Képviselő-testületi ülés 2018. május 25.

Utolsó módosítás, kiegészítés:
2018.05.26.
Add a Facebook-hozAdd a Twitter-hez
-
-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 25-én pénteken 16.00 órakor ülést tart
Az ülést a Rétsági Televízió egyenes adásban közvetíti
-
Az ülés videofelvétele itt megtekinthető >>>
Elemző cikkünk a lakossági fórumról >>>
A lakossági fórum videofelvétele itt megtekinthető >>>
Az áprilisi ülés videófelvétele itt megnyitható >>>
Az februári ülés videofelvétele itt megnyitható >>>
A januári ülés videofelvétele itt megnyitható >>>
Az előző ülések videófelvételei a RétságNet Youtube csatornáján:
A RétságNet videócsatornája korábbi ülések videófelvételeivel >>>
És Önnek mi a véleménye? Itt beírhatja saját kommentárját >>>
-
A PVB ülésen véglegesített napirendi javaslat >>>
A PVB ülésen kialakított határozati javaslatok >>>
-
Napirendi javaslat
1./ 2017. évi költségvetés módosítása és a 2017. évi zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
2./ Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló a 20/2013.  (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
3./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Varga Tibor
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
4./ Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2017. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról,
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
5./ Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
6./ Támogatási szerződés jóváhagyása - közlekedési pályázat
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
7./ Árajánlat elfogadás, tervezői szerződés jóváhagyása
2018. évi karbantartási terv)
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
8./ Szeletkív hulladékgyűjtő szigetek térítésmentes átvételének lehetősége
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
9./ Elvi lehetőség szakmai gyakorlat biztosítására Szarka Péter részére
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
10./ Szerződéskötés jóváhagyása (fogl.eü)
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
11./ Közszolgáltatási szerződések jóváhagyása (közkifolyók)
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
12./ Megbízási szerződés jóváhagyása (irattár rendezésre)
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző éltalános helyettese
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
13./ Beszerzés indítása (közlekedésfejlesztési pályázat)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
14./ Nyári diákmunka program lehetősége
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
15./ Kérelem önkormányzati bérkompenzáció megállapítására
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
16./ Gazdálkodási jogkörök szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
17./ Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
18./ Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
19./ Beszámoló gyermekvédelmi é gyámügyi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
20./ A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi támogatás-módosítási kérelme
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
21./ A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
22./ A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
23./ Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
24./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
25./ Egyebek
--
Rétság, 2018. május 17.
-
A PVB ülésen véglegesített napirendi javaslat >>>
A PVB ülésen kialakított határozati javaslatok >>>
--
Hegedűs Ferenc
polgármester
-

Az üléshez a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalására 22-én, kedden 16.00 órakor kerül sor.
-
A mellékelt iratok többsége pdf formátumú. Megnyitásához Adobe Acrobat Reader szükséges. 
Akinek nincs a gépén, innen letöltheti, és installálhatja
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-