A bomlás virágai - 2 elvonás
-
A mélyrepülés folytatódni látszik. A péntek 13. nem bizonyult szerencsésnek a város és különösképpen a képviselő-testület életében. Kár volt az eredetileg tervezettet felrúgni, saját határozatuktól eltérni, és nem csütörtöki napon ülésezni. No persze mondhatnák, hogy akkor meg csütörtököt mondtak volna. Talán ezeket is ezért csinálják, hogy a lakosság teljesen legyen megzavarodva, és maradjon le a tv közvetítésről. Sajnos nincs min vivccelni, mert már az ülés elején történtek furcsa dolgok. Vegyünk sorba néhány tételt.

Újabb jegyzőt fogyasztottak el
     Idézhetném Torgyán doktort, aki szerint a Parlament nélküle annyi, mint vőlegény ... (khhm) hát az a bizonyos férfiasság nélkül. Így valahogyan állunk városunkban a jegyzővel. Egy óriási különbséggel! Torgyánt nem írja elő a törvényt, azt viszont hogy testületi ülésen jegyző kell, azt igen!
     Mezőfi Zoltán polgármester azzal kezdte, hogy felolvasta Dr. Guba Zsolt levelét, mely szerint lemond köztisztviselői megbizatásáról. Egészen egyszerűen magyarra fordítva nem kér abból a jegyzőségből, amit Rétság kínált neki. 
     Biztosan oka van a döntésének és pontosan látta, hogy itt szép lehet, okos és törvényes aligha. (Erről kicsit később is) A következő bejelentés, hogy aljegyző sincs. Meggyőződésem, hogy rendes esetben így nem tartható ülés, hiszen a törvényességi felügyelet kötelező. (No és nem renbdkívüli, azonnal eldöntendő kérdésekről van szó.) A város költségvetésének dilettáns megközelítése igenis igényelt volna egy határozott jegyzőt, aki mondjuk a pedagógus létszámokat elvonó, de a munkát magasabb szinten elváró képviselői követelőzésre elmondta volna, hogy csak azt lehet megkövetelni, amihez a törvényes feltételeket az önkormányzat biztosítja.
     Mi lett volna a teendő? Mondjuk azon túl, hogy megbecsülik a jegyzőt, és törvényesen működnek? Ha se jegyző, se aljegyző nincs, akkor az ülést el lehet halasztani, és felkérni vagy kijelöltetni helyettes jegyzőt. Ennek van törvényi alapja és gyakorlata is. Az meg már több mint vicc, hogy erre a polgármester azt mondja, hogy nincs semmi baj - tényleg nem szokott pánikba esni egy kis SZMSZ sértésért - jegyző helyett a JEGYZŐkönyvet majd két képviselő hitelesíti... No legalább ezt a baromságot ki kellett volna hagyni, mert elárulta magát, hogy fogalma sincs, hogy a jegyőkönyv nem a jegyző könyve, nem érte és neki készül. Az SZMSZ-be ugyan tervezték hitelesítők bevezetését, de ezt - mostanában annyi mással egyetemben - nem szavazta meg a testület. És akárhogyan is van, a jegyzőkönyvet a jegyzőnek KELL aláírni, (akkor is ha van hitelesító, akkor is ha nincs) szavatolni a törvényességet, amelyet laikus képviselőktől elvárni sem lehet.

Napirend előtt
     Noha az előző ülésen ájtatos képpel elismerve, hogy nem kerültek időben kiadásra az ülések közötti beszámolók, és valami halovány fogadalom is elhangzotzt, hogy ezen változtatni kell, ismét - modhatnám arcátlanul semmibe véve a képviselőket és a közvéleményt - újra nem készült el az a pársoros, de alapvető irat, amely arról tájékoztatna, hogy a döntések végrehajtása ismét halad-e valahogy, vagy csak úgy sehogy mint eddig. No meg mit tett a polgármester? Nem, ezt nem kellene a jegyzőre fogni, mert ez a polgármester kötelessége! Aztán ott helyben kiosztott valami papírt, amit át se lehetett olvasni. Ez sem nem megoldás, sem nem változtatás, sem nem rend.

Költségvetés
     A legviccesebb a költségvetés "vitája". Mert hogy vita az nem volt, de tanácstalanság az igen. Hogyan is lehetne jó költségvetés, mikor se gazdasági program, sem ciklusprogram, de még csak - ötödik nekifutás után - még egy valamelyest eligazító költségvetési koncepciót sem sikerült elfogadtatni. Akkor nem kell azon csodálkozni, hogy valaki - mondjuk a pénzügyesek - saját elképzeléseik szerint számszakilag többé kevésbé korrekt táblázatokat adnak le tervezet gyanánt.
     Azt lehetett tudni, hogy bizottsági ülésen nagy viták voltak, és semmiben meg nem egyeztek. Kedd után még azt rebesgették, hogy új költségvetés lesz, de nem lett. (Hogyan is lehetne?) Aztán csütörtökön még valahogyan összerángattak néhány bizottságot és éjfél után kettőig ment a koncepciótlan vita, újabb megegyezés, vagy valamiféle előremutató javaslatok nélkül. Csak az látszott biztosnak, hogy semmit sem tudnak, semmi konkrét, összefogott, kiadható javaslat nincs.

Ki is a Pénzügyi bizottság elnöke?
     A kérdés teljsen jogos, hiszen a törvény és a saját SZMSZ szerint a bizottsági tanácskozásról, és módosító indítványokkal együtt, a bizottság számszerűsített szavazásairól az elnöknek kellene számot adni. Meg bejeleteni, hogy a bizottság tárgyalásra egyáltalán javasolja-e az anyagot, vagy nem. Ezzel szemben a bizottság elnöke hallgatott. Nem végezte el a dolgát, és az általa vezetett ülséről sem számolt be. E nélkül pedig sehogyan sem lenne tárgyalható egy ilyen fontos dokumentum, ami évekre határozza meg a város életét, pénzét, gazdagságát, szegénységét.
     Helyette a polgármester ment át bizottsági elnökbe, és kezdte "összefoglalni" a módosító "javaslatokat". Hogy ezek kinek a, milyen szavazattal elfogadott módosító javaslatrai voltak, az senkit nem érdekelt, csak elkezdte a diktátumokat minden összefüggéskeresés nélkül sorolni. Azt sem írhattam, hogy igyekezett "röviden összefoglalni" mert ez nem igaz. Több mint 1 óra 20 percig tartott a rá is vonatkozó 10 perces bevezető. No meg ha komolyan vesszük, akkor a kiadotthoz képest minden sorocska átírását szavaztatni illett volna.

Emberek! feltalálták már a xeroxgépet! Ezt itt nem tudják?
    Több mint vicces volt aztán ami történt. Mezőfi fogta azt a közel 40 oldalas, táblázatokkal, adatokkal teli dossziét, és elkezdett szemezgetni. A képviselők pedig nem azt mondták, hogy álljon meg a menet, ez értelmetlen és követhetetlen, hanem szépen tollal a kezükbe jegyezgették a felfoghatatlan követhetetlen számokat, amiről olykor azt sem lehetett tudni mennyi (100 ezer, ja nem millió, stb) meg miről is szól, és milyen összefüggései vannak. Mintha nem lenne Excel program, fénymásológép, és nem az lenne a dolga valakinek, hogy ha módosítani való van, vezesse át, számolja ki a végeredményeket, indokolja a változást - előnyökkel, hátránnyokkal együtt - és felelősen aláírva (ez is kötelező ám!) újra nyújtsa be. 
     Emlékeimbe felbukkan az egykori nagyzenekarok "próbája", amikor muzsikálás helyett - úgy 40 éve, amikor tényleg nem volt fénymásoló - a karmester elkezdte diktálni a kottát, és minden zenész jegyezte a maga füzetébe. Aztán ahogy megszólalt a "mű" fél évig javítgatták, hogy legyen belőle valami elviselhető hangzás. Emberek! Ez az idő elmúlt! Csakhogy ez az zenekar továbbra is a múltba mered, és olyan hamisan muzsikál, ahogy csak egy ilyen partitúrából lehet.
     Számoljunk csak! Minderre igénybevették 7 képviselő, a jelenlévő érdeklődők, jegyzőkönyvvezető tv közvetítést lebonyolító, tv előtt röhögő emberek idejét. Ez azért nem kevés pénzkidobás a semmire akárhogyan is nézzük. Mindezt persze takarékosság címén! Pontosan látszik, hogy az lenne a jó takarékosság, ha mindenki csinálná a dolgát, elfogadható anyagok kerülnének a testület elé, akkor nem lenne itt pazarlás.

No akkor szavazzunk, vagy ne szavazzunk
     Újabb módszer a sumákolásra, a bármikor bedobható "rövid szünet" intézménye. Ez ebben a fromában ugyan törvénysértő, de kezd elharapódzani. Ugyanis a költségvetés elfogadásához legalább 6 képviselői szavazat kell. Jelen voltak 8-an. A "vita" során többen elmondták, hogy számukra ez így nem fogadható el. Lehetett tudni, hogy ezt a nagy semmit nem illeti a választottak grémiuma 6 szavazattal. Akkor mire is a mutyiszünet? Talán zsarolással, igérgetéssel, valamivel valakiket rá kellett volna venni - no persze a nyilvánosság kizárásával - hogy szavazzon másként? (Volt már, hogy ez eredményesnek bizonyult.) Az egészben az a szomorú, hogy láthatóan a  demokrácia lényegét nem értik akik így gondolkodnak. Ugyanis a város költségvetése nem a polgármesteré és nem magánügy! Úgy sem, hogy áteröltessen elfogadhatatlant, hogy aztán lehessen a zavarosban halászni.
     Mi sem lenne természetesebb, mint nyiltan és demokratikusan érvelni, hogy: Emberek! kell költségvetés, mert különben nem lesz állami támogatás. Ez és ez a kompromisszumos javaslat. Ezt és azt tartjuk fontosnak, stb. Mindezt a nyilvánosságot bevonva, értelmesen, felelősen. Akkor talán megérti az egyszerű ember is miről van szó, és meggyőzhető a képviselők egy része is, ha beépítik az általa képviselt szándékokat. Nem itt csak a mutyi jut eszükbe. Suttyomban megdumálni, hogy ez ugyan rossz, de szavazzanak rá ... Hát nem! Egy rendeletről amúgy sem lehetne úgy szavazni, hogy az ezernyi változás nincs leírva, átvezetve, összhangba hozva.
     No erre a szünet után jött a javaslat: a polgármester nem szavaztatja a költségvetést, majd valamikor valamit - no ná hogy a nyilvánosság kizárásával, soronkívül - elfogadtat egy testületinek elnevezett baráti összejövetelen.

Akkor most miiíí vaaaan?
     No ez a nagy kérdés. Ugyanis ha napirendre tűztek egy témát abban szavazni kell. Akkor is, ha láthatóan nem lesz meg a többsége. Már csak azért is, hogy lehessen tudni, hogy tényleg nem jó az anyag, és ha nem miben nem jó. (minden módosítóról, hogy elfogadják, vagy nem)
     Aztán az van, hogy ha nincs költségvetés - kicsit sarkítva de igaz - nincs alkotmányos és törvényes alapja az önkormányzat máűködésének, az intézmények működtetésének. Jog szerint a legszükségesebb költségeken kívül semmire sem szabad költeni. Február 15-ig kell benyújtani a költségvetést. Ha ez annak tekinthető, akkor be lett nyújtva! De amíg nincs elfogadva, jegyző, polgármester által aláírva, kihirdetve, megfelelő helyre elküldve, addig a központi költségvetésből egy kanyi fillér nem jön. Nincs pénz! Ez pontosan mutatja, hogy nem babra megy a játék! Akik nem megfelelően dolgoznak, nem a saját zsíroskenyerüket veszélyeztetik, hanem a város működését. Ez a felelőtlenség netovábbja!
     De én továbbmegyek! Mi lesz a folytatás? Ember legyen a talpán, aki az elhangzott hangzavarból valamit le tudna szűrni, és egy elfogadható változatban leírni. Akkor újra csak ugyanezt folytatják? Nem kellene!

Pénzügyi bizottság mit is csinált?
     A kérdés jogos, hiszen a PÜT biznek nem csak az a dolga, hogy az elnök saját maga - és nem Mezőfi Zoltán néven Hegedűs magyar hangján - összefoglalja az ülésen elhangzottakat, hanem éppen az a lényeg, hogy megfelelően elő kell készíteni a költségvbetést. Az a dolguk, hogy időben és szakszerűen mérlegeljék a jövőben várható bevételeket, vegyék számba a kötelező és nem kötelező feladatokat, és ezekből készítsenek egy konszenzusos tervet. Ez a dolguk, nem az üres duma!
     Ehhez képest Hegedűs - már nem mint elnök, hanem saját hozzászólóként - mindenkinek megköszönte, hogy ezt a remek költségvetést összehozták, és milyen sokat dolgoztak, és milyen naon jóó! Hol volt ez az ember másfél óra alatt? Aludt talán vagy fel sem fogta, hogy nem minden naon jó? Ellenkezőleg! Minden nagyon rossz, az egész amit dicsért kidobnivaló, elfogadhatatlan. Ennyit értenek hozzá, hogy még ezt kellene megköszönni, akárkinek is? (Nem bántva persze a táblázatokat fizikailag elkészítőket, hiszen koncerpció és konkrét utasítás nélkül mit is tehetnének.)

Miből lesz pénz és mire
     A felsoroltakban jónéhány érdekes téma volt. Azzal alig-alig foglalkoztak, hogy százmillió forint feletti hitel terhelné a várost, és annyit már felvenni sem lehet, meg hogy nyilvánvalóan nem lesz annyi adóbevétel, amit terveztek, mert - ahogyan a polgármester kinyögte - a nagy cégek ultimátumot adtak a városnak. Vagy engednek a helyi adóból, vagy máshová adóznak. Ez az álláspont ugyan elhangzott már az adórendeletek jóváhagyása előtt is, akkor mégis mélyen hallgatott a polgármester. No ide csak annyiból tartozik, hogy akkor hogyan is áll az a költségvetés, amiből hiányozni fog újabb 30-50 millió? Aztán a kisebb bevétel miatt a hitel is eleve kisebb lehet. No meg van itt olyan hogy meg kell építeni a laktanyába a közműveket a járóbetegeshez. Arra hol lesz a pénz, és minek a rovására? Miért is? Csak azért, mert a pályázatban - ki lehet keresni - büntetőjögi felelősségük tudatában nyilatkoztak a városvezetők, és megszavaztatták a képviselőkkel, hogy a pályázott építkezéshez a közművek rendelkezésre állanak. Akkor miért hazudták, ha nem, és miért más fontos feladatokat kell elhagyni, hogy a hazugságra ne derüljön fény? No és ki a felelős mindezért? Ki a felelős azért, hogy ha jól megnézzük - ez kommentárunkból is kiderül - igazából még egy szűkreszabott éves működés pénzügyi alapjai sem biztosíthatóak. Magyarul nincs pénz. Nem csak annyi, amit szeretnének elkölteni, hanem annyi sem, amit kötelező lenne. Mert a kötelezőre fordítandót akarják elvenni - pl iskolától - hogy a hazugságot leplezve közművet építsenek.
     Ha pedig nincs miből, akkor nemigen lehet sem szép, sem jó sem teljesíthető költségvetést készíteni. Lehet, van aki ezt nem érti, csak beszél és szavaz, de mégis ez a lényege a dolognak.

Könyvviszgálat?
     Hát arról semmit sem tudunk. mert éppen azért lenne kötelező, hogy arra jogosítvánnyal rendelkező szakember átnézze a költségvetési tervet, elemezze, és adjon róla jelentést, hogy az törvényes-e és teljesíthető-e. No ilyen jelentést nem láttunk, de szóban sem történt rá utalás. Arról van tudomásom, hogy a könyvvizsgáló ott volt bizottsági ülésen. Gondolom, zúgott a feje a sületlenségektől. No és nem ám a lózungokat kellene minősíteni, hanem az 50-60 javítás utáni végleges változatot. És le is írni, hogy az megfelel-e a törvényeknek, a képviselőknek ugyanis nem dolga közgazdásznak, jogásznak lenni. Ezen szakértői nyilatkozat birtokában szavazhatnak. No szóval ilyen irat nem volt, az ülésen az asztalnál sem ült a könyvvizsgáló. Lehet, hogy meg se hívták.

Hegedűs lemond ... ?
     No ne örüljenek! Ezzel csak fenyegetőzött, bár senki nem akarta zokogva visszatartani. Mert hogy ő mennyire mindent és gyerekek és húú.... Nem látja, hogy nem kellene? Nem látja, hogy éppen miatta olyan a pénzügyi bizottság munkája amilyen, és éppen miatta is tart ott a város, és tartanak ott az ülések, ahol tartanak? Mert a legkomolyabb előkészítő elemző és ellenőrző munkája éppen a pénzügyi bizottságnak lenne. Ha nem végzi el, az ide vezet. Már minden képviselő kilépett mögüle Gál kivételével, aztán van akit visszakönyörögtek.
      Igen Feri! Nem fenyegetőzni kellene a lemondással, hanem komolyan mérlegeni. Vagy a lemondást, vagy azt, hogy el is végzed amivel a város megbízott, amire megszavazott. Vezeted a bizottsági üléseket, észereveszed a törvénysértéseket, jegyzetelsz és saját magad - nem Mezőfi - el is mondod az érveket és a javaslatokat. Ezt is lehetne. De a kettőt együtt nem, azt biztosan állíthatom. Nem lehet vakítani az itteni embereket, hogy mennyire minden és naon ... és nem csinálni az alapvető feladatot.
     Félretértés ne essék! Egy képviselőnek ez nem dolga, ha egyszerű képviselő! Nem is kell értenie ilyen dolgokhoz, lehetnek szakértői, segítő jegyző, és egyebek. De ha valaki vállalta, akkor már kötelessége! Vagy tényleg legyen egyszerű képviselő, és hagyja, hogy akik értenek hozzá, azok csinálják. Ez tényleg egy tisztességes kiállíás, és képviselőként olykor jobban lehet érvelve segíteni, javasolva előbbrejutni, mint olyan elnökként, akinek hitelességét ez a tevékenység csak rontja. 
     Egyszóval fenyegetni nem kellene! Vagy betartani, vagy változtatni. Nincs más tisztességes út, mert a magasabb tiszteletdíjat felvenni, és nem dolgozni, az nem az. És ez részemről sem dogmatizmus, mert itt valóban nem a havi 10 ezer forint a tét, hanem a város sok száz milliója! A köz pénze és annak köz érdekében való felhasználása fontosabb, mint bármely bizottsági elnök érdemtelen apanázsa. (Nem is általánosítok, mert a szocbiz jól dolgozik, ott ilyenek nem merülnek fel.)

Újra csak a művelődési ház
     No persze mindenkinek kijutott, mindenhonnan csak próbáltak lehúzgálni. Szükséghelyzetben ez még elfogadható is lenne, de csak akkor, ha azt is megmondják, hogy elveszik a pénzt - az említett iskolától, óvodától, stb - sok milliót, de akkor nem kell pl. annyi osztályt, óvodai csoportot működtetni, vagy egyáltalán nem kell fogorvos, stb. No csak azt, amit törvény szerint megtehetnek. Nem, ezt nem mondták. A pénzt elveszik, de minden legyen meg ugyanúgy, csak ingyen. No emberek ez nem megy! Ha keresztre feszítenek intézményvezetőket akkor sem! Lehet azt mondani, hogy a szűkre tervezett gázszámlából elvesznek 400 ezret, csakhogy ez önbecsapás. Ha a vezető nem engedi a gyerekeket megfázni, akkor a gázszámla az jön, és ki kell fizetni, akkor is ha egyesek azt gondolják, hogy az ő két szép szemüért majd ingyen kap gázt az intézmény.
    Ez a felelőtlen gondolkodás legpregnánsabban a művelődési háznál jelentkezett. (Most is mint korábban) Húzzák le a wcblokk felújítását, de korábban megmondták az okosok, hogy az igazgató gazdálkodja ki. Magyarul csinálja meg ingyen. Legyen tevékenység a művelődési házban, de a színjátszókör tiszteletdíját töröljék el. Ugyancsak töröljék el a honsomeret akadémia árát, pedig abban sok-sok jeles előadó tartott már programot a városban. Ha ezek nincsenek, ugyan miből lenne ott program? Vegyék el a nagyrendezvényre tervezett összeget, de legyen ilyen program. Ezen aztán jól elbeszélgettek, érdemi eredmény nélkül. Arról, hogy az intézmény adja le, mennyiből lehet. Leadta. Ennyiből. Akkor vagy kell, vagy nem. Ha nem, ne legyen felelős a vezető, ha nem csinálja. Mert pénz nélkül ez sem megy

Hangadó
     Ide tartozik az is, hogy Gál Gábor buldózerszerű kultúrarontó javaslata ismét elhangzott. A Hangadó szerkesztői díját, kemény havi 30 valahányezer forintot vegyék ki a költségvetésből. És akkor mi is lesz? Miből legyen a városnak a kötelező hivatalos lapja? No nehogy azt gondolja, hogy majd valakinek kötelessége lesz azt ingyen megcsinálni. Ilyet úgysem írhat elő! Ha kell a lap, és az intézmény a kiadója, akkor ahhoz pénz kell. Mert különben nem lesz! Vagy akkor tessék rendeletbe foglalni - hagy röhögjön a környék és a szakma még jobban - hogy valakinek kötelessége ingyen dolgozni Rétságon. Merthogy a költségvetés az költségekről szól. Ingyenvetést még nem hallottam! A feladathoz pedig pénzt kell rendelni, különben meg - akár a kocsmába  - aki nem fizeti a zenészt, annak nem is húznak.

Még jó hogy ezt a sok sületlenséget nem fogadta el a testület, így aztán se költség, se megszorítás. Hogy ezután mi lesz, azt csak néhányan sejtik. Mert tovább már nemigen van lejjebb, én legalábbis úgy gondolom. Ha nincs végrehajtható költségvetés, akkor ha nem maguktól indulnak oszlásnak, helyettük - igaz lassan és a várost lejáratva -. megteszik azt hivatalos szervek és feloszlatják a törvényes működésre képtelen testületet. Ezt senki sem szeretné, de ne higgyék, hogy ez olyan messze van!

Más témák
     Volt azért néhány figyelemreméltó most is. No nem annyira a napirendekről, a többire már senki nem figyelt. Ezekről röviden a kommentárunkban már egyébként is írtunk. De csak úgy egyebekben azért lényeges dolgok hangzottak el.

Jegyzőkérdés
    Megfogalmazódott, hogy akkor ki kell írni új pályázatot. Hogy éppen semmi szöveg és elképzelés erre nem volt, hogy akár szavazni is lehetne róla, azon nem kell csodálkozni. Majd lesz újra - jegyző és törvényesség nélkül - rendkívüli, oszt jónapot. Az nem került szóba, hogy ha az aljegyző is betegállományban van, egyszerűen működőképtelen a hivatal. Nincs aki egy építési engedélyt, más okmányt aláírjon, és a többi. Jó-jó eddig se nagyon működött, de azt most hagyjuk.
     Tehát arra a 2-3 hónapra, amíg emberi belátás szerint mondjuk június 1-től lehet jegyzője városunknak, addig is kellene valamit tenni. No ez szóba sem került, pedig ha valami, ez a testület legfotosabb dolga. Talán még a költségvetést is megelőző fontosságú!
     No de a leglényegesebb kérdésről nem esett szó! Milyen jegyző is kellene ide? Ha egyáltalán ezek után még lesz aki komolyan gondolja és pályázatra adná a fejét.
     Teljesen egyértelmű, hogy eddig ide olyan jegyző kellett, aki nem ügyel a törvényességre, aki nem az előírások és a szakmai szabályok alapján dolgozik, akit lehet kézzel irányítani, akit rá lehet venni, hogy ne vegye észre ami a napnál is világosabb. Magyarul pontosan olyan jegyző kell, aki nem dolgozik. Na mármost ez a legveszélyesebb, amibe most már 3. embert hajszolják. Igen harmadikat mondtam, mert tény, hogy a jóldolgozó Kapecska Ferencné nyugdíjba ment el, de ha megbecsülik, és lehetetlen helyzetekkel, törvénytelenségek meggátlójaként nem akadálynak tekintik, talán szivesen maradt volna. És a többi kettő, amit Rétság "elfogyasztott" éppen azért jutott arra sorsra, mert nem is akarták, és nem is kérték, hogy egy határozott, rendet tartó, jogszerűségre ügyelő hivatalvezetője legyen a városnak.
      No ezzel kellene szembenézni! Mondom, ha lesz még épeszű ember, aki pályázik, és alkalmas is a feladatra. Mert olyan aki pályázik, biztosan lesz. Vannak kalandorok - a szakmában lehet tudni - akik évente 20-30 helyre pályáznak, de sehová nem kellenek. Ez az életformájuk. Nem kellene ebből a merítésből kihalászni egy újabb alkalmatlant.
     Kiváló, felkészült jegyző pedig több volt 2 évvel ezelőtt is. Jogász, több 10 éves gyakorlattal, referenciával, stb. Nem kellett, mert nem lehet az ujjuk köré tekerni. Nem kellett Torma Andrea sem, mert elmondta - és lehet róla tudsni - hogy törvényesen akar működni. No akkor már szóba se jöhet, hiába igérte meg neki tutira Mezőfi Zoltán.
     Ha ezen az alapálláson nem változtanak, akkor bizony mindeki felelős, aki így szavaz. Nem kell ezt találgatni sem Hegedűsnek, sem másnak, hogy ki a hibás ebben a jegyzőkérdésben. Legfőképpen az aki kérdezi, és aki megszavazta annak idején. Mert nem mondja senki, hogy nem lehetett tudni, hogy lehetetlen egyszerre törvényesnek és törvénytelennek is lenni. Szigorúnak és mindent megengedőnek is lenni. Takarékodsság címán újabb embereket, milliókat kérni. No ezek kéremszépen nem mennek.

Még egy. A hivatalos weboldal
      Ismét szóbajött, hogy a város pénzén az elmúlt két évben több mint egymillió forintért működtetet hivatalos weboldal egy nagy nulla. No a reakciók sem meglepőek. Nem ám az, hogy emberek, rosszul döntöttünk, most már vállaljuk a felelősséget, és valamit csinálunk. Gál Gábor kardoskodott ismét, hogy ez miért is jó, és hogy itt minden rendben van, csak.... Felesleges a duma, semmi nincs rendjén. És az is elég nyilvánvaló, hogy ebben - hiába is tagadja - Gál Gábornak régen és most is nagy része van. Mármint a sok pénzért nullában.
     Ilyenkor megint előjön a főgonosz. Nem ám ők a hibásak, akinek dolga lenne, hanem ki lenne más mint Végh József művelődési központ igazgató. Akinek ugyan a városi honlaphoz az égvilágon semmi köze, de azért lehet vele mindig szemétkedni a tv előtt, amikor a nézők nem tudják, mi a valós helyzet, csak hogy állítólag ő nem csinál valamit. Meg nem küld képeket és tuósításokat. Miért is küldene? Van a művelődési háznak saját honlapja, és van a városban vagy 100 másik, amelyeken szinte minden megtalálható. (A Kereplő táncsegyüttestől az SZMK-ig lehetne sorolni.) Tudomásul kellene venni, hiába erölködik ez a Gál antikulturális hatalmasság, neki nem az a dolga, hogy mindent tönkretegyen és másokat hibáztasson. Pláne nem az, hogy megalapozatlan elvárásokat tegyen az igazgató felé. Persze megint csak ingyen, magánemberként, szebadidejében. Mert olyan meg sehol nincs, hogy az igazgatónak kell legyen saját fényképezője, meg értsen is hozzá, legyen kiképzett fotoriporter, és szaladgáljon ingyen a szabadidejében. Szóval ezt nem lehet előírni. Akkor sem, ha pontosan tudható, hogy ennek ellenére a művház, akik küldenek valamit, de azok többsége nem jelenik meg. Fel sem teszik. Még mit nem, majd kiderül, hogy ott élet folyik ....
     Nem csoda, hiszen - saját határozatuk ellenére - a honlapnak nincs sem felelős szerkesztője, sem felelős kiadója, sem szerkesztősége. Így aztán nem is működhetne! A más szemében a szálkát keresve újra csak apró porszemnek gondolják a gerendát a magukéban. De ha nincs felelős ember erre a hivatalban, akkor ne máson kérjék számon hanem állítsanak olyat akinek ez a dolga.
     De a lényeg nem ez. Pontosabban: ez éppen a lényegről való figyelemelterelés.
     Mert kéremszépen tessék már megmondani, mióta Végh József dolga a testületi jegyzőkönyveket megírni, a rendeleteket megfogalmazni, az egyéb közérdekű adatokat kezelni és így tovább. Ha ismeret lenne sem tehetné meg. Mióta Végh József dolga mondjuk a követhetetlen bizottsági változásokat megjelemntetni a honlapon? Mert hogy még az sincs fenn, hogy létezik bármilyen bizottság is. No kéremszépen ez a fő gond!
     Amikor Jávorka János, Majnik, vagy más képviselők kifogásolják, hogy a hivatalos honlap egy nagy nulla, erre gondolnak. Higgyék el, igazából senkit nem érdekel, hogy ott tündüköl-e a láthatatlan szürkeségű fotón Wittner Mária, vagy nem, egy civil ember civil rendezvényén, amihez a vrosnak amúgy sincs semmi köze. (Pláne nem jelentethetné meg, hiszen ez politikai rendezvény volt) 
     De ahhoz már van köze sokaknak, hogy törvényi előírás alapján az összes testületi jegyzőkönyvet melélékleteivel, az összes testületi előterjesztést, az összes érvényes rendeletet, a város pénzügyi helyzetét, az adott támogatásokat, a dolgozók és vezetők díjazását (csoportosan) a megkötött szerződéseket kötelező közzétenni! Ismétlem kötelező! Nem csak lehet, szabad, hanem törvényi előírás alapján kötelező! És akkor ügymenetekről, ügyintézők elérhetőségértől, feladatköreiről, egyebekről nem is beszéltem. (Megy pedig ez sokhelyen, elég példaként rátekinteni Tolmács honlapjára. Ott addig ülést sem tartanak, amíg az anyagok nem kerültek nyilvánosságra.)
      Bizony, ezzel van a legnagyobb baj. Egy hivatalos honlapnak ez a dolga, aminek nem tesznek eleget! Aztán ha ismét felveti valaki, hogy az egész egy kalap sz..erencsétlenség, akkor megint elő lehet venni Végh Józsefet, hogy nem küldött képet Wittner Máriáról. Ez nem nevetséges, hanem szégyenletes és törvénysértő. Erről számoljon el egyszer a MOS elnöke, hogy mit tett azért, hogy a kötelező adatok ott legyenek. A többi mellébeszélés. Látni kell, hogy az az alaposság - még pénzért sem - dolga egy városi honlapnak, amit egykor jómagam ingyen is megtettem. Nem dolga és nem kötelezhető rá senki. Akkor sem volt kötelező! De ami kötelező, azt egyszer intézze már el valaki! No igen. Polgármester és jegyző által aláírt jegyzőkönyvekben Faragó László képviselő, meg ilyenek. Azok vannak, igaz féléves lemaradással. Senkinek nem tűnt fel, hogy ilyen ember a választson sem indult, ilyen képviselő nincs a városban. Nekik nem számít. Ülésen mint képviselő hozzászól, leírják jegyzőkönyvbe, aláírják, elküldik, kiteszik. Bizonyára ezért is egyedül Végh József a felelős...

 GiK 

 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-