Üvegzseb - szerződések a nyilvánosság számára
-
Új rovatot nyitottunk a Polgármesteri Hivatal oldalan. A jövőben itt az Önkormányzat, vagy a polgármesteri hivatal által kötött szerződéseket közöljök. Amelyik érdekes, és emelyiket sikerül megszerezni. Mert - törvény ide vagy oda - lassan másfél hónapja kértem néhány szerződést, amelyekre azt mondja a jogszabály hogy - bárkinek - lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 15 napon belül oda kell adni a kérelmezőnek.
    Így hát elsőnek mindjárt három témakörben sikerült szerződéseket közzétenni. Az Uránusz Kft hulladékszállításra kötött szerződése és annak módosítása, a Wnet Internet Kft-vel kötött szerződések, illetve az útfelújítás tervezésére létrejött megállapodás
    Mondhatnám azt is, hogy akit érdekel olvassa el, és vonja le a szükséges következtetést, és akár írja is be a hozzászólásokhoz. Természetesen ez a lehetősége mindenkinek megvan, s aki nem szereti a hosszadalmas eszmefuttatásokat, akár már keresheti is a dokumentumokat. -
Én azonban megosztom a magam észrevételeit a közvéleménnyel. Lehet persze másként is látni ezen irományokat, lehet ujabb észrevételeket - dicsérőket és elmarasztalókat tenni. Ismét mondhatom tehát, hogy ez az írás egyfajta vitaindító. De aki szivesen elolvassa elemzéseimet, azok részére álljon itt.


--
Ceminveszt szerződés
     Nem, ilyet nem találnak, ugyanis nincs! A képviselő-testület ugyan két jelentkezőből döntött arról, hogy a Ceminveszt Kft-t megbizza a laktanya közműtervezésével - és pontosan nem is tudni még mivel - és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést megkösse. A témával kapcsolatban kommentár olvasható a jegyzőkönyvnél. Polgármesterünk ugyan a május 3-án tartott ülés előtt kötelező beszámolóban - lejárt határidejű határozatok - arról tájékoztatta a testületet, hogy a Ceminveszt a szerződéstervezetet nem küldte meg. No azt már elemeztük, hogy micsoda dolog az, hogy nem az önkormányzat határozza meg, hogy mit is akar, hanem majd egy külső cég elkészíti helyettünk. Ez szerintem elfogadhatatlan.
     Igényemet beadtam erre a szerződésre is. A másfél hónapos várakozás után a város jegyzője közölte velem, hogy ez a szerződés nem jött létre. Emmiatt szerződés sincs. Még csak tervezet sem. A Ceminveszt visszalépett!
     Így legalább megmarad a városnak 1,5 millió forintja, és a rendezési terv előtt nem készül egy korai és a másik folyamatot nem ismerő terv. De ha már a testület olyan nagyon akarta, akkor felvetődik a kérdés: Miért nem rangsorolt a pályázók között, és elállás esetén a következővel köti meg megbízást? Micsoda komolyságú az a cég, aki előbb - állítólag ismerve a feladatot - előbb pályázik, majd amikor megnyeri mégsem vállaja a munkát? Vagy ez is egyféle kirakatintézkedés volt? Nem gondolom. A testület pedig leinformálhatná a cégeket akiket - ha már nem nyilt pályázaton - felkér, hogy azok egyáltalán alkalmasak-e a megbízás ellátására. Avagy ismét arról van szó, hogy nem is kell ezt a feladatot ellátni, csak és kizárólag ha a Ceminveszt kap megbízást? Ha ő nem, akkor más cég ne is csinálja? Kiváncsian várom a következő ülésen az érintettek magyarázatát.
     Lehet, hogy a nyilvánosság és a közvélemény felháborodása is szerepet játszott a dolgok ilyettén alakulásában. Akkor azt mondom, nem értelmetlen semmiféle véleménynyilvánítás, ha a városlakók nem értenek egyet fontos döntésekkel.

-
Útfelújítás tervezése
     Mint emlékeznek, a képviselő-testület március 29-én tárgyalta az útfelújítás pályázatát. Ott ugyancsak elemeztük azokat az ellentmondásokat, ami az előterjesztésekből kiderült. A megkapott szerződés elég furcsa. Az, nem derül ki hogy tulajdonképpen mit is kell megtervezni - mert az nem mindegy, hogy egy útburkolatot milyen mértékben kell felújítani (pl. milyen vastag réteggel, milyen hosszban, szélességben) és mi is a felújítás tárgya (szélesítés, vízelvezetés, útszegély, stb.) Ezt összesen egy mondat tartalmazza, hogy "Nógrádi út mintegy 340 fm hosszú útfelújítás tervezési munkái". Aztán a város pénzén minek is részletezni, vagy pontosan leírni, mit is akarunk. Sem ezzel, sem a munkával nem kell takarékoskodni... (?)
     De nem ez a fő probléma! Nézzék csak meg a szerződés keltét! Nevezetes nap, Nők napja, március 8! Hogyan is szól a március 29-i határozat? Felhatalmazza a polgármetsert - hogy az akkori vita és döntés alapján - a pályázatot benyújtsa. Értelemszerű, hogy csak ebben az esetben lehet teveztetni, különben ilyen döntés nem volt, sem fedezet megrendelésre. Tehát így döntöttek március 29-én. A szerződés pedig alá lett írva március 8-án! Testületi felhatalmazás, ajánlatkérés, pályáztatás nélkül! Az abban foglalt határidő 15 nap, és a fizetési a teljesítéstől számított 8 nap, tehát a tervnek tulajdonképpen készen kellett lennie, sőt lehet, hogy ki is volt fizetve. Pedig erre nem volt felhatalmazása a polgármesternek, sem költségvetésben pénz a tervezésre.
    Na persze - ezt a módszert már ismerjük - előadta volna, hogy rövid az idő - ami ilyen furcsa módon igaznak látszik - mert április 16-án már be kell adni a kész pályázatot. Nem lehet gondolkodni, más tervezőt keresni, mert akkor kifutunk az időből; mondotta régebben rendre a polgármester.
    Csakhogy a trükk éppen most nagyon átlátszó. Ahhoz ugyanis, hogy március 8-án már alá is írják az egyeztetett, megfogalmazott szerződést legalább jó egy héttel előbb már ezzel foglalkozni kellett, tervezőt keresni, stb. No akkor pedig az előző - akár a rendkívüliként megtartott február 28-i - ülésen ezt rendesen meg lehetett volna tárgyalni. Csakhogy akkor nem lehet megzsarolni a testületet, ha mégis nemet mondana, más szerződést, más tervezőt keresne. Szóval ez a trükk itt és most lelepleződött. És a felhatalmazás nélküli intézkedés is a város pénzével.
     De azért van itt más is. A határozat 110 ezer forintról szól, a Zrínyi tervének felülviszgálatáról is. De a szerződsében erről és az összegről szó sincs. Akkor minek is kellett szavazni? Már a szerződés és a terv régen kész volt. Hová lett a 10 ezer forint? Ki vizsgálta felül a Zrínyi tervét?
    Aztán még tovább, pedig ez látszatra egy tök egyszerű megállapodás, azt hinné az ember túl sok gond nem lehet vele. De nézzük csak meg, mit ír elő késedelmes fizetésre? Naponta 5000 forintot. Csakhogy erről szó sem volt a döntésnél, hiába lett ilyen aláírva úgysem kifizethető testületi felhatalmazás nélkül. Akkor pedig hogyan mertek ilyet aláírni? Vagy ez egy újabb módja lenne az ismerősök pénzhez juttatásának? Mert a hivatal jelenlegi likviditási helyzetében bizony előfordul, hogy momentán nincs 100.000 ft kifizetni való pénz. (Még a fűnyíróba benzinre is alig van) Akkor pedig ilyen egyszerű trükkel meg lehet duplázni a tervező apanázsát rövid 20 nap késedelemmel. Ebben persze a tudatosságot nem feltételezem, de a szerződés erről szól. És a testület ilyen kitételt nem engedett meg!
    No egyébként éppen ezen dolgok miatt kértem régebben és javasolnám a testület megfontoltabb tagjainak, hogy ne általánosságban döntsenek, hanem a konkrét szerződést kérjék be, és azt látva, megvizsgálva szavazzanak. Különben félrevezethetik őket és rosszul járhat az önkormányzat is.

-

Szemétszállítás, Uránusz
     Látszatra egyszerű megállapodás azért itt is tartogat izgalmakat. Ajaj, csak figyelmesen kell elolvasni a szövegeket.

    Tanúságos olvasmány. Ez nem azért mert rossz, hanem ami benne foglaltatik.
    Pl. a 4. pont. amiben az szerepelk, hogy a borsoberényi telepre kizárólag lakossági hulladék szállítható. De - korábbi cikkeből is - tudjuk, hogy bizony oda megy a nagyparkoló konténere, ami nem lakossági szemét, más vállalkozások szemete, hiszen nem lehet szétválogatni, fél autó ide, fél autó oda. Ez jó szerződési pont, de nincs betartva.
    5. pontban a szemétszállítási díj beszedése ellenében 2 alkalommal lomtalanítást vállalt a cég. Ugyanakkor a költségvetés külön százezreket tartalmaz a lomtalanítás címén. Akkor hogy is van ez? A szerződésben vállal valamit, aztán mégis leszámlázza?
    a 3. pont második és harmadik bekezdése. Az ürítéskor összeszemetelt utat haladéktalanul letisztítja. Egyetlen alkalommal sem láttam. Ettől még lehet hogy megtörtént, de az esetek nagy százalékában ez nincs betartva.
    A következő érdekesség az aláírások. Egyik tulajdonosként Hegedűs Ferenc ír alá. Nincs ebben semmi kivetnivaló, ha ő is ügyvezető írja alá. Az már aggályos, hogy ezek szerint érintett a szerződés módosításában, és ezt a módosításkor nem jelezte, sőt - saját hasznára - megszavazta.
    Decemberben módosították a szerződést. Tényleg sok dolog változott az eltelt idő alatt, lett volna mit módosítani. Nem, mindössze két pont szerepel, sőt a második szerződés 3. pontja azt mondja, hogy a többi változatlanul érvényben marad! Például változatlanul maradt, hogy kedden és szerdán van szállítási kötelezettség. De nem ekkor szállítanak! Nem tartják be a szerződést. Lehetett volna módosítani, nem tették.
     Aztán az új szerződésben sincs semmi szó sem szelektív hulladékról, sem lomtalanítás változásról. Szelektív gyűjtés tehát az Uránusz részéről nem lehet - mert azt csak szerződés alapján, és megfelelő jogosítványokkal renedelkező cég végezheti. De a szerződésben nincs benne, nem módosították.
     Olyan "apróságokon" már fel sem érdemes akadni, hogy azt írja a 2-es pontban, ahol az eredeti 6-os pontot módosítja, hogy a fizetendő összeg havonta: 523.4000 azaz Ötszázhuszonháromezer! A polgármester el sem olvassa, mit ír alá? Neki mindegy, hogy 5 millió, vagy 500 ezer? Felháborító. És ha jogvita van lehet magyarázkodni. Amúgy ez éves több mint hatmilliós szolgáltatás. (Nem mondom, hogy sok, ha jól végzik.) De ha a város pénzén ennyit kifizetnek, nem futotta egy-két perc figyelemre, ne adj Isten egy jogász általi figyelmes átolvasásra, hogy a város 6 milliója megfelelő szerződésben megfelelő összgeket és munkát takarjon?
     A módosításban sincs szó arról, hogy csak kuka, és hogy zsákokat nem vihetnek el. Mert azért közben változott egy csomó törvény, a vonatkozó önkormányzati rendelet is, az igények, és ez az állandó szelektívvel való reklámszövegelés. Semmi nem igaz belőle, mert nincs benne egy szó sem a szerződésben. Hangsúlyoszom, akkor a Hege, vagy az Uránusz semmiféle plusz zsákokat nem árusíthat, külön pénzt nem szedhet, és szelektív gyüjtéssel nem foglalkozhat. Ami Rétságon van az egyébként is minden, csak szelektív gyűjtés nem.
    Az viszont felettébb érdekes, hogyan adhat ki az polgármesteri hivatal - saját honlapján olvaható - olyan tájékoztatást, amiben a szelekív gyűjtést, a külön megvásárolandó - a vállalkozónak plusz pénzt hozó - zsákokat reklámozza, és egyéb olyan "változásról" tájékoztat, amire sem helyi rendelet nincs, sem a szerződésben nincs benne. Akkor mire alapozzák, hogyan merik? Netán Ők az Uránusz reklámcége?
    De nincs más módszer a díjfizetés számítására sem. Az van rögzítve, hogy a megrendelő (Polgármesteri Hivatal) havonta közli az üres lakásokat és az szerint történik a számlázás. Honnan tudja, hogy egy lakás üres? Végigjárja? Díjat fizetni nem havonta kellett, tehát aki befizette a díját annak akkor is járt a szemétszállítás, ha éppen nem lakott ott. Ebből aztán lehettek olyan félreértések, hogy X helyről miért, máshonnan miért nem vitték el a kukát.
    Az adatközlés formája az, ami nagyon jogsértőnek tűnik. Én is idemellékeltem az üres lakások listáját, hiszen ez a szerződés melléklete, megkapta a vállalkozó is. Ugyanakkor ez szigorúan személyes adat, hogy a lakásomban lakom-e, vagy nem. Kinek mi köze hozzá? Ilyen adatot a hivatal nem adhat ki egy vállalkozónak! Mert honnan is tudhatná? Ja, megnézik a népességnyilvántartást, és ahova nincs senki bejelentkezve, az üres! Na egyrészt ez nem igaz, másrészt szigorúan tilos ilyen módon kiadni a népességnyilvántartásból adatot. Ahhoz a vállalkozónak semmi köze, hogy hol nem laknak. Ahhoz van köze, hogy honnan kell elszállítani a szemetet. Egy olyan listát lehet neki adni, amin fel vannak sorolva a jogosult lakások. Nem a népességnyilvántartásból, hanem mondjuk a fizetésből, más nyilvántartásból.
    Újabb gubanc!
    Ez évtől nem szemétdíjat számítanak fel a lakosságnak, hanem kommunális adót. Tehát minden üres lakás is fizet! 91 üres lakás után befolyik több mint félmillió pluszbevétel, ami persze  nem a vállalkozót illeti, hanem az önkormányzatot. Na aztán itt lesz érdekes az előbbi módszer. 
    Mert ha mindenki fizet, mindenki jogosult a szemétszállításra. Ha a hivatal kimutatja, hogy adott lakás üres - honnan? behatolt vagy mi? - akkor onnan - noha fizetnek, - nem szállítják el a szemetet? Olyanról senki nem hallott, hogy valamely lakásban laknak, de oda éppen nincsenek bejelentve emberek. (Akár két házzal lakással rendelkező rétsági, aki nem lehet két helyen bejelentve, akár olyan albérlő, aki nem jelentkezik be. Ez egyébként helytelen, de tény. Van ilyen.) No mármost. Aki ugyan fizet az ingatlan után, de nincs bejelentkezve a lakásba annak a szemetét nem viszik el? Milyen alapon? Szerintem ez a fajta adatszolgáltatás súlyosan jogsértő. Mivel a jegyző rendelkezésemre bocsátotta, magam is nyilvánooságra hozom, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez helyénvaló.
     Ezen problémákat is megoldhatná az egyik fórumbejegyzés javaslata, hogy a fizetett kukákra kerüljön cimke, és mindent tudnak a szállítók és egyértelmű az elszámolás is. Csakhogy akkor nem kommunális adóban kellett volna gondolkodni.

-
Wnet szerződések - Webmesterség
     Úgy látszik itt két teljesen összezagyvált szövegeléssel találkozunk. Az biztos, hogy a lényeget nem tartalmazza, semmiféle konkrét, számonkérhető dolog nem szerepel benne. Olyan igen ami a vállalkozónak jó, de olyan nem ami az önkormányzat érdekét szolgálja. Ebből is látszik, hogy az megengedhetetlen, hogy a megbízott írja meg a szerződésben, hogy mit ad a pénzünkért, nem a megbízó hatátozza meg. Ha meg nem tudja meghatározni, akkor nem kellett volna felrúgni a régit.
    Már a szerződések különvétele is zavaros, hiszen egy helyen az szerepel, hogy a külön szerződéseket is összevonják. Nehezen érthető, miért kellett így bonyolítani. Az világos, hogy van egy tárterületbiztosítási szerződés, de abban semmi helye nincs tartalmi kérdéseknek. Van viszont egy webmesteri szerződés, amiben éppen az nincs benne, mit kell csinálnia a webmesternek. Az benne van, hogy mit ne, de az hogy mit igen, az nincs. Csodálkozunk, hogy ilyen a városi weblap?
No nézzük előbb a tárterületbiztosításit. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a városi weblap üzemeltetéséhez a szolgáltató ad egy bizonyos tárterületet, amire a felelős kiadó és a felelős szerkesztő által biztosított tartalmat elhelyezik. Pont! Illetve meg kellene határozni ezen szolgáltatás paramétereit. Hány "kilobájt" (mail-kezelés, Php, stb.) és egyebek, amelyek segítségével tervezhető a tartalom. No pont ez nincs benne! Ide tartozik a díj is. Nagyvonalú 0 Ft. Ez régebben is így volt, ebben tehát nincs változás, még akkor sem, ha 0 Ft áfával is 0 marad. És ha ezt a 0 forintot nem fizeti a kiadó, akkor ejnye-bejnye. És ha a nulla forintot nem fizetik be, akkor a 0 jegybanki alapkamattal emelt összege jár. Hogy az mennyi...?
     A kiváló szerződésfogalmazó azonban odatette a dokumentum végére, hogy "a felek a szerződést elolvasták, megértették, annak tartalmát elfogadták..." Aligha hiszem, hogy az aláíró polgármester elolvasta, megértette... Mert ezek érthetetlenek!
     Mert ha igen nem írt volna alá olyat, mint ami a 3. pontban van. Ha a szolgáltatás rendelkezésre állása meghaladja az 1 %-ot, nincs semmi ellen apelláta! Nem a kiesés, hanem rendelkezésre állás! Tehát ha egy hónapban - a szerződés szerint - 5-6 óráig látható a weblap, a többiben nem, akkor már semmit sem lehet tenni. Még a Fővárosi Bíróságnál sem, mint ahogyan a 7. pont tartalmazza. Mi köze ehez a Fővárosi Bíróságnak? Mindkét szerződő székhelye és tevékenységi területe Rétságon van, tehát a területileg illetékes Bíróság csak a Balassagyarmati lehet. Biztos egy valahonnan másolt szöveg, de az aláíró ezt is elolvasta, és aláírta.
    No vágjunk a lényeg közepébe. Mindjárt a bevezető sorok megérnének egy egész szakdolgozatot a ködösítés és félrebeszélés tárgykörében. Azt írja, hogy az új honlap a Megbízott - tehát a szolgáltató cég - tulajdonát képező Önkormányzati Portál Rendszer elnevezésű "web engine" felhasználásával működik. Értik ugye? Web engine. Aki aláírta is érti? Nos ez azt jelenti, hogy a működtető szoftwevprogram a szolgáltatóé és soha nem lesz az önkormányzaté, mint ahogyan azt a weblap más kiadóhoz való telepítésében legfőbb indokaként a polgármester többször is hangsúlyozta. Ha tehát ez a szerződés megszűnik, a "Web engine" továbbra is a szolgáltató tulajdona marad - e szerződés szerint. tehát ez a weblap biztosan nem működhetne tovább ebben a formában. (Ne mond, hogy úgyse bánná senki, mert azért meg kár fizetni!) A teljes anyag egyébként más szerverre - más web engine-re - nehezen lenne áttelepíthető. Egyébként pedig a szoftrwer a Localinfó rendszerén működik, tehát annak a tulajdona, aki a tulajdonostárs a Localinfóban. Ezt nincs módunk megítélni.
     Aztán még a mondat be sem fejeződik, jön a következő állítás: A szolgálató készít egy "EURO" szabványnak megfelelő holnapot. Nocsak kéremszépen! Mi is az az EURO szabvány, hol található? Sehol! Mert ha lenne, akkor egy szerződésben annak pontos számára és lelőhelyére kellene hivatkozni, meg pontjaira. Ilyen szabvány pedig nem létezik. De még ha lenne is. A jelenlegi városi honlap megfelel az EURO szabványnak? No ha ez az világhíres EURO szabvány, akkor abból inkább nem kérünk. Jó lenne nekünk csak egy jól körülírt rétsági szabvány. Ilyen persze nincs, a szerződő testület nem írt elő semmit, csak a hangzatos EURO szabványnak feleljen meg. Tessék már megmondani, hogy hol található ez a szabvány és mit is ír elő?
    Ezen szerződés 5. pontja ugyancsak egy korábban vitatott - es el nem fogadott - állítás most már egyértelmű rögzítése. Le van írva, hogy az oldalra cikket, képet, stb. küldő tulajdona marad amit küldött. Még az sincs benne, hogy megbízási díj, szerzői díj fejében az átszállhat a kiadóra. Tehát az sem igaz, hogy korábban egy rossz "szerzői jogi" szerződés köttetett, mert a jelenlegi ugyanazt írja elő, hogy a feltett tartalomhoz semmi köze nincs az önkormányzatnak, azon túl, hogy nézegetheti. Azon túl, a jogtulajdonos bármikor leveheti a saját képét, cikkét, stb. De már a kezdeteknél maguk nem tartották be ezt a pontot, hiszen a mai napig számtalan szerzői joggal érintett tartalom van fenn hozzájárulás nélkül. A Szolgáltató persze mossa kezeit, ő leírta, hogy nem lehet. A kiadó legfeljebb nem tartja be. És akkor ki a felelős?
     Az is bele van írva, hogy "Megbízott ... saját eszközeivel ... biztosítja a rendszeresen frissített általános tartalomszolgáltatást." Tessék mondani, ha ez így van, akkor miért kell az intézményeknek vagy magánszemélyeknek saját fényképezőgéppel készített képeket küldeni? Mert ezt elvárásként fogalmazták meg a testületi ülésen. Miért nem ez szerepel a szerződésben? Vagy a szolgáltató ellátja ezeket az adatközlésre kötelezetteket felszereléssel? Aligha hiszem.
     Ugyancsak e szerződésben van, hogy a Kiadó megbízást ad a - melléklet szerinti - tartalomszolgáltatásra. Ez ugyan nem tartozik ide, mármint a tárterület biztosításával önmagában nem keletkezik tartalmi, szerkesztési feladat, és arról egyébként külön szerződés szól. Hogy ne legyen tiszta a kép ide is van egy melléklet előírásokkal, meg van erre egy külön szerződés is. Ember legyen a talpán, aki a két dokumentumban meglévő ellentmondások esetén megmondja, hogy melyik is az érvényes. Mert mindkettő alá lett írva. Itt az áll, hogy a szolgáltató lássa el a tartalomszolgáltatást is. Ne csak tárterületet adjon, hanem szerkessze, elbírálja, tartalmilag működtesse, szelektálja a beérkezett anyagokat. Mert ez a tartalomszolgáltatás. Akkor pedig ha ő kapott felhatalmazást, akkor a szerkesztőségnek mi a dolga? Ebben a szerződésben az ugyanis meg sincs említve, és emmiatt ez önmagában is érvényes szerződés. És le is írja, hogy mik a tartalomszolgáltatás irányelvei. Az nincs benne, hogy az intézményekről, a helyi önkrományzatról szóljon, hogy a település lényeges dolgait lehessen rajta elérni. De a KSH hírektől az parlamenti infromáción át az állatvilágig minden más benne van. Hát igen "Nagy az isten állatkertje, és alacsony a kerítés ..." Ezt tehát biztosítani kell. Valóságos helyi információkat - a szerződés szerint nem kért számon a megbízó. A 3/2007 sz. testületi határozat szerint a polgármestert csak arra hatalmazta fel a testület, hogy az üzemeltetésre - és ne a tartalomszolgáltatásra - kössön szerződést a Wnet Kft-vel. Akkor miért kötött másról, mit amire jogot kapott?
     Aztán az is kérdés, hogy ha jelentős havi díjért ezeket a "tartalomszolgáltatási" feladatokat a megbízottnak kell ellátnia, akkor helyette miért is dolgozik a polgármesteri hivatal munkatársa és jegyzője nem kis munkaidőben fizetett időráfordítással. Ja a pénzt a szolgáltató kapja, a munkát végezze el a hivatal dolgozója?       Azt viszont megengedi - a melléklet szerint - hogy a szolgáltató reklámbannereket tegyen fel. Arról már "elfelejtettek" rendelkezni, hogy ennek bevétele kit illet. Ha nincs róla rendelkezés, természetesen a - másik szerződés szerinti havi díj felett - az a bevétel sem a városé, hanem a szolgáltatóé. Ez megint csak ügyes. Ezt a szerződést ha látta volna a testület, ugyanígy aláírja? Ha meg is érti kötve hiszem. Meg azt is, hogy előírja, hogy az adatok legyenek tükrözve. Most akkor legyenek, vagy ne legyenek. Korábban ugyanis a sokak által nem értett tükörszerver ügye most itt szerződési tételként elő lett írva. Egyiknek nem szabad, másiknak kötelező? Ez ismét csak érdekes.
A másik okmány
    Még mielőtt vágképp elunná a rengeteg szakszöveg elemzését a Tisztelt Olvasó, térjünk át a másik, ugyancsak a Wnek Kft-vel kötött szerződésre.     No akinek úgy tűnt, hogy az előző szerződésben minden rögzítve van, téved. Van egy másik, ugyancsak szakszöveggel teletüzdelt megállapodás a tartalmi kérdésekre. Azt is vegye észre a Tisztelt Olvasó, hogy ez 4 oldalas dokumentum, de csak 3 oldalt adtak át a nyilvánosság számára. Vajon mi lehet a titkos záradék, erről nem nyiltakoznak. (Hozzáférési jelszavak nem lehetnek, mert az a másik szerződésnek lenne kizárólagos része, a tartalmi kérdésekhez semmi köze.)
    No akkor csak néhány csemege: Mindjárt a számlabenyújzás és fizetés tekintetében. Nagyon érdekes, hogy semmiféle idő nincs megadva, hogy mikor is kell fizetni. Hónap eleje, az éves díjat az év elején, x hónap x napjáig, stb. Ez pedig egyik leglényegesebb eleme kell hogy legyen egy szerződésnek. Nem itt csak az áll, hogy a szolgáltató akkor nyújt be számlát - előre vagy utólag - amikor csak akar. Nem érdekes ez? Akár félmillió forintról előre, ha úgy gondolja. Vagy szerződésen kívül ezekről külön állapodnak meg? Kivel, kérdezem én?
    Egy másik gyöngyszem. Olyanokon már kis sem lehet akadni, hogy két darab 3.5-ös és két darab 4.1-es pont szerepel a leírtakban. Akkor hát melyik az érvényes? Meg náluk lézetik 360 napos év. (4.2 pontban.) Tessék már megmondani melyik év 360 napos? Ja hogy ilyen év nincs, akkor miért kell beírni a sohanapját a szerződésbe?
    A következő lényeges elem. A Polgármester és az illetékes (?) bizottság elnöke korábbi munkám során kifogásolta, hogy a kapott jegyzőkönyveket és internetes formátumúra alakítottam, és ez szabálytalan volt, erre nem adtak megbízást.. (Tessék csak elolvasni a fent már hivatkozott jegyzőkönyvet) Itt pedig egyszerűen előírják ugyanezt! (1.2-es pont 4. bekezdés) Akkor most ezt szabad, vagy nem szabad?
     Ugyancsak le van írva, hogy  csak txt, doc, és jpg, formátumokat fogadnak el. Akkor tessék mondani, a xls, és a pdf, meg a gif hogyan kerül a honlapra? Ja hogy nem is kell komolyan venni a szerződést? Akkor miért van beleírva? Valakinek valamikor ez nagyon jó lesz, mert ha mindegy, akkor nem kell beleírni. Ha nem mindegy, akkor pedig tessék pontosan fogalmazni és betartani.
     "Természetesen" most sincs meghatározva, hogy a havi 40000 forintért konkrétan mit is kell tenni a webmesternek, az intézményekkel milyen kapcsolatot kell tartania, milyen is legyen az a tartalomszolgáltatás amit tőle elvárnak, és egyéb lényeges kérdések nagyvonalúan el vannak kerülve. Az sincs leírva, hogy kell moderálnia, vagy nem kell, miylen gyakran és mit? 
     De hogy minden "egyértelmű" legyen van egy jogilag megfoghatatlan erkölcsi szentenciasor a 3-as fejezetben és különösen  annak (második) 3.5-ös pontjában. Egészen egzakt módon azt határozza meg, hogy nem lehet olyan tartalom a weblapon, "amelyet tisztességes szülők nem engednének meg, hogy gyermekük tudomására jusson" Bravó! Ez aztán a jogalkotás koronája! Tessék megmondani, én akkor - és a többi olvasó - tisztességes szülők vagyunk vagy nem? És ebben ki fog ítéletet mondani? Szerintem pedig ami a jegyzőkönyvekben fogaltatik a testület ezévi rendszertelen, követhetetlen, sokszor jogsértő munkájáról - szerintem én mint tisztességes szülő - ezt nem engedném meg, hogy gyermekem tudomására jusson. Hogyan kell pályázatokat megkerülve ismerősöknek átjátszani laktanyai épületeket, de a pályázatra ténylegesen jelentkezőnek a pénzéért sem eledni, és a többi hasonló. Szerintem a tisztességes szülő ezt nem engedné a gyermeke tudomására jutni, mégis fenn van - jókora késedelemmel - és olvasható a honlapon. A fórumba írt megjegyzésekről már nem is beszélve. De tisztességes szülő biztosan megengedné a gyermekének - miként az önkormányzat megengedi magának - hogy a feltett kérdésre ne válaszoljon, sőt egyszerűen kitörölje azokat?
     Vissza az elejére. Aztán tényleg nem keresek több következetlenséget mert akkor mit talál meg a Tisztelt Olvasó. Megnyugtatok mindenkit van bőven! Az van a számozás nélküli bevezető fejezetben, hogy az adatszolgáltatásra jogosultak névsorát a kiadó megküldi a szolgáltatónak. Nemde akkor ennek is részének kellene lenni a dokumentumnak? Nincs itt. Szintén csak magánmegbeszélésen kell eldönteni, hogy amit egy külső amatőr készített képet például a majálisról, ő adatszolgáltat, a művelődési központ - hiába strapálta magát vezetője mintegy 300 kiváló fotó megküldéésvel - ő nem adatszolgáltató? Hát ez is érdekes. Hol a lista? Amúgy ezek szerint egy egyszerű állampolgár nem is küldhet egy levelet, észrevételt cikket a főszerkesztőnek a honlapra, mert nincs az adatszolgáltatók listáján, akkor nem jogosult? Nem ezt nem hívják arrafelé cenzúrának. Ezt csak errefelé hívják annak!
     Az viszont nem felejtették el beírni, hogy a honlappal kapcslatos elvárásokat a képviselő-testület határozza meg. (1.1)  Nos ezt törvény egyértelműen tiltja! Ha van kiadója és felelős szerkesztője, az az ő dolguk. Még az elfogadható lett volna, ha a testület letesz egy "szabályzatot" aminek kidolgozására a polgármester amúgy kötelezve lett, és azt elfogadják. De ezt nem nyújtották be, nincs ilyen szabályzat. Akkor itt a testület fogja alkalmanként eldönteni, hogy egyházi cikkek OK, az mehet, jegyzőkönyvet feltenni nem kell ... -
Befejezésül
    Mindég is mondtam, hogy egy szerződésben minden szónak, és minden vesszőnek súlya van. A sokat emlegetett példa szerint a CBA üzletház azért nem épül, mert a szövegben a polgármester aláírt egy a testület által nem elfogadott "várhatóan" szót, ami az egész beruházásra szabott határidőt a végtelenségig engedi a szerződőnek. Nos ezen ügyekben tehát nem lehet pontatlanul fogalmazni, átgondolatlanul szerződni, nem ismert megfogalmazásokat aláírni. Azt pedig végképp nem lehet, hogy az önkormányzat azt sem tudja mit akar, akkor majd fogalmazza meg a szerződést a szolgáltató. Mert akkor a fent részletezettekhez hasonló eredmények ismétlődése nincs kizárva.
    Igérhetem lesznek még újabb szerződések feltöltve, lesznek hozzá újabb vélemények, de továbbra is várjuk az olvasó meglátásait.
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-