Befejeződött a szennyvízcsatorna beruházás
November 30-án kisebb ünnepség keretében jelképesen átadásra került a város szennyvízcsatorna beruházása. Rétság lakói mindannyian tapasztalták az elmúlt jó félév alatt, hogy az utcákon, tereken folyik az építkezés, majd a helyreállítás. A feltúrt utcákon mára csak a gondosan elsímított aszfaltfelület mutatja, hol dolgoztak az építők. Befejeződött a régi - a korábban meglévő - csatornarendszer rekonstrukciója, illetve elkészült a kibővitett, felújított tisztítómű is. Igaz, a munkálatok már közel 2 hónapja nem okoznak kellemetlenséget a közlekedőknek, az átadáshoz azonban szükség volt az előírásoknak megfelelő próbaüzemre, illetve a szakhatósági engedélyek beszerzésére és vizsgálatok elvégzésére. Mára egyértelművé vált, hogy a beruházás megfelel a szigorú előirásoknak, és üzemszerű működésre átadásra kerülhet.
     Ez alkalomból a kivitelező Penta Kft és a városi önkormányzat közösen rendezett egy szűkebb körű összejövetelt, ahová a beruházás megvalósulásában jelentős szerepet betöltő embereket hívtak meg.
     Nagy Gábor, a Penta Kft. igazgatója megköszönte a bizalmat, amellyel a szigorú közbeszerzési eljárást követően a város megbízta a közelmúlt legnagyobb beruházásával. Külön kiemelte az ittlakók türelmét segítőkészségét - és több más mellett - elismerését fejezte ki Bulejka Andrásnak, a polgármesteri hivatal csoportvezetőjének, aki az önkormányzat részéről kapott megbízásának, a kivitelezés segítésének és ellenőrzésének maximális szakértelemmel tett eleget. Jó partnerként sokat segített az építés zavarmentes lebonyolításában.
     Mezőfi Zoltán polgármetser köszöntőjében röviden ismertette az előzményeket. "A források megteremtése már az előző önkormányzat idején megkezdődött, volt polgármester kollégám (Gresina István - a szerk.) vezetésével. Itt szeretném megköszönni munkájukat". A beruházás költségének jelentős része még az előző ciklusban összeállt, de ez még nem volt elegendő a munka biztos finanszírozásához. "Az események 2003. tavaszán felgyorsultak. Megkezdődött a közbeszerzési eljárás, ezzel egyidőben a hiányzó pénzforrások előteremtése, és a konkrét munkálatok lefolytatása." Elmondta, hogy a kivitelezés határidőre és kiváló minőségben valósult meg. Rövid üdvözlő beszédében megköszönte minden közreműködő munkáját, és szavait oklevelek átadásával is megerősítette.
     Az eseményen részt vett Vogel Csaba, a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft ügyevzető igazgatója. A továbbiakban a Vízmű vette át üzemeltetésre mind a teljes csatornarendszert, mind a felújított szenyvíztisztítót.
     Néhány fontos számadat is elhangzott, amelyekből a legjellemzőbbeket itt is kiemeljük: A teljes beruházási költség 580.973.000 Ft. Az önkormányzat saját forrásából és lakossági hozzájárulásból 143.189.000 Ft-ot biztosított, a többi pályázati forrásokból származik. A bővétéssel érintett ingatlanok száma 569 darab. Egy lakásra jutó fajlagos költség 979.742 Ft, amelyből a rácsatlakozó ingatlantulajdonosoknak mindössze 50.000 Ft-ot kellett hozzájárulásként befizetni. Ezen komoly fejlesztés befejeztével városunk valóban európai elvárásoknak megfelelő közműrenszerrel rendelkezik, és "összkomfortossá vált" a közműellátottság tekintetében.
     Az alábbi néhány fotó a szűkkörű ünnepségen készült. Az átadással és a beruházással kapcsolatban részletesebb riporttal jelentkezik a Hangadó következő száma.
GiK 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-