HANGADÓ
2005. DECEMBER 

Hirdetmény ingatlan  bérbeadásra

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzati tulajdonú
 


Rétság, Rákóczi út 51. szám alatti – 131/5/A/2  hrsz-ú - 
nem lakás céljára  szolgáló 85 m2-es 
társasházi ingatlan bérbeadására. 


 


A 6 helyiségből álló, központi fűtéses ingatlan a társasházban lakók nyugalmát nem zavaró tevékenység – iroda, oktatás, stb. – céljára adható bérbe. A bérleti szerződés határozatlan időre, 30 napos felmondási határidővel kerül megkötésre. 

A bérleti díj  mértéke:  8.500 Ft/m2/év. 
A bérleti díjat havonta előre kell megfizetni. A bérleti szerződés megkötésekor két havi bérleti díjat letétbe kell helyezni. A bérleti díjon felül a közmű – villamos energia, víz-csatorna, fűtés - költségeit a bérlő a szolgáltatónak közvetlenül fizeti. 

Pályázatot, december 19-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal (2651 Rétság, Rákóczi út 20.).  címére. A pályázatban meg kell jelölni, hogy  milyen tevékenység céljára  kívánják használni a bérleményt. 

Több jelentkező esetén a licit tárgyalásra  december 20-án (kedden) 9 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kistanácstermében kerül sor.
 

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-