Közéleti fórum - csalódottság
Közéleti fórumot szerveztünk a művelődési központa, ahová Mezőfi Zoltánt Rétság város polgármesterét invitáltuk. A klubfoglalkozásnak  - a Vállalkozók Klubja soros összejöveteleként, szerkesztőségünkkel közösen -  tervezett rendezvényt végül a házigazdák tanácsára a kiállítótemeben uralkodó szaunai hőmérséklet miatt a szinházteremben tartottuk meg. Itt a klíma hűvösebbnek bizonyult, nem így a rendezény hangulata. Mindkét oldalon - részvevők és rendezők - vegyes érzelmekkel gondolnak vissza az amúgy rendkívül aktív, mintegy három és fél órásra sikerült programra.
     Érzékenyebb lelkületű olvasóimtól előre is elnézést kérek, ha itt-ott kicsit pikírten fogok fogalmazni. Ez a tömörség és a történtek pontos visszadása érdekében elkerülhetetlen.
     A szervezés aprópója az volt, hogy a városi önkormányzat munkaterve szerint áprilisban lakossági fórumon kellett volna beszámolni az előző év eredményeiről és az ezévi tervekről. Nem számoltak be. (Erre a lakosság igényt tartott, ezt oldalunkon a szavazók 90%-is megerősítette. A maradék 10% százalék sem azt választotta, hogy ne legyen, hanem hogy felesleges, úgysem kapnak érdemi választ.) Innen indult a gondolat, hogy a Vállalkozók Klubja a RétságNet Hírügynükséggel és a Rétságért Egyesülettel közösen civil kezdeményezésként rendez fórumot, ahová a felvetődő kérdések megválaszolására meginvitálta a város első emberét. Mezőfi Zoltán a meghívást elfogadta, a Rétságért Egyesület elvi támogatása mellett azonban nem vett részt a rendezvényben.
     Kétségtelen, hogy a klubformához, illetve kötetlen beszélgetéshez jobb lett volna egy kisebb terem, hiszen a klub létszámához képest 30-35 főnyi vendég - ami a korábbi programokhoz hasonló létszám, és megfelelő érdeklődés - feszélyezve érzehette magát a nagyterem padsoraiban.

Kezdésként övön alul
    Jávorka János udavarias hangú köszöntését követően a meghívott vendég már beszólással adta meg az alaphangot. "Miért nincs tv közvetítés?" "Összeszámoltam vagyunk itt 25-en." "Nem gondoltam, hogy itt Girasek úr moderál, és kérdez is." stb. A beigért pikírtséggel kérdezem: mi köze hozzá? Hogy egy civil kezdeményezésként a rendezők akarna-e tv közvetítést vagy nem, az az ő dolguk. A téma fontossága és a kérdések súlya - mint ahogyan az bebizonyosodott - nem azon múlik, hányan teszik fel azokat. Ha mindezt másként gondolta a polgármester megszervezhette volna - tv közvetítéssel, nagy létszámmal, örömrivalgással - azt a rendezvényt, amire a testület egyébként kötelezte. Az pedig már véképp nem értelmezhető, hogy a kérdések megválaszolására felkért köztisztviselő nem a kérdésekkel foglalkozik, hanem egyes személyeket nyilvánosan megszól, hogy ők miért kérdeznek, hogyan ülnek...
     Az első blokkban egy felkészült helyi vállalkozó tett fel vagy 14 kérést, amiben a városvezetőség tervszerűségéről, a ciklusprogramról, gazdasági koncepciójáról, konkrét elképzeléseiről kérdezett. A támához kapcsolódóan a jómagam - mint a fórum levezetője - felolvastam egy - belátom nem túl finoman fogalmazott - e-mailben érkezett kérdést. Ez aztán végképp rosszallást váltott ki. Mi az hogy e-mailben is lehet kérdezni? De a tartalma sem aratott osztatlan sikert, mert írója a kérdésekhez tartozó gondolatai után egyik mondatában választ várt arra, hogy: "Mióta Polgármester Úr átvette a város vezetését , Rétságon megállt az idő. Elgondolkodott-e Pogármester Úr azon, hogy nem lenne-e szerencsésebb ha felállna székéből és egy eredményeket is felmutatni tudó új vezetőnek adná át a városvezetést? Nagyon nagy az elégedetlenség a városban Polgármester Úr eddigi tevékenységével." Belátom, nem volt szerencsés ezen levéllel indítani (15. kérdésként). A véletlen és a téma hozta így. Ámbár úgy gondolom, hogy a "minden kérdésre választ adunk, a nincsenek kényes kérdések" igérete mellett egy ilyen felvetéstől nem kellene pánikba esni. Legfeljebb azt a választ adni, hogy elégedettek az eredménnyel, és nem akarnak lemondani. Vagy nem elégedettek, de akkor sem. Szépen, nyugodtan. Ilymódon a személyeskedésbe csapó válasz nem a ténylegesen feltett kérdésekre vonatkozott, hanem egyrészt a kormánypolitikát hibáztatta, másrészt a szokásos általánosságok hangzottak el konkrét válasz nélkül. Pedig olyan egyszerű lett volna pl. arra a kérdésre, hogy van-e ciklusprogram, vagy van-e gazdasági program egyszerűen válaszolni: Nincs, nem is akarunk. Vagy akarunk, és ezek-azok az alapelvek. Sajnos a város életével kapcsolatos kérdésekre semmiféle választ nem kaptak a jelenlévők, de még csak az elképzelésekről sem. Vágyálmokról azért hallottunk. Visszakapott 70 millióról, mint minden kiadás forrásáról, és az egymilliárdos járóbeteg-központ beruházásról, amiről ténylegesen még nem sokat lehet tudni. No ez utóbbi volt talán a tájékoztatásban a még elfogadható információ, bár nem erről szólt a kérdés, és pontosan még nem sokat lehet tudni sem a pályázatról, sem a működés forrásairól.

Normális kérdésekre normális válaszokat várunk
    Aztán Jávorka János klubvezető megpróbálta normális, emberi kerékvágásba terelni a vitát, mert a céltalan személyeskedés nem vezet sehová. Ez úgy tűnik sikerült is, a továbbiakban kérdések és vélemények fogalmazódtak meg és klubfoglalkozáshoz méltó eszmecsere.
    Nem részletezve minden felvetést, sok kérdés hangzott el, amire a város közvéleménye jogosan várna válaszokat. A perspektívától a pénzügyi elképzelésekig, a testületi munka előkészítettségétől a hivatali munka törvényességéig, a pályázatoktól a közélet megosztottságáig, a sporttól a zeneiskolai képzésig. Úgy tűnik oly sok megoldatlan, megválaszolatlan kérdés foglalkoztatja a helyben lakó embereket, hogy az elodázott problémák csak halmozódva újra meg újra felszínre törnek egy-egy közéleti rendezvényen. Sajnos a résztvevők csalódottsággal távoztak, mert igazi válaszokat nem kaptak, és nem azzal a kellemes érzéssel térhettek nyugovóra, hogy jó kezekben van a város, okos, jó elképzelések sokaságának megoldásával foglalkoznak vezetői. Nem, ez nem szűrhető le. 
     Az viszont igen, hogy nincsenek kidolgozott perpektívák, konkréttá értett elképzelések, nincsenek felkészült tanácsadók, nincsenek elkészített, pályázatra érett tervek és nem látszik törekvés a helyben létező "szürkeállomány" összefogására, a megosztottság megszüntetésére.

Volt értelme?
     Legalább jól kibeszéltük magunkat, és megkaptuk azokat az általánosságokat amiket eddig is minden fórumon. Ez csak azért bosszantó, mert a városi honlap fórumán - meg mindenütt másutt - fennhangon zengnek a szólamok, hogy tessék kérdezni mindenre válaszolunk. Aztán aki beveszi ezt az igéretet, újra csak csalódik. Pedig érdeklődés, felelős felvetések - a város fejlődésében való konkrét részvétel felajánlásáig -, volt a résztvevők részéről. Ezt a 3 és fél órás - szünni nem akaró - infromációéhséget, a közös tenniakarás mellett az is jellemezte, hogy Rompos Dezső felvetette, hogy hajlandó egy kezdeményezés révén egymillió forintot a vállalkozók felajánlásából összegyűjteni, ha a polgármester megjelöl egyetlen célt, amihez ezt a pénz önrészként felhasználva pályázaton jó néhány millió forinttal kiegészítve fejleszteni lehetett volna a Rétságot. Nem volt vételkészség, és semmiféle célmegjelölés. Még a felajánlott pénz sem kell? Arra sincs konkrét elképzelés, mi lenne ha egyszer tényleg lenne pénze a településnek?
    Honlapunk is kapott kritikát. De kapott ám! Egyrészt elismerték információbőségét, másrészt úgy vélték, hogy egyféle nézőpontból tájékoztatja az olvasókat. Ott is elmondtam, hogy az építő kritikát köszönjük, nem célunk bármilyen irányban eltérő véleményeket közvetíteni. Itt újra megerősítem, amit ott elmondtam: A honlap nyitott minden publikálásra érett cikk, tudósítás, riport előtt. Aki eddig is elküldte anyagát megjelentettük, és ezután is így lesz. Nem baj, ha három szerző háromféleképpen lát egy jelenséget, sőt éppen ez lenne kívánatos, hogy többféle nézőpont jelenhessen meg. Kétségtelen, hogy portálunkat sokan az alig működő városi honlap ellenében értékelik, pedig ilyen szembenállás nem célunk! Az igen, hogy egyre jobbak legyenek cikkeink - kevesebb gépelési hibával - és minél szélesebb körű, többszempontú tájékotatást adhassunk. De ez sem valami ellenében, hanem a köz szolgálatában! Tessék kipróbálni, cikket írni, elküldeni.

Bank vagy kultúra?
     Volt még egy "nyuansz" a végére. A polgármester felvetette, hogy a gazdaságosság érdekében indokoltnak látna a művelődési központ - közelmúltban milliós költséggel felújított - legjobb, legszebb termeit egy bank részére bérbeadni évi összesen 3 millió bruttó forintok érdekében. Mert ő úgy látja, hogy a termek nincsenek kihasználva, és az intézménynek nincs is rá szüksége. 
     Elképesztő felvetés már csak azért is, mert ilyenre a ház igazgatóját - sem határozattal, sem enyhe erőszakkal - nem lehet kényszeríteni. Mondta is valaki, hogy szó az lehet róla, 30 millióért. Micsoda olcsójánoskodás a 3 millió? De nem ez a legfőbb kérdés, hanem az a magatartás, amely állandóan az arra kinevezett és kiképzett emberek helyett akarja eldönteni, hogy mi jó az intézménynek. 
     Majd ha a vezető úgy látja, hogy ez a ház érdeke, örülni fog egy ilyen információnak. Úgy tudom ő kultúrát akar, nem bankot. Csak néhány esemény, ami a teremekben történt. Endrei Judit, Szávai Attila, Jókai Anna iró-olvasó találkozók, vagy féltucatnyi kiállítás, Bartók est, jelenleg a Tourinform iroda, tanfolyamok, értekezletek, honismereti akadémia, Club69 zenés rendezvényei, Rétságért Egyesület, a fotokör vetítettképes programjai voltak - és remélem lesznek is - ezekben a termekben. (És a kiegészítő programok, mi nélkül nem teljes az esemény. Mint pl. fogadás a 70 éves laktanyai ünnepségen, öltöző a nemzetiségi napon, az óvodai jótékonysági esten és hasonlókon. stb.) Önmagában is elég lenne egy kisebb település éves programjának! Ha jól meggonduljuk éppen ezek a legkihasználtabb helyiségek.
     Tehát ez a felvetés olyannyira abszurd, mint ha én is megfogalmaznám, hogy a hivatal díszterme havonta csak két napon van használatban, akkor hát adjuk át egy banknak, mert 28 napon kihasználatlan. Ugye milyen elképesztő egy ötlet? Pedig volt már olyan időszak, amikor nem létezett a városházának nagyterme, éppen a művelődési házban és a TSz tanácskozótermeiben tartotta programjait, mert úgy volt gazdaságos. Nos én sem adok ilyen ötletet, akkor úgy gondolom ilyen kérdésben másnak sem kellene a jószándékú javaslat felajánlásán túlmenni. Aztán majd az igazgató dönt.

Vállalkozók klubja ezután is lesz
    A Vállalkozók Klubja jövő hónapban is tart összejövetelt, és gazdasági közéleti kérdésekről a város fejlődése érdekében ezentúl is eszmét cserélnek, és cselekvési lehetőségekre várnak. (Minden hónap utolsó hétfő.)
    Egy tanúlsággal a csalódottság - avagy a bekalkulált mellébeszélés - mellett is gazdagabbak lettünk. Mert többen úgy gondolják, hogy ez az esemény is sürgeti a valódi kérdésekre valódi válaszok megszületését, a felelős közös gondolkodást és cselekvést. Akkor pedig nem voltunk ott hiába.

GiK 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-