Emléktáblát avattak a bíboros tiszteletére

Rétságon mindmáig élénken él Mindszenty József bíboros tisztelete. Természetesen így van ez világszerte, de az a tény, hogy felsőpetényi rabságából elsőként Rétságra, a helyi római katolikus plébániára érkezett a hercegprímás jogosan teszi az itt élőket büszkévé. A másik ok, hogy rétsági katonák szabadították ki házi őrizetéből, hogy aztán a laktanyában eltöltött éjszaka Budapestre kísérjék Pallavicini Antal őrgróf, a laktanya akkori közkedvelt Pálinkás őrnagya vezetésével.
     Ezért állítottak egy márványtáblát Mindszenty József emlékezetére a római katolikus plébániatemplomban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Tarnai Imre esperes úr volt, kit személyes emlékek is kötnek a bíboroshoz. Mindszenty utolsó esztergomi miséjén ő is jelen volt, s ministránsként szolgált.
     Az 1956-os forradalomról szólva az esperes úr úgy fogalmazott, hogy olyan volt az a magyar nép számára, mintha egy álomból ébredt volna fel. A forradalmi gondolat egyik legfőbb képviselőjére, Mindszenty bíborosra mindmáig úgy tekint a magyarság, mint vértanúra, akinek bár nem vették el az életét, de olyannyi szenvedést kellett elvei megtartásáért elszenvednie, hogy méltán jelent bátorítást példája a mai ember számára is.

V.J.
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-