen nyilatkozatot a testület hozzájárulása, felhatalmazása nélkül. A megyei tűzoltó egyesületek közül 7 a mi területünkön található, ami az összes megyeinek a fele. Az önkormányzatok kötelező feladatává szándékozzák tenni a tűzvédelemről való gondoskodást. Ez a környező települések felelőssége is, nem csak a miénk. A köztestületi tűzoltóság minden tekintetben nagy előrelépés lenne, a vámosmikolai példa alapján 3 fős állandó ügyelettel és pontos nyilvántartással is meg lehet oldani. 10-12 milliós állami támogatást lehetne ehhez szerezni. A helyszíni bírság a kisebb esetekre vonatkozik, pl. 200 Ft egy szabálytalan gázégetés miatt stb. A szabálysértési eljárás jegyzői hatáskörbe tartozik, több százezer forintig is terjedhet, úgyszintén a tűzvédelmi bírság is jegyzői hatáskör, amely akár több százezertől milliós nagyságrendekig elmehet. Kábeltévés társaság nem kereste a tűzoltóságot tűzvédelemmel kapcsolatos ügyekben, de nem is Rétság benne a kijelölt engedélyezési szakhatóság. Ami helyi hatósági jogkör, abban a tűzoltóparancsnok eljár. A bizottság úgy véli, hogy a parancsnokság megnyugtató módon és jól működik, a tűzvédelmi és a tűzmegelőzés kellően fontos, a helyén van. A beszámolót elfogadásra javasoljuk.
Tulajdonképpen az előző napirenddel együtt tárgyaltuk, csak azt a néhány észrevételt emelem ki, amely kifejezetten az önkéntes tűzoltó egyesületre vonatkozik. A létszám növelése, ezen belül is fiatalításra van szükség. Gond, hogy a gépkocsivezetők nem Rétságon dolgoznak, ezen is segíteni kellene. Célszerű lenne szakkört indítani az általános iskolában, korábban volt már erre példa. Felvetődött az adókedvezmény kérdése azoknál, akik nem tudják igénybe venni a kommunális adó kedvezményét. Mivel ez családra, lakosra szabott, ezért olyan kedvezményt nem lehet adni, amit nem is tud igénybe venni, tehát az nem járható út. A tiszteletdíj kérdését viszont át kell tekinteni, ha a lehetőség adott, növelni kell. A bizottság az egyesület munkáját jónak tartja, az önkormányzat a Pro Urbe díjjal is elismerte ezt a tevékenységet. A beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Megköszöni a tájékoztatót, egyben üdvözli Szabó János urat a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselőjeként, Fábián János tü. őrnagy urat a helyi Tűzoltóparancsnokság részéről, Czibak Miklós urat az önkéntes Tűzoltóegyesület vezetőjeként.
Fábián János tü. őrgy: Két pályázatot adott be az Önkéntes Tűzöltóegyesület. Az egyik elbírálása már megtörtént, amint eszközfejlesztésre 1.000.000 Ft nyertek.
Szabó János: Elnézést kér az igazgató úr nevében, hogy nem tud részt venni egyéb elfoglaltsága miatt a mai ülésen, és szeretné üdvözletét is átadni a képviselő-testületnek. A Parancsnokság és az egyesület munkája szakmai szempontból rendkívül fontos. 1993-óta végzi Fábián úr a parancsnokság irányítását. Országos ellenőrzést megállapításai alapján a rétsági parancsnokság tevékenységét kiemelkedőnek értékelte, és ez mostanáig sem változott. Kiemelkedő szakmai munkát végez a parancsnokság. 2004. évben is lesz egy átfogó ellenőrzés, az eredmény valószínű nem fog változni.
Az önkéntes tűzoltó-egyesület területe a 2. út mentén fekszik, melynek jelentőségét az EU-s csatlakozás még fontosabbá teszi, mert a közúti terhelését fokozódik. Támogatják az egyesület munkáját.
Havas Vilmosné képviselő: Czibak úr beszámolójában a volt laktanya területén 17 milliós forintos értékű épületet biztosítanak fejlesztésre vonatkozó részét nem érti.
Fábián János tü. őrgy.: Felmérés volt a BM részéről, hogy fejlesztésben az önkormányzat esetleg mivel tudna részt venni. Nem kötelezettség vállalás volt, hanem csak felmérés. Rétság fejlesztési lehetőségeivel függött össze a felmérés.
Girasek Károly képviselő: Bizottsági ülésen túl is elismerést érdemel a tűzoltóság munkája. Példamutató az önkéntesekkel való foglalkozás. Korábban azt hitte, hogy minden településen van önkéntes tűzoltó-egyesület. Rétság és térsége az egyesületek számát tekintve kivételes helyzetben van. Munkájuk dicséretes. Ő vetette fel az ifjúsági tűzoltó szakkör létrehozását, mely.
Havas Vilmosné képviselő: Nem csak a maga, de a lakosság nevében is köszönetet mond a lelkiismeretes munkára. Tiszteletdíjra valamilyen megoldást kell találni. Köszöni a jó munkát és a hozzáállást.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Dicséreteket már elmondták. Vegyi katasztrófákkal kapcsolatos országos konferencián vett részt. Koncepcióváltásra van szükség. Ipari park területén ismeretlen vegyi anyagok lehetnek, a 2-es úton veszélyes anyagot szállítanak, baleset is bekövetkezhet, amiből katasztrófa is lehet. Köztestületi tűzoltóság létrehozását csak ezek a tényezők is indokolják. Teljes felszerelés, védőruha indokolt, emberi életek mentése érdekében.
/Pusztai Edgár képviselő megérkezett./
Jávorka János képviselő: Az önkéntes tűzoltó-egyesület tagjainak önkéntes alapon végzett munkájáért csak dicséretét fejezi ki.
Dr. Tóth Mária képviselő: Megköszöni ezt a rövid, de érthető anyagot, kevés ilyen anyagot kapott eddig, mint képviselő. Köszöni a munkát, amit Szabó úr is kiemelkedőnek minősített.
Mezőfi Zoltán polgármester: Csatlakozik a munkát elismerő hozzászólásokhoz. 2005. évi költségvetésben biztos lesz lehetőség az anyagi elismerésre is. A megyei 13 egyesületből 7 Fábián úr működési területén ténykedik. Köszöni a munkát és a tartalmas beszámolót.
Szavazásra teszi fel a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad.
31/2004. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről szóló beszámolót, azt elfogadja.
A Tűzoltóparancsnokság tartósan jó színvonalú feladatellátást továbbra is biztosítani kell.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fábián János tü. őrnagy parancsok
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Önkéntes Tűzoltó-egyesület tevékenységéről szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.
32/2004. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkéntes Tűzoltó-egyesület tevékenységéről szóló beszámolót, azt elfogadja.
Az önkéntest tűzoltó-egyesület tagjainak munkájáért köszönetét fejezi ki.
A 2005. évi költségvetés előkészítésekor meg kell vizsgálni a tűzoltói tiszteletdíjak emelésének lehetőségét. Az utánpótlás biztosításnak érdekében az általános iskolai tűzoltószakkör indításának lehetőségét fel kell mérni.
Határidő folyamatos, illetve szöveg szerint
Felelős: tiszteletdíj fedezet vonatkozásában Kapecska Ferencné jegyző
tűzoltószakkör indítás lehetősége: Fábián János tü. parancsnok
Általános iskola igazgatója
Az önkéntes tűzoltók weblapja portálunkon >>>


5./ Közoktatási Intézmények Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Dr. Szájbely Ernő képviselő EMOS bizottság elnöke: Törvénymódosítás tette kötelezővé, hogy az önkormányzatoknak felül kell vizsgálniuk a közoktatási intézmények alapító okiratait, néhány olyan adatnak is szerepelni kell kötelezően ezekben az okiratokban, melyek eddig nem lettek rögzítve. Mielőtt a bizottság a tervezett módosításokkal foglalkozott volna, állást foglalt egy ezzel kapcsolatos javaslat ügyében, melyet intézményünk logopédusa, Horváthné Moldvay Ilona nyújtott be. Ebben több javaslat mellett, indítványt tett arra, hogy az intézmény típusa legyen többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, két intézmény-egységgel. E konkrét javaslattal kapcsolatban a bizottság úgy foglalt állást, hogy az több szempontból is további egyeztetést, részletesebb kidolgozást igényel, ezért a jelenlegi alapító okirat módosításánál még korai lenne ennek akár az elfogadása, akár az elutasítása. Indokaink: Tisztázni kell és részletesen be kell mutatni egy ilyen átalakítás költségvetési kihatásait, milyen bevételek, illetve kiadások várhatók ezzel kapcsolatban (túlórák, pótlékok, vállalkozási bevételek, stb.) Mindenképpen célszerű az iskola új vezetőjének a véleményét is megvárni, illetve kikérni ezzel kapcsolatban. Ezért a bizottság azt javasolja, hogy a fentiek miatt a javaslat kerüljön az arra illetékesek bevonásával részletes kidolgozásra, és amikor ez megtörtént, kerüljön vissza megvitatásra, mérlegelésre és döntésre. Ami az Alapító Okiratok kiadott tervezetét illeti a bizottság az alábbi kiegészítéseket, illetve módosításokat javasolja annak elfogadását.
Óvoda alapító okirata: Napközi – otthonos írása külön és ne kötőjellel legyen. Szerepeljen az önkormányzat törzsszáma és az intézmény OM azonosítója. Az első mondatból maradjon ki az iskolai életmódra való felkészítésével mondatrész. Az e pontban levő két alternatív változat közül a B változatot javasoljuk elfogadásra. Az 5.1. pontban állandó lakóhellyel után kerüljön a szövegbe vagy tartózkodási hellyel, ugyanazon pontban az iskolára való felkészítés mondatrész maradjon ki. A 6.3. pont elhagyását javasoljuk. A 10/a. pont a Városi Önkormányzat után egészüljön ki a képviselő-testületével
Általános Iskola Alapító okirata 3./ pontban szerepeljen a törzsszám és az OM azonosító, 4./ pontban a B változat elfogadását javasoljuk, 5./ pontban állandó lakóhellyel után kerüljön be a vagy tartózkodási hellyel kiegészítés, 5.6. pont második mondata helyett „Testnevelési órák és sportfoglalkozások pedagógiai program szerinti biztosítása” megfogalmazást javaslunk úgy, hogy a harmadik mondat kimarad. 10. /a. pontnál kiegészítés: Városi Önkormányzat „képviselő-testülete”. Az így módosított Alapító Okiratok elfogadását javasolja a bizottság.
/Mocsári Gergely képviselő megérkezett/
Dr. Tóth Mária képviselő: iskolai életmódra felkészítés nem feladata az óvodának?
Girasek Károly képviselő: Javasolta, hogy ne kerüljön a 8. pontban rögzítve az EMOS Bizottság, mint SZMSZ-t jóváhagyó. Ez az átruházott hatáskör módosulhat, és akkor az alaptó okiratot is mindig módosítani kell. Vélemény és nem módosító javaslata, hogy az állandó lakóhely fontos érdekünk, mert a normatív támogatásokat is az állandó lakosok után kapjuk. Alanyi jogon az ellátási kör kisebb legyen.
Mocsári Gergely képviselő: Alapító Okirat a működést deklarálja, alapot ad. Mindent nem határozhat az meg, mivel a működés konkrét részleteit jogszabályok tartalmazzák. Iskolai életmódra felkészítés már nem kap olyan hangsúlyt, a törvényi meghatározás ebben a vonatkozásban módosult, szerencsére megint gyerekközpontú lett.
Havas Vilmosné képviselő: Dilemmájuk volt az állandó lakóhely, mert vannak, akik bejelentkeznének, de nem tudnak.
Mezőfi Zoltán polgármester: Vannak olyanok is, akik itt vannak bejelentkezve, de nem itt élnek.
Dr. Tóth Mária képviselő: Horváthné javaslatával csak a bizottság foglalkozott, arról nem szavaz a testület? A beadvány nem a képviselő-testületnek lett címezve?
Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke: A javaslat nem a testülethez, a hanem a jegyzőasszonyhoz lett benyújtva. Az alapító okirat tervezet nem tartalmazza a javaslatnak megfelelő több célú oktatási intézmény létrehozását. A bizottság tervezet szerinti alapító okirat elhangzott pontosításával illetve módosításával javasolja azok elfogadását.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel óvoda alapító okiratát a bizottsági módosításokkal együtt, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.


Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az általános iskola alapító okiratát a bizottsági módosításokkal együtt, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.6./ KKoday Mani Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. /útkarbantartási/ költségtérítési kérelme
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen részt vett a kérelmező és elmondta, hogy módosítja a kérelmét és a költségei felének megtérítését kéri az önkormányzattól, 500 ezer forintot, mivel az önkormányzat helyett végezte el a szemét eltakarítását és egyéb munkákat az általa megvett területen. A vitában egységes álláspont alakult ki abban, hogy a kérésnek nincs jogi alapja. A vásárló minden esetben az adott állapotban vásárol, ettől kezdve a saját ügyek, hogy a megvásárolt területen milyen munkákat végez el. Ezekre nem igényelhet senkitől semmiféle „térítést”. Sőt, ha nem takarítja el a szemetet és szennyezi a környezetet, meg is lehet bírságolni. Az egy más kérdés, hogy az oda vezető önkormányzati tulajdonú út kezelése az önkormányzat feladata és amikor erre a költségvetési lehetőség megnyílik, el is kell végezni a szükséges munkálatokat. A bizottság végül azért, mert ilyen kérésnek nincs sem jogi alapja, sem lehetősége, a kérés elutasítását javasolja a testületnek.
Jávorka János TK Bizottság elnökhelyettese: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a Koday Mani Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft út és karbantartási kérelmét. A jelen lévő Havas Vilmos úr szóbeli kiegészítést tett, amelynek a lényege a következő: Havas Vilmos úr a beadványában foglalt föld út kőfelszórással történő kérelmét szóban visszavonta és csak a területükön lévő szemét elszállításának ellentételezését kéri. Havas úr elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság véleménye szerint kérésének nincs jogi alapja. Azt javasolta, hogy kérjünk közösen jogi szakértőt és döntse el, hogy jogos-e a követelése és amennyiben a kérése jogos akkor a bizottság, illetve a testület fogadja azt el a kártérítésére vonatkozóan. A következő kérdések hangzottak el: A hivatalhoz érkezett-e megkeresés, hogy a terület illegális szemét lerakó ? Volt-e szemét elhelyezést tiltó tábla kihelyezésének kérése? Látta-e valaki hivatalosan, hogy a vásárláskor a területen szemét volt? A vásárlás akkor történt-e amikor a TSZ megszűnt ? A kérdésekre a jegyző asszony válaszolt: Nem volt megkeresés a szemét elhelyezésére, illetve elszállítására vonatkozóan. Független szakértő nélkül is azt állítja és az a véleménye, hogy a kérelemnek nincsen jogi alapja, több mint 10 év telt el a vásárlás óta. Nem az önkormányzattól vásárolták meg a területet, hanem a Tsz. megszűnésekor a Tsz-től. A birtokbaadáskor kellett volna erről szólni, illetve az adás-vételi szerződésben ezt rögzíteni. Miért fizessen ezért az önkormányzat ? A földúttal kapcsolatosan a jegyzőasszony elmondta, hogy az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy külterületen levő földutat kőszórással rendbe tegyünk. A tulajdonosokat a hivatal felfogja szólítani, hogy tegyék rendbe, gyomtalanítsák a területüket. A hozzászólásokban elhangzott, hogy: Mivel a megtekintett állapotban vették meg a területet, így a felelősség az önkormányzatot nem terheli. Az önkormányzatnak nem érdeke, hogy e kérelemben eljárjon. Havas úrnak joga van szakértőt felkérni, de a szakértő véleményét a bizottságnak, illetve a testületnek nem kötelessége és joga elfogadni. Szakértői vélemény alapján a bíróság tud állást foglalni, illetve dönteni. A bizottság a fenntartott kártérítési kérelmet többségi szavazattal nem támogatja.
Havas Vilmos: Azt kéri, hogy a testület ne fogadja el a bizottsági javaslatot. Jogi kérdés alakult ki. Elhangzott, ami a bizottsági üléseken megfogalmazódott. Neki más a véleménye. Súlyos gondok voltak a területen. Ők megoldották a szemét eltakarítását az önkormányzat helyett. Fogadja el a testület, hogy kérjünk fel jogi szakértőt annak bizonyítására, ki a felelős, kinek kellett volna a területet rendbe tenni, és a szakértő véleményét fogadja el a testület. Jegyző olyan kérdéseket tett fel a bizottsági ülésen, ami nem tartozik oda, ki akar bújni a felelősség alól. Nincs jelentősége, hogy mikor, kitől vette a területet, ha azon a város illegális szemétlerakója volt. Felszólítják a tulajdonosokat a szemét eltakarításra? Kit szólítanak fel? Tény, hogy szemétlerakat volt ott, ők felszámolták, aminek jelentős költsége volt. A felmerült költségek egy részének térítését kérik. Oldjuk meg ezt a helyzetet. A testület egy perbe akarja őket kényszeríteni? Ne fogadja el a testület a bizottságok javaslatát, hanem egy független szakértő felkérését támogassák és a szakértői véleményt fogadják el.
Dr. Katona Ernő képviselő: Meg lett szüntetve a szeméttelep, hová lett elszállítva a szemét?
Havas Vilmos: Fél méterre a föld alá ástuk el.
Girasek Károly képviselő: Kérelmező fordítva látja a helyzetet. Ingatlan tulajdonos kötelessége a szemét elszállítása. Ha valaki ilyen állapotban vette meg a területet, kötelessége azt rendbe tenni. Lakosok is fizetnek a szemét szállításért. Akinek tudomása van arról, hogy veszélyes hulladékot tárolnak nem 10 év után kell ilyet indítványozni. Önkormányzati tulajdonnál van kötelezettsége, nem önkormányzati tulajdonnál felszólítási kötelezettség van. Ennek elmulasztása. Megvásárláskor kellett volna rögzíteni az ilyen terhet. Járt a helyszínen, most rendezett állapot van. Nincs dokumentum arra, hogy mi volt akkor, nincs lefényképezve, számlával igazolva, hogy mibe került. Eladót kellett volna perelni. Ezek az ügyek azok, amibe a bíróságnak kell döntenie. Szakértői véleményt nem kötelező az önkormányzatnak elfogadni. Nem tudja megszavazni a kérelmet. Minden területet, közterületet folyamatosan kell rendben tartani, illetve a tulajdonost erre felszólítani. Folyamatosan kell ellenőrizni a közterületek, utak tisztán tartását, az illegális szeméttelepek felszámolását.
Havas Vilmos: Most a terület már rendben van, mert eltakarították a szemetet az önkormányzat helyett. Ha nem állapítható meg ki vitte oda, az önkormányzat a felelős.
Mezőfi Zoltán polgármester: Bizottsági javaslatot tudja szavaztatni, amíg nincs módosító indítvány.
Dr. Szabó Marianna képviselő: Indítványozza, hogy szakértőt kérjen fel az önkormányzat.
Dr. Tóth Mária képviselő: Nem tiszta előtte, milyen szakértőt kérjünk fel. Álláspontja, hogy nekünk nem kell szakértőt felkérni. Kérelem arra irányul, hogy kártérítést fizessen az önkormányzat. Erről kell dönteni.
Dr. Szabó Marianna képviselő: Indítványát visszavonja.
Girasek Károly képviselő: Nyíltan meg kell kérdeznie, mivel tudja, hogy a polgármester a helyszínt megtekintette. Mint polgármester, tette-e valamilyen konkrét ígéretet a kérelemmel kapcsolatban?
Havas Vilmos: A kérdés alaptalan, semmi ígéretet nem tett.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem tett ígéretet. Több képviselő is megnézte a területet.
Mocsári Gergely képviselő: Másról szól most a téma, mint amiről a beadvány szól. Elsődlegesen útkarbantartás szerepel a kérelemben, ami bizottsági ülésen visszavonásra került, és már csak a kártérítésről van szó. Mire kérünk független szakértőt? Vitától függetlenül Havas Úr kérhet szakértői véleményt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Oda jutottunk ahonnan kiindultunk. Girasek úr arra használja fel, ezt a napirendet is, hogy a polgármestert lejárassa.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Túl mutat a téma azon amiről beszélünk. Ha tényleg veszélyes hulladék volt ott, más az eljárás és költség is. A veszélyes hulladék nem megfelelő eltávolítása, elásása más következményt is felvethet.
Mezőfi Zoltán polgármester: Tiszteletben tartja az elhangzottakat, ezért tartózkodni fog a szavazáskor.
Girasek Károly képviselő: A jog nem azonos az igazsággal. Polgármester hozzászólására kíván reagálni. Semmiféle lejáratást nem tett, csak kérdezett, választ pedig megkapta.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület támogatja-e a Koday Mani Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szemétlerakat megszüntetésével kapcsolatos költségtérítési kérelmét. A képviselő-testület 8 nem szavazattal, 5 tartózkodással a költségtérítési kérelmet nem fogadta el.
35/2004. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a Koday Mani Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező, a rétsági 07/10 hrsz-ú ingatlan illegális szeméttelep megszüntetésével kapcsolatos költségtérítési kérelmét, azt nem támogatja.
A több mint 10 éve magántulajdonban lévő, nem az önkormányzattól vásárolt külterületi ingatlanon a beadvány szerinti illegális szeméttelep megszüntetésére vonatkozó 500 eFt-os költségtérítési kérelmet elutasítja.
Határidő: értesítésre május 10.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester


7./ Hegedűs Ferenc ingatlanvásárlási kérelem
Előterjesztő: Büki László főtanácsos
Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: Mivel a területet eladni nem lehet, bérleti szerződés sem jöhet szóba, viszont a kérelmező nyilatkozata szerint bármi más megoldást is el tud fogadni, a bizottság azt javasolja, hogy az önkormányzat és a kérelmező megállapodásban rögzítse annak részleteit, hogy a kérelmező az érintett útszakaszt a rendezési terv és engedélyeztetési eljárási követelmények szerint megépíti, és vállalkozáshoz használja.
Jávorka János képviselő: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság határozatképes létszámmal megtárgyalta Hegedűs Ferenc ingatlanvásárlási és hasznosítási kérelmét. Hegedűs Ferenc úr nem volt jelen a bizottsági ülésen. A jegyző asszony kiegészítést tett a határozati javaslatban szereplő B változathoz. A kiegészítésben hangsúlyosan szerepelt, hogy a 186 hrsz-ú 1071 m2 nagyságú közút művelési ágú ingatlan nem értékesíthető. De ha a kérelmező vállalja, hogy megállapodás alapján és a település rendezési terv vonatkozó betartásával saját költéségén rendbe hozza azt, akkor céljának megfelelően használhatja. Az elhangzott hozzászólásokban megfogalmazottak megerősítették a jegyzőasszony által elmondottakat. A bizottság egyhangú szavazással, ezzel a módosítással támogatja a határozati javaslat B változatát.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Miért kell a határozatban a polgármestert nevesíteni, ha a testület azt elfogadja, utána pedig hatósági ügyként kell kezelni?
Kapecska Ferencné jegyző: Az önkormányzat tulajdonában lévő útról van szó: Bármilyen munkát csak a tulajdonos hozzájárulásával lehet elvégezni. A testületi döntés alapján, megállapodás aláírásával kerül megadásra a hozzájárulás, illetve a kérelmező ezzel vállalja a saját költségén történő engedélyeztetési és kivitelezési költséget.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat B változatát azzal a módosítással, hogy a 186 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú utat a kérelmező megállapodás alapján a település rendezési terv vonatkozó előírásainak betartásával saját költségén szilárd burkolattal láss el. A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta alábbi határozatát.
36/2004. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hegedűs Ferenc rétsági lakos terület vásárlási kérelmét, azt nem támogatja. A település rendezési terv előírás figyelembe véve nem járul hozzá a 186 hrsz-ú, út művelési ágú ingatlan megosztásához és értékesítéséhez.
A Műszeres Vizsgálóállomás hosszú járművel történő megközelítési feltételeinek biztosítása érdekében hozzájárul, hogy a 186 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú utat a kérelmező megállapodás alapján, a település rendezési terv vonatkozó előírásainak betartásával, saját költségén, szilárd burkolattal lássa el.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a település rendezési terv szerinti szabályozási szélességű út kérelmező saját költségén történő kialakításának követelményét is tartalmazó megállapodást aláírja.
Határidő: értesítésre május 10.
Felelős: Büki László főtanácsos


8./ Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Bőségesebb valamivel ez a tájékoztató a korábbiaktól. Látszik, hogy történik valami. Némi ellentmondás van a HM és a Földalap között. Tologatás van, de még mindig nem tudni, mikor, kitől szerezhető meg a lakóterület bővítéséhez szükséges terület. Értékesítés lehetősége az átvett volt honvédségi ingatlannak úgy tűnik, már megvan. Értéken, jó áron, jó projekt megvalósítására kell a laktanyát eladni. Csatorna kivitelezés folyamatban van, bár a Táncsics utca nehezen járható. Hunyadi u-i lejárón közlekedni nem lehet, ha nehéz gépek járnak arra, jó lenne tolólappal járhatóvá tenni. Ilyen tartalmasabb beszámolót vár a testület a jövőben is.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem arról van szó, hogy most a képviselő-testület nyomására a polgármester jobban dolgozik, hanem jogszabályi változás volt és így az értékesíthetőségi lehetőségek másként alakulhatnak. Nincs ellentmondás a 34 ha-os terület vonatkozásában, mivel jelenleg az APV Rt-nél van, és a HM-nek kell visszavenni, de ő csak akkor teszi ezt meg, ha rögtön tovább tudja adni a rendelkezni jogosult szervnek.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A 34 ha ÁPV Rt-nek történő átadása törvényi hiba. A Nemzeti Földalap nem szívesen vesz át olyan területet, aminek nem látja a végét. Az Infrastrukturális Főosztály készíti elő az átadást. Azon vagyunk, hogy megkapjuk a területet.
Jávorka János képviselő: APV Rt-nél van most még a 34 ha. Aki rendelkezik majd a területtel, biztosan nyilvános pályázatot fog kiírni az értékesítésre. Előnyösebb helyzetben lennénk, ha az önkormányzat elővásárlási jogának bejegyzésére lenne lehetősége. Kérjük elővásárlási jog bejegyzését.
Mezőfi János polgármester: APV Rt közvetlenül átadhat területet az önkormányzatnak, ha nem termőföldről van szó.
Kapecska Ferencné jegyző: Mindenhová bejelentettük az igényünket és azt a választ kaptuk, hogy nem rendelkeznek még a terület hasznosítási jogával.
Bulejka András csop.vez.: A 34 ha-on belül több helyrajzi szám van, és azon belül vannak kivett területek, illetőleg termőföldnek nem minősülő területek is. Ezek elővásárlási joga talán megkérhető.
Kapecska Ferencné jegyző: A 34 ha-os terület 6 hrsz-ra lett megosztva. Ebből 0148/2 út, 0148/4 árok, sportpálya, szérűskert, 0148/5 telephely, feltehetőleg ezekkel rendelkezhet az ÁPV Rt. A legelőnek minősülő 27 ha-t biztos hogy nem tudják átadni.
Jávorka János képviselő: A 34 ha –os területtel kapcsolatosan a különböző helyekről kapott információim alapján, amennyiben rendeződik az a helyzet, az értékesítést végrehajtó nyilvánosan meghirdetett versenytárgyaláson fogja megtenni. Mivel az önkormányzat anyagilag nem a legjobb kondícióban van, illetve lesz, az lenne a javaslatom, hogy sürgősen írásban kérjük a jelenlegi ügykezelő és ügyintéző ÁPV Rt-t, hogy adjon ki az önkormányzatnak egy nyilatkozatot, amelyben hozzá járul, hogy az önkormányzat az érintett helyrajzi számú területekre elővásárlási jogot jegyeztethessen be az ingatlan-nyilvántartásba.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület az APV Rt-nél kezdeményezze a lakóterület bővítéséhez szükséges nem termőföldnek minősülő 0148/2, 0148/4 és 0148/5 hrsz-ú területek önkormányzati elővásárlási jogának biztosítását, melyet a képviselő-testület 13 igen szavazattattal egyhangúlag elfogadott.
37/2004. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-nél a lakóterület bővítéséhez szükséges 34 hektáros terület megosztásával kialakult, nem termőföld művelési ágú 0148/2, 0148/4 és 0148/5 hrsz-ú területek önkormányzati elővásárlási jogának biztosítását és ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetését.
Felkéri a polgármestert, hogy a 0148/2, 0148/4 és 0148/5 hrsz-ú területek önkormányzati elővásárlási jogának biztosítására vonatkozó kérelmet az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-nek nyújtsa be.
Határidő: május 5.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a kiemelt feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.9./ Ultra Könnyű Repülők napja hirdetési lehetősége
Előterjesztő: Dr. Katona Ernő alpolgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság elnök: A bizottság rövid, de alapos vita után nem támogatja a hirdetési lehetőség elfogadását. Az ár nem korrekt, a megtakarítás megtévesztő, máshol másképpen és olcsóbban elérhető ugyanaz. Másrészt ez a rendezvény nem önkormányzati rendezvény, hanem magánkezdeményezés, akármilyen országos vagy nemzetközi kihatása is lehet. Ezt fontos tisztázni! Éppen ezért a rendezvényt az önkormányzat támogathatja anyagilag és közvetlenül, ha a támogatást hirdetésre akarják fordítani, akkor fordítsák arra, nem fog ettől többe kerülni megtakarítás nélkül sem. Nem támogatjuk.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Nem csak a repülő napról van szó. Az önkormányzatnak egy lehetőség, hogy hirdesse magát. Ez az egy országos rendezvényünk van, és itt tudnánk magunkat is bemutatni. Tájékozódott az árakról, ez egy korrekt ajánlat. Turisztikai szempontból utána nézett, hogy Rétság és térsége, illetve Nógrád megye hogy hirdeti magát, milyen lehetőséget ajánl. Ez egy lehetőség, mivel máshol nem hirdetünk és ez Rétságról szól.
Mezőfi Zoltán polgármester: Utólagos fizetési kötelezettség van, a hirdetés megjelenése után kell fizetni. Felsorolt országos lapokban egyszerre jelenik meg a hirdetés. Ezen megmutatkozhat a város.
Dr. Tóth Mária képviselő: Ez a hirdetés az összes újságban megjelenik?
Girasek Károly képviselő: Nem olcsó a hirdetés. Nyári programok, rendezvények is hirdethetők. Lehetne hirdetni mást is csak nincs mit. Ha a repülők az önkormányzati támogatást nem pénzben, hanem hirdetésben kérik, azt el tudná fogadni, de nélkülük nem helyes erről dönteni. Honlapon történő hirdetés többet érne, többen olvashatják és olcsóbb is.
Mezőfi Zoltán polgármester: Van kérelem a rendezvény támogatására. Dönthetünk úgy is, hogy ebben a formában, hirdetéssel biztosítunk támogatást. Nem tudott velük beszélni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy a képviselő-testület támogatja-e az Ultra Könnyű Repülők napja előterjesztés szerinti önkormányzati hirdetését. A javaslatot a képviselő-testület 4 igen és 9 nem szavazattal nem fogadta el.
38/2004. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Ultra Könnyű Repülők napja „Itthon, Otthon van” kiadványban történő önkormányzati hirdetésére vonatkozó előterjesztést, azt nem támogatja.
A nem önkormányzati repülős nap rendezvény 120.000 Ft + áfa hirdetési költségét nem vállalja.
Határidő: azonnal


10./ Személygépkocsi üzemeltetési és fenntartási költségeinek vállalásáról szándéknyilatkozat
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ezzel csak gondunk lenne, az üzemeltetés feltételei is eléggé szűkre szabottak. Nem oldható meg Polgárőrséggel való közös használat sem, mert csak Vincze Sándor az egyszemélyi felelősséggel vezethetné a polgári védelem céljára átadott gépjárművet. Ezért a bizottság nem támogatja.
Jávorka János képviselő: Mivel kell az önkormányzatnak hozzájárulni, ki használja, és milyen feltételeket kell megteremteni.
Mocsári Gergely képviselő: Jelenleg hogyan valósul meg ez a tevékenység, mivel a feladat most is el van látva. Vonzáskörzeti ellátás most hogy biztosított.
Mezőfi Zoltán polgármester: Jelenleg Vincze Sándor saját autóját használja a körzeti feladat ellátásra, ezért kilométer normát számolnak el neki. Ingyenesen adnák át használatra, nem tulajdonba a gépkocsit. Hegedűs Ferenc felajánlotta, hogy karbantartást, tárolást vállalja. Biztosítási költségek sem az üzemeltető önkormányzatot, hanem a tulajdonost terhelnék. Egyedül csak Vince Sándor lenne jogosult a gépkocsit vezetni, egyszemélyi felelősség mellett. Mindenki használhatja még a Polgárőrség is de a felelősség Vincze Sándoré.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a polgárvédelmi személygépkocsi üzemeltetési és fenntartási költségeinek vállalására vonatkozó önkormányzati kötelezettségvállalást, amit a képviselő-testület 12 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadott el.
39/2004. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a rétsági Polgári Védelmi iroda körzeti feladatainak ellátását segítő Lada Niva személygépkocsi átvételére, működési költségeinek vállalására vonatkozó előterjesztést, azt nem támogatja.
A Lada Niva személygépkocsi önkormányzati üzemeltetésre történő átvételét, az üzemeltetési költségeket nem vállalja.
Határidő: azonnalEgyebek:
11./ Karbantartási, fejlesztési feladatok rangsorolása
Előterjesztő: Majnik László Pü. Bizottság elnöke
Majnik László Pénzügyi Bizottság elnök: A létrehozott ad hoc Bizottság feladata volt, hogy a költségvetésben tervezett fejlesztési, karbantartási feladatokat rangsorolja. A bizottság helyszíni bejárással, a költségek felülvizsgálatával a megbízatásnak eleget tett, az erre vonatkozó összefoglalót a képviselők megkapták.
A kiadott összefoglaló alapján a IV. rész 1. pontjában szereplő - óvodai terasz és vízelvezetés, terasz nyílászárók cseréje - feladat komplex kidolgozását, előkészítését, megvalósítását javasoljuk a lehetséges pályázatok, de akár hitelfelvétel lehetőségeit is figyelembe véve.
A 2. pontjában szereplő feladatokat a költségvetés szerint javasoljuk elindítani, illetve folytatni.
A 3.-5. pontban lévő feladatok későbbi megvalósítását javasoljuk. Fontos hangsúlyozni, hogy a toldozó-foldozó megoldásokat nem tartjuk elfogadhatómódnak, a minél komplexebb, minél átfogóbb megoldásokat javasoljuk előtérbe állítani. A IV./3. pontban foglaltakat, a hivatali vizesblokk, Művelődési ház vizesblokk, színpad padozat csere, CISZ ház parketta csere, iskolai vizesblokk felújítás, temető urnafal építést elő kell készíteni, és a következő évben a komplex megvalósítást ütemezni kell. Az anyagi lehetőségek függvényében a díszterem meszelés, tapétázás, művelődési ház eszköz beszerzést ez évben ütemezhető. Továbbra is nyitott kérdésként szerepe a csatornahálózat rekonstrukció, laktanya területén 10 db telek illetve a garázsok kialakítása.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a fejlesztési, felújítási feladatok ütemezésére, rangsorára vonatkozó bizottsági összefoglaló IV. részében foglaltakat, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott.
40/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2004. évi költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok rangsorának kialakítására létrehozott bizottság összefoglaló jelentését, azt elfogadja.
A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási és karbantartási feladatok az alábbiak szerint valósíthatók meg.
1./ Óvoda terasz és vízelvezetés, a terasz nyílászáróinak cseréjét biztosítani kell, pályázati lehetőségek kihasználásával, illetve hitel felvétellel.
2./ 2004. évben megoldandó feladatok:
- Polgármesteri Hivatal összesen 1.330 eFt internetes hálózat fejlesztés, rendezvényhangosítás, archiválás 850 eFt, kazán csere 500 eFt.
- Művelődési ház összesen: 1.867 eFt, elektromos hálózat felújítás: 750 eFt, terem felújítás: 500 eFt, gázégőfej vásárlás 100 eFt, CISZ ház külső homlokzat rendbetétele 517 eFt.
- Iskola, napközis konyha összesen: 2.038 eFt, Konyha HACCP megfelelése, edények beszerzése 1.338 eFt, linóleum csere, parketta rendbehozatal 400 eFt, felső tagozatos iskola lépcsők csúszásmentesítése 300 eFt.
- Óvoda összesen: 1.200 eFt, kazánok cseréje 1000 eFt, festés, egyszerű karbantartás 200 eFt.
- Egészségügyi intézmények: festés, mázolás, villanyhálózat javítás összesen: 1.625 eFt
3./ Következő évi komplex megvalósításra elő kell készíteni:
- polgármesteri hivatal földszinti vizesblokk,
- Művelődési ház vizesblokk, színpad padlózat és CISZ ház parketta felújítását, a
- Általános iskola vizesblokk felújítás, nyílászárók cseréje
- temető urnafal építés
4./ Az anyagi lehetőségek függvényében ez évben elvégezhető feladatok:
- díszterem meszelés, tapétajavítás
- Művelődési ház fax, hűtőszekrény beszerzés
5./ További feladatok:
- régi csatornahálózat rekonstrukciója, az ehhez szükséges fedezetet elsődlegesen biztosítani kell.
- laktanya területén 10 db telek kialakítás.
- garázsok kialakítása.
A költségvetésben tervezett 1., 2., és 4. pontban felsorolt, valamint a régi csatornahálózat rekonstrukciós feladatainak ez évi megvalósítását elő kell készíteni.
A költségvetés módosításakor az előirányzatok rendezését fentiek szerint biztosítani kell.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Bulejka András csop.vez., Miklián Attila műszaki csop.vez. és intézményvezetők
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Repülő nap a városban lesz. HM pályázat megírásában kérte a Művelődési Központ támogatását, de a segítség nem jött össze. Nem derült ki a pályázatból, hogy kapcsolódik ez a rendezvény a honvédséghez. Miniszter úrnak írt levelében ismertettük ezt a rendezvényt. Lehetőséget ajánlottunk a HM-nek, hogy ő is szerepeljen országos rendezvényünkön, ami kapcsolattartás erősítéseként is értelmezhető. Választ nem kaptak.
Végh József igazgató: Egyéb határidős munkák miatt két nap haladékot kértek, mivel határidőn jóval belül voltak. Utána pedig nem jöttek.

Mezőfi Zoltán képviselő: Május 1-i rendezvényre kéri a képviselők megjelenését. Kéri a képviselőket a lakossági fórum időpont kitűzésére, melynek május 20. 18 órát javasol.
Szavazásra teszi fel, hogy a lakossági fórum 2004. május 20-án 18 órakor legyen, melyet a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.

Jávorka János képviselő: Civil szervezetek házában megnyitották a honvédségi helytörténeti kiállítást és ez bármikor megnézhető. Szemétkérdéssel is szeretne foglalkozni. Jásztelek puszta területén és az arra vezető úton sok szemét van, lehetőség van-e arra, hogy tiltó táblát helyezzenek el. Tűrhetetlen állapotok vannak. Van-e elég kapacitás a fűnyírásra, mert a sok eső miatt gyakrabban kell nyírni.
Havas Vilmosné képviselő: A Rózsavölgyi utcai gyalog lejáró elkészítésére, lapozás és híd kialakításra van-e lehetőség, mivel sokan járnak arra.

Végh József igazgató: A május 1-i rendezvényt hirdető plakátjaikat rendszeresen leszedik, vagy mást ragasztanak rá. Valamikor rendeletben kellene ez is szabályozni. Tájékoztatja a testülete, hogy az EU csatlakozás népszerűsítésre vonatkozó pályázaton 200 eFt-ot, iskolai élőzenei pályázaton 500 eFt-ot, egyéb pályázatokon 180 eFt-ot nyert az intézmény.

Oláh Éva rétsági lakos: Kérelmet nyújtottak be, hogy a telkünkön a lányuk is építkezhessen, mivel nincs máshol telek. Sokan élnek igen rossz körülmények között. Olyan választ kapott a jegyzőtől, hogy már két lakás van a telken, és a rendezési terv szerint csak ennyi lehet. Kéri a testületet, hogy tegyék lehetővé az építkezést.
Kapecska Ferencné jegyző: A benyújtott kérelem a májusi testületi ülésen napirendre kerül. A válasz arra vonatkozott, hogy a rendezési terv mit tartalmaz, aminek betartása kötelező. A kért lakás kisajátításban való döntés a testület jogköre, erről a következő ülésre készül előterjesztés.
Mezőfi Zoltán polgármester: Sokan igen rossz körülmények között élnek, telket adni az építéshez nem tudunk. A telek hiánya egyre nagyobb gondot okoz. Szociális feszültségek felgyülemlettek, ezeket a kérdéseket is kezelni kell.
Girasek Károly képviselő: Minden törvényes lehetőséget ki kell használni. Az előterjesztés alapján majd dönt a testület a kérelemről.
Pusztai Edgár képviselő: A polgármester azt mondta a Jónás Palinak, hogy a Zarándokon lesz 4 telek a cigányok részére, de erről itt a testületnél nem hallott még semmit.
Mezőfi Zoltán polgármester: Jónás Pál kérdezte, hogy hol lesznek majd telkek. Lehetőségként merült fel, hogy a Táncsics utcában is lehet szó telekalakításról, de konkrét ígéret erre vonatkozóan nem volt.

Több tárgy nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
 

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
 
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-