A bíboros és a katona

A rétsági Városi Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett Honismereti Akadémia helytörténeti sorozat legutóbbi előadásaként Tyekvicska Árpádot, a Nógrád megyei Levéltár igazgatóját hallgathatták meg a szép számmal összegyűlt érdeklődők. Különösen így, a forradalomra emlékező ünnepek tájékán igen sokat lehet olvasni a hercegprímás jelképpé magasztosult életéről, s a 
forradalomban vállalt tettei miatt mártírhalált halt Pallavicini Antalról. A kettejük sorsát az végigvezető előadás mégis sok újdonsággal szolgált. Az élet kötötte össze e két nevet. Mindketten 1955 végén kerültek Rétság térségébe. A bíboros a felsőpetényi házi őrizetbe, a nevét Pálinkásra változtató őrgróf a rétsági laktanyába, hogy aztán egy év multával a forradalom kitörését követő napokban Rétságon fussanak össze életük szálai. A rétsági alakulat tisztjei, katonái egészen november 4-ig, a forradalom leveréséig ellátták Budapesten a bíboros őrizetét.
     Rétságon ma még sokan vannak, kik személyes élményként emlékeznek vissza az 56-os rétsági eseményekre. Sokáig beszélni sem mertek róla, de az előadáson többen is szóltak ifjúkoruk emlékeiről.
V.J. 
Kapcsolódó anyagok  
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-