130 éve született Albert Schweitzer

1875. január 14. (130 éve) született
Albert Schweitzer Orvos, teológus, zenetudós, humanista filozófus, 
aki 1952-ben Nobel-békedíjat kapott, amit 1953-ban vett át.

Schweitzer életrajzának legfontosabb adatai

1875. január 14. született Kaysersbergben (Felső-Rajna megye)
1885-93 a mühlhauseni gimnázium tanulója
1893-99 egyetemi tanulmányai Strasbourg-ban, Párizsban és Berlinben
1899 filozófiai doktorátust szerez
1899 segédlelkész a strasbourg-i Szent Miklós-templomban
1902 magántanár a strasbourg-i teológiai fakultáson
1903-06 a strasbourg-i teológiai szemináriumi igazgatója
1905-13 orvosi tanulmányai a strasbourg-i egyetemen
1913 orvosdoktori diplomát szerez
1913-I7 első lambarénéi tartózkodása (a kórház megalapítása)
1917-I8 internálótáborban Franciaországban
1918 a strasbourg-i közkórház segédorvosa és a Szent Miklós-templom prédikátora
1920-23 utazások, előadások, orgonakoncertek Spanyolországban, Svédországban, Svájcban, Angliában, Csehszlovákiában
1924-27 második lambarénéi tartózkodása (a kórház áthelyezése és bővítése)
1928-ban elnyeri Frankfurt város Goethe-díját
1929 dec.-32 jan. harmadik lambarénéi tartózkodása
1933 ápr: 34 jan.  negyedik lambarénéi tartózkodása
1935 febr.-aug. ötödik lambarénéi tartózkodása
1937 feb.-39 jan. hatodik lambarénéi tartózkodása
1939 márt. 48 aug. hetedik lambarénéi tartózkodása
1949 nyara az Egyesült Államokban
1950 a francia becsületrend tisztje lesz
1950 okt.-51 máj. nyolcadik lambarénéi tartózkodása
1951 dec.-52 júl. kilencedik lambarénéi tartózkodása
1952 elnyeri a Nobel-békedíjat
1952 nov.-54 máj.  tizedik lambarénéi tartózkodása (megkezdi a lam barénéi lepra-falu építését a kórház mellett)
1954 dec.-55 máj.  tizenegyedik lambarénéi tartózkodása
1955 dec.-57 aug. tizenkettedik lambarénéi tartózkodása
1957 dec.-59 aug. tizenharmadik lambarénéi tartózkodása 
1957 felesége halála
1957 felhívja a világ népeinek figyelmét az atomveszélyre
1959 dec.-65 szept.  megszakításokkal Lambarénéban (a kórház további építése).
1965. szept. 5. Schweitzer halála Lambarénéban

A lambarénéi kózház
A doktor úr rezidenciája a dombon igen szerény volt
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-