Városi Ünnepség Március 15 tiszteletére
-
Március 15. napja többszörösen ünnep a rétsági emberek számára. Egyrészt mint magyar emlékezik az 1848-as forradalom történelmi napjaira, az akkori szabadásgeszményekre, a hősök cselekedeteire, és a ma is használt háromszínű zászlónk megszületésére. Másrészt településünk várossá avatásának évfordulójára, hiszen 1989-ben ezen a napon kapta a korábbi járási jogú nagyközség a rangot, hogy ezentúl városnak nevezheti magát, és efféle funkciókat láthat el.
     A művelődési központban rendezett ünnepségen elsőként az általános iskolások mutatták be prózából, versből ismert könnyűzenei számokból szőtt műsorukat. Az előadásra a rétsági iskola 2, és 4.a osztályosai készültek, Munkácsi Mártonné és Várszergi Istvánné vezetésével. 
     Mezőfi Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, rövid történelmi éttekintés mellett megemlékezett Gróf Batthyányi Lajosról, hazánk első miniszterelnökéről - aki mártírhalált halt hazája szabadságáért - születésének 200 évfordulója alkalmából. A helyi viszonyokat, vágyakat terveket nem érintette, viszont több mondata fogalmazott meg kritikát a jelenlegi kormányzat ellen. (A besszéd itt meghallgatható vagy letölthető >>>)
     A kulturális műsorösszeállítás további részében felléptek a Lajtorja Néptánciskola rétsági tagozatának táncosai, Gál Gábor, ifj. Majnik László, Majnik Tamás, Németh Roland,  Szájbely Zsolt, Tinyei Brigitta. Még most is fülembe csengenek Majnik László énekes szavai - egy Illés számot adott elő - "A szó veszélyes fegyver, s van aki fegyvertelen!" E szavak üzenete és tanúsága különös hangsúlyt kap márciusban, a tavasz nyitányának ünnepén, amikor mindenki a szabadságról álmodik, a félelem nélküli lét, szólás és vélemény szabadságáról, arról, hogy különböző nézeteket valló embereknek is békében kell(ene) élni együtt és ténykedni e kis városban is egmásért, a közös célokért.
     Már évek óta a rendezvény keretein belül adják át a képviselő-testület által éppen 10 éve alapított "Pro Ube" díjakat, azon személyeknek, akik az elmúlt években munkájukkal, példamutatásukkal legtöbbet tették városunkért. A képviselőtestület döntése értelmében ebben az évben Mocsári Gergely, Tömösvári Sándor, és Várszegi István voltak e címre legméltóbbak. Részükre a kitüntető oklevelet, és az emlékplakettet Mezőfi Zoltán polgármester adta át. A város helyi rendelete ugyancsak március 15. napját jelölte meg, hogy a "Vállalkozók a városért" címeket átadják. Úgy látszik azonban, hogy a városvezetők nem találtak olyan dégre, vagy vállalkozóra, ami kiérdemelte volna az ilyen szövegű oklevelet, mert ezen elismerésekből egy sem került átadásra.
     Ugyancsak hagyomány, hogy az ünnepség záróeseménye a művelődési központ falán található emléktáblák megkoszorúzása. Ezen márványlapok pedig azért kerültek a hagyományápló lokálpatrióták gondoskodásából az épület falára, mert az 1948-49-es szabadságharc Rétság környékén és konkrétan városunban is voltak hadműveletei. A megemlékezés koszorúit helyezték el az Önkormányzat, az intézmények, pártok és civil szervezetek.
     A kitüntetetteknek gratulálunk! Őket és tevékenységüket Olvasóinknak rövidesen külön cikkben mutatjuk be. A bemutatás itt olvasható >>>
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-