Pályázat bontási munkák elvégzésére
-
A Polgármeszeti Hivatal a mai napon, (Június 14-én) tette közzé azt a pályázati felhívást, amelynek kihiredetéséről, megpályáztatásáról a képviselő-testület május 31-i ülésén döntött. Alább közzétesszük a kiírást

Pályázati felhívás
Épületbontási munkálatok elvégzésére

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzati tulajdonú 356/33, 356/34, 356/35, 356/36, 356/37 hrsz-ú földrészleteken lévő 3 db épület bontási munkálatainak elvégzésére. 
A bontásra kijelölt épületek a volt laktanyához tartozó kiszolgáló épületek.

  • Kétállásos gépjármű tároló: 111,11 m2,
  • Szénkerti raktár: 219,6 m2,
  • Elhelyezési szolgálat raktárai: 358,21m2. 
A bontási munkálatokat a 2007. április 18-án kelt 118-5/2007. számú határozattal kiadott bontási engedély előírásainak betartásával kell végezni (határozat a Polgármesteri Hivatal titkárságán megtekinthető).

Egyéb feltételek:

  • A 3 épület bontására csak együttesen lehet pályázatot benyújtani,
  • Az épületszerkezetek bontását mind az al- és felépítmény tekintetében, teljes egészében el kell végezni,
  • A bontási munkálatok végzése alatt a munkaterületet lezáró kerítést kell létesíteni illetéktelenek bejutásának megakadályozása, illetve balesetveszély elhárítása érdekében,
  • Épületbontás által nyitottá vált szakaszokon a terület lezárása érdekében kerítést kell létesíteni,
  • A bontás befejezését követően el kell végezni a tereprendezési munkákat is,
  • A bontási munkálatokat 2007. október 31.-ig be kell fejezni,
  • A bontási munkálatok megkezdése előtt 200.000,- Forint kauciót az önkormányzat számlájára letétbe kell helyezni a bontás teljes körű biztosítására.
A bontás során kinyert, felhasználható építőanyaggal (tégla, faanyag, tetőfedő anyag, stb.) a bontást végző rendelkezik.

A pályázatoknak tartalmaznia kell a kiírt feltételek elfogadását, a munkálatok várható kezdési és befejezési időpontját, valamint a munkát vállaló egyéb feltételeit.

A pályázatokat zárt borítékban 2007. július 15.-ig - postai úton vagy személyesen - lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) titkárságán. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt.

A bontásra kijelölt épületek előre egyeztetett időpontban megtekinthetők. 
Tájékoztatás a 35/550-100, vagy a 35/350-630 telefonszámon (Bujtás Attilánétól) kérhető.

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-