100 éve született József Attila
József Attila 100 éve született. Az évforduló kapcsán sokan, sokféle eseménnyel készülnek a kiemelkedő magyar költő méltó ünneplésére. Így van ez Rétságon is. Rendezvények, vetélkedők, műsorok, kiadványok mutatják be az alkotó embert. Lesz tehát lehetősége a költő verseit szerető olvasónak kulturális alkalmat találni. A Városi Könyvtár ezek sorát egy - szerény bár de fontos - könyvkiállítással - vagy inkább nevezzük könyvkiemelésnek - kezdi. Kisérletet sem teszünk arra, hogy bemutassuk a költő életútját, hiszen azt szinte mindenki ismeri. Emlékezésképpen idézünk önéletrajzából. 

1905-ben születtem Budapesten, görög-keleti vallású vagyok. Apám - néhai József Áron - három esztendős koromban kivándorolt, engem pedig az Országos Gyermekvédő Liga Öcsödre adott nevelőszülőkhöz. Itt éltem hét éves koromig, már ekkor dolgoztam, mint általában a falusi szegénygyerekek - disznópásztorkodtam. Hét esztendős koromban anyám - néhai Pőcze Borbála - visszahozott Budapestre s beiratott az elemi iskola II. osztályába. Anyám mosással és takarítással tartott el bennünket, engem és két nővéremet. Házaknál dolgozott, odajárt reggeltől estig s én szülői felügyelet nélkül iskolát kerültem, csibészkedtem. A harmadikos olvasókönyvben azonban érdekes történeteket találtam Attila királyról és rávetettem magam az olvasásra. Nem csupán azért érdekeltek a hun királyról szóló mesék, mert az én nevem is Attila, hanem azért is, mert Öcsödön nevelőszüleim Pistának hivtak. A szomszédokkal való tanácskozás után a fülem hallatára megállapították, hogy Attila név nincsen. Ez nagyon megdöbbentett, úgy éreztem, hogy a létezésemet vonták kétségbe. Az Attila királyról szóló mesék fölfedezése, azt hiszem, döntően hatott ettől kezdve minden törekvésemre, végső soron talán ez az élményem vezetett el az irodalomhoz, ez az élmény tett gondolkodóvá, olyan emberré, aki meghallgatja mások véleményét, de magában fölülvizsgálja; azzá, aki hallgat a Pista névre, míg be nem igazolódik az, amit ő maga gondol, hogy Attilának hívják (Az önéletrajz folytatása >>>)
 

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-