A 6. jegyző az 5. - míííí vaaan? Ki érti ezt?
-
Már többször írtuk, hogy a rétsági helyi közéleti, önkormánytati viszonyok áttekinthetetlenek, következetlenek. Azt is, hogy az ember nem tudja igazából sírjon, vagy nevessen. Mára ezek a jelzők sajnos mind elkoptak, és a városvezetés okoz magát alulmúló újabb meglepetéseket. Kedden az esti órákban újra testületi ülésnek látszó összejövetel volt a városházán. (Alig két héten belül belül már a negyedik.) Persze hogy "rendkívüli" és persze hogy zárt. (Egyik sem volt indokolt, de erről később.) És miről döntöttek? Hát megszavazták, hogy amit legutóbb szavaztak az nem szavazat. Értik? Nem értik? Ők se értik már mi van itt? Ne csodálkozzanak, nincsenek egyedül. A tények közzététele után majd nyújtunk némi hátteret.


Mit mond a polgármester?
     Mindenféle szóbeszéd járja kistérségszerte, hogy Rétságon most van jegyző vagy nincs, ki is az tulajdonképpen, kit tettek lapátra és akkor ki lesz, meg mi lesz a vezetetlen hivatallal? No a pletykára adni néha dőre dolog, és pláne nem erre alapozni egy tudósítást. Fogtam hát magam, felmentem a hivatalba, megkérdeztem a polgármestert. (Hát persze hogy fogadott és persze hogy válaszolt.)
     - Most tulajdonképpen ki a jegyző?
     - A képviselő-testület a tegnapi ülésen a 143/2009 számú határozatát visszavonta.
     - Mi a tárgya ennek a határozatanak? és mi az oka a visszavonásnak?
     - A jegyző próbaidejű munkaviszonyának megszüntetésével függ össze. Kiderült közben, hogy korábban jogsértően járt el a testület, amikor a jegyző közszolgálati munkaviszonyának megszüntetésére irányult a döntés. Emmiatt törvénytelen volt a határozat. Erről volt szó tegnap. Természetesen a jegyző hivatalban van.
     - Elérhető is? Vannak függőben lévő ügyeim ...
     - Nem, most betegállományban van.
     - Miben volt törvénysértő a korábbi határozat?
     - Én ebbe nem mennék bele. Nem vagyok munkaügyi jogász. Munkaügyes kollégáknak és szakembereknek a véleményét kértük ki.
     - Bár zárt ülés volt, de lehet tudni a konkrét érveket, amivel a képvislők számára el lett mondva, hogy miben jogsértő a döntés? Talán azért, mert áthelyezéssel került ide annakidején?
      - Igen, ebben volt jogsértő. Van egy papír, ahol az előző munkáltató megszünteti a korábbi jogviszonyát, és áthelyezéssel adták át.
      - Ha áthelyezés, akkor jogfolytonos ...
      - Igen. Magyarul akkor próbaidőt sem lehetett volna kikötni. Viszont a jegyző tudomásul vette a testület kikötését, hogy 6 hónapos próbaidővel kerül alkalmazásra. És ilyen irányú, a testület döntését tartalmazó munkaszerződést írt alá. A dilemma ott van, hogy magasabb rendű-e az az országos törvény, amely az áthelyezés szabályait tartalmazza, vagy pedig az itteni szerződése a mérvadó, amiben ő elfogadta a feltételeket.
     - Tehát akkor most hivatalban lévő jegyző Fejes Zsolt ...
     - Így van.
     - Mi a helyzet az aljegyzővel? Erről is sokmindent lehet hallani.
     - Aljegyző asszony lemondott az aljegyzői megbizatásról. A képviselő-testület tudomásul vette, de igényt tart a 30 napos lemondási időre. Ez alatt el kell látnia még a ebbéli feladatát.
     - Mi a helyzet az alap munkakörével...
     - A felmentési idő leteltével aljegyző asszony marad igazgatási előadó, és ezeket a feladatokat továbbra is ellátja. Sokféle jogmagyarázat volt itt, de a testület azt fogadta el, hogy itt helyben az aljegyzői feladatról lemond, akkor az egyéb közalkalmazotti jogviszonyát nem érinti.
     - Nem egy könnyű helyzet! Ezek voltak a kérdéseim. Köszönöm szépem a válaszokat.

Nézzük az okokat, és az összefüggéseket
      Nehéz röviden abban állást foglalni, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Illetve, hogy mikor és ki követett el hibát ezzel a kinevezéssel, vagy a felmentéssel kapcsolatban. Mindenesetre ezen az egyetlen ügyön is - mint egy állatorvosi lovon - pontosan látszik a testületi munka előkészítetlensége, a képviselők alulinformáltsága. 
     Mert minek is kellett volna történnie? Elsőként a pályáztatáskor pontosan informálni a testületet, és a megkötendő megállapodás tervezetet, (a kinevezés mellékleteit képező 6 hónapos próbaidőt kikötő iratot) a képviselőkkel ismertetni, és kiadni. Továbbá nem véletlenül írja elő a jogszabály, hogy egy döntéshez széleskörűen tájékoztatni kell a testületetet a vonatkozó jogszabályokról, a döntési alternatívák előnyeiről, lehetséges hátrányairól. Mert bizony nem elég egyetlen szavazattal azt mondani, hogy igen! Mi igen? Mi mennyi? Na hát ezaz...! Cédulán, titkos szavazással szavaztak arról, hogy megválasztják Fejes Zsoltot jegyzőnek. Eddig rendben. És ezután hogyan szavaztak, és szavaztak-e a próbaidőről? Akár igen, - akár nem, csak automatikusan aláírta a polgármester -, ezek szerint ezen körülményeknek nem voltak tudatában. Az egy dolog, hogy a pályázati kiírásban ez szerepel. 
     Ettől függetlenül előre tisztán kellett volna látni az áthelyzés tényét, és erről a testületet tájékoztatni. Mert akkor - csakis akkor - mondhatta volna, hogy áthelyezéssel nem veszi át. Nem mondta. Biztosan nem is tudta. Mert igen, az áthelyezés azzal a jogkövetkezményel jár, hogy - minden más tekintetben - úgy kell eljárni, mintha a munkaviszony az áthelyezés előtti időtől folyamatos lenne.
      Tudták ezt a képviselők? Mert ha tudták akkor nem most hoztak jogsértő határozatot a felmentésről, hanem akkor, amikor aláíratták a próbaidőt. Ha nem tudták, akkor pedig aki a testület nélkül ebben eljárt. És akkor felvethető az állandóan visszatérő kérdés: Azon az ülésen gyakorolta valaki a törvényességi felügyeleltet? Miért nem szólt, hogy ez így nem jó? Esetleg ő sem tudott róla? Miért nem szerepelt már az előterjesztésekben minden jelöltre vonatkozóan leírva az átvétel határideje, körülményei, előnyei hátrányai? Mert ezt írják ám elő a szabályok.
     Nos tehát az előkészítetlen előterjesztések láthatóan személyzeti ügyekben is adnak okot aggodalomra. Mert nem gondolom, hogy ezzel nyugvópontra jutott az ügy. Sok kérdés vitatható, és megoldatlan, nehezen átlátható. Ebben - bárhogyan is nézem - a korábbi előkészítetlenség volt a felelős. Mivel nem lehet visszaállítani a döntés előtti állapotot, ebből gyűrűznek tovább a gondok.

Jogszabályi háttér
     Most én mondom, hogy ebbe nem mennék bele. Alaposabban át kell nézni azt, amit a testületnek fél évvel ezelőtti döntésekor kellett volna. Mert az is lehet, hogy nincs alapvető ellentmondás, az is lehet hogy a próbaidő más tekintetben is jogsértő. Csak azt nem lehet érteni, hogy ehhez miért kell 3-4 testületi ülésen keresztül a semmit ragozni, bizonytalanságban hagyni az érintettet, a hivatal dolgozóit és a várost. Nem kellene.

Aljegyző van egy hónapig
     Nem tudni Fejes Zsolt betegsége mennyire súlyos és milyen időtartam alatt gyúgyul. Mindenesetre sok türelmet és jó egészséget kívánunk neki. Tény, hogy az aljegyző ilyen módon való felmentése egyben méltányos, törvényes és célszerű. Egy hónapig - papíron mindenképpen - van jegyzőt helyettesítő köztisztviselője a városnak. No és mi lesz azt követően? Erről majd újabb üléseken kell dönteni? Tudomásunk szerint erről még nem született sem elképzelés, sem döntés. Tény hogy a hivatal jegyző - vagy az őt helyettesítő aljegyző nélkül - nem működhet. Nem tartható testületi ülés sem.

Akkor ez az utóbbi törvényesen összehívott és megtartott, vagy sem?
     Hát igen, ahogy a régi öregek mondják, a baj nem jár egyedül. Mert sokszor kifogásoltuk már, hogy a testületi ülés összehívásának nem az a módja, hogy a polgármester vagy a titkárnője eltelefonál 6-7 képviselőnek, hogy valamiről dönteni kell, és akkor jöjjenek be. Ez még tényleg azonnali döntést igénylő ügyben sem ilyen egyszerű. Minden képviselőt megfelelő tárggyal értesíteni kell. Az ülés tényét nyilvánosságra kell hozni. Mert kéremszépen az nem zárt ülési téma, hogy egy korábbi határozat jogsértő. Ez nem személyi ügy, amiben tartható zárt ülés, ha az érintett kéri. Ha nem kéri -, és valószínűleg nem kérte, esetleg nem is tudott róla - akkor személyi ügyben sem tartható zárt ülés. 
     Tehát semmiképpen nem lehetett volna a nyilvánosságot kizárni. Már ez is megkérdőjelezi a törvényességet, mert ha ebben tér el a normáktól ugyanúgy érvénytelen, minha másban nem törvényes.  De másik ilyen elengedhetetlen kelléke annak, hogy a jelenlévő tagok testületként működjenek, hogy a törvényesség felügyeletét hivatalban lévő jegyző lássa el. Ennélkül egyszerűen kár bármiről beszélni, szavazni, mert az nem lehet érvényes testületi ülés. (Mert akkor bármely kocsmasarkon összefutna 6 képviselő, kikiálthatnák, hogy most testületi ülést tartunk. Ne szörnyülködjenek, kisérletek legalábbis voltak már hasonlóra. Ez elfogadhatatlan.) 
    Nem tudom kik voltak jelen hiszen zárt ülés volt. Nagyon valószínű, hogy a jegyző nem. Még ha ott lett volna is, az őt érintő kérdésben aligha láthatta el a törvényességi felügyeletet. Ott volt az aljegyző? Nem tudjuk. De ha ott lett volna is, már a beadott lemondása okán ő sem volt tekinthető érvényes jegyzőnek. És ugyancsak a személyes érintettsége fennállt. Van arra szabály, hogy ilyen esetben mi a teendő. Lehet helyettes jegyzőt felkérni. Nincs tudomásunk, hogy ilyen lett volna. Akkor pedig könnyen előfordul, hogy az a testületi döntés, amely kimondja, hogy a korábbi jogsértően döntött, ugyancsak jogsértően mondta ki ezt. Ki érti ezt és ki tudná kibogozni, hogy akkor most mi az érvényes, és mi az érvénytelen? Csak a kételyek sorakoznak...

Akkor arról szavaztak, hogy legutóbb nem szavaztak?
     Mivel zárt ülés, nem tudni miről is folyt a vita vagy 2 órán keresztül. Alighanem arról, hogy a testület érvényesen szavazott valamiről. Akkor hét szavazattal a jelenlévő hét képviselő. Kéremszépen egy ilyen szavazatot nem lehet ám csak úgy semmissé tenni! A szavazás megtörtént, az "ítéletet" kimondták, akkor ez a testületet is köti. Olyan ez, mintha az esküvőt követő napon a menyasszony - vagy éppen a vőlegény - észbe kapván visszamenne az anyakönyvvezetőhöz, és kijelentené, hogy meggondolta. Az az igen tulajdonképpen nemigen, nem érvényes, most a nemre szavaz. Hát bizony ilyen nem lehetséges. (Mésrészről milyen kár ...!?)  A döntést csak egy másik fórum bonthatná fel, és akkor sem válna semmissé. Itt mégis az történt. Arra szavaztak - valószínűkeg ugyanazok akik korábban -, hogy amire igent mondtak, az már nem úgy van, most ugyanarra mondanak nemet. Ezt csak így lehet cserélgetni, mint a köpönyeget? Nem kéremszépen! Így nem lehetne. Időben, felelősen felkészülve és felkészítve kell szavazni! A döntés, pláne személyi ügyben - visszavonhatatlan.
     No igen a polgármester elmondta, hogy nem erről van szó. Eléggé kihangsúlyozta ahhoz, hogy megjegyezzem. Nem a korábbi szavazatuk ellen szavaztak. Az ugyanis jogsértő volt, és arra szavaztak, mintha nem is szavaztak volna. Értik? Én már nem. És amikor igennel szavaztak akkor meg azért nemigen, mert féléve a megbízáskor se jól szavaztak...!  Ez már maga az őrület. 
     Egyszóval most nem másként szavaztak, hanem érvénytelenítették a korábbit jogsértő volta miatt. Ügyes magyarázat, meg kell hagyni, és - ha a helyzet ettől normalizálódik - el lehet fogadni. De csak ha van remény a normalizálódásra! Mert bizony ezek a rendkívüliségek, jegyző nélküliségek, tudatlaságban szavazások továbbra is megkérdőjelezhetők.

Várható-e valódi rend és kibontakozás?
     Ezt a kédést joggal veti fel az Olvasó. Bennem is ez keres feleletet egyfolytában. Mivel erre senki sem tud igaz és érvényes választ adni, csak találgatni tudunk. Sajnos az nem várható, hogy a hivatal vezetetlensége megszűnik, hogy az éves lemaradás jegyzőkönyvekben, rendeletek kihirdetésében, határozatok végrehajtásában, elintézetlen ügyekben pár hét alatt lerendeződik. Pláne nem ha a jegyzőt betegsége szólítja el a munkahelyétől. Majdnem azt írtam ágyhoz köti, de ez nem szükségszerű. Reméljük nincs is rá oka. A járóbeteg sem munkaképes, nem kell a munkahelyére bejárni.
     Akkor hát azt kell mondanom, hogy megnyugvásra nincs ok. Egy személyi kérdés úgy ahogy rendeződött, bár ebben sem lehetünk biztosak, hogy ezzel az ügyek be vannak fejezve. De a hivatal működésének gondjai nem látszanak megoldottnak. Ez pedig a testület és a polgármester felelőssége is. Mikor lehet ezügyben tisztán látni, és megnyugtató helyzetről tájékozódni? Ha még jó irányban mennének az ügyek, akkor se lesz itt rend pár hónap alatt. És addig mi a helyzet? És utána mi a helyzet? Hát kéremszépen erre mindannyian várjuk a választ.

GiK 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-