Információk vállalkozóknak - Vállakozók a városért, a város ... ?

-
Régi igénye a városban élő és munkálkodó vállalkozóknak, hogy létükhöz, fejlesztési elképzelésükhöz, piacpolitikájuk és terveik alakításához kapjanak hathatós segítséget. Az együttműködés, és az folyamatos informálás igénye elsősorban az önkormányzat felé fogalmazódott meg, de évek óta - a lakossági fórumokon, választási beszédekben a helyi vállalkozók támogatásának hangoztatásán túl - az ég világon semmi nem történik. Ezen a helyzeten kívánt változtatni Jávorka János képviselő, aki 160 meghívó kiküldésével, felkészült szakemberek invitálásával teremtett lehetőséget alapvető infromációk biztosítására, és a párbeszédre.
      A szervező képviselő három - a vállalkozások ügyeivel közvetlenül foglalkozó - szakembert hívott meg, akik szakterületük szerint adtak tájékoztatást elsősorban a pályázati lehetőségekről.
      Elsőként Koroknai Györgynét mutatta be Jávorka János képviselő, az est házigazdája. Szó szerint, hiszen 2006. december 3. óta ő a helyi Munkaügyi Központ vezetője. E minőségében még nem lett bemutatva, sem hivatalosan bejelentve sem a vállalkozóknak, sem a város nyilvánosságának. Pedig erre bőven lett volna alkalom. Előadásában elsősorban a foglalkoztatási támogatásokról adott tájékoztatót, különös tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályok változtak. Röviden összegezve: a kormányzati politika mentén a segélyezés helyett a munkahellyel nem rendelkezők, vagy más ok miatt hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatását több módon anyagilag támogatja a hivatal.
      Dr. Körtvélyesi Katalin, Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség tanácsadója az Eu-s pályázatok lehetőségeiről szólt. Egészen pontosan a lehetetlenségeiről, mert a megszerezhető pénzforrásoknak olyan kötöttségei vannak, amelyeket a mikro és kisvállakozások nehezen tudnak biztosítani. Ahogy fogalmazott "nem túl nagyszerű a helyzet a kistérségekben". Jelentős pályázati összegek inkább a nagyobb, munkahelyteremtő vállakozásoknak áll rendelkezésére, amelyen akár 50 milliós vissza nem térintendő támogatás is elnyerhető. Szólt a pályázatok rendkívül rövid határidőiről is, hiszen több áprilisban lezárul.  A 2007-13-as időszak jelenlegi pályázati lehetőségei >>>
      Tajti Norbert a Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány igazgatója viszont a  mikrohitelekről adott tájékoztatót amely kedvező kamatozással vehető igénybe akár a legkisebb vállalkozások számára is. Ezek benyújtásában segítséget igért közvetlenül, illetve a Kistérségi Társulás szakembereinek közreműködésével.
      Hozzászólásokban elhangzott, hogy jók az infromációk, de a pályázatok ma már hozzáférhetők az interneten. A helyi vállalkozóknak sokkal jobb lenne az ő konkrét problémáikra választ adni, és itt helyben helyzetbe hozva segíteni az itteni cégeket, egyéni szolgáltatókat.
      Rövid szünet után a helyi vállalkozók önszerveződő, önsegítő formájának megteremtését vetette fel a meghívó, és a szándék találkozott a megjelent vállalkozók igényeivel. Többen kifogásolták, hogy a rendezvényen nem jelent meg a polgármester, alpolgármester, vagy a képviselők. Igéretek ellenére velük csak akkor foglalkoznak, ha valamit adni kell a városnak, de ha ők számítanak segítségre semmit sem kapnak. Még megfelelő információkat sem! Igaz, az összejövetelen jelen volt Hegedűs Ferenc  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke, de úgy tűnt nem e minőségében, hanem mint maga is vállalkozó. A felvetésekre nem adott érdemi választ, nem szólt hozzá.
      A vállalkozók pedig joggal várják el, hogy az önkormányzati információval, szervező munkával, lobbival hozzák helyzetbe az itteni cégeket, hiszen ez a város fejlődése mellett az várható adóbevételeket is növeli. Sokszor elegendő lenne a jó szó és a megfelelő tájékoztatás. Felvetették például, hogy a TDK volt csarnokaiban elkezdődött munkáknál - egyszerű bontási feladatok - Budapestről és más városokból hoznak céget, pedig erre a munkára egészen biztosan itt helyben is lenne azonos minőségben, versenyképes áron vállalkozó. A megjelentek szinte egyhangúlag megfogalmazták, hogy ezügyben elvárják a polgármester hatékony kapcsolatépítését, segítő közreműködését.
      Aztán az összejövetel mintha átalakult volna lakossági fórummá, legtöbb hozzászóló kifogásolta azt a magárahagyottságot, amelyet tapasztal, és szomorúan állapították meg ismét, hogy hogy ezekre választ vártak volna polgármestertől, vagy a képviselőktől, de azok nem voltak jelen.
      A csodavárás helyett azonban komoly elhatározás is született. Megfogalmazódott a vállalkozók valamilyen szervezett keretek között csoportba szervezése, de végül a jelenlévők úgy döntöttek, hogy nagy szüksége van a rendszeres összejövetelre, egymás infromálására, az együttműködési lehetőségek megtalálására, de jelenleg nem szükséges ennek cégbírósági bejegyzéssel működő szervezetet alakítani. Úgy döntöttek, hogy havonta tartanak összejöveteleket, amelyen bármely vállalkozó, vagy érdeklődő résztvehet. A rendezvények minden hónap utolsó munkanapnak számító hétfőjén este lesznek az Anna Étteremben. Legközelebb tehát május 21-én.
      A programot kezdeményező Jávorka János úgy itélte meg, hogy az összejövetel elérte célját, mert az információk mellett elindulhat egy önszerveződő mozgalom, amit a továbbiakban is segíteni óhajt.
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-