Megalakult az Alkotók Nógrád Megyei Szövetsége
-
Március 1-én, délután 15 órakor alakuló gyűlésre jött össze a pásztói könyvtárba a már többszöri tudósításunkban említett Alkotókörök vezetősége, tagsága, hogy megalakítsa, "kikiáltsa" az Alkotók Nógrád Megyei Szövetségét. 
     Madár János költő bevezetője után erkölcsi-, és lehetőség szerint anyagi támogatásáról biztosította a Szövetséget Kriston Péter, a Nógrád Megyei Közgyűlés alelnöke, és Dr. Becsó Károly, Pásztó város alpolgármestere, akik örömmel tapasztalták az önszerveződés eme változatát. Mindketten művészetszerető emberek lévén, az Alkotók összefogását, támogatását égető szükségszerűségnek vélik, s ügyünket maximálisan támogatják.
     Az alakuló ülés jogszerűségét Dr. Halász István, önkormányzati képviselő, ügyvéd szavatolta, aki az alapszabály tervezetünket néhol könnyítette, néhol újabb pontok beiktatását tartotta szükségesnek, de összességében elfogadhatónak tartotta. Tanácsaival sokat lendített a megalakulás előtt álló Szövetség ügyeinek tisztázásán.
     A jelen lévő alapító tagság egyhangú szavazatával megalakult az Alkotók Nógrád Megyei Szövetsége, melynek elnöke Zsiga Lajos költő lett, aki a pásztói Athéné Alkotó Kör vezetője. Alelnöke Handó Péter író, költő lett, aki a Balassi Bálint Asztaltársaság tagja, a Palócföld egyik szerkesztője. A Szövetség titkára Orosz Tiborné költő lett, aki tagja a pásztói Athéné Alkotó Körnek. 
     Zsiga Lajos "szűzbeszédében" hangsúlyozta a Szövetség munkájának fontosságát, a megye alkotóinak összefogását, segítését, közös programok szervezését, bemutatkozási lehetőségek megteremtését, pályázatokon való részvétel elősegítését, azok szervezését. Örömmel vette, hogy a vendégként jelen lévő megyei és városi vezetők is szívügyüknek tekintik ezt a célt, s reményt lát arra, hogy a Szövetség mielőbb anyagilag is megerősödik. 
     A kötetlen, de mégis ünnepi hangulatú alakuló gyűlésen a rétsági Spangár András Irodalmi Kört Tinyei Brigitta, Szájbely Zsolt, és Karaffa Gyula képviselte.
     Jó munkát, sok sikert kívánunk a frissen alakult új Megyei Szövetségnek!
Karaffa Gyula 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-