Családsegítő Szolgálat

Rétságon a Családsegítő Szolgálat önkormányzati társulás keretében működik. A szolgálat szakemberei által beosztott időben keresik fel a különböző községeket.

Rétság városban a szolgálat
minden kedden 11.00 órától 16 óráig érhető el,
az Iskola tér 1 szám alatt. (Iskola épületében)A szolgálat feladatai a kormányzati honlap cikke alapján:

Családsegítés 
A családsegítés célja, hogy a településen élő szociális és lelki problémák miatt válsághelyzetbe került egyéneket, családokat segítse abban, hogy a kialakult válsághelyzetet megszüntesse,  illetve annak kialakulását megelőzze. A családsegítés feladatát a településen működő önkormányzat rendeletében meghatározottak  szerint látják el. 
A családsegítő szolgálat nagy hangsúlyt fektet a problémák megelőzésére. Ennek érdekében figyelemmel kíséri a lakosság szociális helyzetét és lelki egészségét, feltárja a leggyakrabban előforduló problémák okait és jelzi azokat az illetékes szerv felé.
A családsegítő szolgálat tájékoztatja az érintetteket a különböző támogatások, ellátások formáiról és az igénylésük módjáról. 
A szolgáltatás a település teljes lakosságára kiterjed. A szolgálatot bárki, bármilyen problémával felkeresheti. A szolgáltatás ingyenes, nem hatósági jellegű, igénybevétele önkéntes alapon történik. 
Családgondozás keretében történik azoknak az egyéneknek és családoknak az ellátása, akik összetett problémával (kal) keresik fel a szolgálatot. 

A családsegítő szolgálat legfontosabb szolgáltatásai: 

ÜGYFÉLFOGADÁS: 
A családsegítő szolgálat ügyfélfogadási idejét a települési önkormányzat helyi rendelete szabályozza. Ügyfélfogadási időben a segítséget kérők bármilyen problémával fordulhatnak a szolgálathoz. 
Az ügyfélfogadás ideje alatt kerül sor az információk közvetítésére, ügyintézésben való segítségnyújtásra (pl. kérelmek megírása, nyomtatványok kitöltése), segítőbeszélgetésre, szükség esetén más szervekhez való továbbirányításra (pl. önkormányzathoz, egészségügyi intézményhez), adományokból származó dologi javak szétosztására (ruhanemű, bútor, és egyéb használati tárgyak). 

KOMPLEX CSALÁDGONDOZÁS 
A segítséget igénylő családok szociális és lelki gondozásának célja: meghatározott ideig tartó folyamatos segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása annak érdekében, hogy a kapcsolatot igénylő fél problémái feltárhatókká, megfogalmazhatókká, ezáltal megoldási lehetőségeik kialakíthatóvá váljanak.
A problémamegoldás tervei, módjai az együttműködés folyamatában alakulnak ki. A segítő kapcsolat lehetővé teszi a helyzet megoldásához szükséges készségek és képességek mozgósítását, fejlesztését. A segítő kapcsolat kialakításának feltétele a kölcsönös elfogadás és bizalom megteremtése, az együttműködés módjának kétoldalú megfogalmazása és feltételeinek kölcsönös elfogadása. Az átfogó családgondozás folyamatában a szociálpolitikai szolgáltatások és juttatások nemcsak eljutnak a családokhoz, hanem a családok képessé is válnak a kapott segítség hasznosítására.

TANÁCSADÁS 
A család problémájának feltárása során személyre szólóan mérlegelik a segítségnyújtás legcélszerűbb módját. A beavatkozás lehet gyors segítség válságos helyzetben, vagy rövidebb-hosszabb együttműködést igénylő, a probléma megoldását segítő gondozás, vagy szaktanácsadás. A szaktanácsadás kiterjedhet a család életének egy részére, vagy egészére. Pl.: életvezetési, jogi, lelki, vagy érdekérvényesítési kérdésekben többféle lehetőség feltárásával új ismeretek és összefüggések felismeréséhez jut a család. A tanácsadás hozzájárul annak felismeréséhez is, hogy a segítséget kérő önmaga érdekeinek képviseletére, életének önálló vezetésére képes, illetve képessé válhat. 

SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE, MŰKÖDTETÉSE 
Az egyes családi funkciók működésképtelensége esetén átmenetileg vagy tartósan szükség lehet a család belső erőforrásait növelő vagy felszabadító külső szolgáltatásokra (pl.: speciális támogató, önsegítő csoportokban, szabadidős programokban való részvételre). Ezek a rászoruló családtagok ellátásától az átmeneti szálláslehetőségek biztosításán át, szakmaszerző tanfolyamok szervezéséig terjednek. Ide tartoznak a konkrét célú lakossági szívességi felajánlások, a kisebb csoportok vagy egyes családok által nyújtott segítség közvetítése, szervezése és esetenként gyűjtési akciók összefogása. 

A családgondozás történhet ügyfélfogadás és családlátogatás keretében is. 
A családsegítő szolgálat további feladatai: 

 #a hozzáfordulók megfelelő információkkal való ellátása
 #a tartós munkanélküliekkel való együttműködés
 #szabadidős programok szervezése 
 #önsegítő csoportok szervezésében és működtetésében való segítségnyújtás.

2003. július 14., hétfő

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-