Városi költségvetés hiánnyal

Rétság Városi Önkormányzat képviselő-testülete február 9-én tárgyalta és hagyta jóvá a város költségvetését. A közel 3000 lakosú kisváros büdzséje ebben az évben összesen 580.129.000 Ft-ot tesz ki. Sajnos az összes kiadást az önkormányzat nem tudta lefedezni, ezért a település mintegy 53,5 millió forint hitelfelvételt volt kénytelen ütemezni, amelyet nagyrészt a működési kiadások biztosítására kell fordítani.

     A hiány okát legfőképp két elemre lehet visszavezetni. Az egyik a helyi adóbevételből származó források megkurtításával írható le. A város - elsősorban az Ipari Parkban működő, és több mint ezer embert foglalkoztató üzemeknek köszönhetően - mintegy 210 millió forint iparűzési adó bevétellel számol. Ebből viszont 59 millió forintot vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, sőt az adóerőképesség miatt az önhibáján kívül hátrányos települések támogatására sem pályázhat (ÖNHIKI). A hiány másik oka a korábbi fejlesztési kiadások ez évet is terhelő hiteltörlesztésének tudható be. A közelmúltban befejezett szennyvízcsatorna beruházást tartalékolás és pályázati pénzek igénybevétele mellett is csak hitelfelvétellel lehetett befejezni. További hiteltörlesztési kötelezettség a város hosszútávú fejlesztése érdekében az előző évben megvásárolt honvédségi ingatlanok ellenértékeként részben felvett hitel törlesztése.
     Noha más városok több év óta hiányos költségvetéssel kezdték az esztendőt, Rétság esetében e fogalommal csak 2005-től kellett megbarátkozni. A szűkebb erőforrások miatt a költségvetés testületi tárgyalását alapos bizottsági munka előzte meg, ahol minden kiadásnemet rangsoroltak a bizottságok tagjai. Ilymódon konszenzus született abban, hogy az alapfeladatokat, és az eddig működtetett nem alapfeladatot jelentő intézmények működését legalább az előző évi szinten biztosítani kell. A fejlesztések, eszközbeszerzések, beruházások tekintetében azonban önmérsékletet javasoltak a bizottságok. A városban - a korábbi szűkös keretek miatt - korábban is sok karbantartás, fejlesztés elmaradt. Ezek egyrészét 2006-ban is halasztani kénytelen a város vezetése, és a legszükségesebbeket tudja csak finanszírozni. A bizottságok számbavették a szükséges fejlesztési feladatokat, amelyek a megtervezett költségvetsen túl több mint 133 millió forintot tesznek ki. Ezeket bevételek és pályázati források függvényében lehet megvalósítani és évközben beépíteni a költségvetésbe. A testület az elmaradt feladatok rangsorolására egy bizottságot hozott létre, akik javaslatokat dolgoznak ki a nem fedezett, de elmaradhatatlan tennivalók elvégzésére.
     A település képviselő-testülete mégis optimista. Erre okot ad az előző évi tapasztalat is. Ugyanis a 2005 évi pénzügyi tervet is közel 49 millió forint hiánnyal tudták megtervezni, de az esztendő végére a működési hiány gyakorlatilag nem jelentkezett. A hiány mérséklését a rendkívül feszes költségvetés szigorú betartása, a tudatos takaréskoskodás és a lehestésges bevételek realizásása segítette. A város vezetése bizakodással néz a jövőbe, remélve, hogy a jelenleg tervezett fedezethiány is mérsékelhető.
Összességében a negatív szaldó ellenére az intézmények működését veszélyeztető, az eddigi ellátási színvonal csökkentését jelentő megszorításokat nem tervezett a város.
     A részletes költségvetés és mellékletei hamarosan olvashatók lesznek a www.retsag.hu oldalon, az erről döntő testületi ülés jegyzőkönyvével együtt.

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-