Képviselő-testületi ülés 2018. január 26.

Utolsó módosítás, kiegészítés:
2018.01.26.
Add a Facebook-hozAdd a Twitter-hez
-
-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. január 26-én pénteken 16.00 órakor ülést tart
Az ülést a Rétsági Televízió egyenes adásban közvetíti
-
Az ülés videofelvétele itt megnyitható >>>
A decemberi ülés videófelvétele itt megtekinthető >>>
A novemberi ülés videófelvétele itt megtekinthető >>>
Az októberi ülés videofelvétele itt megnyitható >>>
A szeptemberi ülés videofelvétele itt megnyitható >>>
Augusztusi ülés videofelvétele megtekinthető >>>
Az előző ülések videófelvételei a RétságNet Youtube csatornáján:
A RétságNet videócsatornája korábbi ülések videófelvételeivel >>>
És Önnek mi a véleménye? Itt beírhatja saját kommentárját >>>
-
A PVB ülésen véglegesített napirendi javaslat >>>
A PVB ülésen kialakított határozati javaslatok >>>
--
Napirendi javaslat
1./ A 2017. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
2./ Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról szóló 5/2017.(IV.03.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
3./ A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 1/2017. (I.30) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
4./ A 2018 évi költségvetés előkészítése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
5./ Zöld város pályázat végrehajtásának előkészítése II.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
6./ Mikszáth utcai önkormányzati tulajdonú „faház” használati jogának visszavétele a Rétsági Városi Sport Egyesülettől
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
7./ Megállapodás jóváhagyása bányaszolgalmi jog bejegyzéséhez
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
8./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése (OMSZ)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
9./ Belső ellenőri tevékenységre érkezett pályázatok elbírálása II.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
10./ Web Biztonság Informatikai Kft. árajánlata rendszerkövetésre
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
11./ Cigány és Szlovák nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
12./ Irattár berendezése
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
13./ A Napközi Otthonos Óvodában nyugdíjazás miatti felmentési időre párhuzamos foglalkoztatáshoz hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
14./ Szerződésmódosítás jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
15./ Fény Adó Kft tulajdonosi hozzájárulási kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
16./ Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület megállapodás-módosítási kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
17./ RRT SE tagjainak kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
18./ DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelme II.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
19./ Polgármester 2018 évi szabadságütemezése
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
20./ TKM kérelem
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
21./ Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
22./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
23./ Tervezői szerződés jóváhagyása – temető rendezés
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
24./ Bérleti szerződés jóváhagyása - Főkefe Nonprofit Kft
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Az előterjesztés itt megnyitható >>>
25./ Egyebek
-
A PVB ülésen véglegesített napirendi javaslat >>>
A PVB ülésen kialakított határozati javaslatok >>>
-
Rétság, 2018. január 19.
-
Hegedűs Ferenc
polgármester
-

Az üléshez a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalására 23-én, kedden 16.00 órakor kerül sor.
-
A mellékelt iratok többsége pdf formátumú. Megnyitásához Adobe Acrobat Reader szükséges. 
Akinek nincs a gépén, innen letöltheti, és installálhatja
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-